Finansdepartementet 1919-05-02

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. av Kungl. Maj:ts prop. med förslag till lag om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet m.m.
Datum
Datum 1919-05-02
Ärendenummer
Ärendenummer 51
Arkiv
Arkiv Finansdepartementet/Budgetdepartementet (SE/RA/1209)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel