bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Krigshandlingar 1788-1790

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0393/A/0/18
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/X7M4NOdKOqoRlJYK8AlJu1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningGeneral J. A. Meijerfeldts fältexpedition.
Utgående handlingar.
Jmfr. även Inkommande handlingarFörutv. signum I:4.

a) Koncept till övriga skrivelser och order m.m. 1789.

Konungen s.30.

Armfelt, M.W. f. 1725, d. 1795. Generalmajor och landshövding i Åbo län s. 6.

På grund av dessa skrivelsers natur, synes deras upptagande i ett särskilt band ansetts lämpligt, jmfr dock även Band XV-XVII ovan.

Berger, J.N. f. 1763, d. 1819. Kapten vid fortifikationen, sedemera överste i generalstaben s. 21.

Björneborgs regementes officerskår s. 8.

Cedergren, N. f. 1752, d. 1825. Kapten vid fortifikationen, sedemera överste därstädes s. 18.

Cygnaeus, Z. d.ä.f. 1733, d. 1809. Prost, sedemera biskop i Borgå s. 45.

Ehrensvärd, C.A. Greve, f. 1745, d. 1800.
Överamiral s.41.

Hastfehr, B.J. Friherre f. 1737, d. 1809.
Överste s. 9, 14.

Klingspor. Vilhelm Mauritz frih. f. 1744 d. 1814. Generalmajor, generaladjutant och general-
intendet, sedemera greve och fältmarskalk s. 27, 57.

v. Knorring, O.F. f. 1757, d. 1810. Kapten vid Björneborgs reg:te sedermera överstelöjtn. och krigsråd s. 46.

v. Konow G. f. 1729 d. 1809. Majors. n. h. o. v. s. 44.

Mannerskantz N. f. 1738, d.1809. Överste vid fortifikationen och kommendant på Sveaborg, sedemera general s. 7.

Meurman O.R. f. 1750, d. 1815. Kapten vid Österbottens reg:te, sedemera Överstelöjtn. och v. landshövding s. 16.

Montgomery R. f. 1737 d. 1798. Överste och chef för Nylands och Tavastehus läns dragonreg:te s. 14.

Pfeiff C. frih. f. 1735 d. 1792.Överste och chef för änkedrottningens livreg:te s. 1, 13, 15, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 54, 55, 59.

Stackelberg B.F.J. frih. f. 1733 d. 1801.
Överste och chef för bergsreg:tet samt generaladjutant, sedemera generallöjtn. s. 2, 4, 11, 19, 22.

v. Stedingk V. E. B. H. f. 1751 d. 1823.
Överstelöjtn. vid arméns flotta, sedemera friherre och generalamiral s. 6½.

v. Stockenström E. f. 1731, d. 1801.
Generalkvartermästarlöjtn. och kommendant i Tavastehus s. 17.

v. Willebrand E. G. f. 1751 d. 1809.
Överstelöjtn. och v. landshövding i Nylands län sedemera friherre, statssekreterare och landshövding i Åbo och Björneborgs län, s 48, 49, 53.

Okänd (mj G W Jägerhorn?) s 56

Beräkning av behovet av trupper i Savolaks s 31
Beräkning av behovet av trupper i Karelen s 32, 33

Koncept till arresteringsorder s 2.

Förteckning på den 7/1 1789 arresterade officerare och på dem som ombesörjt arresteringen, s 24.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2011-11-22 14:04:46