bild
Volym

[Förteckning över brevskrivare Nynäsarkivet II-III.]

Nynäsarkivet , Visnums-Kils socken (Nynäs egendom)

Grunddata

ReferenskodSE/VA/51278/Ö 3/Bilaga 1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cD3KfNINZ4ExinUlcsyaJ6
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningBilaga 1. Förteckning över brevskrivare till hovmarskalken Carl Fredrik Hammarhjelm i Nynäsarkivet II-III. Adlercreutz Gustaf Magnus f 1775 d 1845 generallöjtnant Götal. Skara landsförs. II:1819:1. Adlersparre Carl August (Albano) f 1810 d 1862 greve kammarherre skriftställare II 1837:1 III 1838:2. Adlersparre Georg f 1760 d 1835 landshövding exellens greve m.m. Gustafsvik Varnum II:1815:2. Agard Carl Adolph f 1785 d 1859 professor biskop i Karlstads stift vå:1 ? Ahlbom Lars Wilhelm f 1792 inspektor på Hillringsberg i Glava II:1816:1. Ahrengren Pehr f 1767 d 1827 skomakare och gästgivare Kristinehamn II:1814:1. Allstrin Gustaf Fredrik Örebro III 1822:1. Allström Carl G löjtnant (not om lysn) III 1832:1. Altin A L Tidö Eskilstuna II 1813:1. Aminoff Carl Christoffer f 1760 d 1835 ryttmästare Stommen Säter Skarab 1 II:1814:1. Aminoff Feodor f 1766 d 1838 major Stommen Säter Skarab II:1807:3 1813:1 1814:3 1815:4 1816:2 1818:1. Andersson C J Kristinehamn III 1838:1. Andersson Jan Elfhyttan III:1822:1. Arfwedson Johan August f 1792 d 1841 bruksägare Stockholm och Valinge Södermanlands län II:1812:1 1816:1. von Axelson Carl Axel f 1779 d 1848 major Valnäs II:1812:12 1813:1 1814:6 1815:2. von Axelson Gustaf f 1787 d 1847 överstelöjtnant II:1816:3 III:1819:1. von Axelson Johan Fredrik f 1791 d 1866 major godsägare II:1812:5 1813:2 1814:2 1815:2 1816:2 1818:1. Axling Olof Bregårdstorp Karlskoga II:1815:2. Bagge Peter Reinhold f 1757 d 1815 postinspektor i Karlstad II:1814:1. Bahrman Jacob Christian handlande Göteborg f 1769 d 1857 III:1819:2 1820:6 1821:1. Barckman Anders f 1767 d 1814 sadelmakare i Kristinehamn II:1814:1. Barckman Maria f 1767 d 1837 änka Kristinehamn II:1814:1. Barclay Alexander & Co Göteborg II:1818:1 1819:1 1820:2 1830:1 III:1820:3 1822:2 1826:.1. Beckman Christian Karlstad III:1826:1. Beckman Edvard Stockholm 1838:1. Belfraage Hans Carl f 1777 d 1833 major II:1814:1. Belfrage Elisabeth (Lisette) Carolina Sofia född von Lagerlöf f 1775 d 1835 II:1816:2. Belfrage Johan Leonard f 1754 d 1820 generalmajor II:1814:1, 1815:1. Bellander Carl Sölje III:1820:1, 1821:1, 1822:1. Bellander Laur Petr f 1776 bruksinspiktor på Jonsbol i Visnum II:1812:2, 1814:8, 1815:1, 1816:2. Bengtsson Jacob Hult II:1812:1, 1816:1. Berg C Axel & Son Karåsen Örebro II:1814:3. Berg L & Son Kristinehamn II:1812:3, 1813:2, 1814:1, 1816:3. Berg M F Stockholm II:1814:1. Bergenschöld Erik Johan f 1785 d 1865 landshövding i Örebro justitiekansler II:1812:1, III:1822:2, 1838:1. Bergenschöld Fredrik Zacharias f 1739 d 1814 överstelöjtnant (notifik. om hans död) II:1814:1. Bergenschöld Maria Charlotta f 1783 d 1845 Höjen III:1822:1. Berger Alexander f 1773 d 1839 brukspatron på Södra Håkanbol II:1814:3, 1815:2, 1816:2, 1817:1, III:1822:1. Berger Anna Maria född Hedrén f 1780 d1818 maka till brukspatron Alexander Berger på Håkanbol II:1814:1. Berger Per Gustaf f 1775 d 1834 kronofogde i Göteborgs och Bohus län II:1816:1, 1830:1, 1832:1, III:1822:3. Berger Ulrika Eleonora f 1772 d 1829 se: Uggla... Berggren J M bergsfogde Rosensjö Karlskoga II:1812:1, 1816:1. Bergius Carl Reinhold brukspatron på Håkanbol II 1812:3, 1813:1, 1814:9, 1815:4, 1816:5, 1817:1, u.å:2. Bergius Pehr f 1740 d 1819 läkare brukspatron på Krontorp med doktor II 1812:3, 1814:2, 1815:1, 1816:2, u.å:2. Berggren Christopher d 1814 apotekare i Kristinehamn (notifik om hans död) II:1814:1. (Bergström Fredrik Stockholm III:1820:1). Berman Gustaf Karlskoga II:1816:1. Bergroth Olof Alkvettern II:1813:1. Bergsten Bengt Salpetersjudare Örebro II:1814:1. Bergsten L C Simtuna II:1816:1. Bergström Fredrik Stockholm III:1820:1. Bergström Johan August f 1776 d 1828 expeditionssekreterare i Krigsexpeditionen Stockholm II:1815:1, 1816:3. Billqvist Carl E Göteborg II:1817:1. Biörling S J Filipstad III:1820:2. Bjurbäck Maria född Lundgren f 1755 d 1833 biskopinna Karlstad II:1821:3, 1822:2, III:1822:3, 1825:2, 1826:1. Bjurbäck Olof f 1750 d 1829 biskop i Karlstads stift II:1816:1, 1817:3, 1821:1, III:1822:1. Björkander L Björsäter II:1815:1. Björkander L Björsäter II:1815:1. Björkman P u.å:1. Björnberg N grosshandelsfirma i Göteborg II:1816:1. Björnstjerna Magnus Fredrik f 1779 d 1847 friherre greve general m.m. II:1816:1. Blaurock Charles f 1767 handlande i Göteborg Se Tarras Laur Blaurock & Co. Bleumer Beata Christina född Uggla f 1786 d 1849 maka till överstelöjtnant Conrad Adam Bleumer II:1815:2, 1816:5. Blomqvist Christine Kristinehamn II:1813:2, 1814:2. Bogh u f dat Kristiania III:1821:1. Bolander Carl Stockholm II:1812:1. Bonnecreutz H E Segerstad II:1814:1. Borelius Daniel f 1779 d 1838 handlande i Nora II:1811:2, 1812:5. Borgert G N & Co Göteborg II:1813:1, 1815:2. Bosén Pehr Johan f 1765 d 1822 förste expeditionssekreterare i Kammarexpeditionen Stockholm II:1812:1, 1814:2. Boström A Mariestad III:1822:1. Branzell Jan Stavnäs III:1819:1. Bratt Chr Forsvik III:1820:3, 1821:2, 1822:1. Bratt E G ingenjör Mörnäs Sillerud III:1821:1. Bratt af Höglunda Ulrika Charlotta f 1784 se Christiernin. Brattström Eric f 1773 d 1838 hovrättskommissarie kronolänsman Filipstad II:1815:1. Bredberg B G Vall III:1838:1. Bredsberg Nils f 1758 d 1826 kommissionslantmätare Svenneby Fryksände II:1814:1. Brogren G Varnäs II:1812:1. Broms C G & J D grosshandelsfirma Örebro II:1812:3, 1814:4, 1816:4, 1829:1. Broms Erik Adolf f 1753 d 1828 handlande i Göteborg kommerseråd II:1813:3, 1814:3; 1815:1. Broström Lars f 1767 d 1841 stadsfiskal i Kristinehamn II:1815:1. Bruce Adam f 1771 d 1863 tullinspektör kammarherre II:1815:, 1816:1. Bruno S J Runnaby militieboställe i Eker Örebro län II:1816:1. Bruse Eric f 1776 gruvbrytare Yngshyttan Färnebo II:1811:2, 1812:2, 1813:1, 1814:6, 1815:1, 1816:3. Burén Adolf f 1777 d 1848 bruksägare på Grytgöl Hällestad Östergötlands län II:1815:1, 1816:1. Burman F överstelöjtnant Söderhamn II:1816:1. Byström Sven II:1816:1. Camitz Conrad f 1790 d 1840 brukspatron på Sund i Nysund II:1814:1, 1816:5, III:u.å:1. Camitz Fredrika Constantia född Widmark f 1763 d 1814 maka till brukspatron Georg Camitz Sund i Nysund (not om hennes död) II:1814:1. Camitz Georg (Göran) f 1788 d 1868 brukspatron på Skagersholm i Finnerödja Skaraborgs län II:1816:3. Camitz Marcus f 1790 d 1862 brukspatron på Norra Håkanbol i Nysund Värmlands län II:1813:1, 1814:5, 1815:2, 1816:2. Camitz Sophie Magdalena Conradsdotter född Widmark f 1766 d 1836 II:1815:2, 1816:1. Carlén Nils guldsmed i Stockholm II:1811:1. Carleson Edvard Mariestad II:1816:3. Cederblom Johan f 1795 d 1883 bruksinspektor på Bromö glasbruk på Torsö Skaraborgs län II:1815:1. Cederborgh Erik Reinhold f 1782 d 1864 brukspatron på Stjärnfors i Ljusnarsberg och Vedevåg m.m. II:1802:1, 1808:2, 1810:1, 1811:1, 1812:1, 1814:1, 1815:1, 1816:1, u.å:2. Cedercrona Carl Ulrik f 1790 d 1855 överstelöjtnant III:1826:1. af Chapman Gustaf Adolph Neuendorff f 1772 d 1859 II:1815:1, 1816:1. Christiernin Ulrika Charlotta f 1784 gift Bratt af Höglunda 1804:1811 II:1814:1. Christiernsson A C Ymmmingshyttan Örebro II:1815:1. Cimmerdahl Johan Adolf f 1783 d 1821 kir mag stads- och lasarettsläkare i Mariestad sed bataljonsläkare II:1812:1. Cohn Emanuel A handelsbetjänt i Göteborg II:1817:7. Cöhler Carl Daniel f 1784 handelsman i Kristinehamn II:1813:1, 1814:1, 1816:2. Dahl Daniel f 1786 d 1829 grosshandlare i Göteborg II:1814:1, 1815:1. Dahlcrona Georg Gabriel f 1781 d 1834 kanslist i Justitierevisionen Stockholm II:1819:1. Dahlkarlsbergs Grufvebolag Dalkarlsberg II:1816:1, III:1822:1. Dalin E Säby III:1826:1. Danckwardt Carl Gustaf f 1786 d 1875 lagman Yxkullssund Berga Kronobergs län II:1813:1. Danckwardt Magnus Georg f 1788 d 1841 statssekreterare Stockholm II:1809:2, 1810:2, 1811:1, 1812:6. Dham C F Örebro II:1816:1. Djurklou Gabriel f 1780 d 1843 friherre kapten Sörby Norrbyås Örebro län II:u.å:1. Djurman Hedvig Ulrika f 1780 husmamsell på Krontorp i Visnum II:1815:5, III:1822:2. Drysén Nils Magnus f 1790 d 1840 överauditör vid Svea livgarde Stockholm II:1816:1. Drös Peter f 1778 bruksförvaltare på Kavlås egendom i Hömb Skaraborgs län II:1812:6. Durchnis H köpman II:1815:7, 1816:13, 1817:10, 1818:2, u.å:2. Dyrén Jacob f 1757 d 1819 bruksförvaltare på Åsens egendom i Björsäter Skaraborgs län II:1815:1. Dyrén J P grosshandlare Mariestad III:1826:1. Dyrén & Bergman grosshandelsfirma i Mariestad II:1815:3, 1816:2. Edberg Andreas skeppare Göteborg II:1818:1. Ehrencrona Carolina Juliana f 1783 fröken II:1813:1. Ehrencrona Johan Fredrik Gammal f 1798 d 1855 häradshövding i Västersysslets domsaga Värmlands län II:1823:1. Ehrnberg J G Marieholm Mariestad III:1826:1. Ekelund Lars f 1765 d 1821 bruksägare Bjurbäcken i Lungsund Värml l, II:1812:1, 1813:1. Ekendahl Pehr f 1762 d 1827 fil mag hovpredikant prost och kyrkoherde i Ölme Värmlands län II:1814:1. af Ekenstam Israel f 1784 d 1856 överste tullinspektör II:1814:1, 1816:1, III:1832:2. Ekerman Johan Gustaf f 1774 d 1834 hovrättsråd i Göta hovrätt Jönköping II:1814:1. Ekström P Göteborg II:1816:1. Ekströmer Pehr f 1773 d 1836 komminister i Visnum (Värml) II:1812:1. Eldh Anna Christina majorska Qveggen Bjurtjärn II:1813:2, 1814:1. Elfstrand Johan Fredrik f 1761 d 1826 landssekreterare i Karlstad II:1814:1. Elgenstierna Nils Wilhelm f 1785 d 1824 professor överläkare vid Serafimerlasarettet i Stockholm II:1815:1. Enblom And Stockholm 1838:1. Enbom C P snickare Örebro II:1815:1. Eneschiöld Frans Magnus f 1774 d 1822 överstelöjtnant och godsägare på Segmon i Ed Värml l II:1812:2, 1813:2, 1814:2, 1815:1, u.å:1. von Engeström Lars Loka III:1820:1. Erdtman & Ahlberg grosshandelsfirma i Stockholm II:1815:1. Ericsson Eric Granbergsdalen Karlskoga II:1814:2, 1815:1, 1816:1. Ericsson Eric Åskagen Kroppa Värmlands län II:1813:1, 1814:1, 1815:1, 1816:1. Ericsson Lovisa Västerås II:1814:1, 1815:1. Eriksson Ol Grythyttan II:1814:1. Ersson Carl Skafnäset III:1822:1. von Essen af Zellie Didrik Adolf f 1766 d 1832 överstelöjtnant Skofteby säteri i Norra Härene Skaraborgs län II:1826:1. Ewerlöf u f (möjl Frans Jacob E f 1758 d 1829) Köpenhamn II:1816:1. Fahlbeck Johan f 1786 brukspatron på Kalhyttan i Färnebo Värml l II:1811:1, 1812:3, 1813:1. Falk Herman Adolph f 1785 d 1865 överjägmästare Sjögränd Norra Råda II:1814:1, 1815:1, III:1822:1. Flach Johan Philip f 1780 d 1840 kapten Hillringsberg II:1814:2, 1816:1, u.å:1. Forelius Daniel f 1787 d 1837 generalauditör Stockholm II:1814:3, 1815:2, 1816:3. af Forselles Jacob Henrik f 1785 d 1855 bergmästare och bruksägare II:1807:1, Forsman Gottfrid f 1760 d 1823 expeditionssekreterare Kristinehamn II:1814:2, 1816:1. Franc Sparre Bengt Erland f 1774 d 1837 greve generalmajor president II:1832:2. Frestadius Hans Johan Ulrik f 1748 d 1816 rådman i Stockholm II:1814:1. Friman u f dat Kristinehamn II:1814:1, 1815:1. Frychius Johan Magnus f 1768 d 1841 fänrik i Värmlands reg arrendator av Aversta i Ölserud (Värml) )II:1813:1. Frykholm C N Sölje III:1820:10, 1821:1, 1822:5, u.å:1. Frykman E & Co Karlstad II:1814:1. Frykman Johan Peter f 1761 d 1837 ekonomidirektör vågmästare i Kristinehamn II:1816:1. Fryxell Axel f 1765 d 1834 lektor vid Karlstads gymnasium sed kyrkoherde i Sunne Värmlands län II:1814:1, u.å:1. Frölich David f 1788 d 1862 greve häradshövding Katrineberg Nedre Ullerud III:1822:2, 1838:3. Geijer Bengt Gustaf f 1724 d 1817 brukspatron på Ribbingsfors i Amnehärad Skaraborgs l II:1814:1. Geijer Carl Fredrik f 1784 d 1853 kamrer i Jernkontoret III:1822:2, 1826:1 se även: Geijer Erik Gustaf. Geijer Erik Gustaf f 1783 d 1847 professor i Uppsala en av de aderton i Sv akademien skald m.m. II:1814:1, 1818:7. Geijer Fredrik Wilhelm f 1784 d 1829 assessor bruksägare II:1812:1. Geijer Fredrik Wilhelm f 1789 d 1844 major och postmästare II:1816:1, III:1838:1. Geijer Louise Regina f 1761 d 1825 se Linroth. Geijer Pehr Gustaf f 1769 d 1836 brukspatron på Fösked i Nyed i Värmlands län II:1816:1, u.å:1. Geijer Salomon Eberhard f 1770 d 1842 lagman Stockholm II:1814:1, 1816:3. af Geijerstam Claes Laurens f 1771 d 1819 brukspatron (not om hans död) II:1819:1. af Geijerstam Gustaf Emanuel f 1800 d1877 bruksägare på Frösvidal II:1836:1. af Gejerstam Johan Henrik f 1763 d 1846 hovjunkare brukspatron på Alkvettern II:1812:2. von Gertten Emil Adam f 1772 d 1844 överstelöjtnant II:1816:2, 1819:1, 1820:2, 1821:1, III:1820:2, 1822:1. von Gertten Johan Adam f 1767 d 1835 generalintendent ståthållare landskapsmålare II:1833:5. Gerfström Johan Mariestad III:1822:3. Gother Caroline Söderhamn III:1822:1. Grill Claes Abraham f 1786 d 1863 brukspatron disponent på Söderfors bruk II:1817:1. Grill Fredric Wilhelm f 1784 d 1861 brukspatron på Mariedamm och Godegård II:1812:1, u.å:1. Grill Pehr Isaac f 1772 d 1842 brukspatron på Garphyttan II:1815:2, 1816:1. Gripenstierna Brita Elisabeth (Lisette) född Nordberg f 1770 d 1848 Årås säteri Södra Råda II:1814:1. Gripenstierna Carl Wilhelm f 1761 d 1843 friherre major II 1812:1, 1813:2, 1814:2, 1817:2, 1819:3, 1830:1. Grubbe A kanslist i Bankodiskotverket Stockholm II:1816:1. Gullberg Olof Edvard Djurgården Stockholm o Mariestad II:1816:2, III:1822:1. Gustafsson Per Bråta II:1816:2. Gyllenhaal Carl Henrik f 1788 d 1857 friherre landshövding i Skaraborgs län generaltulldirektör II:1816:2. Gunther Agneta Fredrika f 1798 d 1840 (1824 gift med löjtnant Emanuel af Geijerstam f 1797 d 1874 II:1815:1. (Göransson Föran Visnum diskontkontor II:1813:1, 1814:2, 1815:4, 1816:7.) Göransson Göran Visnum II:1814:1. Göta kanalbolags diskontkontor II:1813:1, 1814:2, 1815:4, 1816:7, 1818:1. Göteborgs diskontkontor II:1812:1, 1813:2, 1814:2, 1815:4, 1816:4. Haak Per Reinhold f 1783 d 1864 med dr assessor stadsläkare i Kristinehamn II:1816:1. von Hackwitz Carl Fredrik possessionat = godsägare, bruksägare Nynäs III:1838:1. Hagberg Olof f 1768 brukspatron på Svartsång i Kroppa Värml l. II:1810:1, 1811:2, 1812:5, 1813:3, 1814:2, 1815:2, 1816:3, u.å:1. Halenius Lars Ernst f 1772 d 1828 stadssekreterare och rådman i Kristinehamn II:1812:7, 1813:1, 1814:6, 1815:3, 1816:11. Hallgren Lars f 1762 d 1835 rådman i Vänersborg II:1815:1, 1816:1, III:1822:1. Hamberg Carl Gustaf f 1792 d 1863 klockare och organist i Filipstad II:1814:3, 1815:4, III:1822:3. Hamilton Hugo David f 1789 d 1863 greve vice häradshövding godsägare på Blomberg i Husaby Skarab l. II:1815:1, 1817:4, 1821:1, 1832:1, 1833:1. Hammaren ? Anders Filipstad II:1814:2. Hammarhjelm Bengt f 1800 d 1849 kapten i Västgöta reg. II:1815:1, 1816:3. Hammarhjelm Carl f 1822 d 1894 godsägare på Nynäs i Visnums-Kil disponent II:1839:1, 1840:2. Hammarhjelm Carl Gustaf f 1774 d 1848 kapten och godsägare på Suntetorp i Skaraborgs län II:1814:1, III:1822:4. Hammarhjelm Carl Gustaf f 1800 d 1870 hovjunkare och godsägare på Lundhult och Ryd i Ryd Skaraborgs län II:1815:1, 1816:3, 1830:1. Hammarhjelm Gustaviana Charlotta f 1747 d 1828 gift Lind af Hageby II:u.å:2. Hamnström Bengt Gustaf f 1774 d 1855 överjägmästare i Örebro hovjägmästare II:1816:2. Hamnström J C Örebro II:1815:1, II:1826:1. Hanell Karl Gustaf f 1792 bokhållare på Krontorp i Visnum II:1815:2, 1816:1, III:1822:3. Hassel Carl f 1788 d 1844 handlande i Kristinehamn II:1812:6, 1813:4, 1814:11, 1815:5, 1816:1, u.å:2. Hasselqvist Theodor Stockholm III:1822:1. Hasselström L Drottningholm II:1814:1. Hay J Haddebo bruk i Svennevad Örebro län II:1813:1. Hedberg Alexander Valåsen Karlskoga II:1815:3, 1816:4. Hedberg Anders handl i Uddevalla II:1813:1. Hedberg C S Stockholm III:1822:5. Hedberg L Gymminge Örebro II:1814:1. (Hedborg f 1818 d 1830 godsägare på Risberga kloster i)?. Hedborg E Kristinehamn III:1838:1. Hedengren Olof f 1781 d 1830 godsägare på Risberga kloster E Edsberg Örebro län II:1812:1. Hedrén Anders f 1748 d 1819 prost och kyrkoherde i Ör Älvsborgs l. II:1815:1. Hedrén Anna Maria f 1780 d 1818 se Berger. Hedrén Johan Jacob f 1775 d 1861 biskop i Karlstad sed i Linköping II:u.å:2. von Heland Louise Ransäter III:1822:1. Helin J Ris III:1821:1. Helling J B f 1791 bokhållare Karlstad II:1815:2. Hellström Olof f 1752 d 1834 tullöverinspektör rådman i Kristinehamn II:1812:1, 1813:1, 1815:1, 1816:1. Herlenius Johan Henrik f 1780 d 1867 godsägare på Berg i Väse Värml l fältsekreterare II:1813:1, 1814:4, 1817:1, u.å:1, III:1819:5, 1820:5, 1821:4, 1822:2, 1826:1. Hermansson C Örebro II:1812:1. von Hermansson Catharina Lovisa född Linroth f 1791 d 1831 grevinna g m löjtnant och godsägare på Vaholm i Vad (Skar) greve Gustaf Adolf von Hermansson II:1830:1. von Hermansson Gustaf Adolf f 1787 d 1832 greve löjtnant och godsägare Vaholm (Skar) II:1816:1. Hierta Axel Adam f 1749 d 1820 friherre överste II:1816:1. Hierta Carl Anton f 1755 d 1824 friherre kapten II:1812:1, 1814:6, 1815:2, 1816:8, 1817:2, 1819:3, u.å:2. Hierta Carl Johan f 1801 d 1868 friherre fänrik bokhållare II:1814:1, 1817:3, 1818:3, 1819:3, 1821:1, 1822:3, u.å:2, III:1822:3. Hierta Emerentia f 1790 d 1841 fröken II:1814:2, 1815:1, 1816:2, u.å:2. Hierta Marie Sophie född Pistolekors f 1763 d 1826 friherrinna g m kapten friherre Carl Anton Hierta II:1815:1. Hierta Sophie Lovisa f 1791 d före 1876 fröken (gift m brukspatron Gustaf Adolf Sandelin f 1783) II:1816:1, 1817:5, 1818:1, u.å.:2. Hinnerson Z brukspatron II:1812:3, 1813:3, 1815:3, 1816:2, III:1822:1. von Hofsten Erland Villingsberg III:1826:1. von Hofsten Erland E:son f 1781 d 1832 brukspatron på Skråkvik (Värml) (not om hans död) III 1832:1. Holmstedt Johan f 1780 d 1844 bruksägare på Kilsby i Visnums-Kil Värml l. II:1807:1, 1809:1, 1812:3, 1813:1, 1814:6, 1815:6, 1816:2, u.å:1, III:1822:1, 1838:1. Holmström J Kristinehamn II:1812:1, u.å:1. Holterman Niclas f 1758 d 1824 grosshandl i Göteborg II:u.å:1. Hulting Sten G Bofors II:1816:1. Håkansson Joh Stora Horn II:1815:1. Hästesko af Målagård Johan Wilhelm f 1784 d 1867 major II:1813:1, 1815:1. Högberg Johan Henrik f 1759 d 1828 snickareålderman i Kristinehamn II:1812:2, 1813:1, 1814:1. Hörstadius Gustaf Adolf f 1787 d 1856 bruksägare II:1815:2, 1816:1. Höke Harald f 1766 kapten Karlstad II 1811:1, 1812:5, 1813:1, 1814:2. In de Betou P Stockholm III:1838:1. Jacobsson N L lantbrukare Lövsta Södertälje II:1816:1. Jansson Joh II:u.å:1. Jernkontoret Stockholm II:1815-1820:15, III:1822:1. (af) Jochnick Jonas f 1783 d 1833 överste II:1816:1. Johansson Gustaf vinhandlare i Stockholm II:1816:1, 1817:1. Johnsson A Höglunda III:1838:1. Jonsson Jonas Bregården III:1822:1. Jonsson Olof Tjöhle III:1839:1. Kenlock Anders f 1740 d 1816 kamrer i Göteborgs Diskonkontor rådman och kommerseråd i Göteborg II:1812:2, 1813:1, 1814:1. Kihlberg Per Emanuel handlande i Hjo III:1838:1. Kihlén Louise Loka III:1826:2. Kihlman A II:1814:2, 1815:4, 1816:7. Kihlman J N Göteborg III:1838:1. Kindberg S Johan f 1766 d 1838 mäklare och skeppsklarerare godsägare på Senäte i Otterstad Skarab l. II:1814:2. Kindelius C Stockholm III:1822:1. Kleman Gustaf Bernhard f 1784 d 1839 landssekreterare i Karlstad tit lagman II:1816:4, III:1822:1. Kock Carl Anton f 1788 d 1843 lagman Stockholm II:1813:1. Kolthoff Sven f 1789 d 1859 ingenjör i Kristinehamn II:1814:1. Kruskopf Nils Gustaf f 1773 vågmästare i Karlstad II:1812:1. Kullgren Bengt Niklas f 1785 d 1838 handlande i Kristinehamn II:1826:1, 1829:1, 1832:1, III:1822:1. Lagerberg C Lidköping III:1826:1. Lagerheim Gustaf Adolf f 1788 d 1845 övermekanikus vid Göta kanalverk överste m.m. II:1808:1. Lagerheim Erik Julius f 1786 d 1845 hovmarskalk m.m. II:1805:1, 1837:2, 1839:2, 1840:4. Lagerhjelm Per f 1787 d 1856 assessor och brukspatron på Bofors II:1812:1, 1913:2, 1814:1, 1915:5, 1816:9, 1817:1, III:1822:1. Lagerhjelm Per f 1787 d 1856 bruksägare se även Dahlcrona. Lagerholm Haqvin Emanuel f 1787 d 1821 kommissionslantmätare Varnäs Grythyttan II:1814:1, 1816:1. Lagerlöf Peter f 1780 d 1826 bruksbokhållare Allström i Alster Värmlands län II:1817:1. von Lagerlöf Carl Olof f 1780 d 1818 överstelöjtnant II:1813:2, 1816:3, 1817:4. von Lagerlöf Catharina Charlotta f 1792 d 1857 fröken II:1816:1. von Lagerlöf Elisabeth (Lisette) Sofia se Belfrage. von Lagerlöf Nils Fredrik f 1777 d 1825 överstelöjtnant II:1812:1, 1813:2, 1814:2, 1815:2, 1816:3, 1817:1, III:1822:2. Lake Christina jungfru Kristinehamn II:1815:1. Lake Olof Fredrik f 1783 d 1862 handlande och rådman i Mariestad III:1819:3, 1820:1. Lalin Daniel f 1782 d 1855 brukspatron på Ransäter och Jonsbol Värmlands län II:1812:8, 1813:1, 1814:4, 1815:2, 1816:3, u.å:3, III:1822:1. Landshövdingeämbetet i Värmlands län Karlstad II:1814:3, 1815:1, 1816:2. Larsdotter Sara Cajsa tjänarinna Niklasdam II:1838:1. Larson A M Kristinehamn II:1816:1, u.å:1. Larsson Erik Peter f 1793 d 1834 länsnotarie sed landssekreterare i Karlstad II:1814:1. Larsson Johan arrendator Sjötorps docka Lyrestad II:1841:1. Larsson Joh f 1754 d 1821 bruksinspektor på Liljedals glasbruk i Ed Värmlands län II:1812:1. Larsson Olof Backetorp Sunne Värml l. II:1812:2. Larsson Olof Södrahult II:1816:1. Leffler Sven Peter f 1776 d 1850 akademiboktryckare och bokförläggare i Uppsala med doktor II:1814:1. Leijonhufvud A friherre II:1812:1. Lexow Carl Fredrik f 1778 d 1854 med doktor kir mag stadsläkare i Kristinehamn II:1812:1, 1816:3, u.å:1. Lilliehöök J W Boda II:1814:2, 1816:1. Lilliestråle Carl f 1797 d 1875 kapten och godsägare på Låstad i Strängnäs landsförsamling II:1825:1. Lind af Hageby Carl Jacob f 1769 d 1854 ryttmästare och godsägare Moholm i Mo Skarab l. II:1812:12, 1813:4, 1815:1, 1816:2, III:1822:1. Lind af Hageby Gustaviana Charlotta född Hammarhjelm f 1747 d 1828 se Hammarhjelm. Lind af Hageby Johan Fredrik Ludvig f 1804 d 1883 (kallade sig även Fredrik Lindqvist löjtnant III:1922:1, 1832:7, 1833:1, 1835:2, 1837:1, 1838:1. Lind af Hageby Ulrika (Ulla) Carolina Lovisa f 1802 d 1894 fröken (sed gift Lind af Hageby) II:1816:1. Lind af Hageby Ulrika (Ulla) Eleonora född Stackelberg f 1775 d 1870 fru Stångsäter III:1835:3. Lindauer Em III:1834:1. Lindh Nils Magnus f 1775 d 1835 boktryckare och bokförläggare i Örebro bruksägare II:1811:1, 1813:7, 1814:18, 1815:11, 1816:18, 1819:3, 1821:4, 1822:2, 1830:8, 1832:5, 1833:2, 1837:1, u.å:4. Lindh Ulrica (Ulla) Justina född Öijer Örebro maka till boktryckare N M Lindh II:1913:1, 1821:1. Lindahl Simon Leonhard f 1797 bruksinspektor på Jonsbol i Visnum Värml l. II:1826:1. Lindberg Carl Peter f 1772 d 1840 bruksinspektor på Björneborgs bruk II:1814:2, 1815:4, 1816:1. Lindberg & Son W-fors Borås II:1815:1, 1816:1. Lindbom Gustaf Aron f 1758 d 1814 bergsråd i Filipstad II:1812:1. Lindquist Olof f 1764 d 1828 kollega vid Frösö skola fil mag II:1810:1, 1814:1, 1815:1. Lindqvist Fredrik se Lind af Hageby Johan Fredrik Ludvig. Lindstedt Johan Peter f 1773 d 1824 rådman och handlande i Kristinehamn II:1814:2, 1816:1. Lindwall A bokbindare och bokförsäljare i Uppsala II:1814:6, 1815:1. Linroth Carl Evert f 1749 d 1824 kapten och godsägare på Värmlands-Säby i Visnum C F Hammarhjelms svärfader II:1803:1, 1811:1, 1812:7, 1813:5, 1814:3, 1815:4, 1816:3, 1817:5, 1818:1, 1819:1, 1821:1, 1823:1, u.å:14, III:1822:4. Linroth Carl Evert Peter f 1797 d 1846 major och godsägare på Värmlands-Säby i Visnym II:1822:1, III:1838:1. Linroth Catharina Lovisa se von Hermansson Catharina Lovisa född Linroth. Linroth Claes Samuel f 1745 d 1820 kapten Kristinehamn II:1813:1, 1816:2. Linroth Hans Gustaf f 1761 d 1826 hovjunkare Karlstad II:1813:1. Linroth Lars f 1766 d 1834 löjtnant salpetersjuderistyrelsman Torarp Svenarum Jönköpings län II:1814:3 III:1822:1. Linroth Louise Regina född Geijer f 1761 d 1825 maka till kapten Carl Axel Linroth Kristinehamn II:1812:1. Linroth Ulrika Helena född Posse af Säby se Posse af Säby. Lizell Johan Fredrik f 1777 d 1841 fil mag lektor i Karlstad II:1814:6, 1815:6, 1816:1. Ljungberg Carl H f 1785 anställd på Krontorp II:1815:2. Ljungberg Carolina Charlotta f 1748 se Mannercrantz. Ljungbergh Adolph Fredric Borgård II:1814:1, 1815:5, 1816:1, III:1822:1. Lorich Frans Joachim f 1785 d 1863 fil jubelmag förste expeditionssekreterare i Kungl Maj:ts kansli II:1810:1. Low Smith & Co handelsbolag Göteborg II:1815:1. Ludendorff Ungewitter & Co handelsbolag Göteborg II:1819:1, 1829:1, 1830:2, 1833:1. Lundberg Anders f 1784 d 1821 handlande i Filipstad II:1814:1. Lundgren Jonas handlande i Örebro II:1816:1. Lundgren Lisa d 1814 se Mullberg. Lundgren Maria f 1755 d 1833 se Bjurbäck. Lundgren P Örebro II:1812:4. Lundgren Per Gudmund f 1773 d 1852 konditor i Kristinehamn II:1812:1. Lundstedt O H Jonsbol III:1822:1. Löfvenskiöld Eva Ulrika Sophia född Åkerhielm af Blombacka f 1788 d 1865 maka till hovmarskalken Carl Fredrik L Bergatorp Berga Skaraborgs län II:1833:1. Löthner Carl Daniel d 1871 brukspatron Vassgårda III:1838:1. Löwenhielm Carl Gustaf f 1759 d 1839 greve kapten och fideikommissarie till Lång i Grums Värml l. II:1832:2. Löwenhielm F Björnö III:1826:2. Löwenhielm Maria Margareta (Greta) f 1765 d 1855 fröken II:1802:1. Malm G W Stockholm II:1816:1. Malm & Söner grosshandelsfirma Göteborg II:1815:2, 1816:1. Malmström Carl Adolf f 1764 d 1836 bruksförvaltare på Laxå bruk godsägare på Södra Holmstorp i Tysslinge ekonomidirektör II:1814:1. Mannercrantz Carolina Charlotta f 1748 änka 1803 efter sergeanten vid Göta artillerireg Anders Reinhold Ljungberg II:1807:1. Mannerheim Gustaf Johan f 1754 d 1826 major godsägare på Sveneby säteri i Skaraborgs län II:1816:1. Mannerstråle Carl Wilhelm Sebastian f 1786 d 1825 brukspatron på Jäders bruk II:1814:1, 1816:2. Mannerstråle Marie Charlotte född Mannerheim d 1816 not om hennes död se Mannerstråle Carl Wilhelm Sebastian. Mannerstråle Mårten Christoffer f 1756 d 1841 brukspatron och kapten Jäders bruk II:1814:2. von Matern Johan Anton f 1777 d 1851 major och tulldistriktschef II:1814:2. Mc Raw John Sundtorp Skövde III:1822:1. Melin Paul f 1769 d 1849 handlande i Göteborg III:1820:8, 1825:7. Mitander Nils f 1767 d 1841 brukspatron i Filipstad II:1811:2, 1812:3, 1813:1, 1814:4, 1816:4. Moblad Abraham f 1773 d 1826 häradsskrivare i Östersysslets fögderi Värmlands län bosatt på Västra Hav i Varnum II:1812:1, 1814:1, 1816:2. Mollier J E handlande i Lidköping III:1820:4, 1821:1. Mullberg Lisa född Lundgren d 1814 not om hennes död II:1814:1. Nauclér Gustaf f 1772 d 1835 bergmästare vid Nya Kopparberg II:1814:3. Nilsson N Karlstad II:1812:1, 1814:1. Nilsson Olof f 1781 d 1824 kommissionslantmätare och vågmästare ingenjör och donator i Kristinehamn II:1812:2, 1813:1, 1814:2, 1815:3, 1816:4, 1819:1, 1822:9. Nilsson-Toss Per Tosseberg Sunne II:1814:1. Nordberg Brita Elisabeth (Lisette) f 1770 d 1848 se Gripenstierna. Nordberg Maria Elisabeth född Schagerström f 1746 d 1819 änka efter brukspatron Peter Nordberg på Årås Säteri i Södra Råda II:1813:2, 1814:1, 1815:1, 1816:6, 1817:7, 1818:6, u.å:1. Nordberg Ulrika (Ulla) Eleonora f 1782 d 1858 mamsell Årås säteri i Södra Råda Stockholm och Mariestad II:1813:1, 1817:3, 1818:2, 1819:1, 1821:3, 1822:5, 1830:1, 1832:2, 1833:1, 1837:6, III:1822:2, 1826:1, 1838:1. Nordenfeldt Anna Wilhelmina född Posse af Säby f 1779 d 1858 gift med löjtnanten och brukspatronen Johan Niklas Nordenfeldt II:1830:1, u.å:6. Nordenfeldt Enar Wilhelm f 1798 d 1868 landshövding i Blekinge län II:1817:1, 1832:1, 1833:2, 1834:1. Nordenfeldt Johan Niklas f 1759 d 1825 löjtnant och brukspatron på Björneborg II:1806:2, 1807:5, 1812:12, 1813:1, 1814:10, 1815:19, 1816:3, 1817:11, 1818:3, 1819:4, 1821:1, u.å:4. Nordenfeldt Johan Åke f 1807 d 1852 generalintendent II:1837:5, III:1837:1. Nordenfeldt Olof f 1790 d 1843 bruksdisponent på Björneborg kammarherre II:1817:1, 1830:2, 1832:2, 1833:1, 1837:2, III:1822:1. Norder Sven f 1769 d 1839 hovpredikant och tit professor ägare av Sätra Bruk i Undenäs Skaraborg län. II:1816:1. Nordström Joh Nic bruksinspektör på Sölje bruk f 1793 III:1819:12, 1820:9. Norin C G f 1773 d 1817 inspektor på Nynäs säteri i Visnums-Kil II:1807:3, 1811:6, 1812:47, 1813:17, 1814:21, 1815:28, 1816:24, 1817:1, u.å:10. Norin Henrik f 1775 d 1835 kronojägare Fogdegården i Sal Skarab län. II:1817:1, 1818:1. Norrman A Kristinehamn III:1822:1. Norrman Carl Fredrik f 1766 d 1819 landskamrerare i Karlstad III:1819:2. Norström C F Lidköping III:1822:1. Norström Mathias f 1772 d 1816 byggmästare vid Trollhätte kanalbolag II:1814:1, 1816:2. von Numers Olof Ulrik f 1775 d 1836 major Lunds gård II:1815:2. Nyberg Sven f 1766 trädgårdsmästare på Våxnäs i Karlstads landsförs II:1825:1. Nygren C Strand Karlstad III:1819:1. Nyström Anna Nynäs III:1838:1. Nystöm Carl Gustaf f 1791 d 1842 kamrerare vid Wermlands provincialbank Karlstad III:1838:1. Nyström Sven vägmästare Byelfsvåg II:1816:2, Odhelius Erik f 1760 d 1834 med doktor assessor regläkare och intendent vid lundsbrunn II:1813:1, 1814:1, 1816:1. Olander Erik Gustaf rådman Lidköping III:1821:2, 1822:2. Olin Per f 1788 d 1834 rådman i Örebro II:1816:1. Olofsson Sven f 1774 Refsten Rudskoga II:1816:1. Ohlsson Jacob Torpskog Karlskoga II:1816:1. Olsson Lars Carlsdahl Nora II:1812:3, 1814:1. Otterström Anders Peter f 1773 d 1836 borgmästare i Kristinehamn II:1814:1. Ottner Anders Karlskoga II:1812:1, 1813:1. Oxelberg P & Son Källmo & Karåsen i Karlskoga II:1812:2, 1813:1, 1814:2, 1815:2, u.å:1. Paban Louis Stockholm iI:1815:1. Paulin Mats löjtnant Kristinehamn och Vanäs Mariestad II:1816:1, III:1822:1. Pehrsson Petter Granåsen Karlskoga II:1816:1. Persson Olof Granåsen III:1822:1. Pettersson Jonas f 1763 d 1812 handlande i Kristinehamn II:1812:4. Pettersson Olof Florsjötorp Grythyttan II:1812:1. Pihl-Mullberg Nils d 1834 brukspatron på Lesjöfors II:1811:3, 1812:4. Piscator Anders f 1788 d 1839 bruksinspektor på Årås i Södra Råda II:1813:1. Pistolekors Marie Sophie se Hierta Sophie född Pistolekors. Poignant Emanuel f 1781 d 1842 lanträntmästare i Värmlands län II:1814:1, III:1819:2, 1822:1. Posse af Säby Anna Wilhelmina f 1779 d 1858 se Nordenfeldt. Posse af Säby Axel Georg f 1821 d 1907 friherre major III:1838:1. Posse af Säby Carl Henrik f 1767 d 1843 friherre greve general m.m. II:1815:2. Posse af Säby Ulrika Helena f 1768 d 1837 friherrinna gift 1788 med kaptenen och godsägaren Carl Evert Linroth på Värmlands-Säby II:1812:1, 1814:1, 1815:1, u.å:1. Preutz Eric Conrad f 1785 båtkarl Lilla Edet Fuxerna II:1814:3, 1815:3, 1816:3. Printz Abraham Roland f 1780 d 1836 statssekreterare (se även Printz A R) III:1821:2, 1822:1. Qwist Anders handlande i Askersund II:1816:1. Ramberg Marcus f 1777 d 1823 hökare i Kristinehamn II:1814:1. Reuterstam P Mariestad III:1822:3. Ribbing af Koberg Juliana (Julie) f 1770 d 1833 friherrinna gift 1792 med major Carl Fredrik Uggla f 1766 d 1830 II:1814:1. Richert Johan f 1758 d 1812 lagman och häradshövding i Vadsbo härad Skaraborgs län (not om hans död) II:1812:1. Richert Johan Gabriel f 1784 d 1864 lagman häradshövding rättslärd politiker Truve Lidköping II:1814:2. Ridmark Johan f 1783 bruksinspektor på Årås i Södra Råda II:1814:2. Rikets ständers bank Stockholm III:1822:1. Riksdiskontverket Stockholm II:1812:4, 1813:1, 1814:2, 1815:5, 1816:7. Robsahm Christer f 1796 d 1876 kamrer i Jenkkontoret Stockholm II:1814:1, 1816:2. Roman Gustaf brunnsmästare vid Loka brunn II:1812:1, 1814:2. Roos A Stockholm III:1838:1. Runqvist P J f 1790 kronolänsman i Visnums härad II:1814:3, 1815:4, 1816:2, u.å:1, III:1826:1. Ryberg Nik El f 1775 kamrer i Karlstad II:1816:2. Rydin Johanna Björneborg II:1807:1. Rydqwist Johan f 1751 d 1820 regementskommissarie bokhållare m.m. i Göteborg II:1811:1, 1812:4. Rönström Peter Andreas f 1771 d 1828 protokollssekreterare i Stockholm II:1825:1, III:u.å:1. Sahlin Christopher f 1761 d 1831 brukspatron på Vittlanda i Tösse II:1814:2, 1815:4, 1816:1. Sahlin Jon Varnäs och Flosjötorp Grythyttan II:1815:1. Sahlin Mauritz (Magnus) Reinhold f 1790 d 1856 bruksägare på Vittlanda i Tösse II:1815:1. Salander Joh E Jönköping III:1838:2. Salmenius Anders Magnus f 1786 d 1857 handlande i Borås II:1815:1. Salmenius H Alster III:1819:1. Salmenius Sven f 1791 handlande i Borås II:1815:1, 1816:2, u.å:2. Samström P W Kristinehamn III:1838:1. Sandberg Gustaf f 1758 d 1825 kamrer i Trollhätte kanalbolag Trollhättan II:1816:2. Sandelin Sophie Lovisa född Hierta f 1791 se Hierta. Sandsjö Gustaf f 1781 d 1854 regementsskrivare Husaby III:1819:1. Sandström A Björsäter III:1819:1. Santesson Berndt Harder f 1776 d 1862 kommerseråd bruksägare m.m. II:1832:5. Santesson Gustaf Samuel f 1810 disponent för Bromö glasbruk Skaraborgs län II:1837:2. Schagerström Maria Elisabeth f 1746 d 1819 se Nordberg II:1815:2. von Schatz Carl Jakob f 1780 d 1873 major Hjälmarsnäs II:1815:2. von Schantz Gustav Fredrik f 1786 d 1849 protokollssekreterare Götarsvik Arboga II:1807:1. Scheffer Per f 1787 d 1842 understallmästare fideikommissarie till Fårdala III:1822:1. Schjåltz Erik f 1753 d 1820 postförvaltare i Umeå II:1815:4. Schmidt C J militärmusiker i Örebro II:1816:1. Schultzer Joh Fr musikdirektör Vänersborg II:1814:1. Schweder Erik Wilhelm f 1794 inspektor på Årås i Södra Råda Värml l. II:1816:1. Schöldberg Carl Sanna II:1814:1. af Segerström Lars August f 1782 d 1865 grosshandlare och konsul i Danzig II:1813:1. Silfverhielm Carl Adam f 1760 d 1829 överstelöjtnant II:1814:1, 1816:1. Silferhielm Thure Abraham f 1795 d 1875 kungl sekreterare Vänersnäs II:1815:1. Siöstedt E G Jonsbol III:1822:1. Sjöstedt Joh Stockebäck Skara II:1814:1. Sjöstedt Olof Stockholm II:1814:1, 1815:1. Skårman Anders f 1787 d 1852 kollega vid Skara trivialskola sed prost och kyrkoherde i Undenäs Skaraborgs län. II:1816:1. Sleckbomer J K Sölje III:1820:1. Smedberg Axel Adolph f 1784 d 1870 tjänsteman i Jernkontoret sed växelkontrollör i Göteborg II:1812:3, 1814:2, 1838:1. Sorbon Georg f 1769 d 1828 handlande och rådman i Mariestad kommerseråd II:1812:1. Sorbon Hans Henrik f 1768 d 1848 packhusinspektor i Göteborg tit överdirektör II:1812:2, 1813:1, 1814:5, 1816:1, 1825:1. Sparre Gustaf Adolf II:u.å:1. Spångberg Gustaf Stockholm III:1824:1. Stackelberg Ulla se Lind af Hageby. Stafström Anders Gräntorp III:1822:1. Stegeman Charles handelsbetjänt i Göteborg II:1814:1. Stenberg Per f 1781 d 1841 landssekreterare i Göteborg ombudsman för Göteborgs lånekontor tit lagman II:1814:2, 1815:1, 1816:1, 1818:1. Stiernstam Gustaf Wilhelm f 1773 d 1827 major Kilsby i Visnum-Kil II:1815:1. Stork F D fältapotekare i Karlstad II:1816:1. Strokirk Jeppe f 1789 d 1856 brukspatron på Ölsboda i Örebro län II:1812:1, 1815:6, 1816:3, 1822:3. Strokirk Knut f 1790 d 1816 protokollssekreterare i Kungl Maj:ts kansli Stockholm II:1812:1, 1813:1. Stuart Carl Gabriel f 1771 d 1820 major godsägare på Herrestad i Botilsäter Värml län II:1813:1. Stuart Gustaf Magnus f 1771 d 1858 protokollssekreterare II:1815:1, 1816:2, 1819:1, III:1819:4, 1838:1. Sundell Anders f 1774 inspektor på Alkvetterns säter i Bjurtjärn II:1813:1. Sundin L A f 1783 kamrer Filipstad II:1815:1. Swedenborg Jesper f 1765 d 1842 kapten Stångsäter Säter II:1807:3, 1812:2. Svenonius Johan Anders f 1780 d 1842 bruksinspektor sed ekonomidirektör vid Storforsverken i Kroppa Värml l. II:1813:1, 1814:1, 1815:2. Svensson Bengt Råglanda II:1816:1. Svensson Jonas Elfhyttan Vikers kapellförs Örebro län II:1814:1. Tarras John f 1795 d 1845 grosshandl Göteborg se Tarras Laur Blaurock & Co. Tarras Laur f 1761 d 1814 grosshandlare Göteborg se Tarras Lur Blaurock & Co. Tarras Laur Blaurock & Co grosshandelsfirma i Göteborg II:1812:10, 1813:2, 1814:13, 1816:4. Tarras Lur Son Göteborg se Tarras Laur Blaurock & Co. Tegnaeus Per f 1763 d 1837 fil mag docent vid Uppsala universitet lantbrukare i Horn Skaraborgs län II:1814:2, 1815:3. Tham Carl Wilhelm August f 1812 d 1873 fil dr lektor vid Karlbergs krigsakademi II:1833:1, 1840:1. Tham Wolrath f 1761 d 1844 major Hjelmared Alingsås II:1815:1. Tidström Nils f 1750 d 1829 kyrkoherde i Visnum Värmlands län II:1812:1, 1813:2, III:1822:1. Tillquist Jacob f 1763 bokbindare i Kristinehamn II:1816:1. Tinderholm S Herman f 1782 regementskommissarie Kristinehamn II:1812:1. Tingberg Gottfrid f 1772 handlande i Filipstad II:1815:1. Tingelöf Christina Kristinehamn II:1816:1. Tiselius G G militärmusiker Örebro II:1814:2, 1816:1. Tollstorp Gustaf f 1779 d 1829 hovrättsauskultant Göteborg II:1825:1. Traung S O Strand III:1822:1. Troilius Fredrik Uno f 1799 d 1884 grosshandlare i Göteborg II:1838:1, III:1838:5. Troilius Samuel f 1757 d 1841 bergsråd II:1814:1, 1816:2. Trolle Jonas Fredrik f 1776 d 1846 kronolänsman i Karlskoga II:1811:1. Troselius Jonas R f 1783 inspektor på Hönsäters herrgård i Österplana Skaraborgs län II:1815:1. Trång Anna Christina änka Örebro II:1815:1, 1817:2, 1818:1, 1819:1. Trång Anna Catharina se Östergren. von Törne Mikael f 1775 d 1854 landshövding i Jämtlands län II:1816:1, III:1819:1, 1820:1. Uggla Beata Chistina f 1786 d 1849 se Bleumer. Uggla Carl Fredrik f 1766 d 1830 major Uggleberg Huggenäs Värmlands län II:1807:1, 1813:1. Uggla G E Stockholm II:1812:1, 1814:1. Uggla G E Angersby III:1838:1. Uggla Juliana (Julie) f 1770 d 1833 se Ribbing af Koberg. Uggla Ulrika Eleonora född Berger f 1772 d 1829 II:1815:1. af Uhr Carl David f 1770 d 1849 övermasmästare och direktör för stångjärnssmidet Kungsgården Gävleborgs län II:1816:1. Ulfsparre Georg f 1790 d 1866 protokollssekreterare sed president i Statskontoret Stockholm II:1816:2. Wachtmeister Gustaf f 1792 d 1859 greve överstelöjtnant och godsägare på Kristineholm i Allahelgona (Söd) III:1822:1. Waern Carl Fredrik f 1787 d 1858 bruksägare grosshandlare i Göteborg politiker II:1816:1, 1818:1, 1821:1, III:1820:1. Waern Jonas f 1799 d 1868 bruksdisponent på Uddeholm statsråd och landshövding i Skaraborgs län III:1837:1. Waern Leonard Magnus f 1770 d 1856 brukspatron på Billingsfors II:1814:1, 1815:1, 1820:1, III:1821:1. Wagner Johan Fredrik f 1773 d 1835 repslagare i Kristinehamn II:1812:1, 1816:1. Wahlenberg Carl f 1783 d 1829 brukspatron på Gammelkroppa i Kroppa Värmlands län II:1815:1. Wahlenberg Göran Nilsson f 1768 d 1846 rådman handlande i Askersund II:1813:1. Wahlund E Kristinehamn III:1826:1. Wahlund Gustaf f 1747 d 1856 brukspatron på Vassgårda i Varnum Värmlands län II:1811:1, 1812:3, 1813:1, 1816:2, III:1820:1, 1838:1. Wahlund Johan f 1758 d 1836 brukspatron Kristinehamn II:1812:5. Wallén S II:1814:1. Wallencrona Gustaf f 1771 d 1852 kapten Karlstad II:1812:1, 1813:1, III:1826:1. Wallroth C J Filipstad III:1822:2. Wedberg Anders Nora III:1822:3. Venerns ångbåtsbolag Göteborg III:1822:1. Wenergrund Peter A f 1779 d 1839 handlande i Kristinehamn II:1815:1, 1816:2. Wennerberg Peter f 1795 betjänt Lundsholm Ölme Värmlands län II:1816:1. Wennerberg & Hedberg handelsfirma i Uddevalla II:1812:6, 1813:3, 1814:3, 1815:2. Wennersten A d Mariestad III:1821:3, 1822:1. Werme Petter f 1777 Storfors bruk Kroppa Värmlands län II:1816:3. Kungl Wermländska hushållningssällskapet Karlstad II:1815:1, 1816:4. Wester Arvid f 1774 d 1817 brukspatron på Haddebo bruk II:1814:4. Wester Lars Magnus f 1792 d 1870 överstelöjtnant i Västgöta reg II:1816:2. Westmark Nils f 1759 klockare i Ölme Värmlands län II:1812:1, 1816:3. af Wibeli Olof f 1752 d 1823 landshövding i Värmlands lään II:1814:1, u.å:2. Wiborg A bokhandlare i Stockholm II:1807:1. von Vicken Gustaf Wilhelm f 1777 d 1828 löjtnant och godsägare på Uggelbol i Ölme Värmlands län II:1812:2, 1814:1, 1816:1. Widmark P A Örebro II:1814:1. Widmark Fredrika Constantia f 1763 d 1814 Se Camitz. Widmark Sophie Magdalena Conradsdotter f 1766 d 1836 se Camiz. Wikström L Jönköping II:1812:1. Wilhelmsson F A Stockholm III:1822:1. Winberg Nicolaus f 1776 trädgårdsmästare på Trystorp i Tångeråsa Örebro län II:1816:3. af Wingård Johan Didrik f 1778 d 1854 landshövding i Värmlands län Karlstad II:1815:1, III:1828:1. Virgin Clas f 1786 d 1858 överste Göteborg III:1838:1. Wistelius G Örebro II:1814:1. Zelow Christer Göran f 1761 d 1827 överstelöjtnant godsägare hovmarskalk II:1816:1. Zetterberg Johannes f 1746 Melltorp Visnum-Kil II:1816:1. Åhman Helena Catharina Kristinehamn III:1822:2. Åkerhielm af Blombacka Eva Ulrika Sophia f 1788 d 1865 friherrinna se Löfvenskiöld. Åkerman Anders Helmich f 1791 d 1869 grosshandlare i Göteborg II:1814:1. Öberg Anders segelduksvävare Stockholm II:1816:1. Öhnquist Eric f 1740 brukspatron på Lassegård i Varnum II:1814:4, 1815:2, 1816:2, 1821:1, III:1822:2. Öngren John & C:o Göteborg III:1826:1. Öijer Ulrica (Ulla) Justina se Lindh. Örn Lars Gustaf f 1778 d 1859 lantmätare II:1812:1, 1815:2, 1816:2, u.å:2, III:1822:2. Östergren Anna Catharina född Trång f 1791 f d husjungfru på Krontorp sed bosatt i Örebro II:1815:2, 1816:3, 1817:8, 1819:7, u.å:2. Östergren Erik Gustaf gördelmakare Örebro II:1819:1, 1822:1, 1823:3, III:1822:3. Örtendahl u f Bäck III:1821:1.

Kontroll

Skapad2015-12-23 10:51:40
Senast ändrad2020-11-18 13:22:53