bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/83
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MGzbcRy8W5EY8UP2LhMzy7
ExtraID83
Datering
u å (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
BIOGRAFIER:
Adelsköld, Gustafva.
Afzelius, A.H.M. major.
Ahlman, H.C. Säffle.
Andersson, Gustaf, häradsdomare Grava.
Andersson, Olof, läkare.
Andersson, L.D. Kommunalman, Glava.
Andersson, Gustaf, nämndeman, Järnskog.
Andersson, Olof Gustaf, kyrkoherde, Ed.
Andersson, Alfr., hemmansägare Högerud.
Andersson, Olof, kyrkvärd, Millesvik.
Andersson, Karl, nämndeman, Sillerud.
Andersson, Edvin, landstingsman, Silbodal.
Andersson, Antonius, kommunalman, Blomskog.
Andreasson, Karl, kyrkvärd, Sillerud.
Andrén, Jonas, prost, Ör.
Antonsson, J.A. sekr.
Antonsson, Bengt Reinhold.
Almquist, Clas, major.
Agard, K.A. biskop.
Badman, A.F. Kyrkvaktare, Torsby.
Berghel, A. läkare.
Bengzon, A.O. kommunalman, Skattkärr.
Berg, A.F. lantmätare.
Bergström, K.A. Inspektör.
Bergqvist, N. fabrikör, Edane.
Billgren, Pontus, lärare.
Biesert, Elof.
Björkblom, Harald, lärare, Sunne.
Björn, John, fabrikör, Amerika.
Brandel, Anders, kommunalman, Eda.
Bratt, Henrik.
Bratt, Lars Gustaf.
Bryntesson, John, Svaneholm.
Berg, C.E. landsfiskal, Väse.
Berg, Carl August, landsfiskal, Sunne.
Bergius, C.J. kyrkoherde.
Bellander, Hanna.
Berggren, C.J. riksdagsman.
Blakstad, Jörgen.
Blidberg, Anders, kapten.
Blom, Alb. lärare, Bro.
Bjerner, Ernst, läkare.
Björkhagen, Wenzel, prolog.
Björn, E.G. fabrikör.
Björling, Carl, riksdagsman.
Bohlin, Carl, organist.
Bratt, Gillis, läkare.
Branting, släkten.
Brettner, Johan, läkare.
Bromander, C.V.
Broström, Dan.
Börjesson, John.
Canell, Erika.
Carlsten, Thorsten, militär.
Danielsson, A.G. Långserud.
Danielsson, Carl, lärare, Värmskog.
Dahlgren, Fredrik August.
Dalgren, Maria, barnmorska, Sunne.
Dahlqvist, Kristina, lärarinna, Gräsmark.
Dillner, Herman, överste.
Duhs, Hugo.
Dunér, Helena, Värmlandsbro.
Edgren, C.J. hemmansägare, Ransäter.
Edgren, A.H. lärare, Gräsmark.
Edgren, A.B. kyrkoherde.
Edgren, J.R. Kyrkoherde.
Edgren, Lilly, Skattkärr.
Edgren, Bertha.
Edgren, P.A. lärare, Sunne.
Edqvist, H.S. lärare, By.
Ekeberg, Gust. lärare, Kristinehamn.
Ekvall, Erik, organist.
Eklund, N. Bernh. Handl. Skönnerud.
Edlund, Axel, komminister.
Enberg, Lars Gustaf.
Eliasson, N.G. kyrkvärd, Karlanda.
Engström, C.A. lärare, Boda.
Ericsson, L.M.
Ericson, Nils.
Eriksson, Torsten, Nysäter.
Eriksson, Karl, nämndeman, Bjurtjärn.
Eriksson, Elias, klockare, Karlanda.
Eriksson, Fredrik, lärare, Sunne.
Eriksson, A.G. kyrkvärd, Södra Råda.
Falk, Hugo.
Falk, Herman.
Fernström, O.G. lärare, Lekvattnet.
Fielding, David.
Folkmängd.
Fors, Carl A. kyrkvaktare i Alster.
Forsberg, Joh. Gust. riksdagsman.
Forzelius, A. häradsdomare, Forshaga.
Frumerie, P.G.
Fryklund, Joh, kyrkoherde.
Frykholm, J.L.
Eriksson-Frykstam, C.A. kyrkoherde.
Fryksenius, S.J. kyrkoherde.
Fryxell, Anders.
Fröding, Olof Herman, lektor.
Frösell, Ivar, redaktör.
Geijer, Reinhold.
Granell, S.A. föreståndare.
Groth, Henrik.
Grund, Gösta, doktor.
Grönqvist, A.V. godsägare Nordsjö.
Gustafsson, Per, klockare, Östervallskog.
Guldbrandsson, Olof, riksdagsman.
Gyllenspetz, Peter.
Gymnasiematrikel.
Gätje, V.A. organist, Tveta.
Göransson, Nils, professor.
Görling, Jonas, klockare, Sunne.
Hallenberg, Johan, präst.
Hagström, Nils, lärare, Köla.
Hagström, J.O. kyrkoherde.
Hallgren, E.E. telekommissarie, Karlstad.
Hector, Olof, kyrkoherde.
Hansson, Magnus, disponent.
Hedlund, Olof, kyrkvärd, Brunskog.
Herin, Evald, major.
Hjertzell, G.J. assessor.
Holmquist, Gerda.
Holmquist, Charlotta, kronprinsens amma.
Hägg, Gustaf, musikdirektör.
Ingeström, Åke.
Jansson, Gustaf, landstingsman, By.
Jansson, Gustaf, riksdagsman, Nyed.
Jansson, Nils, nämndeman, Sunne.
Johansson, A.G. skogsförvaltare.
Johansson, Emil, häradsdomare, Borgvik.
Johansson, V. riksdagsman.
Johansson, Johan, hemmansägare, Gillberga.
Jonsson, Jon, kyrkvaktare, Ekshärad.
Jonsson, J. lärare, Ölme.
Julin, Hj. apotekare.
Carlsson, poststationsföreståndare, Grums.
Karlotsson, Betty, lärarinna, Norra Finnskoga.
Keyland, Nils.
Kihlgren, Vilhelm, kyrkoherde.
Kihlgren, Jonatan, präst.
Kjellberg, E.A. brukspatron.
Kihlgren, Carl, direktör, Arvika.
Kjellgren, Johannes, kapellpredikant.
Klockmakare.
Kronberg, Erik, lärare, Gunnarskog.
Kuylser, Anders, lärare, Ekshärad.
Labatt, Arvika, läkare.
Lagerlöf, Daniel, läkare.
Larsson, Lars, häradsdomare, Ölme.
Larsson, L.M. lektor.
Larsson, Bror, skolinsp.
Larsson A.G. byggmästare.
Laurell, Emanuel, präst.
Laurell, A.G. överste.
Laurell, Gösta, ingenjör.
Lidén, Ola, präst.
Lidström, C.O. veterinär.
Lexell, Filip, stins.
Lilljebjörn, E.G.
Lindberg, Aug. bokhandlare, Sunne.
Lindberg, Lina, Tynäs.
Lindberg, C.F. disponent, Kristinehamn.
Lindberg, O.T. disponent, Filipstad.
Lilliehöök, Malcolm.
Liljesköld, K.A. häradshövding.
Lindblom, Aron, lärare, Södra Finnskoga.
Lindbäck, Anders, präst.
Lindholm, Joh. rektor.
Linroth, K.M.
Lindstedt, G.T. bruksägare.
Lloyd, L.
Loberg, J.G. apotekare.
Lundin, Th. postmästare.
Löwenhjelm, Carl Axel.
Löfven, P.J. predikant.
Lundqvist, Gustaf, disponent.
Magnusson, Gustaf, kyrkvaktare, Sunne.
Magnusson, Jan, riksdagsman.
Magnér, Theodor, pastor.
Martinsson, Olof, kyrkoherde.
Mannborg, Th. orgelbyggare.
Malmgren, finn.
Mebius, Gustaf, fabrikör.
Melinder, Sara, barnmorska, Molkom.
Melanoz, O.A. lärare.
Malmström, G. kamrer.
Mohn, F.M.
Moberg, G. klockare, Kil.
Montgomery, C-F, fabrikör.
Mossberg, J.W. landstingsman.
Myrberg, A.J. fabrikör.
Myrin, J.W. kronofogde.
Nerman, Hjalmar.
Nilsson, Kristina Emilia, lärarinna Långserud.
Nilsson, Fredrik, kyrkoherde.
Nilsson, Alb. disponent.
Nilsson, Nils, häradsdomare, Brunskog.
Nilsson, Daniel, hemmansägare, Järnskog.
Nilsson, Nils, kyrkvärd, Åmotfors.
Nilsson, Erik, valsmästare, Munkfors.
Nilsson, Hilma, lärarinna, Sillerud.
Nilsson, Emma Kristina, barnmorska.
Nilsson, Anders, kommunalman, Gillberga
Nilsson, Nils, nämndeman, Köla.
Nilsson, Nils, nämndeman, Solberga, Köla.
Nilsson, P.M. kommunalman, Karlanda.
Nilsson, Axel, järnhandlare, Sunne.
Nilsson, Johan, lärare, Glava.
Norborg, Anders, kyrkoherde, Gåsborn.
Noreen, Adolf.
Norelius, A. landsfiskal, Holmedal.
Olsson-Norelius, N. klockare, Holmedal.
Noréus, C.F. landsfiskal, Säffle.
Nordensvan, C.O. general.
Norstedt, O.A. komminister.
Olsén, Olga.
Olsén, Gottfried.
Ollson, Anna, fotograf.
Ohlson, Anton, stadsfiskal.
Olsson, Carl M. fabrikör, Sunne.
Olsson, Anders, kyrkvaktare, Ärtemark.
Olsson, Olof, klockare, Östervallskog.
Olsson, A.J. kyrkoherde.
Olsson, Johan, häradsdomare, Ransäter.
Olsson, Olof, häradsdomare, Köla.
Olsson, Karl, hemmansägare, Södra Råda.
Olsson, Per, sparbanksdirektör, Arvika.
Olsson, Anna Elisabeth, lärarinna, Grava.
Olsson, Gustaf, riksdagsman, Torsby.
Palm, Erik, redaktör.
Persson, Anders, kyrkvärd, Gunnarskog.
Persson, Daniel, landstingsman, Karlanda.
Proschwitz, Uno von.
Renström, Algot, landsfiskal, Sunne.
Renström, Sophie.
Renström, Johan, polisman, Arvika.
Riksdagsmännen 1928.
Ros, Carl, Årås.
Rosensvärd, Nathalie.
Rhodin, C.C.
Roth, O.H. lärare.
Rudenschöld, Torsten.
Rune, Anna.
Rundgren, John.
Sandelin, Ferdinand, länsman, Kil.
Sandelin, Margareta.
Sabroe, Tomas, bryggare, Sunne.
Samuelsson, S.H. lektor.
Schotte, Axel, landshövding.
Schröder, Gustaf.
Schröder, Axel.
Selldén, Gustaf, kyrkoherde.
Sellin, Erik A. spelman.
Sebenius, Carolina.
Sederholm, Edvard, medicinalråd.
Skjöldebrand, F.A. brukspatron.
Stake, Isak, kyrkoherde.
Storjohann, Ch.
Ström, B. häradstjänare, Långelanda.
Stefansson, Erik, brukspatron.
Sundén, Sven, lärare, Sunne.
Sundqvist, Bengt, lärare, Ekshärad.
Svensson, Aug. hemmansägare, Botilsäter.
Svensson, Anders, predikant.
Svensson, Nils, hemmansägare, Sunne.
Svensson, P.J. kyrkvärd Ekshärad.
Svensson, Gustaf, lärare, Gräsmark.
Svensson, Gustaf, bokhandlare, Arvika.
Svartengren, Karin.
Särnstedt, Karl, kyrkoherde.
Tenow, Chr.L.
Tisell, Mauritz, överstelöjtnant.
Thorén, A.P. spelman.
Tholén, Anders.
Thorelius, T.G. kapten.
Thorelius, Emil, läkare.
Tunér, G.V. organist, Hammarö.
Uggla, G. general.
Ullman, Halvar, stins.
Unger, Adolf.
Wadman, Harald.
Valloner.
Wennerlöf, Johan, länsman.
Wennberg, J. Ax.L., Väse.
Westerlind, A.Fr. klockarfar, Alster.
Westerlund, Kristina, barnmorska.
Wikland, Märtha.
Wijkander, Berndt.
Winqvist, K. präst.
Wistrand, J.M. häradsskrivare.
Wistrand, H. häradshövding.
Värmlänningen, kåseri.
Wästberg, Th. handlande, Arvika.
Zetterqvist, Erik, organist, Visnums-Kil.
Zetterqvist, Lars.
Ågren, Axel H. donator.
Ågren, Per, brandchef.
Årjängs första handelsmän.
Ödman, Svante.
Ödman, N.P. (Pelle).
VÄRMLÄNDSKA ÅLDRINGAR:
Andersson, Anders, Västra Fågelvik.
Björn, Anna Christina, Ransäter.
Danielsson, Jan, Silbodal.
Eliasson, Agneta, Årjäng.
Jonasson, Anna Maria, Grava.
Lundell, Maria, Skåre.
Nilsdotter, Stina, Älgå.
Nilsson, Olof, Töcksmark.
Brodd-Olsson, Marit, Dalby.
Olsson, Karl, Grava.
Persson, Anders, Brunskog.
Magnusdotter, Marit, Ekshärad.
Stor-Jongs-Jan, Gunnarskog.
Jansson, Kajsa, Gräsmark.
Persson, Jöns, Dalby.
Jonsson, Amalia, Grava.
Larsson, Johan och Agneta, Alster.
Jonasson, Per, Emterud.
Olsson, Fredrik, Hammarö.
Krok-Larsson, Lars, Ekshärad.
Nilsson, Anders, Brunskog.
Andersson, Karolina, Stavnäs.
Hjorth, Emerentia, Karlskoga.
Larsdotter, Kristina, Ölme.
Lillberg, Maria, Molkom.
Alm, Andreas, Forshaga.
Jönsson, Marit, Vitsand.
Andersson, Anders, Töcksmark.
Fredriksson, Karl, Älgå.
Larsson-Sundman, Anders, Blomskog.
Larsson, Johanna, Kroppa.
Pettersson, Kristina, Hammarö.
Olsson, Karolina, Lungsund.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2023-09-01 15:37:52