Finansdepartementet 1893-04-14

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Riksdagens skrivelse till konungen, ang. val av fullmäktige i riksgäldskontoret.
Datum
Datum 1893-04-14
Ärendenummer
Ärendenummer 2
Diarienummer
Diarienummer 360
Arkiv
Arkiv Finansdepartementet/Budgetdepartementet (SE/RA/1209)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel