HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING  (1827 – 1913)

Person

KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (hermelin)
KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (Personarkiv)
HistorikInledning.
Friherre Olof Hermelin föddes på Gripenberg i Småland den 8 feb. 1827. Efter militärutbildning deltog han 1848 som officer i Västgöta Dals regementeskommendering till Fyn vid Danskarnas krig mot tyskarna. Hermelin tog avsked 1851, gifte sig 1852 med Lucie Liljenstolpe och flyttade till Österby gård i Råby Rekarne socken i norra Södermanland. Där stannade han i mer än 40 år. Vid omkring 80 års ålder byggde han och sonen Tryggve Olofsborg vid Värtan nära Stockholm.
Olof Hermelin avled den 3 dec. 1913.
Bland sådant, som avsatt rikliga spår i samlingen på stadsarkivet, kan nämnas:
1. Undersökning, beskrivning och anteckningar av fornminnen, kyrkoinventarier m m i framför allt Södermanland under 1860- och 70-talen på uppdrag av Kungl. vitter- hets-, historie- och antikvitetsakademien. Koncept i ESA (orig i ATA).
2. Upptecknande av sägner, folksagor och skrock.
3. Författarskap: dramatiska arbeten (ex Peder Rank och hans fästmö), person-
historiska och lokalhistoriska arbeten, pamfletter m m .
4. Föredrag i aktuella frågor (försvar, politik, måleri m m ).
5. Konstnärlig verksamhet: landskapsmåleri m m.
6. Korrespondens (med kulturpersonligheter, släkt, vänner och mottagare av hans mecenatskap).
Fornforskare, författare, konstnär, försvars- och fosterlandsvän är några epitet som kan ges Friherre Olof Hermelin.
Samlingen har deponerats i ESA av Hermelinska släktföreningen.
BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna E1 och E2)
Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie)
E1 E2
A. 1882 13/2, 1895 30/11 1907 2/6
1897 9/1, 27/1, 29/10,
1898 5/1, 22/3, 27/3,
1899 5/3, 1901 13/1, 20/1,
22/12, 1905 4/6, 8/7, 1907
25/12, 1908 27/12, 1909 4/12,
22712, 1910 30/11
Adéle 1898 29/1
Adolf 1902 6/8 1908 16/2, odat.
Agnes 1897 7/2, 1902 6/8, u.å.
Albert 1902 6/8, 1907 8/2
Alice 1902 6/8
Amélie 1902 6/8 1908 16/2
Ann 1863 2/7
Anna 1897 8/2, 1898 8/2, 8/2, 1908 17/2
1902 6/8, 1906 21/5,
1908 8/2, 1909 9/2, 1910
8/2
Annie 1898 7/2
Ansgar 1902 16/5, 6/8
Aug. 1853 26/6, 30/7, 1860 1904 25/11
1/12, 1897 12/4
Augusta 1874 14/12, 1889 10/10, 1904 26/10, 1905 6/2,
1893 30/11, 1894 22/12, 14/12, 1901 5/1, 6/2,
1895 7/1, 7/2, 19/5, 7/2, 1907 27/1, 7/2,
1896 6/2, 28/3, 1897 17/4, 8/10, ?/?, 1908 16/2
5/2, 9/2, 2/5, 1898 6/2,
27/3, 1899 17/11, 1901 3/12,
1902 26/2, 16/10, 26/11,
1904 6/2, 1906 30/8, 1907
19/6, 3/9, 18/12, 1898 6/2,
19/4, 8/6, 11/9, 26/11,
1909 3/2, 1910 7/2, u.å.
Axel 1859 23/2, 1871 ?/4, 1873 1896 13/12, 1904 27/12,
21/3, 1878 9/11, 1880 28/7 1905 15/4, 1906 26/12,
19/9, 25/9, 17/12, 1896 1908 16/2, 1910 15/8,
8/5, 1902 11/4, 6/8, 1906 1911 2/7, 1912 13/1
5/8, 26/8, 1909 19/1, 8/11
Axel Erik Odat.
Barbro 1902 6/8
Bengt Odat.
Britta 1902 6/8 1906 30/1, 1913 26/3
Carin Odat.
Carl 1842 31/7, 1871 31/8, 1873 19/1, 1866 30/5, 1874 18/7,
20/2, 6/4, 7/4, 1877 15/2, 1878 1905 6/2, 1908 17/2,
30/7, 1882 17/7, 1884 15/5, 1/6, 1910 14/8, 1911 20/12,
21/11, 22/11, 27/11, 5/12, 8/12, 1913 25/1, 7/2
16/12, 20/12, 24/12, 27/12
1885 5/1, 7/1, 9/1, 14/1, 16/1,
21/1, 31/1, 7/2, 10/2, 18/2, 21/2,
4/3, 11/3, 21/3, 31/3, 5/4, 8/4, 15/4,
21/4, 29/4, 6/5, 10/5, 31/5, 15/6,
16/6, 17/6, 18/6, 18/6, 24/6, 26/6,
30/6, 19/7, 1887 21/6, 1895 1/1, 17/3,
8/6, 1898 18/12, 1899 6/2, 1902 6/8,
18/12, 1907 17/9, 13/11, 1908 8/2,
1909 9/1, 19/1, 6/2, 8/11, 1910 7/1,
5/12, 1911 3/1, u.å.
Caroline 1898 7/2 1880 12/1
Charlotte 1898 6/8
C. O:sson 1887 3/6
David 1848 11/5, 1849 29/1, 28/8,
1874 11/10, 1876 11/1,
1894 21/7, 8/9
Ebba 1842 30/3, 1844 20/11, 1847 7/12, 1905 6/2, 1906 5/1, 7/2,
25/12, 1848 19/2, 7/3, 11/3, 21/5, 1907 7/1, 7/2, 10/7,
14/6, 12/7, 19/7, 5/8, 11/8, 2/9, 1908 16/2, 1912 8/2
26/9, 30/9, 6/10, 14/10, 18/11,
1849 30/6, 24/11, 1852 4/3, 24/3,
6/4, 13/6, 1853 1/7, 27/8, 1858 3/3,
24/4, 1/6, 7/7, 13/7, 6/8, 1859 25/3,
5/4, 26/4, 24/5, 16/9, 7/10, 1860 3/2,
23/3, 30/3, 24/8, 1861 17/5, 3/9, 10/12,
1862 17/7, 1866 18/1, 22/2, 12/3, 11/12,
1867 20/1, 1869 19/8, 1870 4/2, 16/2
15/4, 25/4, 10/6, 22/8, 30/9, 21/10,
19/12, 25/?, 1871 11/1, 5/3, 6/5, 12/5,
22/5, 26/5, 7/6, 1872 22/3, 1/9, 27/10,
1873 24/1, 20/2, 26/2, 10/3, 18/5,
1874 17/9, 2/10, 12/10, 31/10, 24/12,
1875 1/1, 12/1, 31/5, 5/7, 31/7, 25/9, 10/10
1877 2/5, 1878 6/3, 24/8, 23/10, 1/12,
1879 4/5, 10/5, 16/6, 1897 25/7,
1906 15/4, 1907 8/2, 1910 9/10, u.å.
Edvard 1849 24/7, 25/12, 1850 2/2, 19/4 1908 16/2
1878 19/5, 26/7,
1897 10/1, 1898 6/2, 18/3, 13/4, 1902 5/8
Edvine 1902 6/8
Elias 1902 6/8 1908 18/2
Elin 1886 21/5, 26/5, 1881 31/3, 1908 21/2, 26/3
1908 3/8, 1909 27/12, u.å. 1911 20/4
Elisabet 1900 30/12, 1901 26/2, 1908 16/2
1902 5/8, 1910 8/2
Elise 1899 6/2, 1908 8/2, 1909 6/2 1908 17/2
Eric 1896 4/4, 5/4, 1904 8/2 1905 22/4
Ernst 1889 19/4, 1900 12/12, 1902 6/8 1911 26/1, 4/5
Eugenia 1850 30/10, 1894 8/12, 1896 30/12
Evert 1902 6/8, 1903 23/8
Fabian 1902 6/8
Fanny 1902 6/8
Filip 1902 6/8
Gustaf 1897 8/2, 1902 6/8
Gösta 1897 8/2, 1902 6/8, 1910 15/2 1913 8/2, odat.
Hanna 1902 6/8 1908 24/2, 1912 14/2
Harriet 1902 6/8
Hedda 1902 6/8
Helfrid 1898 6/2, u.å. 1908 21/3, 27/3
Hildegard 1902 19/9 1910 26/5
Honorine 1897 8/2, 1902 6/8
Ingeborg 1902 6/8 1908 16/2
Ingrid 1902 6/8, 1904 3/1, 1910 10/1 1908 18/2
J. 1873 29/3
Jane 1902 6/8
Josef 1897 8/2, 1902 6/8, 1907 11/2, 1908 16/2
1908 3/1, 1909 9/2, 18/10
Karin 1902 6/8, 1907 12/10, ?/?, 1908 22/12
Knut 1876 21/10, 1902 6/8,
1907 13/12, 1910 10/1
Lisa 1898 23/1, 1899 16/5
Lotten 1899 30/9, 1902 6/8, 1910 8/2 1908 19/2
Lucie 1850 7/10, 1852 21/1, 26/4, 1877 20/4, 12/5,
1853 25/4, 6/7, 1862 16/10, 1881 21/3,
1873 29/1, 6/2, 14/2, 20/2, 26/2, 1904 17/4, 23/4, 4/5, 19/8
7/3, 22/3, 27/3, 6/4, 7/4, 15/4, 1907 18/6
28/4, 1/5, 12/5, 28/5
1877 24/3, 1878 8/6, 1886 29/5,
1895 2/12, 1896 28/7, 8/10, 19/10,
1898 18/1, 12/5, 1900 18/5, 19/5,
26/5, 5/11, 15/11, 21/11, 21/?,
1901 9/3, 4/6, 24/6, 17/6, 3/7,
1902 13/6, 16/6, 24/6, 7/11, 30/11,
1903 15/3, 6/5, 24/5, 15/9, 14/11,
1904 15/6, 1906 9/3, 14/3, u.å.
Ludvig (Ludde) 1899 16/5, 21/10, 1908 22/12
Lydia 1873 19/12, 1895 31/12,
1899 25/3
M. 1895 14/2, 1909 22/10
Magnus 1876 2/1
Margareta 1908 22/12 1908 27/3
Marie 1902 6/8 1904 6/9, 1906 7/2
Mathilda 1900 6/12, 12/12 1906 22/12, 1907 20/1,
27/2
Max= 1842 31/7, 1898 28/1, 7/2, 1876 21/9, 5/10, 13/10,
Maximiliam 30/3, 29/4, 1900 30/12, 13/10, 9/11, 1880 17/3,
1904 16/2, 1907 1/4, 10/12, 15/12, 1881 22/2, 4/5,
1908 8/2, 20/12, 24/7, 23/9, 1908 24/3,
1910 7/2, 8/2 25/3, 1910 7/8, 1911 26/1,
4/8, 4/12, 18/12
Märta 1898 7/2, 1900 30/12, 1907 4/4, 1908 16/2, 25/3,
1903 28/12, 1907 20/10, 10/12, 1910 13/5, 3/6, 7/8,
1908 20/12, 1910 7/2, 3/4 1911 4/8
Nancy 1902 6/8
Nestor 1895 13/1
Nisse 1898 24/1
Olof 1852 24/3
Otto 1900 30/2, 1902 6/8, 1908 16/2
1907 4/9, 1908 14/2,
1909 7/2, 1910 16/1
Richard 1897 8/2, 1899 1/10, 1908 19/2
1902 6/8, 1910 8/2
Robert 1898 22/11 1906 30/1
Rudolf 1902 6/8, 1907 8/2
S. 1850 29/1, 1873 27/2 1874 12/2
1874 12/10, 1875 1/1,
1878 13/2, 17/8, 1887 13/6,
1895 20/10, 2/11, 1900 27/7,
1902 28/2
Sigge Augustin 1905 10/5
Sigrid 1898 20/12, 1899 20/3, 1906 21/12, 1907 2/2,
1907 22/11 11/3, 2/5, 1908 15/2,
1913 ?/?
Stina 1910 17/1 1908 16/2
Svea 1908 16/2
Sven 1873 15/4, 1898 8/2, 1908 17/2
1902 6/8, 1908 8/2,
1909 9/2, 1910 8/2
Syrena 1902 6/8
Th. 1910 3/6
Thorsten 1902 6/8
Thyra 1902 6/8 1905 14/4
T.O. 1871 15/6, 27/6
Trygve 1873 18/3, 1881 7/4, 18/6, 28/6, 1876 15/9, 24/9, 1/10,
1886 30/9, 9/10, 11/10, 7/11, 13/10, 23/10, 9/11, 15/11,
10/11, 7/12, 18/12, ?/?, 1888 29/10, 28/11, 7/12, 1877 30/1,
1894 21/1, 1896 8/6, 1900 25/7, 8/2, 23/2, ?/3, 1/3, 9/3,
1902 26/11, 1908 27/11, ?/11, 23/3, ?/4, 5/4, 16/? ?/?,
1909 8/11, u.å. 1878 11/4, 1879 13/10,
19/10, 22/10, 30/10, 7/11,
13/11, 21/11, 27/11, 2/12,
1880 5/1, 20/2, 23/2, 26/2,
5/3, 12/3, 24/3, 1/4, 18/4,
30/4, 9/5, 16/5, 31/5, 10/6, 23/9, 5/10, 29/10,
5/12, 11/12, 1881 12/1
21/1, 25/2, 4/3, 15/3, 4/5, 13/5, 13/6, 28/6, 1884 2/9,
1908 30/3, 1911 27/12,
Odat.
Tulla u.å.
Viktor 1897 8/2, 1902 6/8, 1909 8/2 1908 18/2
Wilhelm 1900 24/12, 1909 14/2, 1910 8/2
Wincent 1908 28/5
Yngve 1891 30/12, 1902 6/8, 1906 21/5 1908 17/2
FRÅN PERSONER FÖR VILKA ENBART FÖRNAMN FINNS
Namn E1 E2
Artur 1901 1/11
Astrid 1894 31/12
Berta 1896 6/2
Blenda 1892 3/6
Carl von 1911 12/2
Elisabeth 1904 31/7, 24/?
Erik S? Odat.
Gunnar 1910 4/7
Gustava 1908 18/10, 3/12
Henrik 1901 21/10
Henry 1910 20/12
Isak 1903 15/3
J.A. 1895 13/3, 28/5, 1896 17/2
Jakob 1896 6/2
Jaqueline 1904 22/9
Jonas Emil 1890 9/3
K. Estrid 1883 7/8
Ludwig 1899 2/9, 1908 22/12
Maja 1896 15/7
Maria 1913 24/2
Nina 1891 14/12
Pehr 1903 15/3
R. Laura 1898 5/8
Sophia 1902 2/8
Sophie 1852 11/7, 1882 14/7,
1883 22/4, 1898 13/4
Thomas J.T. 1876 13/10, 2/11, 1880 1/6,
1883 ?/?
Tullan 1909 ?/12 Odat.
Usimu J. 1885 12/6
Vendela 1898 20/12
BREV FRÅN OLOF HERMELIN.
Till E1 E2
Boström Mary 1905 27/2
Cederblad Helfrid 1888 10/2, 7/4, 1897 21/12,
1898 13/6, 31/10, 1899 23/8,
1900 6/3, ?/12, 1903 25/6,
1904 28/6, 1905 5/1, 1907 24/6
Essen von 1875 19/11, 1876 21/2
Eurenius & Qvist 1877 8/9
Feilitzen G. von u.å.
Frivilliga skyttarna inom
Kalmar län Odat.
Georg ? 1885 15/1, 1907 13/3
Hermelin A.S. 1848 18/6, 9/7, 11/7, 20/9
" Axel 1848 2/7, 1880 17/9, 19/9
" Carl 1848 29/6, 1870 11/5, 1882,
1866 11/5, 27/9, 1885 11/6
" Ebba 1848 25/6, 25/7, 28/7, 14/8,
25/8, 30/8, ?/9
" Lucie 1858 22/3, 1870 11/9, 1873 27/5, Odat.
1875 9/5, 1878 16/9, 1882 11/7,
24/7, 28/9, 1883 22/2, 4/4, 18/7,
3/8, 27/11, 1884 1/5, 20/5, 14/6,
23/7, 1891 16/5, 16/6, 29/6, 4/7,
16/7, 17/7, 21/7, 25/7, 30/7, 1892
13/5, 21/5, 28/7, 1893 29/11, 1894
18/5, 23/5, 8/6, 1895 29/5, 30/5, 6/6,
3/8, 1896 23/2, 26/2, 23/6, 26/2, 23/6,
25/6, 25/6, 29/7, 4/8, 20/9, 4/10, 18/10,
27/10, 30/10, 3/11, 6/11, 18/11, 1897
27/10, 1898 13/1, 14/1, 16/1, 20/4, 27/4,
29/4, 10/5, 12/5, 16/5, 31/5, 24/6, 21/7,
30/7, 13/8, 25/8, 18/9, 20/9, ?/9, 2/10,
7/10, 13/10, 14/11, 18/11, 21/11, 5/12,
9/12, 31/12, 1899 10/2, 4/4, 12/4, 15/4,
16/4, 1/5, 4/5, 8/5, 18/5, 22/5, 28/5, 4/6,
5/6, 9/6, 13/6, 25/6, ?/6, 3/7, 7/7, 13/7,
16/7, 10/8, 20/9, 1900 28/1, 2/2, 22/2,
28/2, 13/3, 15/3, 17/3, 18/3, 22/3, 2/4,
4/4, 5/4, 6/4, 8/4, 9/4, 4/5, 5/5, 10/5,
12/5, 14/5, 17/5, 23/5, 24/5, 26/5, 28/5,
30/5, 31/5, 5/6, 22/6, 22/7, 24/7, 28/9,
3/10, 7/10, 31/10, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11,
11/11, 13/11, 14/11, 17/11, 22/11, 24/11,
27/11, 30/11, 15/12, 20/12, 1909 10/3, 12/3,
17/3, 19/3, 23/3, 25/3, 4/5, 16/5, 5/6, 9/6,
11/6, 13/6, 16/6, 17/6, 19/6, 21/6, 27/6,
1/7, 6/7, 9/7, 12/7, 25/7, ?/7, 7/11, 1902
11/6, 16/6, 18/6, 2/7, 4/7, 18/10, ?/10,
2/11, 3/11, 5/11, 12/11, 18/11, 20/11, 29/11,
30/11, 3/12, 1903 18/3, 25/3, 30/3, 5/4, 12/4,
3/5, 9/5, 13/5, 18/5, 24/5, 25/5, 28/5, 30/5,
3/6, 4/6, 8/6, 14/6, 18/6, ?/7, 8/11, 11/11,
14/11, 15/11, 20/11, 24/11, Kr Himmelsfärds dag,
1904 3/2, 30/3, 7/4, 16/4, 20/4, 21/4, 24/4
26/4, ?/4, 1/5, 7/5, 8/5, 17/5, 25/6, 6/7,
27/7, 11/8, 12/8, 13/8, 22/8, 25/8, 4/9,
1906 4/3, 5/3, 7/3, 9/3, 11/3, 13/3, 30/3, 3/4,
2/5, 17/5, 25/5, 26/5, 27/5, 30/5, pingstdag,
1/6, 7/6, ?/6, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11,
29/5, 4/7, 9/7, 10/7, 18/7, 21/7, u.å.
M. 1896 28/6
Max 1896 8/11
Trygve 1896 8/11, 15/11, 1906 4/3, 25/5
Karlsson K.F. 1868 19/1
Karlsson F. 1870 30/4, 13/9, 1871 3/3
Konstnärsklubben 1887 8/2
Nilsson Severin 1876 13/8, 1878 1/6,
(Se även Hermelinska 1879 13/10, 1883 28/3, 9/11,
släktförenings arkiv 1884 22/2, 15/3, 1885 15/3,
vol. E2:1) 1887 1/4, 1889 10/10, 1889
10/12, 1892 29/1, 4/2, 31/10,
2/12, 14/12, 1893 23/3, 22/12,
1894 8/9, 3/10, 11/10, 17/12,
1898 27/1, 1901 8/7
Reder 1902 8/4
Ribbing-Söderling Ebba 1876 22/3
" " Sofia 1876 22/3
Serrander 1885 30/3
Shutzenheim fröken 1912 13/1
Söderling August 1848 29/6, 4/8, 25/8, u.å.
Tellbair H. 1877 26/8
BREVSKRIVAREREGISTER (till serierna EI och EII
Brev till Olof Hermelin (och hans maka Lucie)
Från personer m fl (utom Hermelin och dem för vilka enbart förnamn finns.
NAMN SERIE EI SERIE EII
Aagard, J. 1874 26/2
Abrahamsson, Josef 1881 28/8
Adamsson, C. 1876 9/11
Adamsson, Gustaf Adolf 1849 16/6, 22/6, 24/11
1850 1/6.
Adelborg, Ottilia 1908 19/12 1911 15/5
Adelsköld, C. 1876 15/6, 21/8
1877 14/3
Adler, Axel 1894 5/4
Adlerstråhle, A 1909 28/2
Agate, J. 1883 9/8
Ahlström, U. 1899 30/8
Ahrenberg 1897 25/1, 9/6
Ahrenberg, W. 1897 31/12
Akela 1900 19/5, 1901 8/2
Albins 1902 5/8
Almgren, L.A. 1904 12/4
Almgren, Oscar 1910 19/4
Alnerberg, Jan 1898 25/7
Alsenius, J. 1896 20/11, 1902 11/2
Alsterholm 1880 28/5
Alvenberg 1896 24/3
Andersson, Amanda 1875 3/12
Andreasson, Theodor 1897 25/5
Anker 1900 9/5
Anker, P.J. 1863 1/11
Anrep, Carl 1877 15/8
Appelberg, M. 1880 30/9
Arborelius, O. 1875 23/11, 18/12
1876 31/3, 20/7
Arfvedson, Edvard 1902 6/8
Arfvedson, Julia 1902 6/8
Arfvedson, Karl Leonard 1913 2/3, 5/3
Arfvedson, Maria 1902 6/8
Arfvedson, Nils 1898 3/1, 3/3 1905 16/9
Arfvedson, W. 1907 25/10
Arrhenius, Turinna 1899 22/3
Arsenius, J. 1876 15/1, 21/2
1877 30/4, 1899 5/4
1893 9/3, 9/11
1899 23/1, 2/10, 8/?
1901 31/1, u.å.
Arsenius, Sam 1906 20/11
Arthunander, M. 1895 8/1
Aschan, Sophie 1897 5/11
Ash, Isaac 1876 2/10
Aspellin, O. 1888 13/12
A-sson, Gustav 1849 27/5
Auchberg 1894 14/5
Axberg, F.T. 1859 12/2
Bailey & Co 1876 22/11
Bark, Agnes 1901 10/1, 15/1, 9/2, 19/2
Barkén, Selma 1895 15/2
Barnum, P. 1876 26/10
Baster, E.R. 1878 15/9
Bau, B. 1906 24/1
Bau, Bengt 1906
Baudin, A. 1906 17/2
Beck, John W. 1880 14/2
Beck-Friis, Anna 1903 17/9
Beck-Friis, C.C. 1910 7/2 1904 10/4, 1908 17/2,
1910 31/7, 30/8, 26/9, 25/12
Beck-Friis, C.L. 1902 30/5
Beck-Friis, Corfitz 1902 6/8
Beck-Friis, Ebba 1902 6/8 1908 17/2
Beck-Friis, S. 1887 15/10
Behm, Hanna 1892 29/10
Behm, Herman 1905 19/11
Behrman, Wilhelm 1903 5/8
Bendixton, Wilhelm 1876 26/2
Bengtsson, Stina 1903 23/12, 1910 31/12 1907 2/6, 1910 5/8,
1911 31/5, 24/8, 21/12,
1913 7/2
Berg, Albert 1876 30/12
Berg, Anna 1907
Berg, C.A. 1898 21/3
Berg, C. Edv. 1890 3/6, 1896 23/5
Berg, E. 1876 12/8
Berg, Edvard 1902 6/8
Berg, Elin 1892 13/5, 1899 21/6
Berg, Gustaf 1907
Berg, H. 1876 9/2
Berg, Helena 1902 6/8
Berg, Henrik 1905 21/11, 1911 28/3, 7/4
Berg, John 1892 27/3, 1902 6/8,
1907 8/2, 1908 8/2
Berg, Jonas 1900 9/6
Berg, Lina 1894 20/10, 1896 30/3
Berg, Marie Louise 1892 27/3, 1902 6/8
1908 8/2
Berg, Mina 1907 8/2
Berg, Märta 1907 8/2
Berg, O. Alfr. 1906 1/2
Berg, Oscar 1876 22/3
Berg, von Linde 1902 23/12
Bergendahl, fam. 1908 8/2
Bergenstråhle, Gilles 1906 10/2
Bergin, P.G. 1892 26/3
Bergman, W.G. 1893 4/7
Bergstedt, Amanda 1902 6/8
Bergstedt, Anna 1902 6/8
Bergstedt, Maria 1902 6/8
Bergstedt, Tore 1902 6/8
Bergsten, A.W. 1908 21/12
Bergström, Axel 1876 ?/2
Bergström 1912 30/5
Bergström, Otto 1911 11/2, 1913 25/2
1912 28/5
Bemerchildentrolsten, Louise 1900 19/1
Berk, C.O. 1892 12/9
Berndtsson, A. 1906 15/2
Bernhardt, Berta 1906 18/9
B-g, G.O. 1907 8/2
Billenqvist, N. 1869 28/8
Billing 1876 10/2
Billing, Th. 1875 30/3, 27/11
Björkman, syskonen 1910 8/2
Björkqvist, Manfred 1911 25/1
Björlin, Gustav 1894 20/1
Blake W.P. 1877 11/2, 8/4
Bland ?, R. 1876 31/7
Blomberg Anton 1899 5/2
Blomdal Lisa 1897 27/11, 29/12
Blomqvist C.W. 1882 14/3, 21/3, 3/4,
1/5, 19/11
Blomqvist Gustaf 1908 10/4, 1909 10/3 1910 13/5
17/5, 17/12, 1910 18/11
Blumenberg Henrik 1870 12/11
Blumenberg Robert 1870 10/3
Bodell? Clemens M. 1877 8/5
Bodman Erik 1907 8/2
Bohlund Johan 1871 10/5
Bohman Alma 1909 8/2
Bohman Gustav 1909 8/2
Bohnstedt Edvard 1868 30/6
Bohnstedt Ellen 1902 6/8
Boklund 1876 29/1
Boklund Carola 188? 23/10
Bonde frih. o. frih:a 1907 8/2
Bonde Carl 1890 11/12, 30/12,
1899 25/2
Bonde Carl Carlsson 1890 4/12, 1901 27/12, 1904 31/7
1902 21/5, 29/5
Bonde Sophie 1890 3/12
Bonell F. 1908 17/2
Bonnier Albert 1876 11/2, 4/3
Boquist Manfred 1909 11/2
Bore Erik 1910 11/1
Borg Axel 1895 21/6, 1900 19/12 Odat.
1901 22/1, 1902 6/8,
1909 21/3, u.å.
Borg Hilma 1900 28/2
Borg O.E. 1876 26/1
Borgstrand C.W. 1909 8/2
Boström Mary 1905 1/3
Boye Erik 1907 6/5
Brand (Bratt) Axel W. 1880 7/7, 1883 3/3
Bratt-Holmberg Cecilia 1906 28/6, 20/10
Braun Wilhelm von 1907 25/2
Breien Jakob 1895 12/12
Broman Carl 1907 8/2
Broothen Anna 1911 28/6
Broström Hildur 1897 31/8, 1907 7/2
Broström N. 1836 24/8
Brummer Lotten 1899 7/2
Brummer Rickard 1899 7/2
Brunn B. 1848 11/11
Brunskog Louise 1902 6/8
Brunskog Magnus 1902 6/8
Brydolf A. 1894 30/12, 1902 6/8,
1908 9/4
Brändström A. 1899 24/10
Brändström Edv. 1904 21/10, 26/10, 3/11,
25/12, 1905 3/1, 10/1
Burehardt Brita 1899 11/9, 30/11,
1901 19/10, 1902 6/8
Burén Axel 1904 16/8
Bång I.A. 1876 12/7, 30/12
Bååth-Holmberg Cicilia 1902 21/2, 26/2, 1913 30/1, 17/3, 30/3,
1907 3/12, 9/12, 5/4, 5/5 odat.
1908 8/5, 1909 17/2,
23/2, 13/4, 15/12
Bååth L.M. dr o. fru 1909 8/2
Börjesson Agnes 1875 2/12, 10/12, 22/12,
1876 17/2
Börjesson John 1865 5/9, 1866 5/1,
1875 6/12, 1876 22/2
Böttiger Hj. 1901 13/8
Cakmander R. 1899 20/6, 24/6
Callander Sofie u.å.
Callmander Ivar 1907 8/2
Camitz Jakob 1907 ?
Canaranti? L. 1885 18/12
Canliss? G. 1881 9/12
Cannerfeldt Gustaf 1849 17/1, 29/11, 20/12
Cardon Kerstin 1875 25/1, 3/12
Carleman C.G.W. 1876 26/5, 29/7, 1/10, 10/10,
22/11, 1877 4/7, 23/7, 1/8,
10/8
Carlheim-Gyllensköld O. 1876 15/7
Carter C. 1876 24/10
Cedaeus John 1906 12/1, 6/2
Cederbaum Anna 1904 8/4
Cederbaum Fredrik 1907 8/2
Cederberg A.F. 1910 23/5
Cederberg Dagmar 1913 5/6
Cederblad Carl 1908 14/8, 1909 7/2
Cederblad Helfrid 1860 9/1, 1873 13/4, 17/5,
1878 28/7, 1881 16/10,
1887 24/4, 1889 17/2,
1891 21/3, 30/3, 20/12,
1895 3/6, 1907 5/8
Cederblad W. 1882 23/6
Cedercrantz Elisabeth 1907 4/11
Cedergren 1893 21/3
Cedergren Patrik 1881 12/7, 1893 ?/3, 24/9
Cederhjelm Carl J. 1913 30/3
Cederström 1876 13/1
Cederström Gustaf 1876 14/1, 1897 17/3, 1905 7/5
1901 8/5
Cederström Th. 1875 22/11, 1876 2/2
Celsing, fam. 1910 8/2
Celsing Arnold 1910 7/3
Celsing Ulrich 1902 6/8
Charpentier Ebba 1902 6/8, 19/8, 1907 14/2
Christian J.A.L. 1877 21/2
Christian Leo H. 1876 9/2, 1877 ?
Coll August 1880 28/2
Collberg Gustaf 1910 8/2
Collet Fr. 1873 20/5, 1899 9/1,
1900 15/5
Collin F. 1898 17/6
Collins John 1876 27/7, 8/8, ?
Conelas P. 1876 19/12
Cornell J.T. 1900 11/12, 1906 5/10
Corneliuson Elis 1910 9/4
Christofer C. 1876 1/3
Christofersson 1876 29/2
Cronholm Axel 1913 24/1, 27/1
Cronholm B. 1870 26/11
Crusenstierna Carl 1911 20/1
Dadley Lucy 1879 9/2
Dahlberg E. 1898 22/1, 31/3 1911 13/8, 5/12, 1912 4/1
Dahlquist Gunnar 1911 24/4
Dahlstedt August 1895 16/1, 26/1, 2/4,
1896 21/9, 29/9,
1898 27/3, 11/5, 1902 26/6
Danell 1876 16/2
Dannfelt 1875 24/12
Dannfelt 1876 22/2, 29/2, 29/12
Dardel von 1876 14/2
Darvisk Alford 1877 ?
Davidson A. 1912 24/12
Degardt Nils 1850 15/7
Derby Lucy 1879 21/7
Desly Haskel 1877 24/4
Dickson Agnes 1910 16/8
Dietrickson L. 1877 10/1
Djurklo 1866 27/7
Done C.H. 1876 14/10, 4/11
Droby? Lucy 1870 2/6
Drolsum A.C. 1900 18/5
Duncanson Brothus 1877 28/5
Eckerman Anna von 1904 21/9, 1906 10/1
Eckermann Wulff von 1889 20/2, 1892 9/10, u.å.
Edelsvärd A.W. 1906 1/9, 1907 8/2 1910 6/5
Edgren A.S. 1877 23/5
Edholm Erik af 1867 20/11, 1870 15/10 12/11
Ehrenheim Erik von 1896 4/4, 25/4
Ehrenstam Caroline 1907 8/2
Ehrhard Erich 1899 23/9, 12/10
Erhard Floride 1890 8/10, 20/11, 1892 10/1,
19/1, u.å.
Erhard Fredrik 1896 17/1
Ekelör J.A. u.å.
Ekgren E.T. 1909 14/12 1910 21/3
Eklund J.A. biskop 1910 15/4
Ekman K.G. 1912 12/5, 3/6
Ekström, fam. 1902 5/8
Ekströmer Th. 1912 29/5, 4/6
Ekvall Knut 1901 24/5
Eld-Roth Carl 1859 29/12, 1871 26/6
Elee? Denise u.å.
Elee? Lovisa 1880 2/2, 14/9
Eliasson L.M. 1909 9/6
Ellert Fr. 1874 27/1
Elwing A. 1876 16/3
Englund Jake 1894 29/12, 1895 25/1,
3/6, 5/6
Engström Albert 1902 1/10
Engström Louise 1877 1/3
Engström M. 1875 14/12
Engström N. 1875 23/11
Eri/c/ksen Therese 1908 7/4 1907 8/12
Eriksson C.A. 1874 28/9
Eriksson Harald jr. 1910 19/12
Ervisgres M.E. 1889 23/2
Essel Ebba 1898 10/2
Essen Elisabeth von 1909 3/1
Essen Hans von 1909 29/4
Essén R. 1874 5/10, 1898 3/1
Eurenius A.E.J. 1897 27/12
Eurenius & Qvist 1876 10/5, 11/5, 14/8, 27/9,
2/11, ?/?, 1878 15/2, 30/3,
10/4, 14/4, 17/4
Fahlcrantz Axel 1907 8/2
Fahlgren C.A. 1894 10/2
Falk Hjalmar 1896 25/11
Falk Knut 1907 8/2
Falk Vilma 1907 8/2
Falkenberg Ebba 1892 13/3, 24/7, 1899 27/11
1900 11/5
Falkenberg Sonne 1907 29/3
Feilitzen N. von 1874 24/4, 26/4
Fernqvist B. 1902 20/2
Feslén Magnus 1907 8/2
Fjellstedt H. 1902 30/4
Fjellstedt P. 1859 19/4, 31/12
Fleetwood Carl Edv. 1906 18/8
Floderus M.W. 1892 11/5
Forsberg Ax. 1908 23/12
Forslund Joh. 1876 28/1
Franc Carl 1907 8/2
Fredholm K.A. 1900 28/4
Friberg Algot 1910 3/12, 7/12 1905 28/11
Friberg Elisabet 1912 28/5
Fries Rudolf 1897 30/10, 1902 6/8
Fries Th.M. 1895 29/5
Friesen Carl von 1900 30/1
Friesendorff Adolf von 1902 5/8
Friesendorff Agnes von 1902 6/8
Friesendorff Aina von 1902 6/8
Friesendorff Beate M. von 1907 8/2, 1908 7/2, 1908 17/2, 1910 15/8,
1909 7/2, 1910 7/2 1913 7/1
Friesendorff C.A. von 1907 8/2
Friesendorff Carl von 1901 27/1, 1902 6/8
Friesendorff E. von 1898 23/1
Friesendorff R. von 1898 23/1
Friesendorff Reinhold von 1902 6/8
Fritz Stephani-Berg Emma 1902 6/8
Fryxell Eva 1907 9/2
Fryxell Mathilda 1907 9/2
Furstenberg Pontus 1887 21/7
Gabrielsson G.O. 1891 2/3, 14/3
Gagge R. 1900 1/5, 5/5 1905 25/3, 27/3
Gals? D. 1876 18/11
Gardell Anna 1875 17/12
Gardt Gustav 1899 26/7, 17/8, 18/9
Gardie Ebba de la 1909 14/10
Garnelius ? Gustaf 1899 4/9
Geete Gustav 1907 8/2 1905 27/3, 2/4
Geijerstam Gustaf af 1908 7/2 1913 7/2
Gellerstedt A.T. 1907 18/2 1910 2/4
Gep Ester 1903 11/2
Gharlenius C.S. 1900 12/12
Gillström A. 1899 3/3
Gimberg A.B. 1908 25/5
Glusel? Henri 1882 27/10
Goldschmidt Max 1908 3/4
Goshorn A.T. 1877 11/6
Graeser Erdman 1909 14/9, 25/10 1910 14/11
Granberg Olof 1885 10/4, 7/2
Grenholm Yngve 1908 27/6
Grill George 1904 2/6, 1905 4/12,
1907 16/1
Groth Wilhelm 1881 23/7, 25/10,
1882 16/3, 27/5, 1883 21/6,
1885 22/4, 1886 1/8
Grunuhiald O. 1876 9/10
Grönberg Hilmer 1902 6/8 1912 14/2
Dudson Yngve 1896 2/9
Gullander Otto 1911 5/6
Gulnstedt ? 1891 22/1
Gustafsson C.G. 1902 13/8
Gustafsson J. Odat.
Gustafsson Johannes 1840 9/2
Gyllenkrok O. 1876 1/5, 31/8
Gyllensvaan Augusta 1902 6/8, 1907 9/2
Gyllensvaan Erik 1902 6/8, 1907 9/2
Gyllensvaan R. 1899 29/11
Göteborgs Bank 1913 29/1
Hafström 1875 15/12
Hafström A.G. 1876 15/1
Hafström J. 1876 2/3, 1898 23/4
Hagardt Nils J. 1849 7/1
Hagberg Aug. 1884 2/5
Hagberg Hjalmar 1890 25/9
Halght & Co 1877 20/2
Hall Agnes 1909 22/10 u.å.
Hallands regemente, chefen 1912 1/2
Hallgren Anna 1902 6/8
Hallgren Emil 1876 26/2
Hallgren Sophie 1902 5/8
Hallman Knut 1899 2/1
Hallström P. 1907 5/4
Hallwyl W. von 1909 7/11, 7/12 1906 8/1
Hamberg Teodor 1909 2/8
Hamilton Hugo 1901 30/9, 8/10, 27/11
Hammarhjelm Julie 1902 6/8, 1908 8/2 1905 12/4
Hammer H.J. 1876 6/9
Hanes 1896 20/1
Hansen Elisabeth 1898 20/6
Hansen Ida 1882 28/7
Hansson A. 1849 3/12
Harteling J.G. 1885 7/6
Hazelius Arthur 1883 22/9, 1892 24/2,
1894 13/8, 1896 23/8,
1897 29/12, 1900 13/4
Hazelius Gunnar 1904 17/11
Hedberg Frans 1907 8/2
Hedberg M. 1897 8/2 1908 17/2
Hedin E.A. 1895 4/5, 16/5
Hedin Sven 1913 28/1
Hedman Eric 1894 8/12, 1895 4/1
Hegardt Hanna 1910 7/2
Hegardt Nils Jos. 1848 20/7, 1850 25/9
Heiman C.D. u.å.
Hell 1901 13/2
Helldén Alb. 1908 22/1
Hellgren Sophie 1908 20/2
Hellström Carl 1882 23/9, påskd. 1890 1910 22/9
1907 23/3
Hemmendorff Ernst 1911 12/9
Hening John 1901 21/1
Henkel Sigrid 1903 11/2
Hennerin Joseph 1909 22/6
Henvall ? Dagny 1911 4/2
Heritage Paul S. 1877 3/2
Hesselgren Carl 1902 16/10
Hildebrand Bror 1866 14/5, 1871 10/5
Hildebrand Bror-Erik 1866 3/3, 25/10, 1867 20/5,
1876 31/3
Hildebrand Emanuel 1866 14/5, 1871 10/5
Hildebrand Emil 1913 12/2
Hildebrand Hans 1904 29/1
Hillman Anders 1896 25/2
Hintze Wilhelm 1892 27/12
Hjelm Gunnar 1912 18/5
Hjort Fredrik 1900 30/12, 1901 19/1
28/1, 15/2, 1902 12/12
1909 24/11, 11/12, 31/12
Hjortsberg Gustaf 1907 6/2
Hofman O. Bang- 1901 10/12
Hoffsten Ernst 1902 6/8
Hoffsten Ida 1902 6/8
Hofström 1875 23/12
Holck Helena (Heléne) 1897 30/10, 1902 6/8,
1903 3/12, 1904 14/2, u.å.
Holck Ingeborg 1897 30/10, 1902 6/8, 1903 3/12
Hollingworth Hulda 1907 7/2
Holm Carl Wilh. 1896 24/11
Holmberg Cecilia 1910 17/3
Holmberg Teodor 1901 14/12, 22/12, 1908 22/2, 1913 27/1,
1902 21/2, 25/5, 18/6, 1913 8/2, 12/2
1905 16/1, 4/10,
1908 11/3, 11/4, 26/10,
1909 8/10
Holmén Elis 1902 6/8
Holmén Judith 1902 6/8
Holmlund Josefina 1877 18/1
Holst S. von 1875 27/11, 1876 25/1,18/7
Hotek Ingeborg 1897 19/5
Hugdahl Aug. 1895 30/1
Hultgren Lydia 1890 9/11
Hultquist Gust. 1905 2/5
Humbla Adolf 1912 9/5
Huntington L.C.L. 1876 2/10
Hägg J. 1876 14/6
Högberg Jenny 1898 26/3
Höglund John 1902 6/8
Hössenflyckt Josefina 1840 30/11
Isberg Märta 1902 6/8
Jacobsson Anna 1902 6/8
Jacobsson (Dennits) 1900 2/2
Jaenssen 1910 8/2
Jansson J. u.å.
Jechlin & Danfurt 1876 9/10
Jernberg Aug. 1875 21/11, 1876 15/1, 12/5,
8/10, 1877 17/7, 1878 1/7,
1880 15/2, 13/6, 3/11, 11/11,
16/11, 1894 2/4
Jernbergh Lars 1903 19/5, 28/8, 1904 31/3
Jernberg S. 1906 10/4
Johansson Anna O. 1908 8/2, 1909 8/2
Johansson Ar. 1897 13/2
Johansson C.T. 1878 4/1
Johansson Einar 1912 8/6, 5/10, 1913 23/5
Johansson Emanuel 1901 13/3
Johansson Hedvig 1907 ?/?
Johansson Martin 1890 12/9, 1898 19/2, 2/5, 1906 3/7, 19/7, 1907 27/10
21/11, 1899 27/12, 1908 18/2
1901 12/10, 24/11, 1906
11/9, 4/11, 9/11, 1908 1/1
Johansson M.S. 1895 21/9
Johansson Sigrid 1907 3/12, 1908 8/2, 15/7 1907 20/10
1909 8/2
Johansson Simon 1888 30/12, 1889 11/1, 21/1,
19/2, 1894 9/1, 13/1, 19/1,
6/2, 14/10
Jonasson A. 1891 7/3
Jonsson Wen. 1909 7/2
Jonsson Wilh. 1907 8/2 1907 15/2
Jonsson Willy 1907 8/2
Josefsson Axel 1910 8/2
Junkin G. 1876 16/9
Jurmid Th. 1876 11/10
Jönsson Joh. 1907 11/2
Kallin Astrid 1894 20/12
Kalling C. 1908 20/2
Kalling Cecilia 1900 6/4
Kalling D. 1877 18/7
Kant J. 1907 14/8
Karelius Aston 1897 27/2
Karlsson Ellen 1901 28/9
Karlsson K.F. 1878 14/7, 1891 1/4,
1896 26/7
Karlsson K. Fr. 1884 3/12, 1889 21/4
Karlsson K.T. 1870 14/8, 16/9, 28/9
Karlström 1902 6/8
Keijser Ottonier Gustav 1902 6/8
Kesf? Sigge 1910 3/12
Kindberg D. 1882 31/1, 20/6, 1885 18/3
Kindberg O. 1894 30/12
Kindleberger 1908 20/12
Kindleberger D. 1877 11/11, 1880 3/10, 1880 7/12, 1881 6/2,
1883 10/4, 1908 28/3, 1907 6/1, 18/1, 14/4,
31/5, 21/7, u.å. 23/4
Kindleberger M.L. 1878 21/1
Kindleberger M.P. 1877 6/11
Kindleberger Olivia 1909 24/4, 23/11 1910 6/10
Kjellberg Bror 1911 5/3
Kjellström A.D. 1913 8/2
Kleen Walinge 1902 6/8
Klingberg Aug. 1873 21/7
Klingspor 1889 26/1, 30/10
Klingspor Arvid 1889 10/7, 21/7
Klingspor C.O. 1889 2/8
Klingspor W. 1889 12/9
Klint Elise av 1902 6/8
Knopp Georg B. 1876 22/12
Koch von 1888 1/12
Koch Adéle 1898 29/1
Koch Augusta 1908 1/3, 17/11
Koch Axel 1913 25/1
Koch Carl 1907 8/2
Koch Ebba von 1876 29/12, 1877 30/3, 1906 ?/?, 12/2
1883 17/2, 1890 13/10,
1907 8/2, 1910 7/2, 11/12,
1911 2/2, u.å.
Koch Ellen 1902 6/8
Koch Elvine von 1908 26/3
Koch Fabian W. von 1899 1/10, 1907 3/10 1908 18/2, 4/3, 19/3,
14/4, 7/9
Koch Hanna 1898 8/2
Koch Hedda 1899 1/10
Koch Isabella 1898 18/6
Koch J. von 1851 23/9, 7/11, 1896 7/12
1873 10/2, 8/5
Koch J.A.F. von 1907
Koch L. 1896 1/9
Koch Sv. 1896 29/3
Kramer Maths 1894 31/12
Kras Thomas 1883 10/2
Kronberg 1876 24/2
Kronberg Julius 1876 4/2, 1889 7/4,
1902 30/4, 2/5
Kronthén Johan 1893 22/3
Krusenstjerna Carl von 1901 21/11, 5/12, 1902 1909 29/3, 4/4
18/2, 21/2, 8/3, 28/3 1912 4/2
1906 4/5, 1908 8/2, 16/8,
1909 8/2, 1910 3/12, 13/12,
1911 17/1, 24/1, 9/3
Krusenstjerna F. 1895 11/2
Kugelberg Betty 1904 18/8
Kullberg Elin 1910 15/1, 22/1
Kullberg O.H. 1910 14/11
Kulle Axel 1875 2/12
Käll Jenny 1907 9/11, 14/11
Lagerberg Carl 1896 25/9 1906 16/1, 21/1
Lagerbjelke Ebba 1888 1/10, 22/12, 1891 26/3
Lagercrantz Jacques 1901 3/7
Lagercrantz M. 1891 16/3
Lagercrantz Sofia 1898 17/3, 1902 25/8 1908 1/4, 1910 24/7, 15/8
Lagerholm Wilhelmina 1876 7/6, 1899 31/3 1908 16/2
1902 6/8
Lagerlöf Selma 1901 12/2 1902 16/8, 24/1, 1904 1/8, 1906 20/12
11/6, 7/8, 18/8, 1904 24/12,
1907 8/12, 1908 19/11
Larsson B. 1876 1/9
Larsson Carl 1876 1/9, 1909 27/5
Larsson Virginia 1876 31/1
Laurenheim Carl H. von 1910 29/11
Laurin Carl 1897 26/2
Lawen Otto 1910 7/2
Lee Denise 1880 2/3
Leijonhufvud Erik 1902 6/8
Leijonhufvud Louise 1902 6/8
Leksell G. 1891 27/12
Leo Henry 1876 14/10
Lethelius Eric 1853 25/5
Letnell L.Z. 1900 18/2
Levander G. Em. 1901 7/2
Lewenhaupt Louise 1904 12/7
Liding E.O. 1848 13/2
Liliecreutz Axel 1910 8/2
Liliecreutz C.A. 1907 26/4
Liliecreutz Carl 1910 8/2
Liliecreutz Henrietta 1907 6/5
Liliegren ? L.G. 1912 14/1
Lilja Axel 1902 12/5
Liljedahl Ernst 1903 7/12
Liljenstolpe Anrep 1818 8/2
Liljenstolpe Axel 1851 5/10, 4/12
Liljenstolpe Carl 1851 15/9, 16/9, 16/10,
1852 23/1, 23/2, 26/2, 8/3,
23/8, 11/10, 18/10,
1853 28/3, 21/6,
1862 2/6, 14/7
Liljenstolpe Gustaf 1867 15/3
Liljenstolpe Karl 1908 27/3
Liljenstolpe Lucie 1851 13/9, 16/9, 22/9, 6/10,
9/10, 15/10, 19/10, 22/10,
26/10, 29/10, 5/11, 14/11,
22/11, 3/12, 5/12, 12/12, 14/12,
1852 2/1, 14/1, 15/2, 4/3, 7/3,
11/3, 17/3, 24/3, 30/3, 5/4, 8/4,
13/4, 18/4, 29/4, 2/5, 10/5, 12/5,
20/5, 21/5, 24/5, 27/5, 3/6, 6/6,
10/6, 16/6, 20/6, 24/6, 1/7, 4/7,
12/7, 15/7, 18/7, 22/7, 26/7,
28/7, 1/8, u.å.
Liljenstolpe Otto 1907 5/2 1908 21/2
Liljenstolpe Sophie 1851 16/10, 1852 3/10
1855 3/6
Lindahl Josua 1878 4/2, 1886 21/3,
1888 2/2
Lindberg Alfred 1907 14/5
Lindberg Bernhard 1902 6/2
Lindberg Hegardt 1902 6/2
Lindberg Selma 1902 6/2, 1908 21/7
Lindén Th. A. 1910 30/11
Lindegren Agi 1904 17/1
Lindegren Amelie 1875 8/12
Lindgren E.W. 1907 8/2
Lindgren J.U. 1906 20/11
Lindgren J.V. 1907 7/11
Lindhagen Hj. 1912 29/5, 17/7
Lindhe Herbert 1891 22/12
Lindhe Hjalmar 1901 24/10, 1902 6/8
Lindholm B. 1893 23/1, 30/1
Lindholm N. 1881 23/11
Lindkvist Håkan 1912 25/5
Lindman Axel Odat.
Lindroth C. 1870 ?/11, 23/12, 1912 8/2
1871 21/1
Lindström A.W. 1883 12/5
Lisell Gustav 1901 3/12
Ljungdahl D. 1913 19/3
Ljunglund Leon 1903 3/5, 1908 18/8
Ljungqvist 1894 11/11
Lovén Fam. 1902 6/8
Lovén Marie 1898 12/5 1904 30/4, 1907 3/2,
1908 16/2
Lovisin G. G:sson 1902 25/8, 3/9
Lund Axel 1902 6/8
Lund Ingeborg 1902 6/8
Lundborg Ragnar 1902 11/12 1907 17/5, 28/5, 28/12,
1908 18/2
Lundeberg Chr. 1909 9/4
Lundell J.A. 1909 7/12 1904 31/12, 1907 27/3,
29/10
Lundevall & Co Emil 1877 ?/8
Lundgren Fredrik 1907 24/4
Lundgren O. 1876 13/6, 14/6
Lundin Aug. 1910 30/6, 16/10, 23/11, 1910 25/6, 31/8, 11/9
5/12, 12/12
Lundin Claes 1890 17/2, 1895 12/5, 9/9,
1896 12/2, 12/10,
1897 10/6, 1899 18/1, 21/2,
6/10, 1900 21/2, 1907 8/2,
21/2
Lundqvist C.S. 1907 9/2
Lundqvist Ludvig 1907 7/2
Lundstedt Bernhard 1908 8/2
Lundström Fam. 1902 6/8
Lundström C.J. 1898 9/5
Lundström Elisabeth 1902 6/8
Lundström Kator 1902 6/8
Lundy Theodor 1876 22/2
Låftman Augusta 1912 18/5
Löfberg Joel 1913 11/3
Lönnroth J. 1876 3/2
Löthman AX. von 1910 10/11 1910 6/10, 1911 13/2
Löwegren 1850 27/4
Löwegren Ludvig 1880 14/12, 1888 4/12, 30/12,
1890 31/7, 1/9, 1891 28/1,
1892 21/11, 1894 23/4
Löwen Olga 1902 6/8
Löwen Otto 1902 6/8, 1907 7/2, 1909 17/1
Löwenskiöld L. 1876 17/1
Lövgren Clara 1907 8/2
Lövgren Nils 1909 29/4
Löving Concordia 1898 26/12
Maenless Wilhelm 1868 ?/?
Malcolm Eva 1902 6/8
Malén Bents 1913 29/9
Maliohn Alexander 1874 28/1
Malmborg Ebba 1897 25/12
Malmborg Einar 1898 4/2
Malmborg Elsa 1907 4/12
Malmgren Lars 1896 20/7
Malmkvist C.J. 1892 27/1
Malmström A. 1899 1/2
Manderström 1872 15/1, 6/2
Mannerstedt Berta 1907 25/4
Mannerstedt M. 1909 24/5
Mart Seth 1893 3/10, 23/10, 31/12
Matheus W. 1876 7/4
Mattheides ? George 1911 7/12
Mavinsky Th. 1895 4/1
Meierhoffer S. 1909 5/12, 1910 23/11,
1911 1/2
Melander 1900 17/1
Melander D. 1898 14/3
Melander Richard 1902 21/4, 1909 22/4
Melin Olof 1907 8/2
Melin Paul 1880 9/9, 1889 13/1, 17/7,
1891 7/9
Melkström K. 1870 28/7, 1/9, 1897 20/1
Mellqvist 1875 16/1
Messéng H. 1876 14/2
Meyer Wilhelm 1875 2/12, 14/12, 1876 24/2
Michaelsson Knut 1907 25/7 1909 4/2
Michelin L. 1902 8/2
Milow Cecilia 1909 15/6, 1910 16/12 1910 21/3, 2/9,
1911 20/1 1913 7/2
Misén G. 1889 14/3
Moberg Axel E. 1910 14/3 1908 28/3
Mohlin Emil 1910 17/7
Molin Gideon 1912 17/5
Mollstadius Fr. 1895 12/2
Montelius Oscar 1895 3/11
Montin K. 1896 2/4
More E. 1876 2/3, 28/3
Mossberg Lalla 1902 6/8
Mossberg Viktor 1902 6/8
Mulleus James 1876 2/12
Mullins J. 1876 2/11, 12/11, 1877 6/1,
26/9
Munsterhjelm Hj. 1897 17/4, 1898 6/1
Mångberg Gunnar 1910 25/6, 16/11
Månsberg Gunnar 1910 1/11
Månsson N. 1902 6/8
Mårdberg Rut 1909 8/2
Möller Arvid 1894 4/10, 1896 22/5, 15/9,
1897 13/1, 12/11
Möller C. 1888 2/1
Möller Karl 1898 ?/2
Möller Nils B. 1876 17/7
Mörner Anna 1893 27/11
Mörner Caroline 1907 8/2
Mörner Eva 1908 6/12
Mörner Fanny 1891 17/9, 1898 2/3, 1902 6/5
Mörner Hampus 1852 20/3
Mörner Ida 1907 8/2
Mörner Knut 1857 17/9, 19/9
Mörner Robert 1891 22/2
Mörner Sally 1900 10/12, 1902 6/8 1898 5/12
Mörner Sigrid 1885 23/5
Mörner Ulla 1857 17/9, 19/9
Nancey Emil 1898 5/5
Nauckhoff Adelaide 1902 6/8, 1907 8/2, 1908 7/2,
1849 19/6, 26/7, 1909 8/2
Nauckhoff Ottilia af Klint 1902 6/8
Netterwood G.W. 1876 10/7
Netzel, professorskan 1908 8/2 Odat.
Nilssen H. 1876 15/12
Nilsson Ebba 1909 8/2 1908 17/2
Nilsson Eva 1908 18/2
Nilsson Johan 1890 7/11
Nilsson Knut 1908 18/2
Nilsson Olof V. 1908 8/4
Nilsson Rosa 1908 18/2
Nilsson Severin 1876 20/10, 1877 14/1, 1908 18/2
(pseud. Nische) 11/3, 24/4, 1888 3/12,
1896 28/4, 3/9, 13/12,
1897 18/7, 1898 24/1, 20/3,
1899 27/2, 1902 6/8, 1903
24/12, 1910 8/2
Nilsson Sven 1865 24/12, 1866 28/5, 14/7
Nisbeth C.H. 1900 29/3
Nisbeth Hilma 1909 1/3
Nisek 1894 14/12
Nord E. 1911 25/12
Nordenberg Bgt. 1857 22/11, 1875 6/12,
1876 14/2
Nordenborg Adolf 1912 17/1
Nordenborg H. 1912 1/5
Nordenskjöld C.A. 1902 6/8
Nordenskjöld C.M. 1908 17/2
Nordgren Anna 1876 10/2, 11/2
Nordgren Axel 1875 21/11, 4/12,
1876 27/2, 23/4
Nordiska Kreditbanken AB 1905 9/3, 7/4
Nordkvist G. 1906 3/10
Nordlander A. 1873 4/12, 1876 2/3
Noréus Carl 1906 3/2
Norinder A. 1871 16/6
Norman David 1910 18/5, 28/5
Norman J.S. 1885 4/9
Norrbottens skytteförbund 1913 17/5
Norstedt Fridolf 1894 9/7
Norstedt Carl Odat.
Norstedt Reinhold 1911 28/12
Norstedts 1904 24/3
Norton C.B. 1877 14/3
Nurep Maurice 1894 23/1, 3/7, 26/12
Nyblom C.T. 1893 20/3
Nylander E.S. 1904 31/1, 12/2
Nylder Ludvig de 1908 22/4
Nystedt Elisabeth 1907 9/2
Nystedt, kapten o. fru Odat.
Nyström Dagmar 1897 13/7
Nyström Hjalmar 1905 14/10
Odencrantz Carl 1902 6/8
Odencrantz Caroline 1888 17/4, 1902 6/8
Odencrantz Gösta 1898 8/2, 1902 6/8, 1908 18/2, 1913 7/2
1909 6/2, 1910 7/2
Odencrantz Thor 1906 13/1
Olsson Alb. 1911 28/6
Palm Fred. 1850 24/1
Palm G.H. 1875 29/11
Palmgren Fredrik 1912 30/7
Palmgren Joh. Sim. 1897 17/9, 3/12,
1898 5/2, 15/3
Palmgren Thore 1911 10/2
Palz Cronernand 1871 14/6, 6/7
Parnisk A. 1883 20/6
Pendleton Marcy 1895 9/2, 14/2, ?/5
1883 7/4
Personne Nils m. fru 1907 8/2, 1909 8/2
Petersens Emily af 1898 7/11, 1902 6/8
Peterson Gust. R. 1901 17/10
Peterum E.S. 1876 27/4
Pettersson S. Aug. 1901 9/2
Petré R.F. 1913 29/1
Pettit Henry 1876 14/12
Pfaunenstill M. 1911 5/7
Pihl Aurore 1908 25/5
Post Adolf von 1902 6/8
Post Disa von 1902 6/8
Post Fritz von 1894 21/12, 1902 6/8
Post Hampus von 1892 27/12
Post Hedvig von 1902 6/8, 1907 7/2,
1908 29/2
Post Kerstin von 1875 29/12, 1876 14/1, 12/3
Post Sophie von 1898 30/3
Pragmén Lars 1907 8/2
Price George 1907 7/2
Princell J.G. 1879 19/2
Princell Josephine 1902 19/2
Pripp Carl 1902 6/8
Putnamn W.L. 1876 7/10
Quennerstedt Aug. 1903 24/1, 1908 9/1, 1905 24/3, 25/5
1909 25/5, 8/10 1906 11/2, 4/7, 21/12
Rappe 1902 19/6
Rappe Christopher 1902 6/8
Rappe Hedvig 1904 5/3
Rappe Sigrid 1902 6/8
Rappe Ulla 1892 2/2, 1902 6/8
Rasmussen Chr. 1892 23/10
Ravel P. 1876 1/12
Reakvist Edvin L. 1877 16/3
Reder I. 1902 12/4
Renholm G. 1906 27/6
Renling G. 1883 28/12
Renström Eda 1901 5/1
Reuterskiöld Edgar 1909 30/11
Ribbing Anna-Lisa 1910 11/6
Ribbing Arvid 1852 19/10
Ribbing Bo 1911 13/8
Ribbing Brita 1900 13/7
Ribbing Carl 1893 16/4
Ribbing Ebba 1865 3/10, 1866 22/3, 1877 9/1
1873 20/2, 25/4, 15/5,
5/12, 1874 19/1, 18/2, 26/3
14/12, 1875 5/9, 1878 10/7,
1882 22/2, 1908 ?/?
Ribbing G. 1908 5/6 1907 9/3
Ribbing Gustav 1881 3/1, 1889 28/12,
1900 22/4, 1902 6/8
Ribbing Lilla 1908 26/12
Ribbing Lina 1902 6/8, 1909 1/7
Ribbing Maria Dorotea 1839 ?/9
Ribbing P.A. 1907 24/12
Ribbing Seved 1888 18/4
Ribbing Sophie 1890 18/2, u.å.
Ribbing-Söderling Ebba 1848 11/11, 1849 2/6
1859 21/10, u.å.
Ridderstolpe A. 1908 11/2
Ridderstolpe Axel 1910 10/1
Ridderstolpe C. 1894 22/11
Ridderstolpe Frigge 1902 6/8
Ringsten Viktor 1912 9/5
Robbins R.W. 1876 20/10
Roberts G. 1876 2/12
Rodenstam Frans 1904 12/2 1904 23/2, 24/2
1905 17/5
Roos Folke 1848 15/2
Rosen von 1905 5/12, 9/12, 1907 23/3
1910 10/10,
Rosen Anna von 1905 18/9
Rosen Georg von 1873 19/1, 1876 2/10,
1882 30/10, 1898 15/3,
1899 30/10
Rosen Georg von 1905 7/5
Rosenberg Edward 1896 10/8, 16/8, 31/8,
9/9, 23/12, 1897 8/2, 1/5,
1899 24/1, 1901 7/2, 17/11
Roth Carl 1895 1/5, 1902 6/8
Roth Carl Edvard 1849 4/3, 1859 8/12,
1894 20/2
Roth Emil 1849 14/7
Roth Fanny 1907 7/2
Roth Gustava 1902 6/8
Roth M. 1896 9/4
Roth Magnus 1879 25/2
Roths 1902 6/8
Rothstein 1875 6/12
Rudenschöld Adéle u.å.
Ry Brita 1895 14/12, 1896 9/2
Rydberg Viktor 1889 17/12
Ryders J.F. 1883 11/10
Rydgren Mauritz 1909 5/6, 15/6, 18/7, 1911 12/2, 3/3, 11/4,
29/8, 15/9, 24/9, 27/9, 21/4, 3/7, 26/9, 3/10,
3/10, 7/10, 14/10, 21/10, 10/10, 17/11, 20/12,
9/11, 19/11, 26/11, 2/12, 1913 12/1
16/12, 20/12, 30/12,
1910 13/1, 11/3, 22/3, 31/3,
18/4, 7/5, 17/5, 18/6, 22/7,
1/8, 17/8, 20/8, 9/9, 6/11,
21/11, 2/12, 11/12, 14/12, 30/12
Rydström 1896 1/4
Råberg Joh. 1888 11/5
Rääf Hilda 1897 16/9
Rääf Hulda 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8
Rääf Leonard 1897 9/5, 31/12, 1902 6/8
Rääf Leonardh R. 1897 1/5, 16/9, 15/10
S-n ? O.F. 1911 6/2
Sahlström Nicky 1901 24/1, 1902 6/8,
1910 8/2
Salle C.T. 1888 22/10, 1892 21/2
Salmonson Hugo 1876 20/12
Samberg Tor 1908 16/1, 8/2
Samselius Hugo 1910 15/3
Sandberg Carl 1910 6/2
Sandberg Gabriell de 1889 12/12
Sandberg Hjalmar 1885 25/3
Sandels, faster 1910 8/2
Sandels F. 1897 14/1
Sandels Gösta 1907 8/2, 1908 8/2, 1908 ?/2
1909 8/2, 15/10
Sandgren Ingeborg 1891 10/5, 9/6
Sandin Axel 1908 21/12, 1909 5/4, 1911 27/1
19/4, 22/11, 16/12
Sandström Gunnar 1909 18/4
Santesson C.G. 1907 8/2
Santesson Hedvig 1907 8/2
Sartain John 1878 17/12
Syles F.G. 1876 20/11, 4/12
Schalin S.Å. 1876 27/1
Schartau Hilda 1911 28/1
Schinkel von 1896 20/2
Schmidt T. 1876 28/10
Schoenberg Gaston 1897 12/3
Scholander 1868 6/11
Schotte Siri 1910 28/2
Schreiber W.A.H. 1877 15/1
Schulte Edward 1897 4/11, 1907 16/12
Schultzberg Anshelm 1897 18/10 1911 8/12
Schwerin Amelie von 1875 21/12
Schwerin J.W. von 1849 29/10
Sebell Anna 1897 27/11
Sederholm Evard 1889 6/4
Segelberg P.O. 1859 28/2
Segerdahl Dagmar 1908 28/1
Sellers Anna 1880 13/3
Sellers Anne 1878 4/7
Sergel C.G. 1875 9/12
Settervall Sune 1909 6/10
Sheel Frideborg 1897 18/6
Sidenblad Karl 1907 8/2
Silversparre Amelie 1906 26/1
Sjöstedt Fabian 1902 6/8
Sjöstedt Tea 1902 6/8
Sjöstrand Carl 1897 3/2
Skani E.R. 1901 12/2
Skinner Mark 1883 7/9
Skiöldebrand Ingeborg 1890 8/3
Skoglund Fr. 1894 7/5, 12/5, 7/6
1895 13/6
Skytte Ebba 1893 22/11
Slum Hildegard u.å.
Smiley Albert K. 1897 10/8
Smith A.H. 1876 5/7
Smith-Hals Frithz ? 1876 21/3
Sprange 1876 15/10, 8/12, 15/12
Spångberg Valfrid 1910 10/1
Stam Magn. 1886 24/2
Starring 1876 1/11
Stawelius G.W. 1910 30/7
Stedt Gustav 1850 14/4
Steendorrf Magnus 1901 30/4
Steenkopf Magnus 1901 30/4
Stenberg C. 1877 15/1
Stenhammar Cicilia 1898 12/4
Stenhammar Eva 1911 19/7
Stenhammar Wilh. 1900 13/12 1910 25/5
Stenwall Dagny 1911 19/8
Stenvall O.F. 1909 23/12, 31/12,
1910 22/2, 20/11, 25/11,
14/12
Stephen G. 1869 25/9, 18/10
1870 27/1, 15/2, 10/3, 16/3,
20/9, 21/12, 1871 20/3, 1/5,
26/12, 1888 17/3, 27/3, 30/3
Stillé Anna Dulles 1883 6/3, 1885 27/5, 1888 19/8,
1892 14/12, 1894 8/1, 1895 11/3
Stille C. 1878 3/1, 1888 30/4, 1889 10/6
1894 1/8
Stille C.D. 1883 15/5
Stille C.P. 1895 7/6
Stimdorf Pauline 1884 16/7
Stjernfeldt Aug. 1901 1/8
Stjernstedt Aug. 1901 25/3, 28/6, 1902 5/8,
1907 9/2, 1908 5/1
Stjernström E. 1877 19/2
Strand C.P. 1853 5/6 1853 10/6
Strindberg August 1908 2/11, 1909 12/4
Strindberg L.T. 1870 22/2
Stråle Ellen 1908 8/2, 1909 12/4
Stråle Louise 1908 8/2, 1909 12/4
Ström Ludvig 1907 8/2, 1908 8/2
Strömberg Emil u.å.
Strömberg Johanna 1909 15/4
Stuart Charlotte 1907 ?/?
Stålhammar A. 1874 ?/5
Stålhammar C.A. 1908 18/2
Stålhammar Hedvig 1854 14/9
Stålhammar John 1905 16/1
Stålhammar S.M.A. 1853 14/4
Sundbeck Carl Leopold 1891 9/4
Sundberg Erik 1908 11/3, 1910 6/7
Sundberg Ernst 1908 5/2
Sundberg Z. 1892 13/6
Sundblad I. 1891 28/8, u.å.
Sundén sr 1902 19/10
Sundelius Folke 1910 8/2
Sundelius Oscar 1902 6/8
Sundkvist P.O. 1912 1/1, 14/1
Sundstedt Fredr. 1907 7/5, 10/5, 18/5, 7/6
Sundstedt Fr. N. 1906 28/11
Sundström Bengt 1891 14/2, 25/5, 14/7, 1905 19/2, 22/7, 1908 22/2
13/9, 29/10, 5/11, 21/12, 1911 ?/2
1892 10/2, 2/3, 25/3, 13/4,
3/5, 26/7, 21/10, 26/11,
1893 26/1, 1894 22/1, 1895
23/1, 14/2, 1897 11/7,
1901 4/1, 6/1, 28/2, 17/11,
24/12, 1907 6/5, 1908 20/12,
1909 11/1, 7/2
Sundström Gerda 1905 10/3
Sundström Hilda 1908 20/12, 1909 7/2 1908 22/2
Sunehjelm Annie 1899 5/10
Svanlund C. 1871 7/3
Svanström Gustava 1907 11/11, 13/12, ?/?,
1909 29/4
Svensen G. (Melbyl) 1913 21/3
Svensson C.F. 1876 16/2
Svensson Elias 1880 30/1
Svensson J. u.å.
Svensson Thula 1896 4/10
Sveriges minuthandlares
riksförbund 1911 10/11
Svärd P.J. 1880 10/9
Särenholm John 1889 27/11
Säve Carl 1868 31/10, 1870 19/5
Söderberg Charles 1871 14/1, 1872 4/1
Söderberg C.Th. 1894 ?/10
Söderblom Knut 1902 31/7, 6/8, 1910 1910 11/7, 1911 17/3,
22/12, 31/12 21/3
Söderblom Lane 1911 24/12
Söderblom Mia 1902 6/8
Södergren Sofi 1907 8/2
Söderman A. 1876 15/1
Söderman C.A. 1878 10/4, 17/4
Södermarck W. 1892 13/1
Tallberg A. 1908 22/5
Tallström In. 1876 28/1
Tamm Hugo 1899 18/11, 1902 5/8,
1906 26/7
Tamm Maria 1902 5/8
Tammelin Filip 1906 21/4
Tedander 1876 12/2
Tell Th. 1908 23/2
Tellbner H. 1877 13/6
Textorius Oskar 1909 18/6
Thams M. 1895 19/11
Thaulou Fritz 1899 12/11
Thengwall Ernst 1912 10/5
Thomas Lilli-G. u.å.
Thorburn Alban 1899 19/6
Thorell 1897 8/2, 1901 ?/?
Thorell Hildegard 1891 18/3, 1897 2/2, 9/2,
17/2, 10/3, 27/4, 10/5,
1899 1/1, 12/1, 3/2, 1900 1/6,
1902 6/8, 1907 8/2
Thorell Reinhold 1899 12/1, 1902 6/8, 1907 8/2
Thörne Alfred 1910 23/12 1910 27/8
Tingsten Victor 1887 20/9
Topelius Eva
Andersson 1896 8/11
Topelius W. 1897 15/6
Torberg Rappe 1902 6/8
Torén Karl 1884 7/11
Tottie Henry 1904 29/2 1904 4/3, 1908 18/2
Tou Aug. 1907 15/2
Troilius 1907 8/2
Troster H.N. 1876 29/10
Tullberg Tycko 1901 4/5
Törnberg Emil 1901 4/9
Törnkvist M. 1895 24/1, 1897 9/3
Törnvall Fredrik 1907 7/2
Uggla Augusta 1906 26/1
Uggla C. 1851 3/1
Ulander Berta 1895 24/10, 1902 6/8
Ulander Jakob 1902 6/8
Ulfosnie 1877 4/4
Ullbner H. 1877 4/4
Wachtmeister F. 1910 27/9
Wadström B. 1870 2/8
Waern Karl Fredrik 1902 6/8
Waern Lalla 1902 6/8
Waetters 1902 6/8
Wahlberg Alfr. 1881 21/9
Wahlgren 1876 26/2
Wahrenberg 1876 27/2
Walde O. Rose 1876 14/10
Waldheim Max
Schürer von 1902 25/5, 4/6, 30/6, 24/7
Wallander I.W. 1875 4/12
Wallenberg Anna 1899 5/5, 1909 16/5, 29/11
Wallencrantz Gösta 1907 6/2
Warberg Carl 1906 12/2, 13/2
Warberg Gösta 1897 9/1, 7/2
Wasefelt Augusta 1901 25/1, 7/2
Wasenius Marie-
Louise 1897 6/1, 1900 16/9
Watman Karl Gust. 1901 18/1
Wattfelt Augusta 1900 7/4
Wavinsky Th. Erik
Hedman 1894 13/7
Vecko-Journalen Odat.
Weiding Julius 1907 8/2
Weinall G. 1850 25/1
Wennergren Carl 1906 1/6, 1910 24/11, 18/11
Wersäll Charlotte 1902 22/2
Westerberg Harald 1910 11/3, 1913 16/3
Westin Anna 1912 27/5, 10/6
Westman Anders 1895 14/9
Westman Henric 1902 26/2
Westman Karl Gustaf 1900 26/12
Wettedark Theodor 1906 16/4
Wettergren K. 1906 13/8
Wettermark Elisabet 1910 8/2 1908 16/2
White O.C. 1876 28/11
White Samuel S. 1876 18/12, 20/12
Wickman Georg 1912 10/5, 27/5
Wieille H. 1873 10/6
Wieselgren Ragnar 1907 2/2
Willman A. 1896 17/12, 21/12, 1897 19/11
Wilsson E.L. 1876 28/7
Wiman Ernst 1898 10/3
Winge M.E. 1875 ?/11, 1876 4/2, 17/2
Wingerblixt M. 1849 10/2
Winkvist M. 1877 12/5
Vi och Vårt, redaktionen Odat.
Wirgin A.S.G. 1876 26/1
Wirgin Ivar 1909 8/2
Wirgin, överstinnan 1909 8/2
Wistrand August 1908 19/2
Wistrand Helena 1908 19/2
Wittermark Elisabet 1908 8/2
Wrangel 1902 6/8
Wrangel E. 1908 18/2, 1912 19/12,
1913 24/1, 2/2, 12/5, 20/7
Wrangel Evert 1906 3/12, 1909 29/11
1910 7/2, 2/12
Wrangel Gustaf 1903 24/1, 26/1
Wrangel Ingrid 1908 23/1
Wrangel S. 1906 3/9
Wrangel U. 1893 21/2
Wrangel, överste och fru 1908 19/2
Wranill J.H. 1849 25/9
Wright & Son, Peter 1876 15/11
Wyhander Oskar 1866 21/7
Wästberg 1894 21/11
Wästfelt Augusta 1901 3/2, 27/4, 1902 15/2,
1910 8/6, 14/3, 24/4
Zethelius Erik 1902 6/8
Zetterqvist August 1911 15/8
Zetterström M. 1875 27/11, 1876 17/2, 24/5
Zimmelman J.F. 1879 30/1
Zithelius C. 1866 2/11
Zorn 1889 29/5
Åhman Wilhelm 1870 12/10, 16/11
Åhrberg H. 1876 26/2
Å-K Maria 1911 20/2
Åkerblom Johan 1910 14/7
Åkerhjelm 1899 30/3
Åkerhjelm G. 1898 2/2
Åkerhjelm G.S. 1898 26/1
Åkerlund Lars 1906 28/12
Åkermark, fam. 1902 6/8
Åkermark I. G. 1897 30/9, 1899 3/10
Åkermark Isak 1897 19/7, 6/11, 27/12
Åkermark Maria 1897 27/12
Ödman N.P. 1901 13/8
Ödman Pelle 1900 8/3, 1901 1/2 1906 18/4, 28/7
Öft.? B.M. von 1907 22/6
Öhberg Carl Julius 1887 28/6
Österberg C.G. 1870 2/4, 1888 4/9
Österholm Adolf 1880 5/8
Östman Karl 1907 8/2 1907 7/6
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
ReferenskodSE/ESA/ESAEA_773
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/1oYyftVCaIBNQnWWyLa4zH
SpråkSvenska
ExtraIDESAEA_773