Civildepartementet 1915-07-16

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel i vad nämnda skrivelse avser civildepartementet.
Datum
Datum 1915-07-16
Ärendenummer
Ärendenummer 47
Diarienummer
Diarienummer 1992
Arkiv
Arkiv Civildepartementet I (SE/RA/1206)
Serie
Serie E 1
Volymnummer
Volymnummer 4580
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel