Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (28) Info Info
   • Statlig myndighet (3)
   • Kommunal myndighet (3)
   • Gård (1)
   • Företag (3)
   • Övriga (15)
   • Ej fastställd (3)
   • Person (släkt) (1)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 35
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lilienberg, A Albert

Yrke: Jurist, Kommunalpolitiker, Riksdagsman
Född: 1833
Död: 1921

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lilienberg, Albert

Yrke: Stadsplanerare, Väg- och vattenbyggnadsingenjör
Född: 1879
Död: 1967

3. Svenskt biografiskt lexikon

4. Arkiv
Titel: Albert Lilienberg

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

5. Arkiv
Titel: GÖTAPLATSBEREDNINGEN
Tid: 1912 – 1928
Arkivbildare/upphov: GÖTAPLATSBEREDNINGEN (Göteborg) (1917 – 1920)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

6. Arkiv
Titel: Åke Virgins samling

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

7. Övriga
Namn: GÖTAPLATSBEREDNINGEN (Göteborg)

Tid: 1917 – 1920
Referenskod: SE/O258/GS_1196

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Forsell, C John J

Yrke: Konsertsångare, Operachef, Operasångare
Född: 1868
Död: 1941

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Larsson, G R Yngve

Yrke: Kommunalman, Politiker
Född: 1881
Död: 1977

10. Karta/ritning
Titel: ... förslag till stadsplan ... för stadsdelen Kung...
Tid: 1915
Tillhör arkiv: Finansdepartementet/Budgetdepartementet
Arkivbildare/upphov: Finansdepartementet (1840)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby

11. Karta/ritning
Titel: Förslag till jämkning av profilerna för del av sta...
Tid: 1931-05-30
Tillhör arkiv: Markkommissionen 1939
Arkivbildare/upphov: Markkommissionen 1939 (1939)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

12. Karta/ritning
Titel: Förslag till tomtindelning för del av Fiskebäckski...
Tid: 1931-05
Tillhör arkiv: Statens Institut för byggnadsforskning
Arkivbildare/upphov: Statens institut för byggnadsforskning (1960 – 1993)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)

13. Karta/ritning
Titel: Förslag till ändring av stadsplanen för del av sta...
Tid: 1929-09-20
Tillhör arkiv: Markkommissionen 1939
Arkivbildare/upphov: Markkommissionen 1939 (1939)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

14. Karta/ritning
Titel: [Trafikleder Riddarholmen-Slussen.] Stockholm stad...
Tid: 1941-10-30
Tillhör arkiv: Utan känd proveniens (kartor och ritningar)
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby

15. Karta/ritning
Titel: Profil av stadsplanenämndens förslag före och efte...
Tid: 1939-09-21
Tillhör arkiv: Markkommissionen 1939
Arkivbildare/upphov: Markkommissionen 1939 (1939)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

16. Karta/ritning
Titel: [Planer av Kungsträdgården. "Pl.7" (bl.87-88).- Pl...
Tid: 1723
Tillhör arkiv: Markkommissionen 1939
Arkivbildare/upphov: Markkommissionen 1939 (1939)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

17. Volym
Allmän anmärkning: Bilagor till Götaplatsberedningens betänkande (ser...
Tid: 1920
Tillhör arkiv: GÖTAPLATSBEREDNINGEN
Arkivbildare/upphov: GÖTAPLATSBEREDNINGEN (Göteborg) (1917 – 1920)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

18. Volym
Allmän anmärkning: Gatu- och vägförvaltningens undersökning: Kostnads...
Tid: 1916 – 1920
Tillhör arkiv: GÖTAPLATSBEREDNINGEN
Arkivbildare/upphov: GÖTAPLATSBEREDNINGEN (Göteborg) (1917 – 1920)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

19. Volym
Allmän anmärkning: Programberedningens handlingar: Särtryck ur Stadsf...
Tid: 1912 – 1920
Tillhör arkiv: GÖTAPLATSBEREDNINGEN
Arkivbildare/upphov: GÖTAPLATSBEREDNINGEN (Göteborg) (1917 – 1920)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

20. Serie
Titel: GÖTAPLATSBEREDNINGENS OCH OMTÄVLINGSNÄMNDENS HANDL...
Tillhör arkiv: GÖTAPLATSBEREDNINGEN
Arkivbildare/upphov: GÖTAPLATSBEREDNINGEN (Göteborg) (1917 – 1920)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad