Sök i arkivenFolkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Ca 20 miljoner personer finns sökbara. Information om en person i folkräkningen kan ge viktiga grunddata till att gå vidare in i andra arkivhandlingar, exempelvis kyrkböckerna.

Folkräkningen finns också tillgänglig på ett flertal cd/dvd skivor, då även för modernare år som inte går att publicera på internet p.g.a. PuL. Se cd/dvd-skivor för Folkräkningen, Sveriges befolkning i webbutiken
Det finns också digitaliserade församlingsutdrag för åren 1860–1930.

Produktionsstatus framgår av nedanstående tabell. Gröna fält –registrering klar, rosa fält –registrering pågår.

År: 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1930
Blekinge län
Gotlands län
Gävleborgs län
Göteborgs- och Bohus län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kopparbergs län
Kristianstads län
Kronobergs län
Malmöhus län
Norrbottens län
Skaraborgs län
Stockholms län (Stockholms stad ej med)
Stockholms stad
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Älvsborgs län
Örebro län
Östergötlands län

Vilka uppgifter kan du hitta?

Folkräkningarna ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer. En funnen person i folkräkningen ger en bild av hur hushållet var uppbyggt med kärnfamiljer, tjänstefolk, inneboende etc. med samtliga individers personuppgifter.

Uppgifter som redovisas är; för- och efternamn, födelseår, hemort, familjeställning, födelseförsamling/ort, födelseland, kön, civilstånd, yrke, titel, lyte, nationalitet, trosbekännelse och övriga källtrogna anmärkningar. Dessutom redovisas SCBs koder avseende församling, land och yrke.

Observera, att barn i allmänhet saknar uppgift om efternamn  –det är därför säkrare att endast söka på förnamn eller på samma efternamn som faderns.

Vilken är källan?

Folkräkningen sker utifrån utdrag av husförhörslängder eller senare församlingsböckerna. (För Stockholms stad utdrag ur Mantalskontorets folkregister) Personerna hänförs till den ort man vid räkningstillfället är folkbokförd på. Här finns Sveriges befolkning förtecknad – inte i alfabetisk ordning – utan efter geografisk hemvist. 

Registret upprättat av

Riksarkivet SVARs externa enheter i samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingar och andra organisationer runt om i landet.

Historik


Frågor och svar
Registrering
Kartor 1890 


Kontakt: kundcenter.svar[snabel-a]riksarkivet.se

Bugg i Internet Explorer 10

Användare av Internet Explorer 10 kan uppleva problem att skriva ut, detta är en bugg i webbläsaren. Problemet finns inte i Internet Explorer 11.