bild
Volym

[Förteckning över brevskrivare Nynäsarkivet II-III.]

Nynäsarkivet , Visnums-Kils socken (Nynäs egendom)

Grunddata

ReferenskodSE/VA/51278/Ö 3/Bilaga 3
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/X0YrmyTsFIJFXfG4E1RHm6
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningBilaga 3. Förteckning över brevskrivare till brukspatron Carl Hammarhjelm i Nynäsarkivet II. Abelin Gustaf Rudolf f 1819 d 1903 statsråd generallöjtnant 3 brev. Abelin Hjalmar August f 1817 d 1893 professor i pediatrik Stockholm 1 brev. Adelsköld Claes Adolf f 1824 d 1907 major järnvägsbyggare skriftställare 1 brev. Adlersparre Carl August (psed. Albano) f 1810 d 1862 greve kammarherre skriftställare 6 brev. Adlersparre
Georg Axel f 1816 d 1889 greve överstelöjtnant 1 brev. Adlersparre Rudolf f 1819 d 1908 greve godsägare till Gustavsvik i Varnum (Värml.) 27 brev. Agardh Carl Adolph f 1785 d 1859 biskop över Karlstads stift 1 brev. Ahlmark Oscar Ferdinand f 1821 d 1873 grosshandlare i Karlstad 1 brev. Ahlstrand Joh. Ökne Skog 1 brev. Almgren Otto f 1829 godsförvaltare inspektor på Kilsby i Stora Kil (Värml.) 3 brev. Alströmer Carl Jonas Oscar f 1811 d 1888 friherre statsråd landshövding i Hallands län 1 brev. Aminoff Tönnes f 1800 d 1863 postmästare och tullkammarföreståndare i Lindesberg 1 brev. Andersson A fartygsbefälhavare Lilla Edet 1 brev. Andersson Axel f 1811 d 1889 landskamrer i Värmlands län 8 brev. Andersson Carl Elis brukspatron f 1814 d 1896 Dömle 1 brev. C. J Andersson & Co Kristinehamn 2 brev. Andersson Carl Johan f 1794 d 1860 vågmästare i Kristinehamn 1 brev. Andersson Christian f 1805 d 1863 kapten stadskassör i Karlstad 1 brev Andersson J Dufnäs Molkom 1 brev. Andersson J E Gälleråsen 1 brev. Andersson Lars f 1831 riksdagsman Östra Ölme 1 brev. Andrén A Säby 1 brev. Edvin Andrén & Co Göteborg 1 brev. Apelqvist Carl Otto f 1805 godsägare på Höberg i Norra Vånga (Skarab.l.) 1 brev. Apotekarnes mineralvattens AB Stockholm 1 brev. von Arbin Axel Melker f 1824 d 1909 kammarherre godsägare på Hellekis (Skarab.l.) 2 brev. Armfelt Carl August f 1810 d 1870 friherre kapten Eketorp Södra Råda (Värml.l.) 2 brev. Arrhenius Johan Petter f 1811 d 1889 lärare på Ultuna lantbruksinstitut professor 1 brev. Asplund Harald f 1831 d 1904 disponent för Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 1 brev. Arosenius Herman f 1814 d 1899 grosshandlare i Stockholm 1 brev. d´Aubigne´, Alexander f 1828 d 1895 bokhandlare i Karlstad 1 brev. von Axelson Carl f 1813 d 1853 kanslist i Riksgäldskontoret Stockholm 14 brev. von Axelson Carl Herman Johan f 1828 d 1893 överstelöjtnant godsägare på Mässvik i Bro (Värml.) 5 brev. von Axelson Julie se Strokirk Julie född von Axelson. Behrling J F bruksägare Stockholm 4 brev. Belfrage Olof Erland f 1821 d 1857 kapten kommissionslantmätare 4 brev. Benedicks Gustaf f 1848 d 1918 brukspatron på Gysinge bruk 1 brev. Benedicks Sophie Stockholm 1 brev. Berend Herman autografsamlare rentier Berlin 1 brev. Berg U F dat. Elverum Norge 1 brev. Berg Em f 1824 kronolänsman Sommerstad Visnum (Värml.l) 1 brev. Bergstedt Carl Fredrik f 1817 d 1903 docent bruksägare politiker 1 brev. Bergsten Erik f 1814 d 1881 bryggare i Kristinehamn 1 brev. Bergström D J sadelmakare Örebro 4 brev. Bildt Didrik Anders Gillis f 1820 d 1894 friherre generallöjtnant riksmarskalk statsminister 1 brev. Bille Frans Ernst f 1832 d 1918 dansk minister i Stockholm sed. geheimekonferensråd kammerherre 1 brev. Billman A G Risäter Deje (Värml.l) 1 brev. Billqvist C E Göteborg 1 brev. Björkman A inspektor på Elghammar i Björnlunda (Söd.) 1 brev. Björkman J F 1 brev. Blomcreutz Carl Erland f 1822 d 1909 godsförvaltare sed. godsägare Stäringe Årdala (Söd.) 1 brev. Blomcreutz Niklas Henrik f 1826 d 1899 godsförvaltare sed. stadsfiskal i Strängnäs Årdala (Söd.) 9 brev. Blum Alfred Axel Adolf f 1825 d 1880 överstelöjtnant Rosenberg Nedre Ullerud (Värml.) 1 brev. Blum Gustaf Johan Adolf f 1820 d 1902 överstelöjtnant 2 brev. Boberg Erik Theofron f 1825 d 1893 fabrikör civilingenjör vid Th. Munctells mek. verksatad Eskilstuna 2 brev. Bodin K D d 1875 kamrerare vid Östgöta hypoteksföreningen i Linköping 1 brev. Borgström Ludvig f 1788 d 1862 apotekare i Karlstad bruksägare 2 brev. Bratt Johan Gustaf f 1807 d 1877 rådman i Göteborg 1 brev. von Braun Gustaf Henrik Philip f 1813 d 1888 godsägare på Rydaholm och Halla i Västergötland kapten vid Wendes art.reg. 1 brev. Broms Johan Conrad f 1790 d 1860 brukspatron på Övre Haddebo i Svennevad (ör.) 1 brev. Bruncrona Olof Abraham f 1802 d 1859 överste och kabinettskammarherre (not om hans död) 1 brev. Butenschön Hans Barthold d 1870 godsägare på Aspenäs säteri Lerum (Älvsb.) 2 brev. Bäck L 1 brev. Camitz Anders Otto f 1832 d 1912 kapten vid Värmlands fältjägarreg. 1 brev. Camitz Carolina Maria se: af Chapman Carolina Maria född Camitz. Carleson Adolf Jacob Fredrik f 1823 d 1895 kapten kammarherre Gårdveda (Kalm.) 1 brev. Carleson Carl Axel f 1793 d 1858 överste godsägare på Säckestad i Trästena (Skarab.) 1 brev. Carlquist Ernst Georg Wilhelm f 1834 f 1892 bruksbokhållare sed. järnvägsingenjör Stockholm 1 brev. Carlquist Lars Johan assessor i Banko-diskonten Stockholm 3 brev. Carlsson Anders Björnäs tegelbruk Tanum (Göt. o Boh.) 1 brev. Cassel Knut f 1821 d 1895 godsägare på Stjärnsund i Askersunds landsförs. 2 brev. Cassel Viktor f 1812 d 1873 med. dr. brukspatron på Laxå bruk (Ör.) 2 brev. Cederroth Sven August d 1887 godsägare på Hynboholm i Grava (Värml.) Not om hans död 1 brev. Cervin Carl Gustaf f 1815 d 1899 bankir och grosshandlare i Stockholm 6 brev. af Chapman Carolina Maria född Camitz f 1790 d 1871 gift med översten Gustaf Adolf Neuendorff af Chapman Fredriksberg Mariestad 2 brev. Christinehamns enskilda bank Kristinehamn 19 brev. Claréus Otto Mauritz f 1825 d 1894 förste lantmätare i Kronobergs län 1 brev. Coyet Adolf Gabriel f 1835 d 1906 kammarjunkare 3 brev Coyet Gustaf August f 1809 d 1893 kapten Örebro 1 brev. Coyet Hedvig Lovisa Augusta född Djurklou se: Coyet Gustaf August. Coyet Ulrika Christina Juliana (Julie) se Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana född Coyet. Croneborg Johan Ulrik Wilhelm f 1826 d 1909 kammarherre brukspatron på Östanås och Älvsbacka i Värmland 66 brev. Croneborg Sophie född Malmborg f 1835 d 1900 maka till bruksägaren Henrik Hjalmar Ulrik Croneborg Stockholm 2 brev. Dahlgren C P kamrer i Banko-diskonten Stockholm 1 brev. Dahlgren Johan Barthold Edvard f 1844 d 1912 brukspatron på Ransäter (Värml.) 3 brev. Dahlin Jacob Efraim f 1848 d 1932 vice häradshövding Karlstad sed marinöverkommissarie Stockholm 2 brev. Dahllöf Olof Fredrik f 1814 fabriksidkare ägare av Oljeslageriet i Trollhättan 3 brev. Dalin C G och Svanberg P 1 brev. Danielsson Anders Peter f 1839 d 1897 hemmansägare politiker riksdagsman 1 brev. Danielsson Erik Georg f 1815 d 1881 bruksdisponent för Uddeholms AB 4 brev. de Frese Claes Otto f 1803 d 1863 landssekreterare i Karlstad 1 brev. De Geer af Finspång Hjalmar Rudolf Gerard f 1819 d 1876 friherre godsarrendator på Säbylunds fideikommiss i Kumla (Ör.) 3 brev. Diedrichs Johan f 1808 d 1869 brukspatron på Österhammar och Åbyhammar i Fellingsbro (Västm.) samt Frösvidal i Närkes-Kil (Ör.) 10 brev. Dillner Harald f 1821 d 1891 brukspatron på Spjutbäcken i Varnum (Värml.) 1 brev. Direktionen för bruksägares hypotekskassa 1 brev. Djurklou Nils Gabriel f 1829 d 1904 friherre kammarherre skriftställare och samlare Sörby Norrbyås (Ör.) 1 brev. Dyrssen Mathilda född Nordenfeldt f 1855 d 1890 gift med översten vid Wendes artreg. Tede Julius Dyrssen 1 brev. von Döbeln Ernst Georg f 1818 d 1876 fil. dr. handsekreterare hos konung Carl XV. 1 brev. von Döbeln Johan Henrik f 1811 d 1896 bageriidkare godsägare på Kilsby i Kil (Värml.) 3 brev. Edgren Axel Hjalmar f 1813 d 1864 bruksförvaltare på Östanå godsägare på Agneteberg i Värmland 1 brev. Edling Jac. Karlstad 1 brev. Edsberg P Karlstad 3 brev. Ehrenborg Richard Michael f 1821 d 1887 fil. dr. godsägare på Kråks säteri i Mölltorp (Skaraborg) 1 brev. von Ehrenheim Per Jakob f 1823 d 1918 jur. dr. universitetskansler en av aderton i Sv. akademien godsägare på Grönsö i Kungs-Husby (Upps.) 23 brev. von Ehrenheim Ulrika Eva Augusta (Ulla) se: Hellisen Ulrika Eva Augusta. Ekendahl C S förvaltare Hygn Visnum-Kil (Värml.) 7 brev. Eklund L P inspektor på Eng i Nysund (Ör.) 1 brev. af Ekström Karl Adolf Johan Patrik f 1850 d 1925 disponent för Forshaga i Grava (Värml.) 3 brev. Elfvik & Gyllander firma Örebro 3 brev. Eriksson G lantbrukselev på Säbylund i Kumla (Ör.) 1 brev. Ettlinger Adolf vinhandlare Frankfurt am Main 1 brev. Evert Alfred handlande i Göteborg 1 brev. Fagergren Johan f 1802 d 1873 komminister sed. kontr.prost Holmedal 1 brev. Falk Carl Helmer f 1829 d 1917 överste och chef för Värmlands regemente 2 brev. Falkenberg af Trystorp Conrad Henrik f 1860 d 1939 friherre godsägare på Värmlands-Säby i Visnum kapten 2 brev. Falkenberg af Trystorp Ebba Aurora Charlotta född friherrinna Åkerhielm af Margretelund f 1867 d 1931 friherrinna statsfru maka till kaptenen och godsägaren på Värmlands-Säby i Visnum friherre Conrad Henrik Falkenberg af Trystorp 1 brev. Falkenberg af Bålby Melcher Henrik Gustaf f 1841 d 1906 greve fideikommissarie till Brokind i Vårdnäs (Österg.) kapten 1 brev. Fischer Gustaf Elis f 1834 d 1889 verkst. dir. i förs. AB Skandia Stockholm 2 brev. Flodman G J Elverum Norge 1 brev. Fraenckel Louis & Co Stockholm kommanditbolag 1 brev. Friberger Fredrik Elis f 1822 d 1883 bruksförvaltare och disponent Rosenberg Mölnbacka 4 brev. Friberger Gustaf Wilhelm f 1816 d 1896 grosshandlare i Göteborg 3 brev. Frykstedt Anna Lisa se Fröding Anna Lisa född Frykstedt. Fryxell Eva Andréetta f 1829 d 1920 författarinna 1 brev. Fröding Anna Lisa född Frykstedt f 1818 d 1891 prostinna Visnum (Värml.) 1 brev. Fröding Johan f 1816 d 1898 prost och kyrkoherde i Visnum och Visnums-Kil (Värml.) 5 brev. Furst Wallentin grosserer Kristiania Norge 1 brev. Galster Lorentz Ålborg Danmark 1 brev. Geijer Adolf Reinhold f 1841 d 1915 rådman vice häradshövding Kristinehamn 1 brev. Geijer Bengt Gustaf f 1827 d 1915 sed. överstelöjtnant Gastorp Forshem (Skarab.) 1 brev. Geijer Carl-Axel f 1846 d 1901 brukspatron Filipstad 2 brev. Geijer Frans Wolmar f 1822 d 1879 inspektor på Årås i Södra Råda (Värml.) sed. brukspatron 7 brev. Geijer Jakob Fredrik f 1823 d 1881 brukspatron riksdagsman Filipstad 4 brev. Geijer Kristoffer Wilhelm f 1821 d 1890 brukspatron Karlstad 2 brev. Geijer Olof Lennart f 1810 d 1880 brukspatron Karlstad 27 brev. af Geijerstam Claes Erik f 1801 d 1864 brukspatron på Storfors i Kroppa (Värml.) 2 brev. af Geijerstam Emanuel (Malle) f 1797 d 1874 löjtnant Hova (Skarab.) 2 brev. af Geijerstam Johan Henrik (Janne) f 1804 d 1877 major 7 brev. Gellertz J O kommissarie Kvarntorp Karlstad 1 brev. Gistrand C J Krontorp (Värml.) 1 brev. Granlund I G vagnfabrikör Gränna 1 brev. Granroth Henrik C E f 1819 d 1900 hypotekskamrer i Karlstad 1 brev. Gripenberg Adolf Albrecht f 1799 d 1892 överstelöjtnant Örebro 15 brev. Gripenberg Carl Gustaf f 1840 d 1933 bruksförvaltare på Mölnbacka disponent på Håkanbols bruk sparbankskamrer i Karlstad 5 brev. Gripenberg Charlotta Lovisa (Louise) f 1836 d 1875 fröken sällskapsdam på Nynäs 1 brev. Gripenberg Wilhelm Adolf f 1839 d 1895 överstelöjtnant Örebro 1 brev. Grönvall Johan (John) f 1839 d 1924 disponent för Skövde mek. verkstad civilingenjör 1 brev. Guizetti Emil f 1845 d 1906 jägmästare Mölnbacka bruk Nedre Ullerud (Värml.) 1 brev. Gustaf V f 1858 d 1950 hertig av Värmland sed. Sveriges Konung 1 brev. Gustafsson S J Kristinehamn 1 brev. Gyldenstolpe Ebba Aurora Ulrika se Åkerhielm af Margretelund Ebba Aurora Ulrika född Gyldenstolpe. Gyllenram Gustaf Henrik Wilhelm f 1814 d 1890 landshövding i Värmlands län Karlstad 1 brev. Göransson Carl organist och lärare i Björneborg (Värml.) 1 brev. Göthe E A bokförare Västra Ämtervik (Värml.) 11 brev. Göthlin C A köpman Karlstad 7 brev. Göthlin Er f 1821 d 1866 vinhandlare sed. hypotekskamrer i Karlstad 21 brev. Göthlin J P Karlstad 1 brev. Göthlin L A Karlstad 7 brev. von Hackwitz Carl Fredrik faktor vid Hults lastageplats Visnum (Värml.) 6 brev. Hagander Johan f 1784 d 1865 häradshövding i Östersysslets domsaga Kristinehamn 9 brev. Hagberg Carl August f 1813 d 1865 brukspatron Kristinehamn 11 brev. Hagberg Johan Gustaf f 1812 d 1881 bokhållare i Krigskollegium Stockholm 1 brev. van der Hagen August Ludvig f 1843 d 1900 jur. kand. förste notarie i Riksdagens första kammare sed. kansliråd Stockholm 1 brev. Hagendahl C A grosshandlare Örebro 6 brev. Hagström & Hallgren firma Göteborg 1 brev. Hamberg o Fr. f 1826 d 1893 kamrer i Karlstads sparbank Karlstad 1 brev. Hamilton Adolf Ludvig f 1820 d 1896 greve godsägare på Blomberg i Husaby (Skar.) sed. landshövding i Uppsala 4 brev. Hamilton Bengt Hugo Archibald f 1821 d 1892 greve kammarherre godsägare på Blomberg i Husaby (Skar.) Hjälmsäter Österäng m.fl. 1 brev. Hammar G W Stockholm 1 brev. Hammarhjelm Beata Maria född Linroth f 1794 d 1860 hovmarskalkinna arkivbildarens moder 3 brev. Hammarhjelm Carl Gustaf f 1800 d 1870 hovjunkare godsägare på Ryd och Lundhult i Ryd (Skarab.) 1 brev. Hammarhjelm Göran Mårten f 1824 d 1875 kapten godsägare på Norra Håkanbol i Nysund (Ör.) arkivbildarens broder 37 brev. Hammarhjelm Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla) se: Strokirk Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla) född Hammarhjelm. Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana (Julie född Coyet f 1838 d 1911 gift med kaptenen och godsägaren Göran Mårten Hammarhjelm på Norra Håkanbol i Nysund arkivbildarens svägerska 1 brev. Haques Victor f 1828 Kronolänsman i Karlskoga härad Storängen Bofors 2 brev. Hedengren Olof Gabriel f 1812 d 1870 godsägare på Riseberga i Edsberg (Ör.) 3 brev. Hederstierna Fredrik Ludvig Salomon f 1828 d 1900 statsråd och chef för Civildepartementet sed. landshövding i Västerås 4 brev. Gustaf A Hedman & Co grosshandelsfirma Malmö-Stockholm 1 brev. Helin Johan Fridolf f 1816 d 1886 överste och chef för Värmlands fältjägarregemente Karlstad 1 brev. Hellgren G Örebro 1 brev. Helliesen Ulrika Eva Augusta (Ulla) född von Ehrenheim f 1856 gift med höiesteretsadvokat Henrik Mikael Helliesen Kristiania 1 brev. Hellsing Adam Petter f 1811 inspektor på Hönsäter i Österplana (Skar.) 1 brev. Henne Chr Hults varv Visnum (Värml.) 1 brev. Henriques L Stockholm 2 brev. Herlenius Jonas f 1821 d 1907 disponent för Edsvalla bruk sed. Storforsverken i Kroppa (Värml.) 4 brev. von Hermansson Carl Fredrik f 1827 d 1906 greve, fideikommissarie till Ferna bruk i Gunnilbo (Värstm.) 1 brev. Hermelin Klas Fredrik Samuel f 1820 d 1888 friherre, kammarherre Stockholm. Hierta Carl Gustaf f 1818 d 1893 friherre, kapten, ledam. av Allmänna hypoteksbankens styrelse 1 brev. Hierta Carl Johan f 1801 d 1868 friherre, fänrik vid Skaraborgs reg. sed. järnvägsbokhållare 4 brev. Hochschild Carl Fredrik Lotarius f 1831 d 1898 friherre, utrikesminister Stockholm och Bellinga, Marsvinsholm (Malm.) 9 brev. von Hofsten Sten Erland f 1816 d 1867 brukspatron på Willingsberg i Knista (Ör.) 1 brev. Holm A Västra Ulvsjö Ölme (Värml.) 1 brev. Holmberg Anders Fredrik kontrollör Lundsholm sed. Björkö Hult i Visnum (Värml.) 4 brev. Holmberg Gustafva Louise maka till kontrollör Anders Fredrik Holmberg Björkö Hult 1 brev. Holmgren Axel Claes f 1810 d 1858 med.dr. stadsläkare i Kristinehamn 1 brev. von Holst Edla Amalia Augusta se: Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst. von Holten Anders Jacob f 1795 d 1873 grosshandl. i Göteborg 1 brev. Husén Hans August förvaltare på Värmland-Säby sed. ekonomidirektör i tidningen "Vårt land" Stockholm 2 brev. Hulphers Anna Elisabeth se: Örn Anna Elisabeth född Hulpers. Jacobsson C.D. garvare i Kristinehamn 1 brev. Jacobsson Morris f 1800 d 1870 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Janson Anna Maria tjänarinna på Nynäs säteri i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Jansson August lantbruksinspektor på Latorp (Ör.) 1 brev. Jansson J patron Ed Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Jansson Johannes rättare Filipstad 1 brev. Jederholm C.D. grosshandlare i Stockholm 11 brev. Jernkontoret Stockholm 2 brev. Kalin Sofi tjänarinna på Nynäs säteri i Visnum-Kil (Värml.) 1 brev. Kiaer And. Kristiania 13 brev. Kihlman Carl skeppare Ivarslund Lilla Edet (Älvsb.) 3 brev. Kjellman & Bergsten firma Kristinehamn 1 brev. Koch Arthur Maxmilian f 1836 d 1913 brukspatron godsägare på Torp m.fl. Uddevalla 1 brev. Kockum Carl Ludvig Paulus f 1835 godsägare på Bulltofta i Västra Skrävlinge Malmö 1 brev. Kolmodin Carl Fredrik f 1843 bankosekreterare Stockholm 1 brev. Korsell Pehr Gustaf f 1795 godsägare på Sjöbergs säteri i Björsäter (Skar.) 12 brev. von Kraemer Anders Robert f 1825 d 1903 hovmarskalk, författare, godsägare till Stenhammar (Söd.) 1 brev. Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 2 brev. Kruuse af Verchou Karl Benediktus Fredrik f 1824 d 1884 friherre, löjtnant, Siltorp Visnums-Kil (Värml.) 2 brev. Aug. Kullberg & Co Katrineholm grosshandelsfirma 1 brev. Kullgren Joseph Daniel f 1824 godsarrendator på Lassegård i Varnum (Värml.) 1 brev. Kuylenstierna C Växjö (ej identifierad) 1 brev. Köhler C Storängen Karlskoga 1 brev. Lagergren Alexander Nils Anders f 1829 d 1899 bruksförvaltare, revisor och bankkamrer i Norra Råda (Värml.) 1 brev. Lagerheim Ernst Georg f 1814 d 1901 överstelöjtnant vid Närkes reg. 1 brev. Lagerhjelm Pehr f 1787 d 1856 brukspatron på Bofors Karlskoga, assessor 2 brev. Lagerhjelm Per Erland f 1829 d 1890 brukspatron på Bofors i Karlskoga sed. disponent på Kramfors 4 brev. Lagerlöf Magnus f 1819 d 1885 med. dr. stadsläkare i Kristinehamn 3 brev. Landshövdingeämbetet i Värmlands län 1 brev. Larsson L.P, rättare på Ölmskog Väse (Värml.) 2 brev. Laurell & Högberg egendomsagentur Stockholm 2 brev. Leffler Magnus Fredrik f 1815 d 1891 segelsömmaremästare i Göteborg 2 brev. Leja Joseph köpman Stockholm 1 brev. Leijonhielm Carl Gustaf Nils f 1820 d 1876 friherre, överstekammarjunkare, disponent på Svartå i Kvistbro (Ör.) 2 brev. Lewenhaupt Adolf Matthias Emil f 1844 d 1921 greve, kapten, Sannahed och Löved 8 brev. Lewenhaupt Carl Johan f 1835 d 1920 greve, major 1 brev. Lewenhaupt Carl Magnus Casimir f 1827 d 1905 greve, kapten, kammarherre, ordf. i Riksbanksfullmäktige 3 brev. Lewenhaupt Cales Magnus f 1816 d 1882 greve, överhovjägmästare, fideikommissarie till Claestorp i Östra Vingåker (Söd.) 1 brev. Lewenhaupt Emil greve (ej identifierad) 1 brev. Lewenhaupt Ludvig Johan Casimir f 1843 d 1894 greve, kapten, godsägare på Malma i Badelunda (Västm.) 1 brev. Levin Pehr Axel f 1821 d 1891 läkare vid Bie vattenkuranstalt i Södermanland, Nyköping 1 brev. Lidberg C J Göteborg 3 brev. Lidström Eric Gustaf f 1824 vice kronolänsman i Visnum (Värml.) sed. kommisarie, Sommerstad, Visnum 4 brev. Lilliehöök af Gälared och Kolbäck Fredrik Gustaf f 1802 d 1884 major Odenstad, Karlstad 4 brev. Lilliesköld Erik Wilhelm f 1839 d 1906 kamrer i Stockholms sparbank 2 brev. Lindberg Carl f 1808 d 1891 brukspatron på Karlsdal Karlskoga 1 brev. Lindberg Carl Lesjöfors Filipstad 1 brev. Lindbäck Anders f 1803 d 1865 kyrkoherde i Silbodal (Värml.) 1 brev. Lindeberg Wilhelm f 1827 inspektor på Nynäs säteri i Visnum (Värml.) 21 brev. Lindeberg W Brotorp Knista (Ör.) 1 brev. Lindhult Cales Robert f 1821 d 1885 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Lindström Axel Leonard f 1848 stationsinspektor i Deje (Värml.) 2 brev. Linroth Beata Maria se: Hammarhjelm Beata Maria född Linroth. Linroth Cristina (Kjerstin) Margareta född friherrinna Sack f 1804 d 1890 gift med majoren och godsägaren på Värmlands-Säby, Carl Evert Peter Linroth 5 brev. Linroth Carl Johan Gustaf f 1799 d 1877 kapten 1 brev. Linroth Claes Carl Axel f 1816 d 1885 flottningschef 2 brev. Ljunggren Carl Johan f 1844 d 1919 vice häradshövding, hovauditör Stockholm 2 brev. Lokrantz Per Wilhelm f 1827 d 1892 lantbrukare, Ed, Kil (Värml.) 1 brev. Lovén & Co grosshandelsfirma Stockholm 2 brev. Lundell Carl Fredrik f 1805 d 1897 vågmästare i Karlstad 20 brev. Lundh N Ullberg Karlstad 1 brev. Lundström Carl Frans f 1823 d 1917 tändsticksfabrikör i Jönköping, godsägare 1 brev. Lundström Carl Herman f 1828 d 1902 bergmästare i Västra distriktet, Filipstad 1 brev. Lundström Johan Edvard f 1815 d 1888 tändsticksfabrikör i Jönköping, uppfinnare 3 brev. Löfgren Amalia hyresvärdinna Stockholm 2 brev. Löwenhielm Crispin f 1824 d 1895 major, rådman i Södertälje 4 brev. Löwenhielm Fredrik f 1831 d 1896 major, Eng, Nysund och Örebro 2 brev. Löwenhielm Gustaf Fredrik f 1826 d 1906 kammarskrivare, Stockholm 2 brev. Löwenhielm Severin f 1823 d 1886 häradshövding i Östersysslets domsaga, Kristinehamn 11 brev. L. E. Magnus & Co grosshandelsfirma Göteborg 2 brev. Fredr. Malm & Co grosshandelsfirma Göteborg 16 brev. Malm Hugo Theodor f 1842 d 1902 kanslisekreterare i Finansdepartementet Stockholm 2 brev. Malm Johan Fredrik Maximilian (Max) f 1838 d 1886 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Malm Peter Wilhelm f 1825 d 1865 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Malmborg Sophie se: Croneborg Sophie född Malmborg. Melin B G Örebro 2 brev. Meurk J. E. Kristinehamn 1 brev. Michaelson August f 1802 d 1871 grosshandlare i Stockholm 2 brev. Middleship Joan mrs. se von Möller Peter. Nils Mitander & Co Filipstad 1 brev. Moll Hohn Gustaf f 1843 d 1912 direktör vid Skånes enskilda banks kontor i Stockholm 1 brev. Montan Eric Carl f 1812 d 1873 klädesfabrikör i Karlstad 3 brev. Montgomery-Cederhielm Robert Nils Germund f 1820 d 1888 fideikommissarie till Segersjö i Lännäs (Ör.) bruksägare 1 brev. Munktell Johan Theofron f 1805 d 1887 industriidkare i Eskilstuna 7 brev. Myhrman Gustaf f 1816 d 1872 notarie i Svea hovrätt, bokhållare i Jernkontoret, brukspatron 1 brev. Myrtin Anders Melcher f 1816 d 1893 häradshövding i Älvdals domsaga, Värmlands län, Sjögränd, Uddeholm 2 brev. von Möller Peter Been f 1809 d 1883 godsägare till Skottorp i Skummeslöv (Hall.) och Dömestorp i Hasslöv (Hall.) ryttmästare m.m. 9 brev (varav ett skrivet av von M:s handsekr. mrs Joan Middleship). Mörner af Morlanda Adolf Stellan Theodor f 1849 d 1894 greve, kapten, disponent för AB Mölnbacka-Trysil, Mölnbacka (Värml.) 6 brev. Mörner af Morlanda Hampus Stellan f 1815 d 1897 greve, brukspatron på Stjärnfors bruk i Ljusnarsberg (Västm.) 9 brev. Mörner af Morlanda Julius Oscar f 1816 d 1888 greve, kammarjunkare och godsägare på Kåreholm i Rönö (Österg.) 1 brev. Natt och Dag Gustaf Miles f 1817 d 1869 kapten Vänersborg 1 brev. Netzel Nils Gustaf f 1797 d 1873 stadsmäklare och grosshandlare i Stockholm 3 brev. Nilsson K anställd vid Mölnbacka bruk, Nedre Ullerud (Värml.) 4 brev. Nilsson Th. f 1830 förvaltare Mölnbacka 1 brev. Nisbeth Per Fredrik f 1803 d 1897 kapten tulldistriktschef Härnösand 1 brev. Nonnen Edward f 1804 d 1862 godsägare på Degeberg i Rackeby (Skar.) jordbruksreformator 8 brev. Nordenfalk Carl Olof Christian Johan f 1833 d 1909 landshövding i Hallands län, godsägare på Blekhem i Törnsfall (Kalm.) 2 brev. Nordenfeldt Carl Henrik f 1837 d 1911, borgmästare i Kristinehamn 1 brev. Nordenfeldt Enar Jonas f 1835 d 1912 förste kamrer vid Hypoteksföreningen i Göteborg 1 brev. Nordenfeldt Johan Niklas f 1829 d 1905 grosshandlare i Göteborg 5 brev. Nordenfeldt Leonard Magnus f 1827 d 1900, lantmäteridirektör Stockholm 2 brev. Nordenfeldt Mathilda se: Dyrssen Mathilda född Nordenfeldt. Nordenfeldt Olof f 1826 d 1893 disponent för Björneborgs bruk i Värmland kammarherre 57 brev. Nordenfeldt Sophie född Waern f 1808 d 1878 gift med kammarherre Olof Nordenfeldt Björneborg 2 brev. Norrbohm Carl Wilhelm karduansmakare och rådman i Kristinehamn sed. ägare av Ed i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Norrby T Brunskog (Värml.) 1 brev. Nygren Fredrik Leopold f 1812 handlande i Karlstad 1 brev. Nyhuus Paul anställd vid AB Mölnbacka-Trysil, Trysil, Norge 1 brev. Nyman Pehr Axel sedeltryckare Stockholm 1 brev. Nystrand A Frändefors (Älvsb.) 1 brev. Nyström C M Stockholm 1 brev. Nyström Ludvig handlande i Göteborg 1 brev. Olsson Eric Bregårdstorp i Karlskoga 4 brev. Olsson O Myrhult, Kilsby Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. d ´Otrante Gustave Armand Fouché f 1840 d 1910 hertig, godsägare till Elghammar i Björlunda (Söd.) 1 brev. Oxenstierna af Korsholm och Vasa Erik Carl Gabriel f 1859 d 1913 överste, fideikommissarie till Värnberg i Roslagsbro (Upps.) 1 brev. Paulin O lantbrukselev på Degeberg i Rackeby (Skar.) 2 brev. Hjalmar Peterson & Co bokhandel Karlstad 1 brev. Peterson P G Linköping 1 brev. Persbergs Grufve AB Persberg 1 brev. Pfusterschmidt von Hardenstein Carl baron, Österrike-Ungerns minister i Stockholm 1 brev. Planting-Gyllenbåga Jacob Mauritz f 1806 d 1877 bruksdisponent vid Taberg i Värmland, Filipstad 1 brev. Posse Arvid Rutger Fredriksson f 1820 d 1901 greve, statsminister, politiker, godsägare till Charlottenlund i Snårestad (Malm.) 1 brev. Posse Gustaf Mauritz (Gösta) f 1823 d 1888 greve, fil.dr. godsägare till Vreten i Edåsa (Skar.) 1 brev. Posse af Säby Axel Georg f 1821 d 1907 friherre, major, godsägare till Svaneberg i Bredsäter (Skar.) 1 brev. Prytz Carl Gustaf f 1819 d 1907 konsul, grosshandlare i Göteborg 4 brev. Reenstierna Lars Johan Malcolm f 1818 d 1891 överste, förste hovmarskalk hos konung Oscar II Stockholm 1 brev. Rennfelt G Mölnbacka (Värml.) 1 brev. Richter Frederick f 1819 d 1904 sekreterare och ombudsman i Jernkontoret 1 brev. Roman Gustaf Wiktor f 1846 arrendator av Valåsens bruk sed. direktör för Svenska stålpressnings AB Olofström 1 brev. Ronge Peter f 1820 godsinspektor på Gustavsviks säteri i Varnum (Värml.) 2 brev. Rosengren Beda tjänarinna Long, Grums (Värml.) 1 brev. Rosensvärd Johan Henrik f 1816 d 1890 generallöjtnant, statsråd, godsägare till Long i Grums (Värml.) 4 brev. Roth Johan (Janne) befälhavare på Carl Hammarhjelms fartyg "Carl", 7 brev. Roth Johan Gustaf d 1875 bruksförvaltare, Karlstad 8 brev. Rundberg Jonas Elis f 1814 brukspatron på Jonsbol i Visnum 9 brev. Rydberg Johan August f 1811 d 1888 handlande i Kristinehamn 1 brev. Sack Christina (Kjerstin) Margareta se: Linroth Christina (Kjerstin) Margareta född Sack. Sack Ebba f 1807 d 1901 fröken Stockholm 1 brev. Samzelius Jöns Larsson f 1809 d 1886 docent fil. jubeldoktor, förvaltare vid Tumba pappersbruk 1 brev. Samuelsson S H Marieberg Kil (Värml.) 2 brev. Sandelin G A Karlstad 2 brev. Saugbruksforeningen Fredrikshald, Norge 1 brev. von Scheéle Frans Adolf f 1795 d 1863 bergmästare i Filipstad, överintendent 4 brev. Schenson Sophie Risberga (Ör.) 1 brev. J G Schröder & Co firma, Hamburg 1 brev. Schröder Olof Hildebrand f 1795 d 1865 prost o kyrkoherde i Visnum 1 brev. von Schultzenheim David Theodor f 1820 d 1896 friherre, brukspatron, Vestlandaholm Köping 1 brev. Sehmann Carl Gustaf f 1804 d 1873 protokollssekreterare i Kungl. Maj:ts kansli, Stockholm 1 brev. Silfverstolpe Fredrik Otto f 1795 d 1882 statsråd sed. landshövding Västerås 7 brev. Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst f 1837 d 1921 grevinna gift med godsägaren på Lambohov i Slaka (Österg.) greve James Henry Sinclair 2 brev. Sinclair James Henry
f 1822 d 1908 greve, löjtnant, godsägare på Lambohov i Slaka (Österg.) 10 brev. Sjöstedt Carl kassör hos C F Ahlmark i Karlstad sed. grosshandlare där 1 brev. Skandinaviska Kredit AB Göteborg 2 brev. Skånes enskilda bank Stockholm 2 brev. Skårman Claes Theophil f 1820 d 1876 lantbrukare Lindärva (Skar.) 1 brev. Smerling Thorsten Leonhard f 1861 bergsingenjör Mörkö 1 brev. Soop Erik f 1854 d 1905 stationsinspektor Degerfors (Värml.) 2 brev. Sparre af Söfdeborg Erik Josias Philip f 1816 d 1886 greve landshövding i Älvsborgs län Vänersborg 1 brev. Stenberg J:r Carl Arboga 2 brev. Stenström Otto Elof föreståndare för Gårdsjö lantbruksskola Karlstad 2 brev. Stjernblad Julius Edvard f 1813 d 1886 romersk riksfriherre, ryttmästare och godsägare på Marsvinsholm (Malm.) 1 brev. Stienstedt Johan Wilhelm f 1806 d 1865 friherre, kapten, Katrineberg, Nedre Ullerud (Värml.) 3 brev. Stockholms handelsbank AB, Stockholm 1 brev. Strokirk Augusta Thurinna f 1851 d 1913 fröken Örebro 2 brev. Strokirk Carl Elias f 1846 d 1915 kapten, trafikinspektör vid Statens järnvägar 21 brev. Strokirk Elias Carl f 1814 d 1887 ryttmästare, godsägare på Degernäs i Nysund (Ör.), arkivbildarens svåger 85 brev. Strokirk Göran Jeppe f 1856 d 1915 förvaltare på Degernäs och Lidefors, disponent på Håkanbols bruk 26 brev. Strokirk Jeppe f 1798 d 1856 brukspatron på Ölsboda (Ör.) 4 brev. Strokirk Julie född von Axelson f 1820 d 1869 gift med brukspatron Knut Victor Strokirk Mässvik, Karlstad 1 brev. Strokirk Julie Hammarhjelm se: Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk. Strokirk Justus Evert f 1849 d 1882 fil. kand. affärsman i New York 9 brev. Strokirk Knut Victor f 1818 d 1879 brukspatron på Lidetorp 3 brev. Strokirk Louise se Wistrand Louise född Strokirk. Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerantia född Hammarhjelm, f 1823 d 1901 gift med ryttmästaren och godsägaren på Degernäs, Elias Carl Strokirk, arkivbildarens syster 3 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1823 d 1895 kansliråd och byråchef i Civildepartementet Stockholm 90 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1850 d 1917 godsägare och livförsäkringsinspektör 8 brev. Strokirk Wiwica f 1852 d 19 ? fröken, Degernäs 3 brev. Stuart John Magnus f 1844 d 1920 riddarhussekreterare Stockholm 1 brev. Ståhl E Östanås Karlstad 1 brev. Sundewall Henrik Ludvig f 1814 d 1884 sed. konteramiral ipreussisk tjänst 2 brev. Sundin Nils Rudolf Theodor f 1819 d 1907 bruksägare på Kärn i Nyed (Värml.) 17 brev. Sundin Rudolf August f 1850 d 1930 vice häradshövding sed. kanslisekreterare i Sjöfartsdepartementet Stockholm 1 brev. Sundström Carl Gustaf handlande i Karlstad 1 brev. Sundström Johan Oskar f 1826 d 1889 bruksägare på Charlottenbergs bruk i Värmland 1 brev. Sundström Martin Ribbenäs Sunne (Värml) 2 brev. Svanberg P se: Dalin C G. Svanström Pehr Eric f 1817 d 1888 kronofogde i Norra Vadsbo fögderi, Mariestad 1 brev. Sveriges riksbank 13 brev. Säve Teofron Adolph f 1842 d 1931 lektor vid Karlstads h. a. läroverk 1 brev. Sörensen Niels Georg f 1833 d 1917 grosshandlare i Stockholm 1 brev. Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk, f 1865 d 194?, gift med brukspatronen på Hinseberg och Frövi i Näsby (Ör.) Konrad Jacob August Tersmeden 2 brev. Tham Henrik Sebastian f 1827 d 1908 ryttmästare och bruksägare, fideikommissarie till Stäholm (Västm.) 1 brev. Thollander Fredrik Adolf f 1805 d 1861 borgmästare i Karlstad 27 brev. de Thygeson Th. C. C. Fr. d 1905 klittinspektör, godsägare till Damgaard i Erres sogn, Vejle amt, Danmark, kammarherre 3 brev. Thyselius Nils Wilhelm f 1807 d 1876 bankokommissarie, Stockholm 3 brev. Troili Uno Johan f 1808 d 1892 major, godsägare på Välinge i Väse (Värml.) 9 brev. Troilus Carl Oscar f 1813 d 1899 generaldirektör och chef för Statens järnvägar, Stockholm 4 brev. Törnebladh Gustaf f 1783 d 1877 överstelöjtnant Stockholm 1 brev. Törnebladh Carl Ottomar f 1821 d 1908 vice häradshövding fil. jubeldoktor, Stockholm 3 brev. Uggla Gustaf Fredrik Oscar f 1846 d 1924 sed. general Stockholm 1 brev. Uggla Ture Conrad Harald f 1833 d 1873 grosshandlare i Göteborg 2 brev. Ulfsparre Clas Johan f 1825 d 1907 disponent på Upperuds bruk i Skållerud (Älvsb.) 1 brev. Ullman Bengt Magnus f 1806 d 1882 kamrerare vid Weermlands provinsialbank i Karlstad 1 brev. C Fr. Waern & Co grosshandelsfirma Göteborg 6 brev. Waern Jonas f 1799 d 1868 godsägare på Valaholm i Hova (Skar.), statsråd och landshövding i Skaraborgs län, Mariestad 1 brev. Waern Sophie se: Nordenfeldt Sophie född Waern. Wagner Johan Gottfrid rådman och repslagare i Kristinehamn 2 brev. Wahlfelt Svante Axel Bleckert f 1815 d 1895 bruksbokhållare, Storfors bruk (Värml.) 1 brev. Wahlstedt Fredrik Wilhelm f 1833 d 1908 inspektor Nynäs 26 brev. Wahlund Gustaf f 1804 d 1877 brukspatron i Kristinehamn 10 brev. Wahren M L skräddare i Stockholm, Stockholm 2 brev. Wallgren Isak f 1811 d 1902 organist och klockare i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Wanell L P Örebro 4 brev. Weber Er. Ad. grosshandlare i Stockholm 2 brev. von Vegesack Samuel Theodor f 1822 d 1885 friherre, överstelöjtnant 1 brev. Wendtland Per Henric Lampa f 1824 d 1887 vice häradshövding, advokat i Stockholm 2 brev. Wennerström D Eskilstuna 2 brev. Wermlands enskilda bank Karlstad 17 brev. Wermlands hypoteksförening Karlstad 1 brev. Wermlands provinsial-bank Karlstad och Kristinehamn 3 brev. Kongl. Wermländska hushålls-sällskapets beredningsutskott, Karlstad. 1 brev. Wermländska hypoteksföreningen Karlstad 1 brev. Se även: Wermlands hypoteksförening. Westin Leonard Gustaf f 1836 Statens lantbruksingenjör i Karlstad 2 brev. Westring Claes Bror Goerg f 1821 d 1888 hovrättsråd i Göta hovrätt Jönköping 2 brev. von Vicken Fredrik August f 1818 d 1894 vice häradshövding, godsägare på Uggebol i Ölme (Värml.) 2 brev. Victorin Nils Wilhelm f 1819 d 1895 brukspatron och bankdirektör i Örebro 1 brev. Wijkander Johan August f 1827 d 1894 kapten bruksägare på Åtorp, Ölsboda (Ör.) 1 brev. Wikander Erik Joh. f 1816 d 1900 borgmästare i Örebro 1 brev. Wikander Louise Lugnet, Ölme (Värml.) 1 brev. Wikland Peter f 1796 brukspatron på Svartsång i Kroppa (Värml.) 4 brev. Wikström Axel E firma, Göteborg 3 brev. Wikström Bengt Johan Carl f 1821 d 1885, auditör vid Värml. reg. Trossnäs, Karlstad 1 brev. Willerding Edvin f 1819 d 1894 grosshandlare i Göteborg 1 brev. J. W. Wilson grosshandelsfirma, Göteborg 5 brev. Wimnell Jacob Axel f 1842 d 1927 sed. överstelöjtnant vid Värmlands reg. 2 brev. Wistrand Louise född Strokirk f 1854 d 1939, gift med provinsialläkaren i Karlskoga Magnus Axel Knut Wistrand 1 brev. Wolff E, Prästerud, Varnum (Värml.) 2 brev. Wåhlén O Kilsby (Värml.) 1 brev. Ygberg & Jäderlund, kryddkramhandelsfirma, Stockholm 4 brev. von Yhlen, Gerhard Olof Justin f 1819 d 1909 karantänsmästare på Känsö (Göt. o. B.) 1 brev. Yngström Carl Johan f 1814 d 1907 brukspatron till Norra Saxån, Valåsen, Ölsboda och Villingsberg 3 brev. Zethraeus Per Adolph f 1803 d 1875, godsägare på Gudhammar i Hova (Skar). 1 brev. Zettergren O.W. Norum, Molkom 1 brev. Åkerhielm af Margretelund Ebba Aurora Ulrika född Gyldenstolpe, f 1841 d 1913 friherrinna, överhovmästarinna, gift med statsministern, friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm af M. 2 brev. Åkerhielm af Margretelund, Johan Gustaf Nils Samuel, f 1833 d 1900, friherre, statsminister, ägare av Margretelund i Österåker (Stockh.) 5 brev. Åman Wilhelm Örebro 1 brev. Örn Anna Elisabeth, född Hulphers f 1827 d 1904 änka 1857 efter förvaltaren och disponenten på Mölnbacka bruk, Gustaf Örn 6 brev. Örn Gustaf f 1816 d 1857, förvaltare och disponent på Mölnbacka bruk i Nedre Ullerud (Värml.) 19 brev. Örn Gustaf Abraham f 1851 d 1915, grosshandlare i Göteborg, bankdirektör 14 brev. Örn Johan Oscar f 1812 d 1894 major, bruksdisponent på Kvarntorps bruk i Värmland och Trysil i Norge 4 brev. Örebro enskilda bank Örebro 2 brev. Örtendahl Anders f 1791 d 1872 lagman, godsägare på Bredene säteri i Huggenäs (Värml) 1 brev.

Kontroll

Skapad2016-02-08 11:31:26
Senast ändrad2020-02-11 14:56:56