bild
Arkiv

Bränsle- och trävarubyrån (II)

Statens priskontrollnämnd (SPN)

Byrån indrogs den 15/7 1950.

Tidigare har byrån varit organiserad med två undersektioner benämnda sektionen för "Kol och Oljeprodukter" samt sektionen för "Papper".

"Papper" överflyttades redan den 1/11 1949 till Allmänna byrån. Samtliga handlingar, varukort, register m.m. rörande denna sektion ha överförts till mottagande byrån. Arkivering av sekt. handlingar har skett i samband med Allm. byrån (VII). Se allm. byrån VII, grupp "Papper".

"Kol och olja" överflyttades till transportbyrån vilken därvid erhöll samtliga handlingar, varukort, register m.m. Arkivlagda handlingar har arkiverats under Byrå II, grupp "Kol och olja".

Byrån i dess helhet överfördes vid indragningen till Allmänna byrån. Vid denna tidpunkt icke slutbehandlade ärenden samt handlingar rörande prisstoppade varugrupper har överförts till Allm. byrån. Övrigt har arkiverats under byrå II.

 Serier (29 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
B ISkrivelser till Konungen 
B IIÖvriga utgående skrivelserBestår av genomslagskopior (arkivex) av utg. skrivelser. Ett andra ex. finns i ärendeserien (vid ing. skrivelser) 
B IIIPrisbok 
C IIngående diariumSerien häftad 
D IKORTREGISTER 
D I aFöretagareregisterKortlåda, 1 st Viscardsystem. Placering 2F57:41. 
D I bVaruregisterKortlåda, 1 st 
E IKorrespondensIngår i F-serien 
E IIÖVRIGA INKOMMANDE HANDLINGAR 
E II aRapporter från kontrollanter angående sågade trävaror 
E II bPrislistor från trävaruhandelsföreningarnaHandlingarna överförda till allmänna byrån 15/7 1950.
4 pärmar.
Före 1950, se även F III D
 
F IALLMÄNNA ÄRENDESERIEN 
F I aÄldre handlingar 
F I bVedärenden m.m. (V)Handlingarna ordnade efter dnr.
Se CI
 
F I cVedtransportärendenFrån och med 1945, se F I b 
F I dTrävaruärendenHandlingarna ordnade efter reg.nr. Se C I. Felande nr ha insorterats under resp. varuslag 
F I eExportärenden 
F I fTrähus 
F IIHandlingar ordnade i sakordning 
F IIIPRISÖVERENSKOMMELSER MED TRÄVARUHANDELSFÖRENINGARNA 
F III aDiverse pristillägg 
F III bUnderhandlingar angående prislistor 
F III cAvtal gällande trävaruhandl.fören. prislistorOrdnade länsvis enligt bilreg. 
F III dTrävaruhandl.fören. prislistor före år 1950Ordnade länsvis enligt bilreg. 
F IVHandlingar angående prissättning å varor såsom möbler m.m. 
F VHandlingar ang. prissättning å tjänster 
F VIPrisuppgifter från möbelhandeln för undersökning av densamma 1948 
F VIIMarginalundersökning inom möbelbranschen 1949Ordnade efter priskontorsområden 
F VIIIMöbelutredningar