bild
Arkiv

Bränsle- och trävarubyrån (II)

Statens priskontrollnämnd (SPN)

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420370/02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/bqENeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
11,1 Hyllmeter  (-)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Statens priskontrollnämnd (1940 – 1956)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Inledning (äldre form)Byrån indrogs den 15/7 1950.

Tidigare har byrån varit organiserad med två undersektioner benämnda sektionen för "Kol och Oljeprodukter" samt sektionen för "Papper".

"Papper" överflyttades redan den 1/11 1949 till Allmänna byrån. Samtliga handlingar, varukort, register m.m. rörande denna sektion ha överförts till mottagande byrån. Arkivering av sekt. handlingar har skett i samband med Allm. byrån (VII). Se allm. byrån VII, grupp "Papper".

"Kol och olja" överflyttades till transportbyrån vilken därvid erhöll samtliga handlingar, varukort, register m.m. Arkivlagda handlingar har arkiverats under Byrå II, grupp "Kol och olja".

Byrån i dess helhet överfördes vid indragningen till Allmänna byrån. Vid denna tidpunkt icke slutbehandlade ärenden samt handlingar rörande prisstoppade varugrupper har överförts till Allm. byrån. Övrigt har arkiverats under byrå II.

Kontroll

Skapad1994-11-17 00:00:00
Senast ändrad2020-09-15 13:39:25