Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Finansdepartementet 1920-02-27

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ökning av riksbankens sedelutgivningsrätt m.m.
Datum
Datum 1920-02-27
Ärendenummer
Ärendenummer 95
Arkiv
Arkiv Finansdepartementet/Budgetdepartementet (SE/RA/1209)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel