bild
Volym

[Avsändare A-Ö]

Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/BREVSAML_21-1/AB/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PqOOn0WEpKAaygjdEOgab7
ExtraID6
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningM
Mackesprang, Mauritz, Köpenhamn 2 brev (3 blad)
Madsen, Karl, Köpenhamn 4 brev (5 blad)
von Malmborg, Boo 3 brev (7 blad), 1 bilaga (6 blad)
Malmström, August 5 brev, 6 kort
Mandelgren, Nils M:son 3 brev
Manheim, A.M.W. 1 notis
Mannerheim, Charlotta Se biografica Josephson, E.
Maria (rysk storfurstinna) 25 blad brevavskrifter
Martin, Fredrik 14 brev (19 blad), 1 telegram
Martin, Johan Fredrik 1 autograf
Martinelli, M., Rom 13 brev (19 blad) till Grandel, L
Masreliez, Louis 1 brev samt 2 bilagor (4 blad) ang.Kongl. museum
Matthiesen L:td 2 brev, 1 brevavskrift, 1 telegram
Mattisson, B.A. 2 brev
Matton, Ida 2 brev (4 blad)
Maugham, W. Somerset 1 brev, 1 brev från A.H. Ohlsson
Mayer, August, München 1 brev, expertutlåtande av Hadeln, fotografi samt följebrev av Axel Gauffin
Meier-Graefe, Julius, München 1 brev , 1 brevkopia till dr Dernhöfer
(2 blad)
Meissonnier, Poissy 1 brevkopia
Melander, A.E. 1 brev
Mesch Se Olson-Mesch
Meyer, Elise 1 brev (2 blad)
Milles, Carl 9 brev (14 blad), 6 kort, 3 skisser samt plan över Millesgården (2 blad)
Mogensen, Maria, Köpenhamn 3 brev (7 blad), 3 kortbrev, 3 kort
Montan, A. 3 brev (3 blad)
Munch, Edvard, Norge 11 brev (23 blad), 3 kort
Montau (?), Düsseldorf 1 kort
Morssing, Greta 1 brev (2 blad)
Moselius, Carl David 1 brev (4 blad)
Munch, Edvard, Norge 11 brev (23 blad), 3 kort
Munthe, Gustaf 2 brev (3 blad)
Munthe-Norstedt, Anna 1 kort
Möller, Calle 1 kortbrev
Möller, Hugo Se Biografica, Josephson, E.
Möllerberg, Nils 1 brev
Mönnich-Ramström, Ada 5 brev (14 blad), 4 kort
N
Nelson, Gertrud Se Sager-Nelson
Netzell, A.W. 11 brev (15 blad), kallelse till Neptuniorden för P. Andersson
Neumann, C. Tyskland 1 brev
Nilsson, Axel 1 brev (år 1882)
Nilsson, Axel 2 brev (4 blad)
Nilsson, Louis 1 brev (6 blad)
Nilsson, Martin 1 brev
Nilsson, Vera 1 brev, 1 kort
Nisbeth, Josefina 1 kort, 1 hembud
Nolde, E. Se Biografica, Josephson, E.
Norberg, Hildegard 1 kort
Nordenberg, Bengt 8 brev (11 blad)
Nordenberg, Henrik 6 brev (11 blad), 2 kort
Nordenfalk, Carl 3 brev (4 blad), brevavskrift (2 blad)
Nordenfelt, Per 1 brev
Nordensvan, Georg 1 brev, 1 kortbrev
Nordgren, Axel 2 brev
Nordling, A. 2 hembud
Nordström, Karl 6 brev (17 blad), 1 biografi samt förteckning över brev
Norling, Helmer 1 brev (3 blad)
Normann, A. 1 brev (2 blad)
Norrman, H. 1 brev (2 blad)
Norstedt, Reinhold 1 brev, 1 biografi (2 blad)
Nyberg, Ivar 1 biografi (2 blad)
Nyblom, C.R. 1 kort
Nystrand, E. 1 brev (2 blad)
Nyström, Alfred 2 brev (3 blad)
Nyström, Axel 5 brev (9 blad) samt kostnadsförslag av R. Brouhn
O
Odelmark, F.W. 2 brev
Odhner, C. Th. 5 brev (6 blad)
Ohlson, A.H. Se Maugham
Olofsson, Pierre 1 julkort
Olson, Erik 1 julkort
Olson, Gösta 1 brev (med brev fr. Hilding Linnqvist)
Oppermann, Th., Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Oscar I 3 brev
Ossbahr,C. 3 brev (5 blad), 1 kort
Osslund, Helmer 6 brev (15 blad), 1 kortbrev, 1 kort,
1 biografi
Oxenstierna, A.G. 4 brev (10 blad)

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2023-11-21 10:58:56