bild
Serie

REGISTER OCH LIGGARE

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
D 1Rullor över barnuppfostringshjälpSerien inbunden.
I huvudsak alfabetiskt förda rullor med uppgift om barnets namn och födelseår, understödets storlek och tidsomfattning, föräldrars namn, födelseort och -år samt adress mm. (Färre uppgifter under senare år).

Rullor över barnhjälp/understöd för barn finns även:
1. Från 1850-talet - 1931 inbundna med verifikationer
(serie G 3A).
(Observera att barnhjälpsrullor däremot ej återfinns som bilagor till protokollen vilket ofta är fallet i andra fattigvårdsstyrelser. Däremot finns åren 1888-1931 mindre utförliga listor [med uppgifter om bla barn som erhållit understöd mm] som bilagor till protokollen i serie A 1 - se vidare där).
2. För åren 1872-1873, 1877-1893 - se även Fattigvårdsnämndens arkiv, Sekreterareexpeditionen, Rullor över understödstagare under 15 år (serie E 7C; insända av Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse).

 
D 2Rullor och regíster över äldre understödstagare 
D 3Övriga liggare och förteckningarSerien inbunden där ej annat anges.

.