bild
Serie

INKOMNA HANDLINGAR

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

.

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
E 1Inkomna rotemanslistorListor insända från rotemännen till fattigvårdsstyrelsen.
Alfabetiskt upplagda listor/rullor över anmälda fattiga/mottagare av understöd (hyreshjälp och naturaunderstöd).
Rote 5, 6, 18 och 22.

Listor för år före 1894 - se protokoll (serie A 1) där listor kan förekomma som bilagor.
1892 - se G 3A:52
1893 - se G 3A: 54

 
E 2Övriga inkomna handlingarInkomna handlingar återfinns även i protokoll (serie A 1 och A 2) samt med protokoll inbundna i Huvudböcker (serie G 1A).