Finansdepartementet 1920-02-27

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ökning av riksbankens sedelutgivningsrätt m.m.
Datum
Datum 1920-02-27
Ärendenummer
Ärendenummer 95
Arkiv
Arkiv Finansdepartementet/Budgetdepartementet (SE/RA/1209)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel