bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Lantvärnet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0045/0/49
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3tyjZbv5PYR4o8bl0X2NT7
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkning1809/313.
Angående utgivna medel till den i Borås varande fångbevakningen av Skaraborgs lantvärn - Borås den
8 apr. 1809.

1809/314.
Avlöningsräkningar för kommende- ringen i Borås (till ryska fångars bevakande),"samt" diverse andra handlingars om avlöning.

1809/315.
Avlöningsräkningar för kommenderingen i Ulricehamn - 1808-1809.

1809/320.
Förteckning å avlidne lant-
värnister och deras efterlämnade kläderspersedlar -
d. 16 nov. 1809.

1809/321.
Intyg från präst angående rätt arvtagare efter avliden lantvärnist - d. 26 dec. 1809.

1809/322.
Ang. efterlysta lantvärnisten Fält, som rymt från Vadstena.

1809/330.
2 st. prästbevis för
lantvärnister -
dat. 17 och 24 juli 1809.

1809/331.
Skrivelser med begäran om befrielse från tjänstgöring för lantvärnister.
ink. d. 19 juli 1809 -
dat. 22 juli 1809.
ink. d. 2 aug. samt 4 st. odaterade.

1809/332.
Förare T. Wallander med begäran om gratifikation i likhet med sina kamrater - dat.
17 okt. 1809.

1809/333.
Rekvisition å traktamente för den kommendering av III. batal- jonens 3. kompani, som bevakar de ryska krigsfångarne i Arboga - jan. - februari 1809.

1809/334.
Handlingar rörande ryska fång- bevakningen i Askersund, Nora och Linde av III. bataljons
3. kompani.

1809/340.
Ang. av lantvärnist innehavda klädespersedlar -
d. 24 sept. 1809.

1809/341.
Handlingar rörande fänrik Thormans bevakningskommendering av III. bataljonens 4. kompani - febr. 1809.

1809/342.
Kungl. brev vari konungen yttrar sin belåtenhet med den offer- villighet en del visat vid beklädandet av lantvärnet -
dat. 23 jan. 1809.

1809/350.
Angående utgifterna för ryska krigsfångarnes bevakning i Ulricehamn.

1809/351.
Angående undersökning om över- våld, förövat av en kommendering av 32 man under fänrik Thormans befäl i närheten av Nyköping -
15 nov. 1809.

1809/352.
Rekvisition å ersättning i och för brödets mistning till 35 man som bevakat ryska krigsfångar i Borås.

Sammanslagna bataljonen.

1809/400.
Ämbets memorial av den 9 maj 1809, återföljande mönstervärket för bataljonen, som den 27 apr. avmönstrade för att avgå till hemorten.

1809/401.
Rapport över avmönstringen med sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/402.
Avmönstringsrulla över staben vid sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr.

1809/403.
Avmönstringsförslag för samman- slagna bataljon
d. 27 apr. - 3 maj 1809.

1809/404.
Avmönstringsförslag för samman- slagna bataljonen på diverse persedlar - d. 4 maj 1809.

1809/405.
Förslag över sammanslagna bataljon den 31 dec. 1808.

1809/406.
Förteckning på manskap, som anmäles att hemförlovas och avskedas på grund av sjuklighet - dat. 6 apr. 1809.

1809/410.
Avmönstringsrulla för 1. komp. av sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/411.
Avmönstringsrulla på diverse persedlar från 1. komp. av sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/412.
Avlevereringsrulla på de beklädnads persedlar, som det manskap medhava, vilka äro enligt order kommenderade att avgå från första komp. Kungl. Skaraborgs lantvärns bataljon, till Skaraborgs vargering och Västgöta dragoner - dat. 23 febr. 1809.

1809/420.
Avmönstringsrulla för 2. komp. av sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/421.
Avmönstringsrulla på diverse persedlar från 2. komp. av sammanslagna bataljon -
d. 27 apr. 1809.

1809/422.
Förteckning på beklädnads- persedlar från 2. komp.,
som böra förvaras.

1809/423.
2. förteckningar på beklädnads- persedlar - dat. 24 febr. 1809.

1809/430.
Avmönstringsrulla för 3. komp. av sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/431.
Avmönstringsrulla på diverse persedlar från 3. komp. av sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/432.
Förteckning på beklädnads- persedlar - dat. 24 febr. 1809.

1809/440.
Avmönstringsrulla för 4. komp. av sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/441.
Avmönstringsrulla på diverse persedlar från 4. komp. av sammanslagna bataljonen -
d. 27 apr. 1809.

1809/442.
Avlevereringsrullor på beklädnadspersedlar från bataljonens 4. komp. till Skaraborgs regementes och Västgöta dragoners vargering
dat. 24 febr. 1809.

1809/450.
Kvartalsförslag från sammanslagna bataljonen 1 jan. - 31 mars.

Tillgänglighet

SekretessNej