bild
Serie

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

 Serier (1 st)