Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (9862) Info Info
   • Statlig myndighet (2493)
   • Kommunal myndighet (205)
   • Gård (6616)
   • By (183)
   • Förening (6833)
   • Företag (6840)
   • Övriga (6044)
   • Person (släkt) (291)

 • REGISTER
  • Alla (32106)
  • Folkräkningar (32098) Info Info
  • Kyrkoarkiv (8)
   • By- och gårdsregister (8) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 41981
1. By- och gårdsnamn
Namn: Barack T

Volym (årtal): AI:21J (1881-1885)
Län: Gävleborgs län
86,77934

2. By- och gårdsnamn
Namn: Barack T

Volym (årtal): AI:22J (1886-1890)
Län: Gävleborgs län
86,77934

3. By- och gårdsnamn
Namn: Barack T

Volym (årtal): AI:23K (1891-1895)
Län: Gävleborgs län
86,77934

4. Arkiv
Titel: S:T JOHANNES SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
Arkivbildare/upphov: S:T JOHANNES SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN (1914 – 1917)

Förvaras: Norrköpings föreningsarkiv
86,63803

5. By- och gårdsnamn
Namn: Barack T

Volym (årtal): AI:20I (1876-1880)
Län: Gävleborgs län
86,59856

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Per Aug:t

Födelseår: 1884
Län: Örebro län
Folkräkningsår: 1900
85,99358
Digitaliserat material finns

7. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Söderberg, Aug:t Leonard

Födelseår: 1850
Län: Örebro län
Folkräkningsår: 1900
85,931274
Digitaliserat material finns

8. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Krusell, Alb:t Mathias

Födelseår: 1881
Län: Örebro län
Folkräkningsår: 1900
85,9291
Digitaliserat material finns

9. Arkiv
Titel: PROFESSOR SIXTEN STRÖMBOMS ARKIV
Tid: 1814 – 1980
Arkivbildare/upphov: STRÖMBOM, SIXTEN (1888 – 1983)

Förvaras: Göteborgs universitetsbibliotek. Handskriftsavdelningen
85,88161

10. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansson, Eugenia Charlotta

Födelseår: 1866
Län: Göteborgs och Bohus län
Folkräkningsår: 1890
85,87421
Digitaliserat material finns

11. Arkiv
Titel: Prosten Benny Benktsons predikningar - GLA/A0609
Arkivbildare/upphov: Benktson, Benny (1892 – 1973)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
85,74756

12. Arkiv
Titel: Linde kommuns norra erkända sjukkassa
Tillhör arkiv: Sjukkassor i Örebro län med föregångare
Arkivbildare/upphov: Askers norra erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Askersunds erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Askersunds nr 85, lokalavdelning för Svenska arbetares allmänna sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Axbergs - Hovsta erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Brevens bruks erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Degerfors erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Ekeby - Gällersta erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Ervalla erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Fellingsbro erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Fellingsbro - Frövi allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Finnåkers bruks arbetares sjuk- och begravningskassa "Warandras hjelp" Arkivbildare/upphov: Frövifors sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Fröviortens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Grythyttans erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Guldsmedshytte AB:s arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Hallsbergs erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Hallsbergs allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Hammars sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Hällefors bruks sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Sjuk- och begravningskassor i Örebro län Arkivbildare/upphov: Hällefors sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Hällefors och Grythyttans allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Järnboås erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Kopparberg - Ljusnarsberg erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Kopparberg - Ljusnarsberg allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Kräcklinge mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Kumla arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Kumla hundramannaförenings sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Kumla skoarbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Kumla erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Kvistbro mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Laxå sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Laxå erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Lerbäcks sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Lerbäcks allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Lerbäck - Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassas lokalavdelning nr 930 Arkivbildare/upphov: Lillkyrka - Götlunda erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Linde bergslags erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Linde bergslags allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Linde församlings erkände lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Linde kommuns norra erkända sjukkassa i Guldsmedshyttan Arkivbildare/upphov: Lindesbergs sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Lindesbergs stads erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Lännäs sjukkassa Arkivbildare/upphov: Mosjö - Täby erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Nora bergslags järnvägspersonals sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Nora stads och bergsförsamlings erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Närike - Boo erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Närike - Kil mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Ramsbergs erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Ramundeboda sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Sköllersta erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Stene sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Stora Mellösa sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Stora Mellösa mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Stripa gruvbolags arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Stripa och Guldsmedshytte sjuk- och begravningshjälpkassa Arkivbildare/upphov: Svartå bruks sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Svartå erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Svennevads erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Svenska Folkets väl begravningskassa (Eskilstuna) Arkivbildare/upphov: Vedevågs sjukhjälpsförening Arkivbildare/upphov: Vedevågs sjuk- och begravningshjälpkassa Arkivbildare/upphov: Viby - Tångeråsas erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Vilhelmbergs sjukhjälpsförening/sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Örebro arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Örebro centralverkstäders sjukkassa /erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Örebro sjukkassors centralkommitté Arkivbildare/upphov: Örebro skofabriksarbetares erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Örebro Yllefabriks AB:s arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Sjukkassan "Ålderdomsförbundet", Örebro Arkivbildare/upphov: Örebro stads med omnejd erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Örebro erkända sjukkassas personals pensionskassa Arkivbildare/upphov: Örebro allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Örebro - Värmlands läns erkända centralsjukkassa

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
85,59976

13. Arkiv
Titel: Lindesbergs och Lindes kommuns erkända sjukkassa
Tillhör arkiv: Sjukkassor i Örebro län med föregångare
Arkivbildare/upphov: Askers norra erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Askersunds erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Askersunds nr 85, lokalavdelning för Svenska arbetares allmänna sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Axbergs - Hovsta erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Brevens bruks erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Degerfors erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Ekeby - Gällersta erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Ervalla erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Fellingsbro erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Fellingsbro - Frövi allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Finnåkers bruks arbetares sjuk- och begravningskassa "Warandras hjelp" Arkivbildare/upphov: Frövifors sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Fröviortens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Grythyttans erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Guldsmedshytte AB:s arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Hallsbergs erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Hallsbergs allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Hammars sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Hällefors bruks sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Sjuk- och begravningskassor i Örebro län Arkivbildare/upphov: Hällefors sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Hällefors och Grythyttans allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Järnboås erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Kopparberg - Ljusnarsberg erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Kopparberg - Ljusnarsberg allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Kräcklinge mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Kumla arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Kumla hundramannaförenings sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Kumla skoarbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Kumla erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Kvistbro mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Laxå sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Laxå erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Lerbäcks sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Lerbäcks allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Lerbäck - Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassas lokalavdelning nr 930 Arkivbildare/upphov: Lillkyrka - Götlunda erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Linde bergslags erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Linde bergslags allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Linde församlings erkände lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Linde kommuns norra erkända sjukkassa i Guldsmedshyttan Arkivbildare/upphov: Lindesbergs sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Lindesbergs stads erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Lännäs sjukkassa Arkivbildare/upphov: Mosjö - Täby erkända lokalsjukkassa Arkivbildare/upphov: Nora bergslags järnvägspersonals sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Nora stads och bergsförsamlings erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Närike - Boo erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Närike - Kil mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Ramsbergs erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Ramundeboda sockens erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Sköllersta erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Stene sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Stora Mellösa sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Stora Mellösa mfl socknars erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Stripa gruvbolags arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Stripa och Guldsmedshytte sjuk- och begravningshjälpkassa Arkivbildare/upphov: Svartå bruks sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Svartå erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Svennevads erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Svenska Folkets väl begravningskassa (Eskilstuna) Arkivbildare/upphov: Vedevågs sjukhjälpsförening Arkivbildare/upphov: Vedevågs sjuk- och begravningshjälpkassa Arkivbildare/upphov: Viby - Tångeråsas erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Vilhelmbergs sjukhjälpsförening/sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Örebro arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Örebro centralverkstäders sjukkassa /erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Örebro sjukkassors centralkommitté Arkivbildare/upphov: Örebro skofabriksarbetares erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Örebro Yllefabriks AB:s arbetares sjuk- och begravningskassa Arkivbildare/upphov: Sjukkassan "Ålderdomsförbundet", Örebro Arkivbildare/upphov: Örebro stads med omnejd erkända sjukkassa Arkivbildare/upphov: Örebro erkända sjukkassas personals pensionskassa Arkivbildare/upphov: Örebro allmänna försäkringskassa Arkivbildare/upphov: Örebro - Värmlands läns erkända centralsjukkassa

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
85,57559

14. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Ternstrand, Ida

Födelseår: 1870
Län: Göteborgs och Bohus län
Folkräkningsår: 1890
85,36723
Digitaliserat material finns

15. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansdotter, Magdalena

Födelseår: 1834
Län: Göteborgs och Bohus län
Folkräkningsår: 1890
85,18689
Digitaliserat material finns

16. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Carlsdotter, Anna Wilhelmina

Födelseår: 1864
Län: Uppsala län
Folkräkningsår: 1890
85,05173
Digitaliserat material finns

17. Arkiv
Titel: Degerfors arbetares understödsförening
Tid: 1873 – 1997
Arkivbildare/upphov: Degerfors arbetares understödsförening (1873-05-30) Arkivbildare/upphov: Degerfors bruk (1660)

Förvaras: Värmlandsarkiv (depå: Zakrisdal)
85,03852

18. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Fritz Ludvig

Födelseår: 1879
Län: Kronobergs län
Folkräkningsår: 1890
84,997284
Digitaliserat material finns

19. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: A:son Nordlöf, Carl Alb:t

Födelseår: 1869
Län: Örebro län
Folkräkningsår: 1900
84,96058
Digitaliserat material finns

20. Arkiv
Titel: Dalkarlshytte AB (Lindesbergs sn. Örebro)
Tid: 1933 – 1981
Arkivbildare/upphov: Dalkarlshyttan (Lindesbergs socken, Örebro) (1554)

Förvaras: Värmlandsarkiv (depå: Zakrisdal)
84,826996