bild
Volym

[Eckhoffiana]

Emil Eckhoffs arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ATA/ENSK_47-1/F 1/8-14
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/h8pJz7MsVA7CRtSR84TCN4
ExtraID8-14
Datering
18601922(Tidsomfång)
ArkivinstitutionATA/Riksantikvarieämbetet

Innehåll

Allmän anmärkningVol 8: Kallelser till sällskap m.m. (1860-1922):
Sällskapet Isis 10/11 1860.
Upplands Fornminnesförening 28/4 1869.
Geologiska Föreningen i Stockholm 2/4 1874.
Svenska Sällskapet för antropologi och geografi 12/11 1878 (jämte fem Sällskapets tryck).
Svenska Fornminnesföreningen 13/10 1879 (jämte ett föreningens tryck).
Sällskapet Idun 6/11 1880 (jämte tre Sällskapets tryck).
Det Kgl. Nordiske Oldskrift Selskab 25/1 1881 (jämte två sällskapets tryck och tre kvitton).
Föreningen för befrämjande af skolungdomens vapenöfningar 1/2 1881.
Samfundet för Nordiska museets främjande okt. 1881 (jämte tre Samfundets tryck; hit har även lagts en teckningslista nr 169 för stiftande ledamöter [1880] upptagande namnen A.E. Nordenskiöld, A.W. Hafström, Aug. Strindberg och A. Stuxberg samt två kvitton).
Konstföreningen i Stockholm 16/11 1882.
Utdrag ur Uddevalla musei protokoll 7/3 1889.
Föreningen för Värnlösa unga flickors skydd 27/1 1899 (jämte ett föreningens tryck).
Kgl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien 7/11 1901.
Föreningen Gotlands Fornvänner 18/12 1903 (jämte tre föreningens tryck).
Föreningen för Birgittamuseet i Wadstena okt. 1910.
Finska Fornminnesföreningen 11/3 1914 jämte diplom utfärdat 2/12 1913.
Wästmanlands Fornminnesförening 20/2 1918.
Gotlands nation 18/2 1919 (jämte två nationens tryck).
Tackskrivelse från Svenska Turistföreningen i dubbla exemplar 5/8 resp. 7/8 1922.
Gripsholmsföreningen u.d. (jämte ett föreningens tryck 1889).
Arkitekturminnesföreningen u.d. (jämte ett föreningens tryck).
Vol 9: Kabinettspass (1881-1899):
30/7 1881
10/7 1884
3/10 1894
27/3 1899 (bif. en samtidigt av Utrikesdepartementet utfärdad rekommendationsskrivelse)
Vol 10: Vega-utställningen 1880:
a) Kassabok över erlagda inträdesavgifter.
b) Diverse räkenskapshandlingar.
Vol 11: Handlingar rörande Emil Eckhoffs deltagande i Terzio congresso geografico internazionale i Venedig 1881:
a) Diverse kongresstryck etc.
b) Räkenskapshandlingar rörande den i samband med kongressen visade geografiska utställningen jämte verifikationer.
c) Avsända och mottagna telegram (bl.a. ett svarstelegram från dåv. kronprins Gustaf).
Vol 12: Anteckningar från resor (1875-1899):
Anteckningar från Tysklands-resa 1-2 (1899).
Anteckningar från Danmark 1-3.
Anteckningar från Norge-resan 1875.
Anteckningar från en resa till Gotska Sandön 1893.
Strödda ekonomiska anteckningar huvudsakligen för åren 1883-1895.
Vol 13: Restaureringen av predikstolen i Danderyd kyrka:
a) Koncept till skrivelser: Konungen 20/11 1915.
Langborg, E. u.d.
Ljunggren, C.J. tre skrivelser alla u.d.
b) Räkenskapshandlingar.
Vol 14: Inventerings- och arvskifteshandlingar m.m. rörande boet efter Johan Oscar Andersson samt diverse handlingar rörande hans död:
Jfr även vol 1: Koncept till inlaga till Rådhusrätten i Stockholm [efter 9/5 1891], vol 2: brev från Cecilia Andersson 4/2 och 9/5 1891, brev från Samuel Andersson 2/2, 1/3, 10/3, 12/3, 21/3, 4/4, 11/4, 3/5, 14/5 1891 och telegram 28/2 1891, kortbrev från Gustaf Robert Dahlander [21/1 1891], vol 3: brev från E. Fogelmarck 23/2 1891 och kortbrev 23/3 1891, brev från Olof Granberg 20/1 1891 (med bil.), brev från W. Hoffstedt 5/2 1891 (med bil.) samt vol 6: brev från Gottfrid Wibelius 8/1, 27/1, 2/2, 19/2, 3/3, 10/3 och 31/3 1891 och brev från G.W. Wilkens 10/5 1891.

Kontroll

Skapad2023-01-16 10:43:10
Senast ändrad2023-03-06 09:57:18