bild
Arkiv

Adolf Fredriks församlingsbibliotek

Församlingsbibliotek

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0166/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/hmyqfXHvNw14kNUpFRkqz6
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Inledning (äldre form)Adolf Fredriks församlingsbibliotek 1896-(1927)– 0166/1HISTORIK
Som framgår av den inledande historiken rörande församlingsbiblioteken så startade de flesta runt sekelskiftet 1800/1900. Då det saknas protokoll så kan det exakta datumet för starten inte verifieras, men journalen/matrikeln över låntagare startar med nr 1 1896. Detta år får nog också anses som församlingsbibliotekets start. Slutåret är även detta osäkert på grund av avsaknande av ovan nämnda protokoll. De flesta församlingsbibliotek överlämnades till det nya biblioteket runt 1928/29 när Stadsbiblioteket stod klart. Då det inte finns några handlingar efter 1927 så är det mest troligt att verksamheten upphör vid den tiden.

Från huvudbiblioteket kom en större leverans 1933, se historik för församlingsbiblioteken. En av dessa som levererades var Adolf Fredriks församlingsbibliotek. I historiken för Biblioteksnämnden framgår det inte när Adolf Fredriks bibliotek levererades till Stadsbiblioteket.


OM ARKIVET
Då arkivet var förhållandevis litet har det inte förtecknats enligt allmänna arkivschemat på serienivå utan de fyra volymerna är förtecknade endast på volymnivå. I reversalen från leveransen 1933 upptas fem stycken accessionsjournaler, men arkivet består av flera handlingar såsom räkenskaper, journaler över låntagare m.m. Det är oklart om dessa handlingar kommit tidigare eller senare och om de har levererats i samband med församlingsarkivet. I detta arkiv finns även några låntagarförbindelser sparade som visar vad som förväntades av låntagarna.


Stockholms stadsarkiv 2016-12-08
Solveig Larsson
KÄLLOR
Arkivhandlingarna

Kontroll

Skapad2016-11-28 09:45:15
Senast ändrad2016-12-08 15:54:43