bild
Arkiv

Polisvaktdistrikt 5 (Adolf Fredrik)

Överståthållarämbetet för polisärenden 8 (ÖÄ)

 Serier (38 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
B I aRapportjournalerSerien i band där ej annat angivits. 
B I bRegister till rapportbokenRegister till rapportboken före 1888 utgjordes av diarium (D II a). 
D I a 1Anteckningsböcker för Överkonstapel C IngeströmSerien i band. 
D I a 2Anteckningsböcker för Överkonstapel Sixten JonssonSerien i band. 
D I a 3Anteckningsbok för Överkonstapel Wallöf 
D I a 4Anteckningsbok för Överkonstapel Lindberg 
D I a 5Anteckningsböcker för Överkonstapel LindstedtSerien i band. 
D I a 6Anteckningsböcker för Överkonstapel F JohanssonSerien i band. 
D I a 7Anteckningsböcker för Överkonstapel BäckmanSerien i band. 
D I a 8Anteckningsbok för Överkonstapel Törnvall 
D I a 9Anteckningsböcker för Överkonstapel HedlundSerien i band. 
D I a 10Anteckningsböcker för Överkonstapel AvénSerien i band. 
D I a 11Anteckningsbok för Överkonstapel Tidstedt 
D I a 12Anteckningsböcker gemensam för ÖverkonstaplarSerien i band. 
D II aDiarierSerien i band.
Året 1874 saknas.
 
D II bMålslistaMålslistan utgör en direkt fortsättning på diariet och har samma uppställning som detta. Jämlikt Kungliga brevet 15/2 1935 skola diariet och målslistan gallras med en gallringsfrist av tio år. Då emellertid diariet, vars äldre årgångar på ett tidigare stadium gallrats, innehåller register som hänvisar till rapportjournalerna (B I a) har det befunnits ändamålsenligt att undantaga det från gallring. Ifrågavarande diarium är icke att förväxla med diariet under C, som uppkom 1928. 
D IV a 1PersonalrullorSerien i band. 
D IV bBeklädnadsböckerJämlikt Kungliga brevet 15/2 1935 har beklädnadsboken gallrats. Gallringsfristen är tio år. 
D V aCirkulärböcker 
D V b 1OrderböckerSerien i band. 
D V c 2Patrull-eller tjänstgöringsböckerSerien i band. 
D VITomt-eller traktbok samt rulla över renhållning och sotningSerien i band och avslutad. 
D VII aByggnadsrullorSerien i band. 
D VII bBrandsynsrullorSerien i band och avslutad. 
D VIII a 1Rullor över offentliga samlingslokalerSerien i band. 
D VIII a 3Rulla över biljarder, kägelbanor och andra förlustelseställen med undantag av teatrar och offentliga samlingslokaler 
D VIII b 1Rulla över lokaler för utskänkning av brännvin och spirituösa dryckerUnder år 1946 upplades kortregister inom vaktdistriktet över lokaler där utskänkning av spritdrycker förekom. 
D VIII b 2Rulla över rättigheter till utskänkning av vin och öl 
D VIII b 3NykterhetsvärdshusrullorSerien i band. 
D VIII b 4Rullor över rättigheter till utskänkning av tillagda alkoholfria drycker samt svagdrickaSerien i band. Under 1946 upplades kortregister över samtliga lokaler inom vaktdistrikten där utskänkning av tillagda alkoholfria drycker förekom. 
D VIII b 5Rulla över rättigheter till avhämtning av vin och öl 
D XHittegodsbokJämlikt Kungl.brevet 15/2 1935 har hittegodsboken gallrats. Gallringsfristen är tio år. 
D XIInventarieförteckningarFör konstaplarnas logement. Serien avslutad. 
D XIIRulla över upplagsplatser för kol, ved, timmer och annat virkeSerien i band. 
D XIVArrestliggare 
G I a 1Saköreslängd för polisböterJämlikt kungl.brevet 15/2 1935 har saköreslängden gallrats. Gallringsfristen är 10 år. 
G I a 2Saköreslängd för beväringsböterJämlikt kungl.brevet 15/2 1935 har saköreslängden gallrats. Gallringsfristen är 10 år. 
G I bBötesuppbördsbokJämlikt kungl.brevet 15/2 1935 har bötesuppbördsboken gallrats. Gallringsfristen är 10 år.