Finansdepartementet 1919-06-13

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av väckta motioner om höjning av stämpelavgiften för spelkort samt generalpoststyrelsens i anledning därav infordrade utlåtande och förslag.
Datum
Datum 1919-06-13
Ärendenummer
Ärendenummer 61
Arkiv
Arkiv Finansdepartementet/Budgetdepartementet (SE/RA/1209)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel