Civildepartementet 1893-05-19

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Riksdagens skrivelse till konungen, med anhållan att koncession ej måtte utan riksdagens hörande lämnas å järnvägsanläggning inom Norrbotten.
Datum
Datum 1893-05-19
Ärendenummer
Ärendenummer 29
Diarienummer
Diarienummer 650
Arkiv
Arkiv Civildepartementet I (SE/RA/1206)
Serie
Serie E 1
Volymnummer
Volymnummer 2361
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel