Finansdepartementet 1893-04-14

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Riksdagens skrivelse till konungen, ang. val av fullmäktige i riksbanken.
Datum
Datum 1893-04-14
Ärendenummer
Ärendenummer 1
Diarienummer
Diarienummer 319
Arkiv
Arkiv Finansdepartementet/Budgetdepartementet (SE/RA/1209)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel