bild
Serie

Dossiéer, cP, PK, PS, PV, 1986-1988

Statens Vattenfallsverk

Arkivboxar
Sept 1986-1988
Dossiéerna är ordnade efter klassifikationsnummer enligt 1963 års dossiéplan
Diarium i C1A:1 och C1B:1
Volym 1-22 Allmänt
Volym 23-44 Stationer

 Volymer (44 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11986 – 1988000-003 
21986 – 1988004-006 
31986 – 1988007 
41986 – 198801-03 
51986 – 198804 
61986 – 198805-065 
71986 – 1988066-07 
81986 – 198808-19 
91986 – 19882 (exkl 2112) 
101986 – 19872112 
1119882112 
121986 – 198831-39 (exkl 34) 
131986 – 1988340-346 
141986 – 1988347 (1986-1988)
3480 (sept 1986-juni 1987)
 
151987 – 19883480 (juli 1987-1988) 
161986 – 19883481-3484 
171986 – 19883484 
181986 – 19873489 (sept 1986-mars 1987) 
191987 – 19883489 (april 1987-1988) 
201986 – 198840-41 
211986 – 198842-59 
221986 – 19887-9 
231986 – 1988Forsmark
0-2 1986 sept - 1988
3 1986 sept - 1987
 
241986 – 1988Forsmark
3 1986 sept-1988
4-9 1988
 
251986 – 1988Forsmark 1
0-2 1986 sept-1988
3 1986 sept-1987
 
261988Forsmark 1
34821, 3489
(3489 Säkerhetsstudie)
 
271988Forsmark 1
3489 Säkerhetsstudie
 
281988Forsmark 1
3489 Säkerhetsstudie
 
291986 – 1988Forsmark 1
3626-9
 
301986 – 1988Forsmark 2
0-9
3489 Säkerhetsstudie se Forsmark 1
 
311986 – 1987Forsmark 3
0-3484 (3484 Säkerhetsstudie)
 
321987Forsmark 3
3484 Säkerhetsstudie
 
331987Forsmark 3
3484 Säkerhetsstudie
 
341987Forsmark 3
3484 Säkerhetsstudie
 
351986 – 1988Forsmark 3
3486-9
Exkl 9 PVF (PVF Bränsleavdelningen)
 
361986 – 1987Forsmark 3
PVF Bränsleavdelningen
 
371986 – 1988Ringhals
0-3488
 
381986 – 1988Ringhals
3489-9
 
391986 – 1988Ringhals 1
0-3488
 
401986 – 1988Ringhals 1
3489-36267
 
411986 – 1988Ringhals 1
36268-9
 
421986 – 1988Ringhals 2
0-9
Exkl 3489 Säkerhetsstudie
 
431987Ringhals 2
3489 Säkerhetsstudie
 
441986 – 1988Ringhals 3
0-9
Ringhals 4
0-9