Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Civildepartementet 1893-05-19

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Riksdagens skrivelse till konungen, med anhållan att koncession ej måtte utan riksdagens hörande lämnas å järnvägsanläggning inom Norrbotten.
Datum
Datum 1893-05-19
Ärendenummer
Ärendenummer 29
Diarienummer
Diarienummer 650
Arkiv
Arkiv Civildepartementet I (SE/RA/1206)
Serie
Serie E 1
Volymnummer
Volymnummer 2361
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel