bild
Volym

[Förteckning över brevskrivare Nynäsarkivet II-III.]

Nynäsarkivet , Visnums-Kils socken (Nynäs egendom)

Grunddata

ReferenskodSE/VA/51278/Ö 3/Bilaga 4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/xZPXOxvj9KgMCWTXEBZWe2
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningBilaga 4. Förteckning över brevskrivare till Brukspatron Carl Hammarhjelm i Nynäs-arkivet III ( blad nr: 3 saknas så en del brev F-H blir ej inskrivna här). Siffra efter årtal anger antalet brev. Abelin Hjalmar August f 1817 d 1893 professor i pediatrik vid Karolinska inst. i Stockholm 1885 2 brev. Adlersparre Georg f 1856 d 1929 godsägare sed. slussinspektor 1885 1 brev. Adlersparre Rudolf f 1819 d 1908 greve godsägare på Gustafsvik i Varnum (Värml.) 1873 6 brev, 1882 5 brev och 1885 2 brev. Adlersparre Carin Sophie född Leijonhufvud f 1823 d 1895 friherrinna änka efter kommendör Axel Adlersparre Stockholm 1885 1 brev. Ahlgren Louise Karlstad 1885 2 brev. Allmänna hypoteksbanken Stockholm 1881 1 brev. Altberg Sophia född Nordenfeldt f 1857 d 1913 g m godsägaren Anders Axel Altberg 1885 1 brev. Andersson Carl Elis f 1814 d 1896 brukspatron Dömle 1873 1 brev och 1882 1 brev. Andersson Johan Elis d 1888 vågmästare i Kristinehamn 1873 2 brev och 1882 1 brev. Andersson Lars f 1831 riksdagsman Ölme 1885 1 brev. Andersson Nils Fagerås 1873 1 brev. Andersson O sjökapten Karlstad 1881 1 brev. Andersson & Lindberg firma Göteborg 1880 2 brev. Apotekarnes mineralvattens AB Stockholm 1882 1 brev och 1885 1 brev. Appelberg F. Th. grosshandlare Göteborg 1885 1 brev. von Axelsson Carl Herman Johan f 1828 d 1893 överstelöjtnant godsägare på Mässvik i Bro (Värml.) 1881 1 brev 1882 1 brev. Benedicks Edvard Otto f 1818 d 1877 brukspatron Stockholm 1873 1 brev. Benedicks Emma Elisabeth Josefina född Benedicks f 1826 d 1895 g.m. bankiren och generalkonsuln Carl Theod B 1873 1 brev. Benedicks Gustaf f 1848 d 1918 brukspatron på Gysinge bruk 1882 2 brev. Benedicks Selma Edla Elisabeth se von Holst Selm Edla Elisabeth född Benedicks. Berg Ebba Augusta född Hägerflycht f 1843 d 1911 änka efter överintendent Martin Ludvig Berg sed. gift 2:o m. statsministern greve Arvid Rutger Fredriksson Posse 3:o m. ministern sir Audley Charles Gosling 1882 1 brev. Berger Gustaf Adolph f 1845 brukspatron på Norra Håkanbol i Nysund (Ör.) 1878 1 brev. Berggren Malvina Sophia Ulrika se Uggla Malvina Sophia Ulrika född Berggren. Bing Jens grosshandlare i Stockholm 1882 1 brev. Blombacka AB Molkom 1873 1 brev. Bonde af Björnö Clara Christina Eleonora född Rålamb f 1806 d 1899 grevinna g.m. hovmarskalken greve Gustaf Ulf Bonde af Björnö Stockholm 1885 1 brev. Bonde af Björnö Märta Margareta se Prozor Maurice. Bonnier Albert f 1820 d 1900 bokförläggare Stockholm 1885 1 brev. Boye Joachim Carl Edvard f 1822 d 1891 grosshandlare i Göteborg konsul 1882 3 brev. Cederberg u f dat. Mölnbacka 1880 1 brev. Cederblad Bernhard f 1825 d 1885 advokatfiskal i Arméförvaltningen 1873 1 brev. Cederroth Sven d 1887 godsägare på Hynboholm i Grava 1885 3 brev. Celsing Gustaf Herman f 1843 d 1921 överkammarherre godsägare på Sparreholm i Hyltinge (Söd.) 1882 1 brev. Cervin Carl Gustaf f 1815 d 1899 grosshandlare bankir Stockholm 1885 1 brev. af Chapman Carl Edvard f 1819 d 1891 överste Visby 1873 3 brev. Christinehamns enskilda bank Kristinehamn 1873 10 brev, 1880 1 brev, 1882 3 brev, 1885 2 brev. Claréus Otto Mauritz f 1825 d 1894 förste lantmätare i Kronobergs län. Växjö 1882 1 brev.
Clarholm Fritz f 1831 d 1883 bankdirektör i Karlstad 1882 2 brev och 1885 12 brev. Coyet Adolf Gabriel f 1835 d 1906 kammarjunkare godsägare på Nynäs i Sköllersta (Ör.) 1873 2 brev och 1882 1 brev. Coyet Gustaf Johan f 1853 d 1924 hovmarskalk godsägare på Torup i Bara (Malm.) 1882 4 brev. Coyet Ulrika Christina Juliana (Julie) se Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana (Julie) född Coyet. Croneborg Henrik Hjalmar Ulrik f 1830 d 1876 bruksägare Stockholm 1873 1 brev. Croneborg Johan Ulrik Wilhelm f 1826 d 1909 kammarherre och brukspatron på Älvsbacka och Östanås (Värml.) 1873 23 brev, 1878 1 brev, 1880 1 brev, 1882 19 brev, 1885 39 brev. Croneborg Sophie född Malmborg f 1835 d 1900 ä efter brukspatron Henrik Hjalmar Ulrik Croneborg Stockholm 1885 1 brev. Dahlgren Ernst Gustaf Victor f 1827 d 1874 handlande Göteborg 1872 1 brev och 1873 2 brev. Dahlin Jacob Efraim f 1848 d 1932 vice häradshövding Karlstad sed. marinöverkommissarie Stockholm 1881 1 brev, 1882 8 brev, 1885 3 brev. Dickson Oscar f 1823 d 1897 friherre grosshandlare i Göteborg 1882 3 brev. von Ehrenheim Pehr Jakob f 1823 d 1917 godsägare på Grönsö i Kungs-Husby (Upps.) jur.dr. universitetskansler en av de aderton i Sv. akademien 1873 3 brev, 1878 1 brev, 1885 8 brev. af Ekström Karl Adolf Johan Patrik f 1850 d 1925 disponent Niklasdamm 1885 3 brev. Elieson A Grums 1885 1 brev. Elzvik Erik Gustaf f 1840 d 1912 bruksförvaltare Hållunda Nysund 1873 1 brev. Engström A W Segmon 1885 1 brev. Falk Herman Otto f 1816 d 1889 överstelöjtnant Katrineberg Nedre Ullerud 1872 1 brev, 1873 1 brev, 1880 1 brev, 1881 4 brev, 1882 4 brev, 1885 1 brev. Falk Wilhelm Edvard f 1828 d 1905 major Risäter Råda (Värml.) 1882 1 brev. Falkenberg af Trystorp Charlotte Eleonore född Silfverstolpe f 1836 d 1911 änka efter översten friherre Henrik Magnus Falkenberg af Trystorp Stockholm 1885 1 brev. Hammargren Ludvig Theodor f 1849 d 1892 borgmästare i Filipstad 1882 1 brev. Hammarhjelm Göran Mårten f 1824 d 1875 kapten godsägare på Norra Håkansbol i Nysund (Ör.) 1873 46 brev. Hammarhjelm Mathilda se Hallman Mathilda född Hammarhjelm. Hammarhjelm Ulrika (Ulla) Charlotta Emerentia se Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerentia född Hammarhjelm. Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana (Julie) född Coyet f 1838 d 1911 g.m. kapten Göran Mårten Hammarhjelm Norra Håkanbol Nysund 1873 1 brev, 1882 2 brev, 1885 2 brev. Hammarhjelm-Strokirk Julie se Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk. Hedbäck Fredrique Karlstad 1882 1 brev. Hederstierna Fredrik Ludvig Salomon f 1828 d 1900 statsråd och chef för civildepartementet sed. landshövding i Västerås 1882 2 brev. von Heinemann Carl tyska rikets generalkonsul i Stockholm 1873 2 brev. Heyerdahl Henry Kristiania 1885 1 brev. Hochschild Carl Fredrik Lotarius f 1831 d 1898 friherre utrikesminister godsägare på Bellinga i Sövestad (Malm) 1885 2 brev. von Hofsten Bengt Anton Ludvig f 1833 d 1899 godsägare Sandbäcken Mariestad 1873 2 brev. von Hofsten Bengt Johan f 1824 d 1883 bruksägare Valåsen (Ör) 1873 3 brev. von Hofsten Erland f 1846 d 1878 godsägare på Sundby och Åtorp i Nysund 1873 1 brev. von Hofsten Nils Eberhard Hjalmar f 1828 d 1912 godsägare på Kilagården i Västra Gerum (Skar) 1881 1 brev, 1882 1 brev. Holmberg Carl G Vall Nynäs 1873 1 brev. von Holst Edla Amalia Augusta se Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst. von Holst Hans Gram f 1808 d 1874 hovmarskalk Stockholm 1873 3 brev. von Holst Johan Gustaf f 1841 d 1917 major, kammarherre, djurmålare Stockholm 1882 1 brev. von Holst Johanna Henrietta Amalia se von Kraemer Johanna Henriette Amalia född von Holst. von Holst Selma Edla Elisabeth född Benedicks f 1814 d 1894 g.m. hovmarskalken Hans Gram von Holst Stockholm 1873 1 brev. Husberg H dat. London 1885 1 brev. Husén Hans August förvaltare på Värmlands-Säby sed. ekonomidirektör Stockholm 1885 3 brev. Hygrell Carl E bokhandlare Kristinehamn 1882 2 brev, 1885 2 brev. Hägerflycht Ebba Augusta se Berg Ebba Augusta född Hägerflycht. Ingelman Hedvig Maria född Strokirk f 1845 d 1910 g.m kaptenen Gustaf Adolf Ingelman 1873 1 brev. Iwenbull Robert E Stockholm 1873 1 brev. Jansson E J Henickehammar Filipstad 1873 1 brev. Jansson J patron Ed Visnums-Kil 1882 1 brev. Jernkontoret Stockholm 1882 1 brev. Kaijser Carl Theodor f 1851 d 1928 rektor Kil 1885 1 brev. Kaijser Olof Lorentz f 1822 d 1891 apotekare i Karlstad 1882 1 brev. Karlson G Bregården Bofors 1885 4 brev. Karlstads mekaniska verkstad Karlstad 1882 1 brev, 1885 1 brev. Kaurin C stud. theol. Kristiania 1882 1 brev. Kiaer And. Kristiania 1882 2 brev, 1884 1 brev, 1885 6 brev. Kjellberg Carl Ossian f 1825 d 1891 grosshandlare i Göteborg ridsdagsman 1873 1 brev, 1881 1 brev. Klen Jacob Kristiania 1882 1 brev. Koch Arthur Maximilian f 1836 d 1913 brukspatron på Torp (Göt o B) riksdagsman 1885 2 brev. Koskull Aurore Charlotta Magnina se Palin Aurore Charlotta Magnina född Koskull. von Kraemer Johanna Henrietta Amalia född von Holst f 1836 d 1904 friherrinna g. m hovmarskalken författaren och godsägaren på Stenhammar i Flen (Söd) friherre Anders Robert von Kraemer. 1885 2 brev. Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 1882 1 brev, 1885 1 brev. Kristinehamns sparbank Kristinehamn 1885 2 brev. Kristinehamns se även Chistinehamns. Lagerhjelm Per Erland f 1829 d 1890 brukspatron på Bofors disponent på Kramfors 1873 1 brev, 1881 2 brev. Lagerstråle Henrik Gerhard f 1814 d 1887 f.v. statsråd justitieråd jur.dr. Stockholm 1885 1 brev. Landin Karl bokbindare i Kristinehamn 1885 1 brev. A M Lanner grosshandelsfirma Karlstad 1873 1 brev. Kungl. Lantbruksakademien Stockholm 1882 1 brev. Larzon H J Stockholm 1873 1 brev. Leijonhielm Carl Gustaf Nils f 1820 d 1876 friherre överstekammarjunkare bruksägare på Svartå i Kvistbro (Ör) 1873 1 brev. Leijonhufvud Carin Sophie se Adlersparre Carin Sophie född Leijonhufvud. Lewenhaupt Adolf Mattias Emil f 1844 d 1921 greve, kapten Örebro 1873 1 brev, 1881 2 brev. Lewenhaupt Carl Magnus Casimir f 1827 d 1905 greve, kapten och kammarherre ordf. i Riksbanksfullmäktige Stockholm 1882 1 brev, 1885 1 brev. Lidén L Krontorp Björneborg 1873 1 brev. Lidström Eric Gustaf f 1824 vice kronolänsman sed. kommissarie Sommerstad Visnum 1873 3 brev, 1885 1 brev. Lind af Hageby August Fredrik Ludvig f 1830 d 1888 direktör för Liljeholmens stearinljusfabrik Stockholm 1885 1 brev. Lindeberg Wilhelm f 1827 f.d. inspektor på Nynäs Händelö Norrköping 1873 3 brev. Lindeqvist G Fagerås 1873 1 brev. Lindholm J M Salshult Vetlanda 1873 1 brev. Linroth Carl Gabriel f 1830 d 1876 godsägare sed. stadsfiskal i Lindesberg 1873 2 brev. Linroth Christina (Kjerstin) Margareta född Sack f 1804 d 1890 g. m. majoren och godsägaren på Värmlands-Säby Carl Evert Peter Linroth 1873 2 brev, 1878 1 brev, 1882 2 brev. Ljunggren Carl Johan f 1844 d 1919 vice häradshövding hovauditör Stockholm 1881 1 brev. Ljungqvist O Hälsingborg 1882 1 brev. J L Lundberg & Co Stockholm firma 1873 1 brev. Lundell Carl Fredrik f 1805 d 1897 vågmästare i Karlstad 1880 1 brev, 1881 6 brev, 1882 12 brev, 1885 6 brev. Lundgren u.f. dat Karlstad 1882 1 brev. Lutness E O dat Lutnaes Norge 1882 1 brev. Löwenhielm Crispin f 1824 d 1895 major rådman i Södertälje 1873 2 brev, 1880 1 brev, 1881 1 brev, 1882 2 brev, 1885 13 brev. Löwenhielm Gustaf Fredrik f 1826 d 1906 kammarskrivare i Stockholm 1882 1 brev. Löwenhielm Severin f 1823 d 1886 häradshövding i Östersysslets domsaga Kristinehamn 1881 1 brev, 1882 2 brev och 1885 3 brev. Maechel Frans Fredrik f 1823 d 1915 auditör vid Värmlands regemente Karlstad 1881 3 brev, 1885 3 brev. Malm u.f. dat. Wiesbaden och Ems 1882 2 brev. Fredrik Malm & Co grosshandelsfirma Göteborg 1882 1 brev, 1885 16 brev. Malm Johan Fredrik Maximilian (Max) f 1838 d 1886 grosshandlare i Göteborg 1881 1 brev, 1882 13 brev, 1885 1 brev. Malmborg Sophie se Croneborg Sophie född Malmborg. von Matern Axel Fredrik f 1848 d 1920 sed. generallöjtnant Stockholm 1885 1 brev. Moberg Carl f 1842 d 1905 borgmästare i Karlstad 1885 1 brev. Moblad Hildegard änkefru Mölnbacka g m Erland Moblad 1873 1 brev. Mölnbacka-Trysil AB se Mörner af Morlanda Adolf Stellan Theodor. Mörner af Morlanda Adolf Stellan Theodor f 1849 d 1894 greve kapten disponent för AB Mölnbacka-Trysil Mölnbacka 1881 2 brev, 1882 32 brev (häri dessutom 1 brev till Mörner från C Hammarhjelm) 1885:10. Mörner af Morlanda Hampus Stellan f 1815 d 1897 greve brukspatron Stjänfors bruk i Ljusnarsberg (Västm) 1872 1 brev, 1873 ?, 1882 2 brev. Nedre Ulleruds sparbank N. Ullerud 1885 2 brev. Nilsson Herrman Lidköping 1873 1 brev. Nilson K anställd vid Mölnbacka 1881 6 brev, 1882 7 brev. Nilsson Th f 1830 förvaltare på Mölnbacka 1872 1 brev. Nordenfalk Carl Olof Christian Johan f 1833 d 1909 sed. landshövding i Hallands län 1882 4 brev. Nordenfeldt Carl Henrik f 1837 d 1911 borgmästare i Kristinehamn 1873 1 brev. Nordenfeldt Johan Niklas f 1829 d 1905 grosshandlare i Göteborg 1873 8 brev, 1885 1 brev. Nordenfeldt Olof f 1826 d 1893 kammarherre disponent på Björneborg 1872 3 brev, 1873 3 brev, 1882 2 brev, 1885 8 brev. Nordenfeldt Sophie se Altberg Sophie född Nordenfeldt. Nordlander Daniel Enoch Nathanael f 1829 d 1890 generaldirektör och chef för Telegrafstyrelsen Stockholm 1885 1 brev. Norrby Torgal f 1833 d 1902 jägmästare i Arvika revir Arvika 1882 2 brev. Nyhuus Olinus stud. real. Kristiania 1872 1 brev. Nyman Christina Stockholm 1873 1 brev. Nyström Axel Richard Algot f 1847 kamrerare i Värmlands hypoteksförening Karlstad 1885 11 brev. Nyvall Gustaf Kristinehamn 1882 1 brev. Olsson O Berg 1873 1 brev. d ´Otrante Gustave Armand Fouché f 1840 d 1910 hertig godsägare på Elghammar i Björnlunda (Söd.) 1885 1 brev. Oxenstierna Eric Carl Gabriel f 1859 d 1913 greve överste fideikommissarie till Värnberg (Upps) 1885 3 brev. Palin Aurore Charlotta Magnina född Koskull f 1837 d 1909 ä efter kapten Robert Palin Stockholm 1882 1 brev. Paulsson N Värmlands-Säby 1873 1 brev. Persbergs Grufve AB Persberg 1873 1 brev. Pettersson P A byggmästare Värsås (Skar) 1882 5 brev. von Pfuel Richard tysk minister i Stockholm 1885 1 brev. Pfusterschmidt von Hardtenstein Carl baron Österrike-Ungerns minister i Stockholm 1882 1 brev. Prozor Maurice f 1849 d greve kejserlig rysk envoyé Bukarest 1885 1 brev (häri även brev från P:s maka grevinnan Märta Margareta P född Bonde af Björnö). Prozor Märta Margareta född Bonde af Björnö f 1855 d grevinna se Prozor Maurice. Phoenix försäkringsbolag Göteborg 1873 1 brev. Piper Claes Gustaf Fritz f 1807 d 1897 greve hovstallmästare godsägare på Krageholm i Sövestad (Malm) 1873 2 brev. Piper Eric Claes Gustaf f 1839 d 1894 greve godsägare på Snogeholm i Sövde (Malm) 1878 1 brev, 1882 3 brev. von Platen Stepanie Augusta född Hamilton f 1852 d 1937 grevinna Stora Sundby i Öja (Söd) gift 1:o m överstekammarherren greve Carl Baltzar Ernst von Platen 2:o m riksståthållaren och generalen furst Carl Leo Julius von Wedel 1882 1 brev. von Post Claudia Adéle Rosina född Sparre af Söfdeborg f 1849 d 1892 g m godsägaren på Kusta Ernst Gustaf Axel von Post 1881 1 brev. Powell Frederick York London 1873 3 brev. Quensel Johan Ulrik f 1824 d 1894 bankdirektör i Malmö 1885 2 brev. Rehfeld Louise se Strokirk Göran Jeppe 1885. Rehfeld Margarete fröken Frankfurt an der Oder Tyskland 1885 1 brev. Riksbankens kommissionsanstalt Stockholm 1882 12 brev, 1885 21 brev. Roman Gustaf Wiktor f 1846 sed. direktör för Svenska stålpressnings AB Olofström 1873 2 brev, 1882 5 brev, 1884 1 brev. von Rosen (oidentifierad) dat. Sthlm 1885 2 brev. Rosensvärd Johan Henrik f 1816 d 1890 statsråd m.m. godsägare på Long i Grums 1881 2 brev, 1885 1 brev. Rundberg Jonas Elis f 1814 brukspatron på Jonsbol 1885 3 brev. Rålamb Clara Christina Eleonora se Bonde af Björnö Clara Christina Eleonora född Rålamb. Sack Ebba f 1807 d 1901 fröken Stockholm 1873 1 brev, 1882 2 brev, 1885 4 brev. Samuelsson S H Marieberg Kil 1882 2 brev. Sandelin G A handlande Karlstad 1880 1 brev. F A Sandgren & Co firma Göteborg 1885 2 brev. Santesson Carl Gustaf f 1819 d 1886 professor vid Karolinska inst. med dr. kir. mag. Stockholm 1885 3 brev. von Scheven Axel Wilhelm f 1835 d 1884 handelsagent Stockholm 1873 2 brev. von Seth Johan Baptist Julius f 1811 d 1873 greve kapten fideikommissarie till Bratteborg 1873 1 brev (notis om hans död). Silfverstolpe Charlotte Eleonore se Falkenberg af Trystorp Charlotte Eleonore född Silfverstolpe. Silfverstolpe Fredrik Otto f 1795 d 1882 f v statsråd landshövding i Västerås fil jubeldr. 1882 1 brev. Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst f 1837 d 1921 grevinna g m godsägare på Lambohov i Slaka (Österg) greve James Henry Sinclair 1873 1 brev. Sinclair James Henry f 1822 d 1908 greve löjtnant och godsägare på Lambohov i Slaka (Österg) 1872 1 brev, 1873 5 brev, 1874 1 brev, 1882 6 brev, 1885 9 brev. Sjöstedt Carl kassör hos O F Ahlmark Karlstad sed. grosshandlare 1873 1 brev, 1882 2 brev, 1885 1 brev. Skandinaviska kredit AB Stockholm 1885 6 brev. Skogberg L Fr grosshandlare Stockholm 1881 1 brev, 1885 3 brev. Skröder Hilda Johanna Margareta se Uggla Hilda Johanna Margareta född Skröder. Skånes enskilda bank kontoret i Stockholm 1885 1 brev. Sparre af Söfdeborg Claudia Adéle Rosina se von Post Claudia Adéle Rosina född Sparre af Söfdeborg. Sparre af Söfdeborg Nils Gustaf Alexander f 1834 d 1914 greve första kammarens talman godsägare på Almnäs i Norra Fågelås sed. på Mariedal i Ova (Skar) 1885 1 brev. Stiernswärd Louise Henriette född Adlersparre f 1850 d 1875 g m kammarherren och godsägaren på Hedentorp i Norra Åsum (Krist) Rudolf Hodder Stiernswärd von Stockenström Axel Salomon f 1824 d 1894 brukspatron på Åkers styckebruk i Åker (Söd) 1885 3 brev. Stockholms folkbank Stockholm 1885 1 brev. von Strokirch Johan Paul Fredrik Ottto f 1824 d 1903 hovmarskalk godsägare på Strömsberg i Ljungarum (Jönk) 1882 1 brev. Strokirk Augusta Thurinna f 1851 d 1913 fröken Örebro 1881 2 brev. Strokirk Carl Elias f 1846 d 1915 kapten trafikinspektör Järbo 1880 1 brev, 1881 2 brev, 1882 2 brev, 1885 2 brev. Strokirk Charlotte se Uggla Charlotte född Strokirk. Strokirk Elias Carl f 1814 d 1887 ryttmästare godsägare på Degernäs i Nysund (Ör) 1873 1 brev, 1878 1 brev, 1880 1 brev, 1881 6 brev, 1882 18 brev, 1885 23 brev. (häri äv 1 brev från fru Ulla Strokirk f Hammarhjelm) 1885 se även Uggla Charlotte född Strokirk. Strokirk Göran Jeppe f 1856 d 1915 förvaltare på Degernäs och Lidefors disponent på Håkanbol 1882 1 brev och 1885 10 brev. Strokirk Hedvig Maria se Ingelman Hedvig Maria född Strokirk. Strokirk Julie Hammarhjelm se Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk. Strokirk Justus Evert f 1849 d 1882 fil. kand. affärsman i New York 1873 1 brev, 1880 1 brev. Strokirk Knut Victor f 1818 d 1879 brukspatron och kamrerare i Örebro enskilda bank Örebro 1873 3 brev. Strokirk Louise se Wistrand Louise född Strokirk. Strokirk Oscar Fredrik f 1860 d 1926 kapten genealog Örebro 1885 2 brev. Strokirk Rosa Charlotta född Wallensteen f 1831 d 1919 g m kanslirådet Wilhelm Theodor Strokirk Stockholm 1882 1 brev. Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerentia född Hammarhjelm f 1823 d 1901 g m ryttmästare Elias Carl Strokirk Degernäs syster till Carl Hammarhjelm 1873 1 brev, 1882 1 brev, 1885 se maken Elias Carl Strokirk. Strokirk Wilhelm Theodor f 1823 d 1895 kansliråd och byråchef i Civildepartementet Stockholm 1873 11 brev, 1882 3 brev, 1884 1 brev, 1885 2 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1850 d 1917 godsägare livförsäkringsinspektör 1873 1 brev, 1882 1 brev, 1885 1 brev. Strokirk Wiwica f 1852 d fröken Degernäs Nysund 1873 1 brev, 1881 1 brev, 1885 1 brev. Strömman & Co firma Göteborg 1882 3 brev. Stålhammar Jon Adam f 1811 d 1907 major godsägare på Salshult i Stenberga (Jönk) 1873 1 brev. Sundin August Theodor Christoffer f 1834 d 1896 bruksägare på Fredriksberg 1873 1 brev. Sundin Johan Christian Nikolaus (Nils) f 1828 d 1898 disponent på Alkvettern 1885 1 brev. Sundin Nils Rudolf Theodor f 1819 d 1907 bruksägare på Kärn i Nyed 1873 2 brev, 1881 2 brev, 1882 12 brev, 1885 11 brev. Svanström Petronella Nynäs 1873 1 brev. Sveriges allmänna hypoteksbank Stockholm 1885 4 brev. Sveriges riksbank Stockholm 1882 2 brev. Sveriges riksbank se även Riksbankens kommissionsanstalt. Söderberg G E Värmlands-Säby 1882 1 brev. Tauvon Olof Axel f 1803 d 1877 jur dr president i Statskontoret Stockholm 1873 2 brev (varav 1 till annan adressat). Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk f 1865 d 19 ? g m brukspatron Konrad Jakob August Tersmeden 1885 2 brev. Troili Uno Johan f 1808 d 1892 major kassadirektör i Värmlands läns hypoteksförening Karlstad 1882 1 brev. Uggla Carl Johan Pontus f 1840 d 1900 major Arvika 1885 1 brev. Uggla Charlotte född Strokirk f 1858 d 1939 g m byrådirektören Arvid Leonard Uggla Stockholm 1885 1 brev (häri äv 1 brev från ryttmästaren Elias Carl Strokirk). Uggla Gustaf Fredrik Oscar f 1846 d 1924 ordonnansofficer hos arvfurstarna sed. general Stockholm 1873 1 brev, 1880 1 brev, 1881 5 brev. Uggla Hilda Johanna Margareta född Skröder f 1837 d 1914 g m kaptenen i Karlstad Paul Didrik Axel Uggla 1881 2 brev. Uggla Malvina Sophia Ulrika född Berggren f 1842 d 1918 g m godsägare Pontus Helmfrid Uggla Mölnbacka Nedre Ullerud 1882 1 brev. Uggla Paul Didrik Axel f 1831 d 1879 kapten 1873 1 brev. Undén ? P Kristinehamn 1873 1 brev. Wachtmeister af Johannishus Carl Fredrik f 1830 d 1889 greve godsägare på Christineholm i Allahelgona (Söd) 1885 1 brev. Wahlstedt ? Fredrik Wilhelm f 1833 d 1908 inspektor på Nynäs säteri 1873 11 brev, 1881 5 brev, 1882 8 brev, 1885 1 brev. Wahlund Gustaf f 1804 d 1877 brukspatron Kristinehamn 1873 7 brev. Wahlund Johan Gustaf f 1841 d 1873 hovrättsnotarie Kristinehamn 1873 1 brev. Wallbergs fabriks AB Halmstad 1885 2 brev. Wallensteen Rosa Charlotta se Strokirk Rosa Charlotta född Wallensteen. Wallqvist Oskar Visnum 1885 1 brev. Weberg J O Kristiania 1882 1 brev. von Wedel Stephanie Augusta se von Platen Stephanie Augusta. Wermlands enskilda bank Karlstad 1873 4 brev. werner Hoeck & Co firma Göteborg 1885 3 brev. Westberg Johan Gustaf f 1834 d 1888 bokbindare i Karlstad 1885 1 brev. Wester Johan Fredrik f 1845 d 1912 civilingenjör godsägare på Billinge Håkanbol 1885 1 brev. Westman Carl Claes Abraham f 1842 d 1892 vice häradshövding Stockholm 1885 2 brev. Westman Ernst Willgott f 1823 d 1891 direktör i Jernkontoret Stockholm 1873 2 brev. von Vicken Fredrik August f 1818 d 1894 vice häradshövding godsägare på Uggebol Ölme (Värml) 1885 1 brev. Victorin Nils Wilhelm f 1819 d 1895 brukspatron och bankdirektör i Örebro 1882 1 brev. Vikström Bengt Johan Carl f 1821 d 1885 f d auditör vid Värmlands regemente Upsala ? 1885 2 brev. Wikström Rudolf f 1856 d 1931 lantbrukslärare sed godsägare och kamrer i Värmlands brandstodsbolag 1885 1 brev. W Wilson grosshandelsfirma Göteborg 1873 1 brev, 1882 2 brev. Wistrand Louise född Strokirk f 1854 d 1939 g m provinsialläkaren i Karlskoga Magnus Axel Knut Wistrand 1873 1 brev. Wolff Carl Eberhard f 1827 jägmästare föreståndare för Prästeruds skogsskola Varnum (Värml) 1882 3 brev. Wärmlands se Wermlands. Yngström Carl Johan f 1814 d 1907 brukspatron på Valåsen 1885 1 brev. Zethraeus Johan Henrik f 1828 d 1914 stadsmäklare i Stockholm 1885 2 brev. Ziemssen Oswald doktor Wiesbaden 1882 1 brev. Örebro enskilda bank Örebro 1882 2 brev, 1885 1 brev. Örn Gustaf Abraham f 1851 d 1915 grosshandlare och bankdirektör i Göteborg 1882 1 brev. Örn Gustaf Wilhelm f 1856 d 1931 ryttmästare Sannahed 1882 1 brev. Örn Johan Oscar f 1812 d 1894 major bruksdisponent på Kvarntorp (Värml) 1873 2 brev, 1882 1 brev. Örn Hagberg & Co grosshandelsfirma Göteborg 1882 1 brev.

Kontroll

Skapad2016-04-18 10:42:29
Senast ändrad2020-02-11 14:56:56