bild
Serie

Förteckning över brevskrivare Nynäsarkivet II-III.

Nynäsarkivet , Visnums-Kils socken (Nynäs egendom)

Romersk siffra (II-III) betecknar det arkiv, vari brev ingår. Efter årtal angives antalet bevarade brev. Såsom brev ha även rubricerats notifikationer, brevkort och telegram.

Bilaga 1: Brevskrivarregister Hovmarskalken Carl Fredrik Hammarhjelms papper (II vol. 5-17; III vol. 30-32).

Bilaga 2: Brevskrivarregister Hovmarskalkinnan Beata Maria Hammarhjelms född Linroth:s papper (II volym 19).

Bilaga 3: Brevskrivarregister Brukspatron Carl Hammarhjelms papper (II volym 20-26).

Bilaga 4: Brevskrivarregister Brukspatron Carl Hammarhjelms papper (III volym 33-37).

 Volymer (4 st)

ReferenskodAnmärkning 
Bilaga 1Bilaga 1. Förteckning över brevskrivare till hovmarskalken Carl Fredrik Hammarhjelm i Nynäsarkivet II-III. Adlercreutz Gustaf Magnus f 1775 d 1845 generallöjtnant Götal. Skara landsförs. II:1819:1. Adlersparre Carl August (Albano) f 1810 d 1862 greve kammarherre skriftställare II 1837:1 III 1838:2. Adlersparre Georg f 1760 d 1835 landshövding exellens greve m.m. Gustafsvik Varnum II:1815:2. Agard Carl Adolph f 1785 d 1859 professor biskop i Karlstads stift vå:1 ? Ahlbom Lars Wilhelm f 1792 inspektor på Hillringsberg i Glava II:1816:1. Ahrengren Pehr f 1767 d 1827 skomakare och gästgivare Kristinehamn II:1814:1. Allstrin Gustaf Fredrik Örebro III 1822:1. Allström Carl G löjtnant (not om lysn) III 1832:1. Altin A L Tidö Eskilstuna II 1813:1. Aminoff Carl Christoffer f 1760 d 1835 ryttmästare Stommen Säter Skarab 1 II:1814:1. Aminoff Feodor f 1766 d 1838 major Stommen Säter Skarab II:1807:3 1813:1 1814:3 1815:4 1816:2 1818:1. Andersson C J Kristinehamn III 1838:1. Andersson Jan Elfhyttan III:1822:1. Arfwedson Johan August f 1792 d 1841 bruksägare Stockholm och Valinge Södermanlands län II:1812:1 1816:1. von Axelson Carl Axel f 1779 d 1848 major Valnäs II:1812:12 1813:1 1814:6 1815:2. von Axelson Gustaf f 1787 d 1847 överstelöjtnant II:1816:3 III:1819:1. von Axelson Johan Fredrik f 1791 d 1866 major godsägare II:1812:5 1813:2 1814:2 1815:2 1816:2 1818:1. Axling Olof Bregårdstorp Karlskoga II:1815:2. Bagge Peter Reinhold f 1757 d 1815 postinspektor i Karlstad II:1814:1. Bahrman Jacob Christian handlande Göteborg f 1769 d 1857 III:1819:2 1820:6 1821:1. Barckman Anders f 1767 d 1814 sadelmakare i Kristinehamn II:1814:1. Barckman Maria f 1767 d 1837 änka Kristinehamn II:1814:1. Barclay Alexander & Co Göteborg II:1818:1 1819:1 1820:2 1830:1 III:1820:3 1822:2 1826:.1. Beckman Christian Karlstad III:1826:1. Beckman Edvard Stockholm 1838:1. Belfraage Hans Carl f 1777 d 1833 major II:1814:1. Belfrage Elisabeth (Lisette) Carolina Sofia född von Lagerlöf f 1775 d 1835 II:1816:2. Belfrage Johan Leonard f 1754 d 1820 generalmajor II:1814:1, 1815:1. Bellander Carl Sölje III:1820:1, 1821:1, 1822:1. Bellander Laur Petr f 1776 bruksinspiktor på Jonsbol i Visnum II:1812:2, 1814:8, 1815:1, 1816:2. Bengtsson Jacob Hult II:1812:1, 1816:1. Berg C Axel & Son Karåsen Örebro II:1814:3. Berg L & Son Kristinehamn II:1812:3, 1813:2, 1814:1, 1816:3. Berg M F Stockholm II:1814:1. Bergenschöld Erik Johan f 1785 d 1865 landshövding i Örebro justitiekansler II:1812:1, III:1822:2, 1838:1. Bergenschöld Fredrik Zacharias f 1739 d 1814 överstelöjtnant (notifik. om hans död) II:1814:1. Bergenschöld Maria Charlotta f 1783 d 1845 Höjen III:1822:1. Berger Alexander f 1773 d 1839 brukspatron på Södra Håkanbol II:1814:3, 1815:2, 1816:2, 1817:1, III:1822:1. Berger Anna Maria född Hedrén f 1780 d1818 maka till brukspatron Alexander Berger på Håkanbol II:1814:1. Berger Per Gustaf f 1775 d 1834 kronofogde i Göteborgs och Bohus län II:1816:1, 1830:1, 1832:1, III:1822:3. Berger Ulrika Eleonora f 1772 d 1829 se: Uggla... Berggren J M bergsfogde Rosensjö Karlskoga II:1812:1, 1816:1. Bergius Carl Reinhold brukspatron på Håkanbol II 1812:3, 1813:1, 1814:9, 1815:4, 1816:5, 1817:1, u.å:2. Bergius Pehr f 1740 d 1819 läkare brukspatron på Krontorp med doktor II 1812:3, 1814:2, 1815:1, 1816:2, u.å:2. Berggren Christopher d 1814 apotekare i Kristinehamn (notifik om hans död) II:1814:1. (Bergström Fredrik Stockholm III:1820:1). Berman Gustaf Karlskoga II:1816:1. Bergroth Olof Alkvettern II:1813:1. Bergsten Bengt Salpetersjudare Örebro II:1814:1. Bergsten L C Simtuna II:1816:1. Bergström Fredrik Stockholm III:1820:1. Bergström Johan August f 1776 d 1828 expeditionssekreterare i Krigsexpeditionen Stockholm II:1815:1, 1816:3. Billqvist Carl E Göteborg II:1817:1. Biörling S J Filipstad III:1820:2. Bjurbäck Maria född Lundgren f 1755 d 1833 biskopinna Karlstad II:1821:3, 1822:2, III:1822:3, 1825:2, 1826:1. Bjurbäck Olof f 1750 d 1829 biskop i Karlstads stift II:1816:1, 1817:3, 1821:1, III:1822:1. Björkander L Björsäter II:1815:1. Björkander L Björsäter II:1815:1. Björkman P u.å:1. Björnberg N grosshandelsfirma i Göteborg II:1816:1. Björnstjerna Magnus Fredrik f 1779 d 1847 friherre greve general m.m. II:1816:1. Blaurock Charles f 1767 handlande i Göteborg Se Tarras Laur Blaurock & Co. Bleumer Beata Christina född Uggla f 1786 d 1849 maka till överstelöjtnant Conrad Adam Bleumer II:1815:2, 1816:5. Blomqvist Christine Kristinehamn II:1813:2, 1814:2. Bogh u f dat Kristiania III:1821:1. Bolander Carl Stockholm II:1812:1. Bonnecreutz H E Segerstad II:1814:1. Borelius Daniel f 1779 d 1838 handlande i Nora II:1811:2, 1812:5. Borgert G N & Co Göteborg II:1813:1, 1815:2. Bosén Pehr Johan f 1765 d 1822 förste expeditionssekreterare i Kammarexpeditionen Stockholm II:1812:1, 1814:2. Boström A Mariestad III:1822:1. Branzell Jan Stavnäs III:1819:1. Bratt Chr Forsvik III:1820:3, 1821:2, 1822:1. Bratt E G ingenjör Mörnäs Sillerud III:1821:1. Bratt af Höglunda Ulrika Charlotta f 1784 se Christiernin. Brattström Eric f 1773 d 1838 hovrättskommissarie kronolänsman Filipstad II:1815:1. Bredberg B G Vall III:1838:1. Bredsberg Nils f 1758 d 1826 kommissionslantmätare Svenneby Fryksände II:1814:1. Brogren G Varnäs II:1812:1. Broms C G & J D grosshandelsfirma Örebro II:1812:3, 1814:4, 1816:4, 1829:1. Broms Erik Adolf f 1753 d 1828 handlande i Göteborg kommerseråd II:1813:3, 1814:3; 1815:1. Broström Lars f 1767 d 1841 stadsfiskal i Kristinehamn II:1815:1. Bruce Adam f 1771 d 1863 tullinspektör kammarherre II:1815:, 1816:1. Bruno S J Runnaby militieboställe i Eker Örebro län II:1816:1. Bruse Eric f 1776 gruvbrytare Yngshyttan Färnebo II:1811:2, 1812:2, 1813:1, 1814:6, 1815:1, 1816:3. Burén Adolf f 1777 d 1848 bruksägare på Grytgöl Hällestad Östergötlands län II:1815:1, 1816:1. Burman F överstelöjtnant Söderhamn II:1816:1. Byström Sven II:1816:1. Camitz Conrad f 1790 d 1840 brukspatron på Sund i Nysund II:1814:1, 1816:5, III:u.å:1. Camitz Fredrika Constantia född Widmark f 1763 d 1814 maka till brukspatron Georg Camitz Sund i Nysund (not om hennes död) II:1814:1. Camitz Georg (Göran) f 1788 d 1868 brukspatron på Skagersholm i Finnerödja Skaraborgs län II:1816:3. Camitz Marcus f 1790 d 1862 brukspatron på Norra Håkanbol i Nysund Värmlands län II:1813:1, 1814:5, 1815:2, 1816:2. Camitz Sophie Magdalena Conradsdotter född Widmark f 1766 d 1836 II:1815:2, 1816:1. Carlén Nils guldsmed i Stockholm II:1811:1. Carleson Edvard Mariestad II:1816:3. Cederblom Johan f 1795 d 1883 bruksinspektor på Bromö glasbruk på Torsö Skaraborgs län II:1815:1. Cederborgh Erik Reinhold f 1782 d 1864 brukspatron på Stjärnfors i Ljusnarsberg och Vedevåg m.m. II:1802:1, 1808:2, 1810:1, 1811:1, 1812:1, 1814:1, 1815:1, 1816:1, u.å:2. Cedercrona Carl Ulrik f 1790 d 1855 överstelöjtnant III:1826:1. af Chapman Gustaf Adolph Neuendorff f 1772 d 1859 II:1815:1, 1816:1. Christiernin Ulrika Charlotta f 1784 gift Bratt af Höglunda 1804:1811 II:1814:1. Christiernsson A C Ymmmingshyttan Örebro II:1815:1. Cimmerdahl Johan Adolf f 1783 d 1821 kir mag stads- och lasarettsläkare i Mariestad sed bataljonsläkare II:1812:1. Cohn Emanuel A handelsbetjänt i Göteborg II:1817:7. Cöhler Carl Daniel f 1784 handelsman i Kristinehamn II:1813:1, 1814:1, 1816:2. Dahl Daniel f 1786 d 1829 grosshandlare i Göteborg II:1814:1, 1815:1. Dahlcrona Georg Gabriel f 1781 d 1834 kanslist i Justitierevisionen Stockholm II:1819:1. Dahlkarlsbergs Grufvebolag Dalkarlsberg II:1816:1, III:1822:1. Dalin E Säby III:1826:1. Danckwardt Carl Gustaf f 1786 d 1875 lagman Yxkullssund Berga Kronobergs län II:1813:1. Danckwardt Magnus Georg f 1788 d 1841 statssekreterare Stockholm II:1809:2, 1810:2, 1811:1, 1812:6. Dham C F Örebro II:1816:1. Djurklou Gabriel f 1780 d 1843 friherre kapten Sörby Norrbyås Örebro län II:u.å:1. Djurman Hedvig Ulrika f 1780 husmamsell på Krontorp i Visnum II:1815:5, III:1822:2. Drysén Nils Magnus f 1790 d 1840 överauditör vid Svea livgarde Stockholm II:1816:1. Drös Peter f 1778 bruksförvaltare på Kavlås egendom i Hömb Skaraborgs län II:1812:6. Durchnis H köpman II:1815:7, 1816:13, 1817:10, 1818:2, u.å:2. Dyrén Jacob f 1757 d 1819 bruksförvaltare på Åsens egendom i Björsäter Skaraborgs län II:1815:1. Dyrén J P grosshandlare Mariestad III:1826:1. Dyrén & Bergman grosshandelsfirma i Mariestad II:1815:3, 1816:2. Edberg Andreas skeppare Göteborg II:1818:1. Ehrencrona Carolina Juliana f 1783 fröken II:1813:1. Ehrencrona Johan Fredrik Gammal f 1798 d 1855 häradshövding i Västersysslets domsaga Värmlands län II:1823:1. Ehrnberg J G Marieholm Mariestad III:1826:1. Ekelund Lars f 1765 d 1821 bruksägare Bjurbäcken i Lungsund Värml l, II:1812:1, 1813:1. Ekendahl Pehr f 1762 d 1827 fil mag hovpredikant prost och kyrkoherde i Ölme Värmlands län II:1814:1. af Ekenstam Israel f 1784 d 1856 överste tullinspektör II:1814:1, 1816:1, III:1832:2. Ekerman Johan Gustaf f 1774 d 1834 hovrättsråd i Göta hovrätt Jönköping II:1814:1. Ekström P Göteborg II:1816:1. Ekströmer Pehr f 1773 d 1836 komminister i Visnum (Värml) II:1812:1. Eldh Anna Christina majorska Qveggen Bjurtjärn II:1813:2, 1814:1. Elfstrand Johan Fredrik f 1761 d 1826 landssekreterare i Karlstad II:1814:1. Elgenstierna Nils Wilhelm f 1785 d 1824 professor överläkare vid Serafimerlasarettet i Stockholm II:1815:1. Enblom And Stockholm 1838:1. Enbom C P snickare Örebro II:1815:1. Eneschiöld Frans Magnus f 1774 d 1822 överstelöjtnant och godsägare på Segmon i Ed Värml l II:1812:2, 1813:2, 1814:2, 1815:1, u.å:1. von Engeström Lars Loka III:1820:1. Erdtman & Ahlberg grosshandelsfirma i Stockholm II:1815:1. Ericsson Eric Granbergsdalen Karlskoga II:1814:2, 1815:1, 1816:1. Ericsson Eric Åskagen Kroppa Värmlands län II:1813:1, 1814:1, 1815:1, 1816:1. Ericsson Lovisa Västerås II:1814:1, 1815:1. Eriksson Ol Grythyttan II:1814:1. Ersson Carl Skafnäset III:1822:1. von Essen af Zellie Didrik Adolf f 1766 d 1832 överstelöjtnant Skofteby säteri i Norra Härene Skaraborgs län II:1826:1. Ewerlöf u f (möjl Frans Jacob E f 1758 d 1829) Köpenhamn II:1816:1. Fahlbeck Johan f 1786 brukspatron på Kalhyttan i Färnebo Värml l II:1811:1, 1812:3, 1813:1. Falk Herman Adolph f 1785 d 1865 överjägmästare Sjögränd Norra Råda II:1814:1, 1815:1, III:1822:1. Flach Johan Philip f 1780 d 1840 kapten Hillringsberg II:1814:2, 1816:1, u.å:1. Forelius Daniel f 1787 d 1837 generalauditör Stockholm II:1814:3, 1815:2, 1816:3. af Forselles Jacob Henrik f 1785 d 1855 bergmästare och bruksägare II:1807:1, Forsman Gottfrid f 1760 d 1823 expeditionssekreterare Kristinehamn II:1814:2, 1816:1. Franc Sparre Bengt Erland f 1774 d 1837 greve generalmajor president II:1832:2. Frestadius Hans Johan Ulrik f 1748 d 1816 rådman i Stockholm II:1814:1. Friman u f dat Kristinehamn II:1814:1, 1815:1. Frychius Johan Magnus f 1768 d 1841 fänrik i Värmlands reg arrendator av Aversta i Ölserud (Värml) )II:1813:1. Frykholm C N Sölje III:1820:10, 1821:1, 1822:5, u.å:1. Frykman E & Co Karlstad II:1814:1. Frykman Johan Peter f 1761 d 1837 ekonomidirektör vågmästare i Kristinehamn II:1816:1. Fryxell Axel f 1765 d 1834 lektor vid Karlstads gymnasium sed kyrkoherde i Sunne Värmlands län II:1814:1, u.å:1. Frölich David f 1788 d 1862 greve häradshövding Katrineberg Nedre Ullerud III:1822:2, 1838:3. Geijer Bengt Gustaf f 1724 d 1817 brukspatron på Ribbingsfors i Amnehärad Skaraborgs l II:1814:1. Geijer Carl Fredrik f 1784 d 1853 kamrer i Jernkontoret III:1822:2, 1826:1 se även: Geijer Erik Gustaf. Geijer Erik Gustaf f 1783 d 1847 professor i Uppsala en av de aderton i Sv akademien skald m.m. II:1814:1, 1818:7. Geijer Fredrik Wilhelm f 1784 d 1829 assessor bruksägare II:1812:1. Geijer Fredrik Wilhelm f 1789 d 1844 major och postmästare II:1816:1, III:1838:1. Geijer Louise Regina f 1761 d 1825 se Linroth. Geijer Pehr Gustaf f 1769 d 1836 brukspatron på Fösked i Nyed i Värmlands län II:1816:1, u.å:1. Geijer Salomon Eberhard f 1770 d 1842 lagman Stockholm II:1814:1, 1816:3. af Geijerstam Claes Laurens f 1771 d 1819 brukspatron (not om hans död) II:1819:1. af Geijerstam Gustaf Emanuel f 1800 d1877 bruksägare på Frösvidal II:1836:1. af Gejerstam Johan Henrik f 1763 d 1846 hovjunkare brukspatron på Alkvettern II:1812:2. von Gertten Emil Adam f 1772 d 1844 överstelöjtnant II:1816:2, 1819:1, 1820:2, 1821:1, III:1820:2, 1822:1. von Gertten Johan Adam f 1767 d 1835 generalintendent ståthållare landskapsmålare II:1833:5. Gerfström Johan Mariestad III:1822:3. Gother Caroline Söderhamn III:1822:1. Grill Claes Abraham f 1786 d 1863 brukspatron disponent på Söderfors bruk II:1817:1. Grill Fredric Wilhelm f 1784 d 1861 brukspatron på Mariedamm och Godegård II:1812:1, u.å:1. Grill Pehr Isaac f 1772 d 1842 brukspatron på Garphyttan II:1815:2, 1816:1. Gripenstierna Brita Elisabeth (Lisette) född Nordberg f 1770 d 1848 Årås säteri Södra Råda II:1814:1. Gripenstierna Carl Wilhelm f 1761 d 1843 friherre major II 1812:1, 1813:2, 1814:2, 1817:2, 1819:3, 1830:1. Grubbe A kanslist i Bankodiskotverket Stockholm II:1816:1. Gullberg Olof Edvard Djurgården Stockholm o Mariestad II:1816:2, III:1822:1. Gustafsson Per Bråta II:1816:2. Gyllenhaal Carl Henrik f 1788 d 1857 friherre landshövding i Skaraborgs län generaltulldirektör II:1816:2. Gunther Agneta Fredrika f 1798 d 1840 (1824 gift med löjtnant Emanuel af Geijerstam f 1797 d 1874 II:1815:1. (Göransson Föran Visnum diskontkontor II:1813:1, 1814:2, 1815:4, 1816:7.) Göransson Göran Visnum II:1814:1. Göta kanalbolags diskontkontor II:1813:1, 1814:2, 1815:4, 1816:7, 1818:1. Göteborgs diskontkontor II:1812:1, 1813:2, 1814:2, 1815:4, 1816:4. Haak Per Reinhold f 1783 d 1864 med dr assessor stadsläkare i Kristinehamn II:1816:1. von Hackwitz Carl Fredrik possessionat = godsägare, bruksägare Nynäs III:1838:1. Hagberg Olof f 1768 brukspatron på Svartsång i Kroppa Värml l. II:1810:1, 1811:2, 1812:5, 1813:3, 1814:2, 1815:2, 1816:3, u.å:1. Halenius Lars Ernst f 1772 d 1828 stadssekreterare och rådman i Kristinehamn II:1812:7, 1813:1, 1814:6, 1815:3, 1816:11. Hallgren Lars f 1762 d 1835 rådman i Vänersborg II:1815:1, 1816:1, III:1822:1. Hamberg Carl Gustaf f 1792 d 1863 klockare och organist i Filipstad II:1814:3, 1815:4, III:1822:3. Hamilton Hugo David f 1789 d 1863 greve vice häradshövding godsägare på Blomberg i Husaby Skarab l. II:1815:1, 1817:4, 1821:1, 1832:1, 1833:1. Hammaren ? Anders Filipstad II:1814:2. Hammarhjelm Bengt f 1800 d 1849 kapten i Västgöta reg. II:1815:1, 1816:3. Hammarhjelm Carl f 1822 d 1894 godsägare på Nynäs i Visnums-Kil disponent II:1839:1, 1840:2. Hammarhjelm Carl Gustaf f 1774 d 1848 kapten och godsägare på Suntetorp i Skaraborgs län II:1814:1, III:1822:4. Hammarhjelm Carl Gustaf f 1800 d 1870 hovjunkare och godsägare på Lundhult och Ryd i Ryd Skaraborgs län II:1815:1, 1816:3, 1830:1. Hammarhjelm Gustaviana Charlotta f 1747 d 1828 gift Lind af Hageby II:u.å:2. Hamnström Bengt Gustaf f 1774 d 1855 överjägmästare i Örebro hovjägmästare II:1816:2. Hamnström J C Örebro II:1815:1, II:1826:1. Hanell Karl Gustaf f 1792 bokhållare på Krontorp i Visnum II:1815:2, 1816:1, III:1822:3. Hassel Carl f 1788 d 1844 handlande i Kristinehamn II:1812:6, 1813:4, 1814:11, 1815:5, 1816:1, u.å:2. Hasselqvist Theodor Stockholm III:1822:1. Hasselström L Drottningholm II:1814:1. Hay J Haddebo bruk i Svennevad Örebro län II:1813:1. Hedberg Alexander Valåsen Karlskoga II:1815:3, 1816:4. Hedberg Anders handl i Uddevalla II:1813:1. Hedberg C S Stockholm III:1822:5. Hedberg L Gymminge Örebro II:1814:1. (Hedborg f 1818 d 1830 godsägare på Risberga kloster i)?. Hedborg E Kristinehamn III:1838:1. Hedengren Olof f 1781 d 1830 godsägare på Risberga kloster E Edsberg Örebro län II:1812:1. Hedrén Anders f 1748 d 1819 prost och kyrkoherde i Ör Älvsborgs l. II:1815:1. Hedrén Anna Maria f 1780 d 1818 se Berger. Hedrén Johan Jacob f 1775 d 1861 biskop i Karlstad sed i Linköping II:u.å:2. von Heland Louise Ransäter III:1822:1. Helin J Ris III:1821:1. Helling J B f 1791 bokhållare Karlstad II:1815:2. Hellström Olof f 1752 d 1834 tullöverinspektör rådman i Kristinehamn II:1812:1, 1813:1, 1815:1, 1816:1. Herlenius Johan Henrik f 1780 d 1867 godsägare på Berg i Väse Värml l fältsekreterare II:1813:1, 1814:4, 1817:1, u.å:1, III:1819:5, 1820:5, 1821:4, 1822:2, 1826:1. Hermansson C Örebro II:1812:1. von Hermansson Catharina Lovisa född Linroth f 1791 d 1831 grevinna g m löjtnant och godsägare på Vaholm i Vad (Skar) greve Gustaf Adolf von Hermansson II:1830:1. von Hermansson Gustaf Adolf f 1787 d 1832 greve löjtnant och godsägare Vaholm (Skar) II:1816:1. Hierta Axel Adam f 1749 d 1820 friherre överste II:1816:1. Hierta Carl Anton f 1755 d 1824 friherre kapten II:1812:1, 1814:6, 1815:2, 1816:8, 1817:2, 1819:3, u.å:2. Hierta Carl Johan f 1801 d 1868 friherre fänrik bokhållare II:1814:1, 1817:3, 1818:3, 1819:3, 1821:1, 1822:3, u.å:2, III:1822:3. Hierta Emerentia f 1790 d 1841 fröken II:1814:2, 1815:1, 1816:2, u.å:2. Hierta Marie Sophie född Pistolekors f 1763 d 1826 friherrinna g m kapten friherre Carl Anton Hierta II:1815:1. Hierta Sophie Lovisa f 1791 d före 1876 fröken (gift m brukspatron Gustaf Adolf Sandelin f 1783) II:1816:1, 1817:5, 1818:1, u.å.:2. Hinnerson Z brukspatron II:1812:3, 1813:3, 1815:3, 1816:2, III:1822:1. von Hofsten Erland Villingsberg III:1826:1. von Hofsten Erland E:son f 1781 d 1832 brukspatron på Skråkvik (Värml) (not om hans död) III 1832:1. Holmstedt Johan f 1780 d 1844 bruksägare på Kilsby i Visnums-Kil Värml l. II:1807:1, 1809:1, 1812:3, 1813:1, 1814:6, 1815:6, 1816:2, u.å:1, III:1822:1, 1838:1. Holmström J Kristinehamn II:1812:1, u.å:1. Holterman Niclas f 1758 d 1824 grosshandl i Göteborg II:u.å:1. Hulting Sten G Bofors II:1816:1. Håkansson Joh Stora Horn II:1815:1. Hästesko af Målagård Johan Wilhelm f 1784 d 1867 major II:1813:1, 1815:1. Högberg Johan Henrik f 1759 d 1828 snickareålderman i Kristinehamn II:1812:2, 1813:1, 1814:1. Hörstadius Gustaf Adolf f 1787 d 1856 bruksägare II:1815:2, 1816:1. Höke Harald f 1766 kapten Karlstad II 1811:1, 1812:5, 1813:1, 1814:2. In de Betou P Stockholm III:1838:1. Jacobsson N L lantbrukare Lövsta Södertälje II:1816:1. Jansson Joh II:u.å:1. Jernkontoret Stockholm II:1815-1820:15, III:1822:1. (af) Jochnick Jonas f 1783 d 1833 överste II:1816:1. Johansson Gustaf vinhandlare i Stockholm II:1816:1, 1817:1. Johnsson A Höglunda III:1838:1. Jonsson Jonas Bregården III:1822:1. Jonsson Olof Tjöhle III:1839:1. Kenlock Anders f 1740 d 1816 kamrer i Göteborgs Diskonkontor rådman och kommerseråd i Göteborg II:1812:2, 1813:1, 1814:1. Kihlberg Per Emanuel handlande i Hjo III:1838:1. Kihlén Louise Loka III:1826:2. Kihlman A II:1814:2, 1815:4, 1816:7. Kihlman J N Göteborg III:1838:1. Kindberg S Johan f 1766 d 1838 mäklare och skeppsklarerare godsägare på Senäte i Otterstad Skarab l. II:1814:2. Kindelius C Stockholm III:1822:1. Kleman Gustaf Bernhard f 1784 d 1839 landssekreterare i Karlstad tit lagman II:1816:4, III:1822:1. Kock Carl Anton f 1788 d 1843 lagman Stockholm II:1813:1. Kolthoff Sven f 1789 d 1859 ingenjör i Kristinehamn II:1814:1. Kruskopf Nils Gustaf f 1773 vågmästare i Karlstad II:1812:1. Kullgren Bengt Niklas f 1785 d 1838 handlande i Kristinehamn II:1826:1, 1829:1, 1832:1, III:1822:1. Lagerberg C Lidköping III:1826:1. Lagerheim Gustaf Adolf f 1788 d 1845 övermekanikus vid Göta kanalverk överste m.m. II:1808:1. Lagerheim Erik Julius f 1786 d 1845 hovmarskalk m.m. II:1805:1, 1837:2, 1839:2, 1840:4. Lagerhjelm Per f 1787 d 1856 assessor och brukspatron på Bofors II:1812:1, 1913:2, 1814:1, 1915:5, 1816:9, 1817:1, III:1822:1. Lagerhjelm Per f 1787 d 1856 bruksägare se även Dahlcrona. Lagerholm Haqvin Emanuel f 1787 d 1821 kommissionslantmätare Varnäs Grythyttan II:1814:1, 1816:1. Lagerlöf Peter f 1780 d 1826 bruksbokhållare Allström i Alster Värmlands län II:1817:1. von Lagerlöf Carl Olof f 1780 d 1818 överstelöjtnant II:1813:2, 1816:3, 1817:4. von Lagerlöf Catharina Charlotta f 1792 d 1857 fröken II:1816:1. von Lagerlöf Elisabeth (Lisette) Sofia se Belfrage. von Lagerlöf Nils Fredrik f 1777 d 1825 överstelöjtnant II:1812:1, 1813:2, 1814:2, 1815:2, 1816:3, 1817:1, III:1822:2. Lake Christina jungfru Kristinehamn II:1815:1. Lake Olof Fredrik f 1783 d 1862 handlande och rådman i Mariestad III:1819:3, 1820:1. Lalin Daniel f 1782 d 1855 brukspatron på Ransäter och Jonsbol Värmlands län II:1812:8, 1813:1, 1814:4, 1815:2, 1816:3, u.å:3, III:1822:1. Landshövdingeämbetet i Värmlands län Karlstad II:1814:3, 1815:1, 1816:2. Larsdotter Sara Cajsa tjänarinna Niklasdam II:1838:1. Larson A M Kristinehamn II:1816:1, u.å:1. Larsson Erik Peter f 1793 d 1834 länsnotarie sed landssekreterare i Karlstad II:1814:1. Larsson Johan arrendator Sjötorps docka Lyrestad II:1841:1. Larsson Joh f 1754 d 1821 bruksinspektor på Liljedals glasbruk i Ed Värmlands län II:1812:1. Larsson Olof Backetorp Sunne Värml l. II:1812:2. Larsson Olof Södrahult II:1816:1. Leffler Sven Peter f 1776 d 1850 akademiboktryckare och bokförläggare i Uppsala med doktor II:1814:1. Leijonhufvud A friherre II:1812:1. Lexow Carl Fredrik f 1778 d 1854 med doktor kir mag stadsläkare i Kristinehamn II:1812:1, 1816:3, u.å:1. Lilliehöök J W Boda II:1814:2, 1816:1. Lilliestråle Carl f 1797 d 1875 kapten och godsägare på Låstad i Strängnäs landsförsamling II:1825:1. Lind af Hageby Carl Jacob f 1769 d 1854 ryttmästare och godsägare Moholm i Mo Skarab l. II:1812:12, 1813:4, 1815:1, 1816:2, III:1822:1. Lind af Hageby Gustaviana Charlotta född Hammarhjelm f 1747 d 1828 se Hammarhjelm. Lind af Hageby Johan Fredrik Ludvig f 1804 d 1883 (kallade sig även Fredrik Lindqvist löjtnant III:1922:1, 1832:7, 1833:1, 1835:2, 1837:1, 1838:1. Lind af Hageby Ulrika (Ulla) Carolina Lovisa f 1802 d 1894 fröken (sed gift Lind af Hageby) II:1816:1. Lind af Hageby Ulrika (Ulla) Eleonora född Stackelberg f 1775 d 1870 fru Stångsäter III:1835:3. Lindauer Em III:1834:1. Lindh Nils Magnus f 1775 d 1835 boktryckare och bokförläggare i Örebro bruksägare II:1811:1, 1813:7, 1814:18, 1815:11, 1816:18, 1819:3, 1821:4, 1822:2, 1830:8, 1832:5, 1833:2, 1837:1, u.å:4. Lindh Ulrica (Ulla) Justina född Öijer Örebro maka till boktryckare N M Lindh II:1913:1, 1821:1. Lindahl Simon Leonhard f 1797 bruksinspektor på Jonsbol i Visnum Värml l. II:1826:1. Lindberg Carl Peter f 1772 d 1840 bruksinspektor på Björneborgs bruk II:1814:2, 1815:4, 1816:1. Lindberg & Son W-fors Borås II:1815:1, 1816:1. Lindbom Gustaf Aron f 1758 d 1814 bergsråd i Filipstad II:1812:1. Lindquist Olof f 1764 d 1828 kollega vid Frösö skola fil mag II:1810:1, 1814:1, 1815:1. Lindqvist Fredrik se Lind af Hageby Johan Fredrik Ludvig. Lindstedt Johan Peter f 1773 d 1824 rådman och handlande i Kristinehamn II:1814:2, 1816:1. Lindwall A bokbindare och bokförsäljare i Uppsala II:1814:6, 1815:1. Linroth Carl Evert f 1749 d 1824 kapten och godsägare på Värmlands-Säby i Visnum C F Hammarhjelms svärfader II:1803:1, 1811:1, 1812:7, 1813:5, 1814:3, 1815:4, 1816:3, 1817:5, 1818:1, 1819:1, 1821:1, 1823:1, u.å:14, III:1822:4. Linroth Carl Evert Peter f 1797 d 1846 major och godsägare på Värmlands-Säby i Visnym II:1822:1, III:1838:1. Linroth Catharina Lovisa se von Hermansson Catharina Lovisa född Linroth. Linroth Claes Samuel f 1745 d 1820 kapten Kristinehamn II:1813:1, 1816:2. Linroth Hans Gustaf f 1761 d 1826 hovjunkare Karlstad II:1813:1. Linroth Lars f 1766 d 1834 löjtnant salpetersjuderistyrelsman Torarp Svenarum Jönköpings län II:1814:3 III:1822:1. Linroth Louise Regina född Geijer f 1761 d 1825 maka till kapten Carl Axel Linroth Kristinehamn II:1812:1. Linroth Ulrika Helena född Posse af Säby se Posse af Säby. Lizell Johan Fredrik f 1777 d 1841 fil mag lektor i Karlstad II:1814:6, 1815:6, 1816:1. Ljungberg Carl H f 1785 anställd på Krontorp II:1815:2. Ljungberg Carolina Charlotta f 1748 se Mannercrantz. Ljungbergh Adolph Fredric Borgård II:1814:1, 1815:5, 1816:1, III:1822:1. Lorich Frans Joachim f 1785 d 1863 fil jubelmag förste expeditionssekreterare i Kungl Maj:ts kansli II:1810:1. Low Smith & Co handelsbolag Göteborg II:1815:1. Ludendorff Ungewitter & Co handelsbolag Göteborg II:1819:1, 1829:1, 1830:2, 1833:1. Lundberg Anders f 1784 d 1821 handlande i Filipstad II:1814:1. Lundgren Jonas handlande i Örebro II:1816:1. Lundgren Lisa d 1814 se Mullberg. Lundgren Maria f 1755 d 1833 se Bjurbäck. Lundgren P Örebro II:1812:4. Lundgren Per Gudmund f 1773 d 1852 konditor i Kristinehamn II:1812:1. Lundstedt O H Jonsbol III:1822:1. Löfvenskiöld Eva Ulrika Sophia född Åkerhielm af Blombacka f 1788 d 1865 maka till hovmarskalken Carl Fredrik L Bergatorp Berga Skaraborgs län II:1833:1. Löthner Carl Daniel d 1871 brukspatron Vassgårda III:1838:1. Löwenhielm Carl Gustaf f 1759 d 1839 greve kapten och fideikommissarie till Lång i Grums Värml l. II:1832:2. Löwenhielm F Björnö III:1826:2. Löwenhielm Maria Margareta (Greta) f 1765 d 1855 fröken II:1802:1. Malm G W Stockholm II:1816:1. Malm & Söner grosshandelsfirma Göteborg II:1815:2, 1816:1. Malmström Carl Adolf f 1764 d 1836 bruksförvaltare på Laxå bruk godsägare på Södra Holmstorp i Tysslinge ekonomidirektör II:1814:1. Mannercrantz Carolina Charlotta f 1748 änka 1803 efter sergeanten vid Göta artillerireg Anders Reinhold Ljungberg II:1807:1. Mannerheim Gustaf Johan f 1754 d 1826 major godsägare på Sveneby säteri i Skaraborgs län II:1816:1. Mannerstråle Carl Wilhelm Sebastian f 1786 d 1825 brukspatron på Jäders bruk II:1814:1, 1816:2. Mannerstråle Marie Charlotte född Mannerheim d 1816 not om hennes död se Mannerstråle Carl Wilhelm Sebastian. Mannerstråle Mårten Christoffer f 1756 d 1841 brukspatron och kapten Jäders bruk II:1814:2. von Matern Johan Anton f 1777 d 1851 major och tulldistriktschef II:1814:2. Mc Raw John Sundtorp Skövde III:1822:1. Melin Paul f 1769 d 1849 handlande i Göteborg III:1820:8, 1825:7. Mitander Nils f 1767 d 1841 brukspatron i Filipstad II:1811:2, 1812:3, 1813:1, 1814:4, 1816:4. Moblad Abraham f 1773 d 1826 häradsskrivare i Östersysslets fögderi Värmlands län bosatt på Västra Hav i Varnum II:1812:1, 1814:1, 1816:2. Mollier J E handlande i Lidköping III:1820:4, 1821:1. Mullberg Lisa född Lundgren d 1814 not om hennes död II:1814:1. Nauclér Gustaf f 1772 d 1835 bergmästare vid Nya Kopparberg II:1814:3. Nilsson N Karlstad II:1812:1, 1814:1. Nilsson Olof f 1781 d 1824 kommissionslantmätare och vågmästare ingenjör och donator i Kristinehamn II:1812:2, 1813:1, 1814:2, 1815:3, 1816:4, 1819:1, 1822:9. Nilsson-Toss Per Tosseberg Sunne II:1814:1. Nordberg Brita Elisabeth (Lisette) f 1770 d 1848 se Gripenstierna. Nordberg Maria Elisabeth född Schagerström f 1746 d 1819 änka efter brukspatron Peter Nordberg på Årås Säteri i Södra Råda II:1813:2, 1814:1, 1815:1, 1816:6, 1817:7, 1818:6, u.å:1. Nordberg Ulrika (Ulla) Eleonora f 1782 d 1858 mamsell Årås säteri i Södra Råda Stockholm och Mariestad II:1813:1, 1817:3, 1818:2, 1819:1, 1821:3, 1822:5, 1830:1, 1832:2, 1833:1, 1837:6, III:1822:2, 1826:1, 1838:1. Nordenfeldt Anna Wilhelmina född Posse af Säby f 1779 d 1858 gift med löjtnanten och brukspatronen Johan Niklas Nordenfeldt II:1830:1, u.å:6. Nordenfeldt Enar Wilhelm f 1798 d 1868 landshövding i Blekinge län II:1817:1, 1832:1, 1833:2, 1834:1. Nordenfeldt Johan Niklas f 1759 d 1825 löjtnant och brukspatron på Björneborg II:1806:2, 1807:5, 1812:12, 1813:1, 1814:10, 1815:19, 1816:3, 1817:11, 1818:3, 1819:4, 1821:1, u.å:4. Nordenfeldt Johan Åke f 1807 d 1852 generalintendent II:1837:5, III:1837:1. Nordenfeldt Olof f 1790 d 1843 bruksdisponent på Björneborg kammarherre II:1817:1, 1830:2, 1832:2, 1833:1, 1837:2, III:1822:1. Norder Sven f 1769 d 1839 hovpredikant och tit professor ägare av Sätra Bruk i Undenäs Skaraborg län. II:1816:1. Nordström Joh Nic bruksinspektör på Sölje bruk f 1793 III:1819:12, 1820:9. Norin C G f 1773 d 1817 inspektor på Nynäs säteri i Visnums-Kil II:1807:3, 1811:6, 1812:47, 1813:17, 1814:21, 1815:28, 1816:24, 1817:1, u.å:10. Norin Henrik f 1775 d 1835 kronojägare Fogdegården i Sal Skarab län. II:1817:1, 1818:1. Norrman A Kristinehamn III:1822:1. Norrman Carl Fredrik f 1766 d 1819 landskamrerare i Karlstad III:1819:2. Norström C F Lidköping III:1822:1. Norström Mathias f 1772 d 1816 byggmästare vid Trollhätte kanalbolag II:1814:1, 1816:2. von Numers Olof Ulrik f 1775 d 1836 major Lunds gård II:1815:2. Nyberg Sven f 1766 trädgårdsmästare på Våxnäs i Karlstads landsförs II:1825:1. Nygren C Strand Karlstad III:1819:1. Nyström Anna Nynäs III:1838:1. Nystöm Carl Gustaf f 1791 d 1842 kamrerare vid Wermlands provincialbank Karlstad III:1838:1. Nyström Sven vägmästare Byelfsvåg II:1816:2, Odhelius Erik f 1760 d 1834 med doktor assessor regläkare och intendent vid lundsbrunn II:1813:1, 1814:1, 1816:1. Olander Erik Gustaf rådman Lidköping III:1821:2, 1822:2. Olin Per f 1788 d 1834 rådman i Örebro II:1816:1. Olofsson Sven f 1774 Refsten Rudskoga II:1816:1. Ohlsson Jacob Torpskog Karlskoga II:1816:1. Olsson Lars Carlsdahl Nora II:1812:3, 1814:1. Otterström Anders Peter f 1773 d 1836 borgmästare i Kristinehamn II:1814:1. Ottner Anders Karlskoga II:1812:1, 1813:1. Oxelberg P & Son Källmo & Karåsen i Karlskoga II:1812:2, 1813:1, 1814:2, 1815:2, u.å:1. Paban Louis Stockholm iI:1815:1. Paulin Mats löjtnant Kristinehamn och Vanäs Mariestad II:1816:1, III:1822:1. Pehrsson Petter Granåsen Karlskoga II:1816:1. Persson Olof Granåsen III:1822:1. Pettersson Jonas f 1763 d 1812 handlande i Kristinehamn II:1812:4. Pettersson Olof Florsjötorp Grythyttan II:1812:1. Pihl-Mullberg Nils d 1834 brukspatron på Lesjöfors II:1811:3, 1812:4. Piscator Anders f 1788 d 1839 bruksinspektor på Årås i Södra Råda II:1813:1. Pistolekors Marie Sophie se Hierta Sophie född Pistolekors. Poignant Emanuel f 1781 d 1842 lanträntmästare i Värmlands län II:1814:1, III:1819:2, 1822:1. Posse af Säby Anna Wilhelmina f 1779 d 1858 se Nordenfeldt. Posse af Säby Axel Georg f 1821 d 1907 friherre major III:1838:1. Posse af Säby Carl Henrik f 1767 d 1843 friherre greve general m.m. II:1815:2. Posse af Säby Ulrika Helena f 1768 d 1837 friherrinna gift 1788 med kaptenen och godsägaren Carl Evert Linroth på Värmlands-Säby II:1812:1, 1814:1, 1815:1, u.å:1. Preutz Eric Conrad f 1785 båtkarl Lilla Edet Fuxerna II:1814:3, 1815:3, 1816:3. Printz Abraham Roland f 1780 d 1836 statssekreterare (se även Printz A R) III:1821:2, 1822:1. Qwist Anders handlande i Askersund II:1816:1. Ramberg Marcus f 1777 d 1823 hökare i Kristinehamn II:1814:1. Reuterstam P Mariestad III:1822:3. Ribbing af Koberg Juliana (Julie) f 1770 d 1833 friherrinna gift 1792 med major Carl Fredrik Uggla f 1766 d 1830 II:1814:1. Richert Johan f 1758 d 1812 lagman och häradshövding i Vadsbo härad Skaraborgs län (not om hans död) II:1812:1. Richert Johan Gabriel f 1784 d 1864 lagman häradshövding rättslärd politiker Truve Lidköping II:1814:2. Ridmark Johan f 1783 bruksinspektor på Årås i Södra Råda II:1814:2. Rikets ständers bank Stockholm III:1822:1. Riksdiskontverket Stockholm II:1812:4, 1813:1, 1814:2, 1815:5, 1816:7. Robsahm Christer f 1796 d 1876 kamrer i Jenkkontoret Stockholm II:1814:1, 1816:2. Roman Gustaf brunnsmästare vid Loka brunn II:1812:1, 1814:2. Roos A Stockholm III:1838:1. Runqvist P J f 1790 kronolänsman i Visnums härad II:1814:3, 1815:4, 1816:2, u.å:1, III:1826:1. Ryberg Nik El f 1775 kamrer i Karlstad II:1816:2. Rydin Johanna Björneborg II:1807:1. Rydqwist Johan f 1751 d 1820 regementskommissarie bokhållare m.m. i Göteborg II:1811:1, 1812:4. Rönström Peter Andreas f 1771 d 1828 protokollssekreterare i Stockholm II:1825:1, III:u.å:1. Sahlin Christopher f 1761 d 1831 brukspatron på Vittlanda i Tösse II:1814:2, 1815:4, 1816:1. Sahlin Jon Varnäs och Flosjötorp Grythyttan II:1815:1. Sahlin Mauritz (Magnus) Reinhold f 1790 d 1856 bruksägare på Vittlanda i Tösse II:1815:1. Salander Joh E Jönköping III:1838:2. Salmenius Anders Magnus f 1786 d 1857 handlande i Borås II:1815:1. Salmenius H Alster III:1819:1. Salmenius Sven f 1791 handlande i Borås II:1815:1, 1816:2, u.å:2. Samström P W Kristinehamn III:1838:1. Sandberg Gustaf f 1758 d 1825 kamrer i Trollhätte kanalbolag Trollhättan II:1816:2. Sandelin Sophie Lovisa född Hierta f 1791 se Hierta. Sandsjö Gustaf f 1781 d 1854 regementsskrivare Husaby III:1819:1. Sandström A Björsäter III:1819:1. Santesson Berndt Harder f 1776 d 1862 kommerseråd bruksägare m.m. II:1832:5. Santesson Gustaf Samuel f 1810 disponent för Bromö glasbruk Skaraborgs län II:1837:2. Schagerström Maria Elisabeth f 1746 d 1819 se Nordberg II:1815:2. von Schatz Carl Jakob f 1780 d 1873 major Hjälmarsnäs II:1815:2. von Schantz Gustav Fredrik f 1786 d 1849 protokollssekreterare Götarsvik Arboga II:1807:1. Scheffer Per f 1787 d 1842 understallmästare fideikommissarie till Fårdala III:1822:1. Schjåltz Erik f 1753 d 1820 postförvaltare i Umeå II:1815:4. Schmidt C J militärmusiker i Örebro II:1816:1. Schultzer Joh Fr musikdirektör Vänersborg II:1814:1. Schweder Erik Wilhelm f 1794 inspektor på Årås i Södra Råda Värml l. II:1816:1. Schöldberg Carl Sanna II:1814:1. af Segerström Lars August f 1782 d 1865 grosshandlare och konsul i Danzig II:1813:1. Silfverhielm Carl Adam f 1760 d 1829 överstelöjtnant II:1814:1, 1816:1. Silferhielm Thure Abraham f 1795 d 1875 kungl sekreterare Vänersnäs II:1815:1. Siöstedt E G Jonsbol III:1822:1. Sjöstedt Joh Stockebäck Skara II:1814:1. Sjöstedt Olof Stockholm II:1814:1, 1815:1. Skårman Anders f 1787 d 1852 kollega vid Skara trivialskola sed prost och kyrkoherde i Undenäs Skaraborgs län. II:1816:1. Sleckbomer J K Sölje III:1820:1. Smedberg Axel Adolph f 1784 d 1870 tjänsteman i Jernkontoret sed växelkontrollör i Göteborg II:1812:3, 1814:2, 1838:1. Sorbon Georg f 1769 d 1828 handlande och rådman i Mariestad kommerseråd II:1812:1. Sorbon Hans Henrik f 1768 d 1848 packhusinspektor i Göteborg tit överdirektör II:1812:2, 1813:1, 1814:5, 1816:1, 1825:1. Sparre Gustaf Adolf II:u.å:1. Spångberg Gustaf Stockholm III:1824:1. Stackelberg Ulla se Lind af Hageby. Stafström Anders Gräntorp III:1822:1. Stegeman Charles handelsbetjänt i Göteborg II:1814:1. Stenberg Per f 1781 d 1841 landssekreterare i Göteborg ombudsman för Göteborgs lånekontor tit lagman II:1814:2, 1815:1, 1816:1, 1818:1. Stiernstam Gustaf Wilhelm f 1773 d 1827 major Kilsby i Visnum-Kil II:1815:1. Stork F D fältapotekare i Karlstad II:1816:1. Strokirk Jeppe f 1789 d 1856 brukspatron på Ölsboda i Örebro län II:1812:1, 1815:6, 1816:3, 1822:3. Strokirk Knut f 1790 d 1816 protokollssekreterare i Kungl Maj:ts kansli Stockholm II:1812:1, 1813:1. Stuart Carl Gabriel f 1771 d 1820 major godsägare på Herrestad i Botilsäter Värml län II:1813:1. Stuart Gustaf Magnus f 1771 d 1858 protokollssekreterare II:1815:1, 1816:2, 1819:1, III:1819:4, 1838:1. Sundell Anders f 1774 inspektor på Alkvetterns säter i Bjurtjärn II:1813:1. Sundin L A f 1783 kamrer Filipstad II:1815:1. Swedenborg Jesper f 1765 d 1842 kapten Stångsäter Säter II:1807:3, 1812:2. Svenonius Johan Anders f 1780 d 1842 bruksinspektor sed ekonomidirektör vid Storforsverken i Kroppa Värml l. II:1813:1, 1814:1, 1815:2. Svensson Bengt Råglanda II:1816:1. Svensson Jonas Elfhyttan Vikers kapellförs Örebro län II:1814:1. Tarras John f 1795 d 1845 grosshandl Göteborg se Tarras Laur Blaurock & Co. Tarras Laur f 1761 d 1814 grosshandlare Göteborg se Tarras Lur Blaurock & Co. Tarras Laur Blaurock & Co grosshandelsfirma i Göteborg II:1812:10, 1813:2, 1814:13, 1816:4. Tarras Lur Son Göteborg se Tarras Laur Blaurock & Co. Tegnaeus Per f 1763 d 1837 fil mag docent vid Uppsala universitet lantbrukare i Horn Skaraborgs län II:1814:2, 1815:3. Tham Carl Wilhelm August f 1812 d 1873 fil dr lektor vid Karlbergs krigsakademi II:1833:1, 1840:1. Tham Wolrath f 1761 d 1844 major Hjelmared Alingsås II:1815:1. Tidström Nils f 1750 d 1829 kyrkoherde i Visnum Värmlands län II:1812:1, 1813:2, III:1822:1. Tillquist Jacob f 1763 bokbindare i Kristinehamn II:1816:1. Tinderholm S Herman f 1782 regementskommissarie Kristinehamn II:1812:1. Tingberg Gottfrid f 1772 handlande i Filipstad II:1815:1. Tingelöf Christina Kristinehamn II:1816:1. Tiselius G G militärmusiker Örebro II:1814:2, 1816:1. Tollstorp Gustaf f 1779 d 1829 hovrättsauskultant Göteborg II:1825:1. Traung S O Strand III:1822:1. Troilius Fredrik Uno f 1799 d 1884 grosshandlare i Göteborg II:1838:1, III:1838:5. Troilius Samuel f 1757 d 1841 bergsråd II:1814:1, 1816:2. Trolle Jonas Fredrik f 1776 d 1846 kronolänsman i Karlskoga II:1811:1. Troselius Jonas R f 1783 inspektor på Hönsäters herrgård i Österplana Skaraborgs län II:1815:1. Trång Anna Christina änka Örebro II:1815:1, 1817:2, 1818:1, 1819:1. Trång Anna Catharina se Östergren. von Törne Mikael f 1775 d 1854 landshövding i Jämtlands län II:1816:1, III:1819:1, 1820:1. Uggla Beata Chistina f 1786 d 1849 se Bleumer. Uggla Carl Fredrik f 1766 d 1830 major Uggleberg Huggenäs Värmlands län II:1807:1, 1813:1. Uggla G E Stockholm II:1812:1, 1814:1. Uggla G E Angersby III:1838:1. Uggla Juliana (Julie) f 1770 d 1833 se Ribbing af Koberg. Uggla Ulrika Eleonora född Berger f 1772 d 1829 II:1815:1. af Uhr Carl David f 1770 d 1849 övermasmästare och direktör för stångjärnssmidet Kungsgården Gävleborgs län II:1816:1. Ulfsparre Georg f 1790 d 1866 protokollssekreterare sed president i Statskontoret Stockholm II:1816:2. Wachtmeister Gustaf f 1792 d 1859 greve överstelöjtnant och godsägare på Kristineholm i Allahelgona (Söd) III:1822:1. Waern Carl Fredrik f 1787 d 1858 bruksägare grosshandlare i Göteborg politiker II:1816:1, 1818:1, 1821:1, III:1820:1. Waern Jonas f 1799 d 1868 bruksdisponent på Uddeholm statsråd och landshövding i Skaraborgs län III:1837:1. Waern Leonard Magnus f 1770 d 1856 brukspatron på Billingsfors II:1814:1, 1815:1, 1820:1, III:1821:1. Wagner Johan Fredrik f 1773 d 1835 repslagare i Kristinehamn II:1812:1, 1816:1. Wahlenberg Carl f 1783 d 1829 brukspatron på Gammelkroppa i Kroppa Värmlands län II:1815:1. Wahlenberg Göran Nilsson f 1768 d 1846 rådman handlande i Askersund II:1813:1. Wahlund E Kristinehamn III:1826:1. Wahlund Gustaf f 1747 d 1856 brukspatron på Vassgårda i Varnum Värmlands län II:1811:1, 1812:3, 1813:1, 1816:2, III:1820:1, 1838:1. Wahlund Johan f 1758 d 1836 brukspatron Kristinehamn II:1812:5. Wallén S II:1814:1. Wallencrona Gustaf f 1771 d 1852 kapten Karlstad II:1812:1, 1813:1, III:1826:1. Wallroth C J Filipstad III:1822:2. Wedberg Anders Nora III:1822:3. Venerns ångbåtsbolag Göteborg III:1822:1. Wenergrund Peter A f 1779 d 1839 handlande i Kristinehamn II:1815:1, 1816:2. Wennerberg Peter f 1795 betjänt Lundsholm Ölme Värmlands län II:1816:1. Wennerberg & Hedberg handelsfirma i Uddevalla II:1812:6, 1813:3, 1814:3, 1815:2. Wennersten A d Mariestad III:1821:3, 1822:1. Werme Petter f 1777 Storfors bruk Kroppa Värmlands län II:1816:3. Kungl Wermländska hushållningssällskapet Karlstad II:1815:1, 1816:4. Wester Arvid f 1774 d 1817 brukspatron på Haddebo bruk II:1814:4. Wester Lars Magnus f 1792 d 1870 överstelöjtnant i Västgöta reg II:1816:2. Westmark Nils f 1759 klockare i Ölme Värmlands län II:1812:1, 1816:3. af Wibeli Olof f 1752 d 1823 landshövding i Värmlands lään II:1814:1, u.å:2. Wiborg A bokhandlare i Stockholm II:1807:1. von Vicken Gustaf Wilhelm f 1777 d 1828 löjtnant och godsägare på Uggelbol i Ölme Värmlands län II:1812:2, 1814:1, 1816:1. Widmark P A Örebro II:1814:1. Widmark Fredrika Constantia f 1763 d 1814 Se Camitz. Widmark Sophie Magdalena Conradsdotter f 1766 d 1836 se Camiz. Wikström L Jönköping II:1812:1. Wilhelmsson F A Stockholm III:1822:1. Winberg Nicolaus f 1776 trädgårdsmästare på Trystorp i Tångeråsa Örebro län II:1816:3. af Wingård Johan Didrik f 1778 d 1854 landshövding i Värmlands län Karlstad II:1815:1, III:1828:1. Virgin Clas f 1786 d 1858 överste Göteborg III:1838:1. Wistelius G Örebro II:1814:1. Zelow Christer Göran f 1761 d 1827 överstelöjtnant godsägare hovmarskalk II:1816:1. Zetterberg Johannes f 1746 Melltorp Visnum-Kil II:1816:1. Åhman Helena Catharina Kristinehamn III:1822:2. Åkerhielm af Blombacka Eva Ulrika Sophia f 1788 d 1865 friherrinna se Löfvenskiöld. Åkerman Anders Helmich f 1791 d 1869 grosshandlare i Göteborg II:1814:1. Öberg Anders segelduksvävare Stockholm II:1816:1. Öhnquist Eric f 1740 brukspatron på Lassegård i Varnum II:1814:4, 1815:2, 1816:2, 1821:1, III:1822:2. Öngren John & C:o Göteborg III:1826:1. Öijer Ulrica (Ulla) Justina se Lindh. Örn Lars Gustaf f 1778 d 1859 lantmätare II:1812:1, 1815:2, 1816:2, u.å:2, III:1822:2. Östergren Anna Catharina född Trång f 1791 f d husjungfru på Krontorp sed bosatt i Örebro II:1815:2, 1816:3, 1817:8, 1819:7, u.å:2. Östergren Erik Gustaf gördelmakare Örebro II:1819:1, 1822:1, 1823:3, III:1822:3. Örtendahl u f Bäck III:1821:1. 
Bilaga 2Bilaga 2. Förteckning över brevskrivare till hovmarskalkinnan Beata Maria Hammarhjelm. Adlersparre Carl August f 1810 d 1862 greve kammarherre skriftställare 5 st. Adlersparre Charlotte Aurore Jeanette född von Platen f 1821 d 1853 grevinna g m kammarherre Carl August Adlersparre 1 brev. Adlersparre Ida Amalia född Broms f 1827 d 1908 grevinna g m godsägaren på Gustafsvik greve Rudolf Adlersparre 1 brev. Bjurström Cajsa Maria född Loffman f 1797 g m tenngjutaren i Karlstad Abraham Emanuel Bjurström 1 brev. Coyet Ulrika Chistina Juliana (julie) f 1838 d 1911 g m kaptenen och godsägaren Göran Mårten Hammarhjelm 1 brev. Croneborg Barbara (Betty) född Geijmuller f 1799 d 1866 g m hovmarskalken Carl Johan Didrik Ulrik Croneborg på Östanås 8 brev. Falk Sara Chistina Gunilla född Örn f 1818 g m kapten Herman Otto Falk på Eketorp i Södra Råda 1 brev. Geijer Maria Mathilda född Scherdin f 1831 d 1911 g m godsägaren på Årås säteri i Södra Råda Frans Wolmar Geijer 1 brev. Gripenberg Charlotta Lovisa (Louise) f 1836 d 1875 fröken sällskapsdam på Nynäs 2 brev. Gripenberg Charlotta (Lotten) Ulrika född von Hermansson f 1815 d 1881 fru örebro 4 brev. Hammarhjelm Carl f 1822 d 1894 brukspatron och godsägare på Nynäs brevmottagarens son 15 brev. Hammarhjelm Carl Fredrik f 1787 d 1845 hovmarskalk t f landshövding godsägare på Nynäs brevmottagarens make 38 brev. Hammarhjelm Göran Mårten f 1824 d 1875 kapten godsägare på Håkanbol i Nysund brevmottagarens son 4 brev. von Hermansson Catharina Lovisa född Linroth f 1791 d 1831 g m godsägaren greve Gustaf Adolf von Hermansson på Vaholm i Vad (Skarab.l.) syster till brevmottagaren 1 brev. In de Betou Charlotta Emilia född Wikström f 1813 d 1877 fru Nora 1 brev. Linroth Christina (Kjerstin) Margareta född Sack f 1804 d 1890 friherrinna g m majoren Carl Evert Peter Linroth 7 brev. Malmborg Sara Augusta född von Gerdtten f 1810 d 1860 g m generallöjtmamten Otto August Malmborg Våxnäs Karlstad 1 brev. Michaelson Hilda Christina född Strokirk f 1813 d 1891 g m brukspatronen och grosshandlaren i Stockholm August Michaelson 3 brev. Montgomery-Cederhielm Cecilia född Nordenfeldt f 1824 d 1905 g m fideikommissarien till Segersjö i Lännäs (Ör.) Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm 1 brev. Nordenfeldt Enar Wilhelm f 1798 d 1868 landshövding i Blekinge län 1 brev. Nordenfeldt Johan Åke f 1807 d 1852 generalintendent 1 brev. Nordenfeldt Marie-Charlotte f 1800 d 1889 fröken Kristinehamn 4 brev. Nordenfeldt Olof f 1790 d 1843 kammarherre bruksdisponent Björneborg 1 brev. Nordenfeldt Sophie född Waern f 1808 d 1878 g m kammarherre Olof N på Björneborg 2 brev. Roth Oliva Kulltorp Värnamo 1 brev. Strokirk Hedvig Magdalena född Broms f 1788 d 1871 g m brukspatron Jeppe Strokirk Ölsboda 1 brev. Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerentia född Hammarhjelm f 1823 d 1901 g m ryttmästaren Elias Carl Strokirk på Degernäs i Nysund (Ör.) brevmottagarens dotter 1 brev. Sundevall Henrik Ludvig f 1814 d 1884 konteramiral i preussisk tjänst 1 brev. Wachtmeister Louise Fredrika född de Geer af Leufsta f 1796 d 1882 g m överstelöjtnanten och godsägaren på Chistineholm i Allahelgona socken (Söd.) greve Gustaf Wachtmeister 1 brev. Öman Maria Smestorp 1 brev. 
Bilaga 3Bilaga 3. Förteckning över brevskrivare till brukspatron Carl Hammarhjelm i Nynäsarkivet II. Abelin Gustaf Rudolf f 1819 d 1903 statsråd generallöjtnant 3 brev. Abelin Hjalmar August f 1817 d 1893 professor i pediatrik Stockholm 1 brev. Adelsköld Claes Adolf f 1824 d 1907 major järnvägsbyggare skriftställare 1 brev. Adlersparre Carl August (psed. Albano) f 1810 d 1862 greve kammarherre skriftställare 6 brev. Adlersparre
Georg Axel f 1816 d 1889 greve överstelöjtnant 1 brev. Adlersparre Rudolf f 1819 d 1908 greve godsägare till Gustavsvik i Varnum (Värml.) 27 brev. Agardh Carl Adolph f 1785 d 1859 biskop över Karlstads stift 1 brev. Ahlmark Oscar Ferdinand f 1821 d 1873 grosshandlare i Karlstad 1 brev. Ahlstrand Joh. Ökne Skog 1 brev. Almgren Otto f 1829 godsförvaltare inspektor på Kilsby i Stora Kil (Värml.) 3 brev. Alströmer Carl Jonas Oscar f 1811 d 1888 friherre statsråd landshövding i Hallands län 1 brev. Aminoff Tönnes f 1800 d 1863 postmästare och tullkammarföreståndare i Lindesberg 1 brev. Andersson A fartygsbefälhavare Lilla Edet 1 brev. Andersson Axel f 1811 d 1889 landskamrer i Värmlands län 8 brev. Andersson Carl Elis brukspatron f 1814 d 1896 Dömle 1 brev. C. J Andersson & Co Kristinehamn 2 brev. Andersson Carl Johan f 1794 d 1860 vågmästare i Kristinehamn 1 brev. Andersson Christian f 1805 d 1863 kapten stadskassör i Karlstad 1 brev Andersson J Dufnäs Molkom 1 brev. Andersson J E Gälleråsen 1 brev. Andersson Lars f 1831 riksdagsman Östra Ölme 1 brev. Andrén A Säby 1 brev. Edvin Andrén & Co Göteborg 1 brev. Apelqvist Carl Otto f 1805 godsägare på Höberg i Norra Vånga (Skarab.l.) 1 brev. Apotekarnes mineralvattens AB Stockholm 1 brev. von Arbin Axel Melker f 1824 d 1909 kammarherre godsägare på Hellekis (Skarab.l.) 2 brev. Armfelt Carl August f 1810 d 1870 friherre kapten Eketorp Södra Råda (Värml.l.) 2 brev. Arrhenius Johan Petter f 1811 d 1889 lärare på Ultuna lantbruksinstitut professor 1 brev. Asplund Harald f 1831 d 1904 disponent för Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 1 brev. Arosenius Herman f 1814 d 1899 grosshandlare i Stockholm 1 brev. d´Aubigne´, Alexander f 1828 d 1895 bokhandlare i Karlstad 1 brev. von Axelson Carl f 1813 d 1853 kanslist i Riksgäldskontoret Stockholm 14 brev. von Axelson Carl Herman Johan f 1828 d 1893 överstelöjtnant godsägare på Mässvik i Bro (Värml.) 5 brev. von Axelson Julie se Strokirk Julie född von Axelson. Behrling J F bruksägare Stockholm 4 brev. Belfrage Olof Erland f 1821 d 1857 kapten kommissionslantmätare 4 brev. Benedicks Gustaf f 1848 d 1918 brukspatron på Gysinge bruk 1 brev. Benedicks Sophie Stockholm 1 brev. Berend Herman autografsamlare rentier Berlin 1 brev. Berg U F dat. Elverum Norge 1 brev. Berg Em f 1824 kronolänsman Sommerstad Visnum (Värml.l) 1 brev. Bergstedt Carl Fredrik f 1817 d 1903 docent bruksägare politiker 1 brev. Bergsten Erik f 1814 d 1881 bryggare i Kristinehamn 1 brev. Bergström D J sadelmakare Örebro 4 brev. Bildt Didrik Anders Gillis f 1820 d 1894 friherre generallöjtnant riksmarskalk statsminister 1 brev. Bille Frans Ernst f 1832 d 1918 dansk minister i Stockholm sed. geheimekonferensråd kammerherre 1 brev. Billman A G Risäter Deje (Värml.l) 1 brev. Billqvist C E Göteborg 1 brev. Björkman A inspektor på Elghammar i Björnlunda (Söd.) 1 brev. Björkman J F 1 brev. Blomcreutz Carl Erland f 1822 d 1909 godsförvaltare sed. godsägare Stäringe Årdala (Söd.) 1 brev. Blomcreutz Niklas Henrik f 1826 d 1899 godsförvaltare sed. stadsfiskal i Strängnäs Årdala (Söd.) 9 brev. Blum Alfred Axel Adolf f 1825 d 1880 överstelöjtnant Rosenberg Nedre Ullerud (Värml.) 1 brev. Blum Gustaf Johan Adolf f 1820 d 1902 överstelöjtnant 2 brev. Boberg Erik Theofron f 1825 d 1893 fabrikör civilingenjör vid Th. Munctells mek. verksatad Eskilstuna 2 brev. Bodin K D d 1875 kamrerare vid Östgöta hypoteksföreningen i Linköping 1 brev. Borgström Ludvig f 1788 d 1862 apotekare i Karlstad bruksägare 2 brev. Bratt Johan Gustaf f 1807 d 1877 rådman i Göteborg 1 brev. von Braun Gustaf Henrik Philip f 1813 d 1888 godsägare på Rydaholm och Halla i Västergötland kapten vid Wendes art.reg. 1 brev. Broms Johan Conrad f 1790 d 1860 brukspatron på Övre Haddebo i Svennevad (ör.) 1 brev. Bruncrona Olof Abraham f 1802 d 1859 överste och kabinettskammarherre (not om hans död) 1 brev. Butenschön Hans Barthold d 1870 godsägare på Aspenäs säteri Lerum (Älvsb.) 2 brev. Bäck L 1 brev. Camitz Anders Otto f 1832 d 1912 kapten vid Värmlands fältjägarreg. 1 brev. Camitz Carolina Maria se: af Chapman Carolina Maria född Camitz. Carleson Adolf Jacob Fredrik f 1823 d 1895 kapten kammarherre Gårdveda (Kalm.) 1 brev. Carleson Carl Axel f 1793 d 1858 överste godsägare på Säckestad i Trästena (Skarab.) 1 brev. Carlquist Ernst Georg Wilhelm f 1834 f 1892 bruksbokhållare sed. järnvägsingenjör Stockholm 1 brev. Carlquist Lars Johan assessor i Banko-diskonten Stockholm 3 brev. Carlsson Anders Björnäs tegelbruk Tanum (Göt. o Boh.) 1 brev. Cassel Knut f 1821 d 1895 godsägare på Stjärnsund i Askersunds landsförs. 2 brev. Cassel Viktor f 1812 d 1873 med. dr. brukspatron på Laxå bruk (Ör.) 2 brev. Cederroth Sven August d 1887 godsägare på Hynboholm i Grava (Värml.) Not om hans död 1 brev. Cervin Carl Gustaf f 1815 d 1899 bankir och grosshandlare i Stockholm 6 brev. af Chapman Carolina Maria född Camitz f 1790 d 1871 gift med översten Gustaf Adolf Neuendorff af Chapman Fredriksberg Mariestad 2 brev. Christinehamns enskilda bank Kristinehamn 19 brev. Claréus Otto Mauritz f 1825 d 1894 förste lantmätare i Kronobergs län 1 brev. Coyet Adolf Gabriel f 1835 d 1906 kammarjunkare 3 brev Coyet Gustaf August f 1809 d 1893 kapten Örebro 1 brev. Coyet Hedvig Lovisa Augusta född Djurklou se: Coyet Gustaf August. Coyet Ulrika Christina Juliana (Julie) se Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana född Coyet. Croneborg Johan Ulrik Wilhelm f 1826 d 1909 kammarherre brukspatron på Östanås och Älvsbacka i Värmland 66 brev. Croneborg Sophie född Malmborg f 1835 d 1900 maka till bruksägaren Henrik Hjalmar Ulrik Croneborg Stockholm 2 brev. Dahlgren C P kamrer i Banko-diskonten Stockholm 1 brev. Dahlgren Johan Barthold Edvard f 1844 d 1912 brukspatron på Ransäter (Värml.) 3 brev. Dahlin Jacob Efraim f 1848 d 1932 vice häradshövding Karlstad sed marinöverkommissarie Stockholm 2 brev. Dahllöf Olof Fredrik f 1814 fabriksidkare ägare av Oljeslageriet i Trollhättan 3 brev. Dalin C G och Svanberg P 1 brev. Danielsson Anders Peter f 1839 d 1897 hemmansägare politiker riksdagsman 1 brev. Danielsson Erik Georg f 1815 d 1881 bruksdisponent för Uddeholms AB 4 brev. de Frese Claes Otto f 1803 d 1863 landssekreterare i Karlstad 1 brev. De Geer af Finspång Hjalmar Rudolf Gerard f 1819 d 1876 friherre godsarrendator på Säbylunds fideikommiss i Kumla (Ör.) 3 brev. Diedrichs Johan f 1808 d 1869 brukspatron på Österhammar och Åbyhammar i Fellingsbro (Västm.) samt Frösvidal i Närkes-Kil (Ör.) 10 brev. Dillner Harald f 1821 d 1891 brukspatron på Spjutbäcken i Varnum (Värml.) 1 brev. Direktionen för bruksägares hypotekskassa 1 brev. Djurklou Nils Gabriel f 1829 d 1904 friherre kammarherre skriftställare och samlare Sörby Norrbyås (Ör.) 1 brev. Dyrssen Mathilda född Nordenfeldt f 1855 d 1890 gift med översten vid Wendes artreg. Tede Julius Dyrssen 1 brev. von Döbeln Ernst Georg f 1818 d 1876 fil. dr. handsekreterare hos konung Carl XV. 1 brev. von Döbeln Johan Henrik f 1811 d 1896 bageriidkare godsägare på Kilsby i Kil (Värml.) 3 brev. Edgren Axel Hjalmar f 1813 d 1864 bruksförvaltare på Östanå godsägare på Agneteberg i Värmland 1 brev. Edling Jac. Karlstad 1 brev. Edsberg P Karlstad 3 brev. Ehrenborg Richard Michael f 1821 d 1887 fil. dr. godsägare på Kråks säteri i Mölltorp (Skaraborg) 1 brev. von Ehrenheim Per Jakob f 1823 d 1918 jur. dr. universitetskansler en av aderton i Sv. akademien godsägare på Grönsö i Kungs-Husby (Upps.) 23 brev. von Ehrenheim Ulrika Eva Augusta (Ulla) se: Hellisen Ulrika Eva Augusta. Ekendahl C S förvaltare Hygn Visnum-Kil (Värml.) 7 brev. Eklund L P inspektor på Eng i Nysund (Ör.) 1 brev. af Ekström Karl Adolf Johan Patrik f 1850 d 1925 disponent för Forshaga i Grava (Värml.) 3 brev. Elfvik & Gyllander firma Örebro 3 brev. Eriksson G lantbrukselev på Säbylund i Kumla (Ör.) 1 brev. Ettlinger Adolf vinhandlare Frankfurt am Main 1 brev. Evert Alfred handlande i Göteborg 1 brev. Fagergren Johan f 1802 d 1873 komminister sed. kontr.prost Holmedal 1 brev. Falk Carl Helmer f 1829 d 1917 överste och chef för Värmlands regemente 2 brev. Falkenberg af Trystorp Conrad Henrik f 1860 d 1939 friherre godsägare på Värmlands-Säby i Visnum kapten 2 brev. Falkenberg af Trystorp Ebba Aurora Charlotta född friherrinna Åkerhielm af Margretelund f 1867 d 1931 friherrinna statsfru maka till kaptenen och godsägaren på Värmlands-Säby i Visnum friherre Conrad Henrik Falkenberg af Trystorp 1 brev. Falkenberg af Bålby Melcher Henrik Gustaf f 1841 d 1906 greve fideikommissarie till Brokind i Vårdnäs (Österg.) kapten 1 brev. Fischer Gustaf Elis f 1834 d 1889 verkst. dir. i förs. AB Skandia Stockholm 2 brev. Flodman G J Elverum Norge 1 brev. Fraenckel Louis & Co Stockholm kommanditbolag 1 brev. Friberger Fredrik Elis f 1822 d 1883 bruksförvaltare och disponent Rosenberg Mölnbacka 4 brev. Friberger Gustaf Wilhelm f 1816 d 1896 grosshandlare i Göteborg 3 brev. Frykstedt Anna Lisa se Fröding Anna Lisa född Frykstedt. Fryxell Eva Andréetta f 1829 d 1920 författarinna 1 brev. Fröding Anna Lisa född Frykstedt f 1818 d 1891 prostinna Visnum (Värml.) 1 brev. Fröding Johan f 1816 d 1898 prost och kyrkoherde i Visnum och Visnums-Kil (Värml.) 5 brev. Furst Wallentin grosserer Kristiania Norge 1 brev. Galster Lorentz Ålborg Danmark 1 brev. Geijer Adolf Reinhold f 1841 d 1915 rådman vice häradshövding Kristinehamn 1 brev. Geijer Bengt Gustaf f 1827 d 1915 sed. överstelöjtnant Gastorp Forshem (Skarab.) 1 brev. Geijer Carl-Axel f 1846 d 1901 brukspatron Filipstad 2 brev. Geijer Frans Wolmar f 1822 d 1879 inspektor på Årås i Södra Råda (Värml.) sed. brukspatron 7 brev. Geijer Jakob Fredrik f 1823 d 1881 brukspatron riksdagsman Filipstad 4 brev. Geijer Kristoffer Wilhelm f 1821 d 1890 brukspatron Karlstad 2 brev. Geijer Olof Lennart f 1810 d 1880 brukspatron Karlstad 27 brev. af Geijerstam Claes Erik f 1801 d 1864 brukspatron på Storfors i Kroppa (Värml.) 2 brev. af Geijerstam Emanuel (Malle) f 1797 d 1874 löjtnant Hova (Skarab.) 2 brev. af Geijerstam Johan Henrik (Janne) f 1804 d 1877 major 7 brev. Gellertz J O kommissarie Kvarntorp Karlstad 1 brev. Gistrand C J Krontorp (Värml.) 1 brev. Granlund I G vagnfabrikör Gränna 1 brev. Granroth Henrik C E f 1819 d 1900 hypotekskamrer i Karlstad 1 brev. Gripenberg Adolf Albrecht f 1799 d 1892 överstelöjtnant Örebro 15 brev. Gripenberg Carl Gustaf f 1840 d 1933 bruksförvaltare på Mölnbacka disponent på Håkanbols bruk sparbankskamrer i Karlstad 5 brev. Gripenberg Charlotta Lovisa (Louise) f 1836 d 1875 fröken sällskapsdam på Nynäs 1 brev. Gripenberg Wilhelm Adolf f 1839 d 1895 överstelöjtnant Örebro 1 brev. Grönvall Johan (John) f 1839 d 1924 disponent för Skövde mek. verkstad civilingenjör 1 brev. Guizetti Emil f 1845 d 1906 jägmästare Mölnbacka bruk Nedre Ullerud (Värml.) 1 brev. Gustaf V f 1858 d 1950 hertig av Värmland sed. Sveriges Konung 1 brev. Gustafsson S J Kristinehamn 1 brev. Gyldenstolpe Ebba Aurora Ulrika se Åkerhielm af Margretelund Ebba Aurora Ulrika född Gyldenstolpe. Gyllenram Gustaf Henrik Wilhelm f 1814 d 1890 landshövding i Värmlands län Karlstad 1 brev. Göransson Carl organist och lärare i Björneborg (Värml.) 1 brev. Göthe E A bokförare Västra Ämtervik (Värml.) 11 brev. Göthlin C A köpman Karlstad 7 brev. Göthlin Er f 1821 d 1866 vinhandlare sed. hypotekskamrer i Karlstad 21 brev. Göthlin J P Karlstad 1 brev. Göthlin L A Karlstad 7 brev. von Hackwitz Carl Fredrik faktor vid Hults lastageplats Visnum (Värml.) 6 brev. Hagander Johan f 1784 d 1865 häradshövding i Östersysslets domsaga Kristinehamn 9 brev. Hagberg Carl August f 1813 d 1865 brukspatron Kristinehamn 11 brev. Hagberg Johan Gustaf f 1812 d 1881 bokhållare i Krigskollegium Stockholm 1 brev. van der Hagen August Ludvig f 1843 d 1900 jur. kand. förste notarie i Riksdagens första kammare sed. kansliråd Stockholm 1 brev. Hagendahl C A grosshandlare Örebro 6 brev. Hagström & Hallgren firma Göteborg 1 brev. Hamberg o Fr. f 1826 d 1893 kamrer i Karlstads sparbank Karlstad 1 brev. Hamilton Adolf Ludvig f 1820 d 1896 greve godsägare på Blomberg i Husaby (Skar.) sed. landshövding i Uppsala 4 brev. Hamilton Bengt Hugo Archibald f 1821 d 1892 greve kammarherre godsägare på Blomberg i Husaby (Skar.) Hjälmsäter Österäng m.fl. 1 brev. Hammar G W Stockholm 1 brev. Hammarhjelm Beata Maria född Linroth f 1794 d 1860 hovmarskalkinna arkivbildarens moder 3 brev. Hammarhjelm Carl Gustaf f 1800 d 1870 hovjunkare godsägare på Ryd och Lundhult i Ryd (Skarab.) 1 brev. Hammarhjelm Göran Mårten f 1824 d 1875 kapten godsägare på Norra Håkanbol i Nysund (Ör.) arkivbildarens broder 37 brev. Hammarhjelm Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla) se: Strokirk Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla) född Hammarhjelm. Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana (Julie född Coyet f 1838 d 1911 gift med kaptenen och godsägaren Göran Mårten Hammarhjelm på Norra Håkanbol i Nysund arkivbildarens svägerska 1 brev. Haques Victor f 1828 Kronolänsman i Karlskoga härad Storängen Bofors 2 brev. Hedengren Olof Gabriel f 1812 d 1870 godsägare på Riseberga i Edsberg (Ör.) 3 brev. Hederstierna Fredrik Ludvig Salomon f 1828 d 1900 statsråd och chef för Civildepartementet sed. landshövding i Västerås 4 brev. Gustaf A Hedman & Co grosshandelsfirma Malmö-Stockholm 1 brev. Helin Johan Fridolf f 1816 d 1886 överste och chef för Värmlands fältjägarregemente Karlstad 1 brev. Hellgren G Örebro 1 brev. Helliesen Ulrika Eva Augusta (Ulla) född von Ehrenheim f 1856 gift med höiesteretsadvokat Henrik Mikael Helliesen Kristiania 1 brev. Hellsing Adam Petter f 1811 inspektor på Hönsäter i Österplana (Skar.) 1 brev. Henne Chr Hults varv Visnum (Värml.) 1 brev. Henriques L Stockholm 2 brev. Herlenius Jonas f 1821 d 1907 disponent för Edsvalla bruk sed. Storforsverken i Kroppa (Värml.) 4 brev. von Hermansson Carl Fredrik f 1827 d 1906 greve, fideikommissarie till Ferna bruk i Gunnilbo (Värstm.) 1 brev. Hermelin Klas Fredrik Samuel f 1820 d 1888 friherre, kammarherre Stockholm. Hierta Carl Gustaf f 1818 d 1893 friherre, kapten, ledam. av Allmänna hypoteksbankens styrelse 1 brev. Hierta Carl Johan f 1801 d 1868 friherre, fänrik vid Skaraborgs reg. sed. järnvägsbokhållare 4 brev. Hochschild Carl Fredrik Lotarius f 1831 d 1898 friherre, utrikesminister Stockholm och Bellinga, Marsvinsholm (Malm.) 9 brev. von Hofsten Sten Erland f 1816 d 1867 brukspatron på Willingsberg i Knista (Ör.) 1 brev. Holm A Västra Ulvsjö Ölme (Värml.) 1 brev. Holmberg Anders Fredrik kontrollör Lundsholm sed. Björkö Hult i Visnum (Värml.) 4 brev. Holmberg Gustafva Louise maka till kontrollör Anders Fredrik Holmberg Björkö Hult 1 brev. Holmgren Axel Claes f 1810 d 1858 med.dr. stadsläkare i Kristinehamn 1 brev. von Holst Edla Amalia Augusta se: Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst. von Holten Anders Jacob f 1795 d 1873 grosshandl. i Göteborg 1 brev. Husén Hans August förvaltare på Värmland-Säby sed. ekonomidirektör i tidningen "Vårt land" Stockholm 2 brev. Hulphers Anna Elisabeth se: Örn Anna Elisabeth född Hulpers. Jacobsson C.D. garvare i Kristinehamn 1 brev. Jacobsson Morris f 1800 d 1870 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Janson Anna Maria tjänarinna på Nynäs säteri i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Jansson August lantbruksinspektor på Latorp (Ör.) 1 brev. Jansson J patron Ed Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Jansson Johannes rättare Filipstad 1 brev. Jederholm C.D. grosshandlare i Stockholm 11 brev. Jernkontoret Stockholm 2 brev. Kalin Sofi tjänarinna på Nynäs säteri i Visnum-Kil (Värml.) 1 brev. Kiaer And. Kristiania 13 brev. Kihlman Carl skeppare Ivarslund Lilla Edet (Älvsb.) 3 brev. Kjellman & Bergsten firma Kristinehamn 1 brev. Koch Arthur Maxmilian f 1836 d 1913 brukspatron godsägare på Torp m.fl. Uddevalla 1 brev. Kockum Carl Ludvig Paulus f 1835 godsägare på Bulltofta i Västra Skrävlinge Malmö 1 brev. Kolmodin Carl Fredrik f 1843 bankosekreterare Stockholm 1 brev. Korsell Pehr Gustaf f 1795 godsägare på Sjöbergs säteri i Björsäter (Skar.) 12 brev. von Kraemer Anders Robert f 1825 d 1903 hovmarskalk, författare, godsägare till Stenhammar (Söd.) 1 brev. Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 2 brev. Kruuse af Verchou Karl Benediktus Fredrik f 1824 d 1884 friherre, löjtnant, Siltorp Visnums-Kil (Värml.) 2 brev. Aug. Kullberg & Co Katrineholm grosshandelsfirma 1 brev. Kullgren Joseph Daniel f 1824 godsarrendator på Lassegård i Varnum (Värml.) 1 brev. Kuylenstierna C Växjö (ej identifierad) 1 brev. Köhler C Storängen Karlskoga 1 brev. Lagergren Alexander Nils Anders f 1829 d 1899 bruksförvaltare, revisor och bankkamrer i Norra Råda (Värml.) 1 brev. Lagerheim Ernst Georg f 1814 d 1901 överstelöjtnant vid Närkes reg. 1 brev. Lagerhjelm Pehr f 1787 d 1856 brukspatron på Bofors Karlskoga, assessor 2 brev. Lagerhjelm Per Erland f 1829 d 1890 brukspatron på Bofors i Karlskoga sed. disponent på Kramfors 4 brev. Lagerlöf Magnus f 1819 d 1885 med. dr. stadsläkare i Kristinehamn 3 brev. Landshövdingeämbetet i Värmlands län 1 brev. Larsson L.P, rättare på Ölmskog Väse (Värml.) 2 brev. Laurell & Högberg egendomsagentur Stockholm 2 brev. Leffler Magnus Fredrik f 1815 d 1891 segelsömmaremästare i Göteborg 2 brev. Leja Joseph köpman Stockholm 1 brev. Leijonhielm Carl Gustaf Nils f 1820 d 1876 friherre, överstekammarjunkare, disponent på Svartå i Kvistbro (Ör.) 2 brev. Lewenhaupt Adolf Matthias Emil f 1844 d 1921 greve, kapten, Sannahed och Löved 8 brev. Lewenhaupt Carl Johan f 1835 d 1920 greve, major 1 brev. Lewenhaupt Carl Magnus Casimir f 1827 d 1905 greve, kapten, kammarherre, ordf. i Riksbanksfullmäktige 3 brev. Lewenhaupt Cales Magnus f 1816 d 1882 greve, överhovjägmästare, fideikommissarie till Claestorp i Östra Vingåker (Söd.) 1 brev. Lewenhaupt Emil greve (ej identifierad) 1 brev. Lewenhaupt Ludvig Johan Casimir f 1843 d 1894 greve, kapten, godsägare på Malma i Badelunda (Västm.) 1 brev. Levin Pehr Axel f 1821 d 1891 läkare vid Bie vattenkuranstalt i Södermanland, Nyköping 1 brev. Lidberg C J Göteborg 3 brev. Lidström Eric Gustaf f 1824 vice kronolänsman i Visnum (Värml.) sed. kommisarie, Sommerstad, Visnum 4 brev. Lilliehöök af Gälared och Kolbäck Fredrik Gustaf f 1802 d 1884 major Odenstad, Karlstad 4 brev. Lilliesköld Erik Wilhelm f 1839 d 1906 kamrer i Stockholms sparbank 2 brev. Lindberg Carl f 1808 d 1891 brukspatron på Karlsdal Karlskoga 1 brev. Lindberg Carl Lesjöfors Filipstad 1 brev. Lindbäck Anders f 1803 d 1865 kyrkoherde i Silbodal (Värml.) 1 brev. Lindeberg Wilhelm f 1827 inspektor på Nynäs säteri i Visnum (Värml.) 21 brev. Lindeberg W Brotorp Knista (Ör.) 1 brev. Lindhult Cales Robert f 1821 d 1885 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Lindström Axel Leonard f 1848 stationsinspektor i Deje (Värml.) 2 brev. Linroth Beata Maria se: Hammarhjelm Beata Maria född Linroth. Linroth Cristina (Kjerstin) Margareta född friherrinna Sack f 1804 d 1890 gift med majoren och godsägaren på Värmlands-Säby, Carl Evert Peter Linroth 5 brev. Linroth Carl Johan Gustaf f 1799 d 1877 kapten 1 brev. Linroth Claes Carl Axel f 1816 d 1885 flottningschef 2 brev. Ljunggren Carl Johan f 1844 d 1919 vice häradshövding, hovauditör Stockholm 2 brev. Lokrantz Per Wilhelm f 1827 d 1892 lantbrukare, Ed, Kil (Värml.) 1 brev. Lovén & Co grosshandelsfirma Stockholm 2 brev. Lundell Carl Fredrik f 1805 d 1897 vågmästare i Karlstad 20 brev. Lundh N Ullberg Karlstad 1 brev. Lundström Carl Frans f 1823 d 1917 tändsticksfabrikör i Jönköping, godsägare 1 brev. Lundström Carl Herman f 1828 d 1902 bergmästare i Västra distriktet, Filipstad 1 brev. Lundström Johan Edvard f 1815 d 1888 tändsticksfabrikör i Jönköping, uppfinnare 3 brev. Löfgren Amalia hyresvärdinna Stockholm 2 brev. Löwenhielm Crispin f 1824 d 1895 major, rådman i Södertälje 4 brev. Löwenhielm Fredrik f 1831 d 1896 major, Eng, Nysund och Örebro 2 brev. Löwenhielm Gustaf Fredrik f 1826 d 1906 kammarskrivare, Stockholm 2 brev. Löwenhielm Severin f 1823 d 1886 häradshövding i Östersysslets domsaga, Kristinehamn 11 brev. L. E. Magnus & Co grosshandelsfirma Göteborg 2 brev. Fredr. Malm & Co grosshandelsfirma Göteborg 16 brev. Malm Hugo Theodor f 1842 d 1902 kanslisekreterare i Finansdepartementet Stockholm 2 brev. Malm Johan Fredrik Maximilian (Max) f 1838 d 1886 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Malm Peter Wilhelm f 1825 d 1865 grosshandlare i Göteborg 1 brev. Malmborg Sophie se: Croneborg Sophie född Malmborg. Melin B G Örebro 2 brev. Meurk J. E. Kristinehamn 1 brev. Michaelson August f 1802 d 1871 grosshandlare i Stockholm 2 brev. Middleship Joan mrs. se von Möller Peter. Nils Mitander & Co Filipstad 1 brev. Moll Hohn Gustaf f 1843 d 1912 direktör vid Skånes enskilda banks kontor i Stockholm 1 brev. Montan Eric Carl f 1812 d 1873 klädesfabrikör i Karlstad 3 brev. Montgomery-Cederhielm Robert Nils Germund f 1820 d 1888 fideikommissarie till Segersjö i Lännäs (Ör.) bruksägare 1 brev. Munktell Johan Theofron f 1805 d 1887 industriidkare i Eskilstuna 7 brev. Myhrman Gustaf f 1816 d 1872 notarie i Svea hovrätt, bokhållare i Jernkontoret, brukspatron 1 brev. Myrtin Anders Melcher f 1816 d 1893 häradshövding i Älvdals domsaga, Värmlands län, Sjögränd, Uddeholm 2 brev. von Möller Peter Been f 1809 d 1883 godsägare till Skottorp i Skummeslöv (Hall.) och Dömestorp i Hasslöv (Hall.) ryttmästare m.m. 9 brev (varav ett skrivet av von M:s handsekr. mrs Joan Middleship). Mörner af Morlanda Adolf Stellan Theodor f 1849 d 1894 greve, kapten, disponent för AB Mölnbacka-Trysil, Mölnbacka (Värml.) 6 brev. Mörner af Morlanda Hampus Stellan f 1815 d 1897 greve, brukspatron på Stjärnfors bruk i Ljusnarsberg (Västm.) 9 brev. Mörner af Morlanda Julius Oscar f 1816 d 1888 greve, kammarjunkare och godsägare på Kåreholm i Rönö (Österg.) 1 brev. Natt och Dag Gustaf Miles f 1817 d 1869 kapten Vänersborg 1 brev. Netzel Nils Gustaf f 1797 d 1873 stadsmäklare och grosshandlare i Stockholm 3 brev. Nilsson K anställd vid Mölnbacka bruk, Nedre Ullerud (Värml.) 4 brev. Nilsson Th. f 1830 förvaltare Mölnbacka 1 brev. Nisbeth Per Fredrik f 1803 d 1897 kapten tulldistriktschef Härnösand 1 brev. Nonnen Edward f 1804 d 1862 godsägare på Degeberg i Rackeby (Skar.) jordbruksreformator 8 brev. Nordenfalk Carl Olof Christian Johan f 1833 d 1909 landshövding i Hallands län, godsägare på Blekhem i Törnsfall (Kalm.) 2 brev. Nordenfeldt Carl Henrik f 1837 d 1911, borgmästare i Kristinehamn 1 brev. Nordenfeldt Enar Jonas f 1835 d 1912 förste kamrer vid Hypoteksföreningen i Göteborg 1 brev. Nordenfeldt Johan Niklas f 1829 d 1905 grosshandlare i Göteborg 5 brev. Nordenfeldt Leonard Magnus f 1827 d 1900, lantmäteridirektör Stockholm 2 brev. Nordenfeldt Mathilda se: Dyrssen Mathilda född Nordenfeldt. Nordenfeldt Olof f 1826 d 1893 disponent för Björneborgs bruk i Värmland kammarherre 57 brev. Nordenfeldt Sophie född Waern f 1808 d 1878 gift med kammarherre Olof Nordenfeldt Björneborg 2 brev. Norrbohm Carl Wilhelm karduansmakare och rådman i Kristinehamn sed. ägare av Ed i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Norrby T Brunskog (Värml.) 1 brev. Nygren Fredrik Leopold f 1812 handlande i Karlstad 1 brev. Nyhuus Paul anställd vid AB Mölnbacka-Trysil, Trysil, Norge 1 brev. Nyman Pehr Axel sedeltryckare Stockholm 1 brev. Nystrand A Frändefors (Älvsb.) 1 brev. Nyström C M Stockholm 1 brev. Nyström Ludvig handlande i Göteborg 1 brev. Olsson Eric Bregårdstorp i Karlskoga 4 brev. Olsson O Myrhult, Kilsby Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. d ´Otrante Gustave Armand Fouché f 1840 d 1910 hertig, godsägare till Elghammar i Björlunda (Söd.) 1 brev. Oxenstierna af Korsholm och Vasa Erik Carl Gabriel f 1859 d 1913 överste, fideikommissarie till Värnberg i Roslagsbro (Upps.) 1 brev. Paulin O lantbrukselev på Degeberg i Rackeby (Skar.) 2 brev. Hjalmar Peterson & Co bokhandel Karlstad 1 brev. Peterson P G Linköping 1 brev. Persbergs Grufve AB Persberg 1 brev. Pfusterschmidt von Hardenstein Carl baron, Österrike-Ungerns minister i Stockholm 1 brev. Planting-Gyllenbåga Jacob Mauritz f 1806 d 1877 bruksdisponent vid Taberg i Värmland, Filipstad 1 brev. Posse Arvid Rutger Fredriksson f 1820 d 1901 greve, statsminister, politiker, godsägare till Charlottenlund i Snårestad (Malm.) 1 brev. Posse Gustaf Mauritz (Gösta) f 1823 d 1888 greve, fil.dr. godsägare till Vreten i Edåsa (Skar.) 1 brev. Posse af Säby Axel Georg f 1821 d 1907 friherre, major, godsägare till Svaneberg i Bredsäter (Skar.) 1 brev. Prytz Carl Gustaf f 1819 d 1907 konsul, grosshandlare i Göteborg 4 brev. Reenstierna Lars Johan Malcolm f 1818 d 1891 överste, förste hovmarskalk hos konung Oscar II Stockholm 1 brev. Rennfelt G Mölnbacka (Värml.) 1 brev. Richter Frederick f 1819 d 1904 sekreterare och ombudsman i Jernkontoret 1 brev. Roman Gustaf Wiktor f 1846 arrendator av Valåsens bruk sed. direktör för Svenska stålpressnings AB Olofström 1 brev. Ronge Peter f 1820 godsinspektor på Gustavsviks säteri i Varnum (Värml.) 2 brev. Rosengren Beda tjänarinna Long, Grums (Värml.) 1 brev. Rosensvärd Johan Henrik f 1816 d 1890 generallöjtnant, statsråd, godsägare till Long i Grums (Värml.) 4 brev. Roth Johan (Janne) befälhavare på Carl Hammarhjelms fartyg "Carl", 7 brev. Roth Johan Gustaf d 1875 bruksförvaltare, Karlstad 8 brev. Rundberg Jonas Elis f 1814 brukspatron på Jonsbol i Visnum 9 brev. Rydberg Johan August f 1811 d 1888 handlande i Kristinehamn 1 brev. Sack Christina (Kjerstin) Margareta se: Linroth Christina (Kjerstin) Margareta född Sack. Sack Ebba f 1807 d 1901 fröken Stockholm 1 brev. Samzelius Jöns Larsson f 1809 d 1886 docent fil. jubeldoktor, förvaltare vid Tumba pappersbruk 1 brev. Samuelsson S H Marieberg Kil (Värml.) 2 brev. Sandelin G A Karlstad 2 brev. Saugbruksforeningen Fredrikshald, Norge 1 brev. von Scheéle Frans Adolf f 1795 d 1863 bergmästare i Filipstad, överintendent 4 brev. Schenson Sophie Risberga (Ör.) 1 brev. J G Schröder & Co firma, Hamburg 1 brev. Schröder Olof Hildebrand f 1795 d 1865 prost o kyrkoherde i Visnum 1 brev. von Schultzenheim David Theodor f 1820 d 1896 friherre, brukspatron, Vestlandaholm Köping 1 brev. Sehmann Carl Gustaf f 1804 d 1873 protokollssekreterare i Kungl. Maj:ts kansli, Stockholm 1 brev. Silfverstolpe Fredrik Otto f 1795 d 1882 statsråd sed. landshövding Västerås 7 brev. Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst f 1837 d 1921 grevinna gift med godsägaren på Lambohov i Slaka (Österg.) greve James Henry Sinclair 2 brev. Sinclair James Henry
f 1822 d 1908 greve, löjtnant, godsägare på Lambohov i Slaka (Österg.) 10 brev. Sjöstedt Carl kassör hos C F Ahlmark i Karlstad sed. grosshandlare där 1 brev. Skandinaviska Kredit AB Göteborg 2 brev. Skånes enskilda bank Stockholm 2 brev. Skårman Claes Theophil f 1820 d 1876 lantbrukare Lindärva (Skar.) 1 brev. Smerling Thorsten Leonhard f 1861 bergsingenjör Mörkö 1 brev. Soop Erik f 1854 d 1905 stationsinspektor Degerfors (Värml.) 2 brev. Sparre af Söfdeborg Erik Josias Philip f 1816 d 1886 greve landshövding i Älvsborgs län Vänersborg 1 brev. Stenberg J:r Carl Arboga 2 brev. Stenström Otto Elof föreståndare för Gårdsjö lantbruksskola Karlstad 2 brev. Stjernblad Julius Edvard f 1813 d 1886 romersk riksfriherre, ryttmästare och godsägare på Marsvinsholm (Malm.) 1 brev. Stienstedt Johan Wilhelm f 1806 d 1865 friherre, kapten, Katrineberg, Nedre Ullerud (Värml.) 3 brev. Stockholms handelsbank AB, Stockholm 1 brev. Strokirk Augusta Thurinna f 1851 d 1913 fröken Örebro 2 brev. Strokirk Carl Elias f 1846 d 1915 kapten, trafikinspektör vid Statens järnvägar 21 brev. Strokirk Elias Carl f 1814 d 1887 ryttmästare, godsägare på Degernäs i Nysund (Ör.), arkivbildarens svåger 85 brev. Strokirk Göran Jeppe f 1856 d 1915 förvaltare på Degernäs och Lidefors, disponent på Håkanbols bruk 26 brev. Strokirk Jeppe f 1798 d 1856 brukspatron på Ölsboda (Ör.) 4 brev. Strokirk Julie född von Axelson f 1820 d 1869 gift med brukspatron Knut Victor Strokirk Mässvik, Karlstad 1 brev. Strokirk Julie Hammarhjelm se: Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk. Strokirk Justus Evert f 1849 d 1882 fil. kand. affärsman i New York 9 brev. Strokirk Knut Victor f 1818 d 1879 brukspatron på Lidetorp 3 brev. Strokirk Louise se Wistrand Louise född Strokirk. Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerantia född Hammarhjelm, f 1823 d 1901 gift med ryttmästaren och godsägaren på Degernäs, Elias Carl Strokirk, arkivbildarens syster 3 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1823 d 1895 kansliråd och byråchef i Civildepartementet Stockholm 90 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1850 d 1917 godsägare och livförsäkringsinspektör 8 brev. Strokirk Wiwica f 1852 d 19 ? fröken, Degernäs 3 brev. Stuart John Magnus f 1844 d 1920 riddarhussekreterare Stockholm 1 brev. Ståhl E Östanås Karlstad 1 brev. Sundewall Henrik Ludvig f 1814 d 1884 sed. konteramiral ipreussisk tjänst 2 brev. Sundin Nils Rudolf Theodor f 1819 d 1907 bruksägare på Kärn i Nyed (Värml.) 17 brev. Sundin Rudolf August f 1850 d 1930 vice häradshövding sed. kanslisekreterare i Sjöfartsdepartementet Stockholm 1 brev. Sundström Carl Gustaf handlande i Karlstad 1 brev. Sundström Johan Oskar f 1826 d 1889 bruksägare på Charlottenbergs bruk i Värmland 1 brev. Sundström Martin Ribbenäs Sunne (Värml) 2 brev. Svanberg P se: Dalin C G. Svanström Pehr Eric f 1817 d 1888 kronofogde i Norra Vadsbo fögderi, Mariestad 1 brev. Sveriges riksbank 13 brev. Säve Teofron Adolph f 1842 d 1931 lektor vid Karlstads h. a. läroverk 1 brev. Sörensen Niels Georg f 1833 d 1917 grosshandlare i Stockholm 1 brev. Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk, f 1865 d 194?, gift med brukspatronen på Hinseberg och Frövi i Näsby (Ör.) Konrad Jacob August Tersmeden 2 brev. Tham Henrik Sebastian f 1827 d 1908 ryttmästare och bruksägare, fideikommissarie till Stäholm (Västm.) 1 brev. Thollander Fredrik Adolf f 1805 d 1861 borgmästare i Karlstad 27 brev. de Thygeson Th. C. C. Fr. d 1905 klittinspektör, godsägare till Damgaard i Erres sogn, Vejle amt, Danmark, kammarherre 3 brev. Thyselius Nils Wilhelm f 1807 d 1876 bankokommissarie, Stockholm 3 brev. Troili Uno Johan f 1808 d 1892 major, godsägare på Välinge i Väse (Värml.) 9 brev. Troilus Carl Oscar f 1813 d 1899 generaldirektör och chef för Statens järnvägar, Stockholm 4 brev. Törnebladh Gustaf f 1783 d 1877 överstelöjtnant Stockholm 1 brev. Törnebladh Carl Ottomar f 1821 d 1908 vice häradshövding fil. jubeldoktor, Stockholm 3 brev. Uggla Gustaf Fredrik Oscar f 1846 d 1924 sed. general Stockholm 1 brev. Uggla Ture Conrad Harald f 1833 d 1873 grosshandlare i Göteborg 2 brev. Ulfsparre Clas Johan f 1825 d 1907 disponent på Upperuds bruk i Skållerud (Älvsb.) 1 brev. Ullman Bengt Magnus f 1806 d 1882 kamrerare vid Weermlands provinsialbank i Karlstad 1 brev. C Fr. Waern & Co grosshandelsfirma Göteborg 6 brev. Waern Jonas f 1799 d 1868 godsägare på Valaholm i Hova (Skar.), statsråd och landshövding i Skaraborgs län, Mariestad 1 brev. Waern Sophie se: Nordenfeldt Sophie född Waern. Wagner Johan Gottfrid rådman och repslagare i Kristinehamn 2 brev. Wahlfelt Svante Axel Bleckert f 1815 d 1895 bruksbokhållare, Storfors bruk (Värml.) 1 brev. Wahlstedt Fredrik Wilhelm f 1833 d 1908 inspektor Nynäs 26 brev. Wahlund Gustaf f 1804 d 1877 brukspatron i Kristinehamn 10 brev. Wahren M L skräddare i Stockholm, Stockholm 2 brev. Wallgren Isak f 1811 d 1902 organist och klockare i Visnums-Kil (Värml.) 1 brev. Wanell L P Örebro 4 brev. Weber Er. Ad. grosshandlare i Stockholm 2 brev. von Vegesack Samuel Theodor f 1822 d 1885 friherre, överstelöjtnant 1 brev. Wendtland Per Henric Lampa f 1824 d 1887 vice häradshövding, advokat i Stockholm 2 brev. Wennerström D Eskilstuna 2 brev. Wermlands enskilda bank Karlstad 17 brev. Wermlands hypoteksförening Karlstad 1 brev. Wermlands provinsial-bank Karlstad och Kristinehamn 3 brev. Kongl. Wermländska hushålls-sällskapets beredningsutskott, Karlstad. 1 brev. Wermländska hypoteksföreningen Karlstad 1 brev. Se även: Wermlands hypoteksförening. Westin Leonard Gustaf f 1836 Statens lantbruksingenjör i Karlstad 2 brev. Westring Claes Bror Goerg f 1821 d 1888 hovrättsråd i Göta hovrätt Jönköping 2 brev. von Vicken Fredrik August f 1818 d 1894 vice häradshövding, godsägare på Uggebol i Ölme (Värml.) 2 brev. Victorin Nils Wilhelm f 1819 d 1895 brukspatron och bankdirektör i Örebro 1 brev. Wijkander Johan August f 1827 d 1894 kapten bruksägare på Åtorp, Ölsboda (Ör.) 1 brev. Wikander Erik Joh. f 1816 d 1900 borgmästare i Örebro 1 brev. Wikander Louise Lugnet, Ölme (Värml.) 1 brev. Wikland Peter f 1796 brukspatron på Svartsång i Kroppa (Värml.) 4 brev. Wikström Axel E firma, Göteborg 3 brev. Wikström Bengt Johan Carl f 1821 d 1885, auditör vid Värml. reg. Trossnäs, Karlstad 1 brev. Willerding Edvin f 1819 d 1894 grosshandlare i Göteborg 1 brev. J. W. Wilson grosshandelsfirma, Göteborg 5 brev. Wimnell Jacob Axel f 1842 d 1927 sed. överstelöjtnant vid Värmlands reg. 2 brev. Wistrand Louise född Strokirk f 1854 d 1939, gift med provinsialläkaren i Karlskoga Magnus Axel Knut Wistrand 1 brev. Wolff E, Prästerud, Varnum (Värml.) 2 brev. Wåhlén O Kilsby (Värml.) 1 brev. Ygberg & Jäderlund, kryddkramhandelsfirma, Stockholm 4 brev. von Yhlen, Gerhard Olof Justin f 1819 d 1909 karantänsmästare på Känsö (Göt. o. B.) 1 brev. Yngström Carl Johan f 1814 d 1907 brukspatron till Norra Saxån, Valåsen, Ölsboda och Villingsberg 3 brev. Zethraeus Per Adolph f 1803 d 1875, godsägare på Gudhammar i Hova (Skar). 1 brev. Zettergren O.W. Norum, Molkom 1 brev. Åkerhielm af Margretelund Ebba Aurora Ulrika född Gyldenstolpe, f 1841 d 1913 friherrinna, överhovmästarinna, gift med statsministern, friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm af M. 2 brev. Åkerhielm af Margretelund, Johan Gustaf Nils Samuel, f 1833 d 1900, friherre, statsminister, ägare av Margretelund i Österåker (Stockh.) 5 brev. Åman Wilhelm Örebro 1 brev. Örn Anna Elisabeth, född Hulphers f 1827 d 1904 änka 1857 efter förvaltaren och disponenten på Mölnbacka bruk, Gustaf Örn 6 brev. Örn Gustaf f 1816 d 1857, förvaltare och disponent på Mölnbacka bruk i Nedre Ullerud (Värml.) 19 brev. Örn Gustaf Abraham f 1851 d 1915, grosshandlare i Göteborg, bankdirektör 14 brev. Örn Johan Oscar f 1812 d 1894 major, bruksdisponent på Kvarntorps bruk i Värmland och Trysil i Norge 4 brev. Örebro enskilda bank Örebro 2 brev. Örtendahl Anders f 1791 d 1872 lagman, godsägare på Bredene säteri i Huggenäs (Värml) 1 brev.
 
Bilaga 4Bilaga 4. Förteckning över brevskrivare till Brukspatron Carl Hammarhjelm i Nynäs-arkivet III ( blad nr: 3 saknas så en del brev F-H blir ej inskrivna här). Siffra efter årtal anger antalet brev. Abelin Hjalmar August f 1817 d 1893 professor i pediatrik vid Karolinska inst. i Stockholm 1885 2 brev. Adlersparre Georg f 1856 d 1929 godsägare sed. slussinspektor 1885 1 brev. Adlersparre Rudolf f 1819 d 1908 greve godsägare på Gustafsvik i Varnum (Värml.) 1873 6 brev, 1882 5 brev och 1885 2 brev. Adlersparre Carin Sophie född Leijonhufvud f 1823 d 1895 friherrinna änka efter kommendör Axel Adlersparre Stockholm 1885 1 brev. Ahlgren Louise Karlstad 1885 2 brev. Allmänna hypoteksbanken Stockholm 1881 1 brev. Altberg Sophia född Nordenfeldt f 1857 d 1913 g m godsägaren Anders Axel Altberg 1885 1 brev. Andersson Carl Elis f 1814 d 1896 brukspatron Dömle 1873 1 brev och 1882 1 brev. Andersson Johan Elis d 1888 vågmästare i Kristinehamn 1873 2 brev och 1882 1 brev. Andersson Lars f 1831 riksdagsman Ölme 1885 1 brev. Andersson Nils Fagerås 1873 1 brev. Andersson O sjökapten Karlstad 1881 1 brev. Andersson & Lindberg firma Göteborg 1880 2 brev. Apotekarnes mineralvattens AB Stockholm 1882 1 brev och 1885 1 brev. Appelberg F. Th. grosshandlare Göteborg 1885 1 brev. von Axelsson Carl Herman Johan f 1828 d 1893 överstelöjtnant godsägare på Mässvik i Bro (Värml.) 1881 1 brev 1882 1 brev. Benedicks Edvard Otto f 1818 d 1877 brukspatron Stockholm 1873 1 brev. Benedicks Emma Elisabeth Josefina född Benedicks f 1826 d 1895 g.m. bankiren och generalkonsuln Carl Theod B 1873 1 brev. Benedicks Gustaf f 1848 d 1918 brukspatron på Gysinge bruk 1882 2 brev. Benedicks Selma Edla Elisabeth se von Holst Selm Edla Elisabeth född Benedicks. Berg Ebba Augusta född Hägerflycht f 1843 d 1911 änka efter överintendent Martin Ludvig Berg sed. gift 2:o m. statsministern greve Arvid Rutger Fredriksson Posse 3:o m. ministern sir Audley Charles Gosling 1882 1 brev. Berger Gustaf Adolph f 1845 brukspatron på Norra Håkanbol i Nysund (Ör.) 1878 1 brev. Berggren Malvina Sophia Ulrika se Uggla Malvina Sophia Ulrika född Berggren. Bing Jens grosshandlare i Stockholm 1882 1 brev. Blombacka AB Molkom 1873 1 brev. Bonde af Björnö Clara Christina Eleonora född Rålamb f 1806 d 1899 grevinna g.m. hovmarskalken greve Gustaf Ulf Bonde af Björnö Stockholm 1885 1 brev. Bonde af Björnö Märta Margareta se Prozor Maurice. Bonnier Albert f 1820 d 1900 bokförläggare Stockholm 1885 1 brev. Boye Joachim Carl Edvard f 1822 d 1891 grosshandlare i Göteborg konsul 1882 3 brev. Cederberg u f dat. Mölnbacka 1880 1 brev. Cederblad Bernhard f 1825 d 1885 advokatfiskal i Arméförvaltningen 1873 1 brev. Cederroth Sven d 1887 godsägare på Hynboholm i Grava 1885 3 brev. Celsing Gustaf Herman f 1843 d 1921 överkammarherre godsägare på Sparreholm i Hyltinge (Söd.) 1882 1 brev. Cervin Carl Gustaf f 1815 d 1899 grosshandlare bankir Stockholm 1885 1 brev. af Chapman Carl Edvard f 1819 d 1891 överste Visby 1873 3 brev. Christinehamns enskilda bank Kristinehamn 1873 10 brev, 1880 1 brev, 1882 3 brev, 1885 2 brev. Claréus Otto Mauritz f 1825 d 1894 förste lantmätare i Kronobergs län. Växjö 1882 1 brev.
Clarholm Fritz f 1831 d 1883 bankdirektör i Karlstad 1882 2 brev och 1885 12 brev. Coyet Adolf Gabriel f 1835 d 1906 kammarjunkare godsägare på Nynäs i Sköllersta (Ör.) 1873 2 brev och 1882 1 brev. Coyet Gustaf Johan f 1853 d 1924 hovmarskalk godsägare på Torup i Bara (Malm.) 1882 4 brev. Coyet Ulrika Christina Juliana (Julie) se Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana (Julie) född Coyet. Croneborg Henrik Hjalmar Ulrik f 1830 d 1876 bruksägare Stockholm 1873 1 brev. Croneborg Johan Ulrik Wilhelm f 1826 d 1909 kammarherre och brukspatron på Älvsbacka och Östanås (Värml.) 1873 23 brev, 1878 1 brev, 1880 1 brev, 1882 19 brev, 1885 39 brev. Croneborg Sophie född Malmborg f 1835 d 1900 ä efter brukspatron Henrik Hjalmar Ulrik Croneborg Stockholm 1885 1 brev. Dahlgren Ernst Gustaf Victor f 1827 d 1874 handlande Göteborg 1872 1 brev och 1873 2 brev. Dahlin Jacob Efraim f 1848 d 1932 vice häradshövding Karlstad sed. marinöverkommissarie Stockholm 1881 1 brev, 1882 8 brev, 1885 3 brev. Dickson Oscar f 1823 d 1897 friherre grosshandlare i Göteborg 1882 3 brev. von Ehrenheim Pehr Jakob f 1823 d 1917 godsägare på Grönsö i Kungs-Husby (Upps.) jur.dr. universitetskansler en av de aderton i Sv. akademien 1873 3 brev, 1878 1 brev, 1885 8 brev. af Ekström Karl Adolf Johan Patrik f 1850 d 1925 disponent Niklasdamm 1885 3 brev. Elieson A Grums 1885 1 brev. Elzvik Erik Gustaf f 1840 d 1912 bruksförvaltare Hållunda Nysund 1873 1 brev. Engström A W Segmon 1885 1 brev. Falk Herman Otto f 1816 d 1889 överstelöjtnant Katrineberg Nedre Ullerud 1872 1 brev, 1873 1 brev, 1880 1 brev, 1881 4 brev, 1882 4 brev, 1885 1 brev. Falk Wilhelm Edvard f 1828 d 1905 major Risäter Råda (Värml.) 1882 1 brev. Falkenberg af Trystorp Charlotte Eleonore född Silfverstolpe f 1836 d 1911 änka efter översten friherre Henrik Magnus Falkenberg af Trystorp Stockholm 1885 1 brev. Hammargren Ludvig Theodor f 1849 d 1892 borgmästare i Filipstad 1882 1 brev. Hammarhjelm Göran Mårten f 1824 d 1875 kapten godsägare på Norra Håkansbol i Nysund (Ör.) 1873 46 brev. Hammarhjelm Mathilda se Hallman Mathilda född Hammarhjelm. Hammarhjelm Ulrika (Ulla) Charlotta Emerentia se Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerentia född Hammarhjelm. Hammarhjelm Ulrika Christina Juliana (Julie) född Coyet f 1838 d 1911 g.m. kapten Göran Mårten Hammarhjelm Norra Håkanbol Nysund 1873 1 brev, 1882 2 brev, 1885 2 brev. Hammarhjelm-Strokirk Julie se Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk. Hedbäck Fredrique Karlstad 1882 1 brev. Hederstierna Fredrik Ludvig Salomon f 1828 d 1900 statsråd och chef för civildepartementet sed. landshövding i Västerås 1882 2 brev. von Heinemann Carl tyska rikets generalkonsul i Stockholm 1873 2 brev. Heyerdahl Henry Kristiania 1885 1 brev. Hochschild Carl Fredrik Lotarius f 1831 d 1898 friherre utrikesminister godsägare på Bellinga i Sövestad (Malm) 1885 2 brev. von Hofsten Bengt Anton Ludvig f 1833 d 1899 godsägare Sandbäcken Mariestad 1873 2 brev. von Hofsten Bengt Johan f 1824 d 1883 bruksägare Valåsen (Ör) 1873 3 brev. von Hofsten Erland f 1846 d 1878 godsägare på Sundby och Åtorp i Nysund 1873 1 brev. von Hofsten Nils Eberhard Hjalmar f 1828 d 1912 godsägare på Kilagården i Västra Gerum (Skar) 1881 1 brev, 1882 1 brev. Holmberg Carl G Vall Nynäs 1873 1 brev. von Holst Edla Amalia Augusta se Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst. von Holst Hans Gram f 1808 d 1874 hovmarskalk Stockholm 1873 3 brev. von Holst Johan Gustaf f 1841 d 1917 major, kammarherre, djurmålare Stockholm 1882 1 brev. von Holst Johanna Henrietta Amalia se von Kraemer Johanna Henriette Amalia född von Holst. von Holst Selma Edla Elisabeth född Benedicks f 1814 d 1894 g.m. hovmarskalken Hans Gram von Holst Stockholm 1873 1 brev. Husberg H dat. London 1885 1 brev. Husén Hans August förvaltare på Värmlands-Säby sed. ekonomidirektör Stockholm 1885 3 brev. Hygrell Carl E bokhandlare Kristinehamn 1882 2 brev, 1885 2 brev. Hägerflycht Ebba Augusta se Berg Ebba Augusta född Hägerflycht. Ingelman Hedvig Maria född Strokirk f 1845 d 1910 g.m kaptenen Gustaf Adolf Ingelman 1873 1 brev. Iwenbull Robert E Stockholm 1873 1 brev. Jansson E J Henickehammar Filipstad 1873 1 brev. Jansson J patron Ed Visnums-Kil 1882 1 brev. Jernkontoret Stockholm 1882 1 brev. Kaijser Carl Theodor f 1851 d 1928 rektor Kil 1885 1 brev. Kaijser Olof Lorentz f 1822 d 1891 apotekare i Karlstad 1882 1 brev. Karlson G Bregården Bofors 1885 4 brev. Karlstads mekaniska verkstad Karlstad 1882 1 brev, 1885 1 brev. Kaurin C stud. theol. Kristiania 1882 1 brev. Kiaer And. Kristiania 1882 2 brev, 1884 1 brev, 1885 6 brev. Kjellberg Carl Ossian f 1825 d 1891 grosshandlare i Göteborg ridsdagsman 1873 1 brev, 1881 1 brev. Klen Jacob Kristiania 1882 1 brev. Koch Arthur Maximilian f 1836 d 1913 brukspatron på Torp (Göt o B) riksdagsman 1885 2 brev. Koskull Aurore Charlotta Magnina se Palin Aurore Charlotta Magnina född Koskull. von Kraemer Johanna Henrietta Amalia född von Holst f 1836 d 1904 friherrinna g. m hovmarskalken författaren och godsägaren på Stenhammar i Flen (Söd) friherre Anders Robert von Kraemer. 1885 2 brev. Kristinehamns mekaniska verkstad Kristinehamn 1882 1 brev, 1885 1 brev. Kristinehamns sparbank Kristinehamn 1885 2 brev. Kristinehamns se även Chistinehamns. Lagerhjelm Per Erland f 1829 d 1890 brukspatron på Bofors disponent på Kramfors 1873 1 brev, 1881 2 brev. Lagerstråle Henrik Gerhard f 1814 d 1887 f.v. statsråd justitieråd jur.dr. Stockholm 1885 1 brev. Landin Karl bokbindare i Kristinehamn 1885 1 brev. A M Lanner grosshandelsfirma Karlstad 1873 1 brev. Kungl. Lantbruksakademien Stockholm 1882 1 brev. Larzon H J Stockholm 1873 1 brev. Leijonhielm Carl Gustaf Nils f 1820 d 1876 friherre överstekammarjunkare bruksägare på Svartå i Kvistbro (Ör) 1873 1 brev. Leijonhufvud Carin Sophie se Adlersparre Carin Sophie född Leijonhufvud. Lewenhaupt Adolf Mattias Emil f 1844 d 1921 greve, kapten Örebro 1873 1 brev, 1881 2 brev. Lewenhaupt Carl Magnus Casimir f 1827 d 1905 greve, kapten och kammarherre ordf. i Riksbanksfullmäktige Stockholm 1882 1 brev, 1885 1 brev. Lidén L Krontorp Björneborg 1873 1 brev. Lidström Eric Gustaf f 1824 vice kronolänsman sed. kommissarie Sommerstad Visnum 1873 3 brev, 1885 1 brev. Lind af Hageby August Fredrik Ludvig f 1830 d 1888 direktör för Liljeholmens stearinljusfabrik Stockholm 1885 1 brev. Lindeberg Wilhelm f 1827 f.d. inspektor på Nynäs Händelö Norrköping 1873 3 brev. Lindeqvist G Fagerås 1873 1 brev. Lindholm J M Salshult Vetlanda 1873 1 brev. Linroth Carl Gabriel f 1830 d 1876 godsägare sed. stadsfiskal i Lindesberg 1873 2 brev. Linroth Christina (Kjerstin) Margareta född Sack f 1804 d 1890 g. m. majoren och godsägaren på Värmlands-Säby Carl Evert Peter Linroth 1873 2 brev, 1878 1 brev, 1882 2 brev. Ljunggren Carl Johan f 1844 d 1919 vice häradshövding hovauditör Stockholm 1881 1 brev. Ljungqvist O Hälsingborg 1882 1 brev. J L Lundberg & Co Stockholm firma 1873 1 brev. Lundell Carl Fredrik f 1805 d 1897 vågmästare i Karlstad 1880 1 brev, 1881 6 brev, 1882 12 brev, 1885 6 brev. Lundgren u.f. dat Karlstad 1882 1 brev. Lutness E O dat Lutnaes Norge 1882 1 brev. Löwenhielm Crispin f 1824 d 1895 major rådman i Södertälje 1873 2 brev, 1880 1 brev, 1881 1 brev, 1882 2 brev, 1885 13 brev. Löwenhielm Gustaf Fredrik f 1826 d 1906 kammarskrivare i Stockholm 1882 1 brev. Löwenhielm Severin f 1823 d 1886 häradshövding i Östersysslets domsaga Kristinehamn 1881 1 brev, 1882 2 brev och 1885 3 brev. Maechel Frans Fredrik f 1823 d 1915 auditör vid Värmlands regemente Karlstad 1881 3 brev, 1885 3 brev. Malm u.f. dat. Wiesbaden och Ems 1882 2 brev. Fredrik Malm & Co grosshandelsfirma Göteborg 1882 1 brev, 1885 16 brev. Malm Johan Fredrik Maximilian (Max) f 1838 d 1886 grosshandlare i Göteborg 1881 1 brev, 1882 13 brev, 1885 1 brev. Malmborg Sophie se Croneborg Sophie född Malmborg. von Matern Axel Fredrik f 1848 d 1920 sed. generallöjtnant Stockholm 1885 1 brev. Moberg Carl f 1842 d 1905 borgmästare i Karlstad 1885 1 brev. Moblad Hildegard änkefru Mölnbacka g m Erland Moblad 1873 1 brev. Mölnbacka-Trysil AB se Mörner af Morlanda Adolf Stellan Theodor. Mörner af Morlanda Adolf Stellan Theodor f 1849 d 1894 greve kapten disponent för AB Mölnbacka-Trysil Mölnbacka 1881 2 brev, 1882 32 brev (häri dessutom 1 brev till Mörner från C Hammarhjelm) 1885:10. Mörner af Morlanda Hampus Stellan f 1815 d 1897 greve brukspatron Stjänfors bruk i Ljusnarsberg (Västm) 1872 1 brev, 1873 ?, 1882 2 brev. Nedre Ulleruds sparbank N. Ullerud 1885 2 brev. Nilsson Herrman Lidköping 1873 1 brev. Nilson K anställd vid Mölnbacka 1881 6 brev, 1882 7 brev. Nilsson Th f 1830 förvaltare på Mölnbacka 1872 1 brev. Nordenfalk Carl Olof Christian Johan f 1833 d 1909 sed. landshövding i Hallands län 1882 4 brev. Nordenfeldt Carl Henrik f 1837 d 1911 borgmästare i Kristinehamn 1873 1 brev. Nordenfeldt Johan Niklas f 1829 d 1905 grosshandlare i Göteborg 1873 8 brev, 1885 1 brev. Nordenfeldt Olof f 1826 d 1893 kammarherre disponent på Björneborg 1872 3 brev, 1873 3 brev, 1882 2 brev, 1885 8 brev. Nordenfeldt Sophie se Altberg Sophie född Nordenfeldt. Nordlander Daniel Enoch Nathanael f 1829 d 1890 generaldirektör och chef för Telegrafstyrelsen Stockholm 1885 1 brev. Norrby Torgal f 1833 d 1902 jägmästare i Arvika revir Arvika 1882 2 brev. Nyhuus Olinus stud. real. Kristiania 1872 1 brev. Nyman Christina Stockholm 1873 1 brev. Nyström Axel Richard Algot f 1847 kamrerare i Värmlands hypoteksförening Karlstad 1885 11 brev. Nyvall Gustaf Kristinehamn 1882 1 brev. Olsson O Berg 1873 1 brev. d ´Otrante Gustave Armand Fouché f 1840 d 1910 hertig godsägare på Elghammar i Björnlunda (Söd.) 1885 1 brev. Oxenstierna Eric Carl Gabriel f 1859 d 1913 greve överste fideikommissarie till Värnberg (Upps) 1885 3 brev. Palin Aurore Charlotta Magnina född Koskull f 1837 d 1909 ä efter kapten Robert Palin Stockholm 1882 1 brev. Paulsson N Värmlands-Säby 1873 1 brev. Persbergs Grufve AB Persberg 1873 1 brev. Pettersson P A byggmästare Värsås (Skar) 1882 5 brev. von Pfuel Richard tysk minister i Stockholm 1885 1 brev. Pfusterschmidt von Hardtenstein Carl baron Österrike-Ungerns minister i Stockholm 1882 1 brev. Prozor Maurice f 1849 d greve kejserlig rysk envoyé Bukarest 1885 1 brev (häri även brev från P:s maka grevinnan Märta Margareta P född Bonde af Björnö). Prozor Märta Margareta född Bonde af Björnö f 1855 d grevinna se Prozor Maurice. Phoenix försäkringsbolag Göteborg 1873 1 brev. Piper Claes Gustaf Fritz f 1807 d 1897 greve hovstallmästare godsägare på Krageholm i Sövestad (Malm) 1873 2 brev. Piper Eric Claes Gustaf f 1839 d 1894 greve godsägare på Snogeholm i Sövde (Malm) 1878 1 brev, 1882 3 brev. von Platen Stepanie Augusta född Hamilton f 1852 d 1937 grevinna Stora Sundby i Öja (Söd) gift 1:o m överstekammarherren greve Carl Baltzar Ernst von Platen 2:o m riksståthållaren och generalen furst Carl Leo Julius von Wedel 1882 1 brev. von Post Claudia Adéle Rosina född Sparre af Söfdeborg f 1849 d 1892 g m godsägaren på Kusta Ernst Gustaf Axel von Post 1881 1 brev. Powell Frederick York London 1873 3 brev. Quensel Johan Ulrik f 1824 d 1894 bankdirektör i Malmö 1885 2 brev. Rehfeld Louise se Strokirk Göran Jeppe 1885. Rehfeld Margarete fröken Frankfurt an der Oder Tyskland 1885 1 brev. Riksbankens kommissionsanstalt Stockholm 1882 12 brev, 1885 21 brev. Roman Gustaf Wiktor f 1846 sed. direktör för Svenska stålpressnings AB Olofström 1873 2 brev, 1882 5 brev, 1884 1 brev. von Rosen (oidentifierad) dat. Sthlm 1885 2 brev. Rosensvärd Johan Henrik f 1816 d 1890 statsråd m.m. godsägare på Long i Grums 1881 2 brev, 1885 1 brev. Rundberg Jonas Elis f 1814 brukspatron på Jonsbol 1885 3 brev. Rålamb Clara Christina Eleonora se Bonde af Björnö Clara Christina Eleonora född Rålamb. Sack Ebba f 1807 d 1901 fröken Stockholm 1873 1 brev, 1882 2 brev, 1885 4 brev. Samuelsson S H Marieberg Kil 1882 2 brev. Sandelin G A handlande Karlstad 1880 1 brev. F A Sandgren & Co firma Göteborg 1885 2 brev. Santesson Carl Gustaf f 1819 d 1886 professor vid Karolinska inst. med dr. kir. mag. Stockholm 1885 3 brev. von Scheven Axel Wilhelm f 1835 d 1884 handelsagent Stockholm 1873 2 brev. von Seth Johan Baptist Julius f 1811 d 1873 greve kapten fideikommissarie till Bratteborg 1873 1 brev (notis om hans död). Silfverstolpe Charlotte Eleonore se Falkenberg af Trystorp Charlotte Eleonore född Silfverstolpe. Silfverstolpe Fredrik Otto f 1795 d 1882 f v statsråd landshövding i Västerås fil jubeldr. 1882 1 brev. Sinclair Edla Amalia Augusta född von Holst f 1837 d 1921 grevinna g m godsägare på Lambohov i Slaka (Österg) greve James Henry Sinclair 1873 1 brev. Sinclair James Henry f 1822 d 1908 greve löjtnant och godsägare på Lambohov i Slaka (Österg) 1872 1 brev, 1873 5 brev, 1874 1 brev, 1882 6 brev, 1885 9 brev. Sjöstedt Carl kassör hos O F Ahlmark Karlstad sed. grosshandlare 1873 1 brev, 1882 2 brev, 1885 1 brev. Skandinaviska kredit AB Stockholm 1885 6 brev. Skogberg L Fr grosshandlare Stockholm 1881 1 brev, 1885 3 brev. Skröder Hilda Johanna Margareta se Uggla Hilda Johanna Margareta född Skröder. Skånes enskilda bank kontoret i Stockholm 1885 1 brev. Sparre af Söfdeborg Claudia Adéle Rosina se von Post Claudia Adéle Rosina född Sparre af Söfdeborg. Sparre af Söfdeborg Nils Gustaf Alexander f 1834 d 1914 greve första kammarens talman godsägare på Almnäs i Norra Fågelås sed. på Mariedal i Ova (Skar) 1885 1 brev. Stiernswärd Louise Henriette född Adlersparre f 1850 d 1875 g m kammarherren och godsägaren på Hedentorp i Norra Åsum (Krist) Rudolf Hodder Stiernswärd von Stockenström Axel Salomon f 1824 d 1894 brukspatron på Åkers styckebruk i Åker (Söd) 1885 3 brev. Stockholms folkbank Stockholm 1885 1 brev. von Strokirch Johan Paul Fredrik Ottto f 1824 d 1903 hovmarskalk godsägare på Strömsberg i Ljungarum (Jönk) 1882 1 brev. Strokirk Augusta Thurinna f 1851 d 1913 fröken Örebro 1881 2 brev. Strokirk Carl Elias f 1846 d 1915 kapten trafikinspektör Järbo 1880 1 brev, 1881 2 brev, 1882 2 brev, 1885 2 brev. Strokirk Charlotte se Uggla Charlotte född Strokirk. Strokirk Elias Carl f 1814 d 1887 ryttmästare godsägare på Degernäs i Nysund (Ör) 1873 1 brev, 1878 1 brev, 1880 1 brev, 1881 6 brev, 1882 18 brev, 1885 23 brev. (häri äv 1 brev från fru Ulla Strokirk f Hammarhjelm) 1885 se även Uggla Charlotte född Strokirk. Strokirk Göran Jeppe f 1856 d 1915 förvaltare på Degernäs och Lidefors disponent på Håkanbol 1882 1 brev och 1885 10 brev. Strokirk Hedvig Maria se Ingelman Hedvig Maria född Strokirk. Strokirk Julie Hammarhjelm se Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk. Strokirk Justus Evert f 1849 d 1882 fil. kand. affärsman i New York 1873 1 brev, 1880 1 brev. Strokirk Knut Victor f 1818 d 1879 brukspatron och kamrerare i Örebro enskilda bank Örebro 1873 3 brev. Strokirk Louise se Wistrand Louise född Strokirk. Strokirk Oscar Fredrik f 1860 d 1926 kapten genealog Örebro 1885 2 brev. Strokirk Rosa Charlotta född Wallensteen f 1831 d 1919 g m kanslirådet Wilhelm Theodor Strokirk Stockholm 1882 1 brev. Strokirk Ulrika (Ulla) Charlotta Emerentia född Hammarhjelm f 1823 d 1901 g m ryttmästare Elias Carl Strokirk Degernäs syster till Carl Hammarhjelm 1873 1 brev, 1882 1 brev, 1885 se maken Elias Carl Strokirk. Strokirk Wilhelm Theodor f 1823 d 1895 kansliråd och byråchef i Civildepartementet Stockholm 1873 11 brev, 1882 3 brev, 1884 1 brev, 1885 2 brev. Strokirk Wilhelm Theodor f 1850 d 1917 godsägare livförsäkringsinspektör 1873 1 brev, 1882 1 brev, 1885 1 brev. Strokirk Wiwica f 1852 d fröken Degernäs Nysund 1873 1 brev, 1881 1 brev, 1885 1 brev. Strömman & Co firma Göteborg 1882 3 brev. Stålhammar Jon Adam f 1811 d 1907 major godsägare på Salshult i Stenberga (Jönk) 1873 1 brev. Sundin August Theodor Christoffer f 1834 d 1896 bruksägare på Fredriksberg 1873 1 brev. Sundin Johan Christian Nikolaus (Nils) f 1828 d 1898 disponent på Alkvettern 1885 1 brev. Sundin Nils Rudolf Theodor f 1819 d 1907 bruksägare på Kärn i Nyed 1873 2 brev, 1881 2 brev, 1882 12 brev, 1885 11 brev. Svanström Petronella Nynäs 1873 1 brev. Sveriges allmänna hypoteksbank Stockholm 1885 4 brev. Sveriges riksbank Stockholm 1882 2 brev. Sveriges riksbank se även Riksbankens kommissionsanstalt. Söderberg G E Värmlands-Säby 1882 1 brev. Tauvon Olof Axel f 1803 d 1877 jur dr president i Statskontoret Stockholm 1873 2 brev (varav 1 till annan adressat). Tersmeden Julie född Hammarhjelm-Strokirk f 1865 d 19 ? g m brukspatron Konrad Jakob August Tersmeden 1885 2 brev. Troili Uno Johan f 1808 d 1892 major kassadirektör i Värmlands läns hypoteksförening Karlstad 1882 1 brev. Uggla Carl Johan Pontus f 1840 d 1900 major Arvika 1885 1 brev. Uggla Charlotte född Strokirk f 1858 d 1939 g m byrådirektören Arvid Leonard Uggla Stockholm 1885 1 brev (häri äv 1 brev från ryttmästaren Elias Carl Strokirk). Uggla Gustaf Fredrik Oscar f 1846 d 1924 ordonnansofficer hos arvfurstarna sed. general Stockholm 1873 1 brev, 1880 1 brev, 1881 5 brev. Uggla Hilda Johanna Margareta född Skröder f 1837 d 1914 g m kaptenen i Karlstad Paul Didrik Axel Uggla 1881 2 brev. Uggla Malvina Sophia Ulrika född Berggren f 1842 d 1918 g m godsägare Pontus Helmfrid Uggla Mölnbacka Nedre Ullerud 1882 1 brev. Uggla Paul Didrik Axel f 1831 d 1879 kapten 1873 1 brev. Undén ? P Kristinehamn 1873 1 brev. Wachtmeister af Johannishus Carl Fredrik f 1830 d 1889 greve godsägare på Christineholm i Allahelgona (Söd) 1885 1 brev. Wahlstedt ? Fredrik Wilhelm f 1833 d 1908 inspektor på Nynäs säteri 1873 11 brev, 1881 5 brev, 1882 8 brev, 1885 1 brev. Wahlund Gustaf f 1804 d 1877 brukspatron Kristinehamn 1873 7 brev. Wahlund Johan Gustaf f 1841 d 1873 hovrättsnotarie Kristinehamn 1873 1 brev. Wallbergs fabriks AB Halmstad 1885 2 brev. Wallensteen Rosa Charlotta se Strokirk Rosa Charlotta född Wallensteen. Wallqvist Oskar Visnum 1885 1 brev. Weberg J O Kristiania 1882 1 brev. von Wedel Stephanie Augusta se von Platen Stephanie Augusta. Wermlands enskilda bank Karlstad 1873 4 brev. werner Hoeck & Co firma Göteborg 1885 3 brev. Westberg Johan Gustaf f 1834 d 1888 bokbindare i Karlstad 1885 1 brev. Wester Johan Fredrik f 1845 d 1912 civilingenjör godsägare på Billinge Håkanbol 1885 1 brev. Westman Carl Claes Abraham f 1842 d 1892 vice häradshövding Stockholm 1885 2 brev. Westman Ernst Willgott f 1823 d 1891 direktör i Jernkontoret Stockholm 1873 2 brev. von Vicken Fredrik August f 1818 d 1894 vice häradshövding godsägare på Uggebol Ölme (Värml) 1885 1 brev. Victorin Nils Wilhelm f 1819 d 1895 brukspatron och bankdirektör i Örebro 1882 1 brev. Vikström Bengt Johan Carl f 1821 d 1885 f d auditör vid Värmlands regemente Upsala ? 1885 2 brev. Wikström Rudolf f 1856 d 1931 lantbrukslärare sed godsägare och kamrer i Värmlands brandstodsbolag 1885 1 brev. W Wilson grosshandelsfirma Göteborg 1873 1 brev, 1882 2 brev. Wistrand Louise född Strokirk f 1854 d 1939 g m provinsialläkaren i Karlskoga Magnus Axel Knut Wistrand 1873 1 brev. Wolff Carl Eberhard f 1827 jägmästare föreståndare för Prästeruds skogsskola Varnum (Värml) 1882 3 brev. Wärmlands se Wermlands. Yngström Carl Johan f 1814 d 1907 brukspatron på Valåsen 1885 1 brev. Zethraeus Johan Henrik f 1828 d 1914 stadsmäklare i Stockholm 1885 2 brev. Ziemssen Oswald doktor Wiesbaden 1882 1 brev. Örebro enskilda bank Örebro 1882 2 brev, 1885 1 brev. Örn Gustaf Abraham f 1851 d 1915 grosshandlare och bankdirektör i Göteborg 1882 1 brev. Örn Gustaf Wilhelm f 1856 d 1931 ryttmästare Sannahed 1882 1 brev. Örn Johan Oscar f 1812 d 1894 major bruksdisponent på Kvarntorp (Värml) 1873 2 brev, 1882 1 brev. Örn Hagberg & Co grosshandelsfirma Göteborg 1882 1 brev.