bild
Arkiv

Adolf Fredriks församlings arbetsförening


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1441
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/UV7U2uztAQ7Ar7veF7n1u7
Omfång
0,3 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/14694

Förteckning 1441

Förteckning

över

Adolf Fredriks arbetsförenings arkiv
Inledning (äldre form)Föreningens uppgift var att genom anskaffande av hemarbete bereda arbetsförtjänst åt fattiga kvinnor. Det var i regel fråga om sömnadsarbete som utfördes i hemmen.

Föreningen, vilket troligen började sin verksamhet under 1860-talet, hade som sitt område den gamla odelade Adolf Fredriks församling. Efter församlingsdelningen 1906 var föreningen under en del år verksam i såväl Gustaf Vasa och Matteus som Adolf Fredrik. År 1915 bildades emellertid en arbetsförening i Matteus varefter verksamheten där minskade.

År 1922 upplöstes formellt den gamla Adolf Fredriks arbetsförening och en ny förening bildades. Den gamla föreningens tillgångar delades mellan den nya Adolf Fredriks arbetsförening, Matteus arbetsförening och en nybildad arbetsförening i Gustaf Vasa.

Vid ett styrelsesammanträde i september 1937 meddelade föreningens ordförande sedan många år, fru Ebba Lindstedt, sin avsikt att lämna ordförandeposten av hälsoskäl. Frågan om föreningens fortsatta tillvaro diskuterades då. En av anledningarna var svårigheten att ersätta fru Lindstedt. En annan var den minskade efterfrågan på föreningens arbete. Vid årsmötet den 18 november 1937 beslöts att föreningen skulle uppplösas.

Föreningen upplöstes efter årsmötet 1938. Tillgångarna överlämnades då till Adolf Fredriks skyddsförening, för att användas till bidrag åt fattiga sömmerskor i församlingen, framför allt sådana som utfört sömnadsarbete åt arbetsföreningen.

Tyvärr har en del av arbetsföreningens äldre handlingar förkommit. De handlingar som finns bevarade är fördelade på fyra volymer.

Stockholm i Stadsarkivet den 21 september 1993


Gun Jansson

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2010-03-12 15:41:34