bild
Arkiv

Nynäsarkivet , Visnums-Kils socken (Nynäs egendom)


Grunddata

ReferenskodSE/VA/51278
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/aeXNoiaV64UZRTFe8vyNg0
ExtraID14009
Omfång
17 Hyllmeter 
Datering
1664 – 1921  (Tidsomfång)Spridda år.
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland, Zakrisdal)
Arkivbildare/upphov
Nynäs egendom (Visnums-Kils socken)
Alternativa namn: Nynäs gård (Visnums-Kils socken)
Alternativa namn: Nynäs säteri (Visnums-Kils socken)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Sölje bruk (1798 – 1903) (Volym F 3: 400-407: Handlingar angående G. M. Stuarts konkurs, däribland kapital- och avräkningsböcker för Sölje bruk 1818-1828.)
Alternativa namn: Sölje glasbruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, glasbruk)
 
Strokirk, Göran Jeppe (Disponent) (1856-10-07 – 1915-01-08)
Kategori: Person (släkt). Företagsadministrativt arbete (Disponent)
 
Mölnbacka bruk (1628 – 1931)
Alternativa namn: Mölnbacka bolag  (1839 – )
Alternativa namn: Mölnbacka solidariska bruks- och sågverksbolag  (1839 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
AB Mölnbacka-Trysil (1873-12-21 – 1967)
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Processindustri
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk
 
Hygn (Gård)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Hammarhjelm, Carl (Riksdagsman mm) (1822-09-26 – 1894-01-18)
Kategori: Person (släkt). Politiker
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Hammarhjelm, Carl Fredrik (Hovmarskalk) (1787 – 1845)
Kategori: Person (släkt). Adel

Innehåll

Allmän anmärkningFörteckningsnummer 1/00

Förteckning över Nynäsarkivet I-III (äldre benämning privatarkiv C 9).
Serier B 1 till G 5 avser Nynäsarkivet I, serie Ö 1 Nynäsarkivet II och serie Ö 2 Nynäsarkivet III.

OBS! Serie Ö 3 är EJ fysiska volymer, utan består av avskrifter av de brevskrivarregister till Nynäsarkivet II (Ö 1) och III (Ö 2) som utgör bilagor 1-4 i pappersförteckningen.

Arkivet innehåller material som är mögelsanerat. Sanerade volymer tillgängliga för utlån i läsesal.
Inledning (äldre form)NYNÄSARKIVET, VISNUMS-KILS SOCKEN

Nynäs egendom, belägen vid Vänern i Visnum-Kils socken, Värmlands län, är känd från medeltiden. Efter att från 1606 ha tillhört friherrliga ätten Rosenhane övergick godset genom friherrinnan Charlotta Gustafva Rosenhanes (1716-1753) äktenskap med överstelöjtnanten Carl Gustaf Hammarhjelm (1694-1771) till adliga ätten Hammarhjelm. Åren 1798-1845 ägdes Nynäs av hovmarskalken Carl Fredrik Hammarhjelm (1787-1845). I sitt äktenskap med Beata Maria Linroth (1794-1860) hade han sönerna Carl, född 1822 och Göran Mårten född 1824, samt dottern Ulrika Charlotta Emerentia, född 1823, död 1901, gift med ryttmästaren Elias Carl Strokirk. Efter faderns död övertogs Nynäs till en början av båda bröderna Hammarhjelm, tills den äldste, Carl Hammarhjelm, blev ensam ägare. Efter några år som ämbetsman bosatte han sig på Nynäs och erhöll med tiden åtskilliga offentliga uppdrag i både kommunal- och rikspolitik. Förutom ordförandeskap i Värmlands läns landsting och Värmlands hypoteksförening var han under 38 riksdagar ledamot, först av ståndsriksdagen och sedan av första kammaren. Samtidigt innehade han 1857-1882 posten som disponent för det norsk-svenska aktiebolaget Mölnbacka-Trysil. Carl Hammarhjelm avled ogift på Nynäs den 18 jan. 1894, och med honom utslocknade den yngre s.k. värmlandsgrenen av ätten Hammarhjelm. Hans efterlämnade kvarlåtenskap övergick till systern Ulla Strokirk och hennes familj. Ryttmästaren E.C. Strokirk, hennes make, hade 1856-1887 ägt Degernäs och även Hållunda i Nysunds socken. Efter hans död förvaltades dessa gårdar för sterbhusets räkning av sonen Göran Jeppe som disponent. Till denna förvaltning lades efter Carl Hammarhjelms död även Nynäs, varför även handlingar rörande Degernäs och Hållunda kommit att ingå i Nynäsarkivet. Sedan familjen Strokirk omkring år 1906 lämnat Nynäs, har egendomen haft flera ägare innan den år 1923 inköptes av Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Bland dessa ägare märks särskilt riksdagsmannen C.O. Larsson i Sjötorp, som tillvaratagit delar av gårdsarkivet.

Nynäs släkt- och gårdsarkiv splittrades efter den Hammarhjelm-Strokirkska tiden på flera händer, och stora partier arkivalier uppges ha blivit brända eller på annat sätt förstörda, varför serierna av korrespondens endast äro bevarade för vissa år. Själva gårdsarkivet övertogs av Kungl. Vattenfallsstyrelsen i samband med dess förvärv av godset och överlämnades till Riksarkivet, som senare år 1946 överlät dessa arkivalier till landsarkivet i Göteborg, Där de 1955 förtecknats som Nynäsarkivet (I), privatarkiv C 9.
Den Hammarhjelmska brevsamlingen hade tidigare på grund av sitt ur personhistorisk och autografmässig synpunkt värdefulla innehåll tillvaratagits av dåvarande ägaren, riksdagsmannen C.O. Larsson i Sjötorp och förvarades ännu 1955 hos dennes änka i Sjötorp, där den uppspårades av den kände lokalhistoriske forskaren och författaren, ämnesläraren Arvid Ernvik, Kristinehamn, som verksamt bidrog till att rädda samlingen och fästa myndigheternas uppmärksamhet på denna. Genom inköp till Riksarkivet kunde brevsamlingen som deposition införlivas med tidigare delar av Nynäsarkivet i landsarkivet i Göteborg. Vid förtecknandet har brevsamlingen behandlats som en avskild enhet och benämnts Nynäsarkivet II, privatarkiv C 9.

I samband med förvärvet av Nynäsarkivet II överlämnade dåvarande huvudmannen för ätten Hammarhjelm, major Bengt Hammarhjelm, Ängelholm, som gåva till landsarkivet en låda innehållande släktpapper, vilka han vid Kungl. Vattenfallsstyrelsens köp av Nynäs anmodats övertaga. Denna samling, som rent organiskt sammanhänger med och kompletterar Nynäsarkivet II har därför erhållit samma registernummer, C 9, och vid förtecknandet benämnts Nynäsarkivet III.

ÖVERSIKT AV ÄGARE TILL NYNÄS SÄTERI I VISNUM-KIL, VÄRMLANDS LÄN

(ägarna markerade med versaler)

SCHERING ERIKSSON ARP
+ 1593
gm. Anna Olofsdotter Stengafvel
CARIN SCHERINGSDOTTER ARP
+1654
gm. Johan jöransson Rosenhane

Schering Rosenhane 1609-1663 friherre, riksråd

MÄRTA ROSENHANE 1614-1701
gm. majoren Tuve Tuvesson Hökeflycht + 1680

Axel Rosenhane 1637-1685 landshövding

JOHAN ROSENHANE 1642-1710 president

GÖRAN GUSTAF ROSENHANE 1678-1754 generalmajor

CHARLOTTA GUSTAVA ROSENHANE 1716-1753, g. 1746 med
överstelöjtnanten CARL GUSTAF HAMMARHJELM 1694-1771

GÖRAN MÅRTEN HAMMARHJELM 1750-1798 hovjunkare
gm. Hedvig Charlotta Uggla 1759-1817

CARL FREDRIK HAMMARHJELM 1787-1845
hovmarskalk, tf. landshövding
gm. Beata Maria Linroth 1794-1860.

Carl Hammarhjelm 1822-1894
Brukspatron och riksdagsman m.m. ogift

Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla) Hammarhjelm 1823-1901
gm. Ryttmästaren och godsägaren på Degernäs i Nysunds socken. Elias Carl Strokirk + 1887.

Göran Mårten Hammarhjelm 1824-1875
Kapten, godsägare på Norra Håkanbol. G.m. Julie Coyet + 1911.

Nynäsarkivets förteckning uppdaterat år 2015-2016 av Eva-Gullan Näsström, Värmlandsarkiv. Tidigare förteckning se 01/00.

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckningsnummer 01/00

I den här förteckningen finns många arkivbildare såsom Nynäsarkivet I. 1. Nynäs 2. Degernäs 3. Hållunda 4. Carl Fredrik Hammarhjelm (1787-1845) 5. Carl Hammarhjelm (1822-1894). 6. Göran Jeppe Strokirk (1856-1915). 7. Samt en ej identifierad arkivbildare. Nynäsarkivet II. Handlingar rörande Nynäs säteri och dess ägare. Hovmarskalken Carl Fredrik Hammarhjelms papper. Hovmarskalkinnan Beata Maria Hammarhjelms född Linroth papper. Brukspatron Carl Hammarhjelms papper. Nynäsarkivet III. Hovmarskalken Carl Fredrik Hammarhjelms papper. Brukspatron Carl Hammarhjelms papper.
Dessa är alla införtecknade i Nynäsarkivet eftersom de lämnades in i en kronologisk ordning.
Anm: Vid rekvisition behöver endast arkivets namn samt volymnummer angivas (ex. Nynäsarkivet II, vol.6).
Skapad2008-03-25 12:46:11
Senast ändrad2024-02-26 11:42:20