bild
Serie

TIDNINGSURKLIPP - HUVUDSERIE

STADSARKIVET

Serien i pärmar

 Volymer (50 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11978 – 1982Numreringen är sidnummer och vissa sidor saknar tidningsurklipp. Endast sidor med tidningsurklipp är förtecknade.
1:2-3
Strindberg, "Klubben" och svenska dagbladet. Boken "Strindberg i stadsarkivet" av Nils Berman. Brev från August Strindberg till chefredaktör Hjalmar Sandberg. Ur Svenska Dagbladet.
1:6-7
Huset i kvarteret Markattan nummer 6. Vid Gamla Rådstugugatan strax norr om Gamla torget ska sannolikt rivas. Husets historia tecknas i artiklar av fil dr Björn Helmfrid.
1:10-11
Nödbostad och societetshus. Klart för rivning i kvarteret Markattan 6. Husets historia tecknas i artiklar av fil dr Björn Helmfrid.
1:14
Fröbelgården säljs för att bli bostadsfastighet. Barnstugan på Abel Beckers gatan 19 ska bli bostäder. Säljs till bröderna Flintberg.
1:15
Barnstuga blir flerfamiljshus. Fröbelgården vid Abel Beckers gata 19.
1:16-17
Tabernaklet rivs då orgeln sålts. Byggnaden i kvarteret Bladet vid Kungsgatan 26 rivs när orgeln sålts av auktionskammaren.
1:19
Kneippen i seklets början... Nöjespalatset Hultet. Kneippen - Kneippbaden - Borgs villastad.
1:20
Kneippbadens historia är även kuranstaltens. Kneippen - Kneippbaden - Borgs villastad. Villa Nestor var den fastighet som kom till först.
1:21-23
Dyster händelse: När tornet på Hutet revs grät Kneippborna öppet. Kneipp blev lärofader åt en mängd läkare som förordade vattenbegjutning som hälsomedel. Kneippkuranstalten ritades av arkitekten Werner Northun.
1:24-25
Före detta spårvagnsförare minns sin barndoms Kneippbaden. Villastadsskolan. Tångströms bageri, Nyhléns bryggeri, Westerdahls kakelfabrik, Lundblads smidesverkstad och Borgs spinneri.
1:26
Berömd uppfinnare bodde i 23 år i Kneippbaden. Waldemar Jungner - den alkaliska ackumulatorns uppfinnare.
1:27
53 år i äldsta affären. Hartwalls cigarräffär eller A. Hartwalls AB på Linköpingsvägen. Kneippbadens äldsta affär.
1:28
Kneippvisan - vad vet du om den. Skriven av Gustavus.
1:29-31
Kneippbadens kuranstalt: Här vilade överklassen upp sig - i sekelskiftets Norrköping. Hultet. Grand restaurant. Kneippforskaren Knut Bergh. Rodd-Pelle.
1:32
Före Grand. Göta Hotell. Pellerins margarin.
1:33
Kvinnors tillflykt - eget hus öppnar. Kvinnohuset på Trädgårdsgatan 16. Startades av Inger Bjurulf, Birgit Cassel, Eva Hallermalm Hammarström och Britt Hörnstedt.
1:34-35
Ingelstad gård försvinner - lusthus och tapet räddas. Så tidigt som 1334 fanns det en gård på platsen. Runristningar.
1:36
Skriande brist på vårdplatser - Prästgård hem för missbrukare. Eneby prästgård. Behandlingskollektiv.
1:37-40
Livet med damhattarna håller Josef 83 år ung - Visste inget om damhattar men startade "Stråhatten" - Barnbiljett lösningen på fraktproblem. Stråhattfabriken i Norrköping 1919-1958 Josef och Efraim Malmqvist.
1:41
På torsdag 40 år sedan...Rådhuset brinner. Jättemålningen Pehr Hörbergs Davids orkester blev lågornas rov.
1:42
Mindre vaktstyrka idag. Norrköping skulle inte kunna bemästra en lika stor brand som den när Rådhuset brann 1942.
1:43
Ledig brandman först på plats - Ingen skadades vid eldsvådan. Rådhusbranden 1942.
1:44-46
Holmenchef höll hov vid Nafvestad qvarn (Ensjöholm). Sommarresidens för Direktören vid Holmens Bruk, Carl David Philipson och hans familj.
1:47
Idyll från 1700-talet. Äldsta huset i Ensjöns villasamhälle - torpet Skogstorp vid Blåklockevägen.
1:49
Kvarnen kunde inte räddas - Kampen för restaurering var förgäves. Arkösund kvarn kunde inte räddas av Arkösunds brandvärn.
1:50
Hel vindsvåning urblåst vid brand i Norrköping. Socialförvaltningens gamla lokaler på Trädgårdsgatan 33.
1:51-52
Så minns vi 50-talet: Den ljuva tiden före grävskoporna. Två bilder från 50-talets Norrköping. Norrköpings centrum.
1:53
Biografen Skandia stänger för gott. Var verksam 1918-1982.
1:55
Kungsvägen genom Kolmården. Vid Krokeks gästgivaregård slutade "Rövarsträckan". Vid Lönnbrobacken finns en inskription att Karl XI och Ulrika Eleonora stannade till.
1:57
Hyrkuskens hus rustas upp - käke av ett föl i trossbotten. Hörnet av Slottsgatan och Godsgatan. Kanonerna är åter på Kanontorget.
1:59
Gammal fattigstuga rustas i Furingstad. Vikbolandet. Ryggåsstuga.
1:61
Minnet från ett svunnet Norrköping: Livet i arbetarkvarteren får aldrig glömmas bort. Stig Wickström minns sin barndom i kvarteret Oron. Drags arbetarkvarter. Dragsgatan 5.
1:63
Sylvan synar våra skulpturer: En man och en kvinna. Spiralen = en man och en kvinna. Är egentligen en vattenspridare.
1:65
Sylvan synar våra skulpturer: Arbetare rasade staty - då fick vi Karl Johan.
1:67
Då Engelholm hade delningsförening. Hembygdsforskaren och Broocmansstipendiaten Bertil Karlsson.
1:69
I en ram av hemtrevnad. Hemtrevnads matsalar låg på Drottninggatan 18 1938-1982.
1:71
Grand Hotel återuppstår. Tidigare Göta Hotell.
1:73
Knäppslejfskor - gammalt skomode i 1300-talsstan. Kvarteren mellan Västgötegatan och Garvaregatan. Utgrävningen gav bl a lanspets.
1:75
Så minns vi 50-talet: På kö hos fotografen. Fotoaffären låg på Generalsgatan mitt emot socialförvaltningen.
1:77
Två purunga Norrköpingsbor på väg mot höjderna i 50-talets Vasaparken.
1:78
Mäktiga fundament utanför Rådhuset. Fanns tidigare vid gamla Hamnbron.
1:79
Rådhuset matchas av stenstoderna. Hamnbrons belysning.
1:81
Folkets hus fyller 85 år. Folkets husföreningen startade i Norrköping 1897 på S:t Persgatan 13.
1:84
Norrköpings Grand old man blir 80: Det finns inget jag skulle vilja ha ogjort. Sven Lutterman fd jurist, borgmästare, politiker och kulturentusiast.
1:85
Sven Lutterman fyller 80 år. Offentligt deklarerad socialdemokrat sedan 1920-talet.
1:87
Artikelserie om Gideon Wahlberg skimrande dagar: Gideon Wahlberg - epoken som bars upp av stadens fattiga. "Så mycket som då på Arbis har Norrköpingsborna aldrig skrattat".
1:89
Artikelserie om Gideon Wahlberg skimrande dagar: Arbis - glädjetemplet i texilarbetkvarteren. Stig Wickström minns stämningen från storhetstiden.
1:91
Artikelserie om Gideon Wahlberg skimrande dagar: Sådana var Gideon Wahlbergs älskade nyårsrevyer. Skämt åt höger och vänster. Sanslöst roligt - aldrig elakt.
1:93
Artikelserie om Gideon Wahlberg skimrande dagar: Gideon Wahlberg-kupletter från nyårsrevyn 1920.
1:95
Artikelserie om Gideon Wahlberg skimrande dagar: Får vi presentera Kalle Knubb - 1922 års nyårsrevy på Arbis.
1:97
Artikelserie om Gideon Wahlberg skimrande dagar: Minns ni dem än? Några namn från glada revydagar. Mary Andersson, Lilly Frank, Klara Andersson, Thora Utter, Lilli Utter, Julia Lindvall, Elis Utter, Lisa Pettersson, Bertil Pettersson, Hans Schweitzer, John Månsson, Ivar Österlöv, Åke Mellfors, Herbert Wahlberg,, Julle Lund, Calle Reinholdz, Helge Utter, Arvid Karlsson och Nils Lundkvist.
1:99
Mauritzberg billigare om man har 2,5 miljoner. Utgångsbudet var 4,3 miljoner. Har varit i följande släkters ägo Ekeblad, Grip, Hägerstjerna, de Besche, Klingspor, Westfelt, Ribbing, Nordström och Segerström med flera.
1:100
En klenod på Vikbolandet. Orgeln i Kuddby kyrka fyller 100 år. Byggdes av Sven Nordström.
1:101
Ny bok om Matteus församlings historia: Från glansåren på 1890-talet till avkristningens 1900-tal. Boken heter Församlingen Nordantill och är skriven av Ingvar Kalm.
1:103-104
Nu bär Wilhelm ut spisarna - snart är stadsgasen ett minne blott.
1:105
300 år i Norrköpingsindustrins tjänst - Fabriksföreningen i graven. Björn Helmfrids minnesskrift Tre sekler i Norrköpingsindustrins tjänst.
1:106
Sång- och mässbok klenod i Kvillinge. Kyrkoherde Andreas Adell visar den över 400 år gamla boken.
1:107
Norrköpings Fabriksförening avvecklar - 300 år i industrins tjänst. John och Mathilda Lenning.
1:108
Arbis först med stadsmuseum. 100 år sedan Norrköpings arbetareförenings museums samlingar såldes. Kommunen tackade nej så delar av beståndet finns på Nordiska museet i Stockholm.
1:109
Äldre byggnader sällsynta i Åby. Åby gård - gästgiveri.
1:110
Norrköping i början av 1700-talet. Husgytter Seglation. Norrköpingmodell av Johannisborg och Strömsholmen gjord av Olov Lönnqvist.
1:111
Norrköping i början av 1700-talet. Norrköpingmodell av Skeppsbygge och Stenhuset gjord av Olov Lönnqvist.
1:112
Norrköping i början av 1700-talet. Norrköpingmodell av Tyska torget gjord av Olov Lönnqvist.
1:113
När Norrköpings arbetare bodde sämst i hela landet. Röda stan (egnahem). Kvarteret Oron Dragsgatan. Bostäder. Bostadsstandard.
1:114
Här har malts säd i hundratals år - Nu blir kvarnen museum. Svintuna kvarn började sin verksamhet 1399.
1:115
Ebersteinska 125 år idag - Skolstart med sju elever. Skolhuset låg från början på Saltängen nära Strömmen. De yrken som man kan utbilda sig till är bl a Bygg, elektriker, teletekniker och bilmekaniker.
1:116
Ebersteinska - blygsam jubilar. Fyller 125 år. Tekniska ämnen.
1:117
En igenvuxen holme i Strömmen - Nu ska den bli kulturminne. Ringstaholm som varit en fästning/borg.
1:119
För hundra år seden - då Axel Rydin var på plats. Holmbron. Holmgränd.
1:120
Holmens byggde om Stordammen. Tvål-Jockes hus, Gamla torget, Järnbrogatan, Smedjeholmen, Gamlebro, Kvarngatan och Laxholmen.
1:121
Norrköping, 599 får konkurrens av Jönköping, 699. Norrköping, Jönköping och Karlstad fyller jämna år 1984.
1:123
Så minns vi 50-talet: Dagen då hela staden jublade. IFK Norrköping tog sitt sjunde SM-guld. Zamora berättar om 50-talets IFK. Den stora fotbollsfesten.
 
21983Numreringen är sidnummer och vissa sidor saknar tidningsurklipp. Endast sidor med tidningsurklipp är förtecknade.
2:1
Strömmen, industrierna och hamnen det mest fängslande i Norrköping. Gunnar Wallentin berättar. Charles Ogier den första fransmannen. Lithografiska aktiebolaget.
2:2
Varför inte Bråströmmen? Motala Ström. Strömmen.
2:3
Äldsta gatan kan få nytt liv. Kvarteren runt Västgötegatan, Mjölnaren, Laxen, Trehörningen och Vårdtornet. Västgötegatan - Tunnbindaregatan - Garvaregatan. Utgrävningar. Kulturfynd.
2:4
Så upplystes Norrköping för 100 år sedan. Tabell över när gaslyktorna tändes.
2:5-6
Här återskapas stadsbilden i 1750-talets Norrköping...Märkligt projekt växer fram i en källare i Kättsätter. Modellbygge. Olov Lönnqvist. Motala ström, Bergsbron, Grytsfabriken, Saltängen, Strandkvarteren m fl.
2:7
Munkgatans kvarter. Kvarteret Lillån Saltängen. Vargenfabriken. Slottsgatan - Saltängsgatan och Varvsgatan.
2:8
Riv inte stugan vid fängelset. Portvaktstuga från slutet av 1800-talet.
2:9
Spårvagnshistoria i Norrköping. 80 år sedan de första motordrivna spårvagnarna kom till stan.
2:11
De är Vilbergens mesta vänner. Drömmen är en historiebok. Oxeltorp. Vilbergens vänner. Vrinneviskogen.
2:13
Marknadsdag på Tyska torget 1895. Hedvigs kyrka. Ullmarknad.
2:14
Unik handling från 1858 avslöjar: Kyrktorn planerades i Kullerstad. Klockstapeln blev kvar (byggdes 1650). Skärblacka.
2:15
Stegeborgs slott i all sin renässansprakt och som ruin. Ivar Axelsson Tott. Engelbrekts bondehär 1434.
2:16
Johannisborg - på 1600-talet en hypermodern femhörnig befästning. Johannisborgs porttorn. Modell.
2:16b
Garvar-Oskar --- han drog sin kärra genom staden när seklet var ungt. Oskar Stenström arbetade hos garvare Pålsson på Kvarngatan.
2:17
Protester från Skärblacka: Låt Strömmen heta Skärblacka ström. Skärblacka hembygdsförening.
2:18
Paltbrödskö revolutionsåret 1917. Fredrik Ohlssons ångbageri långt ner på Gamla Rådstugugatan.
2:19
Fyra män på landsvägen mot Finspång. Anders Lungberg och Robert Holmberg. Lärarkåren på Karl Johansskolan. Anna Högström fotograf.
2:20
Varvshistoria sedan 1700-talet. Skeppsholmen, Blekholmen Blixholmen, Motala varf och Karlsro - Norrköpings varv.
2:21
Sekelskifte vid Slottsgatan. Slottsgatan-Garvaregatan.
2:22
"Strykjärnet" övergår nu i Norrköpings ägo. Arbetets museum.
2:23
Jämtlänning ska sälja Norrköping - Intressant komma lagom till jubileet... Kongress- och turistbyråbas Arne Ellefors.
2:24
Gåva till de födda under 1984. En berlock med Norrköping 600 år.
2:25
Näst största utställningen om hantverk. Norrköpings stadsmuseum.
2:27
Med Moa genom staden år 1898. C. V. Bergmans Bryggeri på S:t Persgatan.
2:28
Fattigdomen stor i forna Skärblacka. Brukshandeln. Gamla bolaget 1917 med familjerna Örtengren, Bäckstedt, Helm, Fast och Nyqvist.
2:29
Spännande fynd mitt i Norrköping: Slott från 1500-talet! Hedvigs kyrka - rådhuset.
2:30
Sensationella fynd vid rådhuset - Kan vara slott som byggdes på 1500-talet. Norrköpings hus.
2:31
Slottet under kyrkan. Norrköpings hus. Hedvigs kyrka vid rådhuset.
2:32
Skall grävningar vid Tyska torget avslöja fler fynd? Norrköpings hus. Rådhuset.
2:33
Nya spännande fynd i city. Norrköpings hus. Tyska torget. Rådhuset.
2:34
Nya fynd hittade vid utgrävningar. Hedvigs kyrkogårdsmark. Rådhuset.
2:35
Fina gravfynd i utgrävningarna vid Tyska torget.
2:36
Hedvigs pannhus funnet. Kyrkogårdsfynd berättar om Norrköpingsfamilj.
2:37
Om Lilla Lund, Drags mönsterbostäder och parkvakten som grabbarna undvek. Lilla Lund vid Matteuskyrkan där textilarbetarna från Drags bodde. Folkparken.
2:38
Grönskan tar över - Det mesta ska bevaras. Drags fabriksområde. Nya Fabrikshuset, Nya Kamgarnsspinneriet och Ullmagasinet.
2:39
Drags industriborg. Bruksgatan med gamla fabrikshuset. Nya Kamgarnsspinneriet. Portvaktstugan.
2:41
1 maj-tåget Nygatan mot Getängen. Folkrörelsens arkiv.
2:42
1 maj-tågen i början av seklet. Getängen vid De Geerskolan.
2:43
Min barndoms kära Västerbacke. Västra S:t Persgatan.
2:44
Långa skolvägar vid sekelskiftet för barnen från norra förstäderna. Marielundsskolan, Sandbyhofsskolan och Hallbergaskolan.
2:45
Tullhuset på Sylten blir kontor. Norden byggd vid Motala Varf.
2:46
Strömfåran krympte allt mer för varje år... Strid om strömmen även på 1800-talet. Bergsbron, en teckning av Carl Johan Billmark.
2:47
Barnens dag kommer till stan 1921! Skolgatan - Drottninggatan - Gamla Rådstugugatan - Oscar Fredriks bro - Saltängsbron - Arbis nyårsrevy.
2:48
Brücks fabriker år 1895: Väverskor med elvatimmarsdag. Slottsgatan - Tunnbindaregatan.
2:49
Trädgårdsskötsel - skolämne för fattigbarnen i stenstaden. Oskarsskolan - De Geerskolan.
2:50
Svintuna - en bygd fylld av historia. Svinsjön - Uttersberg - Bodaviken - Eriksgata.
2:51
Kulturhistoriskt intressant eller bara ett gammalt hus? Kyrkoherdebostaden i Ättetorp. Bostad för fröken Karin Eberstein.
2:52
Premiär för både parklek och den nya turistbyrån. Folkparken. Kongress- och turistbyrån.
2:53
Fogdeborgen Ringstaholm - så kan den ha sett ut under glansdagarna. Modell. Bro som förenade fästningen med Fiskeby-sidan av Motala ström.
2:54
Flygbild över 1750-talets Norrköping med Holmens Bruks då alldeles nya magnifika entrétorn.
2:55
Strömmen och innerstaden för drygt 200 år sedan... Olov Lönnqvists modell över Norrköping.
2:57
Kreatursmarknadernas Oxvallen i seklets början. Oxtorget vid Norr Tull.
2:58
Viktig järnvägsknut nedlagd sedan tio år. Norsholm - Bersbo - Västervik - Finspång.
2:59
Mjölkskjutsen från Leonardsberg på daglig tur genom norra staden. Folkparken - Fredrikslund - Värmlandsgatan.
2:60
Första boken i Norrköping trycktes för 259 år sedan. Reinerus Broccman utgav den första boken. Norrköpings Tidningar 225 år.
2:61
Prästen som social pionjär. Prost Rundgren motionerade i riksdagen om skydd mot barn i fabriksarbete. Kyrkoherde Wellhagen inrättade hjälpbyrå för arbetslösa.
2:62
Sommaren 1933. Folkets park. Resande teatersällskap.
2:63
Din stad på den tid då NT föddes... Modeller av Olov Lönnqvist.
2:65
Arbetarna vid Åby Yllefabrik 1895 - eller hur Stig Wickström fick se sin far.
2:66
Kommers på Nya torget. Torgförsäljning.
2:67
Nya Rådstugugatan. Harry Carlssons bilderbok.
2:69
Skulpturleken - Många gissade rätt i NT:s skulpturtävling. 75 skulpturer i Norrköping.
2:70
Skulpturleken - Våldsam diskussion innan Norrköping fick sin symbol. Spiral åtbörd.
2:71
Fyra skulpturer vaktar biblioteket. Carl Swartz, Den vrede Apollo, Danserskan och Nike från Sankt Andria.
2:73
Turkiet på tapeten. Abborrebergs sommarservering. Tapeten vid Bosporens stränder.
2:75
Hults bruk och Ågelsjön populära utflyktsmål...
2:77
Hemsamariter på utflykt. (Den gamla bilden).
2:79
Fattigpojken Fredga blev förmögen på snabbkokaren. Ernst Fredga.
2:81
Motoriserad polispiket. (Den gamla bilden).
2:83
Marmorbruket - blandning av historia och natur. Här fick Atterbom inspiration. Kalkstensbrottet.
2:85
Här traskar textilarbetarna med tunga steg sekler igenom. Dragsgatan. Textilarbetarkvarter.
2:87
Min barndoms sommar. Bykande på 40-talet var slitsamt men även roligt. "Bykåket".
2:88
Dystert Norrköpingsminne. Branden i Bergsbro fabriker. (Den gamla bilden).
2:89
Tysk kämpe mot kolera gav Kneippen dess namn. Kuranstalten Kneipp-baden. Präst Sebastian Kneipp.
2:91
Norrköpingslärare från 1890-talet. Deras skola revs för 75 år sedan. Gamla Österskolan revs 1906. Kristinagatan.
2:93
Pelle Fors (Petter Magnus Johansson), Josef Alm och spelmanssläkten Styrlander.
2:94
Arbetarna på pianofabriken - eller yrkesstolthet av år 1920. Pianofabriks AB Gustafson & Lungqvist belägen på Magasinsgatan sedermera Vattengatan.
2:95
Giftfritt, gårdspump, gärdesgårdar, handlmjölkning... I Häijan är allt som förr. Östra Ryd.
2:96
Konfirmation i Västra Husby. (Den gamla bilden).
2:97
På väg hem över Spången. (Den gamla bilden).
2:98
Skolbarn i Tåby 1926. (Den gamla bilden).
2:99
Koleran hemsökte Norrköping år 1853. Car Anton Wetterbergh var koleraläkare.
2:100
Vetet skärs för hand 1927. (Den gamla bilden).
2:101
Bästa dagen för flickorna i fyran - I skolköket fick de äta sig mätta. Gustav Afolfsskolan.
2:102
Poliser på partisanutbildning. (Den gamla bilden).
2:103
Då textilindustrin blomstade i Åby. Torshag.
2:104
Hembygdsföreningen i Vånga 50-årsjubilerar med fest.
2:105
En pigg femtioåring. Vånga hembygdsförening.
2:106
Flöjel till Å efter 100 år.
2:107
Krokeks gästgivaregård. Mat, dryck och nattlogi för resande i 650 år.
2:108
Kneippen som det var. Med flygfoto av Hultet med beskrivning.
2:109
Hon ger Vikbolandet ett eget bygdespel. Anita Lindberg vill blanda generationerna i Vikbolandets kommande bygdespel.
2:110
Om växlande fackliga öden på Richard Wahrens Järvenfabrik. Stig Wickströms Norrköpingsbilder.
2:111
Han skapade Guldköping. En artikel om IFK Norrköping och Nalle Halldén.
2:112
Industrikvarter som tystnar allt mer. Harald Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström
2:113
Nu får kroggäst ta med matsäck. En artikel om Krokeks gamla gästgivaregård.
2:114
Ristexpert på hällarna. Ett seminarium om hällristningarna i Norrköpings kommun.
2:115
Strömsholmen - där har mycket hänt. Norrköpings Weko Tidningar berättar om Strömsholmens historia i ord och bild från 1773 till modern tid.
2:116
De syr kläder till fattigbarnen. Välgörenhetsarbete i Norrköpings stadshus på 1920-talet. Stig Wickströms Norrköpingsbilder.
2:117
Oro för obehöriga i Handelssocieteten. Om "obehöriga handelsmän i Norrköping". Ur NT för 200 år
sedan.
2:118
Kvarter med närservice. Om butikslivet i kvarteret Krogen. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström.
2:119
Mjölkärlen diskas. Den Gamla Bilden visar när Hilma Johansson, Hestad, Skönberga diskar sina mjölkkoppar.
2:120
Den 1 oktober är det 65 år sedan Getåolyckan. Strömstaren berättar om järnvägskatastrofen.
2:121
Inte en köttbit blev kvar hos "Korv-Pelle" vid Skvallertorget. En berättelse om Brödupproret i maj 1917. Stig Wickström Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström
2:122
Ett folkskollärarhem från 1899. Interiör från August Ringqvists, lärare på Matteusskolan, bostad på Kungsgatan. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström.
2:123
Sveriges äldsta fängelse rustas upp för tre miljoner. En artikel om den planerade ombyggnaden av fängelset på Dragsgatan.
2:124
Frälsis och ett kondis. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström. Om Frälsningsarmén och Konditori Godbiten i kvarteret Lyckan.
2:125
Landhandeln i Östra Husby 1910. Den Gamla Bilden från Holmstens handelsbod i Östra Husby.
2:125
Före tankbilarnas tid. Den Gamla Bilden. John Johansson med en mjöllbil av 30-talsmodell.
2:126
Edvin Nilssons bilverkstad. Den Gamla Bilden från bilverkstaden vid Hagatorget i Söderköping.
2:127
Getåolyckan. Vi kunde inte rädda fastklämda från elden. Arnold Holm berättar om den svåra tågolyckan.
2:128
Kända Norrköpingsbor samlades för att fira Max Hofzinsers 50-årsdag. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström.
2:129
Läroverksbacken och Dalen. Den Gamla Bilden.
2:130
Minnen från skolagans bistra tider. Om Gustaf Adolfsskolan. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström.
2:131
Wilhelm Wahren in memoriam. (Förre chefen för YFA)
2:132
Aftonmålet var höjdpunkten på eftermiddagen i arbetsstugan. Sten Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström om arbetarstugan på S:t Olofskolan.
2:133
1946 stod striden om HSB - eller Hyresbostäder. Maktkamp inom socialdemokratin föregick Hyresbostäders bildande. Om bland annat punkthusen på Sandbergsgatan, Såpkullen.
2:134
Idrottsrevyn Färdiga gå. Den Gamla Bilden om en revy under medverkan av Norrköpings idrottsförbund i gamla Folkets hus.
2:135
Dyrgripar i världsklass på Norrköpings bibliotek. Bibliotekarie Örjan Bergman berättar om den så kallade Finspongssamlingen och några av dess dyrgripar.
2:136
Tipstjänst 1935. Den Gamla Bilden som visar under vilka primitiva former Tipstjänst i Norrköping arbetade.
2:137
Fackligt pionjärarbete bland bomullsväverksor i staden. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om bomullsväverskor på Holmens Bruk år 1903 och annan historik om textilarbetarnas fackliga villkor.
2:138
Stadsbibiotekets Finspongsamling rymmer många värdefulla rariteter. Bibliotekarie Örjan Bergman berättar om Finspångs slottsbiliotek och hur detta hamnade i Norrköping.
2:139
Utställning på Stadsmuseet med färglada gamla skolplanscher. Arbetsgruppen för ett blivande skolmuseum har plockat ihop cirka 2000 planscher.
2:140
Polisen mitt i gatan. Den Gamla Bilden. Poliskonstapel Axel Dahlberg på Drottninggatan.
2:140
50 år av körsång i Tingstads kyrka. Om Tingstads kyrkokörs 50-årsjubileum.
2:141
Kyrkoherde Edvard Evers hyllade flaggan. Stor samling på Tyska torget den 1 november 1905. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström om unionsupplösningen.
2:142
120-årigt företag: Sätt lite färg på matbordet. Om företaget Tubbin och Melander AB och dess föregångare.
2:143
Östra Station. Harry Carlssons Norrköping. Text av Stig Sundström.
2:144
Halleby skola i Skärkind. Den Gamla Bilden.
2:144
Mjölkskjutsen på väg. Den Gamla Bilden.
2:145
Väntan vid bommar. Harry Carlssons Norrköping. Text av Stig Sundström om bommarna vid Ståthöga.
2:146
För hundra år sedan; om nya Salntängsbron och om förändringen av gamla sjukhusbyggnaden vid Södra Strömsgatan samt Kristinaskolan fyller 100 år.
2:146
För 25 år sedan; när Moa Martinson besökte Skärblacka.
2:147
Med slumsystrar och glad musik intog Frälsningsarmén textilstaden. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström om Frälsningsarmens arbete i Norrköping.
2:148
Stadsarkivarien underhöll på Stadsmuseet: Gamla tiders Norrköping i bilder och dokument. Stadsarkivarie Arne Carlsson berättar om Stadsarkivet och dess arkivbestånd.
2:149
Talleboskolan. Snart rivs Talleboskolan vid Borgs kyrka.
2:150
När samtalen kopplades manuellt. Den Gamla Bilden visar hur det såg ut på telefonstationen i Norrköping före automatiseringen.
2:151
Myntverket i Norrköping. Om myntprägling i Norrköping år 1626.
2:152
Kavalkad i dokument. Om stadsarkivarie Arne Carlssons föreläsning på Stadsmuseet.
2:152
600-årsmärke. Om frimärket som hedrade Norrköping jubileumsåret 1984.
2:152
För 25 år sedan. Om spårvägens utdragning till Vidablick 1958.
2:154
Ur NT för 200 år sedan; Reenstjärna - folket wän dess wällust, wärn och ära. Om att landshövding Reenstjärna har avlidit.
2:154
Ur NT för 100 år sedan; om dimfigurer och färgspel som visades vid Arbetarföreningens julfester.
2:154
Ur NT för 50 år sedan; om nyårsrevyerna på Norrköpings teater och Arbetarföreningens teater.
2:154
Ur NT för 25 års edan; IFK Norrköping åter hemma efter turnén i Sydamerika.
2:155
Norrköpings alldeles egna jubileumsfrimärke; 600-årsminnet ska hedras med ett frimärke med historiskt motiv.
2:156
Luntgatan en vårdag år 1915 - eller affischplanket berättar. Sten Wickströms Norrköpingbilder med text av Jan Nordström.
2:157
Huset som försvann. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström. Om Scherinska huset på Saltängsgatan.
2:158
Gamla gaslyktor till heders igen lagom till jubileet. Norrköping runt även med avsnitt om pampuskajen och raserade gång- och cykelvägar på Kungsängsleden.
2:159
Ur NT för 100 år sedan; om Norrköpins Tändsticksfabriks försäljning i Förenta Staterna.
2:159
Ur NT för 200 år sedan; Känd 1700-tals urmakare Adolph Fredric Bjurman har erhållit sitt privilegium.
2:160
Barnens dag 1922. Den Gamla Bilden visar skolflickor från S:t Olofsskolan som sjunger.
2:161
Radikala ingrepp i Strömmen när nya jättekraftverket tillkom. En artikel om när kraftverket Bergsbron-Havet byggdes vid Gamlebro i början av 1920-talet.
2:162
Namnet Peking än en gång. Olika teorier redovisas.
2:163
Arbis 120 år. Pionjärerna från Abackarna lade grunden. Om bland andra eldsjälen Axel Peter Slättengren som blev föreningens förste medlem.
2:164
Nya likströmskabeln till Gotland invigd.
2:164
Ur NT för 100 år sedan; Stadstornets urtavlor, skänkta av S:t Olai församling har nu anlänt.
2:164
Ur NT för 50 år sedan; Något nytt på "Lotta-fronten".
2:165
Det ståtliga Ståthöga. Den Gamla Bilden visar Ståthöga slott under dess glansperiod
2:166
När stadens alla rika borgare lät bygga sitt nya bankpalats... Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström om bygget av bankpalatset på Drottninggatan i kvarteret Torget.
2:167
120-årigt Åbyhus rivs. Fastigheten Bäckaskog i Åby belägen i korsningen mellan Katrineholmsvägen och Ättetorpsvägen ska rivas.
2:168
Kring S:t Olai vid Sekelskiftet. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström om Gamla folkskolan, elementarläroverket på Skolgatan.
2:169
Ångbageri på 1800-talet. Den Gamla Bilden visar interiören från Ohlssons ångbageri
2:170
Borgs kyrka blir 180 år.
2:171
Kvillinge har haft bibliotek i 83 år. Kvillinge socken- och skolbibliotek inrättades år 1900 men arkivhandlingar berättar att redan på 1700-talet praktiserade man bokutlåning i Kvillinge.
2:172
Krigare vid Dömestad 1913. Den Gamla Bilden visar ett gruppfotografi av gråklädda soldater, förmodligen från Militärskolan i Norrköping.
2:173
Skolgårdssamtal om en fråga som upprörde sinnena år 1904. Stig Wickström Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Fyra lärare (Frans Wennerblad, Per Mikael Martelius, August Ringqvist och Robert Holmberg) i samspråk om "Malmöfrågan" d.v.s. frågan om undervisning i kristendomskunskap.
2:174
Han är stans siste bokbindare. Nu lär han ut hantverket. Bokbindare Börje Ohlsson leder kurser för amatörbokbindare.
2:175
Refvens grund. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström.
2:176
Norrköpingsoriginal. Den Gamla bilden visar den gamla gumman som kallades "Fia min vän" i folkmun.
2:177
Snart 90 år sedan musikkåren bildades. Om mässingsblåsare i Torshag.
2:178
Kommers på Nya Torget. Den Gamla Bilden visar C. Anderssons charkuteristånd på Nya Torget.
2:179
Kafferast. Den Gamla Bilden visar kafferast i vacker trädgård vid Elin Anderssons hembageri, Trädgårdsgatan.
2:180
Norrköping blev störst i klockspel. Om när malmklockan firades upp i Rådhustornet.
2:181
Väverska år 1910. Den Gamla Bilden visar Hanna Keller vid västolen på Tuppens Bomullsväveri 1910.
2:181
Från Gamla Sveahallen. Den Gamla Bilden visar fyra damer vid Sveahallens kaffé.
2:182
Ovanlig tilldragelse på Skolgatan. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Folkmassor på vägen till Sylten och Norrköpingsutställningen 1906.
2:183
En landsbygdsskola 1929. Den Gamla Bilden visar klasserna 1 och 2 vid Berga skola i Klockrike.
2:184
Gamla Strömsholmen. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström.
2:185
Glädjefattiga minnen från barnhemsår på 1890-talet. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om Gustavianska barnhuset på Bråddgatan.
2:186
Här bevaras minnet av Norrköpings storhetstid. Om dekorationsmålarmästare Bertil Bahlners nyrenoverade dekoration på husfasaden Tunnbindaregatan 8 i kvareter Mjölnaren och interiörenmålningen i trapphuset som förevisas av målarmästare Weine Örtegren.
2:187
Söndagsskola i S:t Anna. Den Gamla Bilden från 1923.
2:187
Löfstad slott ska skyddas. Länsstyrelsen har beslutat att slottet med omgivning ska vara byggnadsminne.
2:188
Spade med anor från Göta kanal. Utställning arrangerad av Bråbo Hembygdsförening i Sparbanken Gothias Åbykontor.
2:189
Från gamla Järnbron. Den Gamla Bilden visar utsikten medströms från Järnbron, numera Gamlebron 1915.
2:189
Kimstads kyrka. I år fyller Kimstads barockkyrka 250 år.
2:190
NT:s sätteri på Hospitalsgatan. Den Gamla Bilden visar typografernas arbetsmiljö på 1920-talet.
2:191
Tingstadsskolan. Barn leker på skolgården 1923 eller 1924.
2:191
Matteusskolan. Danslek på skolgården cirka 1917.
2:192
Ordföranden i Alosa fick skrift om kung Albrekts privilegiebrev. Bjrön Helmfrid från föreningen Gamla Norrköping överlämnar en jubileumsskrift till fullmäktiges ordförande Ville Andersson, med försök till rekonstruktion av 1384 års rågång kring Norrköping gjort av Björn Helmfrid och Sven Ljung.
2:193
Skolköket på S:t Olofsskolan. Den Gamla Bilden visar elever i S:t Olofsskolans skolkök omkring 1926.
2:194
600-åring i nöd och lust. En artikel i Östgötakorrespondenten med anledning av Norrköpings kommande 600-årsjubileum.
2:195
Norrköpings isbrytare ateljé. Om isbrytare i Norrköping.
2:196
Stad i Nöd och Lust. Arne Malmbergs krönika om Norrköping genom århundradena; lättläst och faktafylld bok som fyller ett tomrum i litteraturen.
 
319843:1
Norrköping 600 år 1984. Norrköpings historia. Det var bråk i Alosa by. Så här tror Björn Helmfrid och Sven Ljung att den nyblivna staden Norrköpings gränser såg ut.
3:2
Våra glömda rötter. Om hällristningarna i Norrköping.
3:3
Norrköping genom tiderna. Under denna vinjett skall vi berätta Norrköping historia. Jan Nordström berättar om Folkbladets kommande artikelserie under jubileumsåret.
3:4
Kanonkran ny attraktion i hamn- och industristaden. Om kanonkranen vid Tullhuset på Saltängen.
3:5
Ättetorps prästgård i Kvillinge rivs nu.
3:6
Orkesterföreningen jubilerar. 70 år som yrkesorkester.
3:7
När publiken strömmade till Hultet - Norrköpings nöjesfält i Kneippen. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström.
3:8
Norrköping genom tiderna. Så gick det till när Norrköping fick privilegiebrev. Konung Albrekt gästade fiskarbyn vid Strömmens utlopp påsken 1984.
3:9
Han ligger bakom jubiléet. Den mystiske kungen Albrekt. Av Arne Malmberg.
3:10
Gammal krögarvärld. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström. Centralhotellets trädgård vid Vattengränden. Sedermera blev det Folkets hus trädgård.
3:11
Ur NT för 200 år sedan. Nyårsvisiter falsk sed. Ingen vågar ändra den.
3:12
Aspliden - anstalt i historisk miljö. Aspliden, byggt på 1910-talet, har fungerat som både privatbostad, pensionat och nu som underavdelning till Skenäsanstalten.
3:13 - 3:14
Kungariket blev långvårdssjukhus. Nu börjar ett nytt kapitel i Kolmårssjukhuset historia. Sjukhusintendent Gunnar Wikström berättar om Kolmårdssanatoriets historia från 1918
3:15
Smedby-Rune avliden. Rune Andersson.
3:16
BPA-jubileum i Norrköping. 50 år sedan första bygget. Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.
3:17
50 år sedan BPA tog sitt allra första spadtag. Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.
3:18
Textilarbetare demonstrerar 1917. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Hungerdemonstrationer på Tyska torget 1917.
3:19
Norrköping genom tiderna. Norrköping under 1500-talets första hälft: Staden trogen kungen - näringarna blomstrade. Av Jan Nordström.
3:20
Gård vid Kvarngatan. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström.
3:21
Ugnen hette Adam. Den Gamla Bilden visar kalkbruket vid Djupvik 1930.
3:21
Norrköpings Inner Wheel firar sitt 60-årsjubileum.
3:22
Första Ettan åter i trafik. Lokaltrafikens verkmästare Göte Pettersson visar hur fin inredningen är i den gamla spårvagnen från år 1904.
3:23
Andreas Adell går i pension - uppvuxen på kyrkläktaren. Kyrkoherde Adell avgår med ålderspension efter 23 års tjänst i Kvillinge församling.
3:24
Prydliga gymnaster. Den Gamla Bilden visar ett gruppfoto av en gymnastiktrupp fotograferad i samband med en fosterlänskt inriktad gymnastikfest 1938.
3:25
Gerdahemmets framtid oviss. Gerdahemmet i Åby, som ägs av Föreningen för Vård och Fostran av Barn och Ungdom i Norrköping, tycks stå inför en tämligen oviss framtid.
3:26
Minnen från Vikbolandsbanan. Järnvägen invigdes den 23 december 1893.
3:27
Norrköping genom tiderna. Krigen avlöste varandra mot slutet av 1500-talet. Danskarna stoppades av kanoner vid Gamlebro. Av Jan Nordström.
3:28
Han växte upp på teatervinden. Så mötte jag Ernst Rolf, Gösta Ekman, Karl Gerhard. Jag har sett och mött de flesta....av Arne-Robert Östensson.
3:29
Utsikt över ännu orörd landsbygd. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. En vy över Norrköping år 1928 från vattentornet invid Lennings sjukhem.
3:30
Alosa by som Norrköpings vagga. Björn Helmfrid redogör för sina teorier om Alosa by som föregångare till Norrköpings stad.
3:31
Samlade utflyktsmål - skatt för alla östgötar. Om länsstyrelsens bok om natur och kultur i Östergötland av Sven E Noreen och Hans Liman.
3:32
Hur gammal är staden Norrköping? Björn Helmfrid belyser denna fråga.
3:33
Norrköping av år 1384 som modell. Om dr. Olov Lönnqvists modell.
3:34
Anderssons Lithografiska. Den Gamla Bilden visar en gruppbild på personalen i slutet av 1920-talet. Norra Kungsgatan 29.
3:35
Slottsbyggen kantade Norrköping väg uppåt. Arne Malmberg berättar om Johannisborgs slott, Norrköpingshus med flera slott.
3:36
Från folkskolans äldsta tider. Stig Wickströms Norrköpinsbilder med text av Jan Nordström. Om Rikssalen belägen i korsningen Drottninggatan - Trädgårdsgatan som uppfördes till 1769 års riksdag och om Clas Herman Rundgren, kyrkoherde i S:t Olai och tillika skolrådets ordförande.
3:37 - 3:38
Norrköping genom tiderna. Norrköpings fantastiska omvandling under de Geer-epoken: Från bondhåla till sjudande modern stad mitt i Europa. Jan Nordström berättar om hur de nya industrierna förändrade stadens hela struktur i grunden.
3:39
Busschauffören. Den Gamla Bilden visar busschauffören Wilhelm Stenberg framför en buss av 1920-talsmodell.
3:40
Odensgatan 1916. Den Gamla Bilden visar spårvagnen vid Nissens karamellfabrik i Kneippen och Västra station i bakgrunden.
3:41
70 år med landstormskrets i Kvillinge. Ninni Trozellis Röda korsinsats är något som man i Kvillingebygden sätter stort värde på. Namnändrat till Norrköpings Östra krets av Svenska Röda korset och senare till Kvillinge Röda Kors-krets.
3:42
När österpojkarna tränade bandy på Rossängarna i seklets början. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. IFK:s B-lag i bandy av år 1908.
3:43
Louis De Geer gjorde Norrköping till storstad. Arne Malmberg berättar om stadens framväxt på 1600-talet.
3:44 - 3:45
Norrköping genom tiderna. En period med pest, missväxt, bränder... Från höjdpunkten på de Geers tid till bottenläget under Karl XII-krigen. Av Jan Nordström.
3:46
Händelös öde avgörs nu. Norrköpings styrande kommunpolitiker har bestämt att Händelö gård ska byggas om till rehabiliteringshem för missbrukare av knark och alkohol.
3:47
Grytsgårdarna på Väster. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström. Gård på Västra Grytsgatan.
3:48
Ur NT för 200 år sedan: insamling i Norrköping till hungrande i Halland.
3:49
Beväringsmönstring 1919. Den Gamla Bilden visar män från Vikbolandet som infunnit sig i Söderköping för inskrivning till militärtjänst år 1919.
3:50
Musikaliska Sällskapet med dirigenten Edward Düring.
3:51
300-årig herrgård ledig till uthyrning. Godsförvaltaren Pehr Löfgreen flyttar från herrgården i Norsholm, ritad av Nicodemus Tessin.
3:52
Uppmaning till släktforskare - sök i nya källor för att nå vardagen. Om en föreläsning på Stadsmuseet av stadsbibliotekarien och genealogen Arne Sträng, Skara.
3:53
Väldig flyktinghjälp gavs från 1600-talets Norrköping. En artikel om Louis de Geer och vallonerna av Arne Malmberg.
3:54
Norrköping genom tiderna. Tre hus och två galgar var allt som sedan återstod... Fruktansvärde dagar i juli 1719 då ryssarna plundrade Norrköping. En artikel av Jan Nordström.
3:55
Lantlig vy som försvann när det nya lasarettet växte fram. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om byggandet av det nya lasarettet vi Södra Promenaden 1924 - 1926.
3:56
Delutredning om industrilandskapet. De här husen är omistliga. Detta säger utredningen som på måndagen överlämnades till kommunstyrelsens ordförande.
3:57
Knäppingsborgsgatan 57 år 1917. Den Gamla Bilden visar en typisk gårdsinteriör från öster i Norrköping.
3:57
Svarta huset. En tidsbestämning av huset vid gamla torget av Björn Helmfrid.
3:58
Det här vackra paret såg vi år 1964 på Arbisteatern.... Olle Samuelsson och Marie-Louise (Lili) Hasselgren i Czardasfurstinnan.
3:59
Norrköping genom tiderna. Så byggdes Norrköping upp efter ryssarnas härgningar. Från askhögar och ruiner till en blomstrande tid för borgerskapet. Av Jan Nordström.
3:60
Textilare på nödhjälpsarbeten under arbetslöshetsåren 1917-1918. Sten Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Textilarbetare på Drags fabriker, som i bolagets regi är ute på skogsarbete i trakterna av Krokek 1917.
3:61
Gammal Fredriksdalsgård. Den Gamla Bilden visar ett foto från 1913 från en gård vid Verkstadsgatan 68 inom Fredriksdalsområdet.
3:62
Internationell prägel på vår stads historia. En artikel av Arne Malmberg.
3:63
Anners Annersa på Hultet. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Textilarbetare Mauritz Björck från Gryts fabriker berättade sina östgötahistorier och sjöng sina visor på Norrköpingsutställningens hembygdsavdelning 1906.
3:64
Norrköping genom tiderna. När John Swartz spinnmaskiner banade väg för storindustrins epok. En artikel av Jan Nordström.
3:65
Festligt 50-årsjubileum i Östra Stenby - Konungsund. Om LRF-avdelningens 50-årsjubileum.
3:66
När friidrotten kom till staden. Sten Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Axel Bonthron hoppar stav på Getängen.
3:67 - 3:68
Norrköping genom tiderna. Janne Arosenius - ett märkligt levnadsöde i gamla Norrköping: den fattige lärpojken som blev stadens ledande klädfabrikör. En artikel av Jan Nordström.
3:69 - 3:70
Här måste bli liv på nytt. Industrilandskapet kring Strömmen måste bli levande igen säger Sven Tynelius före detta stadsarkitekt i Norrköping. Strömmen är Norrköping egen själ.
3:71
Var det Sörby tegelbruk? Den Gamla Bilden visar arbetsstyrkan i Sörby framför tegelbruket på 1920-talet.
3:72
Invandrarmuseum i Norrköping värdefullt och väl motiverat.
3:73
Tabernaklet offer för grävskoporna. I går revsTabernaklet på Kungsgatan, baptisternas möteslokal.
3:74
Grattis spårvägen 80 från en som var med i 40. Nu ska Bernt byga modellvagnar. Spårvagnsförare Bernt Pettersson går i pension.
3:75
Landstorm under första världskriget. Den Gamla Bilden visar fyra motiv av landstormen i Norrköping och i Arkösund.
3:76
Huvudstad åt exdrottningen - härjad av katastrofbrand. Om ett porträtt av Kristina Alexandra, tidigare drottning av Sverige, som är målat i Norrköping 1661 av holländaren Wuchter.
3:77
Fängelset i en brytningstid - från spinnhus till mansfängelse. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordsström. Bilden visar fängelset samt personalstyrkan på centralfängelset för män år 1918, det år då fängelset omvandlades från kvinno- till mansfängelse.
3:78
Folkteatern var Arbis. När Gustaf Carlzen var chef på Arbis (1900-1903) användes namnet Folkteatern
3:79 - 3:80
Norrköping genom tiderna. Så omstöptes strömlandskapet på 1850- och 60-talen: en ny tid drar in med stordrift, aktiebolag och väldiga tegelborgar. Med ett fotografi av Axel Rydin från 1876 föreställande Bergsbron. En artikel av Jan Nordström.
3:81
Norrköpings spårvagnar fyller 80 idag. Polisen fick köra av de alltför åksugna. Före detta spårvagnsföraren Gösta Gölin berättar om spårvagnarnas barndom och den fortsatta utvecklingen.
3:82
En fläkt av sekelskiftet. En 80-årig skönhet visar upp sig. Spårvägen 80-årsjubilerar.
3:83
Spårvagnsmode á la 1904.
3:84
Gård med allt på plats. Harry Carlssons Norrköping med text av Stig Sundström. Om gårdarna i kvarteret Kannan på Kristinagatan.
3:85
Affärs- och bygdehistoria från Östra Husby. Om Erik Appelgren och Algot Ahlberg.
3:86
Här bodde 10 personer. Den Gamla Bilden visar familjen Boströms lilla hus i Folkström.
3:86
Vallonerna. Fil kand Bernt Douhan från Uppsala fängslade under en timme sitt auditorium med nya synpunkter på De Geers verksamhet och vallonimporten.
3:87
Konfirmander i Styrstad 1911. Den Gamla bilden visar kyrkoherde Cassel och hans konfirmationsgrupp i Styrstad 1911.
3:88
Ur NT för 200 år sedan; medeltidssocken försvann och införlivades med Borgs. Om Löths socken.
3:89
Liten skola på landet. Den Gamla Bilden visar läraren Sylvia Adell med sina 10 elever vid Hillersta skola 1927.
3:89
RK-krets 70-årsjubilerar. Om Norrköpings Röda korskrets jubileum.
3:90
Norrköping genom tiderna. Textilarbetarnas sociala förhållanden på 1800-talet: Arbetsveckan var 76 timmar och lungtuberkulosen härjade. Av Ann-Charlotte Hertz.
3:91
Folkskolor bland luft och ljus tränger tillbaka privatskolorna. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om Kristinaskolan från 1883 och Fredrik Sandberg stadens förste folkskoleinspektör.
3:92
Han minns grindslant i Norrköping. Hembygdsforskaren Bertil Kalrsson berättar.
3:93
Vilka är cykelbuden? Den Gamla Bilden visar springpojkarna vid Norrköpings Färgeriaktiebolag 1936.
3:94
Skolbarn i Styrstad 1906. Den Gamla Bilden visar magister Rundberg med elever.
3:95
Syföreningskaffe. Den Gamla Bilden visar De ungas syförening utanför affären i Vreta, Östra Stenby, 1913.
3:96
Orädd läkare kämpade hårt mot vidskepelsen och pesten. Arne Malmberg berättat om läkaren Magnus Gabriel Block och hans kamp mot pesten i Norrköping i början av 1700-talet.
3:97
Staden vid Strömmen år 1384. Om Olov Lönnqvists historiska modeller utställda på Stadsmuseet.
3:98
Från Tabernaklets, spårvagnarnas och textilarbetarnas Kungsgatan. Sten Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om Tabernaklet och baptistförsamlingens söndagsskoleklasser.
3:99 - 3:100
Norrköping genom tiderna. Så växte arbetarrörelsen fram i Norrköping: från spontana hungerupplopp till de första fackföreningarna. Av Gunnar Haag.
3:101
Ur NT för 200 år sedan. 1784 startades första arbetsförmedlingen.
3:102
Ullbörsen och ullmarknaden. Ledare för ullkontoret och stämpelverket var Fredrik Christian Olsén.
3:103
Nu finns det inte längre. Göran Bergströms teckning av Tabernaklet på Kungsgatan.
3:104
Strömstaren. Yngve Aldhagen berättar om gråbens härjningar i våra trakter i forna tider.
3:105 - 3:106
Norrköping genom tiderna. 1890 - laddat år för Norrköpings arbetarrörelse: Bomullsväverskor strejkar och hetlevrad agitator gör entré. Jan Nordström skriver om arbetarrörelsen, arbetarklubbens ordförande Gustav Adolf Rydgren och om målarfacket i slutet av 1800.talet.
3:107
Minnen från ett utkikstorn - om bokdyrkan och amatörmåleri. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om Hultet i Kneippen och Arthur Ekströms minnesbok "Utflyktståg".
3:108
Slitna lokaler beseglade f:a Algot Holmbergs öde.
3:109
Ur busstrafikens barndom. Den Gamla Bilden visar fyra fotografier på bussar och berättar bland annat om Lindötrafiken.
3:110
Ur NT för 200 år sedan. Norrköpings spinnhus överfyllt. Kyrkan arbets- och bostadsrum.
3:111
Protokollen berättar om äldres fattigvård. Om "gamla fattigdokument från 1700-1800-talets Kvillinge".
3:111
Busskomfort 1923, Den Gamla Bilden visar en av Åbytrafikens Internationalbussar från 1923.
3:112
Jubileumsmedaljer till sju släktforskare. Nils Schagerström belönad för sin släkt.: Selma Lagerlöfs "fel" att han började forska.
3:113
Jean Lawski - polsk flykting med berömd antikvitetshandel. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström.
3:114 - 3:115
Norrköping genom tiderna. Det var den 7 april 1384 som Norrköping fick sitt stadsbrev: Här är staden som kung Albrekt gästade för jämnt 600 år sedan. Text av Jan Nordström.
3:116
Rena folkfesten på Drottninggatan när gymnasterna marscherade. Stik Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Folkfest på Drottninggatan i maj 1921. (Samma som 3:121)
3:117 - 3:118
1890-1891 - kriser på Proletären, Janhekt tröttnar, den historiska partikongressen i staden: Arbetarklubben på Hinkes sida mot Branting och Danielsson! Av Jan Nordström.
3:119
Wilhelm Wiberg älskade sitt Norrköping. NT erbjuder reproduktioner av fyra Norrköpingsmotiv målade av Norrköpingsmålaren Carl Allard.
3:120
Ringborgska huset blir kontorskomplex. Huset vid Karl Johans Park byter ägare. J. Ringborg AB säljer fastigheten till Jörnberger och Möller.
3:121
Stig Wickströms Norrköpingsbilder. Dublett av klipp 3:116.
3:122
Gammalt Västerkvarter. Harry Carlssons Norrkping med text av Stig Sundström. Kvarngatan fångad från Holmensidan.
3:123
Norrköping borde fira 750-årsjubileum. Björn Helmfrid påvisar att namnet Norrköping finns belagt första gången 1283 i ett gåvobrev utfärdat av drottning Sofia.
3:124
Musikuppvisning på Läroverket. Den Gamla Bilden visar musikdirektör Harald Cederwall i kretsen av sina elever 1933.
3:125
Ryskt anvall sjövägen ödelade Norrköping. Arne Malmberg berättar om ryssarnas härjningar ödesårdet 1719.
3:126
Östra Ryd har gjort sitt för det svenska försvaret. Om rusthåll och soldattorp i Östra Ryd.
3:127
Den stora spårvägsstrejken 1904 - strid som upprörde hela staden. Av Gunnar Haag.
3:128
Textilare som nödgades arbeta över fem timmar för 1 kg fläsk. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. En del av arbetsstyrkan på "Tuppens" Grytsfabriker samlade en sommardag mot det gamla seklets slut, möjligen 1895.
3:129
Södra hamnplanen byggs. Den Gamla Bilden visar arbetet med att jämna ut marken för Södra hamnplanen.
3:130
Allt fler intresserade av att söka sina rötter. Släktforskningens nestor Henric Sollbe berättar.
3:130
Bolaget kring vilket Norrköping vuxit upp. Modell av Holmens Bruk år 1751.
3:131
Ett sällsamt liv. Gustaf Giberger berättar om konstnären Albert Sjöström.
3:132
Många Åby-bor saknar den egna demonstrationen. Nu är 1 majdemonstrationerna liksom även dess slutmål Åby Folkets park ett minne blott.
3:133
Aktuell fråga för innerhamnen. Vad händer när trafiken upphör? Norrköpings innerhamn är en död hamn! Vad ska vi göra med området?
3:134
Lövet avgjorde guldstriden men fick ingen medalj. Om IFK Norrköpings guldmedalj i den allsvenska fotbollsserien år 1963.
3:135
Norrköping genom tiderna. Valen 1919 och 1920 blev det stora genombrottet. Hur socialdemokratin tog över den politiska makten i staden. Arbetarekommunen byggdes upp under de dramatiska åren för världskriget.
3:136
Valborgsmässoafton inledde Calle Lindström säsongen. Folket park invigdes 1901. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Calle Lindström (1869-1955), mångsidig underhållare som vann Norrköpingsbornas hjärtan med sin tintamareskteater och sina historier.
 
41984 – 19854:1
På häst genom cirkusvärlden. Cirkusexperten Per Arne Wåhlberg berättar om Zephora, cirkusryttarinnan från Norrköping.
4:2
När folkskolebristen byggdes bort under Lyttkens tid som inspektör. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om folkskoleinspektören, sedermera undervisningsrådet i ecklesiastikdepartementen, Ivar Lyttkens.
4:3
Om Gamlebro som tidigare hette Järnbron.
4:4
Gamla kommunalhuset ska inte rivas. Om det gamla kommunalhuset, Vita huset, i Åby.
4:5
1890-talet var cirkusens gyllene år i Sverige. Cirkuskännaren Per Arne Wåhlberg berättar om den permanenta cirkusbyggnadens som fanns i Norrköping, vid Södra Promenaden, mellan åren 1904 och 1918.
4:6
70-årig skönhet i fin form. Norrköpings nygamla brandbilsveteran visas upp för allmänheten.
4:7
Spinneriarbetare från Gryt på strejkmöte i Folkets park. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Tuppens spinneriarbetare på marsch till strejkmöte i Folkets park 1907.
4:8
Ur NT för 200 år sedan. Adligt jungfrustift också i Norrköping.
4:9
John Bengtsson. Om två artiklar införda i tidskriften Sveriges Flotta om Norrköpings skepparsocietet.
4:10
Bästa guldet. Tabellraden ger besked. Om IFK Norrköpings serieseger i fotbollsallsvenskan 1960.
4:11
Nu vet vi vem Lisa var. Sinsen Lisa Olsson vid Krokhagens hållplats mellan Kimstad och Skärblacka.
4:12
Trädgårdsgatan år 1906 - medan spårvägen ännu var ny i staden. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström.
4:13
Liten skola i Skärkind. Den Gamla Bilden visar en klass vid Tallpims skola i Skärkind år 1910.
4:14
Romantiserade tapeter räddade. Abborrebergs servering, vid Bråvikens strand, har fått sina tapeter renoverade.
4:15
Barnens dag i Norrköping. Den Gamla Bilden visar Barnensdagsfestligheterna med den tillhörande kortegen i Norrköping på 1920-talet.
4:16
Rätt skall vara rätt - detta är textilare på Gamlabro. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Gruppfotografi av de anställda på Gamlabro någon gång omkring sekelskiftet.
4:17
Engdahls bageri när seklet var ungt. Personalen samlad utanför lokalerna vid Källgatan, senare Smålandsgatan, i Norrköping. Året är 1908.
4:18
Leenden och kramar då många gamla Gaversforsbor möttes. 50 st. så kallade ur-graversforsare träffades vid specialträff för att återuppliva gamla minnen och ha det festligt tillsammans.
4:19
Mc på motyl kunde stanna oväntat fort. Den Gamla Bilden visar bilskolläraren Sven Rudolfson och FMCK-gänget i Norrköping samlade på Norra Promenaden.
4:20
Strömstaren berättar om de nya stadgarna för färdande på velociped i Norrköping från 1899.
4:21
Spridda bilder från idrottslivet. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om bland annat tynglyfting och cykelsport på 1920-talet.
4:22
Svintuna kvarn åter i drift. Om Svintunadagen i Kolmården.
4:23
Stins vid Nunnebanan. Den Gamla Bilden visar Karl Skog, stinsen vid Stafsjö Bruks station. Nunnebanan var en smalspårig järväg mellan Sandviken och Virå som byggdes för att frakta timmer.
4:24
Kungabesöket som slutade med ett enda stort fiasko. Om Gustav IV Adolf besök i Norrköping år 1800.
4:25 - 4:27
Klipp ur Folkbladets jubileumstidning. Norrköpings näringar genom 600 år: Från medeltidens kvarnby till textilens framväxt och nedgång. Klädesfabriker etablerades på 1700-talet. Här byggdes nya fabriker (gamla Drags vid 1870-talets början).
4:28
Konfirmander i Skärkind. Den Gamla Bilden visar kyrkoherde Emil Hagvall med kongirmander år 1916.
4:29
Vandringsled på Nunnebanan. Friluftsfrämjanets lokalavdelning i Kolmården undersöker möjligheterna att skapa en permanent vandringsled i Kolmården.
4:30
Strömsfors skola. Den Gamla Bilden visar elever vid Strömsfors skola i Krokek omkring 1918.
4:31
Gustaf Janzén - textilarbetarbas som gärna tog på sig stormhatten. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Ett postkort avsänt från Oslo omkring 1910.
4:32
Norrköpings alla olympier hedrade. Kungen delade ut medaljer till 26 norrköpingsbor som antingen varrit olympiska mästare eller världsmästare.
4:33
Marieborgs folkhögskola - en vital 50-årsfirare. Jubileum på grund av att det var 50 års sedan Föreningen Östra Sveriges Folkhögskolor bildades.
4:34
Marieborg fira 50-årsjubileum. Kulturminister Bengt Göransson håller högtidstalet.
4:35
Eldsvådan var den naturliga stadsförnyaren.
4:36
Handelsredande fyller 100. Sveriges Handelsresandekår 100-årsjubilerar och hedrar minnet av dess grundare Carl Fogelmark, Norrköping.
4:36
Klassträff efter 58 år. Överlärare A.J. Ljungbergs avgångsklass från Marielundsskolan 1916.
4:37
Målspottarna förenades. IFK Norrköpings skyttekungar från det glada 40-talet Gunnar Nordahl och Sven Persson
4:38
Axel Jonsson 91, minns loppet genom Vrinneviskogen till Ensjön. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om terrnängloppet Idrottsparken - Ensjön - Idrottsparken.
4:39
Ur NT för 200 år sedan. Norrköpings får kritik för dålig gatuskötsel.
4:39
Namnproblem kring De Geer. Ska Norrköping ha ett gymnasium som heter De Geer eller en grundskola? Kommunens namnberedning får ta itu med denna delikata fråga.
4:40
Så firades midsommar i Kolmården förr i tiden. Nils Fritz minns forna tiders midsommarfester i trakterna av Nunnebanan.
4:41
En gata och dess namn I. Vem var Abel Becker?
4:42
Skånska Lasse - bondkomiker med kyrkogårdar som hobby. Sten Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om tre musikanter; Schwente i Flena, Calle Lindström och Skånska Lasse.
4:32
Sjöbjörnens "hutlösa" nota - 22 kronor och 17 öre. Kapten Nilsson befälhavare på skonerten Nymfen handlade förnödenheter. Skeppsfourneringen 90-årsjubilerar.
4:44
Marieborgs folkhögskola jubilerar. En artikel om folkhögskolans 50-årsjubileum.
4:45
Björkviks första brandbil. Den Gamla Bilden visar de som skule sköta den nya brandbilen.
4:46
Övre Ågelsjö gård. Den gamla bilden visar Övre Ågelsjö gård med arrendatorer vid torp och gårdar som lydde under Hults Bruk år 1900.
4:47
På väg ut till Sandbyhov - anstalten för fattiga gamla. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Om en livsmedelstransport till Norrköpings stads arbets- och försörjningsantalt år 1919.
4:48
Nu byggs det järnväg i hertig Johans paradgata. Järvägsspår dras via Slottsgränden tvärs över Norra Promenaden och kvarteret Nunnan vid Saltängsgatan till Hamnbron.
4:49
Ur NT för 200 år sedan. Första Norrköpingsjudarnas bolag upplöst efter två år. Om Jacob Marcus och Salomon Jacobs affärsverksamhet i Norrköping.
4:50
Albert Sjöström - konstnär som trivdes bäst på landet. Mannen i slokhatt som kunde tillverka vad som helt av papper. Om konstnären i Petersburg, Mogata.
4:51
Interiörer från Sandbyhov - de fattiga folkets ändstation. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Förutom arbets- och försöjningsanstalt inrymde Sandbyhov även en avdelning för fattiga mödrar, härbärge för luffare samt sinnessjukhus och anstalt för sinnesslöa.
4:52
Jubileumsutgåva från stadsingenjörskontoret: Kartor berättar om Norrköping från 1636 och fram till vår tid. Om jubileumsportföljen som såldes för 200 kronor på kommunens informationskontor, museerna och stadsbiblioteket.
4:53
Kommunala kvarnen i Svintuna mal igen. Lions bjuder på gammaldags marknad vid kvarnen.
4:54
Textilarbetafamilj på väg upp ur 1800-talsfattigdomen. Sten Wickströms Norrköpingsbilder. Om familjen Dahlstedt i Kransporten, beläget i korsningen mellan Nygatan och Butgatan i slutet av 1800-talet.
4:55
En gata och dess namn II. Abel Becker vann Drags kungarike. Lübeckaren Abel Becker kom i januari 1667 till vår stad för att upphandla kläde på kammarkollegii uppdrag.
4:56
Ur NT för 200 år sedan: skarp Norrköpingsattack mot kringföringshandeln.
4:57
Minnen från Krokeks gamla ålderdomshem. Nils Pettersom berättar om åldrings- och fattigvården i gamla Krokek.
4:58
På marsch mot Folkets park under storkonfliktens första tid. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Strejkande arbetare på marsch uppför Odengatan mot Folkets park antagligen i augusti månad 1909.
4:59
Djurö kvarn faller för grävskoporna.
4:60
Fattighjonens hårda arbetsdagar bakom Sandbyhovs gallergrindar. Stig Wickströms Norrköpingsbilder med text av Jan Nordström. Fattigvård bakom galler vid Sandbyhov, Norrköpings arbets- och försöjningsantalt.
4:61
Skärkinds gamla sparbankslokal ska bli hembygsutställning. Hembygdens år 1984. Sven Johansson berättar om Skärkinds hembygdsförening.
4:62
Här vårdas stadens historia. Föreningen Gamla Norrköping har "hittat hem" till Swartziska huset. Björn Helmfrid berättar.
4:63
Vara bygder vimlar av märkliga minnen. Här vilar en storbonde. Om Domarringen, gravfält, runstenar med flera fornlämningar i Norrköping. Mikael Parr från Norrköpings stadsmuseum berättar.
4:64
Norrköping i kartornas ljus. Sune Garpenby berättar om gamla kartor och om jubileumsportföljen.
4:65
Karlsro varvs största byggnad har nu i dagarna rivits. En teckning av Göran Bergström.
4:66
Frälsningsarmén firar 100 år i Norrköping. Kapten Hans-Göran Andersson berättar.
4:67 a-b
Personer som gett namn åt våra gator.
4:67 c
Hälsovård i Kneippen - det är inget nytt. På måndag invigs det nya läkarhuset i Kneippen men redan vid sekeskiftet hade Kneippbaden, Sveriges första kurort i sitt slag, sin glansperiod.
4:68
För 100 år sedan öppnade "Frälsis" eld mot syndens nästen i Norrköping. Om Frälsningsarméns 100-årsjubileum i Norrköping.
4:69
Då var det 1934. Flygfältet i Norrköping byggdes för 116.000 kronor. Den nya flygplatsbyggnaden på Kungängen invigs idag.
4:70
Unikt i hembygdsgård. Gammalt arbetarehem. Hembygdens år 1984. Den unga hembygdsföreningen i Kullerstad-Skärblacka lägger ner ett stort arbete på att dokumentera det försvinnande industriarbetaresamhället.
4:71
Missionsvännerna i Matteus församling firar hundra år.
4:72
Dolmyra gruvor på Vikbolandet. Den Gamla Bilden visar en grupp arbetare vid Dolmyra gruvor i Häradshammars socken på Vikbolandet i början av 1900-talet.
4:73
Norrköpings ålder. Björn Helmfrid gav en översikt av faktorer som kan påverka åldersbestämningen av 600-årsjubilerande Norrköping.
4:74
Släktforskning kring Oxhagarna i Skärblacka. Genealogiska föreningen visar sin jubileumsutställning på biblioteket i Skärblacka.
4:75
Fosterländska förbundet. En ungdomlig 125-åring. Den litterära föreningen Fosterländska förbundet på De Geerskolan firar 125-årsjubileum.
4:76
Utvandrare från Sverige före år 1850. Om Alf Åbergs bok "De första utvandrarna".
4:77
Åby socialdemokratiska förening fyller 80 år. Var finns dagens unga socialister?
4:78
Kvillinges kyrkoherdar - 35 präster på 600 år.
4:79
Norrköpings Byggmästareförening firar 90 år.
4:80
Nagelspräcken och tjockisar i Norrköping. Björn Helmfrid och Yngve Dalin svarar för innehållet i häftet Språkets Norrköping som ställts till skolornas förfogande.
4:81
Saltängsgatans märkliga hus. Om W:6 huset på Saltängsgatan 3.
4:82
En krog går i graven. Så minns vi Nordstjärnan. Om krogen i kvarteret Vintern på Vattengatan.
4:83
Kneippbadsidyll år 1905. Den Gamla Bilden visar ett vykortsmotiv "Motala Ström vid Kneippbaden".
4:84
Åby. Det hände i Kvillinge förr i tiden. Allmogen manades att klippa sitt långa hår.
4:85
Jubileumsväv pryder entré vid Braviken. I entrén till Fiberwebs byggnad finns nu en vävnad med ett aktuellt motiv för jubileumsåret.
4:86 - 4:87
Brand i Rådhuset. Då var katastrofen nära. Lödning orsakade brand i Rådhuset. Rök trängde ner till Stadsarkivet.
4:88
Borgtornet på Djurön nu ersatt med atrapp. Djurö kvarns gamla tandade tornbyggnad syntes över Bråviken i över 70 år.
4:89
Folkuppbåd från Saltängen lossar spannmål när seklet var ungt. Lossning av spannmål för vidaretransport till S:t Anderas kvarn.
4:90
Dessa kvinnor trampade havre och lossade tunga rapskakor. Arbetande kvinnor i Norrköpings hamn vid seklets början.
4:91
Serveringspaviljong vid Nygatan - med våfflor och levande musik. Paviljongen stod i början av 1920-talet i korsningen Nygatan - Kungsgatan.
4:92
Gamla Immanuelskyrkan 100 år: Minnesutställning i den nya kyrkan. Om missionshuset på gamla Rådstugugatan och det nya missionshuset i hörnet Hantverkaregatan och Östra kyrkogatan.
4:93
Strömstaren. Om naturläkaren och Marbydoktorn August Ericksson
4:94
Bilder från gamla Saltängen. Slottsgatan i seklets början. Kvarteret Bulten, Slottsgatan 26 och 28.
4:95
Landets äldsta frisksportklubb 50-årsjubilerar. Norrköpings frisksportklubb fyller idag 50 år.
4:96
Några godtemplare i logen Friska Wiljor. Om nykterhetsloger i Norrköping i slutet av 1800-talet.
4:97
Sanna berättelser från "Pilos" och fabrikören Asklunds dagar. Om textilfabriken Gamlabro och fabrikören Henrik Asklund.
4:98
Vägen mot Linköping år 1906 - före spårvägens förlängning. Utblick över en av Norrköpings utkanter vintern 1906.
4:99
Loddby ett samhälle med anor och minnen. Om Holmens sulfitfabrik i Loddby.
4:100
Ett hyreshus i Fredriksdal - i de "vilda" Norra förstäderna. Om huset på Pilgatan 1 i Fredriksdal år 1911.
4:101
Affär för Holmenanställda. De Gamla Bilden visar butiken på Grytsgatan som drevs av anställda på Holmen.
4:102
Matteus församling 100 år. Pionjärarbetet lever kvar. Kyrkoherde Ingmar Wingren berättar om Norrköpings yngsta församling.
4:103
Sommarminnen från Kräftriket och en historia från ångbageriet. Två fotografier från 1905 visar Reefens grund med kallbadhuset och ölkällaren Kräftriket samt Klapphuset, varmbadhuset, Immanuelskyrkan.
4:104
Från magasin till modernt kontor. Kyrkan har fått en samlad administration. Om Kyrkans hus i kvarteret Väktaren vid Nya Rådstugugatan.
4:105
Tempelbröder 80-årsjubilerar. Om RT Ansgarius av Tempel Riddare Ordern.
4:106
Många visste åtskilligt om Axel Beckmans möbelfabrik. Om fabriken som grundades 1844 med snickeriverkstad vid nya Rådstugugatan nära Drottninggatan.
4:107
Beckmans Möbelgabrik välkänd både då och nu.
4:108
Folkbladet 80 år. Östergötlands Folkblads första 20 år - från Tunnbindaregatan till Västgötegatan. Hur entusiaster och drömmare drev igenom den nya arbetaretidningen.
4:109
Strömmen i fågelperspektiv - lång före Strykjärnets tillkomst.
4:110
När tågen gick till Arkösund och Kummelby var en knutpunkt. Om den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping och Söderköping samt om Östra station och Arkösundsbanan.
4:111
Förföljd anfader till Uttersberg. Elsa Collin-Lind berättar om Uttersbergs gård i Kolmården och om mannen som var dess första ägare.
4:112
Kolonistugan i stadens utkant - kärt sommarviste på 1920-talet. Om kolonistugarna som bredde ut sig ner mot Stockholmsvägen och bort mot Taborsbergsvägen.
4:113
Minnen från Gjuteriet - där Edvin Adolphson debuterade. Om hyreskåkar på Källgatan (senare Smålandsgatan) i bostadsområdet Gjuteriet på 1910-talet.
4:114
Monument över fritt vatten. Borgsmoreservoaren - ett bevarat minnesmärke över Norrköpings första vattenledning.
4:115
Stenhuggeriet vid Norr Tull fick ge vika för polishuset. Om Norrköpings nya stenhuggeri och dess ägare Martin Franzén.
4:116
I släktforskningens ljus. Elsa Collin-Lind berättar.
4:117
Hedvigs prästgård byggnadsminne. Första prästgården i stadsmiljö i Östergötland som byggminnesförklaras.
4:118
Spårvagn av äldsta modell på väg över Skvallertorget på 1910-talet.
 
51985 – 19865:1
Skärkinds kyrkor - historia med brand, bildskåp och Brask.
5:2
Ambulans uppskattad gåva till Kvillinge Röda Korskrets.
5:2
Ur NT för 200 år sedan; De första Gustavianernas utspring ur märklig skola. (Om Gustavianska barnhuset).
5:3
Kollo - 100 år i Norrköping - från gödning till sommarkul.
5:4
Barnkolonierna i Norrköping firar 100 år. Rikemansliv för fattigmansbarn.
5:5
Doktor Wilhelm Bergsten läkarundersökte kollobarnen. "Flickorna sågo glada ut och hade ganska gott hull".
5:6
Fastigheten Fridensberg skänktes till Norrköpings skollovskolonier.
5:7
Åren på Österviks koloni - lyckligaste tiden i mitt liv.
5:8
700 års historia med Kvillinge kyrka.
5:9 - 5:10
Hundra års repslageri. Om Knut Westerbergs repslageri på Dagsbergsvägen.
5:11
Det har funnits fyra Vimman. Curt-Åke Wahlin berättar om gamla Vimmanbåtar.
5:12
Drottninggatan i seklets början - före spårvagnarna och Domus.
5:13
NT med på slottstur. Fyra timmar späckade med årtal och fakta. Om bland annat Husby slott, Stegeborgs slottsruin, Herrborum och Thorönsborgs slott.
5:14
Släkten Lillies förmögenhet grunden till Kimstads kyrka.
5:15
Ur NT för 200 år sedan; Norrköpingsplan 1785 på manufakturförening.
5:16
Hårda bud och biblar för skolbarn. Om Kvillinge församlings arkiv.
5:17
Ur NT för 200 år sedan; om installationen av Otto Fr Ekermann som Norrköpings högste domare år 1785.
5:18
Då fick Astrid flytta ut sjukhusköket i badrummet. Astrid Johansson berättar om sitt arbetet som kokerska på Kolmårdssjukhuset under 40 år.
5:19
Folkets hus på Tunnbindaregatan - danskväll med fiol och dragspel.
5:20
Största församlingen har den minsta kyrkan. Om Kullerstads kyrka.
5:21
En lånad miljon räddade Vånga kyrka. Om branden i Vånga kyrka 1959 och om återupbyggnaden.
5:22
Avgående polisman deltog i gigantisk räddningsaktion. Polisinspektör Bror Axel Molin berättar om Folke Bernadottes och svenska Röda korsets stora räddningsaktion till förmån för människorna i Hitlers koncentrationsläger - de vita bussarna. 1945.
5:23, 5:24
Hagahöjden hyllas med ungdomsstipendium. Hagahöjdens BK, 40 år i år, har tilldelats Norrköpings Arbetarekommuns idrottsstipendium för 1985 på 10 000 kronor.
5:25
Sommaren när Belsenfångarna kom till staden. Om sommaren 1945 och om "Tuppen" Norrköpings Bomullsväveri AB som då var ett blomstrande företag.
5:26
Nu faller avgörandet om Norsholms elförening.Det kampen gäller är om elföreningen ska fortsätta att verka eller om abonnenterna ska köpa sin ström direkt från Norrköpings energiverk.
5:27
Nykterhetskämpar 90-årsjubilerar. Om tre IOGT-föreningar i Kolmården som jubilerar.
5:28
Biskopen talade till frikyrkopublik. Martin Lönnebo besöker fritidsgården Getsjötorp som disponeras av Vidablickskyrkan.
5:29, 5:30
Siste man i Tårtbiten. Om Lokaltrafikens lednings- och personalhus vid Norr Tull och om flytten till nya lokaler i före detta Sternshuset.
5:31
Ett stort stycke historia i Skärblackatrakten. Grensholms kyrka tillhör gården.
5:32
Den liberala katolska kyrkan firar sin 60-åriga verksamhet i Sverige.
5:33
Spannmålsmagasinet vid hörnet Skepparegatan - Nya Rådstugugatan har rivits i år.
5:34
Gammal miljö bort i Skärblacka. Kraftstationen vid Skärblackabruket rivs.
5:35, 5:36
Gurklisten. Om den smalspåriga Vikbolandsbanan (järnväg) mellan Östra Station och Arkösund.
5:37
Pokalen på plats. Yttre arbetet är nu klart. Om renoveringen av Strykjärnet, Arbetets Museum.
5:38
Digerdöden nådde aldrig torpet Sissi. Skärblacka Hembygdsförening berättar om en av sina återkommande ortsutflykter till Suggebo Skans och torpet Sissi.
5:39
Högtidligt när Åbys godtemplare jubilerade. IOGT-NTO-föreningen Sten i Åby firade sitt 100-årsjubileum.
5:40
Missbrukare får vård på hemmaplan. Om Händelögård, det första hemmet för missbrukare i Norrköpingstrakten.
5:41
Kyrkvärd som strävar mot allt högre höjder. Om renoveringsarbeten vid klockstapeln på Ättetorps kyrkogård.
5:42
Lattjo med Hagen. Nu firar man 40 år! Om kvartersgänget som blev Skarphagens IK.
5:43
Hundra år sen Finspång fick järnvägstrafik.
5:44
Posten i Skärblacka firar 100-årsjubileum.
5:45, 5:46, 5:47
Goodyeras nedläggning. Hur gick det sen? Fem år efter kraschen. Lennart Pettersson, fabriksklubbens ordförande, berättar om nedläggningen av Goodyearfabriken i Norrköping 1981.
5:48
Minnesstenen i Getå. Nu ska den flyttas. Tågolyckan i Getå 1918.
5:49
Flyttlasset har gått från Rodga herrgård. En epok är slut ä en ny tar vid.
5:50, 5:51
"Kung" Ville tackar för sig. Ordförande i kommunfullmäktige, Ville Andersson, slutar i fullmäktige.
5:52
Han började som springpojke. Nu är han ordförande i fullmäktige. Om Åke Eklund.
5:53
Sjukvården i Norrköping 200 år. Första sjukhusbygget lika het potatis som idag.
5:54
Vrån curhus till Vrinnevi. Norrköpings lasarett fyller 200 år.
5:55
Björn Helmfrid på Rönödagen; Rönö kungsladugård försöjde Stegeborg.
5:56, 5:57, 5:58, 5:59, 5:60, 5:61, 5:62
Reslig 75-åring jubilerar. Stadens paradbyggnad, Rådhuset, jubilerar. Rådhuset är symbolen för folkstyret. Tusen kom när Rådhuset fyllde 75 år. Öpet hus i Rådhuset.
5:63
Sockenprotokoll från 1642 berättar om Kvarntorp i Åby.
5:64
Surbullestan - en stad av lukter (1); Hälsovårdsnämnden och maten av Björn Horgby. Trasstadens lukter.
5:65
Lite norcopensisk klockspelshistoria. Om klockspelet i Rådhustornet.
5:66
Surbullestan - en stad av lukter (2); en ren miljö? Av Björn Horgby.
5:67
Pesten i Kvillinge 1710. Forna dagars epidemi skördade tusentals offer. Av Philip K Nelson.
5:68, 5:69, 5:70, 5:71
"Textilen som försvann" De skrev historia. Så växte det nya Norrköping fram. Från 1609 till sista maskinen. Nu är den senaste delen av Norrköpings historia skriven.
5:72
I år fyller Posten 350 år.
5:73
Gammal kneippgrabb berättar. Hugo Hjersing berättar minnen från Kneippen.
5:74, 5:75
Arbetarinstitutet 100-årsjubilerar - och läggs ner? 100-åring firas med föreläsning.
5:76
Hultet i Norrköping var stadens stora nöjescentrum - så här såg det ut förr.
5:77
Utedans och Kingis. Om nöjesplatser i Norrköping; Storans trädgård, Strömsholmen, Hultet och Folkborgen.
5:78
När pesten kom till Gårdeby. Yngve Fransson återger handlingar från Landsarkivet i Vadstena om pestens härjningar i Gårdeby 1711.
5:79, 5:80
Här börjar fattigbarnens drömsommar anno 1918. Om Hästö sommarkoloni för fattigbarn.
5:81
Nunnebanan under första världskriget. Om den smalspåriga järnvägen mellan Sandviken och Virå.
5:82
Blivande glädjespridare. Den Gamla Bilden från sekelskiftet finns i Stig Wickströms unika arkiv.
5:83
Associationer till Gidde. Kåseri av Anderzon om Gideon Wahlberg, Elis Utter och Arbisteatern.
5:84
Fotografi; onkel Adams källa i Getåravinen är ett omtyckt utflyktsmål.
5:85
ICA-träffen i Åby byter ägare. Familjen Mörling slutar efter 85 år.
5:86
Moa i S:t Olai kyrka. Om Moa Martinssons kyrkobesök 1959.
5:87
Fyra seklers Arkölotsar. Om Carl-Axel Färnstrands föredrag för Östgöta Genealogiska Förening.
5:88
Här låg Norrköping Tidningar. Den Gamla Bilden visar Norrköpings Tidningars fastighet på Hospitalsgatan 6 där tidningen producerades mellan 1918 och1970.
5:89
Dags för ny gerillakamp. Rädda Kafé Kastanjen! Ville Andersson har ställt sig i spetsen för att rädda huset på Saltängen.
5:90
40-årsjubileum i Östra Stenby. Björkekinds hembygdsförening jubilerar.
5:91
Privatskola i Norrköping, Hallendorffska skolan. Om fröknarna Hallendorffs skola, i hörnet av Knäppingsborgsgatan och Olai Kyrkogata.
5:92
Lastbilsåkeri på 20-talet. Den Gamla Bilden visar en lastbil 1922.
5:93, 5:94, 5:95
Herrgård med anor bevaras åt framtiden. Brunnssalongen minnesmärke. Himmelstalunds herrgård har förklarats som byggnadsminne av Länsstyrelsen.
5:96
Knopp i topp. Norrköpings stationshus har fått tillbaka sin flagghållare.
5:97
Vinterfiske på gammalt sätt. Rönö Hembygdsförening tar upp den gamla tradition att dra isnot.
5:98
Fabrikerna vid Strömmen. Textilindustrins uppgång - och fall... Birgitta Granehed och Anderzon beskriver textilens historia i Norrköping.
5:99
Fabrikerna vid Strömmen. Lugna nedläggningar - men visst kändes de...
5:100
Norrköping - lindarnas stad i mer än ett århundrade. Om träden i Norrköpngs promenader.
5:101
Mässingsbruket fanns på Holmen redan 1623. Av Björn Helmfrid.
5:102
Ann-Charlotte söker sitt Norrköping under jord. Ann-Charlotte Hertz, Stadsmuseets chef, tar oss med till sina ställen i Norrköping.
5:103
Fredriksdal - det är mitt Norrköping. Gunnar Bonnevier berättar minnen från sin uppväxttid.
5:104a, 5:104b
Nu har de sista rullarna lämnat Holmens Bruk. Vision om pulserande liv i döende Holmenkvarteret.
5:105, 5:106
Fröjdefullt buller i 100 år. Booth upptäckte musikens makt. Frälsningsarmens hornmusikkår jubilerar.
5:107
Fortfarande lockar gungan för ett riktigt "ockafrö". Stig Sundström berättar om sin uppväxt på Oxelbergen.
5:108
Frälsningsarméns musikkår 100 år: sedan 1913 har Torvald blåst bastuba - trots taktsinnet.
5:109
Surbullestan. Tuktade känslor. Björn Horgby berättar om skillnaden på folks sätt att visa känslor förr och nu.
5:110
Gräv där du står - och våra förfäder ser åter dagens ljus. Benrester funna när Lokaltrafiken grävde en grop i Hörsalsparken för att en mast behövde flyttas.
 
61986 – 19876:1
Surbullestan: Vilda känslor i svallning. Marie Ring Broman tecknar sin bild av det förgånga. Av Björn Horgby.
6:2
60-årsfirande Kimstad GoIF hoppas få ny fotbollsplan.
6:3
Norrköpings Grand Prix. Bilracing på stadsgatorna i Norrköping.
6:4
Surbullestan. Hård tuktan för arbetarna. Om borgerskapets tuktnings- och diciplineringsförsök. Av Björn Horgby.
6:5
Från säteriflygel till föreningsgård. Historien om Lars Eldstierna och Borgs säteri.
6:6
90 år sedan Broxviksdramat. Om mordet på kammarherre Evert Taube von Block på Broxvik, Vikbolandet. Av Richard Sterving.
6:7
Surbullestan. Fredlig stad trots våldsdåd. Bara ett mord och inget dråp under de 13 år som Björn Horgby specialstuderat.
6:8
Klubben som skrev historia. Boken om grafiska klubben på Kraftemballage är klar.
6:9
Här är "museet" som ingen får besöka: Norrköpings historia nedpackad i lådor. Om femårsjubilerande Stadsmuseets stora magasin.
6:10
Till allmän varnagel på galgbacken i Vånga. Hembygdsföreningen har besökt socknens galgbacke.
6:11
Giftmörderska var barnvakt hos prästfamilj i Norrköping. Bertil Reuterstrand skriver om Attarpsmorden.
6:12
Surbullestan. Ärlige Jannes stad. Bjrön Horgby skriver om stöldbrottsligheten i Norrköping vid slutet av 1800-talet.
6:13
Slottet-kursgården Mem turistmål vid Slätbaken. Om CUF:s kursgård vid Göta kanals utlopp i Slätbaken.
6:14
Den sista filmen på Aveny. Den gamla biografen på Drottninggatan har stängt.
6:15
Ållonö ett riktigt sagoslott. "Vanligt " hem efter en total renovering.
6:16
Svenske Arbetaren i Norrköping. Om Georg Starbäck och en illustrerad veckotidning med namnet Svenske Arbetaren.
6:17
En bit svensk historia i Åby. Holger Hartwig är ordförande i Bråbo hembygsförening som driver hembygdsgården Kroktorpet i Åby.
6:18
Sista resan med ångbåten Dagmar av Norrköping.
6:19, 6:20
En bit svensk historia i Åby. Holger Hartwig är ordförande i Bråbo hembygsförening som driver hembygdsgården Kroktorpet i Åby.
6:21
Järnvägsminnen med anknytning till Norrköping och Katrineholm. Om den nedlagda järnvägen Köping - Uttersberg - Riddarhyttans järnväg (KURJ)
6:22
Magistern på sommarnöje. Återblicken berättar om folkskolläraren August Ringqvist och hans velociped omkring år 1910.
6:23
200 år gammal gravsten från Rodgas storhetstid.
6:24
Vita huset i Åby 80 år. Om kommunalhuset i Kvillinge.
6:24
Framsynt friskola värd att minnas. Om Swartziska friskolan i Norrköping.
6:25
Hamnbrons tillkomst år 1915 och roddtrafiken som försvann. Återblicken berättar om ett vykort antagligen taget på 1920-talet.
6:26
Kronberget. Här möttes två ungdomar i hemlighet. Om Kungshällarna väster om Strömsfors.
6:27
50 år sedan Ivar tog guldet. Om Norrköpings störste idrottsman genom tiderna, brottaren Ivar Johansson.
6:28
Sveriges svåraste tågolycke: En halv minut innan Getå vräktes loket av banan. 41 personer omkom när banvallen gav vika.
6:29
Pehr Hörbergs 200-åriga altartavla värdefull klenod i Kvillinge.
6:30
Visst var von Leesen generös men pengarna räckte ändå inte. Om Borgsmoreservoaren och Norrköpings vattenledning.
6:31
Engelsk lady (Mary English Stjerneman född Clary, 1791-1860) i Norrköping led av livslång hemlängtan.
6:32
Torshagsfabrikens uppgång och fall. Kort historik över textilfabriken i Torshag, Åby.
6:33
Stationshuset i Norrköping nu är det minnesmärke. Stationshuset byggdes 1865.
6:34
Här är huset som blivit ett byggnadsmärke. Artikel om Norrköpings stationshus.
6:35
Ungkarlsavgift upptogs för småbarn på barnhus.
Gustavianska barnhusets verksamher bland annat rörande frivillig ungkarlsavgift för barn på barnhus, kopparympning för fattiga barn samt fri undervisning i tyska språket jämte kristendom.
6:36
100-årsjubileum med färg.
Målarfacket firar 100 år med bland annat sitt emblem i kaktusplanteringen i hörsalsparken. En kort kistorik över målarfackets verksamhet/frågor under 100 år.
6:37
84-årige Ivan lyfter på kepsen för 50-årigt brödraskap.
Norrköpings broderskapsrörelse firar 50-års jubileum
6:38
Intressant om Qvillinge.
Teorier om var ifrån namnet Kvillinge härstammar.
6:39
Kyrkan i Skärkind firar 150-årsjubileum.
6:40
Ångbåtstrafik i gången tid.
Artikel om bland annat ångbåtstrafik på Bråviken under åren 1877 - 1947.
6:41
Varorna kom med häst till kommersen på Nya torget.
Torghandel på Nya torget i början av 1900-talet.
6:42
50-årigt Broderskap.
Artikel om Norrköpings Broderskapsrörelses 50-årsjubileum.
6:43
Bortglömt 300-årsminne.
Vid Drömgruvan i Kolmården finns en sten rest när Karl den Xl och Ulrika Eleonora passerade 1678.
6:44
Han doktorerar på norrköpingsbor (Björn Horgby)
Kort sammanfattning av avhandlingen "Den disciplinerade arbetaren). Anhandlingen omfattar tiden 1850 - 1910.
6:45
Här har ni hans liv.
Kalle Johansson "Internationelle Kalle" ger ut sina meomoarer.
6:46
Åbys första järnvägsstation finns kvar som bostadshus.
6:47
Arbetskrets för sjömansvård 50 år.
Innehåller historik om Sjömansgården och dess grundare Erik Perwe.
6:48
Sjömansvård 50 år.
se ovan.
6:49
Här fanns "hemligt" betongvalv.
Husrivning i innerstaden.
6:50
Granbergs störst men - okänt!
Bröderna Granbergs Snickeri AB tillverkar bland anant hndikappanpassade kök.
6:51
När Norrköping blev grundlurat.
Erik Ljungberg skickas till Rom för av Drottning Kristina få avskrivning av skatteskuld.
6:52
Norrköpings Blå stjärnor firade sitt 50-årsjubileum
6:53
Endast stora kvantiteter av brännvin fick köpas.
Ur Nt för 200 år sedan. Behandlar bland annat brännvinsförsäljning, nöjesliv, stadshusbyggnader och banhandel.
6:54
Gerdahemmet i Åby bränns ned.
Gerdahemmet drevs av Föreningen för Värnlösa Barns Uppfostran (FVBU). Verksamheten utvecklades från att vara barnhem till att arbeta med synskadade barn i förskoleåldern.
6:55
Sjömansinstitutets återinvigning.
6:56
Jubileumstidskrift för brevbärarfacket.
Brevbärarnas fackförening firar 90-årsjubileum.
6:57
Spårvangsfärd för 9 öre.
Pris på spårvagnsbiljett på 1930-talet.
6:58
Bra på Fröbel - trots samvrå.
Kort peronlig resumé från Fröbel samt två bilder.
6:59
Hults bruk hugger för sig: En 300-åring i världstopp.
Historik, produkter, ägarlängd m.m.
6:60
Ryggåsstugor i riskzonen.
Historik och kort dokumentation av ryggåsstugor längst Kvillingevägen.
6:61
Hon har levt sitt liv i Åbyskolornas värld (Alva Clason).
Alva Clason berättar om sitt liv och sin verksamhet på olika skolor i Åby.
6:62
Om ungdomsgäng, slagsmål och fylleri på 1800-talet.
Recention av Björn Horgbys doktorsavhandling "Den disciplinerade arbetaren" - Brottslighet och social förändring i Norrköping 1850 - 1910.
6:63
2500 år gammalt Vrinnevi.
Åsen ovanför Vrinnevi gård var säkert boplats under järnåldern.
6:64
Arkeologiskutgrävning i Vrinnevi har bland annat hittat boplatser från äldre järnåldern.
6:65
Järnåldersfynden: flera stora byar i Vrinneviskogen.
6:66, 6:67
S:t Olofsskolan. Paradskolan byggs om till universitet.
6:68
Pålpengar ska rädda Borgarhemmet. Riksbyggen söker grundförsäkringslån hos Riksantikvarieämbetet för fastigheten på Kristinagatan 21
6:69
Nu ska hela rasket rivas. Nu når rivningsvågen längs Kungsgatan ända fram till Skvallertorget.
6:70
Han gav Granbergs de nya profilen. Om Lars Jerhammar, formgivare med atelje och verkastad på Bråddgatan i Norrköping.
6:71
Hyrkuskverket - centrum för stadens hästskjutsar. Slottsgatan år 1922. Folknöje när fyllkärran ryckte ut från Hyrkuskverket.
6:72
Kvillinge för 300 år sedan. Långt hår fick pastorn att förmana.
6:73
Granberg Interior Mobile: nytt företag med 116 år på nacken. Bröderna Granbergs snickeri AB byter namn och inriktning.
6:74
1800-talsgodis från Norrköping. Om Svenska marmelad Aktiebolaget som 1921 ändrade namnet till Svea Chokladfabrik.
6:75
De två världskrigen ökade skytteintresset i Hults Bruk. Hults Bruks skyttegille var igångin på 1960-talet.
6:76
20-talet Graversfors. Minnen från Graversfors berättas av Ragnar Handell.
6:77
Harry Wallin minns 40-talet på gamla Bäckman verkstäder.
6:78
Vad hette den här hästen? Ett fotografi av en häst vid vattenposten på Bergslagsgården vid Skvallertorget.
6:79
Den vackra stjärnan i Matteus. Om de historiska gasstjärnorna i Matteuskyrkan.
6:80
Den Gamla Bilden är tagen 1915 - 1916 och visar en gammal fastighet i Norra Förstaden.
6:80
Den Gamla Bilden visar en interiör från apoteket Östgöta Lejon på Kungsgatan 11 år 1936.
6:81, 6:82
Gammalt och nytt i skön förening. En anrik fastighet. Om det Ringborgska jugendhuset i kvarteret Vattenkonsten.
6:83
Ringstaholm förstördes för 515 år sedan. Historien om Ringstaholms slott och Bo Jonsson Grip.
6:84
Hörberg uppåt väggarna. 1700-talsfynd bakom tapeten på Finsta gård. Arrendator Ingemar Larsson berättar om väggmålningarna av 1700-talsmålaren Pehr Hörberg.
6:85
I Strömmen vid Fiskeby. Nytt kraftverksbygge för 50 miljoner kronor.
6:86
Dags för samlarkort nr. 3. Samlarkort med slottet Johannisborg. Korten ges ut till minne av "privilegiedagen" den 7 april 1384.
6:87
100-årig godisfabrik kaktushyllas. Jubilerande fabriken Svea Choklad hyllas i kaktusgruppen.
6:88
Det sägenomspunna Jungfruberget i Krokek.
6:89, 6:90
Om möbelarkitekten Erik Chambert. En återblickande expå av Erik Chamberts livsverk. Enkelt och rent - ledstjärnan för Erik Chambert.
6:91
Norköpingsidyll. Egna Hem - värt att skydda. Om det lilla bostadsområdet Egna Hem i korsningen av Söderleden och Hagebygatan.
6:92
Från tiden när Kvarnholmen ännu var omfluten av vatten. Om Kvarnholmen och Holmens Bruk på 1910-talet.
6:93
Nu måste Holmen göra något åt Bruket. Rusta eller riv! Om de gamla brukshusen vid Hults Bruk.
6:94
Lennings 100 år. Modet växlar men Skolan består. Lennings Textiltekniska Institut jubilerar.
6:95, 6:96
IFK Norrköping hyllas. Jubileumsfirande när IFK fyller 90 år.
6:97
Östgöta spelmän har rika traditioner. Skickliga spelmän för arvet vidare. Östergötlands Spelmansförbund firar i år sitt 60-årsjubileum.
6:98
Äldste östgöten en säl. En grönlandssäl och en harpunspets påträffades 1907 i samband med grundgrävning och pålningsarbete för Norrköping Rådhus.
 
71987 – 19887:1
Danskväll med dopp. Fem årtionden i backspegeln. Stig Sundström berättar bland annat om KFUM:s sommerhem på Händelöhult och Hanholmen med NVSS och NSK.
7:2
Den gamla bron. Gerd Axeldotter informerar om att bron över Motala ström vid Västgötegatan heter Gamlebro och inte Järnbron.
7:3
Krageholmsdramatiken - vilket argument för Lindö kanal. Fem årtionden i backspegeln. Stig Sundström berättar om amerikafararen Krageholm och incidenten i hamninloppet vid Grymön.
7:4
Ur NT för 200 år sedan. Dags för stadsborna att ordna betesmark. Om en "kundgjörelse" införd i NT den 30 maj 1787.
7:5
Historisk vandring. Skärkinds henbygsföreningen anordnade en historisk sommarvandring mellan Norsholm och Västerby.
7:6
Brännvinnsdrakens gyllene andedräkt. Björn Horgby berättar om kyrkan, nykterhetsrörelsen och alkoholpolitken under 1800- och 1900-talet.
7:7
Gamla goda tiden drev henne att hoppa i Strömmen. Björn Horgby berättar om när en ung änka kastade sig i strömmen med sin lilla son 1913.
7:8
Surbullestan. Kontroll i vardagen avslöjade tjuven. Björn Horgby berättar om "vardagskontroll" bland arbetare i Norrköping på 1800-talet.
7:9, 7:10
Italiensk kråksång. Om Pehr Swartz gamla förfallna villa på Djurön.
7:11
Edith minns ännu dånet från forsen. Edith Lundin i Skärblacka berättar om Strömforsen i Kimstad som ändrat karaktär nu när kvarnen och kvarnfåran är borta.
7:12
Fackelosten från Kimstad. Om mejeriet i Kimstad 1918-1961.
7:13
Norrköpings-Ciceronen. Ett annonsblad för 75 år sedan.
7:14
Brunnarna i Grymyr. Om det sex brunnarna vid Grymyr (nuvarande Ektorp).
7:15
Roddar-Pelle fanns i två upplagor. Om båtförbindelsen över Strömmen mellan Kneippen och Folkparken.
7:16
Oscar II i Åby - Gustav V i Arkösund. Kungligt besök i Åby 1907 och i Arkösund 1915.
7:17
Elis Utter en glädjespridare på Arbis under flera decenier.
7:18
Så blir det om kriget kommer. Civilförsvarförbundet utvidgar sin kommunala hemskyddsverksamhet och rekryterar hemskyddsombud i Norrköping.
7:19
Då låg fabriken ute på landet. Om Vulcans verkstäder och andra fabriker invid järnvägsspåret i Norrköping.
7:20
1920-talets sunda folkdans - och nya tidens jazzmusik. Jan Nordström berättar bland annat om Foldanslaget Kamraterna vid festen i Furingstad den 20 juli 1919.
7:21
Sju fornborgar döljer sig i Kolmården.
7:22
Curt-Ake Wahlin tackar för sig, efter 37 år, efter den allra sista turen med rundtursbåten Vimman.
7:23
Götalandsbanan påtänkt redan 1845. Om A E von Rosens förslag till svenskt järnvägsnät från 1845.
7:24
Nöd och lust på Bråddgatan - under "det glada 20-talet". Christina Olsson berättar om sin fattiga uppväxt.
7:25
Stafva Gjörwell valde bli brud i Norrköping. Philip K Nelson beskriver hur det gick till när "Gröna frun på Saltängen" Gustafva Elenora Lindahl blev norrköpingsbo.
7:26
Hults bruksmiljö hotad. Nu får inget rivas mer. Om Hults bruk som fortsätter tillverkningen av yxor.
7:27
Skola görs om till lokal för föreningarna. Om Karl Johanskolan på Plankgatan.
7:28
Hageby - gården som blev en stadsdel. Där är hembygdsforskaren Lennart Enstedt på sin mammas gata.
7:29
Fröken Emilie Piper på Löfstad skapade ett unikt slottsmuseum.
7:30
Upplyst gränd. Om de gamla gatlyktorna vid Tre Prinsars Gränd.
7:31
Ristade gåtor. Rolf Warncke berättar att hällristningarnas gåta fortfarande är olöst.
7:32
100-årig relik återfunnen. Ägaren till Graverfors Bruk, Fred Svensson, har hittat en relik.
7:33, 7:34
Katolska kyrkans biskop i Norrköping: Flyktingar viktigast. Biskop William Kenney höll jubileumsmässa i Norrköpings Katolska kyrka. Fullsatt i kyrkan när katolikerna firade 90-årsjubileum.
7:35
Tillbaka till medeltiden. Leif Zerpe, antikvarie från Riksantikvarieämbetet, är i Norrköping för att se om aktuella schaktningar gömmer några fornfynd.
7:36
Ensamnyheten som chockade 500 jobbare. International Harvester lägger ner produktionen i Norrköping, 1968.
7:37
Högalunds SK fyller 50 år. Vad vore föreningen utan "Lången" Johansson.
7:38
Godsaker på löpande band. "Marmeladen" fyller 100 år. Om 100-årsjubileet på Svea Choklad.
7:39, 7:40
Kunglig visit hos jubilaren Fiskeby Board. Kung Carl XVI Gustaf inviger ny kartongfabrik vid besöket på det 350-årsjubilerande pappersbruket. Nya kartongmaskinen "väl satsade pengar".
7:41
Nyhetsdramatik på skämtdagen. Stig Sundström ser tillbaka på nedläggningen av YFA den 1 april 1970.
7:42
För 50 år sedan invigdes Centrallasarettet i Norrköping. Karin Blomqvist, 97 år, var med från start.
7:43
Medeltiden åter i Östra Stenby. Kyrkan genomgår fullständig invändig restaurering.
7:44
Pigg 75-åring spelar upp till jubileum. Norrköpings symfoniorkester 75 år.
7:45
En familjebilds historia. Om Pehr Hörbergs målning av Heitmüllerska familjen 1791.
7:46
W-G:s höghus och hov imponerande på stan... Gamla snus-Swartzens kvarter Nya Strömmen hade varit bortsoppat om finansmagnaten Axel Wenner-Grens storindustriplaner hade utvecklats.
7:47
1917 års gran på Tyska torget. Julskyltning förr i tiden. Annorlunda julfirande då Gustag III regerade.
7:48, 7:49, 7:50, 7:51, 7:52
Om branden på Drags fabriker. Brand ödelade unik fabrik. Omtvistat fabrikshus brann som en fackla. Branden skapar debatt. Vem ska betala? Brandorsaken ännu ej fastställd.
7:53
Vrinnevi ett gammalt namn. Om namnet på Norrköpings nya sjukhus Vrinnevisjukhuset.
7:54
Wivallius, Linde, Orrekulla. Orrekullagården invigdes av biskop Ragnar Askmark för tio år sedan.
7:55, 7:56. 7:57
Ahlboms frisersalong på Nya Rådstugugatan 3. Sveriges äldsta frisersalong byter ägare för sjätte gången. Frisersalongen är ett levande museum. Karl-Erik Kindstrand lämnar över till Maria Sundberg.
7:58
Vi ska inte samla en massa museiföremål som ska dammas. Ordföranden i stiftelsen Arbetets museum Margareta Svensson, LO, är fast besluten att föra projektet Arbetets Museum i Strykjärnet i hamn.
7:59
Liedholm - Den Störste! "Lidas" i centrum över 40 år. Fotbollsspelaren och tränaren Nils Liedholm har stått i fokus i över 30 år.
7:60
När staden vid Strömmen vad huvudstad i länet. Här berättas hur tre utlänningar såg på Norrköping för tvåhundra år sedan; Jean Pierre Catteau, Ernst Moritz Arndt och Amalie von Helvig.
7:61
Drags fascinerande historia. 1954 avvecklades ylletillverkningen vid Drags fabriker.
7:62
Kolmårdens Sandviken i forna tider. Om hamnen i Sandvikens historiska betydelse.
7:63
200-årsjubileum för Kvillinges altartavla. Om altartavlan av Pehr Hörberg föreställande Jungfru Marias kyrkogång.
7:64
Ett 80-årsminne. Att leende säga sanningen. Lars Gerhard Norbergs historik om Norrköpings teaterbyggnader.
7:65
En kvinnorörelsens martyr. Arne Malmberg berättar om sveriges första kvinnliga jurist, Elsa Eschelsson, och det Eschelssonska huset vid Gamla torget.
7:66, 7:67
Holmens Bruk vill riva Malmö gård vid Bravikens pappersbruk och Chambertska huset vid Gamla Rådstugugatan.
7:68
Paragrafrytteriet blev hennes grymma öde. Arne Malmberg berättar om Elsa Eschelsson från Norrköping, en kvinnorörelsens martyr.
7:69
Ulrika återsåg "Strömbruden" på Konstakademien i Stockholm. Om Bror Marklunds kvinnoskulptur i marmor som flyttades från Strömparken till Norrköpings konstmuseums källare.
7:70
Tänker koppla greppet på arkeologin. Rolf Warncke får föreningen Gamla Norrköpings humaniststipendium.
7:71, 7:72
Hisnande kavalkad genom sekler. Arne Malmberg ger ut sin fjärde bok på fem år om historia knuten till Östergötland. Boken handlar om Norrköping som industristad och heter "I Louis De Geers fotspår".
7:73, 7:74, 7:75
Två omaka karaktärer - Flyktigt möte gav livslång vänskap - Norrköping är en föregångsstad i svenskt skolväsen. Om Mimmi Löfholm och Hildur Wikblad och flickskolan i Norrköping.
7:76
Rodgas segelduk i medvind och stiltje. Philip K Nelson berättar om Petter Hellweg som grundade ett segelduksväveri i Rodga.
7:77
Människan i centrum i hantverksutställning. Hantverkket i Norrköping, en utställning på Stadsmuséet
7:78
Tusentals prylar väntar på eget museum. Stig Wickström, pensionerad sikolvaktmästare, samlar på gamla skolföremål och hoppas att lokaler för ett skolmuseum ska ordnas.
7:79
Trädgårdens historia. Promenaden blev potatisland under de magra krigsåren. Om Nordiska Museets utställning Trädgård som nu flyttas till museets gods Julita i Sörmland.
7:80
Kyrkliga sällsamheter i Östergötland.
7:81, 7:82
Skruden som är en engångsföreteelse för biskopen. Kyrkoherde Tord Wetterqvist vid Hedvigs kyrka visar upp den dyrbara Granatäppelblomskruden från 1400-talet.
7:83
Här knackar biskopen på och inviger en nygammal kyrka. Biskop Martin Lönnebo återinviger den nyrenoverade Borgs kyrka.
7:84, 7:85
Hyllad av 100-årsfirande Polytekniska. Professor Hannes Alfvén blev hedersledamot vid Polytekniska föreningens jubileumsfirande. Cirkeln sluten när nobelpristagaren kom hem.
7:86
(Kassa)boken om en hamnjobbares liv. Stuveriarbetaren Nils Petter Petterssons kontrabok från början av seklet är ett ibland skakande dokument.
7:87
Katastrof i Norrköping. Arbetare dödsförgiftades utan att samtiden begrep. Philip K Nelson berätar om en arbetsmiljökatastrof på 1700-talet i ett blyvittverk vid Motala ström.
7:88
Mediehistorisk vagga stod i Himmelstalund. Gunnar Henrikson recenserar boken Mannaminne av Bo Peterson, Norstedts.
7:89
Förrymd soldat räddade Qvillinge, Kvillinge, kyrka från ryssarnas härjningar år 1719.
7:90
Holmen river? Skall Holmen riva? Om Malmö gårds stundande rivning.
7:91
På väg mot medeltiden med hjälp av fondmiljoner. Stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz hoppas på fondbidrag för att kunna gräva fram medeltiden vid kvarteret Mjölnaren.
7:92
Graversfors var vida berömt. I Graversfors fanns på sin tid Stens Bruk och Graversfors masugn.
7:93
Gästgiveri och tingshus. Om Gävle Gästgivargård.
7:94
Den legendariska Röda Stugan vid Strömmen i Norrköping såg ut så här på 1890-talet.
7:95
Praktverk under jord i Norrköping. Ett handkolorerat bildreportage från 1500-talet som går under namnet Pompa funebris förvaras i mörka källarvalv i Norrköpings stadsbibliotek och ingår i den så kallade Finspongssamlingen.
7:96
100-årsfest. Okänt Engströmbrev i dagen i Norrköping. Albert Engströmsällskapet firade 100-årsdagen av Engströms studentexamen.
7:97
Textilens Norrköping. Arbetarna spikade igen fönstren för att slippa utsättas för drag. Björn Horgby redogör för textilarbetarnas arbetsmiljö på 1800-talet och tidigt 1900-tal.
7:98
Ur NT för 200 år sedan. Broarna i Norrköping förstörda.Vårfloden raserade hus och förstörde samtliga broar år 1788.
7:99, 7:100, 7:101, 7:102
Efter 137 år stängs nu gasen av. Gasverket på Saltängen avvecklas. Klockan bevaras ej. Nu stängs gasen för gott.
7:103
Jurslaklass studerade Kvillinges födda 1860. Eleverna har letat i kyrkoböckerna för att kartlägga födelsesituationen i Kvillinge socken 1860.
7:104
Han vet allt om rövargrottorna i Kolmården. Lennart Jonsson, pensionär från Kvarsebo, är väl bevandrad i bygdens historia.
7:105
Med livets som insats i Norrköpings fabriker. Björn Horgby ger fakta om arbetskador under 1800-talets slut.
7:106
Kungsgatan idag och igår. Två fotografier visar Kungsgatans norra del som breddas från 10-12 meter till 30 meter.
7:107
Nu ska hela rasket rivas. Lasse Vävares hus i spillror. Huset vid Skvallertorget drabbas nu av rivningsvågen som gått fram utmed Kungsgatan.
7:108
Industrins mekanisering dråpslag för barnarbetet. Björn Horgby berättar om barnarbete på 1800-talet.
7:109
Rika minnen på Vikbolandet. Per Henrik Brolinson rekommenderar en cykeltur på Vikbolandet med Boberget, Säby och Borgstens valvbro som mål.
 
81988 – 19898:1
1800-talet var bostadseländets tid i Norrköping. Björn Horgby berättar om nöden på Saltängen och i de västra stadsdelarna.
8:2
På cykel till Allonö och Näs. Per Henrik Brolinson visar de rikt utsmyckade grindarna på ett av Sveriges vackraste barockslott, Ållonö slott.
8:3, 8:4
En patisch i Bråviken. Folkbladet har besökt Björnsnäs slott och gått husesyn hos Anita och Lars Magnus Trozelli.
8:5
Med barn, råttor och ohyra på 6,5 kvadratmeters bostad. Björn Horgby berättar att bostadsförhållandena i Norrköping var sämre än i någon annan större stad i Sverige åren före första världskriget.
8:6
Följ med på cykel till knekttiden. Per Henrik Brolinson berättar om Östra Stenby och säteriet Rosenberg.
8:7
Här går en epok i gropen. Nu försviner Kullerstenstorget. Nya Skvallertorget blir bredare för att ansluta till Kungsgatans bredd.
8:8
Ållonö - Ett sagans slott en dröm i rosa och grönt. Folkbladet har avlagt visit hemma hos Karin och Mike Lauter.
8:9
Tore Keller är död. Så minns fotbollsdomaren Olle Björk fotbollslegenden Tore Keller.
8:10
Dåliga bostäder och sanitära brister bäddade för ständiga epidemisjukdomar. Björn Horgby berättar om de stora epidemisjukdomarnas tid.
8:11
Möt tre kvinnor på cykelturen! Per Henrik Brolinson cyklar vidare från östra Husby till Skenäs.
8:12
Brist på engagemang och kunskaper lamslog lasarettsvården i början. Björn Horgby berättar om sjukvården i Norrköping för 100 år sedan.
8:13
Kyrkliga sällsamheter i Qvillinge, Kvillinge.
8:14
Spännande öden på cykelturen. Per Henrik Brolinson berättar om godset Mauritzberg, Ebba Grip och greve Birger Mörner.
8:15
Brandstationen rivs - nya bostäder byggs. Nytt bostads- och parkeringshus ska byggas i kvarteret Lokatten.
8:16, 8:17
Grattis på 200-årsdagen Tåby Kyrka. Jubileet firades vid söndagens högmässa.
8:18
Ur NT för 200 år sedan. Barn erbjöds ympning. Barnhusdirektionen vid Gustavianska barnhuset lät utföra gratis koppympning på behövande barn.
8:19
Kulturhus får lämna plats åt garage och bostäder i kvarteret Lokatten.
8:20
Duktig elev. Henrik Liljensparre - ryktbar polismästare som var elev vid Tyska skolan i Norrköping.
8:21
En tysk skönhet. Hedvigs kyrka, även kallad Tyska kyrkan kom till i slutet av 1600-talet.
8:22
Kommunalrådet Karl-Erik Wernersson lämnar ifrån sig makten. Herr ordförande blir husse på heltid.
8:23
Pengakris för grevar, baroner och slottsherrar. Staten hjälper dem behålla slottet. Lars Magnus Trozelli, ägare till Björnsnäs slott, är glad över att regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå hur samhället ska kunna hjälpa privatpersoner som äger gamla slott och herresäten.
8:24, 8:25
Musikaliska Sällskapet 160 år. På sångens vingar genom seklerna. Så fick Norrköping musikaliskt sällskap. Arne Malmberg berättar Musikaliska Sällskapets historia.
8:26
Den gamla hamnkranen en historisk utsmyckning. Den gamla kranen vid Kanonparken renoveras och bevaras som historisk utsmyckning.
8:27, 8:28
I morgon tar en epok slut. Kolmården rederi AB har upphört och passagerarfartyget Kolmården försvinner nu också från Norrköping.
8:29, 8:30
NT fyller 230 år idag. Landets äldsta tidning. Så Strtade Johan Edmans lilla blad, Sara Johanna Raam tog över NT - märkeskvinna i svensk press.
8:31
Livlig debatt på bibliotekets 75-årsdag; Finspongssamlingen en undanstoppad skatt.
8:32
Stadsbiblioteket 75 år. Norrköpingsrummet guldgruva för "Gräv där du står-folket"
8:33, 8:34
Drömpalatset kastades i papperskorgen. Rådhuset som aldrig blev av. Om arkitekten Werner Northuns rådhusförslag från 1901.
8:35
Stadshuset lades på is. Om tre förslag till byggnader som aldrig blev av. Om en arkitekttävling om ett nytt stadshus i Norrköping.
8:36
Dags att ta Norrköpings försvarfäste i försvar. Johannisborg med mäktig vallbefästning har delvis utplånats.
8:37
Strömsholmen i forna tider. En historisk tillbakablick på den populära sommarrestaurangen med sitt vackra läge i Strömmen.
8:38
Kvillinge kyrka 200 år. Firad med jubileumsmässa.
8:39
50 år efter Kristallnatten. Nu stänger synagogan på Bråddgatan som endast har 30 medlemmar kvar i Norrköping med omnejd.
8:40
Vad sker med Rungstaholms slott? Ringstaholms slottsruin riskerar att falla i glömska.
8:41
Aktivisten blåser till strid på hälleberget. Fotografen och författaren Pehr Hasselrot kämpar för hällristningarna vid Herrebro.
8:42
Så såg det ut innan Grymyr blev Ektorp. Vad är hemligheten bakom hemsökelsen av daghemmet Ekorren? Här låg tidigare stadens soptipp.
8:43
Röda Stugan är inte bara ett trevligt fik! Om stadsarkitektkontorets arkiv och bygglovhandlingar.
8:44
Mitt eget Norrköping i spillror. Rotmosestan - en stad som utplånats av stadsplanerarna. Om Västra förstaden eller Rotmosestan.
8:45
S:t Johannes den andre. Historik om S:t Johannes kyrka
8:46
Johannes salar vigdes åt musiken. Om S:t Johannes landskyrka som blev Hörsalen.
8:47
S:t Olai 121 år till jul. Historik om S:t Olai kyrka.
8:48
Carl Fredrik Dahlgren - den kvicke komministern från Kvillinge. Philip K Nelsson berättar om komministern från Stens Bruk i Kvillinge.
8:49
Karl-Erik går i pension med visioner om framtiden. Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Wernersson drar sig tillbaka.
8:50
Ryktet säger en teatervind. Göran Sjödén har upptäckt vinden i sitt hus med adress Prästgatan 3.
8:51
Skyddsnät långt före välfärd. Recension av en ny bok med titeln "Från kvadraten Valnöten till Lida kullar" skriven av NT:s förre chefredaktör Gunnar Henriksson. Jubileumsskrift för 150-åriga Hantverkande borgerskapets i Norrköping sjuk- och begravningskassa samt nödhjälpsfond.
8:52
Pompa och kungahyllning när borgerskap fyllde 150. Hantverkande borgerskapet i Norrköping jubilerar.
8:53
Springgrabben blev kommunalpamp. Kommunalrådet Karl-Erik Wernersson går i pension.
8:54, 8:55
Kommunen säljer Storan - och nu väntar upprustning för miljoner. Stora Hotellet i kvarteret Vett och Vapen säljs.
8:56
Min barndoms Västra Nygatan. Historien om en gata som bytt namn.
8:57, 8:58
Då Kanada var en idyll. Bäva månde snorungarna i Beckershov. Om kvarteret på norr som har försvunnit.
8:59
96 av hällristningarna räddas av ny sträckning. E 4:ans tänkta sträckning ändras så att hällristningarna vi Herrebro räddas.
8:60
Kommunen säljer "fattigslottet". Socialförvaltningens gamla fastighet i kvarteret Ruddammen vid Nya Torget säljs till Byggnads AB Henry Ståhl.
8:61
Åby "nya" järnvägsstation en skugga av sitt forna jag. Åby pampiga järnvägsstation invigdes 1915 och avbemannades 1974.
8:62
Alice, 85 minns: Vilbergen en idyll med även elände. Alice Johansson berättar om sin uppväxt i Vilbergen när föreningen Vilbergens vänner ordnade Öppet hus.
8:63
Öppet hus i Vilbergen. Så såg det ut på farfars tid.
8:64
Spolflickan Anna Lisa: Slamret på "Gryta" glömmer jag aldrig. Anna Lisa Löfgren berättar om arbetet i 1930-talets Gryts fabriker
8:65, 8:66
Museum för pumpar. Museum byggs för att bevara Norrköpings unika pumpstation vid vattenverket i Fiskeby.
8:67
Arbetarkommunen firar jubileum: 90 år och växer än.
8:68
Tanvården då och i framtiden. Folktandvården i Östergötland firar 50-årsjubileum.
8:69
Dröm om utbyggd folkpark i Åby blev ej verklighet. Det strävsamma paret Arnold och Inga Holm lämnade 1984 vaktmästarsysslan vid Åby Folkets hus.
8:70
Spårvägen i Norrköping fyller 85 år. Förre spårvagnsföraren Gösta Gölin, NT-signaturen Kneippson, ger en liten återblick.
8:71, 8:72
Öppet hus bland dyrgripar på Norrköpings skolmuseum. Skolmuseet är provisoriskt inhyst i swartziska snusfabriken på Skolgatan. På lördag blir det öppet hus i det tillfälliga lokalerna.
8:73
Tore, 82, har vigt sitt liv åt teatern. Tore Jansson har sparat allt material om teatern som nu överlämnas till teaterchefen Hans Bergström.
8:74
Vatten över hela kroppen. Om Kneippkuranstalten vid Borgs villastad.
8:75
Zätas gärning glöms inte. Log åt sitt älskade Norrköping. Lennart Anderzon, medarbetare på NT, med dagsverser som specialitet har avlidit i en ålder av 62 år.
8:76
Strömresan börjar i Fiskeby. Om järnvägsbron vid Fiskeby.
8:77
Hemligheten avslöjad. Om en toalett avsedd för personer vid militärskolan.
8:78
Kvillingeprästs porträtt upphängt efter 200 år. Kyrkoherde Olle Penell visar det återbördade porträttet av Samuel Älf.
8:79
Löfstad Slott. I maj kommer Löfstad slott att ha en utställning om slottsmiljön och om de människor som jobbat där.
8:80
Här är familjen Philipson. Det är 200 år sedan anfadern Philip Jeremias invandrade till Norrköping.
8:81
Färgaregården fyller femtio år.
8:82
Abels bro fyller hundra - eller 800. ABC-bron i Skärblacka.
8:83
Skulle lösa bostadseländet. Så föddes HSB i Norrköping för 60 år sedan.
8:84
Populärt om Surbullestan. Surbullestan, är titeln på en bok av forskaren Björn Horgby.
8:85
Vad heter flickan vid Strömmen? Allt nu klarlagt kring Strömflickan. Om en skulptur vid stadsmuseiområdet.
8:86
Informationschefen vid Norrköpings kommun, Ragnar Nilsson, går i pension.
8:87
1700-talsprakt i Norrköping. Om Olof Lönnqvists modell över staden och om den kompletterande boken "Från Frihetstidens Norrköping".
8:88
Fallet med den glömda gatstumpem. Var fanns Reuterskiöldsgatan? Av Philip K Nelson.
8:89
Norrköpings innerstad i skala 1:10 som det såg ut för 100 år sedan. Den modellen ska byggas upp vid Ljura bäck.
8:90
I Kvarsebo håller man på traditionerna. Båtbyggare Hugo Forsberg tillverkar Kvarseboekor.
8:91
1600-talshjälte vilar under Hörsalsgolvet. Händelögraven, general Johan Lilliehööks grav, finns i en gravkammare under Norrköpings Hörsal.
8:92
Här var det gästgiveri redan på 1600-talet. Om gästgiveriet Björsätter vid Färjestaden.
8:93
Gamla "Kräftriket" - än finns huset kvar. Om det ursprungliga trähuset som som återuppfördes på Vikbloandet.
8:94
Ur NT för 200 år sedan. När Norrköpings gator rensades från ogräs.
8:95
Pålspärrar funna vid Rönö Stäk. Forskare funderar över pålfynden.
8:96, 8:97, 8:98, 8:99
Hemvärnsmän vädjar: Förstör inte Forssteénska huset. Rädda Hemvärnsgården på Kvarngatan! Blomstrande liv i Forssteénska huset. Kommunen tar över ansvaret för vandaliserat 1700-talshus?
8:100
Brandchefen tog taxi och palmen stod pall. Om den stora branden 1939 då restaurangen på Strömsholmen gick upp i rök.
8:101, 8:102
Norrköpings arbetare. Om sommarstugeområdet på Grymön.
8:103
Varför så tyst om V Bodin? Om arkitekten Victor Bodin som ritade Norrköpings posthus.
8:104
Följ med runt Marmorstigen - en utprickad led kring kulturbygden runt marmorbruket i Kolmården.
8:105
Varför så tyst om K Flodin? Om stadsarkitekten i Norrköping Karl Flodin vars verk kännetecknades av festliga tinnar och torn.
8:106, 8:107
Kostnären Fritz Grahn har avlidit i en ålder av 79 år.
Fritz Grahn till minne - färgstark individualist och vardagsfilosof.
 
91989 – 19909:1, 9:2
Folkbladets kultursida startar serie om Norrköpings offentliga skulpturer; Rymndkonstruktion av Elis Nordh, Spiral åtbörd av Arne Jones och Lyssnaren av Åke Hercules.
9:3
Så kallad ruin talar ut. Om Borgs vattenreservoar.
9:4
I Bergakungens sal i Näkna bröts uppmärksammad granit. Om stenbrytningen i Rödberget mellan Näkna och Graversfors.
9:5
Barnkolonin på Hästö det svåra året 1917.
9:6
Gamla Norrköping i arkivet. Om fotoarkivet på Norrköpings stadsmuseum.
9:7
Löfstad säte för motrevolution i Sverige. Nils Berman berättar om Duc de Pienne som levde 28 år i landsflykt i Sverige.
9:8, 9:9, 9:10
Konstnären Gustaf Adolf Fahle har avlidit 83 år gammal.
9:11, 9:12
Rädda 250-åriga Tyska skolan! Tyska skolan på Trädgårdsgatan ska rivas. Motion till kyrkofullmäktige.
9:13
Tyska kyrkan eller Hedigs kyrka. Vad heter den egentligen?
9:14
Bara ett mirakel kan rädda Tyska skolan säger arkitekt Johannes Strömberg och Björn Helmfrid.
9:15
Tyska kyrkan eller Hedigs kyrka. Vad heter den egentligen?
9:16
Apoteket Lejonet flyttar norrut på Kungsgatan.
9:17
Kungsgatan, vid Skvallertorget, som vi minns den på 1950-talet.
9:18
Norrköpings Rödakorskrets firar 75-årsjubileum.
9:19, 9:20
Hundra år av rep. Westerbergs repslageri fyller 100 år.
9:21, 9:22
Hans Linde bygger en modell av kvarteret Vintern på 40 och 50-talet. Så såg det ut innan Vintern blev Tuppen.
9:23
C E Appelqvist Glasmästeri i Norrköping fyller 75 år.
9:24
Om Kneippkuranstallten i Borgs villastad.
9:25
Kakhuset vid Norra Promenaden.
9:26
Norrköpings fältrittklubb 90 år.
9:27
Ritz, Milles och de andra gamla konditorierna i Norrköping.
9:28
Bakelsefest hoss Häggströms. Hur en kontorsflicka i Norrköping hade det åren kring 1914.
9:29
Gamla och nya Östra Stationshusen.
9:30, 9:31, 9:32
Surbullestan. Om en ny populärhistorisk bok om Norrköping skriven av historikern Björn Horgby.
9:33
Mässhakarna i Kimstads kyrka är ritiga "höjdare".
9:34
Föreningen Gamla Norrköping fyller 60 år.
9:35
Björn Helmfrid tilldelas guldmedalj av första storleken från Kungliga patriotiska sällskapet.
9:36, 9:37
Föreningen Gamla Norrköping firade sitt 60-årsjubileum.
9:38
Musikkårsminnen i Kvillinge.
9:39
Staden före biografdöden. En nostalgisk promenad till Rialta, Odéon, Royal, Aaveny och gamla Saga.
9:40
Leche Ullman berättar om sin barndom i Tyska skolan.
9:41
I början av nästa vecka rivs Tyska skolan.
9:42
Hults Bruks musikkår.
9:43
Drags kraftverk tystnar.
9:44
Graversfors fick musikkår Stens Bruk hade egen musikkår.
9:45
Anders Köhler i Åby forskar om sina rötter. Anton Odén är upphovsman till namnet Odenslund.
9:46
Skönare stad. Stor satsning på Norrköpings parker.
9:47
Björn Helmfrid fyller 75 år.
9:48
Björn Helmfrid får medalj för humanistiska insatser.
9:49
Kommunens brevpapper. Stadsarkivarie Arne Carlsson besvarar en insändare om förbrukningen av arkivpapper Svenskt Arkiv 100.
9:50
Holmens nya kraftverkstunnel färdig.
9:51
Om de gamla konditorierna i Norrköping. Wallströms konditori, Björkdungens konditori, Wahlbecks konditori.
9:52
Lycksalighetens ö låg knappast på Esterön. Av Gerd Axelsdotter.
9:53, 9:54
Herrar i en klass för sig. Norrköpings Verkmästareförening bildas 1905 och nu firar SALF sitt 85-årsjubileum.
9:55, 9:56, 9:57
Om renoveringen av S:t Olofsskolan. Mäktig jugend gör S:t Olofsskolan till konstskatt av Inger Dahlman. Carl Bergstens fina skola har fått tillbaka sin lyster.
9:58
Kakhuset vid Norra Promenaden.
9:59, 9:60
Barnomsorgens vagga stod i Norrköping och Moje Lindberg skriver dess historia. Fröbelstugan.
9:61
En intressant bild från schaktningen för Norrköpings nya rådhus som stod färdigt 1910.
9:62
AB Murstens tegelbruk. 30 år sedan tegelugnen kallnade vid Borgsbruket.
9:63
Journalisten Jan Nordström har fått medalj av Föreningen Gamla Norrköping för sin välkända serie "Återblicken" i Folkbladet.
9:64
Nils-Olof Lundahl visar runt i Ångkyrkan på Holmenområdet. Värmekyrkan.
9:65
Petter Hellweg byggde hospital för sina anställda . "Försvunnet" hospital funnet i Kolmården.
9:66
Ur NT för 200 år sedan. Veneriska sjukdomar Norrköpingsproblem 1790.
9:67
Lämningarna efter Ulrika Eneonora Posse har blivit framgrävda i en gravkammare vid Rafnäs säteri.
9:68, 9:69, 9:70
Curt-Åke Wahlin. Redarfamiljen Wahlin firar 60-årsjubileum. Vimman.
9:71
Carl Niclas Wadström. Skvaller på hög nivå. Philip K Nelson har forskat i Rodgas arkiv.
9:72
Björn Helmfrid dementerar falska fakta om Sylten.
9:73
Nekrolog över Sven Lutteman av Björn Helmfrid.
9:74
Gustavianska stiftelsen. Norrköpings gosskör tilldeslas stiftelsens stipendium.
9:75
Elva byggnader i Norrköping blir inom kort byggnadsminnen; S:t Olofskolan, Gripsholmshuset, Stadsmuseet, Stadsteatern, Gymnastikhuset, Gamla sjukhusbyggnaden, Rådhustornet, Gamla De Geerskolan, Holmentornet och Linghallen.
9:76
Sommarhuset. Om bland annat Lennings Abborreberg och Prinsens Fridhem.
9:77, 9:78
Arkösund. Om sommarhus i Arkösund.
9:79
100 år sedan Gideon Wahlberg föddes. Wahlberg var bland annat teaterdirektör på Arbetareföreningens teater, Arbis.
9:80, 9:81, 9:82
Alholmen med Bråvikens Varv AB. Varvet bevarar arvet från en förgången tid.
9:83, 9:84
Kyrkans hus i kvarteret Väktaren.
9:85, 9:86, 9:87
Strömmens forsar. Holmens kraftstation Bergsbron-Havet. Kraftverkstunnel. Vattenkraft.
9:88, 9:89, 9:90
Sylten. Syltenberget - en grönskande oas, men nu har förfallet satt in.
9:91, 9:92, 9:93
Strömmens betydelse. Industrilandskapet en öppen historiebok. Stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz berättar
9:94
Här har Frans fått napp i 68 år. Frans Andersson berättar om fisket i Strömmen.
9:95
Nu har äldsta macken stängts. Den gamla Texaco Bensinstationen vid Stortorget jämnas med marken.
9:96
En promenad med Moa i Norrköping. I år är det 100 år sedan Moa Martinsson föddes.
9:97, 9:98
De bygger landets första modellstad. Hela Norrköping i skala 1:20 målet för ABF:s projekt och projektledare Jan Kihlström.
9:99
Löfstads ägor bebodda sedan järnåldern. Musikspäckad Löfstaddag. Axel von Fersen, Emelie Piper.
9:100
Postens verksamhet i "Postettan" i kvarteret Renströmmen upphör efter 120 år.
9:101, 9:102, 9:103
Inger Dahlman och Brittmarie Engdahl recenserar boken "Ett spinnhus blir riksanstalt. Norrköpings fängelse under 200 år" av Björn Horgby.
9:104
En utställning om kåkhistoria på Stadsmuseet. "Från Spinnhus till riksanstalt.
9:105
Återblicken. Norrköping för 60 år sedan, 1930. Av Jan Nordström.
9:106
Inger Dahlman recenserar boken "Moa Martinsson. Ordet och kärleken" av Kerstin Engman.
9:107, 9:108
Norrköping kvinnliga gymnastikförening fyller 100 år.
9:109
Ester Lindin fyller 100 år. Norrköpingslärarinnan som år 1940 skrev boken "Tänk om jag gifter mig med prästen".
9:110
Turisterna överrumplar Albrekts Mecklenburg. Albrekt av Mecklenburg.
9:111
Signe Svahn från Norrköping fyller 100 år.
9:112
Dynamiskt kulturskede i Norrköpings nya historia. Gunnar Henrikson porträtterar före detta stadsbiblliotikarie Sigurd Möhlenbrock.
9:113
Vånga Hembygdsgård. Valter Granehult berättar om Hembygdsföreningen i Vånga.
9:114
Hovillusiionisten Max Hofzinser från Norrköping. Bokrecension av "Trollare och andra underhållare" av Christer Nilsson och Per Arne Wåhlberg.
 
101990 – 199210:1
Föreningen De Fattiges vänner i Norrköping firar 100-årsjubileum.
10:2, 10:3
Edvin Engström forskar om marmorbrytningen i Kolmården och har tilldelats 3000 kronor ur Per Eckerbergs fond.
10:4
Jul i Kuddby socken 1937. Fru Agnes Karlsson i Kuddby intervjuas av arkivarie Herbert Gustavson på dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA).
10:5
Minikraftverk. Nu energi alstras i Fiskeby. En ny helautomatisk kraftstation vid Strömmen i Fiskeby.
10:7
Kalles grävarlag från 1910. Karl Hanssons grävarlag fick kontrakt på dikning i Häradshammars socken.
10:8
Museet förfogar nu över fotografen Otto Björklunds samling bestående av 10000 glasplåtar med porträttbilder från 1910- och 1920-talet. Maria Qvick.
10:9
Före detta chefdirigenten Ivar Hellman fyller 100 år.
10:10
Stor forntida boplats hittad i Pryssgården mellan Östra Eneby prästgård och Motala ström.
10:11, 10:12
Skepparna satte Norrköping på världskartan. Skepparsocieteten i Norrköping 350-årsjubilerar och ger ut en skrift över Norrköping som sjöfarts- och stapelstad.
10:13
Norrköpings Metodistförsamling 120 år. Bethelkyrkan, Salemförsamlingen
10:14
Det äldsta säteriet på Malmölandet, Malmö gård, rivningshotad. Byggnadsnämnden ska fatta beslut om att riva den 200-åriga byggnaden.
10:15
Ur NT för 200 år sedan. Sjöfarten var omfattande. Skepparsocieten firar 250-årsjubileum.
10:16
Kurortslivets grund - kallt och varmt vatten. Kneippbadens vattenkuranstalt i Borg. Kyrkoherde Sebastian Kneipp.
10:17
Skepparsocieteten. Äldsta organisationen fira 350-årsjubileum.
10:18, 10:19, 10:20
Kuranstaltens tid kort men intensiv. Utställning om Kneippbaden på Stadsmuseet. Så fick Kneippen sitt namn.
10:21, 10:22, 10:23
Så såg Rolf Olson sitt Östergötland. Dagbladets fotograf visar 1950-talsbilder.
10:24
Porträtt av byggmästare Lars-Erik Lundberg. Han lämnar nu sitt företag och livsverk till sonen Fredrik Lundberg.
10:25, 10:26, 10:27, 10:28
Stadsmuseet 10-årsjubilerar i kvarteret Bergsbron och får ny logotype. Öppet hus när museet firar 10 år.
10:29
Veteranerna som räddade textilen. Gamla vävstolar har monterats upp i Stadsmuseets vävsal.
10:30
Renoverad romantik. Matteuskyrkans orgel totalrenoveras.
10:31
Ur NT för 200 år sedan. Himmelstalund erbjuder förträffliga gyttjebad.
10:32
Norsholms fortida borgar av Lars Ramsten. Munkeboda, Henriksborgen.
10:33
Jubilaren skriver bok om hamn och varv. Skepparsocieten 350-årsjubileraroch ger ut ett bokverk där Sjöstaden Norrköping skildras.
10:34, 10:35
Norrköpings kommunala auktionskammare stänger. Sista stadsauktionen - verksamheten upphör.
10:36
Liv och längtan i Surbullestad. Gunnar Henriksson berätar om projektet Arbetarminnen och böckerna "Då brann det i gaveln" av Björn Horgby och "Bullakandidater" av Lena Wernevik.
10:37
På min mammas gata, antecknat av Gunnar Fredriksson.
10:38
Borgs vattenreservoar, Borgsruinen. Så kallad ruin talar ut.
10:39
Sommarvilla blir byggnadsminne. Carl Swartz sommarvilla Skoga från 1891 får byggnadsminnesskydd.
10:40
Buldanväveriet Rodga. Peter Hellweg inrättade buldanväveriet i Rodga år 1677. Av Philip K Nelson.
10:41
Filmkväll i Kvarsebo. Biomaskinisten Uno Carlsson slutar sin långa tjänst.
10:42
Stadsdelen Haga. Haga för tid och evighet. En ny generation tar över.
10:43
Norrköpings Auktionskammares utrop fortsätter i Östgöta Antik Auktioners regi. Norrköpings Varubelåning återtar samtidgt det gamla namnet Norrköpings Pantbank.
10:44
Träbroarna över Bråviksrännan. Göte Björkman minns.
10:45
Stadsdelen Ljura - Folkhemmet.
10:46
Stadsdelen Oxelbergen. En slumrande småstadsidyll.
10:47
Stadsdelen Hageby. Vägen är lång mellan elementhus och radhus - i status och miljö.
10:48
Norrköping först i Sverige med barnträgård för de fattiga. Ellen och Maria Moberg. En ny bok recenseras av Bibi Friedrich "90 års barnomsorg, 1874-1964. En utvecklingsstudie", Institutionen för Förskolelärarutbildningen av Moje Lindberg.
10:49, 10:50, 10:51
Stadsdelen Kneippen. Evert Gunnarsson vet det mesta om Kneippen. Dags att sudda ut societetsstämpeln.
10:52
Kneippens sista kurhotell. Christer Aldén för den stolta hotelltraditionen vidare genom Hotell Kneippen. Odenkaféet - gubbarnas vattenhål.
10:53
Stadsdelen Östantill. Grävskopans fria jaktmarker.
10:54
Ringborgska huset, är till salu. Fastighets AB Centur i konkurs.
10:55
Svenskresa i Baltikum. Laiuse i östra Estland. Platsen där Reinerus Broocman växte upp.
10:56
Lindö - Norrköpings Saltsjöbaden. En utställning i Lindö kapell visar Lindö förr och nu.
10:57
Efter 116 år går Byggnadsnämnden i graven. Nämndens siste ordförande Rune Rosenqvist klubbar sista beslutet.
10:58
Solidarisk bostadsidé på fallrepet? Sven Nordlöf befarar utförsäljning av Hyresbostäder.
10:59
Fornforskaren Arthur Nordén. Gudabenådad mångsysslare. Hans elev och samarbetspartner, Björn Helmfrid, tecknar hans porträtt.
10:60
Axel von Fersen. Hemligaste agenten i svensk historia av Chistina Brusén. Herman Lindqvist: Axel von Fersen. Kvinnotjusare och herreman.
10:61
Stadsarkitekten ämbete försvinner. Förre stadsarkitekten Måns Hagberg har blivit konsult - "visst är Norrköping värd en hedersplats".
10:62
Folkrörelserna arkiv (Ölfa) i Folkets hus källare.
10:63
Axel von Fersen - kvinnotjusare och äventyrare. Bland spöken och reliker på Löfstad slott.
10:64
Unik konstsamling ser dagens ljus när panelen rivs på gamla restaurangen Druvan. Konstnären Einar Forseth.
10:65
Området kring Karl-Johans park. Stans stolta byggnader ekar tomma. Standard Hotell, Restaurang Storan, Stora hotellet, Posthuset.
10:66
Östergötlands läns Folkrörelsearkiv (Ölfa) har fått 19000 kronor i anslag från Per Eckerbergs fond för forskning och utveckling i Östergötland. Börje Hjort.
10:67
Vaktmästare Birger Anebris avtackades av fullmäktiges ordförande Nanna Nilsson efter 15 år.
10:68
Det gnälls för mycket. 98-åriga Svanhild Granberg, Norrköpings äldsta pappersbruksarbetare, minns och kan jämföra.
10:69, 10:70
Sportaffären Hultman och Åderman på Repslagaregatan. "Bollen och benet" den gamla symbolen som hängde utanför butiken måste bevaras menar Mats Eriksson. Nu hamnar bollen på stadsmuseet och utställningen "Kulan i luften".
10:71
Norrköpingsrummet i Villa Swartz. Oviss framtid för norrköpingsrummet när Ingrid Norberg går i pension.
10:72
Norrköpings kulturarv vittrar sönder. Ökad bilism och surt nedfall bidragande orsak. Kartläggning av skadorna påbörjad. Gripsholmshuset, Frälsningsarméns hus.
10:73
Sörsjön - inte alltid ett fritidsparadis. Philip K Nelson har studerat gamla skrifter om Sörsjöstugan, som från början hette Källtorp.
10:74
Nyrenoverad orgel invigs med symfone när Matteus kyrka i Norrköping fyller 100 år.
10:75
Rikedom och prakt, död och pina. Nu flyttar utställningen från Länsmuseet i Linköping till Stadsmuseet i Norrköping.
10:76
Louis de Geer - varken insdustrins fader eller västgötaknalle. En artikel av Björn Helmfrid.
10:77
Ringstad Torvmosse kan ha varit en forntida offersjö anser Rolf Warncke.
10:78
Utställningen "Rikedom och prakt" visas på Stadsmuseet. Historien om Jahannisborgs slott och dess öde berättas.
10:79, 10:80, 10:81, 10:82
Stadsdelen Lindö. En sommaridyll för stans fabrikörer. AB Lindö säteri, sommarrestaurangen Lindöhäll, sommarpalatset Villa Godhem, Slipenbadet. När Lindö blev villastad.
10:83
Vid Karl Johans Park. Öde hus runt stadens paradtorg.
10:84, 10:85
Holmenområdet. Förbjudet område blir tillgängligt. Södra dammen med sitt vattenfall är en imponerande syn. Strömmen får nya vinklar.
 
111992 – 199311:1, 11:2
Varför heter kvarteren i Norrköping som de gör? Röda Lacket, Markattan, Trätan God vän, Hörnan och Målet.
11:3
Rätt om Rodga. Philip K Nelson rättar Arne Malmbergs skildring av Rodga i "Historiebiten".
11:4
S:t Olof får ge vika för N. Björn Helmfrid om stadens symbol.
11:5
Föreningen Gamla Norrköping. Björn Helmfrid, ordförande i föreningen tecknar föreningens historia.
11:6
Bråvallaslaget.
11:7
Gustaf Adolfsskolan återinvigs efter genomgripande renovering.
11:8, 11:9
Stadstornet döljer kulturhistoria. Kyrkovaktmästare Kenneth Gustavsson visar upp tornrummets väggar.
11:10
Textilarbetareförbundet krympte och bleknade. Norrköpings 7200 medlemmar har blivit 40 när Beklädnadsarbetarnas förbund går samman med Svenska Fabriksarbetareförbundet till Industrifacket.
11:11
Folkborgen fyller 50 år. Henning Hultberg berättar.
11:12
Jul i Norrköping för 100 år sedan.
11:13
Förfallet ökar vid gamla Druvan. Kvarteret Mässingen, Saltängen.
11:14
Nu stänger sista ölstugan för gott. Ölstugan Tirol på Västgötegatan.
11:15
Trozellianum. Carl Bergstens förslag till Kulturhus i kvarteret Landkyrkan avslogs.
11:16
Werner Northun - arkitekten som präglade det moderna Norrköping. Bokanmälan av Brittmarie Engdahl; Werner Northun, en provinsarkitekt av Kerstin Sandberg.
11:17
Skandal att riva Tuppen! Vad blir det av Hörsalen? Lars Ramsten undrar över Norrköpings framtid.
11:18
Mannen som moderniserade Norrköping. Bokanmälan av Margareta Carlsson Ring; Werner Northun, en provinsarkitekt av Kerstin Sandberg.
11:19
Boken om svenska cirkusartister ett stycke kulturhistoria. Bokanmälan av Bibi Friedrichsen; Cirkus i Sverige av Per Arne Wåhlberg.
11:20
Rik Norrköpingshistoria i spännande faktaskildring. Bokanmälan av Lars Rundgren; Cirkus i Sverige av Per Arne Wåhlberg.
11:21
En väg med fatasieggande historia. Området mellan Lövstad och Borgs säteri. Bokanmälan av Lasse Södergren; En väg med historia av arkeologerna vid Riksantikvarieämbetet i Linköping.
11:22 , 11:23
Norrköpingsmiljöer; Röda Stan.
11:24
Norrköpingsmiljöer. Bostadsområdet Egna Hem vid korsningen av Söderleden och Hagebygatan. Egnahemsgatan.
11:25
Offentlig utsmyckning i Norrköping. Stig Hellerström berättar om Oscar Reutersvärds minnesmärke över vännen Otto G Carlslund.
11:26
Norrköpingsmiljöer; Oxelbergen, oasen på Öster.
11:27
Finspongssamlingen unik guldgruva. Blanka Karlsson har gjort fynd vid Stadsbiblioteket. Originalverk av den tjeckiske filosofen Comenius.
11:28
Reutersvärds skulptur hyser Norrköpingshistoria. Stig Hellerström berättar om ett konstverk och om Otto E Carlslund.
11:29, 11:30
Norrköpingsmiljöer; Lindö skulle ha blivit ett nytt Saltsjöbaden. Här skulle det bli ett sommarparadis. AB Lindö Säteri.
11:31, 11:32
Norrköpingsmiljöer; fotografen Gustaf Lidberg har dokumenterat Norrköpingsmiljöer, Villa Flora, Julmarknad på Nya torget 1919, kvarteret Triangeln, Getåolyckan, Röda Stugan med flera.
11:33
Cirkus. Norrköping som cirkusstad. Margareta Carlsson Ring berättar.
11:34
Norrköpingsmiljöer; Lindö. Från Societetsnöje till slumrande villastad.
11:35
Lösningen på Lindömysterierna. En capstan vid Slipen.
11:36
Norrköpingsmiljöer; Lindö. Då Lindö exploderade. 60-talet en vändpunkt för den slumrande villastaden.
11:37
Vikbolandsbanan 100 år. Från Östra Station till Arkösund.
11:38, 11:39
Sven Nordlöf - mannen bakom strejken vid Brücksfabriken, 17:e maj 1943.
11:40
Norrköpingsmiljöer; Arkitekten Werner Northun. Flitig skapare av sekelskiftets Norrköping. Grand hotell, Kåkenhus (YFA), Vattentornet vid Lennings sjukhem.
11:41
Norrköpingsmiljöer; Kneippen. Från kurort till villastad. Hultentornet ritad av Werner Northun.
11:42
Fröbelhuset 100 år. Kvarteret Almen.
11:43
Spännande utgrävningar vid Ringeby. Här låg viktig kultplats och gravfält för Kvillingeslätten.
11:44
Pumpverksmuseet. Gammalt pumpverk körklart igen. Norrköping nya museum vid Borgs vattenverk invigs.
11:45
Strömma Sweden AB. En 300-årig textilepok går i graven då Strömma upphör. Gammelstaden.
11:46
Arkeologiska fynd vid Borgs säteri. Kungsgård funnen.
11:47
50-års jubileum på Bråvalla flygflotilj. Jubileum utan jubel. F-13 håller på att raderas ut.
11:48
Norrköping - centrum för skickliga silversmeder. I S:t Olai kyrka finns många dyrgripar tillverkade av stadens hantverkare.
11:49
Blixtholmen - den glömda ön mitt i hamnen.
11:50
Historiska hus speglar Swartz storhet. Familjen Swartz fastigheter i kvarteren Nya Strömmen och Knäppingsborg renoveras.
 
121993 – 199512:51
När Dramaten skulle bli Riksteater. Första premiären ägde rum i Norrköping för 60 år sedan.
12:52
De söker Fiskebys historia. Fackets forskning växte till dokumentation av ett arbetaresamhälle.
12:53
Bildminnet. Första flyget i Norrköping 1912.
12:54
Högre Allmänna Läroverket fyller 125 år. Norrköpings Elementarläroverk, De Geergymnasiet.
12:55
Här låg Norrköpings "Vita huset". Stenhuset på Saltängsgatan, Louis de Geer.
12:56
Ur NT för 200 år sedan. Oxmarknaden en folkfest. Oxtorget.
12:57
Utställning på Moderna museet i Stockholm; I går, I dag, I morgon. Om konstnären Arne Jones. Spiral åtbörd.
12:58, 12:59, 12:60
Getåolyckan 1918. 75 år sedan den värsta tågolyckan någonsin i Sverige.
12:61
Ångbåtstiden i Norrköping.
12:62
Karlshovsskolan. Skolan är en av stadens vackraste skolor efter renoveringen.
12:63, 12:64
Anderssons bokhandel 150 år.
12:65
Kungsgatan. En av Norrköpings äldsta - och mest moderna gator.
12:66, 12:67
Skeppsfourneringen fyller 100 år. Hans Gustavsson berättar minnen ur företagets historia. En skeppshandels historia.
12:68, 12:69
Fotografen "Kåwe" Gullers. Utställning om Norrköpings femtiotal på Stadsmuseet. Kulturhistoriskt möte på Stadsmuseet.
12:70
Så byggdes det moderna Norrköping. Ny bok om 100 års byggande. "Vi byggde Norrköping" av förre stadsarkitekten Lennart Bergentz.
12:71
Spårvägen i Norrköping 90 år. En tillbakablick på spårvagnens historia. Willy Forsström.
12:72
Från sekelskiftets paradvåningar till moderna bostadsområden. Ny bok om 100 års byggande. "Vi byggde Norrköping" av förre stadsarkitekten Lennart Bergentz.
12:73
På jakt efter 60-talets Norrköping. En desperat spaning efter den tid som flytt.
12:74, 12:75, 12:76
Chambertska huset, Gamla Rådstugugatan 44, kvarteret Konstatinopel. Klassiskt kulturmiljö i city hotad. Holmenbyggarna vill riva Chambertska huset. Unik Norrköpingsmiljö i fara. Holmenbyggarna avill göra parkeringsplats.
12:77
Dags för Symfoniorkestern att lämna Hörsalen. Endast två konserter återstår sedan stängs portarna.
12:78
Swartzens kvarter i ny dager. Renovering av fastigheterna i kvarteren Knäppingsborg och Nya Strömmen.
12:79
Behåll N-et! N-symbolen. En insändare från Ove Klinthäll som vill behålla symbolen N från jubileet 1984 som permanent symbol för Norrköping i stället för S:t Olof samt Stadsarkivarien Arne Carlssons svar "Varför S:t Olof".
12:80
Norrköpingskonstnären Fritz Grahn. Sommarutställningen "Stadsbilder" med Fritz Grahn på Konstmuseet.
12:81
S:t Olof eller N-symbolen från 1984? Debattartiklar av Ove Klinthää och stadsarkivarie Arne Carlsson.
12:82
Norrköpingskonstnären Fritz Grahn. Sommarutställningen "Stadsbilder" med Fritz Grahn på Konstmuseet.
12:83, 12:84, 12:85
Bråvalla flygflottilj, F:13, läggs ner. Stor cermoni på Bråvalla.
12:86
Gasverket långa historia börjar visas i oktober. En utställning om gasverkets 140-åriga historia.
12:87
30 år sedan Norrköpingsutställningen NU 64. Villautställning på Nordengatan.
12:88, 12:89
Arkeologiska undersökningar ha gjorts i Borgs socken utanför Norrköping av Riksantikvarieämbetet i Linköping. Spännande fynd har gjorts i tvåtusenårig grav. Amulettfynd på stormansgård.
12:90
Ett kungadöme vid Borgs säteri. Det regnade blod i Ringstadholm året 1315.
12:91
Norrköpings automobil- och flygklubb NAFK firar 70-årsjubileum.
12:92, 12:93
Synangogan på Bråddgatan i Norrköping ska restaureras. Peter Freudenthal berättar om synagogan och mosaiska församlingen.
12:94
Holmstadskolan jämnad med marken.
12:95
Nunnebanan 90 år. Järnvägen gick mellan Virå Bruk och Sandviken i Kolmården.
12:96, 12:97
Tingshuset vid Södra Promenaden kvarteret Blomman 90-årsjubilerar. Göran Åström berättar. Här tuktades allmogen.
12:98
Djurö gård på Vikbolandet har gått upp i rök.
12:99, 12:100, 12:101, 12:102
Dramat på Broxvik. Betzy Taube von Block, Evert Taube von Block och Helga Fägersköld. Giftmord i östgötsk herrgårdsmiljö.
12:103, 12:104, 12:105
Norrköpings Operettsällskap 30 år. Förste teaterchefen berättar hur det hela började.
12:106
Holmens gamla bomullsspinneri på Kvarnholmen får en rejäl ansiktslyftning. Viktig industrihistorisk länk förvandlas till hotell?
12:107
Norrköpings första orkesterklass konserterar. Gustaf Adolfsskolan.
12:108
Stadsmiljöer i vardagen. Detaljerna i stadsbilden som vi passerar utan att stanna upp.
12:109, 12:110, 12:111, 12:112
Fraktgodsmagasinet vid Centralstationen i Norrköping förstördes vid en brand på måndagskvällen. Kulturminne lades i aska.
12:113
Norrköpingsforskaren Björn Helmfrid 80 år.
12:114
Norrköpingsmiljöer. Stadsdelen Ljura.
12:115
Norrköpingsmiljöer. Stadsdelen Marielund. Marielundsgatan i kvarteret Ruggaren, Gjuteriet. Smålandsgatan och Wäggatan.
 
13199513:116, 13:117
Norrköpingsmiljöer: Motala ström. 20-talets reglering bromsade Strömmen. Staden fortfarande i förvandling. Gamlabr, Strömparken, Spången, Bergsbron-Havet.
13:118, 13:119
Norrköpingsmiljöer: Ektorp. Grymyr schaktades bort - ersattes av Ektorp. Engelholm.
13:120, 13:121
Norrköpingsmiljöer: stadsdelen Ljura. Den sista bonden på Ljura. Ljura gård, Ljura bäck.
13:122, 13:123
Norrköpingsmiljöer: Marielund. Gjuteriet, Söderströms gjuteri. Marielundsgatan och Smålandsgatan.
13:124, 13:125
Den stora rivningsvågen drabbade Norrköping under 60- och 70-talen. Skammen för arbetarestaden.
13:126
Norrköpingsmiljöer: kvarteren Knäppingsborg och Nya Strömmen. Swartzarnas kvarter har upplevt ett stort lyft i det tysta. I Röda Lackets kvarter.
13:127, 13:128
Norrköpingsmiljöer: stadsdelen Skarphagen. Skarptorp, Bostorp.
13:129, 13:130, 13:131
Synagogan i Norrköping renoverad. Det judiska livet pånyttfött i Norrköping. Philip Jeremias, Peter Freudenthal.
13:132, 13:133
Norrköpingsmiljöer: Stadsdelen Vilbergen. Vilbergens vänner.
13:134
Norrköpingsmiljöer: Norrköpings Bomullsväfveri AB, Tuppen i kvarteret Kullen.
13:135
Norrköpingsmiljöer: Norrköpings innerstad. Restaurang Knäppingen, Tesdorpfska huset, Systembolagets vinkällare i kvarteret Paraden.
13:136
Drottninggatan. Norrköpings kommersiella centrum förvandlas. Drottninggatan blir gågata.
13:137
Naturen mitt i stan. Om Björkskog, Barrskog, Ekparti och våtmark i Norrköpings tätort.
13:138
Östgötska hus: konsert och kongresshuset Louis de Geer. I Tengboms industribyggnader har en skimrande klenod vuxit fram.
13:139
Östgötska hus: Brostugan vid Femöresbron upplever nu en renässans. Brostugans örtagårdsförening håller den i bästa trim.
13:140
Östgötska hus: Arbis hus på Bredgatan 54 i kvarteret Täppan. Norrköpings Arbetareförening.
13:141
Norrköping runt. Rivet och nygammalt på spåren. Den första Norrköpingslampan, Hyllan i hörnet av Prästgatan och Dalsgatan, tvillingspår på Drottninggatan.
13:142, 13:143, 13:144
Folkparken fyller 100 år.
13:145
De Besche - inte De Geer. Fel man står som portalfigur för Norrköpings industrihistoria. En artikel av Björn Helmfrid.
13:146
Kolmårdsmarmorn har fått sitt museum. Marmorbruket har fått ett nytt museum.
13:147
Kungen och drottningen besöker Norrköping på Nationaldagen. Drottning Silvia planterar det hundrade trädet i Folkparken.
13:148
Orörd natur i tätorten har stort värde. Inventering av stadsnära grönska i Norrköping, en grund för bevarande av kulturmiljöer. Ingelsta ekbackar, ädelskogen vid Lida kullar samt Holmtorpet vid Dömestad.
13:149
Kolonistugan fyller 100 år. Fyrby koloniområde är det äldsta i Norrköping. Kolonilotten en vital hundraåring.
13:150
Här finns konsten mitt i parken. Utställning av skulpturer i Folkparken.
13:151
Varuhuset EPA på Drottninggatan i kvarteret Tulpan. Sista varuhuset lades ner för 20 år sedan - nu skrivs en doktorsavhandling om EPA.
13:152
Floristgymnasiet fyller 30 år.
13:153
Nya E 4 tar form. E 4-förbifarten vid Eneby kyrka. Europaväg.
13:154
Tidningens historia började med en präst. Ända sedan 1759 har Norrköpings Tidningar kommit ut.
13:155
Offentlig utsmyckning. Skulpturer i park. Bostadsområdet Porten i Hageby.
13:156
Arkitekturpris till Louis de Geer. Både inre och yttre delen av byggnaden beröms.
13:157
Grens Plåt. 100-åring som gått i arv.
13:158
Hotfulla främlingar. Ut med balterna krävde Textilettan. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:159
Hotfulla främlingar. När krigen kom skärptes kontrollen. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:160
Hotfulla främlingar. Sverige åt svenskarna var s-kravet. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:161
Hotfulla främlingar. Finländarna blev största invandrargruppen. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:162
Hotfulla främlingar. "Kapitalism" och "det utländska" två fiender. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:163
Hotfulla främlingar. Svenska arbetare krävde företräde. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:164
Hotfulla främlingar. Judar ansågs snikna och ohederliga. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:165
Hotfulla främlingar. Ziginare - än idag en föraktad folkgrupp. En artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:166
Hotfulla främlingar. Har främlingsfientligheten minskat eller ökat? n artikelserie om Norrköpingsarbetarnas möten med främlingar 1890-1960 av Björn Horgby.
13:167
Östgötska hus. Uppbörden kunde orsaka förtret. Brostugan vid femöresbron.
13:168
östgötska hus. Fatburen i Björkvik. Björkviks säteri i Östra Ryds socken.
13:169
Östgötska hus. Här fann resande vederkvickning. Tjällmo gästgivaregård samt Skjuts- och handelsgården i kvarteret Konstantinopel.
 
141995 – 199614:170
Östgötska hus: Abborreberg. Från lantegendom til lustställe.
14:171
Östgötska hus: Onkel Adamsgården på Hunnebergsgatan i Linköping.
14:172
Fotografen Sture Davidsson från Åby. I 40 år har Sture dokumenterat Norrköping.
14:173
Norrköpingsrummet på Stadsbiblioteket. Fotografen Sture Davidsson från Åby ställer ut fotografier med motiv från Norrköpings parker och promenader i Stadsbiblioteket.
14:174, 14:175
"Fia i Dosan". I grindstugan vid Löfstad slott visas i sommar en utställning om "Fia i Dosan" Sofie Eliasson. Maria Carlgren berättar om torparedottern Fia i Dosan.
14:176
Arkösund blomstrar utan järnvägen.
14:177
Hovgren. 1700-talsmiljö värd att bevara. Hovgren är det ålderdomliga säteriet på Vikbolandet mellan Broxvik och Jonsberg.
14:178
Östgötska hus: Broxvik. Morddramat på Broxvik gav eko i hela landet.
14:179
Norrköping runt. Standard blir Scandic, trist lekplats på Ljura, norrköpingslyktor på "Draget".
14:180
Stjärnurmakaren Lars Ljungqvist stänger butiken på Drottninggatan 17. En av stadens äldsta butiker upphör.
14:181
Strömmens forsar och fall. Motala ström och industrilandskapet.
14:182
Östgötska hus: Kolonistugorna i Norrköping samt, grosshandlare Anton Odéns och justitieborgmästare Lothigius sommarbostäder i Arkösund, båda ritade av arkitekten Werner Northun
14:183
Östgötska hus: Tesdorpfska huset vid Gamla torget i kvarteret Gamla Rådstugan.
14:184
Östgötska hus: Risinge S:ta Maria kyrka i Finspång.
14:185
Rivningsraseriet i Norrköping under 1960- och 1870 talet. Kvarteren Gubben, Konstantinopel och Aspen.
14:186
Norrköpingsmiljöer: Rotmosestan. Sydvästra förstaden, Västra förstaden elller Westerby. Kåkstaden utan framtid (nordvästra delen av nuvarande Ektorp).
14:187
Norrköpingsmiljöer: Varmbadhuset i kvarteret Gåsen. På badmästarns tid. Alf Hallonquist.
14:188
Norrköpingsmiljöer: Strömmen som drivkraft. Motala ström och vattenkraften.
14:189
Gurklisten och kalvtågen. Om smalspåriga järnvägar som utgick från Östra Station.
14:190
Färgstarka kvinnor i Norrköping: Emelie Hedvig Sophia Piper - sista ägarinnan av Lövstad slott.
14:191
Norrköpingsmiljöer: stadsdelen Smedby. Gunnar André berättar om när marken bröts i Smedby.
14:192
Norrköpingsmiljöer: broar i Norrköping. Femöresbron, Hamnbron, Oscar Fredriks bro, Bergsbron, Jernbron, Gamlebro och Saltängsbron.
14:193
Färgstarka kvinnor i Norrköping: Sara Johanna Raam, chef på Norrköpings tidningar 1802-1839.
14:194
Norrköpingsmiljöer: Lasaretten under 200 år. Sjukhusen i Norrköping.
14:195
Norrköpingsmiljöer: Saltängen - stadsdelen som försvann.
14:196
Färgstarka kvinnor i Norrköping: Anna Särström. Väverskan som gick i spetsen för facklig kamp.
14:197
Norrköpingsmiljöer: blandade miljöer från 1960-talet och några år framåt. Villa Flora, Norr tull, Hospitalsgatan samt en typisk innergård.
14:198
Färgstarka kvinnor i Norrköping: Jenny Engelke. "En viol på diktkonstens fält".
14:199
Postettan och W 6-huset blir bostäder. Kvarteren Heidelberg och Renströmmen.
14:200
Färgstarka kvinnor i Norrköping: Elsa Eschelsson., Sveriges första kvinnliga jurist.
14:201
Idrottsmiljöer: Lindö travbana. Walter Lundbergs travbana i Lindö.
14:202
Färgstarka kvinnor i Norrköping: Hovsångerskan Brita Hertzberg som debuterade på Arbis.
14:203
Idrottsmiljöer: Motorstadion på Dagsbergsfältet. Speedwaybanan.
14:204
Nelinskonditoriet firar 30-årsjubileum.
14:205
Idrottsmiljöer: Björnsnäsbacken. Norrköpings motorklubbs backtävling.
14:206
Idrottsmiljöer: Vasavallen i Lagerlunda. Fotbollslagets Sylvias hemmaarena.
14:207
Norrköpings UFO-förening bildad. Arkivet för UFO-forskning i Norrköping.
14:208
Idrottsmiljöer: Hårstorpsbanan. Motorcrossbanan vid Gamla övägen.
14:209
"Norrköpingsgult". Någon riktig norrköpingsgul nyans finns inte. Spårvagnsfärgen.
14:210
Arkösund. Societetsliv och fotboll i Arkösundsblandning.
14:211
Idrottsmiljöer: Marieborgs golfbana. Norrköpings golfklubb.
14:212
Sveahallen. Oviss framtid för sista saluhallen.
14:213
Teaterhistoria: en teater söker sin publik. Statsteatern. Minnen från Östgötateatern av Lars Rundgren.
14:214
Arkivet har låg prioritet: dålig ordning i Perstorps källare, ett hårt slit att bringa reda i Höörs papper, bara en av fyra följer lagen.
14:215
Villautssställning på norrköpingsutställning NU 64. På Nordengatan har tiden stått still.
14:216, 14:217
Hageby Centrum 30 år.
14:218
Gamla Standard har återuppstått. Restaurang, hotell och frikyrka i samma byggnad. Kvarteret Renströmmen.
14:219
Levande jazz väckte jubel. Parken och Borgen var samlingspunkter för ungdomar.
14:220
Hyresgästföreningen i Norrköping 75-årsjubilerar. Jubilerande hyresgästföreningen startade som kooperativ byggherre. Pionjärerna byggde 400 lägenheter.
14:221
Miljöer som prisas idag. Utmärkelse från Stadsmiljörådet för förnyelsen av det central belägna industriområdet. Industrilandskapet.
14:222
Danslokalen blev kyrksal. Standard hotell. Pingstkyrkans fastighet i kvarteret Renströmmen.
14:223
Hyresgästföreningen i Norrköping 75-årsjubilerar. Svår början för "värnlösa hyresgäster".
14:224
50 års sedan Hyresbostäder i Norrköping bildades. Från bostadsslum till miljonprogram.
14:225
Saga och sägen i Bråbygden. Om Arthur Nordéns bok med samma namn.
 
151996 – 199715:226
Djurö gård. Arrendet går ut för Gösta och Gunborg Andersson.
15:227
Centralbadet 25-årsjubilerar.
15:228
Från Såpkullen till Ekoporten. Klingsberget
15:229
Navestad skulle bli något extra.
15:230
Norrköpingsmiljöer: Kvarteret Korpen då - och nu.
15:231, 15:232
Konst- och industriutställningen 1906 på Sylten. Den festliga sommaren 1906.
15:233
Himmelstalunds koloniområde. Kolonist, javisst!
15:234, 15:235
Norrköpingsmiljöer: Källarvalv med traditioner. Eschelsonska huset. Gamla torget, kvartet Gamla Rådstugan.
15:236, 15:237
Norrköpingsmiljöer: Nordantill. Norr eller Nordankvarteren. Benämningarna i folkmun har skiftat genom åren.
15:238
Nya E 4:an invigdes på fredagen. Historiska fynd gjordes i E 4.
15:239, 15:240
Norrköpingsmiljöer: Saluhallarna i Norrköping. Sveahallen, Svea Saluhall.
15:241
Björnsnäs herrgård. Arkitekten Gustaf Clason skapade inte bara Norrköpings rådhus. Nya herrgårdar efter historiska förebilder.
15:242
Norrköpingsmiljöer: Bostadsområden som vuxit fram på gammal sockenmark. Norra Lund, Haga, Ljura, Klingsberg, Såpkullen, Hageby, Navestad, Ektorp och Kättsäter.
15:243
Norrköpings äldsta hus. Huset på Flemminggatan i kvarteret Elden är äldst, inte "Huset i Dalen".
15:244
Norrköpingsmiljöer: Fredriksdal. Verkstadsgatan. Torghandel på väg till Frisko. Kungstorget.
15:245
Norrköpingsmiljöer: Sandbyhov. Norrköpings Stads Arbets- och Försöjningsinrättning. Porten till fattigvården.
15:246
Norrköpingsmiljöer: Om uppgångar och trapphallar i innerstaden. Ringborgska huset på Flemminggatan i kvarteret Vattenkonsten, Östra Promenaden 48 i kvarteret Lärkan, Sandgatan-Tunnbindaregatan i kvarteret Haken, Norrköpings Tricotfabrik på Tunnbindaregatan i kvarteret Mjölnaren.
15:247
En vandring genom historien. Stadsmuseet anordnar vandringar i industrilandskapet och berättar om Norrköping.
15:248
Norrköpingsmiljöer: Stadsdelen Ljura. Ljura hade stans populäraste lekplats. Parken en oas och lunga för Ljura.
15:249
Nu tar Universitetet i Norrköping fart på riktigt. Bråttom med nya utbildningar. Kvarteret Kåkenhus.
15:250
Det gröna kulturarvet. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare kongressar i Louis De Geer. Samtidigt ger kommunen ut de första två delarna i en historisk skriftserie om stadens parker.
15:251
Carl-Johanstatyn. Klang- och jubelfest när statyn av Carl XIV Johan invigdes på Saltängstorget, hösten 1846.
15:252
Holmenområdet. Holmentorget. Industrilandskapet. Studentbostäder. Draghjälp från universitetet ger nytt hopp för Holmenområdet. Vi hoppas kunna börja bygga studentbostäder våren 1997.
15:253
Djurö Kvarn. Grön rivning av Djurö kvarn. Kvarnen till salu sten för sten.
15:254
AB Knut Westerbergs repslageri. Här finns Sveriges enda fungerande repslagarbana.
15:255
Vikbolandet. Erik Glimnér har lett Vikbolandet genom alla sammanslagningar.
15:256, 15:257
Djurö kvarn. Nu ska hela rasket rivas. Kvarnen rivs men byggnadsmaterialet ska återanvändas.
15:258
Del av Tengbomska huset rivs. Bredgatan, kvarteret Kåkenhus.
15:259
Moa Martinsson står staty på Grytstorget. Jättedamen Moa lyftes på plats.
15:260
Norra Promenaden. Påkallén. Stadsträdgårdsmästare Stig Hellerström berättar om stadens Promenader.
15:261
Moa Martinsson står staty på Grytstorget. Många mötte Moa.
15:262
Fabriksmiljöer i kvarteret Gamla holmarna vid Bergsbrons södra fäste har renoverats. Studiefrämjandet flyttar in.
15:263
Kvarteret Räven på Värmlandsgatan. Bakom fasaden göms trädgårdsstaden. Sekelskiftets ideal går mot en ny vår.
15:264
Fabrikskomplexet i kvarteret Kåkenhus byggs om. Universitetsbygget blir Norrköping största byggarbetsplats.
15:265
Hageby. Ansiktslyftning för 120 miljoner . Den äldsta delen av Hageby rustas upp.
15:266
Trozellisjukhuset. När sjukhuset plockar ner skylten. Allaktivitetshuset Trozelli invigs.
15:267
Ållonö slott. En rosa slottsbakelse i fluffig grönska.
15:268
Så fick Kåkenhus sitt namn.
15:269
Vikbolandsbanan. 30 år sedan tåget gick. Vänner vårdar Vikbolandsbanans minne.
15:270
Norrköpings konstmuseum. Femtio år sedan Norrköpings museibyggnad invigdes.
15:271
När ryssen kom till Norrköping. Språkkunskaper räddade krog 1719. God vän.
15:272
Det är mycket på gång längs Strömmen. Ett promenadstråk från Bergsbron till Grytstorget med statyn av Moa Martinsson ska anläggas.
15:273
Ljuset Orkestral. Ett konstverk av Clara von Rettig lyser upp Konstmuseets vägg.
15:274
Krokeks kyrka fyller hundra år.
15:275
Ljuset Orkestral. Ett konstverk av Clara von Rettig lyser upp Konstmuseets vägg.
15:276, 15:277
Konst- och Industriutställningen Norrklöping 1906. På jakt efter utställningen 1906. En oförglömlig sommar - som ständigt får nytt liv.
15:278
Strövtåg i 50-talets Norrköping. Förre NT-journalisten Bertil Reuterstrand ger ut en bok om sin hemstad.
15:279, 15:280
Fotografen Lennart Janzon. En bildskatt har köpts in av Stadsmuseet. En bild säger mer än tusen ord.
15:281
Stolta stad: Kafékultur på Pekingvis. Café 12:an, Café Väster och Odencafét.
15:282
När IFK Norrköping tog över England. Succéturnén för 50 år sedan.
15:283
Kättsäters gård. Lars Jonsson föreläser om sin uppväxt under 30- och 40-talen på Kättsäters gård.
15:284
Borgs gård var historisk kultplats. Mängder av fynd vid utgrävningarna.
15:285
Före detta finanskommunalrådet Manne Jarméus fyller 90 år.
15:286
Grand Hotell (Göta Hotell) firar 90 år.
15:287
Före detta finanskommunalrådet Manne Jarméus fyller 90 år. Äntligen tid för långpromenader.
15:288
Stolta Stad: På Jakt efter Svingatan. Historisk åkerväg förenade Vägträffen med Dagsbergsvägen.
15:289
Bevara Lithografen! Industribyggnaden Lithografen i kvarteret Flöjten bör förklaras som byggnadsminne föreslår länsstyrelsen.
15:290
Stolta Stad: Porten - fantasins ingång. En odyssé i Norrköpings innerstad där vi har tittat på portar av alla slag.
15:291
Magnus Höjer älskar att forska i arkiven. Han har ett brinnande intresse för idrott och gamla miljöer.
15:292
Stolta Stad: Gamla Postettan, kvarteret Heidelberg, Renströmmen, har förvandlats till bostäder. I borgmästare Luttemans gamla paradvåning.
15:293
Isidor Kjellberg. Han grundade tidningen Östgöten.
15:294, 15:295
Luftfartsverket. 20 år i Norrköping.
15:296
Holmenbyggarna rustar upp Chambertska gården på Gamla Rådstugugatan.
15:297
Stolta Stad: På Söders höjder. Nostalgisk vandring genom Söderstaden.
15:298
Tuppenområdet. Förr och nu. Norrköpings Bomullsväveri AB i kvarteret Kullen.
15:299
Stolta Stad: Holmenområdet. Industrilandskapet. Holmenbyggarna blickar framåt mot 2000-talet. Så fick Drags sitt namn.
15:300
Så här såg det ut i hörnet av Kungsgatan och S:t Persgatan 1983.
15:301
Bättre ordning och reda på stan. Ett par av Norrköpings skamfläckar har fått fason på sina fasader. Stora hotellet och skandalhuset på Ledungsgatan.
15:302
Konst- och Industriutställningen Norrklöping 1906. Norrköpingsutställningen aktuell igen - av en ren slump.
15:303
Stolta Stad: Göta Hotell som blev Grand Hotell byggdes inför utställningen vid Sylten 1906. Jubileum för Norrköpings eget Rosenbad.
15:304
Norr Tull förr och nu.
15:305
Anders Englunds byggnadsinventering. En kartläggning utan motstycke.
15:306
Stora Teatern. Tapetserarna Eva Karlsson och Mikael Sällquist har klätt om samtliga publikstolar på teatern.
15:307
Stolta Stad: Det här är stadens själ. Strömmen, industrilandskapet och spårvagnarna intar en särställning. Pesten halverade stadens befolkning.
15:308
Stadens livfulla hamnhistoria ställs ut på Stadsmuseet.
15:309
Chambertska gården på Gamla Rådstugugatan får bidrag. Den värdefulla miljön fick inte rivas.
15:310
Kommunhuset Rosen.
15:311
Edward Ringborg och Arthur Nordén. Bokanmälan: "Ur Fil Dr Arthur Nordéns brevsamling II. Korrespondens med Edward Ringborg 1914-1929", med kommentarer av fil dr Björn Helmfrid.
15:312 a, 15:312 b
Jungfrugatan. Konstnären Fritz Grahan trivs utmärkt på Jungfrugatan, Saltängen.
15:313
Stolta Stad: Motala Ström. Strömmen och Industrilandskapet. Strömmen som skapar staden.
15:314
Elsa och Arbis. Kraftverket Elsa tillhörigt Drags Kraft AB.
15:315
Staden med broarna. Det finns 20 broar över Motala ström. Sex av dem saknar namn.
15:316
Stolta Stad: Okkabacken. Hoppbacken i Oxelbergen.
15:317
Stolta stad: Motala Ström. Strömmen sörpar. Ett sällsynt och vintrigt fenomen. När snön kom till stan 1871.
15:318
Nordantill, Kungsgatan och Skvallertorget. "Avenyn var ett av namnförslaget".
15:319
Spåvagnssläpvagnen som blev sommarstuga ska åter bli en fungerande släpvagn försäkrar Willy Forsström.
15:320
Pampusterminalen.
15:321
Röda Stan. Hildur Liljeberg, 78, berättar om livet i Röda Stan.
15:322
Ett hus värt en doktorsavhandling. Bostadshuset med adress Nya Rådstugugatan 21 i kvarteret Vattenkonsten.
15:323
Kvarteret Laxen på Bredgatan, Nordantill. Kvarteret rivs men framtiden är inte beslutad.
15:324
Holmenmuseet i Industrilandskapet. Holmenveteranerna tillverkar papper för hand.
15:325
Kåkenhus byggs om till Campus. Gamla YFA-fabriken får nytt liv - samlingsplats för 6000 studenter.
15:326
Systemhörnet. Byggnaderna runt Nya torget.
15:327
När byggdes Himmelstalunds herrgård?
15:328
Vad ska det bli av Bråvalla flygflottilj. Livet efter F 13. Ännu kan ingen svara på om köpet av F 13 var en bra affär för kommunen.
15:329 a-b
a/ Elefanten Topsy. Storviljakt på Vikbolandet. För 90 år sedan rymde elefanten Topsy och satte skräck i sin omgivning.
b/ En elefant i frihet på Vikbolandet och Stora vildjuret på Vikbolandet.
 
16199716:330
Stolta Stad: Besök på stadens biografer; Grand, City, Royal, Saga, Aveny, Röda Kvarn och Skandia.
16:331
Johannisborgs slott
16:332
Klar för köp av Arbis. Akademiska hus köper den anrika teaterlokalen.
16:333
Stolta Stad: Pekka gjorde magplask. Pekka Langer hade aldrig rekordet i Okkabacken. Föreningen Gamla Norrköping har satt upp närmare 400 historiska informationsskyltar på byggnader i Norrköping.
16:334
Konstnärshuset. Konstnärens Fritz Grahns hus på Slottsgatan-Jungfrugatan.
16:335
Stolta Stad: Tidsbilder från Gjuteriet. Marielund. Söderströms Gjuteri.
Yfa dominerade stadsbilden, kvarteret Kåkenhus.
16:336
Fredriksdalsgatan. Fredriksdal.
16:337
Rysshärjningen 1719. Myten om förräderiet på Sylten.
16:338
Folkets park. Syrisk-ortodoxa församlingen och Syrianska föreningen har tagit över Folkets park.
16:339
Pryssgården. Boplats med mängder av fornfynd.
16:340
Här fanns simhallen. Varmbadhuset vid Gamla Rådstugugatan.
16:341
Planerna klarnar för "Nya Norrköping 2010". Lundbergs och Holmenbyggarna investerar 1,3 miljarder i projektet.
16:342
Vattenhål för en Västeråsare. Roland Klinga från Västerås flanerar och söker vattenhål i Norrköping. Åbackarna, Strömparken, Grytstorget.
16:343
Kvarngatan för och nu.
16:344
E-post inte alltid tillgänglig. Bättre diarieföring av handlingar på papper. Stadsarkivarien Rolf Sjögren berättar om elektronisk post inom offentlig förvaltning.
16:345
Campus Norrköpings år 2010. Universitetet ska få staden att sjuda.
16:346
Stolta Stad: Det är de små, små detaljerna... Katten vid Hörsalsbacken, Tempo på Hospitalsgatan, Gamla Televerket.
16:347, 16:348
Kaktusplanteringen. IFK Norrköpings fyler 100 år och är motiv i kaktusgruppen.
16:349
Stolta Stad: Holmenområdet. Industrilandskapet. Förändringens vind över Holmenområdet. Kvarnholmen och Laxholmen.
16:350
Kraftverket Elsa. Rejäl förändring i kvarteret Oron.
16:351
Stolta Stad: Kvarteret Konstantinopel. En skamfläck ska få liv.
16:352
Stolta Stad: Brist på offentliga toaletter i innerstaden. Förgargelsens hus på Nya torget då och nu. Svårt för en nödig flanerare.
Innerstadens bakgårdar. NT-huset på Hospitalsgatan och Skolgatan.
16:353
Skog av skorstenar. Fabriksvy av Holmens bruk i city.
16:354
Källvindsskolan på Nygatan i kvarteret Åsen. Militärskolan. Realskolan. Komvux.
16:355
Garvaregatan. Då och nu.
16:366
Svenska Transportarbetareförbundet 100 år. Jubileum och Kongress. Tvåljockes hus blir utställningslokal.
16:367
Stolta Stad: Gatukök och korvkiosker. Korv-Jockes vagn, Benkes korvkiosk, Leons korvkiosk
16:368
Stolta Stad: Hamnbron. Invigning av nya klaffbron 1915.
Leons korvkisok.
16:369
Fotografen Lennart Jansson. Norrköpings stadsmuseum ger ut en skrift där hans liv och verk presenteras i bild, med text av Annika Alzén.
16:370
Stolta Stad: 90-åriga bilder hittade på vind. Walter Schmidt var driftsingenjör och chefsassistent på Norrköpings elektricitetsverk och spårvägar och han dokumenterade utbyggnaden av spårvägen i börja av seklet.
16:371
Styrmansgatan. Då och nu.
16:372
Uteserveringar - råd och riktlinjer. Norrköpings kommun ger ut en skrift med krav på uteserveringarnas utformning.
16:373
Tunnbindarens gård. Då och nu. Rivningskvarter.
16:374
Verner von Heidenstam. 88 brev från Heidenstam till journalisten Erik Norling som donerade dem till Norrköpings Stadsbibliotek. Brevsamlingen finns nu på Stadsarkivet - Erkc Norlings samling.
16:375
Kungsgatan. Kvarteret Gördeln då och nu.
16:376
Magasinsbyggnaden i Holmenområdet - då och nu.
16:377
Kvillingelabyrinten. Nytt vägsystem på Kvillingeslätten. Ingenjörssymfoni i betong.
16:378
Kvarteret Lyckan. Förr och nu.
16:379
Stolta Stad. 90-åriga bilder hittade på vind. Walter Schmidt var driftsingenjör och chefsassistent på Norrköpings elektricitetsverk och spårvägar och han dokumenterade utbyggnaden av spårvägen i börja av seklet.
16:380
Kneippens kuranstalt vid Motala Ström. Pastor Sebastian Kneipp har gett namn åt Kneippen.
16:381
Trondheim 1000 år. Olof den Heliga blev Norrköpings Skyddshelgon S:t Olof.
16:382
Högtidlig invigning av Campus Norrköping.
16:383
Johannisborgs slottsruin. Porttornet till Johannisborgs slott.
16:384
Norrköping-Linköpings stadsteater fyller 50 år.
16:385
Stolta Stad: Spårvagn på Kungsgatan - en välkommen syn.
16:386
Nostalgitripp. Nords sängklädesaffär, Strids möbler och Lindholms på Bråddgatan, Stengårds på Kungsgatan.
16:387
Stolta Stad: Sonny Holm och hans frisersalong på Västra S:t Persgatan. En salig mix av dofter från pomada och rakvatten.
16:388
Stolta Stad: Symbolerna på toppnivå. Om vindflöjlar och tornspiror på byggnader i innerstaden.
16:389
Stolta Stad: Norr Tull. Från lantlig idyll till modern trafikplats. Trafikkiosken "Tårtbiten".
16:390
Matteusskolan. Tillbaka i skolan de lämnade för 63 år sedan.
16:391
Stolta Stad: Konditorisonen som blev dekanus. Mille Millnert. Milles konditori.
Immanuelskyrkans kvarter blev parkering. Gamla Rådstugugatan, kvarteret Gåsen.
16:392
Norrköping för 300 år sedan. Är detta resterna av en handelsträdgård i 1600-talsstadens utkant? Utgrävningar på Luntgatan, kvareteret Täppan.
 
171997 – 199817:393
Stolta Stad: Stadsarkitekten Carl Theodor Malm.
17:394
Stolta Stad: Bråddgatan i förvandling.
17:395
Stolta Stad: När Rådhuset stod i brand.
17:396
Matteusskolan för 100 år sedan. 100-årsjubileum på Matteusskolan.
17:397
Gustaf Adolfsskolan och Matteusskolan fyllde 100 år.
17:398
Stolta Stad: Staden i nattens ljus.
17:399
Stolta Stad: På kollo i Idrottsparken. Idrottsparkens barnkolloni.
17:400
Stolta Stad: Pehr Swartz. En Swartzare i förfädernas kvarter.
17:401
Stolta Stad: Kvarteret Mjölnaren vid Västgötegatan. Nya vindar över medeltida kvarter. Ståhlboms silo.
17:402
Julfest för fattiga gamla i Stadshuset år 1919.
17:403
Stolta Stad: Frågetävling om norrköpingsmiljöer.
17:404
Nya Torget. Upprustning av torget inleds snart.
17:405
Stolta Stad: Krogar i Norrköping. Restaurang Druvan med Busan och Restaurang Kronan.
17:406
Stolta Stad: En stadskartas berättelse. Karta över Norrköping upprättad 1924 av John E Petterson, Stadsingeniör.
17:407
Vrinnevisjukhuset 10 år.
17:408
Stolta Stad: Industrilandskapet. Från förfall till förnyelse.
17:409
Utgrävningar vid Skvallertorget. Fynd från förhistorisk tid och framåt.
17:410
Stolta Stad: Kvarteret Vargen. En svensk skönhet. Norra Bostadsföreningen upa på Norra Promanaden.
17:411
Östgötateatern 50 år. Eleverna utnyttjades ofta på scenen.
17:411 a
Stolta Stad: På vandring i en Stolt Rockstad. Musikminnen från 60-talet.
17:412
Stolta Stad: Utbyggda promenadvägar längs Strömmen. Strömpromenaden.
17:413
Östgötateatern 50 år. Ambitiös barnteater fick ta emot fina recensioner och arga insändare.
17:414
Stolta Stad: Kvarteret Täppan. Från arbetarkvarter till universitetsområde.
17:415
Östgötateatern 50 år. Teatern har tunerat - mer eller mindre regelbundet - sedan slutet av 40-talet.
17:416, 17:417
Restaurang Mitropa. Då och nu på Garvaregatan. på Garvaregatan.
17:418
Kvarteret Dalkarlen. Utgrävningar vid tyskbacken på Kvarngatan och S:t Persgatan.
17:419
Stolta Stad: Kvarteret Gripen. Lantlig idyll blev plats som idag är galleria.
17:420
Östgötateatern 50 år. Musikalfrälsta teaterdirektörer satsade stort på show utan snyft.
17:421
Stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz. Hon vill värna både det sköna och det osköna.
17:422
Östgötateatern 50 år. Falck valde pjäser som tålde att diskuteras, Zacharias bjöd på smörgåsbord.
17:423
Stolta Stad: En guldgruva för forskare. Vid gamla Lithografen finns Skandiakoncernens arkiv, ett av landets största företagsarkiv.
17:424
Journalisten och författare Arne Malmberg fyller 80 år.
17:425, 17:426
Stora Teatern fyller 90 år.
17:427
Stolta Stad: Holmen förändrade kvarteren vid Kvarngatan. Kvarteren Dalkarlen och Backen.
17:428
S:t Olai kyrka blottar sin historia. Medeltiden blottades under golvet i Sankt Olai.
17:429
Stolta Stad: Byggnadsstilar i Norrköpings innerstad. Rådhuset, Stadshuset, Fiskebys kontor på Flemminggatan och Westerholms Trikåfabrik på Tunnbindaregatan.
17:430
Arkion. Ett samarbetsprojekt: digitalisering av handskrivna dokument.
17:431
Bensinmackar. Landets första mack byggdes i Norrköping.
17:432
Norrköpings arbetarförening. Arbis gamla arkiv som nu skänkts till stadsarkivet är en guldgruva för Lysmasken medlemmar.
17:433
Ett stycke tidningshistoria grävs fram i Västgötebacken. Grunden till Norrköpings Tidningars 1700-talstryckeri grävs fram i kvarteret Mjölnaren.
17:434
Stolta Stad: Chambertska gården ombyggd och restaurerad.
17:435
Arkeologiska förundersökningen längs Västgötegatan i kvarteret Mjölnaren är nu avslutad.
17:436
Stolta Stad: Frilansfotografen Per Wichmann som sedan slutet av 70-talet varit verksam i Norrköping. En fotograf vid stadens pulsåder.
17:437
Chambertska gården ombyggd och restaurerad. Förfallen gård har räddats och får berätta sin historia.
17:438, 17:439
Ett nygammalt Konstmuseum ser dagens ljus. Idag öppnar Konstmuseet med kafé, målarverkstad och nya tavlor.
17:440
Stolta Stad: Strömsholmen. En holme med tradition.
17:441, 17:442
Här pågår Norra Europas största stadsomvandling. Nya universitetsbyggnader, dataföretag och studentbostäder visar vägen mot framtiden.
17:443
Stolta Stad: Utveklingen sedd från ovan. Flygbilder från Västra Såpkullen och bostadsområdet Ljura.
17:444
Stolta Stad: Från toppen av Idrottsparken. Skidbacken någon gång på 1910-talet.
17:445
Stolta Stad: Vasaparken.
17:446
Bergstenska villan. Wilhelms Bergstens sommarvilla på Sylten.
17:447
Söderstaden.Rundvandring på Söder; Broccmans plan, Hörngatan, Lidéngatan, Petter Swartzgatan och Kristinaplatsen.
17:448
Stolta Stad: En stad före förändringens tid. I början av 1950-talet så det ganska ljust ut för Norrköping.
17:449
Stolta Stad: På jakt efter det medeltida Norrköping. Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Dalkarlen.
17:450
Cirkustradition i Norrköping. En stad med stolta cirkustraditioner.
17:451
Ny Strömpromenad anläggs vid Bergsbron västra sida.
17:452
Stolta Stad: Motorstadion på Dagsbergsfältet. Kvarteret Flaggan före rivningsvågen i city.
17:453
Fotbolls-VM på Idrottsparken 1958. 40 år sedan VM-festen på parken.
17:454
Stolta Stad: Förändringar i Industrilandskapet. Dalkarlsbron, Smedjeholmen, Tuppens fabriker och Bergsbrogården.
17:455
Stolta Stad: En del av Nordantill. Garvaregatan, Slottsgatan, Norra Promenaden.
Myten om Carl Bernhard Wadström avslöjas.
17:456
Utställning på Hults Bruk visar upp det gamla brukssamhället.
17:457
Arkeologiska utgrävningar: kvarteret Täppan, Bergslagsgården/Skvallertorget, kvarteret Dalkarlen, kvarteret Mjölnaren, Stenhuset på Saltängsgatan, Hedvigs kyrka och Hörsalsparken.
17:458
För 100 år sedan bildades textilfacket i Norrköping. I dag är textilindustrin historia.
17:459
Stolt musikant berättar om Norrköping i TV. Lasse Södergren.
17:460
Gravstenen på Simonstorps kyrkogård. Rodgahistorier om snickaren som ristade sin egen gravsten. Philip K Nelson berättar
17:461
Gästgiveriet i Åby. En krog med stora annor. Konstnären Ivar Arosenius satt ofta här och tecknade.
17:462
Navestad 100-miljonersfråga i valet. Det blir inga nya 100 miljoner kronor till Navestadsprojektet.
17:463, 17:464
Villa Alfa flyttas till ny grund. Husen på Egnahemsgatan i Norrköping är kulturskyddade och får inte rivas.
17:465
Studenterna tar nya Campus i kvarteret Kåkenhus i besiktning.
17:466
Hults Bruk. Från Skeppsspik till yxor.
17:467
Landsarkivet i Vadstena. Vadstena Slott. Släktforskning upprättar förbindelse med svunna tider.
17:468
Fabriken som försvann. Ericsons fabrik på Kabelvägen har lagts ner.
17:469
Kyrkan i teaterladan. Invigning av syriansk-ortodoxa kyrkan i Norrköpings folketspark.
17:470
Kneippen 100 år. Kneippkuranstalten. 100 år sedan prästen Sebastian Kneipp lät bygga vattenkuranstalt i Kneippen.
17:471
Kneippen 100 år. Här hyllades ett bildande sällskapsliv. Såväl kropp som själ togs om hand på Kneippvattenkuranstalten.
17:472
Kneippen 100 år. Förstklassiga privatägda pensionat växte upp i vattenkuranstalten spår.
17:473
Kneippen 100 år. Hultet var Kneippens legendariska nöjesetablissemang.
17:474
Kneippen 100 år. Femöresbron. Fem öre för att trampa över brospanet.
17:475, 17:476
Egnahemsområdet i Norrköping 100-årsjubilerar. Egnahemsgatan.
17:477
En titt på Kåkenhus. Campus Norrköping.
17:478, 17:479
Holmentorget - det nya navet i industrilandskapet.
17:480
Campus Norrköping. Kåkenhus. Husesyn på universitetet. Bomullsspinneriet.
17:481
Navestad. Fasaderna är fula - men fina detaljer finns. KTH-studenter arbetar med projekt Navestad 1998.
17:482
Campus Norrköping. Ny verksamhet i gamla miljöer. Kåkenhus vid Bredgatan och Bomullsspinneriet på Holmenområdet.
17:483
Stolta Stad: Gasverksmuseet på Saltängen. Minnen från gasklockornas tid.
17:484
Renovering som satt färg på S:t Olai kyrka. Kyrkan återinvigs efter omfattande renovering.
17:485
Salutorg med flera hundra år på nacken. Gamla torget och Skvallertorget lyfts fram på Kulturhusets Dag.
17:486
Arkeologisk undersökning i kvarteret Mjölnaren på Västgötegatan. Här grävs ursprunget till Norrköpings Tidningar fram.
17:487
Stolta Stad: Egnahemsidyll. Endast två villor kvar i Lugnet och Eneby äng.
17:488
Swartziska kvarteret skyddat. Hela kvarteret är ett byggnadsminne. Kvarteren Nya Strömmen och Knäppingsborg.
17:489
Stolta Stad: Grytskvarteren. Vid Grytskvarteren på Väster växer Pronova 2 fram.
17:490
Stolta Stad: Kvarteren Spinnrocken och Lyckan. Kvarteren står som orörda stenöknar utan bebyggelse.
 
181998 – 199918:491
Varför kallas Norrköping för Peking? Sven Hedin gav namnet Peking.
18:492
S:t Olof grundade inte Norrköping.
18:493
Stolta Stad: kvarteren Spinnrocken och Lyckan. Från gamla stadskvarter till surdegar.
18:494
Stolta Stad: Vvykort från Trivselstaden. När bilden av en stad full av framtidstro skulle spridas.
18:495
80 år sedan Getåolyckan. Olyckan vid Getå krävde över 40 liv.
18:496
Teleborgen tillbaka till originalet. Telegrafstationen på Drottinggatan i kvarteret Kronan restaureras.
18:497
Nybyggen i Västra Lund. Strömbacken.
18:498
Stolta Stad: Linghallen kandidat för K-märkning.
Förändringar i stadens unika industrilandskap.
Finns det något att K-märka i Norrköping?
18:499
Stolta Stad: I Jolos fotspår. Restaurang Kräftriket, Gamla torget och Standard Hotell.
18:500
Sabbat och Synagoga i Norrköping. En utställning på Stadsmuseet om judarnas historia i Norrköping.
18:501
Byktrappan mellan Dragsgatan och Strömmen är fortfarande igensandad. När ska denn återställas?
18:502
Premiär för arkivens dag. Omistliga kulturskatter riskerar att förstöras. Fotosamling digitaliseras.
18:503
En vandring bland stadens skulpturer. Thalia av Bror Hjort, Moa Martinsson vid Grytstorget, Louis De Geer av Carl Milles och Arne Jones Katedral i Skulpturparken.
18:504 a, b, c
Ellen och Maria Moberg. Pionjärer inom barnomsorgen. De startade Sveriges första folkbarnträdgård.
18:505
Stolta Stad: När seklet var ungt. Då innersta delan av hamnen var full av liv.
18:506
Stolta Stad: I kvarteret Dalkarlen växer en del av nya Norrköping fram. Från arbetarekvarter till studentbostäder.
18:507
Stolta Stad. Staden med skorstenarna. Idag finns det bara några enstaka kvar.
18:508
Flickskoleföreståndarinnan Aurore Phil värnade om skolbarnens hälsa och ekonomi och krävde därför filmcensur.
18:509
Stola stads skapare fick stipendium. Folkuniversitetets kulturstipendium till NT:s Lasse Södergren.
18:510
Stolta Stad: Fönster i innerstaden.
18:511
Stolta Stad: Kvarter som förändrats. Förändringar i det Swartziska verket. Kvarteren Knäppingsborg och Nya Strömmen.
18:512
Stolta Stad: Två kvarter blev ett. Kvarteren Spiran och Hjorten.
18:513
Ur Norrköpings Tidningar 1957. Norrköpingsteater med krigsminnen till salu. Luftskyddsteatern vid Oxelbergen, Dalgången.
18:514
Tvåhundraårigt hus som rives. Efter anteckningar ur Gamla Norrköpingsgårdar m.m. Av Wilhelm Wiberg.
18:515
Nytt bygge planeras i Norrköping. Korsningen Hantverkare - och S. Kyrkogatorna.
18:516
Bygdebiograf i fara. Ordenshusbion i Kvarsebo kan tvingas stänga.
18:517
Stolta Stad: Två kvarter blev ett. Kvarteren Spiran och Hjorten.
18:518
Planer på ny stor utställning i Norrköping 2006. Hundra år efter Konst- och industriutställningen 1906.
18:519
Sorger och glädjeämnen i julvimlet för 50 år sedan.
18:520
Stolta Stads jultävling. Gator i innerstaden.
18:521
Från medeltidens landsväg till våra dagars motorled. Om landsvägen mellan Norrköping och Linköping.
18:522
Stolta Stad: tyska torget. Stadens paradtorg tar form.
18:523
Unnerstad. Det finns ett samband mellan idyller och Kastrullresan. Edith Unnerstad.
18:524
Mer ljus över Industrilandskapet. Tekniska kontoret genomför ett flertal åtgärder i stadsmiljön.
18:525
Stolta Stad. Lyft blicken se detaljerna i stenstaden.
18:526
Klappat och klart för en ny brygga i Strömmen vid Dragsgatan.
18:527
Stolta Stad: Ett gathörn i förvandling - S:t Persgatan - Drottninggatan.
18:528
Stolta Stad: Trappan som gick under jorden. Trappan vid kvarteret Oron ska återställas.
18:529
Stolta Stad: Borgarhemmet i kvarteret Tunnan, Borgargården.
18:530
Vatten- och avloppsledningarnas historia i Norrköping. Jonas Hallström forskare på Tema vatten vid Linköpings universitet.
18:531
Rivning på Sandbyhovsområdet. Bråvallahemmet försvinner. JM Byggnads AB bygger till centrumhuset och planerar för 120 nya bostäder.
18:532
Stolta Stad: Nya torget. När kommersen var i full gång.
18:533
Idrottsseklet. Historien om Idrottsparken. Gräsplätten har blivit ett modernt stdion.
18:534
Stolta Stad: Johan Karlsson laddar för Norrköping första filmfestival.
Förvandlingen av Karl Johans park.
18:535
Stadsdelen Haga. Här lever man det lugna livet.
18:536
Han bygger Norrköping i miniatyr. Björn Almgren, Stadsbyggnadskontoret.
18:537
Stolta Stad: Barnens Dag. Firandet drog man ur huse.
18:538
Stolta Stad: kvarteret Linden. Prästgatan fick ny fasad och blev gågata.
18:539
Socialdemokraterna firar 100-årsjubileum på Arbetets museum. Förre kommunrådet Manne Jarméus har levt sitt liv i socialdemokratin.
18:540
Stolta Stad: Med England som förebild. En vandring i gamla industrikvarter med klara influenser från ett land i väster.
18:541
Stolta Stad: Tegelborgen i kvarteret Mjölnaren, hörnet Tunnbindaregatan och Bredgatan, som uppfördes som kontor och magasin till Textilföretaget R Wahren AB.
18:542
Stolta Stad: Tobaksodlingar vid S:t Johannes kyrka. Tobak odlades i 40-talets Norrköping.
18:543
Arkion blir Arkivdata. Arbetsmarknadsprojekt saatsar på lokalhistoria.
18:544
Stolta Stad: Sockerbruket Gripen på Gamla Rådstugugatan.
18:545
Vattentornet i kvarteret Bollen byggs om till studentbostäder.
18:546
Norköping runt: Nytt kioskbygge i Vrivveviskogen. En av Norrköpings veteranbrandbilar har gått sönder.
18:547
Stolta Stad: Speglingar från stadens pulsåder. Fotografier från Motala ström.
18:548
Lasse Södergren får pris för reportageserien Stolta Stad. Han får bronsmedalj av Föreningen Gamla Norrköping.
18:549
Kvarteret Aspen. Spiralenparkeringen. Från stadskvarter till parkering.
18:550
Utsikt från Vattentornet i kvarteret Bollen som nu byggs om till studentbostäder.
18:551
Stolta Stad: Stolta Stad synar Spången. Kortare än förr - men når ändå över.
18:552
Stolta Stad: Motala ström. Regleringen av Strömmen. En genomgripande förändring. Kraftstationen Bergsbron-Havet.
 
19199919:553
Stolta Stad: Bråddgatan. Liv och rörelse på Bråddgatan när kommersen blomstrade.
19:554
Stolta Stad: Besök på Stadsmuseets magasin. Bollen och benet hamnade på museum. Hultman och Åderman.
19:555
Stolta Stad: Innan Norrköpings bredde ut sig och sockenmarken bebyggdes med bostäder. Flygbilder av den sydvästra- och den norra delen av Norrköping.
19:556
Stolta Stad: Matteus kyrkogård. Ett vilorum för stadens förnämste.
19:557
Ericssons fabrik, Ingelstafabriken slår igen. Anställda garanteras ett års kompentensutveckling hos bemanningsföretaget Proffice.
19:558
Stolta Stad: Norrköpingsutställningen NU 64.
19:559
Stolta Stad: Villa Flora i kvarteret Blomman. Vackra Villa Flora fick ge plats åt Stadsbiblioteket.
19:560
Sandbyhovskyrkan byggs om till kontor.
19:561
Stolta Stad: Bostadsområdet Navistad. Cirkeln sluts i Navestad som nu står inför en ny och genomgripande förvandlilng.
19:562, 19:563, 19:564, 19:565, 19:566
Sabroe Refrigeration. Maskinflyttning är dödsstöten för oss i Norrköping. Nu har dansken lämnat Sabroe. Sabroes fabrik i Norrköping läggs ner - 140 anställda mister jobbet.
19:567, 19:568
Arbisteatern i Norrköping och dess verksamhet blir kvar på Bredgatan. Arbis överlever och restaureras.
19:569
Stolta Stad: Framstående familjer i Norrköping. John Lenning.
19:570
Stolta Stad: Framstående familjer i Norrköping. Carl Wahren.
19:571, 19:572, 19:573
Ville Andersson In Memoriam. Före detta kommunfullmäktiges ordförande i Norrköping har avlidit.
19:574
Stolta Stad: Framstående familjer i Norrköping. Jöns Ringborg. Ringborgs - handlare och skeppsmäklare i generationer.
19:575
Lindö - långt före villorna.
19:576, 19:577, 19:578
Filosofie doktorn Björn Helmfrid har avlidit. Minnesord. Norrköpings historiexpert död.
19:579
Stadens Parker. Maria Waxegård berättar om parkernas stad: Carl Johans park, Järnvägsparken och Judens öga.
19:580
Stolta Stad: Framstående familjer i Norrköping. Familjen Swartz. Swartzarna - stadens dominanter.
19:581
Stadens Parker. Maria Waxegård berättar om parkernas stad. Folkligt och naturlikt. Folkparken.
19:582
Stadens Parker. Maria Waxegård berättar om parkernas stad. Strömparken - sval och skön.
19:583
Stadens Parker. Maria Waxegård berättar om parkernas stad. Vasaparken - lekfullt och funktionellt.
19:584
Stolta Stad: Klassiska restaurang Druvan vilar i frid.
19:585
Idrottsseklet. Norrköpings stora profiler; Gustaf "Topsy" Lindblom samt Arvid, Georg och Majken Åberg.
19:586
Stadens Parker. Maria Waxegård berättar om parkernas stad. Olof Palmes plats, Kakhuset.
19:587
Stolta Stad: Skolor i Norrköping. Karl Johanskolan, Hedvigsskolan, Kristinaskolan, Gustaf Adolfskolan, Oskarsskolan och Matteusskolan.
19:588, 19:589
Sandrews biograf läggs ner. Vaktmästare Lasse Nordkvist ser tillbaka på 20 år med Sandrew.
19:590
Stolta Stad: Historien om ett gathörn. Sternshörnet vid Drottninggatan - S:t Persgatan.
19:591
Förskolan genom ett helt sekel. Fotoutställning med anledning av 100-årsjubileet.
19:592
Kungen och Riksdagen kommer till Norrköping.
19:593
Fröbel fick barnen att blomma. 100 år sedan Maria och Ellen Moberg öppnade barnträdgård.
19:594
Stolta Stad: Stämningsbilder från fabriksstaden på 1950-talet. Strömparken, Swartzens valv, Folkparken och Karl Johans park.
 
201999 – 200020:1
Utgår
20:2
Utgår
20:3
Kristinaplatsen. Kristinaplatsen fick sitt namn innan den ens fanns
20:4
Utställning på Stadsmuseet "När barnet var en blomma". 100 år sedan den första dagbarnvården uppfördes i Norrköping.
20:5
Skvallertorget.Textilarnas gamla torg har fått nytt liv - tack vare studenterna.
20:6
Norrköpings Roddklubb. Klubben har stans finaste föreningshus på Strömsholmen.
20:7
Stolta Stad: Systrarna Moberg - Pionjärer inom barnomsorgen. Norrköpings förskolehistoria visas på Stadsbiblioteket.
20:8
Bygdebion som fyller halvsekel. Ordenshuset i Kvarsebo.
20:9
Stolta Stad: S:t Olai gamla Prästgård. En Prästgård som försvann.
20:10
Idrottsseklet. Simmaren Björn Borg. Sälhunden från Peking.
20:11
Västra Husby - idyll med egen historia.
20:12
Kvarteret Konstantinopel. På jakt efter stadens medeltid. Arkeologiska undersökningar i kvarteret Konstantinopel.
20:13
Kultur i Västra Husby. Arvegods som förpliktar - Hylinge slott.
20:14
Sveriges snyggaste antikhandel ligger på Kristinagatan 21.
20:15
Vad ska hända med biografen Harlekinen? Framtiden oviss.
20:16
Stolta Stad: På De Geergymnasiets tak finns ett observatorium med anor.
20:17
Norrköping runt: Synagogan renoveras, evighetslampan släckt.
Vänskapsdag på Ebersteinska.
20:18
Strindbergsbrev även i Norrköping. Hjalmar Sandbergs samling finns på Stadsarkivet.
20:19
Stolta Stad: Hamnen för 60 år sedan. Utbyggnaden av Norrköpings hamn.
20:20
"Klockgjutare i Norrköping". Inga-Lill Johanson har sammanställt en liten skrift med fakta om de inom näringen verksamma från slutet av 1600-talet fram till 1829.
20:21
Norrköpings äldsta hattbutik på Hospitalsgatan lever vidare.
20:22
Stolta Stad: Höstpromenad längs Strömmen. En strömpromenad på jistorisk mark; Kyrkokvarnen, kvarnen Nöden, Kungskvarnen och den forna Kopparhammaren.
20:23
Idrottsseklet. BK Borgia. Allsvenskan här kommer vi!
20:24
Kata Dalströms besök i Norrköping straxt efter 1900.
20:25
Nedläggningen av Ericssons Ingelstafabrik. Här går en 37 årig epok i graven.
20:26
Stadsarkivet. Stadsarkivarie Rolf Sjögren. "Han har ansvaret för sju hyllkilometer"
20:27
Stolta Stad: Synnerligen aktiv förening fyller fyrtio år. Jazzklubben Crescendo jubilerar.
20:28
Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Konstantinopel. Ett stycke medeltid ser dagens ljus.
20:29
Sista pallen kördes ut från Ericssons Ingelstafabrik. AXE-växlarna blev företaget sista leverans.
20:30
Århundradets Norrköpingsbo: Moa Martinsson.
20:31
Idrottsseklet: Carl-Elis "Nalle" Halldén och Arne "Vargfar" Bergström.
20:32
Stolta Stad: Knäppingen var både inneställe och skamfläck. Restaurang Knäppingen på Västgötegatan.
20:33
Århundradets Norrköpingsbo: Gunnar Nordahl.
20:34
Århundradets Norrköpingsbo: Manne Jarméus.
20:35
Stolta Stad: Kakhuset. "Vid Kakhuset var det sång och musik".
20:36
Stolta Stad: Vykort. Norrköpingsbon Peter Särnstedt är författare till boken "Norrköping i gama vykort".
20:37
Stolta Stad: Majgården 60 år. Jubilerande Majgården var landets modernaste barnträdgård.
20:38
Det unika Campus. Kåkenhus och Täppan, Campus har personlighet.
20:39, 20:40
Kneippen under ett sekel skildrat i ord och bild. "Kneippen - ett sekel". En ny bok av Pelle Wichmann, Magnus Höjer och Tina Grönkvist berättar om den forna kurortsidyllen.
20:41
Stolta Stad: Varmbadhuset i kvarteret Gåsen vid Spången.
20:42
Renoveringen av Synagogan är klar. Landshövdingen återinvigde Synagogan.
20:43
Kända profiler från stan: Byggmästare Lars-Erik Lundberg.
20:44
De tio största: Aron Borelius. Spiralens fader utmanade halva stan.
20:45
De tio största: Gunnar Nordahl. Fotbollens skyttekung i Guldköping.
20:46
Stolta Stad: Kneippen - en kurortsidyll.
20:47
De tio största: Moa Martinsson. Arbetarstadens egen musa.
20:48
De tio största: Operasångaren Pelle Janzon. Saltet i glada vänners lag.
20:49
De tio största: John Swartz. Kung för en stad.
20:50
Århundradets Norrköpingsbo: Byggmästare Lars-Erik Lundberg.
20:51
De tio största: Albert Engström. Kolingen.
20:52
Stolta Stads jultävling.
20:53
De tio största: magnus Gabriel von Block. Läkaren från Norrköping blev landets första meterorolog.
20:54
De tio största: Carl Bernhard Wadström. Berömd för sin bok om slaveriet.
20:55
Århundradets Norrköpingsbo är Moa Martinsson. Folkbladets läsare har röstat.
20:56
Idrottsseklet: Den gamla Norrköpingstidningen "Sport och Boulevard".
20:57
Stolta Stad: Sekelskifte utan hysteri. Stolta Stad tittar tillbaka 100 år i tiden. Till sekelskiftet år 1899.
20:58
Stolta Stad: Vandring bland stadens husgavlar.
20:59
Stolta Stad: Gamla torget.
20:60
De tio största: Louis De Geer. Han kom med blixt och dunder.
20:61
Stolta Stad: Smalspårens epok (järnväg). Norrköping Östra och Norrköpings Västra station.
20:62
Stolta Stad: Staden Norrköping i början av 1960-talet.
20:63
Kommunen köper historiskt kartotek. Björn Helmfrids kortregister finns nu på Stadsarkivet.
20:64
Stolta Stad: Vardag i landets fjärde stad.
20:65
Brandförsvaret fyller 125 år.
20:66
Stolta Stad: När Norrköping fick egen brandkår.
20:67
Guppen i gatan. En artikelserie om trafiken i Norrköping. Skvallertorget byggs om i Sommar. Kungsgatan.
20:68
Stolta Stad: Norrköping är en stad i utveckling. Lindökanalen var ett konkret tecken på den optimism som rådde i det tidigare 60-talets Norrköping.
20:69
Stolta Stad: Då fabriksröken låg tät över innerstaden och de sk bullastråken, textilarbetarnas väg till fabrikerna.
 
21200021:1
Näringslivet får ett arkiv? Ölfa utreder.
21:2
Kungakläder tillbaka efter 200år. Gustav IV Adolfs kröningsdräkt tillbaka i Norrköping.
21:3
Stolta Stad: Förändringar i Industrilandskapet. Strömmen kom tillbaka vid bruket Holmen.
21:4
Galleri Vakten. Norrköpings minsta konstgalleri - den gamla vaktkuren vid Drags fabriker på Bredgatan.
21:5
Stentavlorna i Industrilandskapet. Två nytillverkade stentavlor ska symbolisera Moses gamla stentavlor från Sinai. Norrköping kommuns satsning på etik och moral.
21:6
Riksdagens talman Birgitta Dahl på plats i Norrköping.
21:7
Riksdag i Norrköping. Dagen då 40 procent av riksdagen kom till Norrköping.
21:8
Kungabesök i Norrköping. Kungaparet på väg till kröningsgudstjänsten i S:t Olai kyrka.
21:9
Tung måndag i Rådhuset. Kommunstyrelsens ordförande Kjell Norberg har avlidit.
21:10
Stolta Stad: Den stora förvandlingen av Norrköpings innerstad tog fart på allvar under 1960-talet.
21:11
Gasverket stängdes 1988 men Gasverksmuseet lever ännu.
21:12
Stolta Stad: 30 år sedan nedläggningen. YFA den sista stora textilindustrien i Norrköping skulle läggas ner.
21:13
Norrköping för 200 år sedan. Om kröningen av Gustaf IV Adolf berättas i en utställning på Stadsmuseet.
21:14
Kröningen av Gustaf IV Adolf i Norrköping. Herman Lindqvist berättar om kröningsdagen år 1800.
21:15
Stentavlorna i Industrilandskapet. Stanna upp och tänki en stund.
21:16
Riksdagen i Norrköping. Politikerna är här för att lära. Inte ens hälften av riksdgens ledamöter kommer.
21:17
Kröningen av Gustaf IV Adolf i Norrköping. Kröning i snöstorm och stökig riksdag.
21:18, 21:19, 21:20
Kungaparet och riksdagen på besök.
21:21
Stolta Stad: Odyssé i stenstadens epok.
21:22
Lennings vävskola vid Södra Promenaden.
21:23
Stolta Stad: Tillbakablick på 1960-talet. Ringborgs hörna, Sagabiografen, Villa Flora, Ölstugorna.
21:24
Idrottsparken. Nya hörnläktaren blir mysigare.
Himmelstalundsbadet rustas upp.
21:25
Laxfiske i Motala Ström. MoDo kan krävas på laxtrapport. Förutsättningarna för laxfiske är unika.
21:26
Stolta Stad: Kvarteret Lyckan ska få ett lyft.
21:27
Gunel Gennebäck kommunstyrelsens ordförande efter Kjell Norberg. Christer Nilsson nytt kommunalråd.
21:28
Gunnel Gennebäck nytt kommunalråd. Gunnel är en riktig gråsosse.
21:29
Övergångställen. Det första av totalt 65 övergångsställen togs i går bort i Norrköping. Alla övergångsställen som korsar spårvagnsspåren ska bort.
21:30
Stolta Stad: Torghandeln på Nya torget.
21:31
Föreningen Gamla Norrköping delar ut årets utmärkelser. En strålande kastanj som prisas.
21:32
Stolta Stad: Kvarteret Konstantinopel. Omvandlingen av kvarteret har kommit en bra bit på väg.
21:33
Stolta Stad: Här ska Philip uppföra en fabrik för den skandinaviska marknaden. NEFA på Finspångsvägen.
21:34
Stolta Stad: En annorlunda stadsbild. Nya bostadsområden på gammal sockenmark Såpkullen, Vidablick och Ljura.
21:35, 21:36
Skvallrtorget. Debatterad ombyggnad är i gång. Första spadtaget för nya Skvallertorget.
21:37
Nu byggs Värmekyrkan om. Komplement till Louis De Geer.
21:38
Mats Granberg promenade genom Industrilandskapet med Gunnel Gennebäck.
21:39
Lennart Enstedt. Genuin hagebybo som har ägnat de senaste 20 åren åt att kartlägga Hagebys historia.
21:40
Stolta Stad: Omvandling av kvarteret Enväldet. Området döptes till Teatercity.
21:41
Daniel Pubols från San Fransisco forskar kring Östra Eneby historia.
21:42
Forskaren Blanka Karlsson bördig från Prag. Blanka forskar i Finspongssamlingen och Jan Amos Comenius.
21:43
Stolta Stad: Visionerna och verkligheten.
21:44
Stolta Stad: Miljöer att vara stolt över. Det forna ullspinneriet till Ströms AB, Tre Prinsars gränd, restaurang Druvan, de gamla Telebostäderna i kvarteret Klinten.
21:45, 21:46
Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Konstantinopel. Norrköpings medeltid välbevarad.
21:47, 21:48
Hällristningar. I går inledde Hällristningsmuséet årets forntidsmöte. En kontroversiell astronom berättar om sin forskning.
21:49
Stolta Stad: Vardagen i Norrköping på 1950-talet.
21:50
Gamla Industrilandskapet - så blir det nya namnet.
21:51
Skolhus i Norrköping. Carl Bergsten ritade S:t Olofskolan.
21:52
En mackepok går i graven. Bensinstationen i lvarteret Fjället, hörnet Nygatan - Kungsgatan tvingas stänga.
21:53
Hults Bruk. Yxtillverkningen och en genuin bruksmiljö.
21:54
Stolta Stad: Kvarteret Tallen. Tillbaka i barndomens kvarter.
21:55
Stolta Stad: Ett hopp tillbaka i tiden. Solmuren vid Vasaparken.
21:56
Brandkårsmuseet i Simonstorp.
21:57
Campus och kunskapsföretag viktigast i industrilandskapet.
21:58
Carl Bergstens stolar på auktion
21:59
Profilen. Tidningsmannen Gunnar Henriksson.
21:60
Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Konstantinopel. Ett avstamp för den medeltida staden.
21:61
Stolta Stad: En stad full av bakgårdar.
21:62
Stolta Stad: Platser där som barn vi lekt. Skrammelplatsen, Ljuraparken och Vasaparken.
21:63
Stolta Stad: Personerna bakom gatunamnen.Reinerus Broccman, Jacob Ekbohm, Petter Swartz, Johan Henric Lidén, Drottning Kristina, Lars Magnus Trozelli, Moa Martinsson och Axel Swartling.
21:64
Stolt Stad: Industristaden i fågelperspektiv. Ballongbild från 1870-talet.
21:65
100-årigt träd i farozonen. Lönn i kvarteret Konstantinopel i vägen för nybyggnation.
21:66
Arkitekten Sten Samuelson som ritat Stadbiblioteket besöker sitt verk.
21:67
Tyska torget har haft torghandel förr.
 
222000 – 200122:1
Villa Darling i Kneippen och Refvens grund.
22:2
Stolta Stad: Folkhemmet på Såpkullen
22:3
Stolta Stad: Saluhallen lever upp igen. Svea Saluhall, Gröna Konsum.
22:4, 22:5
En port till staden. Att bygga om stationsområdet till ett modernt resecentrum ligger helt i linje med upprustningen av Norrköping.
22:6
Trångsundsgatan.
22:7
Världens största adventsljusstake - Värmekyrkans skorsstenar.
22:8, 22:9
Norrköpings historia under 1900-talet. Mats Granberg anmäler en ny bok av Christer Dominder, Hans Nilsson och Sten Andersson.
22:10
Holmentornet. Ett torn för direktionen.
22:11
Johannisborgs slottsruin
22:12
Stolta Stad: 1950-talet i bidler. Hötorget, Avenybiografen, hörnet Trädgårdsgatan-Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan.
22:13
Folkskolans "Bibel" u ny uplaga. Comenius lärobok Orbis sensualium pictus ska nytryckas på svenska.
22:14
Stolta Stad: Julhandel före de stora varuhusen.
22:15 a, b
Rådhustornet. Med utsikt över en gedigen stad.
22: 15 c
Exteriör av Johannisborgs porttorn. Färgfoto. År 2000.
22:16
Stadsdelen Hageby. När Hageby ännu var landsbygd. Lennart Enstedt forskar om Hageby.
22:17
Stolta Stad: Arkitekten Werner Northun. Hans hus lever kvar.
22:18
Stolta Stad: Staden med de försvunna kvarteren.
22:19
Restaurang Nordstjernan. Restaurangen hade två avdelningar, Busan och Finan.
22:20
Arkitekten Carl Bergsten.
22:21
Stolta Stad: Synagogan. Mosaiska församlingen. Ett byggnadsminne med tradition.
22:22
Stolta Stad: Sport och lek i vinterstaden. Okkabacken.
22:23
Stolta Stad: På fornminnesjakt i innerstaden. Domarringen, Skeppsristningen, Skålgroparna, Helgeberg och det forna Kalsbergh dagens Klingsberget.
22:24
Saluhallen som blev Gröna Konsum.
22:25
Arkitekten Carl Theodor Malm - den förste stadsarkitekten.
22:26
Stolta Stad: Gamla torget - ett torg med vinkällare.
22:27
Gatunamn med historia. *Tre Prinsars Gränd, Albrektsvägen, De Geersgatan, Jacob Ekbohmsgatan, Sundeliusgatan, Abel Beckers gata, Broocmans plan, Drottninggatan, Petter Swartzgatan.
22:28
Navestad är byggt för att ses från ovan. Nu byggs "nya Navestad".
22:29
Första svenska bensinmacken låg "sannolikt" vid Sylten.
Norrköpingsskildrare belönade med medalj av Föreningen Gamla Norrköping; Magnus Höjer, Per-Olof Fredricsson, Ingvar Anehed, Johanna Sköld och Per Henrik Brolinson.
22:30
Stolta Stad: De Swartziska kvarteren - med anor av snus och mjöl. Kvarteren Knäppingsborg och Nya Strömmen.
22:31
Stolta Stad: Byggnader som försvann.
22:32
Stolta Stad: Norrköpings promenader. Initiativtagare var Erik Swartz. Norra, Södra och Östra Promenaden.
22:33
Stolta Stad: Drottninggatan - ett förändrat huvudstråk.
22:34
Femöresbron - en bro med hundra år på nacken.
22:35, 22:36
Norrköpings Stadsmuseum firar 20-årsjubileum.
22:37
Ståhlboms kvarn ska bli fin igen.
22:38
Stolta Stad: Ståhlboms kvarn. En silo med anor.
22:39
Stolta stad: Tingshuset i kvarteret Blomman.
22:40
Getåolyckan. Bärgningen av Getåloket tog två veckor.
22:41
Stolta Stad; Johannisborgs slottsruin. Ett porttorn med en egen historia.
22:42
Stolta Stad: Restaurang Storan. Storan - en förvandling från hotell och krog.
22:43
Stolta Stad: Tidsbilder från VM-året 1958. Fotboll.
22:44
Stolta Stad: Färgargården - med anor från Lida.
22:45
Pumverksmuseet i Norrköping är unikt.
22:46
Stolta Stad: Trapphallar är en konst för sig.
22:47
Stolta Stad: Välkända gatuhörn i Norrköping.
22:48
Stolta Stad: Föreningen Gamla Norrköping med säte i det Swartziska huset vid Järnbrogatan.
 
232001 – 200223:1
Stolta Stad: Galgberget och Domareringen. Stadens galge och rättareplats.
23:2
NU 64. Ev av utställningsvillorna på Nordengatan är byggnadsminnesförklarad.
23:3
Stolta Stad: Refvens grund. Kallbadhus med anor. Gustaf Zander.
23:4
Stolta Stad: Paradfasader i sten.
23:5
Norrköpings skolmuseum finns inrymt i Oskarsskolan vid Östra Promenaden.
23:6
Norrköpings Förskolehistoriska Förening vill vara kvar i Fröbelhuset.
23:7
Stolta Stad: Stadsbilden på 1960-talet. Garvaregatan, Kvarngatan, Hantverkaregatan och kvarteret Enväldet.
23:8
Stolta Stad: Gryts herrgård.
23:9
Stolta Stad: Tidsbilder från stadens huvudstråk. Drottninggatan.
23:10
Stolta Stad: Kvarteret Stenhuset. Louis De Geers 1600-talspalats på Saltängen.
23:11
Litteratur. Björj Horgby anmäler boken "Stolta Stad" av Lasse Södergren. "Fem års vandring i Stolt Stad".
23:12
Stolta Stad: Innerstan i fågelperspektiv. En flygbild från tidigt 1960-tal och utsikten från Rådhuset.
23:13
Bokanmälan av Brittmarie Engdahl "Vacker och gediget om stolt stad". Boken "Stolta Stad" av Lasse Södergren.
23:14
Norrköping trea i världsomspännande blomstertävling. Stadsträdgårdsmästare Lars Hågbrandt om utmärkelsen i "Nations of Blooms".
23:15
Stolta Stad: Arkitekten Carl Bergsten - en portalfigur inom svensk arkitektur.
23:16
Stolta Stad: Finspongssamlingen - en skattkista i Blanka Karlsson jakt på Comenius.
23:17
Stolta Stad: Norrköpings Bomullsväfveri AB "Tuppen". "När Tuppenkvalitet var Toppenkvalitet".
23:18
Lasse Södergren utsedd till årets kulturstipendiat av Kulturföreningen Cittronilerna.
23:19, 23:20
Stolta Stad: Nationalromantik i innerstaden. Rådhuset är en nationaalromantisk pärla.
23:21, 23:22
Einar Nerman. Utställning på Galleri Sander i Norrköping. Nerman på hembesök.
23:23
Stolta Stad: Stadens alla lasarett.
23:24
Marcuska fideikommisset - ett stycke Norrköpingshistoria av Nils Berman.
23:25
Litet sockenhistoria från Simonstorp av Karl-Axel Lundberg. Rodga herrgård.
23:26
Klipp från Svenska Dagbladet. "Se prakten från Bergsbron - en av Sveriges skönaste utsiktspunkter.." Åke Janzon om Norrköping i serien min barndoms stad.
23:27
I Rickmans spår i det forna Norrköping av Nils Schagerström.
23:28 a, b
Harald Hägerström. Släkten Hägerström från Vikbolandet har gjort textilhistoria i Norrköping.
23:29 a
Den gamla Bergslagsgården i kvarteret Bergsbron av Anders Törnvall.
23:29 b
Den gamla Bergslagsgården vid Skvallertorget i kvarteret Bergsbron av Nils Schagerström.
23:30 a, b
Norrköpings gamla Tullhus vid Hamnbron. ABF tar över det gamla tullhuset.
23:31
Sten Wickströms Norrköpingsbilder. När Thyrsson sålde tidningar i Skvallertorgets småstadsfrid. Ur Folkbladet 1984.
23:32
Dödsfall. Albert Theodor Johansson f. direktören i Norrköpings tekniska fabriks AB avliden. "Tvåljocke" med tvålaffären vid Gamla torget.
23:33 a, 23:33 b
Studentexamen för 50 år sedan. En 100-årig skola - Högre allmänna läroverket i Norrköping.
23:34
Som gymnasist i Norrköping under första världskriget. Ur NT-ÖD 1969.
23:35
Gymnasist under första världskriget i Norrköping av Ragnar Liljedahl. Ur NT 1969.
23:36 a
Klipp ur Dagens Nyheter: Norrköpings Stadsbibliotek. Ett artikel på DN:s kultursida av Johan Croneman.
23:36 b
Spårvagnarna älskades från allra första stund. Gunnar Hagberg skriver om Spårvägen från 1904.
23:37
Svunnet Norrköping ser åter dagens ljus. Nu är Einar Forseths unika bilder åter framme i dagsljuset. Restaureringen av restaurang Druvan.
23:38
Stolta Stad: En urkraft som drivkälla. Vattenkraften i Strömmen.
23:39
Stolta Stad: Med minnen från Väster. Kvarteret Danserskan.
23:40
Stolta Stad: Presentation av Norrköping. Karl Johans park, Standard hotell, Stora Teatern, inre hamnen.
23:41
Stolta Stad: Norrköping - rivselstaden. Saneringen av innerstan.
23:42
Stolta Stad: Från landets näst största industristad. Drags fabriker, Holmens Bruk, Smedjeholmen AB, Bergsbro AB, Lithografiska Aktiebolaget.
23:43
Stolta Stad: Bryggerier i Norrköping. En pilsner från Norrköping.
23:44
Kyrkor i Norrköping; Hedvigs kyrka, S:t Olai kyrka, Matteus kyrka, Söderledskyrkan.
23:45
Stolta Stad: Åter på Slottsgatan.
23:46 a
Stolta Stad: S:t Persgatan - en gata i förändring.
23:46 b
Marktvist i Kneippen rörande strandpromenad.
23:47
Stolta Stad: Lindökanalen.
23:48
Stolta Stad: Från Norr Tull till Färgaregården.
23:49
Stolta Stad: Bilder av en svunnen värld. Kungsgatan, Hamnbron, Ohlssons Ångbageri vid Gamla Rådstugugatan samt Himmelstalundsområdet.
23:50
Stolta Stad: När fotbolls-VM kom till stan 1958.
23:51
Från Sargasohavet till Glan. Ålrännan i Hästskodammen görs i ordning.
23:52
Carl Mogrens grav på Matteus kyrkogård. Maskintekniska föreningen försöker rädda en grav.
23:53
Fjärilshuset på Sylten.
23:54
Strömsholmen. Politiker vill ha förslag från medborgarna om Strömsholmens framtid. Strömsholmens historia.
23:55
Labyrinten i Vasaparken.
23:56
Stolta Stad: Böljande fasader i innerstaden.
23:57
Stolta Stad: Centrallasarettet. En förvandling värd att fira.
23:58
Stolta Stad: Idag firar Norrköpings Symfoniorkester sitt 90-årsjubileum.
23:59 a
Navestad - Ringdansen. Sagan om ringarna.
23:59 b
Navestadsskolan. Problemskola blev en framgångsskola.
23:60
Stolta Stad: På besök i "Jakobs kyrka". Bostadsföreningen Rörläggarens hus vid Kristinaplatsen.
23:61
Stolta Stad: Folkborgen. Borgen - det givna danspalatset.
 
242002 – 200324:1
Strömsholmen, Muddermassor lade grunden till idyllen. Lustplats för allmänheten från 1850-talet med musikpaviljong och punschpaviljong. Badhus. Carl Bergstens jugendrestaurang år 1906. Källarmästare Borg.
24:2
Strömsholmen ska leva upp igen. Roddklubben.
24:3
Arbis. Illustert sällskap som föddes på Bredgatan. Sällskapet Thalias Vänner (STV).
24:4
S:t Olai Kyrka, en stadskyrka med anor. Karta över gravarna. Slottsarkitekten Agi Lindegren.
24:4:2
”Rådhustorget?”. Nytt litet torg ska göra plats mer stadslik. Platsen mellan Rådhuset och gamla apoteket
Kronan.
24:5
På vandring i Hedvigs kvarter. Karl Magnus Peurell visar och berättar.
24:6
Strömberg Johannes, stadsarkitekt har avlidit. Stred för stadens hus och historia. Stadens färgmästare.
Lidénmedaljen. Genuint intresserad av människor och miljö.
24:7
W 6-huset på Saltängsgatan. Kallades tidigare för Gripenwaltska huset efter överstelöjtnant Jan
Gripenwaldt. Ett hus med många verksamheter. Bostäder, restaurang, ordenslokal, biograf,
morgontidning och postlokal.
24:8
Gathörn som har förändrats Skvallertorget och gamla Kungsgatan. Hörnet Mätaregatan – Trädgårdsgatan. Hörnet Drottninggatan – Hantverkaregatan. Centralpalatset som sedan kom
att kallas Sternhuset. Hörsalskorsningen.
24:9
Funktionen fick bestämma formgivningen. Centric, brandstationen och konstmuseet.
24:10
Den tjuriga arbetarstaden. Hörnhuset Drottninggatan – Fleminggatan. Scherinska-Adelswärdska huset på Saltängsgatan. Villa Flora. Diana jaktens gudinna. Industrilandskapet.
24:11
Swartziska kvarteren. Miljöer som uppmuntrar till promenad. Industrilandskapet. Gryts herrgård.
Fredrik Nyborgs hörnhus Tunnbindaregatan – Sandgatan. Bergsbrogården.
24:12
Aspen. Ett kvarter som försvann. Spiralenparkeringen. Adelfiakyrkan som blev Baptistkyrkan S:t Persgatan – Hötorget. Spiralenvaruhuset. Nygatan. Kvarteret Granen.
24:13
Druvan, Forsteths stad i nytt ljus. Gasklockan, Andreas kvarn, Kråkholmen.
24:14
Tillbaka i gamla teleborgen. Arkitekt var Aron Johansson. Hörnet Drottninggatan - Hospitalsgatan.
24:15
Norr Tull – egentligen en hållplats på Kungstorget.
24:16
Från kvarndrift till snusindustri. Swartziska kvarteret. Knäppingsborg – Nya Strömmen. Gamla Järnbron
(Jernbron).
24:17
Vykort från industristaden. Kaktusgruppen, kuranstalten i Kneippen, Drottninggatan, Stadstornet,
Strykjärnet, lasarettet, fabrikerna längs strömmen, Textilföretaget Bergs AB, Holmens Bruk och
Textilföretaget Ströms AB.
24:18
Nya torget. Från kunglig trädgård till salutorg. Förargelsens hus, urinoaren.
24:19
Gubbens ska tillbaka till ursprunget. Karta över kvadraten Gubben. Gubbens trädgård under
Frans Bloms tid. Norra Strömgatan.
24:20
Bostäder byggs i Höjden.C V Bergmans bryggeri. Norrköpings förenade bryggerier. Charkuteriföretaget
Oskar Johansson (OJ). Tegelbyggnaden längs Bryggaregatan från bryggeri till korvfabrik och från
föreningslokaler till äldreboende. Bryggare Bergmans gård vid Västra S:t Persgatan. Tennishall. Nygatan.
24:21
En liten storstad. Tvål-Jockes vid Gamla Torget. Albrektsvägen. Kungsgatan. Motorstadion.
Tuppen vid Gryts. Korsgatan. Korsgatebacken. Kvarteret Oron med byktrappan. Holmens Bruk.
24:22
En drivkälla full av dammar. Kungsfåran. Smedjeholmen. Laxholmsdammen, Kråkholmen
Bergsbron - Havet, Gamlabro, Strömparken, Malcolmska verket, Bergsbron AB och Bergs AB.
24:23
Han vill ha Strömmen tillbaka. Örjan Gertow. Norrköpings ström.
24:23:2
Envis kamp för namnbyte. Örjan Gertow ger sig inte.
Det ursprungliga namnet på Strömmen.
24:24
Tabernaklet. Rockefeller donerade till baptisternas kyrka. Kungsgatan.
24:25 a
Värsta dialekten? Sättet att tala i Norrköping är inte fult, bara annorlunda.
24:25 b
Seglivad Sinatraskröna. Ava Gardner. Folkparken och Folkets park
24:26
Strömmen – ett vatten som engagerar. Norrköpings ström eller Motala ström.
24:27
Kylhistoriens vänner. Eldsjälarnas dröm blev sann. Nu kan Norrköpings skryta med ett eget kylhistoriskt
museum på Slottsgatan.
24:28
En promenad i historiens fotspår. Hamngatan, lasarett, sjömanskyrkan, Sylten, Kungsgården,
Hemgården, polisrytteriet, Ringborgska huset, Norrköpingshus.
24:29
Från kraftverksholme till populär servering. Kråkholmen vid gamla Jernbron, Swartqiska huset,
klädesfabriken J F Schubert, Gamla bron vid Holmbrogränd med Smedjeholmen och Laxholmen,
Holmen, kungsfåran, Andrea kvarn.
24:29:2
Permanent bro till Kråkholmen nästa år.
24:30
Grand Hotell. Öppet hus i stans eget Rosenbad. Göta Hotell med takterass. Contra Terrassen.
24:30:2
Grand Hotell. Känd fasad vid Strömmen. Tidigare namn var Göta Hotell.
24:31
När ångbåtarna kom och gick. Namn som Bråviken, Dagmar, Kolmården och Östern. Hamnbron.
24:32
Rivningstomter på gång att bebyggas. Societetshuset i hörnet Gamla Rådstugugatan – Skolgatan (exkluxiv herrklubb för bland andra fabrikören Daniel Fredrik Swartz), kvarteret Järnstången utmed Östra Promenaden.
24:32:2
Gapande hål i Norrköping ska bebyggas. Kvarteret Järnstången.
24:33
Tuppen. Ett textilkvarter som förändrades. Garvaregatan. Ölstugan Spångkällaren kallad för Ångan.
24:34
Ringborgska huset – varsågod och skölj. Tandläkare Pia Borgedahl äger praktiken.
24:35
Carl Johans Park. Inte alls så självklart att det här är Carl Johans Park. Saltängstorget hette platsen där
statyn placerades och blev Carl Johans torg.
24:36
Idrottsparken. Ljuva stunder på Parken. Innan Parken blev fotbollsarena Idrottsparken. Krogaregärdet.
24:37
Marielund. När det begav sig i Marielund skriven av Folke Vallin Järven, Nygatan (senare Gjuterigatan),
Källgatan (senare Smålandsgatan), Pålsgatan (senare Värmlandsgatan) och Väggatan (senare
Stockholmsvägen).
24:38
Så vill norrköpingsborna se Strömsholmen
24:39
Blomska stiftelsen är numera vanliga bostäder. Norra kyrkogården.
24:40
Vilda djur lockade många. Teater- och cirkusaffischer 1800-tal. Annmo dazumal. Saltängstorget
(Carl Johans Torg), Saltängsteatern och Ridhuset.
24:41
Stallgatan blir Teatertorget?
24:42
Spiral åtbörd – en snurrande symbol. Konstnären Arne Jones.
24:43
Stålboms silo – ansiktslyft. Kårhus?
24:44
Gymnasterna gick i bräschen för idrotten – Norrköpings Gymnastikförening 125 år.
24:45
Höststämning på Händelö. Färjeläger. Riksrådet Sten Banér och Hertig Karl.
24:46
Stadsbiblioteket 90 år. Villa Swartz. Moa Martinsson. Det nya biblioteket ritades av Sten Samuelsson.
24:47
Innan de stora varuhusen. 1960-tal. Kungsgatan var den stora affärsgatan. Restaurang Palace. Sonja
Åströms modebutik i Gjuteriet. Hörnet Generalsgatan – Knäppingsborgsgatan.
24:48
När staden fick sina gatunamn. Stadskarta av år 1769.
24:49
Hälsningar från förra seklet. Norrköpingsvykort. Ångbåtsstaden, Båtsmanspinan vid Strömsholmen.
Innan Strykjärnet. Centralhotellet. Väster Tull.
 
252003 – 200425:1
Knäppingens skylt nedtagen – NT för 25 år sedan.
25:2
Anderssons bokhandel 160 år. En klassiker som jubilerar. Ossian Humla startade och sålde sedan till
Wilhelm Andersson. I många år så fanns bokhandeln i hörnet Hospitalsgatan – Drottninggatan innan de
flyttade till Linden.
25:3
Spårvägen 100 år. Jubileet som inte går spårlöst förbi. De 100 åren firas med en ny bok, ett nytt museum och invigning – av spårvägen.
25:3:2
Folkrörelsernas arkiv – folkminnen från Norrköping. Gate upp och ner 1880-1940. Carl Werngrens och
Wilhelm Wibergs samlingar på Stadsmuseet. Julpyntad Hospitalsgata.
25:4
Spårvägen, ettan var allra först på spåret. Enkelspår på Drottninggatan. Alfred Johanssons Jernaffär.
Lilla Torget 1909 under storstrejkåret.
25:4:2
Karl XIV Johan, statystriden. Stora hotellet, stadshuset och Eklundska teatern. Karl Johans torg
blev park i slutet på 1880-talet. Ullmagasinet.
25:5
Hörnestam, Daniel. Daniel ser till de vackraste husen. Skepparegatan mitt emot Gustaf Adolfsskolan.
25:5:2
Hörnestam, Daniel – med passion för stadens hus. Hörnhuset Södra Promenaden – Olai Kyrkogata.
Hörnhuset Styrmansgatan – Skolgatan. Hörnhuset Nygatan - Hörngatan. Skeppsforneringens hus på Flemninggatan. Ringborgska huset längst ner på Bråddgatan.
25:6
Tuppens minne vårdas av bostadsrättsförening. Fabriken låg vid Garvaregatan. Textilfabriken
Törnell och Ringström och Bryggeriet.
25:6:2
Händelöverket. Gasexplosioner hot mot Händelöverket.
25:7
Händelöverket. Branden måste släckas och läckan måste tätas. En vattenläcka. Sydkraft lovar att betala
om Händelöverket stängs.
25:7:2
Händelöverket. De hade änglavakt. Två driftstekniker var på väg ner när det exploderade.
25:7:3
Händelöverket. Explosioner skakade Händelö. Gasbildning i fjärrvärmetunnel trolig orsak – ingen
fara för fjärrvärmeleveranserna. Stor risk för nya tunnelexplosioner.
25:7:4
Händelöverket. Händelö-Dramat. Plötsligt small det. Benny Rejsmar blev ögonvittne till den tredje
explosionen.
25:7:5
Händelöverket. Plötsligt small det igen … och fler
explosioner väntas.
25:7:6
Händelöverket. Tredje smällen – och nu uppmanas vi spara på värmen.
25:7:7
Händelöverket. Aska (flygaska) trolig orsak till explosion. Mobila oljepannor håller värmen.
25:7:8
Händelöverket. Boven i dramat: Koloxidgas från aska.
25:7:9
Händelöverket. Ingen kände till riskerna.
25:7:10
Rönö. De bor på gammal kunglig mark i Rönö Kungsgård. Nils-Olov och Greta Karlberg. När Rönö
slott var raserat användes sten till uppbyggnad av Stockholms slott.
25:8
Oxelbergen – från stadsplanetävling till trädgårdsstad. Fågelsången ett litet grönområde. Ledungsgatan – Storsvängen i början av 1920-talet. Östra station. I kommunalhuset vid dagens Lösings torg uppfört
1922, lät Norrköping stad en del av sina tjänstemän flytta in t ex tullare, tjänstemän från KF:s
margarinfabrik, järnvägare, posttjänstemän och kontorister.
25:8:2
Drottninggatan – Repslagaregatan. Från lantligt gathörn till breddat trafikstråk. Mjölkcentralen tvingades bort från kvarteret S:t Johannes när Domusvaruhuset krävde mer mark. Godtemplarnas ny hus, med Lilla teatern.
25:9
Himmelstalunds brunnssalong – från skräphög till festplats.
25:9:2
Sandgatan-Tunnbindaregatan – vackert hus i nyrenässans. Trapphallen dekorerad med fresker av
målaren och hantverkaren Carl Stenberg. Fredrik Nyborgs gamla paradvåning.
25:10
Von Leesenska-Ribbinska huset, Knäppingsborgsgatan - Drottninggatan. Övergick till Televerket vid Thyra Ribbings död i mitten av 1970-talet.
25:10:2
Andersénska huset, Saltängsgatan. Ett hus som orsakade skandal. Det ansågs vara på tok för högt.
25:11
Minnen från 100 år med Norrköpings spårvagnar. Tio öre var i mesta laget för Norrköpings fattiga arbetare 1904.
25:11:2
Gula faran – en pigg hundraåring.
25:12
Hageby Centrum – modell. En Hagebyblandning med både gammalt och nytt. Gänget bakom modellen
Lennart Enstedt, Arne Westerberg, Berit Westerberg och Per-Axel Sjöberg.
25:12:2
Nya Borgen en kopia av den gamla. (Folkborgen)
25:13
Chambert, Otto. En bok om mästarnas mästare. Skriven av Gunnar Henriksson.
25:13:2
Chambert, Otto – en mästerlig historia. Gunnar Henriksson, mitt i uställningen på Stadsmuseet där
man kan se möbler som konstverk och verktyg som egna vackra objekt.
25:14
Werngren, Calle – stadens förste pressfotograf. Bild tagen på 1930-talet utanför Ringborgska huset.
25:14:2
Werngren, Calle. Ett kulturarv – sökbart för alla. Barnens dag 1933. Skiftet är över vid Gryts på
1930-talet. Jernbron blir till.
25:15
Kartor – Stadens historia. Nils Ryman med en passion för stadsutveckling.
25:16
Hörnet Skepparegatan – Fleminggatan. Ett välkänt inslag i stadsbilden.
25:17
Kartor från den avbrända staden. För Nils Ryman handlar det främst om hur stadsbebyggelsen i
Norrköping har förändrats.
25:18
Drags fabriker – klassikern som gav upp. Personal vid ringspinnmaskiner för kamgarn 1920-talet.
Svensk man i svensk dräkt (karolinerna).
25:19
Carl Bergsten - en portalfigur. Bonnie Festin, intendent vid Stadsmuseet är författare till boken
om arkitekten.
25:20
Kartor från en uppbyggd stad
25:21
Norrköping 1960-tal innerstaden. Bilder från kvarteret Aspen, Hantverkaregatan mellan kvarteren Hjorten och Spiran, Öster, Epavaruhuset.
25:22
200 år av fängelse historia tar slut 2007. Här satt bland andra Tommy Zethraeus, Stig Bergling,
Mattis Flink, Lars-Inge Svartenbrand, Clark Olofsson, Ioan Ursut.
25:23
Druvan – folktandvården flyttar. Finslipning in i det sista vid anrika Druvan.
25:24
Ringstaholm – medeltids borg i Motala ström. Här ligger Norrköpings bortglömda kulturskatt.
Medeltida borg med dramatisk historia mitt i Motala Ström utanför Fiskeby.
 
262004 – 200526:1
Spårvägen 100 år. Norrköping firar gula faran.
26:2
Chambert stolar
26:3
Se ett rum med utsikt på Kulturhusens dag. Vattentornet har blivit studentlägenheter. Gamla Druvan har Magnentus genomfört en totalrestaurering och ombyggnad. Föreningen Gamla Norrköping huserar i Swarzka huset. Fasaden till silobyggnaden vid Ståhlboms kvarn är nu återställd i ursprungsfärgerna.
26:4
Tennishall vid idrottsparken byggd 1929 – på väg att bli k-märkt
26:5
Campus byggs ut vid Bergsbron av Akademiska hus mellan Bredgatan och det tidigare Tellus.
26:6
Campus – C L Svenssons textilfabrik blir kårhus.
26:7
Kvarteret Gåsen, på jakt efter dåtidens Norrköping. Förknippat med varmbadhuset, simhallen och
Immanuelskyrkan.
26:8
Gamla Norrköpingsfilmer blir som nya. Filmen ”Från Himmelstalund till havet” en revy genom
norrköping anno 1965.
26:9
Nya Rådstugugatan 3 Zalong Nivå – en frisörsalong med egen nivå. Före detta Ahlboms efterträdare.
26:10
Bahlner, Bertil – mannen bakom verken –
dekorationsmåleri i offentliga lokaler
26:11
Hyrkuskverket med hästar på Slottsgatan. Familjeliv (Evald Fredriksson, stadens siste hyrkusk) med hästar på gamla Slottsgatan. Slottsgatan förr och nu.
26:12
Kongress- o konsert De Geerhallen - Ett fullständigt osannolikt projekt tog sin början 1993. Hästskodammen.
26:13
Stadsbilden med ursprungligt utseende Blå huset, sekelskifteshus vid Generalsgatan – Södra
Promenaden och Drottninggatan 36
26:14
Kungsängen – landets äldsta civila flygplats. En flygplats med 90 år på nacken.
26:15
Gator som fått nya namn. Verkstadsgatan = Verkmästaregatan, Väggatan = en del av Stockholms-
vägen, Änggatan = Ståthögavägen, Stationsgatan = Norra Promenaden, Återvändsgränden = Dalsgate-backen, Järnvägsgatan = Drottninggatan, Lilla Nygatan = Skiljegatan, Mätaregatan = del av Östra Promenaden, Gröna gatan = idag helt borta, en tvärgata till Bråddgatan, Mjölkgatan = Gamla
Rådstugugatan söderut från Gamla Torget, Rådhusgatan = Nya Rådstugugatan, Smålandsgatan =
Tjustgatan, Strandvägen = Kneippgatan, Trafikgatan = Borgsgatan och Vasagatan = Villagatan.
26:16
Konst ur bibliotekets gömmor – fynd i källaren. Teckningar och akvareller ur Carl Berhard Philonegros
Wadströms samling.
26:17
Sockerbruket Gripen - Fotografer flyttar in i gammal
Sockerbruksbyggnad
26:18
Industrilandskapet – museum efter kontorstid
26:19
Ströms AB Bergsbrons södra fäste, Funderingar vid ett sprinklertorn.
26:20
Åby, Ett stycke historia på vind i Åby. Komplett arkiv från yllefabrik AB Freese & Bruno.
26:21
Observatorietorn i Karlshov- Höjdarminne från Instrumentmakaren C F Lindblads tid.
26:22
Händelö och Västerbyholm - Anrika gårdar hotas när industrin växer.
26:23
Strömmen tillbaka! Norrköpings Ström istället för Motala ström.
26:24
Kungsgårdsskolan före detta Handelsgymnasiet flyttade från S:t Olofskolan till Klingsborgsskolan 1986 och nu är det 90 år sedan Klingsborgsskolan byggdes. Från fattigvård till gymnasium.
26:25
Oxelbergen – Romaretrappan av ark Gustaf Paulsson. En trappa som förbryllar.
26:26
De statliga verken som flyttade till Norrköping under 1970-talet var Sjöfartsverket, Luftfartsverket,
Invandrarverket , SMHI och Kriminalvårdsstyrelsen.
26:27
”Vita bussarna”- Axel Molin hämtade fångar ur
koncentrationslägren. Uppdrag: rädda liv
26:28
Kuranstalten i Kneippen Femöresbron Northun Nestor Dagmar
26:29
Industrimiljön i Norrköping ”utan motstycke i Europa”
26:30
Hofgren – 1700-talshus i Jonsberg, Vikbolandet Östkinds hembygdsförening Hummerhielm.
26:31
President hotell. Vid morfars öppna spis. Hörnet Slottsgatan – Vattengränden.
26:32
Fredriksdal (Frisko) – stadsdelen, som försvann. Här fanns Ingelstadvägen och Harvester
industribyggnader nuvarande Noss AB.
26:33
Bakom färg och tapet växer 1700-talshuset Hofgren fram.
26:34
Ståthöga isaffär – en kylslagen verksamhet.
26:35
Industristaden under 1800-talet – Kartor över Norrköping
26:36
Hela Sveriges brandkårsmuseum? – Simonstorp.
26:37
Klassiker i ny skepnad – Café Broadway där Plura Carla och Tony från Eldkvarn spelade ibland.
26:38 a
Paradvåning blev Strand hotell. Här öppnade Jean Lawski sitt engelska magasin.
26: 38 b
Det gamla porttornet vid Johannisborg. Foto från 1922 visande hur det såg ut inne i porttornet.
26:39
S:t Johannis socken – ett stycke historia …eller vad de gamla protokollen berättar om S:t Johannis socken. Egnahemsområdet.
26:40
Norrköpings första radiostation på Nyborgs vind. Garvaregatan Bredgatan.
26:41
Medeltida gravar ska bort när fjärrkyla ska fram. 50-talet gravar tas bort från Olaiparken
26:42
Galgberget – En makaber upptäcktsfärd till stadens galge och rättareplats. Stegling, rådbråkning,
halshuggning och hängning. Domarringen.
26:43
Östra station. Livliga gamla stationshuset ekar nu tomt på järnvägsfolk. Härifrån gick spåret till Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik.
26:44
Maj 1928 – Demonstrationer och fotboll. Kåkenhus
Skvallertorg Göta hotell
26:45
Gubben – en rivningstomt med anor ska få nytt liv. Godsgatan – Saltängsgatan. Scheriniska -Adelswärdska huset.
26:46
Sveriges första mack låg vid Sylten Northun nya Tullkammaren svensk engelska mineraloljebolaget
26:47
Hotell Stenkullen, där tiden har stannat. Swartz, Oscar II och Östberg har alla bott där. Längs E4:an mellan Stockholm och Norrköping i höjd med Kolmården och Bråviken.
26:48 a
Getå Turist och konferenshotell – ett säte för ”den fattige” Robert Nobel. Carl Anton Wetterberg läkare,
författare och publicist, det senare under pseudonymen Onkel Adam ägde Getå 1848-1854
26:48 b
Getå, Getåravinen, Onkel Adam/Carl Anton Wetterbergh, Robert Nobel
 
272005 – 200627:1a
Fredgas sommarhem – grosshandlaridyll.
27:1b
Norrviken – ett verk av Abelin.
27:2
Generalsgatan 1, kv Vattenkonsten, - Stans äldsta hus från 1720.
27:3
Pihlska skolan blir företaget Alstoms Sverigekontor.
27:4a
Kolmårdens marmorbrott – nu bryts det igen.
27:4b
Ljura - Lyxiga bostäder för folket (Stolta stad)
27:5a
Östra station 1893-1967. När järnvägen motades bort av Hageby. Sjövedståget.
27:5b
Järnvägshållplats bakom Hageby centrum. Färden ut på Vikbolandet.
27:5c
Kuddby med Gnedby gård m flera minnen från järnvägstiden därifrån.
27:5d
Häradshammar med kalvtåget. Värdig stins på Östra Husby järnvägsstation.
27:5e
Lilla Hylinge m m. Järnvägen på Vikbolandet.
27:5f
Brand i Kättinge station. Gottenvik/Öbnebo/Isnäs. Järnvägen på Vikbolandet.
27:5g
Yxnäs – Isnäs banvakt i 41 år. Järnväg till Arkösund – lyckad Felsatsning.
27:5h
En epok som nått sitt slut – epilog. Rälsen rivs upp på järnvägen till Arkösund.
27:6
Halvars glasskiosk – nu rivs den.
27:7a
Slottsgatan 1919.
27:7b
Arkivens dag värt att fira. (fester och jubileer).
27:8a
Simhallstomten, nu byggs bostäder på kvarteret Gåsen.
27:8b
Änkesäte För Gustava Swartz, änla efter John Swartz. Skolgatan-Olai Kyrkogatan, kvarteret Smedjan.
27:9
Unionsupplösningen och tyska torget för 100 år sedan.
27:10a
Pampiga släktgravar/anonyma gravhällar.
27:10b
Standard m fl hotell Centralhotellet, Grand, Gästis, Göta, Stjerneman.
27:11a
Sylten 1719, myt om förräderiet på Dansson, Rysshärjning.
27:11b
Bergsten, Carl – boken om, S:t Olofsskolan Bankhus Festin.
27:12
Blanka Carlsson (Amos Comenius Smetana) har satt Norrköping på kartan i Tjeckien.
27:13a
Eriksson, Olaf – förste fotografen med färg, autokromer.
27:13b
Sockermästarens hus, Gamla Rådstugugatan – delvis bostad nu.
27:14a
Davids orkester, eld tog den, ska nu återuppstå. Altartavla, rådhusbrand, Per Hörberg, Hedvigs Kyrka.
27:14b
Forsström, Clarence – en äkta saltängskille.
27:15a
Centralmagasinet - Här har arbetare handlat kläder i 70 år.
27:15b
Kronan, stadens äldsta apotek, flyttar.
27:16a
Norrköping och dess omgifningar. En beskrivning Hertzman Wahren Bergsbro Gripen Ståthöga
Tuppen nya badhuset Unérska villan.
27:16b
I 40 år har Norrköpingsborna handlat i Hageby Centrum Prins Bertil var med på jubileet.
27:17a
Symfoniorkestern - så liten var den då Hörsalen. Freudenthal.
27:17b
Trädgårdar hos stadens förmögna. Villa Flora Swartz Källgren Kungshuset Dahls villa.
27:18a
Från bakgård till offentlig urinoar. Nya Torget Söder Tull Kanontorget förargelsens hus.
27:18b
Världen före Ektorp. Domarringen och Svingatan.
27:19a
Strömfåran fylldes igen, blev grön oas – Strömparken. Wahren Spången Gamlabro Jungfrubron.
27:19b
Göta Hotell – Grand – en pigg 100-åring. Bellevue-utställning Sylten Contra Terrassen Northun.
27:20a
Svensk-amerikan – Waldemar Ofeldt/Åfeldt. Ferguson fotogenmotor.
27:20b
Carl von Linnés plats, Hästskodammen Strömmen De Geerhallen.
27:20c
Stenbrott Rankebrunn Esterbrunn Grymyr.
27:21a
Johannisborgs slottsruin. Runristning Ingelstad Händelö gård Abborreberg Klingsbergs gård.
27:21b
Arkeologer nådde 1600-tal Kvarteret Vattnet Ruddammen Vattenkonsten Nya Rådstugugatan.
27:22a
Gustav Adolfsgatan - Obetydlig gata fick ett glansfullt namn.
27:22b
Tennishallen blir byggnadsminne. Arkitekt A. Möller.
27:23a
Norrköpings ström tycker Örjan Gertow det ska heta.
27:23b
Kunglig överraskning – Packhusrondellen numera Kungens rondell.
27:24a
Werngren, C: Utblick från ateljéfönstret – Drottninggatan-Hamngatan.
27:24b
Werngren, C: Vyer över stad och spårväg – Drottninggatan-Fleminggatan.
27:25a
Werngren, C: Norra utkanterna från ovan - Flygfoto över norr 1930.
27:25b
Trozellianum - Så kunde det ha blivit. Byggförslag som aldrig blev verklighet.
27:26a
Arkö Båk återinvigd med pompa och ståt – som ny för 800 000.
27:26b
S:t Johannes - Kyrkan som flyttade från staden till landet.
27:27a
Stolta stad med traditioner av öl och sprit.
27:27b
Elementhusen blev modellen i Hageby (Hyresbostäder) Ekoporten Navestad Marielund.
27:28
Industrilandskapet – från belastning till kulturarv. SvD. Motala ström De Geer Konsert & Kongress.Arbetets Museum Stadsmuseet Strykjärnet.
27:29
Dasset - en sevärdhet – finaste gårdshuset i trä 110 år. Hörnet Generalsgatan/Södra Promenaden.
F. Franzén.
27:30a
Campus - Studenternas nya kårhus Trappan – gammalt förenas med nytt i gammal textilfabrik.
27:30b
Spårvägen kom till Ljura 2006 – via Albrektsvägen över Hagebygatan.
27:31
Werngren, C: Vårljus över tidigt 1940-tal från H Freudentals rum Vattengränden 2. Tuppen Bomullsväveri.
27:32
Tallen, kvarter- Gamla längan ska se ut som på förra sekelskiftet – S Promenaden – Generalsgatan.
27:33
Industrilandskapet – en stor tillgång för staden Stadsmuseet Arbetets museum De Geerhallen.
27:34
Ållonö slott - Livet på slottet var likt paradiset på Jorden. Vikbolandet Flach Wikström Helene
Curtis Lauter.
27:35a
Norrköpings första Busslinje startade i Lindö.
27:35b
Asiatiska koleran 1853, massgrav på Såpkullen läkaren Johan Gabriel Collin fabrikör John Swartz.
27:36a
Jarméus, Manne 100 år.
27:36b
Arkiven dag med tema mat och dryck.
27:37a
Gull-Olle drog pilgrimer till Norge S:t Olof Olav Haraldsson Olav den digre Olaf den helige.
27:37b
Varuhusen tog över handeln på 1970-talet S:t Persgatan gågata 1971 EPA Tempo Spiralen.
27:38a
(Nya) Söder Tull färdig. Bussarna får återvända hem. Kristinaskolans gård.
27:38b
Lithografen/Esseltepac/Å & R Carton. Packat och klart i 150 år arkitekt Carl Bergsten.
27:39a
Knäppingsborg, så rikt på historia och minnen. Ståhl, Fredrikssons arkitektbyrå Swartz.
27:39b
Biografernas storhetstid, 1940-tal Stjärnan Svea Maxim Kronan Göta London Röda Kvarn Skandia
Saga Grand Odeon Aveny Rialto Royal Roxy.
27:40
Mjölnaren, kvarteret. Örtegren säljer sin ädelsten 1800-tals-tegelborgen korsningen Tunnbindaregatan-
Bredgatan till HSB.
27:41
Lundgren, Hjalmar: I periferin – gårdar och släkter. Minnespromenad i Norrköping med Hjalmar
Lundgren. Lindö Händelö Klinga Himmelstalund Leonardsberg Fiskeby Eksund Pryssgården Borgs
säteri Wij Ringstad Sandbyhov Ståthöga Taborsberg Ingelstad Ringstad Svärtinge Westerbyholm
Marieborg Fyrbylund Navestad Kårtorp Häradsviken Jonstorp Kättsätter.
 
282007 – 200828:1
Nya torget – torghandeln blomstrade Carl Werngren Alfvén.
28:2
Fluortanten - Norrköping var pionjär på 1950-talet.
28:3
Möbler från Norrköping var lika med klass och kvalitet. Chambert Bergsten Beckman.
28:4
Det goda livet på 60-talet. Esterön Ljuraparken IFK Simhallen.
28:5
Karl Johans park - från ödsligt torg till populär stadsoas. Kaktusgruppen.
28:6
Saltängsbullar; Finbageriet Kamraterna utan koppling till IFK . Hagagatan.
28:7
Fiskeby: Pumpverksmuseet med 1870-talsmekanik.
28:8
von Linné, Carl; Lärjungar i Norrköping/Östergötland förde det linneanska arvet vidare. Lärdomshistorikern Johan Hinric Lidén.
28:9
Broar; Larz-Thure förevigar Vånga stenvalvsbro Brogstenbron Djursö-Yxnöbron Vadsbäckenbron.
28:10
Svenska Flaggan en stolt symbol. Erik den helige, Magnus Ladulås, Knutsson Bonde.
28:11a
Krokeks kloster; ett spadtag mot medeltiden Strömsfors Fransiskaner Vårfru.
28:11b
Kiellström , Maija-Stina 1744-1798; Förebilden för Bellmans sångmö Ulla Winblad.
28:12
Johannisborgs slottsruin Ett ensamt porttorn – sista resten av ett pampigt Vasaslott 1613-1719.
28:13
Borg, Anders f 1968 i Lindö, Avhopparen från De Geergymnasiet som blev finansminister.
28:14
Judiska församlingen - Kulturarv i snabbt förfall, Norrköpings synagoga Freudenthal.
28:15
Knäppingsborg; etapp 1 invigd Skolgatan, Gamla Rådstugugatan Swartz snus Röda Lacket Rappé.
28:16
Röda Lacket- snuset från Norrköping. Swartz tobakslador vid S:t Johannes.
28:17
Mannen bakom husskyltarna, de historiska Håkan Andersson, Stadsmuseet.
28:18
Elgen - en del av Bläckhornsstan. Röda Stan Enebygatan, Gjuteriet Knut Pihlström.
28:19
1942 - året då Norrköping övade att vara i krig, rådhuset brann, Borgen invigdes.
28:20
Gubbväldet på stadens gator och torg. Att ge namn åt en gata.
28:21
Natt i sextiotalets Norrköping. Dåtida nedslag vid stadens hjärta.
28:22
Hanna Lindmark, Historien om del 1. Den fattiga flickan som blev slottsfru. Margaretaskolorna.
28:23
Hanna Lindmark, Historien om del 2. Den fattiga flickan som blev slottsfru. Margaretaskolorna.
28:24
Omoderna lägenheter 1962.
28:25
Utflykt till Smedby. Gunnar André kan historien om det riktigt gamla Smedby.
28:26
Här låg likstanken tung.
28:27
Kunglig kanalfärd 1962, Lindökanalen.
28:28
Snöoväder som har orsakat kaos på gator och vägar.
28:29
Norman, Walter. Östgötateatern.
28:30
Hanna Lindmark, Historien om del 4. Den fattiga flickan som blev slottsfru. Margaretaskolorna.
Eddy var kusk på Mauritzbergs slott.
28:31
Inte som en vanlig affär.
28:32
Hjort, Börje, Länsarkivare på ÖLFA (Östergötlands Läns Föreningsarkiv), Prisad igen fick
läromedelsförfattarnas pris.
28:33
Olov, 90, minns när han körde tåget till Arkösund.
28:34
Leander, Zarah Styvdotterns Pia Hülphers unika bilder från Lönö.
28:35
Yrkesskola i Rotmosestan. Ektorp.
28:36
HSB vill öppna upp mot gamla Torget – igen. Kvarteret Paraden 1920-tal.
28:37
Karl Bernlings utställning. Tidsbilder från en uppväxt.
28:38
Lasarettets utveckling. Sex vårdplatser på Norrköpings första lasarett. Vrinnevisjukhusets
20-årsjubileum.
28:39
Kvillinge kyrkskola, Luciatablå 1941.
28:40
Välgörare och donatorer till Norrköping. John Lenning, Pehr Swartz, Jacob von Leesen
och Frans Blom.
28:41
Hamnbron ett jätteprojekt 4 december 1915.
28:42
Å nu fyller Åke i Å åttio år. Lanthandel, mack, kiosk och livsmedelsbutik.
28:43
Alice Babs i Norrköping 1961.
28:44
Textilstaden som försvann. Textilindustrin lämnar Norrköping.
28:45
Den bombade staden 1974.
28:46
HSB-hus. Barnrikehus. Erik Rönnhagen byggde välfärd.
28:47
Lyckan försvann i början av 1970-talet.
28:48
Att vara ung i Nöjesstaden Norrköping. Inga-Maj sparar på soliga minnen.
28:49
Norra Promenaden – en grön anläggning som blev XL.
28:50
En kall februaridag 1960 (den gamla bilden).
28:51
Författares olika skildringar av staden Norrköping.
28:52
Vattentornet revs 1935.
28:53
Sportlov 1960. En vardag fjärran från maktbalans och kallt krig.
28:54
I spåren efter Ulla Winblad eller Maria Christina Kiellström som hon egentligen hette.
28:55
Giftermål 1950-talet, ”När Ingegärd skulle gifta sig”.
28:56
Stadsteatern byggdes 1908 -- Att leende säga sanningen har varit mottot i 100 år.
28:57
Långfredagen när nöjen inte var tillåtet fram till början av 1970-talet.
28:58
Broar i Norrköping över Strömmen. Store Bro, Stadsbron och JernBron. Sex härader skulle hålla
bro över Strömmens mörka vatten.
28:59
Många kända har bott i Rönö. Drottning Margareta, Kung Karl Knutsson,
Biskop Hans Brask och Johan den III.
28:60
Gamla Fiskehamnen. Här bedrevs Norrköpings fiskehandel under lång tid.
28:61
Kaffepaus i skördetid 1923.
28:62
Cykellopp, Schasloppen. Tappra cyklister svepte fram genom täta åskådarled.
28:63
Marielundsskolan 1948.
28:64
Vikbolandet, Östra Ny, Hilmer Peterson var stationsföreståndare och skrev dikten Vikbolannet.
28:65
Tåby gravfält återinvigs.
28:66
Broxviksdramat, mördaren blev aldrig avslöjad. Östra Ny bygdegård byggdes ursprungligen som
Tingshus.
28:67
Nygatan – både västra och södra, men inte östra.
28:68
Telefonkablar i city (den gamla bilden).
28:69
Ebersteinska skolans bil-qourteg snart 70 år.
28:70
Midtina, Medeltida innerstadskvarter bebyggs för framtiden.
28:71
Utter chef på Arbisteatern 50-årsjubilerade 1961.
28:72
Hamnarbetare 1935. Kämpade och slet i ur och skur.
28:73
Idrottsparken, Läktarraset bäddade för VM-läktaren.
28:74
Grodfria Kungsgatan förvandlas till en stor breddad aveny. Stadens affärsstråk. Tabernaklet (Baptisternas hemvist).
28:75
Schönbeck. På scen – precis som på farfars farfars tid. Wilhelm Schönbeck. Wille Beck. Arbis.
28:76
Ingelstaområdet 1974 (Den gamla bilden).
28:77
Det började med Promenaderna. När staden gick sin egen väg och passerade gamla gränsen.
28:78
80 år med Norrköpings Golfklubb (GK). Klubbens bana höll på att hamna i – Finspång.
28:79
Trafikträngsel. Gamla ärenden i repris – men nu mer svårlösta. Bro över Strömmen till Folkparken. Bro
mellan Trädgårdsgatan – Bredgatan och Gamla Rådstugugatan – Stallgatan 1948.Trafiktåget
Östergyllen. Strömsholmen. Norrköpings Saluhall vid nya torget. Drottninggatan. Spårvagnar vid
Rådhuset.
28:80
Möller, Bozze. Mr Jazz synar 50 års jazz i Norrköping. Några av storheterna var Duke Ellington,
Woody Herman, Cherles Mingus, Art Blakey och Horace Silver.
 
29200829:1
Konfirmanderna från Kimstad har firat 70. ("En ä' allt lite nostalgisk").
29:2
Svenska Scoutförbundet 50 år. Utställning om scouter.
29:3
29:4
29:5
29:6
En rivningsarbetares historia.
29:7
29:8
Anita i Karlsro fyllde 2 år. (Den gamla bilden).
29:9
Marmorbruksmuseet invigs .
29:10
De Geergymnasiets sista student 1968.
29:11
Världsnyheterna avlöste varandra 1968.
29:12
Studentrevolter och krig var långt borta i Norrköping 1968.
29:13
Norrköpingspromenad genom minnesrika miljöer.
29:14
Marmorbruksmuseet. Ivar fick klippa sina drömmars band.
29:15
Textilfabrik bygg om till lyxiga lägenheter.
29:16
Ljuraskolans premiärkull firar 50 år.
29:17
Veteranrallyt fyllde kvartssekel.
29:18
Leander, Zarah. Stämplad på lösa grunder. Succeförfattaren Bosse Schön vill nyansera bilden
av Zarah Leander i ny bok.
29:19
100 år gammal konfirmation. S:t Johannes/Hörsalen?
29:20
Swartz skriver släkthistoria.
29:21
Hyresbostäder. Hyresgäster som bott i 50 år hedras.
29:22
Swartz i Norrköping, svart på vitt.
29:23
Stadsmuseet, Indigoutställning, En värld av blått.
29:24
Rosenprinsessan från Skärblacka firar rubinbröllop.
29:25
Potatis. En älskad knöl med ursprung högt uppe i Anderna.
29:26
Järnvägsarbetare på 40-talet. (Den gamla bilden).
29:27
Speedway. Forsberg firar femtio fartfyllda år.
29:28
Lokalhistoria till utlåning på stadsbiblioteket.
29:29
Spårvagn på Kungsgatan – igen?
29:30
Polisens Mc-patrullering på 1930-talet.
29:31 Journalisten Birgitta Granehed på Norrköpings tidningar går i pension efter 39 år.
29:32
Tingshuset i Norrköping tvingades flytta sina förhandlingar på grund av vilsekomna duvor 1973.
29:33
Ravingatan översvämmades på grund av Skyfall och åskväder 1973.
29:34
Sista tåget från Kimstad 1973.
29:35
Café Kastanjen sommaren 1974.
29:36
Päronträdet förenar sex generationer står kvar på Ektorp.
29:37
Radarparet Curt och Skarphagen.
29:38
Tvål-Jockes hus (Waseska huset) ska rustas upp 1974.
29:39
Mackägare på 1950-talet var som en storfamilj. Shell Södra hamnen-macken revs 1958.
29:40
Fången på fyren Anders Ahlmark. 1977.
29:41
Gamla stadskartor kan berätta om tidens gång.
29:42
Getåolyckan, 90 år sedan.
29:43
Matteus folkskolegrabbar från Nordantill träffas efter 54 år.
29:44
Samarien för 100 år sedan.
29:45
Café Aina har blivit restaurang Oliver Twist.
29:46
Röda trädgårdsstaden (Röda stan) firar 90 år.
29:47
Backtävlingar i Björnsnäsbacken i Åby firar 75 år.
29:48
Rådhuset ett populärt besöksmål med guidad tur.
29:49
Pesten drabbade Norrköping hårt på 1600- och 1700-talen. Pestläkare var Magnus Gabriel von Block.
29:50
Jubileum på Lilla teatern. Anderzon och Tjadden.
29:51
Ost-Everts arvtagare. EKO-OST.
29:52
Riksbyggen uppför 79 lägenheter i centrum. Kvarteret Björken mellan Bråddgatan och Slottsgatan 1973.
29:53
Idyll som försvann 1962.
29:54
Varuhusen gjorde det snabbt och smidigt att handla. Tempo 1934, Domus 1937 och Epa 1958.
29:55
Getåolyckan, 90 år sedan. Idag är Getåspåret specialbevakat.
29:56
Det skrev Ung-NT om på 90-talet.
29:57
Doverstorpslägret blev Arnos trygghet. Flyktingläger.
29:58
Skepparegatan 35 på 40-talet. (Den gamla bilden).
29:59
Birger Stååt var stadens siste friluftsmålare.
29:60
Arne gjorde rörjobb på flyktinglägret Doverstorp .
29:61
Allt finns bevarat i Norrköpings Tidningars arkiv.
29:62
Publiken från parken fick läsa om matchen i Sport-Extra.
29:63
Madong enda kvinnan på NT:s redaktion 1950-tal.
29:64
Gamla Skärblackabutiker 1953. (Den gamla bilden).
29:65
Norrköpings Tidningar – en liten bilaga med några av de stora rubrikerna.
29:66
Musikaliska sällskapets kammarkör firar 180 år.
29:67
Sport och Boulevard var som en lokalrevy av sport och skvaller.
29:68
Nyhléns bryggeri & läskedrycksfabrik i Kneippen 1936. Historien om ett bryggeri.
29:69
Svensson, Ivar Iffa. Bollen och marmorbruket i Kolmården var Ivars hörnstenar.
29:70
NT-sporten, pryon 1973.
29:71
Saabo Husvagn tillverkades i Dagsberg 1960.
29:72
Sundelius, prästen som skakade styret och förvisades ur stan 1795.
29:73
Fullt slagsmål när IFK slog ut Lugano 1966.
29:74
Swartzarna har haft NT i hela 250 år.
29:75
Korgmakarbranschen krymper. 1974.
29:76
Tyska nazistpartiet var här och verkade i Norrköping före och under andra värlskriget.
29:77
Johnny Cash på artistbesök i Norrköping 1983.
29:78
S:t Olofsskolan firar sina 100 år med öppet hus.
29:79
Söderköping. Gamla bilder skatt på internet. S:t Ragnhilds gilles bildarkiv. Från sent 1800-tal.
29:80
Söderköpingsbilder från förr på nätet. S:t Ragnhilds gilles bildarkiv. Från sent 1800-tal.
 
302008 – 200930:1
Carl Bergstens centralskola har hundra år på nacken. S:t Olofsskolan 100 år.
30:2
50 år sedan spårvägen lades ner på Kungsgatan.
30:3
Nya Hamnbron påbörjades 1969. (Den gamla bilden.)
30:4
Här är Wallenbergs okända Norrköpingsbakgrund. Finansfamiljen har sina rötter på gården Herseberga utanför Norsholm.
30:5
Barnbidraget 60 år. Mammorna fick ta emot.
30:6
Spårvägen. Minnet av Ringlinjen. 50 år sedan Ringlinjen lades ner.
30:7
Nya torget på 1920-talet.
30:8
Dansgalorna – vilken succé. Norrköpings danspalats.
30:9
Hyrkuskverket klarade sig från rivning 1975. Skillnad på verk och verk. Saltängen.
30:10
Säpos hemliga jakt på Nazisterna i Norrköping.
30:11
Norrköping lyfte sig ur krisen. När Norrköping gick från en stad i kris till en stad med framtidstro.
30:12
Lille John Harryson debuterade på Arbis.
30:13
John Harryson. Han sjöng så bra. Han var full i fan.
30:14
Kungsgatan i juletid för 60 år sedan.
30:15
Norrköping utanför Monopol. Norrköping blev aldrig en av de nya städerna i det klassiska spelet monopol.
30:16
På jakt efter rötter. Släktforskarna i Norrköping.
30:17
När Kungsängen blev storflygplats för en dag när dimman låg tät över Bromma och Arlanda 1975.
30:18
Klassiska stråk. När "Draget" var kärleksstigen i stan. (Drottninggatan).
30:19
Det luktar snus om Swarzarna. De bidrog till återuppbyggnaden av S:t Olai, en friskola, den första pappersmaskinen vid Holmens Bruk, en staty av en monark, en upplyst stad via gasljus, uppkomsten av
Promenaderna , en stor konstdonation till staden mm.
30:20
Dyrgripar såldes på auktion. En del av det som hittils rymts i Tvål-Jockes gamla fastighet vid Gamla torget i Norrköping kommer att gå under klubban på auktion. 1975.
30:21
Klassiska stråk. Från textilstråk till studenternas plats.
30:22
Torsten Gardeman - god pedagog på sitt sätt. Lärare på S:t Olofsskolan läsåret 1938/39. Intervju med Weine Örtegren.
30:23
Julhandeln på 50- och 60-talen. Varuhusen Tempo, Epa och Domus.
30:24
Studenter med hyrkusk 1966 eller 1967. (Den gamla bilden.)
30:25
Saras Bageri. Syskonen Jansson lämnar över efter 48 år.
30:26
Klassiska stråk. Kanontorget var en samlingspunkt.
30:27
Vägenbanken växer mellan Händelö och Malmölandet 1975. (Den gamla bilden.)
30:28
Nu slår äldsta bensinmacken igen för gott. Shell-macken på Linköpingsvägen startade 1928 och stängde igen 1996. Bensinmacken vid Linköpingsvägen slår igen efter 70 år.
30:29
Klassiska stråk. Den gamla goda biotiden.
30:30
Badinrättningar i Norrköping. Små och enkla badinrättningar för allmänheten. Allmänheten fick bada vid privata badhus.
30:31
Hylinge Oppgård har varit i samma släkt sedan 1600-talet.
30:32
Personnummer. Tio siffror var det ingen som bekymrade sig över.
30:33
Debut för Spårvägens första kvinnliga förare. (Den gamla bilden.)
30:34
Det moderna stationshuset blev symbolen för nya tider. Stationshuset invigdes 1866.
30:35
Motorstadion på väg bort. (Den gamla bilden.)
30:36
Holmens Bruk laddar för 400-årsfest.
30:37
En fotbollssko som blev en aha-upplevelse. Bollen och Benet.
30:38
Norrköping – cykelstaden. Cykeln genom tiderna i Norrköping.
30:39
Penningflödet kring lyxiga Ållonö slott rent barockt.
30:40
Drottningens huvudstråk. Drottninggatan genom tiderna.
30:41
Nostalgiskatt fick nytt liv. En samling av stenkakor i Hjärt och lingsjukas förenings lokaler.
30:42
Vargens regnkläder höll i vått och torrt. Startade under 1890-talet och lades ner under 1960-talet.
30:43
Klassiska torg : I nöd och lust på Tyska torget.
30:44
Norrköpings Allmänna Idrottsklubb (NAIS) firar 100 år.
30:45
Klassiska torg : Stortorget före pulkabacken.
30:46
1950-talet i fokus då arbetareföreningen anordnade berättarkväll.
30:47
Industrilandskapet – återanvändning i stadsmiljö. Industrilandskapet omfattas av begreppet när nya verksamheter flyttar in i gamla industrilokaler.
30:48
Reklam från förr. Efter kriget ville alla konsumera.
30:49
Klassiska torg : Det var en gång torghandel. Nya torget.
30:50
Simonstorps järnvägsstation, det var här det började.
30:51
Tegnetorps lärarinna hade tjänstevapen.
30:52
Det forna Grymyr revs när nya Ektorp växte fram. (Engelholm, Högstad, Hagen, Högalund och
Fridsätter.)
30:53
Åke och hans Qvillingehistoria. Åke Stenliden, Åby.
30:54
Stor fest när barnen firade sin alldeles egna dag. Barnens dag.
30:55
Klassiska torg: Ett torg räddat åt vår tid. Gamla torget
30:56
Östra Stenby i blickfånget. Utställning om liv och leverne i Östra Stenby 100 år.
30:57
Kungsängen. En flygplats förskonad från de stora katastroferna firar 75 år.
30:58
Klassiska torg: Torget som blev trafikplats och Polishus. Kungstorget.
30:59
Söderköping sett ur kamerornas synvinkel. S:t Ragnhilds gille och privatpersoner visar fotografier
från ett svunnet Söderköping. Utställningen Söderköpingsminnen.
30:60
Bildskatt visades upp på Boglinatorpets 15-års jubileum i Östra Stenby.
30:61
Kommunpolitikern Eva Cox är van att gå i täten ända sedan barnsben.
30:62
Ove Isfält donerar 1319 Norrköpingsbilder till Stadsarkivet. ”Ett värdefullt tillskott”.
30:63
Gustavsbergshemmet på Sylten. För Syltenbarnen var alltid onsdagskvällarna speciella. Familjehem eller
fosterhem.
30:64
Graversforstunnlarna invigdes med dubbelspår i september 1964. De minns tunnelbygget ännu.
30:65
Holmen 2 var sist ut under gamla Hamnbron. Sista broöppningen 1959.
30:66
Vattengränd 2B. Bara spillror kvar av Peter Freudenthals barndomskvarter.
30:67
Då kan du vinna en guldring om du gissar när ringen i isblocket lossnar. På Tyska torget står återigen ett isblock med en ring. Tävling om när ringen lossnar från isen gjordes av Radio Nord 1961.
30:68
Spiran och Hjorten. Två gamla kvarter som blåstes bort. 1960-tal.
30:69
Färgfilmer och bilder av Gustaf Östman. Norrköping från förr lyfts fram och visas vid filmhyllan på
Stadsmuséet.
 
31200931:1
Hyrkuskverket var en del av dåtidens resecentrum.
31:2
Björn Borg simmade hem guld och ära till Norrköping. Sälhunden från Peking. Avled 89 år gammal.
31:3
Kolmårdens djurpark. Kamp mot tiden när delfinariet byggdes.
31:4
Sigrid Johnsons arv blev en stiftelse som ännu lever (Gunhild och Sigrid Johnsons stiftelse).
31:5
ÖLFA- och kulturarvspriset går till folklivsforskaren Jan-Eric Karlström.
31:6
Centrala kvarter under förändring. Kvarteren Spinnrocken, Lyckan och Aspen.
31:7
Chamberts park. En fickpark – mitt i city.
31:8
Viskärs fyrplats på Arkö är den första fyr i länet som blir byggnadsminne.
31:9
Knäppingsborgsgatan. Ansiktslyftningar. Jugendfasader fräschas upp längs med gatan.
31:10
Kolmårdens djurpark. Ingen 40-årskris för delfinariet …men tillkomsten var inte helt problemfri.
31:11
Området vid Bergsbron. Från kvarndrift och surbullar till visualiseringscenter. Ströms AB bildades 1966.
Ullspinneriet, AB förenade yllefabriker.
31:12
Småchockad vinnare av Radio Nord-ringen. Björn Wahrby från Stadsarkivet får guldringen från isblockstävlingen.
31:13
Holmen spelar upp sin historia. Holmen firar 400 år med att sätt upp ett nyskrivet historiskt spel i
Värmekyrkan.
31:14
Akustiska Rödbergets vänner inviger med en sånguppvisning efter fem år. Granitbrytning omkring 1900.
31:15
De laddar för historiskt jubileum. Holmen 400 år. 1609 vapenfaktori Kvarnholmen. Kråkholmen. Mässingsbruk.
31:16
Handeln under 100 år del 1: Det var enklare förr. Trädgårdsgatan 3 R. Nordin specerier och konserver.
Repslagaregatan OJ-butik.
31:17
50 år sedan blixten slog ned i Vånga kyrka.
31:18
Villa Fridhem 100 år. Sommarvilla för kunglig glamour. Kanske var det här på Fridhem som kron-
prins Leopold friade. Björn Ulvaeus inviger lekstugan vid Fridhem.
31:19
Handeln under 100 år del 2: När varuhusen kom till stan Konsum, Tempo.
31:20
Villa Fridhem. Kungligt 100-årsfirande. Kolmården.
31:21
Handeln under 100 år del 3: Före varuhus och gallerior. Rundströms järnaffär, Algot Holmbergs
fröaffär.
31:22
Handeln under 100 år del 4: Pendling till matvarorna. Holmström och Johanssons möbelpalats, Axel
Chamberts Möbelfabrik.
31:23
Handeln under 100 år del 5: Cirkeln är sluten. Skyltsöndag, Ramstens livsmedel.
31:24
Bengt Bjurström är ett barn av sin stad. Galgberget, Askebygatan 6, Sylten.
31:25
Handeln under 100 år: Vimmel av butiker på den Gamla goda tiden. Affärsstråket Hospitalsgatan, Röda
Fyren, Tvätt-Niga, Malmgrens foto, Wikbolandets Sparbank, Meeths damaffär, Haglunds, Falks
Konditori, Klingboms tobak, Athos herrkläder.
31:26
100 dramatiska färjeår. Drottning Victoria.
31:27
Holmen Paper: Låt Norrköpingsborna få sen denna syn igen, det vore ett sätt att förgylla vårt jubileum.
Kråkholmens kraftstation. Kraftverket bergsbron Havet. Vattenkaskader.
31:28
Jarméus styrde stan i över 20 år.
31:29
Fyrby koloniområde fyller 70 år. Norrköpings äldsta kolonier.
31:30
Carl Gullberg, Glasskung med varmt hjärta. Clacebolaget i Norrköping.
31:31
”Okända” hällristningar vid Himmelstalund är äldre än pyramiderna.
31:32
Skogsvallen i Simonstorp – festplatsen dit alla artister kom. I nästan 3 decennier har det kommit artister.
31:33
Huset från 50-talet på Kristinagatan rivs bit för bit.
31:34 a
Jarméus, Manne, pragmatisk politiker som många minns har avlidit 102 år gammal.
31:34 b Till Manne Jarméus minne. Hans insatser kan inte underskattas. Av (s) i Norrk. genom Claes Särevall
31:35
Katalanerna firar fortfarande handbollsguldet som de fick för 50 år sedan. Peter Ölander och C de F Arrahona.
31:36
På Björkudden i Kvarsebo har tiden fått stå stilla.
31:37
Nu fyller Fiskarn 80 år. Arne Fiskarn Axelsson. Gamle bandy- och fotbollsdomaren.
31:38
Cecilia Hassel är karl för sitt Löfstad slott.
31:39
En syn som blivit ovanlig. Rivning vid Olai Kyrkogata och Hantverkaregatan.
31:40
Framtiden växer fram. Spårvägen byggs ut från Ljura – Hageby.
31:41
Hunden Cilla s fynd "rena dynamiten". Spränglådor/kistor hittades i skogen.
31:42
Åke Erikssons lanthandel i Å återuppstår som museum.
31:43
Tåget stannar återigen i Kimstad. Ett riktigt klipp för Kimstad när pendeltågstationen blev invigd.
31:44
Simonstorpsdagen. Många vände tillbaka till sin hembygd.
31:45
Fyrbys äldste fyller 100 år. Karl-Erik Wahlquist har bott i Fyrby i över 90 år. Föddes under storstrejken 1909.
31:46
Fastigheten på Västgötegatan som ska bli mediehus. Där introducerades bland annat stadens första
mekaniska spinnmaskin i slutet på 1790-talet. Modernt public servicehus i anrik industrimiljö.
31:47
Hatten av för Holmen när jubileumspjäsen Bruket på Holmen hade premiär i värmekyrkan
31:48
Kommunalrådet Lars Stjernkvist utspelad av rådhuskompisen Mattias Ottosson, gitarrspel i Hörsalen.
31:49
Bra karl reder sig själv. Karl-Erik Wahlqvist fyller 100 år, han är född 1909 mitt under den pågående storstrejken.
31:50
Krokeks klosterkyrka. 1400-talsmur såg dagens ljus. Utgrävningar.
31:51
En ny park nära vattnet blir invigd. Universitetsparken vid Motala ström nedanför Dragsgatan.
31:52
Krokekskyrkans murar blir blottade efter 358 år.
31:53
Med Lindy i mål var guldet hemma. Guldmålvakten Torsten ”Lindy” Lindberg. IFK Norrköping.
31:54
Å vilken efterlängtad träff. Veteranbilsträff vid Å gamla lanthandel
31:55
Området vid Drags har sett förändringar komma och gå. Båtsläp, kvarn, textilindustri, universitetslokaler
och bostäder.
 
322009 – 201032:1
Kritpipa bland första fynden i kvarteret Lyckan.
32:2
Krig i Folkbladet - onödigt i NT. Skilda världar när tidningarna skrev om storstrejken 1909.
32:3
1969 - när innerstan var på väg att byta skepnad.
32:4
Holmen 400 år. Årtiondet som skakade bruket och Landskapet som blev en stadsdel. Torrläggning och rivning.
32:5
Vikbolandets äldsta timrade hus från 1606 totalrenoveras. Cirkeln är sluten. Fristads gästgiveri i Tåby.
32:6
Anrik borg får ansiktslyft. Frälsningsarmén vill att deras anrika borg får en ansiktslyftning. Senast var på 1970-talet.
32:7
På jakt efter Louis de Geers trädgård.
32:8
Holmen 400 år. Jubileum med pukor och trumpeter. Den beridna högvakten (Dragonmusikkåren) har
funnits sedan 1700-talet.
32:9
Holmen 400 år. Celebert firande av 400-åringen.
32:10
Kulturnatten. Dagen och natten när stan är ett enda stort vimmel. Första kulturnatten var 1986.
32:11
Bronsåldern grävs fram vid Rambodal.
32:12
En historisk resa i kvarteret Lyckans köksträdgårdar.
32:13
Så minns han tiden i Spiralen. Ingvar den ende som finns kvar sedan starten 1969.
32:14
Spiralen 40 år. Massor av folk trängdes vid Spiralens invigning.
32:15
Rivningshotet en myt. Holmenområdet hotades av rivning.
32:16
Stolta stad med Lasse Södergren: Louis de Geers trädgård på saltängen, där industrimannen anlade sitt palats och trädgård. Se Stolta stad ikväll.
32:17
Marieborg 75 år, del 1: Från Berga by till Marieborgs folkhögskola. Wadströms egendom blev ett statarhelvete. Folkhögskolans tillkomst i 1930-talets djupa kristid. Röster från de gångna åren.
32:18
När bio var det stora nöjet. När staden hade biografer i alla väderstreck.
32:19
Marieborg 75 år, del 2: Åren han lärde för livet.
32:20
Kulturarv blir bostadsrätter. … och här låg Holmens barnkrubba. Dalsgatehus från 1830-talet.
32:21
Marieborg 75 år, del 3: Kul på jobbet - varje dag i 35 år. Läraren Anders Thörquist berättar.
32:22
Marieborg 75 år, del 4: De kommer från olika håll och här hittar de sin väg.
32:23
Musikföreningen Crescendo och Ulf Lundkvist får årets Broocmanpris.
32:24
Samarien - En del av "Den goda staden". Vattenpumparna stod här i parken. Intill Karl Johans park.
32:25
Marieborg - skola med en annorlunda historia.
32:26
Journalisten Hans Ola Ericsson - Med kamera mitt i stormen. Utställningen Skeppsbrott på Arbetets museum.
32:27
Förändringens vind över Krusenhov. Krusenhovs marker ger plats för sågverk och järnväg.(Ostlänken)
32:28
Marieborg 75 år, del 5: Marieborg har varit en plats att växa på. Det kommer alltid att finnas
de som behöver folkhögskolan.
32:29
Nu får vi veta vad Louis de Geer odlade.
32:30
Bror-Tommy Sturk en stadsantikvarie med rötterna långt upp i norr.
32:31
Vilket klipp för Axel och Viggo. Biblioteket i Eneby återinvigt.
32:32
Idrottsmässan drog mer än radio Nord 1961.
32:33
Det tar steget in i Knäppingsborg. Lennart och Brittas kött m fl.
32:34
Här går 2000-talet fram över Bokhandelns och tidningens hus på Hospitalsgatan efter att
Magnentus tog över.
32:35
Här finns östgötaljuden som blir vårt kulturarv. Dan Malmsten från Kulturarv Östergötland.
32:36
Stadsmuseet tar över Lars Alderins bildskatt.
32:37
Kungsängens företagspark växer…och som ska inrymma Smedbys nya idrottsplats.
32:38
UngNT har kollat in vad som hände förr. UngNT besökte en pensionärsförening för att ta reda
på vad ungdomarna gjorde förr. Tonårsliv 1950-och 1960-talen.
32:39
Stefan Arrelid (Miljöpartiet) är inte nöjd med Kungsgatan.
32:40
Vår mest folkkäre vägrar bryta. ”Varg-Olle” 80 år. ”Jag har ju namnet kvar. Det är konstigt hur starkt
det fortfarande är”.
32:41
Om kända pappor i Norrköpings historia. Louis De Geer, Willem de Besche, Axel Chambert och Carl
Bergsten med fadern Per Wilhelm.
32:42
Varg-Olle hyllades av alla på motorfesten på sin 80-årsdag.
32:43
Varuhus och parkeringar var en del av tidsandan. När varuhusen kom till Drottninggatan. Konsum hade
förvandlats till Domus och lite längre söderut längs Drottninggatan fanns varuhuset EPA.
32:44
Norrköpings historia - ett musklick bort. Han kartlägger staden mellan promenaderna. Daniel
Hörnestam dokumenterar byggnaderna.
32:45
Historisk hemmahamn. Sökes: lokal för stadens bortglömda men stolta sjöfartshistoria.
Sjöfartsmuseum.
32:46
Kråkvilan byter namn till ICA Maxi Arena.
32:47
Kriminalvårdens nya museum. Nytt liv för skräckfyllt ”museum”.
32:48
Malmölandet aktuellt för mer etableringar. Björnsnäs kan vara aktuellt för etablering.
32:49
Entusiasterna som räddar Fristads gamla gästgiveri.
32:50
Jantelagen var inget hinder för ett levande nöjesliv. Livet på 1970-talet.
32:51
Seniorboende planeras i parken väster om Hultetberget i Kneippen.
32:52
Hamnbron invigdes för 40 år sedan. Står på bron som han byggde. 84-årige Hans Forsberg.
32:53
Norrköpings historia var hans hjärtebarn. Erik Ramsten.
32:54
Norrköpings cirkus. Cirkus hade stortävlingar i alla möjliga idrotter. Det låg vid brandstationen 1930.
32:55
Stum filmskatt får nytt liv. Gustaf Östmans filmer. Det Norrköping som gått. Magnus Höjer och Göran Isaksson.
32:56
Julhandeln var lugnare förr men lika motionskrävande. Julhandeln fanns delvis på Kungsgatan, Hospitalsgatan och S:t Persgatan.
32:57
Malmölandet är ett strategiskt område.
32:58
Ny aktör in i ett kvarter med anor av socker. Sockerbruket Planeten. Kvarteret Spinnrocken.
Bronsfastigheter AB.
32:59
Skorstenar som blivit en bristvara. Fabriksskorstenar.
32:60
Kungsgatan kan få spårvagn igen. / Nytt liv åt gammalt torg. Gamla torget kan ge ypperlig plats för uteservering mm.
32:61
Tindrande jul längs stadens största affärsgata. Kungsgatan. Karin Nordfeldts charkuterifirma. Apoteket Östgöta Lejon mm.
32:62
Hon ger Hamnkällaren nytt liv. Marin Can öppnar kafé och galleri.
32:63
Inte lätt hitta julstämning på dagens Hospitalsgatan.
32:64
Barbro Norling ser tillbaka på sina år med Norrköpingsrummet.
32:65
Städerna som inte nått fram till varandra. (Norrköping/Linköping). De har startat ett marknads-
föringsprojekt under en gemensam symbol.
32:66
Det är inte alls över nu. Sven Wernström skriver ny bok som inte är en självbiografi (men skulle kunna vara).
32:67
Gamla bankkyrkan blir festlokal. Östgötabankens lokal vid Tyska torget ska användas av Grand hotell.
Östgötabanken ska bli Grand Hotels nya festlokal.
32:68
Gamla rivningstomter på Väster ska få nytt liv. Höjden mellan S:t Persgatan och Kvarngatan, inramad av
Källvindsgatan och Klockgjutaregatan.
32:69
Ulf Svensson satte Kolmården på kartan när han bestämde sig för att bygga Kolmårdens djurpark.
32:70
100 år idag: Kommunal --- och en konferens i Norrköping lade grunden till bildandet. 23 januari 1910 togs beslutat att bilda Svenska Kommunalarbetareförbundet.
32:71
Malmölandet uppe på agendan igen.
32:72
Spårvagnar döps efter lokala profiler som Gunnar Nordahl, Tjadden Hellström, Pekka Langer och Edvin Adolphson.
32:73
Bengt Nyholm (Zamora) - ett liv i sportens tecken. Fotbollsmålvakt i IFK Norrköping fyller 80 år. Ett liv i sportens tecken.
32:74
Parkleken var en del av idén om svenska folkhemmet. Folkparken, Vasaparken,
skrammelplatsen vid Oxtorget och Parkleken i Ljuraparken.
32:75
Om tre månader är det valborg. Insnöade.
32:76
Bengt Nyholm (Zamora) - " På söndag ska du stå i A-laget". Så började det för fotbollsmålvakten i IFK Norrköping fyller 80 år. Så började det 1944.
32:77
Rekordvintern för 45 år sedan lamslog det mesta. Vintern 1965-1966 var både lång och rejält sträng.
Det slogs köldrekord. Men årets vinter ska enligt all statistik vara ännu värre.
 
33201033:1
Strykbrädan på Holmenområdet blir ett tillväxtcenter.
33:2
En anrik del av Norrköping som ska förändras: Nu får Kalvhagen nytt liv. Området mellan
Strömsholmen och Grand Hotel. Poliskammaren, lasarett och stadens polis.
33:3
Inte bara minareter. Synagogan i Göteborg.
33:4
Magnentus på köphumör: En rejäl dos Norrköpings historia har bytt ägare. Kalvhagen. AB Magnentus har köpt Trädgårdsgatan 6, Drottninggatan 15 och Trädgårdsgatan 6. Kvarteret Lokatten.
33:5
Rivningsminnen. Alla dessa idéer som aldrig blev av på Västgötegatan. Garvaregatan och Bredgatan.
33:6
Kungligheter och kändisar har stannat vid gästgiveriet i Åby. Kvillinge socken.
33:7
Snålblåst och vargavinter genom historien: Snö och köldknäppar är en del av vår vardag.
Västra Promenaden, Drottninggatan vid Hörsalsparken, Strömmen och Tyska torget.
33:8
Rivningsminnen. Stora hål efter de rivna husen i Skolgatebacken. Societetshuset, KFUM-huset, Svarta huset och Tobaksmonopolet.
33:9
Ståhls får bakläxa på Knäppingsborg.
33:10
Kvarteret Torget vid Refvens grund: Utfyllt strandområde ska fyllas med hyreslägenheter.
Ohlssons ångbageri, Kallbadhuset och Strömparken.
33:11
Byggbom runt Norrköping: Både Styrstad och Svärtinge ska växa. Tingsstuga, kyrkby, Lösings härad och Östra ryssnäs.
33:12
Rivningsminnen: Alla planer blir inte verklighet. Kvarteret Järnstången. Östra Promenaden, Trädgårdsgatan, Tyska skolan, gamla brandstation, Hyresbostäder och Torggatan.
33:13
Skamfläckar suddas bort: Surdegar till rivningstomter på gång att få nytt liv. Kvarteret Lyckan, Hötorget, kvarteret Aspen, Tuppen, Garvaregatan och Hantverkaregatan.
33:14
Kvarteret Krogen: Karl Johansskolan ska få sällskap i kvarteret. Luntgatan, Slottsgatan och Plankgatan.
33:15
Rivningsminnen: Krampaktiga bevarandeförsök på Saltängsgatan. Scheriniska huset, Godsgatan,
W6-huset, Hemgården, Anderzenska höghuset, Stenhuset och Cavallamagasinet.
33:16
Åke Stenlidens bok om "Qvillinge" går som smör i solsken.
33:17
Stadens äldsta begravningsplats: Hörsalsparken - framtida stråk mellan centrum och Campus.
Gamla torget ska kopplas samman mer med Drottninggatan.
33:18
F13. Robust Bestämd Mystisk Vacker. Bråvalla flygflottilj. Saab J35 Draken.
33:19
135 Draken fyller 50 år. F13 först att utbilda på "världens vackraste plan". Bråvalla flygflottilj.
33:20
Rivningsminnen: Långtidsparkering i kvarteret Lyckan. Kristinagatan och S:t Olai kyrkogata.
33:21
Utgrävningar visar på medeltida åker. Orangerigatan/Saltängsgatan. Louis de Geers trädgård visade sig vara en åker från 1400-talet.
33:22
Norrköpings synagoga. Nybakat i nybygget. Paus i renoveringen för brödbakningskurs.
33:23
Nya Torget kan få nytt liv: Nygamla tankar om ett stort och ödsligt torg.
33:24
Rivningsminnen: Tårtbiten skapade rabalder. Norr Tull. Luntgatan, Kungsgatan. Bråddgatan och Vattengatan.
33:25
Rotmosestan - en idyll med häckar och snickarglädje. Ektorp, Annedal, Lindbo och Karlberg.
33:26
Rivningsminnen: Vildmarken på Saltängen. Jungfrugatan, båtsmanstorp och kafe kastanjen.
33:27
Han ger upp sitt livsverk. Lars Carlsson stänger Gasverksmuséet efter 22 år.
33:28
70 år sedan den tyska invasionen av Norge och Danmark. Axel minns den tyska invasionen.
33:29
Nya gångstråk i gamla kvarter. Gamla torget, Hörsalsparken och Skvallertorget.
33:30
Nytt liv i innerstan. Anrikt kvarter ska vara en del av stråk i innerstan. Gamla torget. Stadens rådstuga, Tvål-Jockes hus, stadens gillestuga och Eschelsonska huset.
33:31
Rivningsminnen: Lilla huset på Knäppingsborgsgatan. Kvarteret Skeppet (Kristinagatan –
Knäppingsborgsgatan), tapetserarverkstad och Nya torget.
33:32
Norrköping en liten storstad. Stenstaden - uppstickare när liten blir stor. Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Göta hotell och Östergötlands enskilda bank.
33:33
Vimmans kapten Curt-Åke Wahlin är död.
33:34
En gång stjärna alltid stjärna. Bengt "Zamora" Nyholm.
33:35
Kallbadhus ska bli en valmagnet. Oppositionens iskalla löfte. Refvens grund och Spångbron.
33:36
Rivningsminnen: Minnen av ett industrilandskap. Lindövägen och Tegelängsgatan. Vargen, Hugin, Lithografen och Manus mjölkmaskinsfabrik.
33:37
Weine Örtegren med hjärta för Norrköping.
33:38
Till minne av Weine Örtegren, målarmästare.
33:39
Ett kvarter med tradition av vin, krut och bowling. Kvarteret Gripen. Ringbaren och Hörsalsparken.
33:40
Rivningsminnen: Kvarteren kring S:t Persgatan. Kopparkypen, Dalen och kvarteret Berget.
33:41
När Norrköping var landets fjärde stad. Tidsdokument från en försvunnen tidsepok. Under
kvällarna gick Norrköpingsborna gata upp och gata ned på stadens huvudstråk, Drottninggatan. Eller
”Draget”, som gatan oftast kallades.
33:42
Anrik Tidningsgård försvinner. Innergården till gamla NT-huset på Hospitalsgatan rivs.
33:43
Rivningsminnen: I de gamla Grytskvarteren. Ringdahls hörna. Smyg In. Västra Grytsgatan och
S:t Persgatan.
33:44
Kvinnojourens hus: Här ska byggas hotell med plats för 80 rum. Kvarteret Spinnhuset. Packhusgatan.
33:45
Tema hällristningar i Rådhusets finrum. De nya mattorna i Rådhuset har hällristningar som motiv.
33:46
Rivningsminnen: Gata för auktioner och pantare. Generalsgatan.
33:47
Den stora förvandlingen. Industrilandskapet - från förfall till stor förnyelse. Visualiseringscentret. Från surbullar till studenter.
33:48
Rivningsminnen: Här skulle ingen bo. Öster om Ingelsta. Pilgatan, Murar Jonssons gränd,
Verkstadsgatan, Verkmästaregatan och Janssons gränd.
33:49
Livkronan "går i pension" och stänger i Norrköping. Försäkringsföreningen.
33:50
Polhammars nattklubb Palace blev den största utanför Stockholm. Palace lägger ner sin verksamhet 2010.
33:51
Rådhuset 100 år. En hundraårig överlevare firas.
33:52
Rivningsminnen: Variation i Gjuteriet på Stockholmsvägen. Söderströms gjuteri. Ramas in av Stockholmsvägen, Bergslagsgatan, Tulegatan och Bråbogatan.
33:53
Kommunen säljer kvarter för bostäder. Kvarteret där Karl Johanskolan ligger. Karl Johanskolan blir kvar Plankgatan och Smedjegatan.
33:54
Striden om Göta Kanals hamn mot ostkusten. Bitter kanalstrid slutade till Norrköpings nackdel 1700-talet.
33:55
Nya rön om judarnas genetiska historia.
33:56
Rivningsminnen: Krogrundan som försvann. Västgötegatan, Tirols och ABF. Spångkällaren,
Sandgatan – Garvaregatan. Nordstjernans kvarter.
33:57
Jag är bara glad att jag överlevde. Hatten av för Rolf Sjögren. Stadsarkivarie i Norrköping fyller 60 år.
33:58
Klassiskt matställe ska säljas. Café Röda Stugan på Sjötullsgatan. Norrköpings hamn. Ulla Winblad sägs ha arbetat här.
33:59
Lasse Södergren minns barndomens sommarlov. Avslutning med fägring stor ledde till sommaren.
Himmelstalundsbadet. Ljuraparken. Esterön. Unnerstad. Sanden. Kollo. Amaranth.
33:60
Parken Kalvhagen. Här ska framtiden bli kaféer och restauranger. Tullhuset och Strömsholmen ska knytas ihop med en gångbro. Kalvhagen utvidgas ner till Strömmen över Hamngatan.
33:61
Karl- åke Bredenberg. Med journalistisk och personlig integritet. Minnesord. Politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen på Norrköpings Tidningar avled 2010.
33:62
Rivningsminnen: Men hur stod de egentligen ut. Kvarteret Enväldet. Bråddgatan. Teater-City.
33:63
Tidningshus får nytt liv. Hospitalsgatan. Kvarteret Pelikanen.
33:64
Sessorna på Fridhem (Getå) gifte sig med Europa. Frieriet som kom av sig, Stegeborg. Han tog tyglarna D’Aumont gömde sig på Löfstad 1804.
33:65
Rivningsminnen: Här planeras för framtida rivning. Södra Butängen. Mellan järnvägen och Fredriksdals-
gatan. Ståthögaleden.
33:66
Lasse Vävare/Lars Andersson har avlidit 2010.
33:67
Han vävde stans historia Lasse Vävare Andersson. Minnesord. Avled 2010.
33:68
Röster både för och emot nybygget vid Strömparken.
33:69
Kamp om anrikt hus. Önskemål om att bevara Norrköpings sjöhistoria. Tullhuset vid Hamnbron.
Skeppare Societeten.
33:70
Alltid lika angeläget. Ove Isfält fotograferar Norrköping för framtiden. Linköpingsvägen och Norrtull.
33:71
En gammal pärla väcks till nytt liv. Gästgiveriet i Fristad Vikbolandet.
33:72
Uteserveringar genom tiderna: Strömsholmen - en anfrätt diamant.
33:73
Hans Zimmergren överger Rådhusklockorna.
33:74
Uteserveringar genom tiderna: Skogsnära fika vid Vrinnevi. Vrinnevi ladugård byggdes om till café.
33:75
Små fynd vittnar om forna liv. En resa 400 år ner i historien. Trädgårdsgatan.
33:76
Nya bostadsrätter byggs och planeras i centrala Norrköping, Saltängsgatan av Riksbyggen.
33:77
Lotorpspojken vars verk varar. Bengt Lindros arkitekt. Kaknästornet och bostadshus i Norrköping.
33:78
Kvarteret Ruddammens historia. Med spår från 1600-talets Norrköping. Vasaslottets historia i Norrköping
blev kort. Det brann ned 1604. Norrköpingshus. Hedvigs kyrka. Fattigvårdsanstalt. Handelsgymnasium.
KFUMs ungdomsgård.
33:79
Uteserveringar genom tiderna: Allsång - poppis även förr. De höll till vid Kakhuset, Norra Promenaden.
Allsångsledare var t ex Gösta Elweroth och Nonne Hall. Där Vasaparken ligger idag låg serveringen
Fridtunatäppan.
33:80
Runsten i gränsland för handelsområde. Ingelstad – 1000-årig runsten i gränsland för
handelsområde vid Vilhelmsbergsbäcken. Här vill Biltema bygga nytt varuhus.
33:81
Inget gåvobrev finns för Himmelstalund. Norrköpingsborna vill hejda byggnation på Himmelstalundsfältet.
33:82
Paradvåningar i centrum. Nygatan 51 – Bostadsföreningen Hornet firar sin egen hundraåring
Huset är Jugend och uppfört 1910. Åttamansbyggningen.
33:83
Uteserveringar genom tiderna: Sommarkafé på Oxelbergen. Odalgatan.
33:84
Huset som försvann. Från rivningstomt till dyra och Strömnära bostadsrätter. Saltängsgatan – Godsgatan. Scherinska-Adelswärdska huset, kvarteret Gubben.
33:85
Uteserveringar genom tiderna: Röda stugans epok. Bredvid Roddklubbens båthus på Hospitalsholmen
låg den.
33:86
Rune "Koven" Sandberg har gått bort. Norrköpingsidrottens profil.
33:87
Baktankar. Nybakat i Knäppingsborg när Bagarstugan flyttar. Knäppingsborg.
33:88
Socialdemokraternas år vid makten. Lena Lundblad (moderat), Manne Jarméus (socialdemokrat).
33:89
Uteserveringar genom tiderna: Färgargården - ett ihopplock. Mangårdsbyggnaden ursprungligen från
Lida gård i Smedby. Folkparkens paviljongbyggnad centrum för picknick.
33:90
Tracks tackar för sig. Kaj Kindvall har gjort fler än 1000 program.
33:91
"Tracks" läggs ner. Kaj Kindvalls klassiker slutar efter 26 år
33:92
Tavlan (Konung Davids orkester av Pehr Hörberg) som gick upp i rök visas på Kyrkans museum
Mindre kopia av tavlan som brann upp i Rådhusbranden 1942.
33:93
Miljardsatsningen på Malmölandet. Här bygger Holmen det som ska bli Skandinaviens största sågverk
intill Krusenhofs gård.
33:94
Norrköpingsrummets eldsjäl Barbro Norling har avlidit.
33:95
Stig Sundström. Mannen som tjänat Folkbladet i nästan 70 år. Hans fotograf Gunnar Bonnevier.
33:96
Synagogan återinvigd.
33:97
Historisk dag för synagogan som har återinvigds.
33:98
Populärt i Knäppingsborg. Fullt av liv i den forna snusfabriken. Röda Lacket. Norins ost, Swartziska
verket och Fiskmagasinet.
 
342010 – 201134:1
Uteserveringar genom tiderna: När Grogglunden (Groggelund) gjorde skäl för namnet. Hörnet Hagebygatan – Sankt Olofsgatan och Dagsbergsvägen – Södra Promenaden.
34:2
Idrottsvärldens vardagshjälte. Rune "Koven" Sandberg har avlidit.
34:3
Stora förändringar i ett äldre stadsplanemönster. En pylon ska bort. Hötorget. Forna stadsplanket.
34:4
Uteserveringar genom tiderna: Här såg man staden växa. Syltencaféet.
34:5
150 år att fira - men nu vill Norrköpings Arbetareförening få in ungt blod.
34:6
Sara har ett gott liv. Än är inte alla sånger sjungna. Baptistkyrkan, sångkören Klippan (Klingkören Såppan) 125 år.
34:7
Norrköpings pappersbruk är enomrma vattenslukare. Skärblacka och Braviken.
34:8
Byggherren som kom hem från USA. Centric-huset/hotellet - Otto Mogergs version av skyskraporna.
34:9
Nu skulle Pehr Swartz fyllt 150 år. Utställning av hans tavlor på Norrköpings konstmuseum.
34:10
Donator Swartz hyllas.
34:11
Brunnssalongens beskyddarinna Birgit "Bibi" Gejvall Seger har avlidit.
34:12
Politik ska inte vara ett yrke. Mattias Ottosson om åren som kommunalråd. Frågan han låg sömnlös av och framtiden.
34:13a
Premiär: Spårvagnen rullar mot Ringdansen. Utbyggnad av spårvagnen till Ljura-Hageby.
Vändplats för spårvagnen vid Fridvalla i Östra Eneby, Ringlinjen vid Norr tull, Hörsalen, Bergsbron och Drottninggatan.
34:13b
Från garveri till morgondagens tv-hus. Nya SVT-huset i Norrköping invigt.
34:14a
Norrköpings Arbetareföreningen firar 150 år.
34:14b
Arkitekten som gav oss platser att gråta på. Teaterarkitekten Axel Johan Anderberg. Ritade
Östgötateatern/stadsteatern.
34:15
Vinnaren som inte fick någon seger. Jörgen Rundgren summerar sina år som oppositionsråd.
34:16
Ny och omfattande rivning på gång i varuhuskvarteren. Drottninggatan. Varuhusen tar större plats.
Lundbergs vill riva huset där Södra päls fanns och bygga passage till Spiralen 2 och Ströget.
34:17
Fynd görs i Spinnrocken. Fynd som kritpipa och ostindiskt porslin från 1700-talet hittades vid utgrävning vid kvarteret Spinnrocken.
34:18
Kv Tulpan. Historien om tegelhuset. En rest från Lithografen omgivet av Spiralen 2 m fl.
34:19
Vänskap som varat i 90 år. Synskadades vänner i Norrköping.
34:20
Ridån går ner för 1800-talet. 20 miljoner ska göra Östgötateatern modern.
34:21
En stad i en helt annan tid. En stad i ständig förvandling. Spiran, Nermans bokhandel, Hellmans
Yllefabrik, Sexstyverkrogen på Himmelstalund och Tabernaklet.
34:22
Äntligen på spåret. Spårvägen till Hageby.
34:23
Nya radhus i gammal miljö. Nytt p-hus med radhus i fågelperspektiv. Västgötegatan - Garvaregatan (Trångsund). Frälsningsarmens ångkök och Mäster Påvels gränd.
34:24
Här ska ett torg växa fram. Kungsgatan - Kvarngatan.
34:25
Storindustri mitt i City. Gamla Lithografen föddes i varuhuskvarteren. Kvarteret Tulpan.
34:26
Gamla skolan: Barn av den gamla skolan. Hedvigskolan där Allégatan på Saltängen går ut
mot Norra Promenaden numera Saltängsgatan.
34:27
Därför heter det Varvsgatan och kvarteret Skeppsdockan.
34:28
Norrköping för 100 år sedan. Gamla stadskartor visar oss staden för 100 år sedan. Kråkholmens kraftstation, Post- och telegrafstationen, spårvagn över Stortorget, huset i Dalen hörnet Västra S:t Persgatan-Dalsgatan, innan Adelfiakyrkan och Gamla stationen.
34:29
Gamla skolan: Hem och familj var flickans lott. Matteusskolan i Norra promenaden.
34:30
Historiens vingslag i maktens boning. Rådhuset 100 år.
34:31 (Saknas)
Ett hotell växer fram. Hospitalsgatan 5 får ett boutiquehotell 50 meter från Drottninggatan.
Köpmannen Alvar Samuelsson hade sin klädbutik här.
34:32
Andersénska huset får snart jämbördigt sällskap. HSB har tagit första spadtaget i kvarteret Gubben.
Saltängsgatan.
34:33
Ingelsta är avskyvärt. Stadsarkitektens betyg på Norrköping - ganska skiftande. Dag Johansson stadsarkitekt.
34:34 (saknas)
Gamla skolan: Inga skor - ingen skola. Marielundsskolan vid Stockholmsvägen.
34:35
Här ska byggas något som Norrköping aldrig förr sett. Parkeringshus med bostäder. Garvaregatan.
34:36
Norrköpings 1900-tal på film. Norrköping presenterar sig-filmen är nu klar. Stadsarkivet och Stadsmuseet har tillsammans gjort en film om Norrköping.
34:37
Norrköping presenterar sig på dvd. Stadsarkivet och Stadsmuseet har tillsammans gjort en film om Norrköping.
34:38
Åter till 1970-talet. Tidsbilder från en stad i stor förändring. Motala Ström. Det har gått 40 år och mycket
vatten har runnit under broarna i Strömmen sedan dess. Sockerbruket Gripen, Restaurang Hamnkällaren
invid Hamnbron, parkeringshuset Ankaret, Tuppen-emblemet, Standard hotell, lagret till systembolaget
och hyrkusken Evald Fredriksson.
34:39
Norrköpings ende Nobelpristagare. Här är berättelsen om Hannes Alfvén. Född vid Nya torget
34:40
Gamla skolan: Lärarens galoscher spikades fast. Oskarsskolan ligger vid Prästgatan – Skepparegatan.
34:41
En textilstadens dotter. Margareta Wahren född Westerholm. Tegelborgen Bredgatan –
Tunnbindaregatan.
34:42
Muren som ska öppnas. Knäppingsborg.
34:43
Beskrivningar av Norrköping. Staden i prosa och poesi. Olof Sundelius. Per Daniel Amadeus
Atterbom, Gustaf Hellström, Hjalmar Lundgren och Edvin Adolphson.
34:44
En inblick i den judiska församlingen.
34:45
Gamla skolan: Skräckfylld tandvård på Kristinaskolan
34:46
Startplats Hörsalsparken - här börjar stråket mot Skvallertoget och Campus.
34:47
Lämningar från 1600-talet funna i kvarteret Gubben. Mynt, kritpipor, keramik och holländskt tegel.
34:48
Stilfullt på sparlåga. Synagogan i Norrköping.
34:49
Gamla skolan: Baddamerna skötte tvagningen. Flickskolan S:t Olof låg vid Kristinagatan/Knäppings-
borgsgatan/Olai Kyrkogata/Skolgatan.
34:50
Borgias veterander missar inte bandyns heliga dag. Lennart ”Loppa” Almgren, Sven ”Boll-Kalle”
Karlsson och Åke ”Moset” Johansson.
34:51
Seniorer sugna påa att jobba……och 83-årige Bernt har inga planer på att sluta.
Bernt Karlsson ägare av Bernts Herrshop på Hantverkaregatan tidigare i ett
rivet hus på Hospitalsgatan.
34:52
Kaj Kindvall tar farväl av "Tracks".
34:53
Gamla skolan: Två skolor på Plankgatan. Karl-Johan skolan och Berzeliusskolan.
34:54
Här möts dåtid och nutid i Swartzarnas gamla kvarter. Mjölkvarnen i kvarteret Knäppingsborg.
34:55
"Ungjävlarna" som blev NHL-stjärnor. Bert Ferin och Christer ”Nitte” Nilsson från Vita Hästen.
34:56
Gamla skolan: Långdragen skolprocess i Lindö.
34:57
Anrikt kvarter i väntan på en förvandling. Varvet får ett lyft. Fleminggatan och Hamngatan. Mobilgas
vid Torggatan ersättare för Krooks Petroleum ersattes av Esso.
34:58
Gamla skolan: Folkskola - Lugg och svärord? Karlshovsskolan och Villastadsskolan.
34:59
Norrköpings textilepok - från slutet till början. Strömma Sweden AB.
34:60
Stadsmuseet. Än dånar maskinerna från Norrköpings textilmaskiner.
34:61
Med kameran i högsta hugg. Inge Hallberg 85 år.
34:62
1971 - En stad på jakt efter sin identitet. Spelhall med Bingo idag filmstaden. Holmens barkeri längs
Kvarngatan. Pollettbössorna. Centralbadet färdigställs. Stadssanering.
34:63
Stig tröttnade aldrig på att skriva. 1925-2011.
34:64
Reportern som blev sin tidning trogen. Stig Sundström.
34:65
Strömparken. Nästa vår kan fisken vandra genom parken.
34:66
Gamla skolan: Skolan som klassmarköer. Östra flickläroverket eller Malmska skolan vid Östra Promenaden. Swartziska friskolan.
 
35201135:1
Gamla skolan: Minnen av Moa. Lilla Holmstaskolan.
35:2
1820 Plöjde hans hjulångare Bråvikens vatten. Hammarsten - pionjären för stadens stolta ångbåtsepok.
Hjulångaren Prins August. Såldes till Motala varv. Kvarteret Dockan.
35:3
Sveriges modernaste jazz- och ungdomsklubb. Jazzklubben Flamingo blev en stor succé.
NT-journalisten Sören Larsson låg bakom. Gunnar Källmans kvartett med saxofonisten Palle Eriksson.
35:4
Operettprofilen Berndt Uthas har avlidit. Berndt Uthas avled 30 januari. Operettprofil.
Norrköpings operettsällskap.
35:5
Som en musikalisk uppslagsbok. Bendt Uthas avled 30 januari. Skandiateatern.
35:6
Gamla skolan: Från överklasskola till Alstom. Pihlska skolan.
35:7
Lyhörd musikalisk tolkare. Berndt Uthas avled 30 januari. Arbisteatern.
35:8
Nya bostäder på historisk plats. Tekniska skolan. Från skola och skrotupplag till moderna bostäder som byggs av företaget Sverigehuset. Hörnet av Saltängsgatan – Orangerigatan.
35:9
En föredömlig och välskräddad Higgins. Berndt Uthas avled 30 januari.
35:10
Liisa Chaudhuri sökte ständigt nya horisonter. Utställning på konstmuseet 2000. Avliden. Hon blev
90 år gammal.
35:11
Årets bild. Fotot - nyhetsmediet som säger mer än tusen ord. Rock-Ragge. Sven Carlssons korvkiosk
vid Oscar Fredriks bro. Östra station, tåg till Vikbolandet, Söderköping och Valdemarsvik.
Rivningen av Vasavallen.
35:12
Alltid lika populär. Berndt Uthas avled 30 januari.
35:13
Ett helt liv med familjens handelsträdgård i Fyrby. Dalaborg. Asta och Sven-Olof Andersson. 90-årsjubileum 21 februari 2011.
35:14
En skåning kom till stan. Lennart Persson 80 år. Före detta fritidschef. Trogen kamrat till IFK Norrköping.
Byggandet av sporthallen första uppdraget.
35:15
Sjöfart som gav eko i Europa. Motala Varv - landets största varvsindustri. Ångfartyget Svea och Linköping.
35:16
Nytt liv för anrik Norrköpingsskola. Märkbara förändringar på gång vid Kristinaskolan. Musikskolan/Kulturskolan.
35:17
Världssensation i Norrköping. 1878 sjösatte Motala Varv världens första oljetanker. Zoroaster.
35:18
En tiger som låter musiken tala. Hela hans liv var musik. Jan Olof ”Janne” Lindstedt. Kapellmästare.
Medarbetarna på Östgötateatern minns honom.
35:19
Var det nå'n som nämnde Zlatan. När den störste gästade parken. Gunnar Nordahl.
35:20
Norwegian Wood. Mästarens målningar tas fram.
35:21
Begåvad musikant med publiktycke. Jan Olof "Janne" Lindstedt. Avled den 2 mars.
35:22 a
Teaterns musikaliska hjärta. Jan Olof "Janne" Lindstedt. Avled den 2 mars.
35:22 b
Gravfält mellan Fjärilsgatan och Kungsängsleden, vid Kungsängens industriområde.
35:23
Knäppingsborg gör skäl för namnet. En påbörjad kunglig borg eller kastal under tidig medeltid.
35:24
En ny stad för de nya välanpassade invånarna.
35:25
Från Holmviks skiss - till en kunglig invigning. Louis De Geer, konsert- och kongresshus. 25 år
sedan idén om Louis de Geer lanserades. Kommunstyrelsens ordförande Kaj Krantz kom
överens med bland andra Lundbergs vd Ulf Löf.
35:26
När Hageby byggdes del 1. Gammal jordbruksmark blev till Norra Hageby. Vrinnevigatan, Elementhuset,
Boda, Ståthöga, Egna hem.
35:27
När Se kom på besök. Skrammelplatsen vid Oxtorget var unik. Bildtidning Se var på besök när bygglekplatsen var ett faktum.
35:28
Ulf Eklöfs storsatsning på lägenheter vid Strömmen. Fleminggatan - Hamngatan - Torggatan - Tre Prinsars gränd. Kvarteret Varvet, Bellevue hotell. Göta Hotell (Grand). Funkishuset.
35:29
Kvillinges förflutna tecknas i Torsten Anderssons textantologi. Kafe Rosenhill. Freese & Brunos yllefabrik.
35:30
När smalspåret (järnväg) gick genom östra Hageby. Hageby Centrum. Hageby gård. Snickaregatan och Mamregatan.
35:31
1:a Maj år 1971. Palme lockade rekordmånga till Folkets park.
35:32
100 år i Kvarsebo berättas i ny bok. Hugo Forsberg och Jan Moberg från Kvarsebo hembygdsförening.
35:33
Stor ombyggnad av anrika restaurang Knäppingen. Candle Light Club.
35:34
Östgöta Enskilda Bank 150 år. Rånare och försnillare i härlig bankhistoria.
35:35
Georg Danchwardt uppskattad domare avled 2011.
35:36
Varuhusen får ny passage. Lundbergs river byggnaden där Södra päls fanns på Drottninggatan.
35:37
Tuppen tillbaka i stan. Nya textilier med Tuppenmärket och Norrköpings Stadsmuseum.
35:38
Kv Spinnrocken ska grävas ut. Arkeologiska utgrävningar innan Lundbergs bygger.
35:39
Bremen har gåtti pension. Norrköpings enda världsunika spårvagn går i pension; En 1998 inköpt prototyp till världens första låggolvsspårvagn från Bremen, modell M 98.
35:40
Fotografen Lars Alderin avliden. Drev Östra Foto. Donerade 2009 sitt bildarkiv till Stadsmuseet.
35:41
Äldsta kända fotot av Norrköping (troligen 1845) visar Strömmen och swartziska huset vid Gamlebro. Fotot funnet i Östergötlands museum, Linköping. Taget av stockholmsfotografen Johan Wilhelm Bergström.
35:42. Gamla Valltorp stod kvar till en bit in på 1960-talet. Ursprunget till Hageby som stadsdel är köpet av hemmanen Hageby och Vallby i S:t Johannes socken 1912.
35:43-44
Nöjesprofilen Axel Pettersson har avlidit. "Acke på Smyget" drev bl.a. Smyg In på Grytsgatan.
35:45
Nya idéer för Strömsholmen.
35:46
Guidad visning. Kv Spinnrocken ska grävas ut. Arkeologiska utgrävningar innan Lundbergs bygger.
35:47
Många har lantliga rötter. Lasse Södergrens personliga berättelse om sin släkthistoria.
35:48
Kyrkomark med anor från 1100-talet. Hörsalsparken och S:t Johannes historia.
35:49
Saltängen kan bli ditt nya lummiga vardagsrum.Vision om ett nytt Saltängen skissat av Stadsbyggnadskontoret.
35:50
Nyöppning av ABC-bron i Skärblacka försenas.
35:51
Bok om Krokeks kloster klar.
35:52
Hörsalsparken-viloplats med medeltida historia. S:t Johannes kyrka och kyrkogårds historia.
35:53
Kolmårdens marmorbruk. I djupet av Kolmårdens nedlagda marmorbruk jobbade Ivar "Iffa" Svensson
nästan hela sitt liv.
35:54 a-b
Paradisets lustgård blommar i Styrstad. Skolbarn målar scener ur passionshistorien och från paradiset med Adam och Eva. Konstverken inköpta av konstmuséet 1951.
35:55
Snickarn Axel på Ingelstaområdet kommer förmodligen att förstöras. Konstnären Andraes Hidvegis monumentalverk som reklam för Essell:s Heminredning. Koppargatan 12.
35:56
Pehr Hörbergs måleri presenteras på en DVD.
35:57
Niklas Czerhalmi är ny chef för Arbetets Museum som firar 20 år.
35:58
Vacklande språkbruk. Ändelsen -sta eller -stad i ortnamn.
35:59
Gamla kvarter grävs upp. Saltängen, kv Paraden, kring Skvallertorget/Västgötegatan samt kv i City tas över av arkeologer.
35:60
Fisktrappa i Kvarsebobäcken. Kvarn och kvarndamm i Kvarsebo.
35:61
Folkbladets mångårige chefredaktör, Torsten Nilsson, fyller 75 år.
35:62
Ingrid Luterkort är död.
35:63
K-märkta tennishallen renoveras aktsamt.
35:64
1940-talsminnen om skelett i Hörsalsparken.
35:65
Släkten är bäst. NT´s bilaga om släktforskardagarna i Norrköping 27-28/8 2011.
35:66
Släktforskardagar i Norrköping.
35:67 a-c. Utgrävningar i kvarteret Gubben.
35:68
Konstnären Jan Svenungsson verk: Nio skorstenar placerade runt om i världen.
35:69
Konstnären Owe Pellsjö har gått bort. Mannen bakom bl.a. skulpturgruppen Gycklaren, Giganten och Jonglören.
35:70
Skådespelaren, regissören, läraren, författaren och radiomedarbetaren Ingrid Luterkort har gått bort.
35:71 a-b
Spännande fynd från 1600-talet. Arkeologiska utgrävningar på Saltängen, kv Gubben, där Louis De Geer hade sitt stenhuspalats.
35:72 a-b
Mattias Stenberg. Stadsplaneraren som vill förändra Norrköping.Stadsplanering.
35:73
Gammal skeppsdocka kan bli en attraktion. Navet i Hammarstens varv.
35:74 a-b
Rester av 1700-talsmåltider grävs fram vid Saltängsgatan. Arkeologiska utgrävningar av Louis de Geers domäner. Här i kv Gubben.
35:75 a-b
Från Kronan till Cnema - ett århundrade med biografer. Norrköpingsbiografernas historia.
35:76
Ströja var bebott redan på 600-talet. Arkeologiska utgrävningar på Malmölandet.
 
362011 – 201236:1
Området kring Björnviken kräver helhetsplanering: Herstadberg, Loddby, Björnviken, Bredudden, Stridsudden.
36:2
Många gröna projekt ska nu bli verklighet. Parker i Norrköping.
36:3 a-b
Sara Classon fyller 80 år.
36: 4
Konstnären Owe Pellsjö har gått bort. Mannen bakom bl.a. skulpturgruppen Gycklaren, Giganten och Jonglören.
36: 5 a-c - 8 b
Marvikens kraftverk byggdes som ett körnkraftverk, men blev till slut ett oljekraftverk.
36: 9
Centralmagasinet i konkurs.
36: 10 a-b
Fastigheterna rivs i kvarteret Spinnrocken.
36: 11
Nybyggnad i kvarteret Stenhuset.
36: 12
Johan Karlsson, filmfestivalen, Flimmer och Cnema.
36: 13
Lennart "Kingis" Lindskog har gått bort.
36: 14 a - 15
Gunnar Bredin fyller 70 år.
36: 16 a - 17 b
Utgrävningar i kvarteret Gamla Rådstugan, Eskilstunakista/gravhäll/kungsgård.
36: 18
Å & R Carton lägger ner i Norrköping. (Lithografiska AB, SLT; Sveriges Lithografiska Tryckerier; Esselteförpackning AB)
36: 19
Rundtursbåten Vimman har sålts och lämnar Norrköping.
36: 20 a-b
Bebyggelsen i kv Spinnrocken rives.
36: 21 a-b
Fiskeby station. Marken aktuell för trafikplats Bråvalla.
36: 22
Malmqvist & Edling. Försäljning av smörjmedel.
36: 23
Eda Sundqvists Eftr. Broderiaffär upphör.
36: 24-25
Lennart "Kingis" Lindskog avliden.
36: 26
Mauritz "Moje" Palmgren avliden.
36: 27
Per-Arne Johansson: Kandidat till NT`s hederspris på Handelsgalan. Bl.a. ägare till Sköna Skon.
36: 28
Åby Folkets hus.
36: 29
Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Laxen.
36: 30
Kvarteret Spinnrocken, Hötorget 3-7, rivs.
36:31 a-b.
Kv Tulpan. Här föddes Lithografiska AB, Lithografen, och blir nu en del av Spiralen 2. Södra Päls borta.
36: 32 a-b.
Lennart "Zäta" Andersson. Sladden Hultgren forskar i den legendariske versmakaren på NT.
36: 33 a-b.
Inge Hallberg flygfotograferade Åby.
36: 34.
Peter Källviks har givit ut norrköpings-bok.
36: 35 a-36 b.
Stig Jacobssons bok "Hundra år av toner" har kommit ut. Symfoniorkesterns sekellånga historia.
36: 37 a-b.
Ingvar Almrot fyller 70 år.
36: 38-39.
Norrköpingskrönikor 1966-1971. Larz-Thure Ljungdahls årskrönikor är den tredje DVD-utgåvan från Stadsmuséet och Stadsarkivet.
36: 40 a-b.
Journalisten Marianne Zetterström har avlidit: Kåsösen Viola.
36: 41 a-b.
Skådespelerskan Gerd Hagman har avlidit.
36: 42 a-b.
Realgymnasiet flyttar. Första badhuset, C L Svensson, strömfåran, Bergvalls.
36: 43
Än hänger de med på Kungs radio och tv.
36: 44
Strykbrädan byggs om.
36: 45
Universitetets start i det gamla industrilandskapet.
36: 46 a-b.
Snickaren Axel fraktas bort.
36: 47 a-b.
Begagnade deckare och serietidningar slår igen.
36: 48 a-b.
En kristi stridsman från Vikbolandet. Gunnar Vingren for som missionär till Brasilien.
36: 49.
Från Tunnbindaregatan till tryckeri i Linköping. Ny epok i Folkbladets 106-åriga historia.
36: 50 a-b.
Jean Lawski och Henryk Bukowski.
36: 51.
Agneta Lalanders fars, Nils Lindgrens, brev till Gösta Adrian-Nilsson, GAN, med anledning av Lindgrens biografi över GAN.
36: 52.
Norrköpings Tidningar trycks numera i Linköping vid NMT:s nya tryckpress på Torvinge-anläggningen.
36: 53 a-b.
Ingelstad - herrgården som gav namn åt ett modernt varuhuscentrum.
36: 54 a-b.
Ordenssällskapet W6 får ny ordenslokal på Bredgatan. (Med historik).
36: 55.
Kv Klockan skall bebyggas. Långt in på 1800-talet vid stadens utkant. (Stadsplank, tull,)
36: 56
Kv Lokatten 14. Drottninggatan 15-17. Historik. Sista delen av The Lamp Hotel. Magnus Malm, Magnentus.
36:57 a-b.
Karl-Magnus Peurell föreläser om arkitekten Knut Pihlström.
36:58 a-b.
Lasse Södergren berättar i ord och bild om Norrköping för 40 år sedan, 1972: Diskotek, pizza, brand på BP-macken i Dalen, rivningsvågen på bl.a. Saltängen.
36: 59
Tullhuset på Sjötullsgatan, byggt 1916 som stadens nya tullkammare. Förslag om ett Sjöfartens hus.
36.60 a-b.
Spolade isbanor. Förr spolades isar på minst 60 ställen i kommunen.
36: 61
Många idéer kring Marvikens gamla kraftverk. Med historik.
36: 62 a-b.
Skeppsdockan som ruttnade och förföll. Skeppsdockan till Hammarstens varv.
36:63
Norsholm har Sveriges allra första betongbro. AB Skånska Cementgjuteriet. 1912.
36:64
Här är planerna för nya Hörsalsparken.
36:65 a-b
Förändringens vind i Hörsalsparken.
36:66
Strömparken förnyas för människa och fisk.
36:67
Tidigare verkställande direktören för Norrköpings Tidningar AB Sven H Ericson har avlidit.
36:68 a-b
Kriget i USA gav ett rejält uppsving för Motala Varv. (John Ericssons Monitor vann slaget).
36:69 a-b
Bråvallaverket töms. Kraftvärmeverkets ångturbin transporteras till Berlin.
36:70 a-b
Tre arkitekturförslag som berör parkeringsplatsen mellan Folkuniversitetet och Arbetets Museum. Dvs på det betongdäck som Holmens Bruk byggde över den del av Strömmen som kallades Malcolms damm.
36:71
Fynd i kv Gamla Rådstugan (bakom Tvål-Jockes hus): Rester av stans äldsta hus. (Från 1100-talet).
36:72
Sällskapet Hjälpsamheten, S.H-n. Riddargraden infördes 14 april 1917. 95-årsminnet.
36:73 a-b
Första världsutställningen 1851 i Crystal Palace i London - ett svenskt fiasko. På nästa världsutställning 1862, också i London, vann Otto Carlsund och Motala Varv guldmedalj med ångaren Blekinge.
36:74 a-b
Strömparken under arbete än en gång; Bergsbron-Havet och utfyllnaden till nya Parken, laxtrappa, gångspången
 
372012 – 201337: 1
Arkitekt Bo Karlberg 60 år. Ritare av konserthust bl.a. Norrköpings (Louise De Geer-hallen).
37: 2
Förslaget "Katscha" vann arkitekttävlingen för ett nybygge i Industrilandskapet mellan Folkuniversitetet och Arbetets Museum i kvarteret Stabben.
37: 3 a-b.
Gamla Pingstkyrkan (uppförd 1934 för Sionförsamlingen) på Skomakaregatan (kv Sprutan 5) byggs om till bostäder.
37: 4 a-b
Minnen från stadens brandstation vid Trädgårdsgatan (nr 10-14, kv Lokatten 9+10+11).
37: 5
Det vinnande förslaget, Delta X, för framtidens Norra Vrinnevi.
37: 6
Nytt boende i Industrilandskapet mitt för Arbetets museum. Förslaget "Katscha" vann arkitekttävlingen om kvarteret Stabben.
37:7
Stadens starke man, f.d. kommunalrådet Karl-Erik Wernersson, har gått bort.
37: 8 a-b
Bilder från en tid som flytt. 1975. Kv Linden rivs, "industrilandskapet" förfaller, Gideon "Kråka" Ringborg går bort.
37: 9
En arbetarrörelsens profiler, Stig Eriksson, har gått bort.
37: 10
Mangårdsbyggnaden till Västra Lunds herrgård, epedimisjukhus, psykiatrisk klinik och nu Sällskapet Länkarnas hus fram t.o.m. 2011, hotas av rivning.
37: 11
Karl-Erik Wernersson död. F.d. kommunstyrelsens ordförande.
37: 12
Gunnar Göransson har gått bort, kappåkaren kallad, var en våra främsta cyklister.
37: 13 a-b
Herbert Blomstedt, 1954 Norrköpings Symfoniorkesters nya chefsdirigant, räknas nu som Sveriges största dirigent.
37: 14 a-b
Spannmålsbryggan i Sandviken ska rivas. Svintuna kvarn.
37: 15
Magnus Höjer går i pension.
37: 16
Gustaf Erik Pasch - säkerhetständstickans pionjär. Alexander Lagerman - den helautomatiska tändsticksmaskinens uppfinnare. Båda från Norrköping.
37: 17
Kocken, krögaren och norrköpingsprofilen Peter Ölander, snart 75 år, skänker sitt gastronomiska bibliotek till De Geergymnasiet. (Med liten biografi).
37: 18
Orga kvarn, Skärblacka, ett levande företag.
37: 19 a-b
Lennart Enstedt har byggt modeller av Hageby gård och S:t Johannes kyrka med omnejd.
37: 20
Gustaf "Topsy" Lindblom tog guld i tresteg på Stockholms-OS 1912. Georg Åberg, också IFK, tog silver.
Denm unge Gustaf Lindblom var ivrig att söka efter elefanten Topzy som 1907 rymt från Cuenos menageri. Gustaf Lindblom blev sedermera Nalen-direktör.
37: 21
Gamla Pingstkyrkan, kv Sprutan, byggs om till bostäder.
37: 22 a-c
Norrköpings okända kakelugnshistoria får museum i Krokek.
37: 23
Idag är det exakt 150 år sedan Oscar Levertin föddes på Gryts herrgård i centrala Norrköping i västra delen av Industrilandskapet.
37: 24
Skallbitar berättar om offerriter på Ströja. Arkeologiska utgrävningar på Malmölandet.
37: 25
Kvarndammen i Kvarsebo ska byggas om. En bäck ska underlätta för fiskarnas lek.
37: 26
Kvarteret Ruddammen grävs ut. Anor från Johan III:s Kungsgård, anlagd på 1580-talet
37: 27 a-b
Leons gatukök. En korvmoj med anor.
37: 28
Dalsgatan - vy som ändrats under de gågna hundra åren. Jan Nordström funderar kring ett fotografi från 1900-talets början.
37: 29
Carl Swartz blev en värdefull samförståndspolitiker.
37: 30
När IFK Norrköping vann OS-guld. Fem IFK-spelare i landslaget 1948 i London.
37: 31
Mysteriet med hur Norrköping växt fram kan snart vara löst. Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Mjölnaren.
37: 32
Hörsalsparken blir grön oas - nästa år. Projektstart.
37: 33
Hörsalsparken grävs upp. En gammal begravningsplats med benrester från 1700-talet.
37: 34
Skelett i Hörsalsparken kan försena ombyggnad.
37: 35
Trolleriföretaget Harries i Åby avvecklas.
37: 36 a-b
Skådespelaren Beril Norström har avlidit.
37: 37 a-b
Med Ostlänken föds ett nytt Norrköping: En helt ny stadsdel.
37: 38-39
Fotbolls- och domarlegenden Arne "Fiskarn" Axelsson är död. F.d. yrkesfiskare på Glan.
37: 40
IFK flyttar statyn av Gunnar Nordahl samt historik.
37: 41
Hedvigs kyrka restaureras. När Tyska kyrkan byggdes fuskade man. Fasaden imiterar tegel.
37: 42
Norrköpings kontoristförening fyller 110 år.
37: 43
I arkeoplogiska utgrävningar av kv Mjölnaren har gravar från 1000-talet hittats.
37: 43-44
Bygget vid Hörsalen försenat, kan stoppas. Arkeologiska utgrävningar.
37: 45-46
Stationsbyggnaderna vid Fiskeby skall plockas ned. Medborgarförslag att rädda byggnaderna.
37: 47
Rivningen av magasinet vid Fiskeby järnvägsstation stoppas.
37: 48
Ska Hörsalsparken grävas upp igen? Arkeologerna inte helt klara.
37: 49
Långa Längan i Krokek ska rustas upp. Byggnaden från 1700-talet är det som finns kvar av gästgivaregården.
37: 50
Kommunen gjorde misstag i Hörsalsparken.
37:51
Reinerus Broocmans storverk, handboken i hushållslära, ges ut på nytt.
37: 52
Hästskodammen läcker. På grund av bygget av kraftverket Bergsbron-Havet sprängdes en tunnel genom knäppingsborgsklippan så vattnet leddes ut där Strömparken är idag. Sedan täpptes tunneln igen.
37: 53
S:t Johannes gamla och nya kyrka. 100 år sedan 2013 för ombyggnaden till Hörsal.
37: 54-55
Arkivens dag 2012. Monica Eriksson visar Stadsarkivets utställning på temat framtiden.
37: 56 a-b
Brita Nordholm gör film om Åke "Bajdoff" Johansson IFK´s meste spelare. Filmen ges ut som 4:e numret i Stadsarkivet och Stadsmuséets serie om det svunna Norrköping.
37: 57 a-b
De arkeologiska utgrävningarna i kv Mjölnaren bekräftar Clarence Forsströms teorier om mördaren Lars Åkerboms bostad och arbetsplats. Han avrättades senare samma år, 1769, på avrättningsplatsen Galgberget.
37: 58 a-b
Per-Arne Johansson, springsjasen som gått den långa vägen. Startat Din Sko och Sköna Skon-butikerna
37: 59-60 b
Brita Nordholms film om Åke "Bajdoff" Johansson. Bakom filmen står också Stadsarkivet och Stadsmuséet. Filmen ingår i projektet Norrköping på film - Bajdoff är den fjärde utgåvan.
37: 61 a-c
Stig Breström har gått bort.
37: 62
Åke "Bajdoff" Johansson spelade hellre ishockey än fotboll.
37: 63
Arkeologiska undersökningar i kv Spinnhuset.
37: 64
Pedagog som lärde för livet. F.d. skoldirektören Lennart Klintestam har gått bort.
37: 65 a-b
Den skötsamme boxaren. Stig Waltersson liv och karriär finns skildrad i bokform författad av Christer Franzén.
37: 66
Framtidsvy mot Östra Saltängen, flytten av hamnverksamheten. (Inre hamnen)
37: 67 a-b
Pontus Helander fyller 50 år.
37: 68 a-d
Tidsresa på spårvagnen "Norrköpings tidsmaskin" där gamla bilder från staden visas. Foton från Stadsarkivet och Stadsmuséet.
37: 69
Anders Walfrid Svensson byggde bl.a. Fiskeby station.
37: 70
Här ska den nya tidens Smedby växa fram.
37: 71 a-b
Vad ska hända med Strömsholmen. Mängder med idéer.
37: 72
Biskop Brasks borg i Norsholm.
37: 73
Loddby sulfitfabrik.
37: 74 a-b
Kvillinge föreningsarkiv är Östergötlands mest besökta föreningsarkiv.
37: 75 a-b
Rivningar i staden 1947-2013. Karta.
37: 76
Kai Wartiainen som tog hem arkitekttävlingen om Holmenområdet är tillbaka med "Katscha" i kvarteret Stabben.
37: 77
Margaretha Engman har gått bort. Mångårig ordförande för Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA.
37: 78 a-b
Bertil Swartz 70 år. Född på Stenkullen.
37: 79
Bostäder och moské i Nya Parken-kvarteret.
37: 80
Kvillinge föreningsarkiv i Åby firar 50-årsjubileum.
37: 81
Vill starta nytt i tullhuset. Invigdes som tullpackhus 1784.
37: 82 a-b
Så ska de nya kvarteren vid Västgötegatan se ut.
37: 83
Framtiden för Västgötegatan.
37: 84 a-b
Redaktören på Norrköpings Tidningar Boo Anderson har gått bort.
37: 85
Rolf Storm var en av Akilles mest lovande boxare någonsin.
37: 86 a-b
Bengt Danielsson blev en av Sveriges viktigaste röster i världen. Efter färden med Kon-Tiki blev han svensk konsul i Franska Polynesien.
37: 87 a-b
I Doverstorp fanns läger som tog emot flyktingar från såväl Polen som Estland.
37: 88
Nya tider för Eschelsonska. Tillkom på 1730-talet.
37: 89
Röd granit från Graversfors användes vid byggandet av Jesuskyrkan i Köpenhamn.
37: 90 - 37: 91 b
Inge Hallberg, legaendarisk fotograf från Åby, får retrospektiv utställning på Stadsmuséet.
37: 92 - 93
Fiskebys godsmagasin flyttas nu till Gävle.
37: 94
Lars Broman, en av Sveriges skickligaste bildhuggare, har gått bort. Han startade Bromans Bildhuggeri, ,hans specialitet var pendyler.
37: 95
Arkeologiska utgrävningar av kvarteret Dalkarlen. Här finns lämningar av stadsliv från 1400-talet.
37: 96 a-c
Vaxkupan fyller 25 år.
37: 97 a-b
Bröderna Ulf och Bo Eklövs Stadium är en samtidshistoria.
37: 98 a-b
Bengt Nordlund har gått bort. Arbetade både som programledare och producent på Sveriges Television.
37: 99 a-b
Det gamla tullhuset på Sjötullsgatan ska säljas.1984 övertogs huset av skeppsmäkleriföretaget Unérs.
37: 100
Daniel Hörnestams bok "Mellan promenaderna - arkitekturguide till Norrköpings stenstad" gav honom föreningen Gamla Norrköpings Lindénmedalj.
37: 101 a-b
I urställningen "Kulturens hus - från Carls ånger till Cnema". Stadsmuséet, Konstmuséet och Stadsbiblioteket jubilerar.
37: 102 a-b
Ållonö slott till salu igen.
 
38201338: 1 a-b
Minnen från Esterön.
38: 2 a-h
En 200 år lång epok tar slut. Landets äldsta fängelse slår igen. Kronospinnhus, spinnhus, häkte.
38: 3 a-d
Hedvigs kyrka renoveras. Måleriet från Agi Lindegrens stora renovering 1890 i nybarock.
38: 4 a-b.
Bråvallaverket rivs. NE-stationen, Händelöverket
38: 5 a-b
70 år sedan F13 startade sin verksamhet (Kungliga Bråvalla flygflottilj)
38: 6 a-c
Arkeologiska utgrävningar i Hörsalsparken.
38: 7 a-b
Fotografen Inge Hallberg har gått bort.
38: 8 a-b
Drottninggatan - fylld av historia och historier.
38: 9 a-c
Berit Malmqvist fyller 80 år.
38: 10 a-b
Susanne Andersson i Gubbens trädgård. Café i kv Gubben.
38: 11 a-b
Arkeologiska utgrävningar i Hörsalsparken, historik S:t Johannes kyrka, kyrkogård.
38: 12
Ulf Wiberg har gått bort. F.d. flygplatschef och flygskribent.
38: 13
Kv Kopparkypen skall bebyggas. (Mellan Kvarngatan och S:t Persgatan)
38: 14 a-b
Lennings sjukhem har 125-årsjubileum.
38: 15 a-c
Anna Österbergs färgdior speglar Norrköpings gatuliv fråm mitten an 1950-talet till början av 1970-talet. Brorsonen Göran Österberg vill skänka fotona ev. till Gamla Norrköping.
38: 16
Optiker Persson firar 50 år. Tre generationer Jennefors.
38: 17
Tredje generationen Svensson driver Lekhuset.
38: 18 a-b
Tre decennier med Blacka Musik (Skärblacka)
38: 19 a-b
Guldringen och Silverringen var nya i början av 1970-talet.
38: 20 a-b
Dagsbergsfältet, speedway, Björn Knutson.
38: 21
Greta Danielsson, 88, minns sin barndoms julfirande. (Bengt Danielssons mor).
38: 22
Greta Danielsson (Källgren) flyttade till sin blivande man dagen då jorden "gick under". (Bengt Danielssons mor).
38: 23
Bengt Danielsson står vid sin moders (Gretas) bohag utställt på Stadsmuséet 1990.
38: 24 a-b
Nytt lasarett ("gamla lasarettet") tas i bruk 1927.
38: 25
Historiens arkiv bakom Saluhallen. Arkeologiska utgrävningar i kv Skeppet.
38: 26 a-b
Ivar Svenssons liv i Kolmårdens Marmorbruk.
38: 27
Skillnaderna Norrköping-Linköping. Hård konkurrens med en knivskarp gräöns mellan tvillingstäderna.
38: 28 a-e
Ernst Billgrens skulptur eget hem intill Stadstornet avtäcks.
38: 29 a-b
Ove Kindvall och Idrottsparken.
38: 30
Arkeologiska utgrävningar av S:t Olofsskolans gård, kv Storkyrkan.
38: 31
Tjadden Hällströms 90-årsdag firas på Lillan. Sladden Hultgren gör utställning.
38:32 a-b
Det nya polishuset vid Norrtull invigdes 19 oktober 1965.
38: 33 a-c
Flora och fauna på Arkivens dag 2013.
38: 34
Skarphagens Centrum. Norrköpings första och ännu levande stadsdelscentrum.
38: 35
Program för Östra Saltängen på väg att bli taget. (Inre hamnen)
38: 36
Tågen längs Ostlänken börjar rulla 2028.
38: 37
En spektakulär idé att höja upp resecentrums spårområde i samband med Ostlänken.
38: 38 a-b
Höghusen i Vidablick byggdes 1957.
38: 39 a-b
Skulptören och målaren Einar Höste har avlidit. Skapade skulpturerna Genomgående skålform och Varierad skålform i Navestad.
38: 40 a-d
Den femte dvd-produktionen i serien Norrköping på film släpps av Stadsarkivet och Stadsmuséet: En stad av slott - historien om industrilandskapet.
38: 41 a-b
Naturreservat vid Storängsberget (Dvardala)? Banvallen räddas: Vandringsled. En av Sveriges kortaste tunnlar. Stor rasrisk vid gamla stambanan.
38: 42 a-b
Sleipner svenska mästare i fotboll 1938. Första guldlaget i Norrköping.
38: 43 a-b
Tårtbiten vid Norr Tull invigdes 1964.
38: 44
Ostlänken: Upphöjda spår och perronger?
38: 45
Ostlänken i 3D på visualiseringsbord.
38: 46 a-b
NT sände TV 1953. Magnus Höjers pappa ledde TV-sändningarna.
38: 47
När Josephine Baker kom till Norrköping
38: 48 a-b
F.d. stadsantkvarie Ann-Charlotte Hertz kämpade för industrilandskapets bevarande.
 
39201439: 1 a-v
a-b/ Planerna för nya resecentrum ses över. Upphöjda spår och perronger inte så mycket dyrare.
c/ Upphöjt resecentrum kan ge kostnadskamp.
d/ Hela spårområdet kan få upphöjt läge.
e/ Nya resecentrum ska byggas i luften.
f/ Ostlänken öppnar för attraktiv mark. Exakt placering för resecentrum ej beslutad.
g/ Beslut om resecentrum tas den 16 juni.
h/ Resecentrum med upphöjda spår föreslås.
i/ Ostlänken hotar Noss-området.
j-k/ Massaker på Norr Tull om Ostlänken skulle dras därunder.
l/ Nedärvt trauma aktuellt igen när Ostlänken byggs. Glappet mellan Norrköping av idag och Norrköping framöver kan bli svårt att överbrygga.
m/ Kommunfullmäktige planerar för upphöjt resecentrum med tunnel under Bergslagsgatan 16 juni.
n/ Stora delar av Noss gamla fabriksområde stryker med i nya ostlänkenalternativet.
o/ Norrköping ska bygga Europas bästa resecentrum.
p/ Nytt godsspår kan bli byggt före Ostlänken.
q/ Fantastisk schans för många branscher att ta hem uppdrag när Ostlänken byggs
r/ Norrköpings och Linköpings kommuner marknadsför Ostlänken på Nordens största mässa för samhällsbyggnad i Stockholm.
s-t/ Osäkert om Ostlänken blir lokal jobbmagnet.
u-v/ Jobben rumt Ostlänken kommer inte automatiskt. Nu kan fastighetsägarna säga sitt.
39: 2 a-d
Katscha, spektakulärt bygge mot första spadtaget 1 mars.
Bygget har nu startat
Nej till torrläggning för Katscha-bygget
39: 3 a-b
Stadsutvecklingen haltar ännu för Navestads Centrum.
39: 4 a-m
a/ Östra Saltängen går in i detaljplaneringsfasen.
b/ En första kalkyl för Östra Saltängen
c/ Hamnbron flyttar när nya stadsdelen växer fram.
d/ Östra Saltängen kan bli Inre hamnen.
e-f/ Östra Saltängen. Mycket ska åtgärdas innan den blir en spännande ny stadsdel.
g/ Saneringen av Inre hamnen kan kosta kommunen 300 miljoner.
h/ Hur mycket kan sparas i Inre hamnen. T.ex. Andreas kvarn?
i-j/ Stor oro när företag kan tvingas flytta från Östra Saltängen.
k/ En enig kommunstyrelse har röstat igenom förslaget att bygga bostäder i inre hamnen.
l/ Mycket fornlämningar kan finnas i närheten av Johannisborg.
m/ Programmet för inre hamnen klubbades på höstens första kommunfullmäktige (Första webb-tv-sända mötet)
n/ Om några år försvinner näringslivet från Butängen och Inre hamnen. Plats finns i Klinga, Bråvalla och Kungsängen
o/ När inre hamnen skall utvecklas bjuds bygg- och fastighetsbolag in i ett tidigt skede.
39: 5 a-c
I april flyttar hyresgäster och butiker in i kv Spinnrocken.
39: 6 a-c
Whirlpool hotas av nedläggning. F.d. Nefa och Philips.
39: 7
Kibbutzen Friheten. Dokumentärfilm om flyktingmottagande under kriget om bl.a. polska judinnor i Hedvigs prästgård.
39: 8
Johan Perwe forskat i Stadsarkivet om nazismen i Norrköping på 1930- och 40-talen.
39: 9 a-c
Förre chefredaktören för NT, Gunnar Henrikson, har gått bort.
39: 10 a-b
Ingvar Danielsson, ende handlaren som är kvar sedan varuhuset Spiralen invigdes hösten 1969. Minns hur varuhuset förändrats. Hans affär har bytt namn från Spiralen Ur Optik till Urmäster.
39: 11 a-b
Teaterprofilen Mårten Harrie fyller 70 år.
39: 12
Lars Hällström: Tjadden - kamrer som blev revykung.
39: 13 a-b
Hedvigs kyrka invigdes 1673. Den senaste renoveringen nu avslutad.
39: 14
Jordbrukshjälpen till Finland under vinterkriget och fortsättningskriget. 800 ton gods skeppades från Norrköpings hamn.
39: 15
Den nya trappan vid Hörsalsparken får vänta. Delar av den gamla stadsmuren har rivits.
39: 16 a-b
Norrköpings Hantverksförening och Hantverkande Borgerskapet bildade gemensamt Hantverkets bostadsstiftelse Lida kullar som lät bygga seniorboendet på 1960-talet.
39: 17 a-b
I början av 1960-talet påbörjades byggandet av Ektorp. Bengt Frimodigh stred för att behålla sin charkuteriverksamhet i Högalund. (Kaffebacken, Klingsberg)
39: 18
Byggingenjörer visualiserar framtidens stadsmiljöer: Saltängen/Norrhamnen, Lindö.
39: 19
Visioner för Drags framtid sedan norrköpingsfängelset slog igen hösten 2013.
39: 20
Utgår.
39: 21
Den hittills största renoveringen av Borgs vattenverk har gjorts.
39: 22 a-c
Järnvägsstationen kanske flyttas till Butängen. Nya Ostlänkenplaner.
39: 23 a-c
Norsholm ska få egen järnvägsstation - om 15 år.
Vision: Norsholm växer til småstad.
39: 24 a-b
Så ska Åby och Jursla utvecklas, knytas närmare Norrköping.
39: 25 a-b
Nya Folkets hus invigdes 1959 och gick i konkurs 1995. Robert Höglund var siste man.
39: 26
Långa Längan är sista resten av Krokeks gästgivargård från 1700-talet. Öppnas snart för allmänheten.
39: 27 a-b
Gamla stan. Kampen för att locka kunderna till stadskärnans norra kvarter mattas inte.
39: 28 a-c
a/ Arkeologiska utgrävningar på Saltängen. Hotell ska byggas i kv Spinnhuset.
b/ Spår av pampig bebyggelse i kv Spinnhuset på Saltängen.
c/ Bl.a. hittades ett vackert stengolv i utgrävningarna av Saltängen.
39: 29 a-b
Goodyearhuset - ett av stadens landmärken.
39: 30 a-b
Getåravinen.
39: 31
Kyrkbyn i Kullerstad.
39: 32
För 70 år sedan anlände de första flyktingarna till Doverstorps flyktingläger.
39: 33 a-b
Gamla Tennishallen
39: 34 a-b
Norrköpings hamn.
39: 35
Färgargården fyller 75 år.
39: 36
Ostlänken ger många jobb - århundradets tillväxtchans för Norrköping.
39: 37 a-b
Det gamla såghuset och den anrika kvarnenv i Jonstorp har brunnit ner.
39: 38 a-b
Leo Lindstrand tvättar sin farfars, Vicke Lindstrands, staty Prisma.
39: 39 a-b
1977 tystnade maskinerna i Loddby.
39: 40
Almroths grundades 1930.
39: 41
Willy Forsström - en spårvagnsveteran.
39: 42 a-b
Fotograf blev tidigt ett kvinnoyrke; Norrköpings första fotografer.
39: 43
Folkbladets Jan Nordström går i pension.
39: 44 a-b
50 år sedan NU 64. Den Nordiska Villaparaden påtagligaste spåret efter utställningen.
39: 45 a-b
Filmföreningen Flöimmer fyller 60 år och får äran att år 2014 pryda kaktusgruppen.
39: 46
På Ingelstaområdet, strax intill Biltema står tre runstenar.
39: 47 a-c
Lars Edvin Pettersson alias Lasse Peking fyller 70 år.
39: 48
På väg mot världskriget. Lång kö till Scherqvists tobakshandel vid Tyska torget för att köpa biljetter i Teaterlotteriet.
39: 49 a-c
Stefan Hagfeldt fyller 70 år.
39: 50 a-b
Håkan Thornells skyltar vid E4:an fyller 20 år.
39: 51 a-b
Utgrävning på Vikbolandet i ruinerna vid Stensö slott
39: 52
Karlsro varv i Norrköping ska stängas. Sista rsten av Norrköpings skeppsvarvindustri går i graven.
39: 53 a-c
Café Säterdalen i Kvarsebo.
39: 54
Färja över Bråviken mellan Kvarsebo och Vikbolandet.
39: 55 a-c
1:a världskriget i Norrköping
a/ En kort respit före kriget.
b-c/ Norrköping mobiliserade efter krigsförklaringen.
39: 56 a-b
När Klockaretorpet var nytt i mitten av 1970-talet lanserades det som Sveriges största låghusstad.
39: 57
Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Mässingen.
39: 58 a-b
Oxelbergen och Östra stations järnvägssträckningar.
39: 59
Lennings sjukhem.
39: 60 a-i
Kaj Kindvall går i pension.
39: 61
Gamla Fiskeby station ska till våren vara jämnat med marken.
39: 62 a-f
Whirlpool läggs ner. Efterföljare till Nefa och Philips.
39: 63 a-b
Nissens chokladfabrik i Kneippen.
39: 64 a-b
Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Mässingen.
39: 65 a-b
Ridklubbens framtid på Dagsbergsfältet oviss. Klubben grundades 1899.
39: 66
Sjötullhuset, byggt 1916, nu kontor åt ED Bygger Drömmar.
39: 67 a-b
Grosshandlare Frans Blom bygger hem åt pauvres honteuses 1919. Frans och Mathilda Bloms Stiftelse skall administrera. 2014 säljer Hyresbostäder.
39: 68 a-b
28/ 9 2014 var det exakt 20 år sedan Estonia sjönk. Minnesstund vid Estoniamonumentet i Carl Johan park.
39: 69 a-b
Centralstationen: Knutpunkt sedan 1866. 25 år sedan senaste renoveringen.
39: 70
Södra Promenaden var nyanlagd vid börja av 1890-talet. Fastigheterna i kv Sippan skulle bilda en pampig stadsmur mot landsbygden. 1897 stod husen klara.
39: 71
Eneby Bollklubb. Anor från 1919
39: 72
Hedvigs kyrka historia. Började som Tyska kyrkan.
39: 73 a-b
Arvidsbergs koppargruva på Vikbolandet.
39: 74
Kungsgårdsgymnasiet flyttar/Handelsgymnasiet bildades 1915
39: 75
Renovering av Hörsalen. Byggdes som kyrka 1827.
39: 76 a-b
Sankt Olai invigdes 1767. Flygfoto.
39: 77
Mynt grävdes fram i Norsholm. Landsjöborg i sjön Landsjön,
39: 78
Marieborgs teaterlinje 50 år. Startades på försök 1964.
39: 79
K-märkta målningar i Djupet 16. Huset i korsningen Hörngatan-Nygatan.
39: 80
a/ Östergötlands Arkivförbund har huvudprogrammet för Arkivens dag i Söderköping.
b-c/ Norrköpings stadsmuseum slår upp dörrarna på Bråvallamagasinet för allmänheten för första gången på Arkivens dag.
d/ Arkivens dag på Stadsarkivet.
39: 81 a-b
Standard Hotel var landsortens finaste.
39: 82
Lennings sjukhem och dess fortsatta drift.
39: 83
Folkbladets och NT´s tryckeri är nedlagt.
39: 84
Björn Lindahl startade Lindahls konditori 1938.
39: 85
Håkan Andersson har försett runt 500 fastigheter med historiska fasadskyltar.
39: 86 a-b
Lagerlunda. I slutet av 1930-talet byggdes de första villorna i dåvarande Sandby. Flygfoto från 1972.
39: 87
Svenska Kyrkans Museum; "Kyrkomuséet".
39: 88 a-b
Gammalt och nytt på Hospitalsgatan.
39: 89 a-b
Maria Waxegård avtackades på Norrköpings Tidningar.
39: 90
UFO-Sverige bildades 1970. I Norrköping finns ett av världens största arkiv med observationer.
39: 91 a-b
Dags för renovering av Matteus kyrka. Byggdes 1892. Flygfoto från 1956.
39: 92 a-b
Wettexduken firar 65 år i Norrköping
39: 93
Nyborgs yllefabrik grundades 1891. Nu finns planer att göra bostäder i byggnaden.
39: 94 a-c
Åke "Bajdoff" Johansson har gått bort
39: 95 a-b
Flygfoto Östantill. Kv Elden, Gripsholmshuset
 
40201540:1 a-b
Norrköping, broarnas stad: 23 stycken.
40:2 a-b
Flygfoto över Butängen 1982. Fredriksdal, squashcenter.
40:3 a-q
a/ Inre hamnen ska vara klar när Ostlänken är f'ärdigbyggd. Eons hetvattencentral är ett problem. Brinks AB får vara kvar.
b/ Över 60 företag intresserade när kommunens inbjudan för byggherresamverkan gällande Inre hamnen gick ut.
c/ Kommunen vill riva Eons hetvattencentral som är ett hinder i utvecklandet av inre hamnen. Flytt till Ingelsta?
d/ 25 företag har lämnat in anbud för första etappen av Inre Hamn som omfattar 600 bostäder.
e-g/ Frilandsfotografen Per Engström har bilddokumenterat Inre hamnen inför förvandlingen.
h/ 25 tävlar om att få bygga i hamnen.
i/ Den förorenade gasverkstomten och Eons hetvattencentral kan försena byggplanerna för Inre hamnen.
j-l/ Marinarkeolog skall dyka för att undersöka delar av Motala Ströms botten.
m-n/ De ska bygga Inre hamnen. Byggstart 2018/2019. Pågår i tre år.
o/ Lundbergs får inte vara med och bygga Inre hamnen.
p/ Hur såg det ut förr i tiden norr om Strömmen.
q/ Eleverna på Erlaskoan Östra har visioner för Inre hamnen
40:4 a-p
a-b/ Stadsantikvarien reagerar över att en unik miljö kan gå förlorad om delar av fängelset rivs.
c/ Länsstyrelsen kan stoppa rivningarna på fängelseområdet. (Flygfoto/karta över området).
d-e/ Så mycket som möjligt runt fängelsets huvudbyggnad bör bevaras säger stadsantikvarien. Riksbyggen tycker inte flyglarna passar till bostäder.
f/ Arkeologer ska gräva vid fängelset.
g-h/ Under 127 år hade Norrköping en korrektions- och straffanstalt för kvinnor. Huvudbyggnaden uppfördes 1790 som ett av landets tre kronospinnhus för kvinnor.
i-k/ Pestkyrkogård kan ha hittats vid fängelset.
l/ Fängelset som turistattraktion-ett nytt Alcatraz?
m/ Länsstyrelsen har beslutat om en arkeologisk förundersökning av en del av fängelseområdet.
n-o/ Fängelset öppnas för kulturen. Större utgrävning i juni. Riksbyggen hoppas på byggstart i slutet av 2016.
p/ Stadsplaneringsnämnden har antagit programmet för Drags. Arbetet med detaljplan börjar. Fängelsets båda flyglar kanske rivs, utdömda av Riksbyggen.
40:5 a-b
Ulf Svensson fyller 85 år.
40:6 a-d
a/ Arkitekttävling för gamla busstationen/Rodga. Försmak på omvandlingen vid resecentrum när Ostlänken ska byggas.
b/ Byggstart vid gamla busstationen. (Saltängen 1:11, arbetsnamn Rodga)
c/ Vinnande förslag för bostäder vid gamla busstationen: Kärnhem med förslag Olikalika.
d/ De får bygga nytt vid gamla busstationen.
40:7 a-b
Goodyear fanns i Norrköping mellan åren 1939 och 1982. (Flygfoto).
40:8
Brandstationen 75-årsjubilerar.
40:9 a-ä
a/ Norrköping anpassas till Ostlänken.
b-c/ Ostlänken ger många jobb.
d/ Otrygghet kan byggas bort.Ta inte frågan om trygghet för lättvindigt när nytt resecentrun ska byggas.
e/ Kommunfullmäktige väcker liv i vilande fastighetsbolaget Butangia. Det är den stora stadsomvandlingen kring Norrköpings nya resecentrum och stadsdelen Södra Butängen som utgör kärnan i bolagets verksamhet.
f/ Östsvenska Handelskammaren bjöd in Sir Roger Gifford för att tala om Ostlänken som århundradets tillväxtschans i regionen.
g/ Dragningen av ostlänken bjuder på stora utmaningar.
h-i/ Ostlänkenrelaterade investeringar kostar 4,2 miljarder: Resecenter, Butängen och Inre hamnen
j/ Nära överenskommelse om vägåtgärder och järnvägsåtgärder som berör Ostlänken.
k-l/ Avtalen undertecknade om infrastrukturen kring Ostlänken. Bl.a. Kardonbanan.
m/ Lars Stjernkvist orolig för att Linköpings segdragna förhandlingar om en tunnel ska försena Ostlänken.
n/ Avtal om kompletterande åtgärder kring Ostlänken. Avsiktsförklaringens avsikter.
o-q/ Östsvenska Handelskammaren bjöd in till uppstart av järnvägsprojektet Ostlänken i Flygeln. Ostlänken ska gynna näringslivet med affärsmöjligheter och kommunikationer mellan människor.
r/ Hårda förhandlingar om tunnel eller bro genom Linköping. Oro i Norrköping för att byggandet av Ostlänken genom Östergötland fördröjs.
s/ Håkan Thornell orolig för sin tomteverksamhet. Vill ha gården inlöst. Inte kommunens problem.
t/ Vision att flyg slås ut av snabbtåg. Mark- och exploateringsdagar i Norrköping: Markexploatering, bostadsbyggande och infrastruktur diskuteras.
u/ Ostlänken hotar Kolmårdstomten Håkan Thornells hälsa. Järnvägen börjar byggas först 2019/2020.
v/ Oklart med batalningen för Ostlänken. Den 1 februari inleds förhandlingarna.
x/ Så kan Ostlänken utveckla Norsholm.
y-z/ Att satsningen på höghastighetståg blir 90 miljarder dyrare påverkar inte Norrköpings kommuns kostnader.
å-ä/ En storstad utan trafikproblem. Snabbare och smidigare resor i Norrköping när Ostlänken och nya resecentrum byggs. Attraktivare kollektivtrafik.
ö/ Århundradets tillväxtchans. Ostlänken skapar arbeten.
Hur ska trafiksituationen i Norrköping anpassas till Ostlänken?
40:10
Bostadsföreningen Standard stiftades 1927.
40:11
Carl "Calle" Nelly har avlidit. Pionjär när det gällde ungdomsgårdar och damfotboll. Startade T 39 på Trädgårdsgatan.
40:12 a-b
Flygfoto över Hageby 1969.Staden köpte Hageby och Wallby. Hyresbostäder byggde 999 bostäder 1961-1962.
40:13
Elefanten Topsy på Ramunderberget.
40:14
Efter 119 år har familjeföretaget Grehns Plåt bytt ägare.
40:15
Ny brandstation ska byggas, den gamla rives ej.
40:16 a-b
Birgitta Engqvist väckte liv i Gottenvik.
40:17 a-b
När Lindökanalen byggdes sattes världsrekord i sprängning.
40:18 a-b
Evy Rydergård reser runt i Sverige och fotar neonskyltar.
Neonskylten ersätts av LED.
40:19 a-c
Fiskeby station ska snart rivas. Byggdes 1873. Fotodokumentation av Per Engström.
40:20 a-b
Förre biblioteksschefen Conny Äng personifierade Stadsbibliotekets framgångar på 1990- och 2000-talen.
40:21 a-c
Larz-Thure Ljungdahl fyller 80 år.Känd för bl.a. "Landet runt" och "Visst nappar det".
40:22 a-b
Hasse Andersons firma Pianotjänst firar 15 år på Nygatan.
40:23 a-b
I mitten av 1950-talet ökade antalet lägenheter snabbt utmed Finspångsvägen, Riksbyggens bostadsförening Norrköpingshus nr 008, Amerikabåten, Långholmen. Riks-City var Norrköpings första shoppingcenter.
40:24
Hults Bruk. Flera hundra år av smideshistoria. (Hults Bruk Smidescentrum drivs av Kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet.)
40:25 a-b
Journalisten Torkel Ivarsson i Borås har skrivit boken "De hade en värld att vinna" om de tidiga socialisterna Helene Ugeland och Anton Andersson verksamma i Norrköping på Folkbladet i början på 1900-talet.
40:26 a-b
Sedan 15 år driver Hannan Makdessi Rafaéla mode i Lawskihuset. Flygfoto från 1978 söderut över Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan med Lawskis hus i förgrunden. Jean Lawski och Hendryk Bukowski flydde till Sverige från Polen 1864. Krogen Kräftriket fanns i kvarteret innan Lawski lät bygga sitt hus.
40:27 a-b
De har återskapat 400 års historia i Fristad. Fristads Gästgiveri.
40:28
Ingen sanering efter den gamla koppargruvan vid Arvidsberg. Brytningen pågick från 1803 till 1850.
40:29 a-b
Sven Wernström fyller 90 år och firar med att ge ut en ny bok.
40:30 a-b
Ljura bäck och Vrinnevibäcken är nästan helt kulverterade.
40:31 a-b
Flygfoto över Himmelstalund på 1950-talet. Dolphins byggde Stadium Arnea, Sveriges finaste basketarena.
40:32
Stadsarkivarie Rolf Sjögren har gått bort.
40:33
Kneippen Syd var arbetsnamnet när det byggdes - rätta namnet är Sandtorp.
40:34 a-h
a-b/ När YFA lade ner kom de statliga verken som en gigantisk räddare i nöden.
c-e/ Luftfartsverket kom till Norrköping 1976.
f-h/ Migrationsverket (tidigare Statens invandrarverk) kom till Norrköping 1966.
40:35
Utredning angående Esteröns framtid. Hamnen vill inte ha någon turistö.
40:36 a-c
a/ Willy Forsström går i pension / Spårvagnsmuséet öppnade 2007.
b-c/ Willy Forsström började arbeta som vagnputsare 1974 / Flygbild över öster 1975.
40:37
Familjen Wallenbergs rötter finns i Skärkind.
40:38 a-b
Mangårdsbyggnaden till Västra Lunds herrgård, epedemisjukhus, sjuksköterskebostad, psykiatrisk klinik och slutligen lokal för Sällskapet Länkarna. Huset är rödklassat som högsta kulturhistoriska värde. Flygfoto från 1956 med ålderdomshemmet Strömbacken under byggnad. I bakgrunden Kneippen med Nissens chokladfabrik.
40:39 a-c
Ståhlboms verksamhet startade 1863. Sedan 1966 står silobyggnaden till Ståhlboms kvarn öde. Frilansfotografen Per Engström har dokumenterat byggnaden.
40:40
Skomakaren i Å, Jon Andersson, avled 1729 147 år gammal.
40:41
Den offentliga toaletten vid Nya torget
40:42 a-c
50 år sedan Kolmårdens djurpark invigdes. Ulf Svensson ser tillbaka på sitt livsverk.
40:43 a-b
Hörsalsparken och trappan invigd.
40:44
40 år sedan Linköpings Universitet invigdes.
40:45
Ållonö slott
40:46 a-d
a-b/ Arkeologiska utgrävningar i kv Gamla Rådstugan. Under parkeringsplatsen bakom Tvål-Jockes hus vid Gamla Torget har fynd gjorts.
c/ Utgrävningarna i kv Gamla Rådstugan.
d/ Den arkeologiska utgrävningnen i Gamla Rådstugan är svslutad.
40:47 a-b
Storhotell på Saltängen. Sockerbruket Planeten, Hamnbrohemmet, Kvinnohuset (Sjömanshuset, Strömshotellet). Flygfoto över Saltängen taget 1971.
40:48
Energihistoria i Norrköping. Statistik över Händelöverkets bränsleförbrukning. Sydkraft / Eon.
40:49 a-b
50 år sedan plastpåsen uppfanns i Norrköping. Nordisk Silkescellulosa AB blev AB Celloplast som 1984 blev Teno AB.
Wettexduken blev företagets stora succé.
40:50 a-d
Offentlig konst i Norrköping.
40:51
Nelins konditori firar 50 år.
40:52 a-b
Alvar larsson fyller 90 år. Startade firman Alvarbåtar i början av 1950-talet.
40:53 a-b
Arkeologisk utgrävning i kv Tullhuset, korsningen Hospitalsgatan-Gamla Rådstugugatan.
40:54
Immanuelskyrkan fyller 150 år. Ingvar Almrot ordförande.
40:55
Arkiv räddade från Fiskeby järnvägsstation.
40:56 a-b
Målvaktslegendaren Bengt "Zamora" Nyholm har avlidit.
40:57 a-c
Hällristningar vid Leonardsberg tillfälligt framtagna, täcks över igen.
40.58 a-b
Skeppsfourneringen "Skeppa" flyttar efter ett sekel på samma plats.
40:59 a-b
Kulturnatten firar 30 år.
40:60 a-b
Umder rivningsivern på 1970-talet försvann bostäder och ödetomter blev kvar. Flygfoto från 1974. Evy Rydergård brinner för stadsmiljöer och stadsplanering.
40:61 a-c
Snart kan de första bostadsrättsinnehavarna flytta in i Katscha vid Strömmen.
40:62 a-c
1921 startade Ernst Andersson Dalaborgs handelsträdgård i Fyrby. Fyrby historia, Villa Darling, Eneby BK. Flygfoto 1982.
40:63
Centerpartiet på Vikbolandet firar 100 år. Mems kursgård, centerfakta.
40:64 a-b
Rune Rosenqvist har gått bort.
40:65
Kommunens yngsta gymnasium, Hagagymnasiet, fyller 50 år.
40:66 a-b
Kvarteret Rörläggaren, historik. Flygfoto 1961: Södra Promenaden, Kristinaplatsen, konstmuséet.
40:67
Ulla Petterson Carvalho har gått bort.
40:68
Rudolf Steinerskolan i Norrköping fyller 50 år. Ståthöga.
40:69 a-b
Tempo första varuhuset, därefter EPA och Domus. Med Spiralen kulminerade nya tidens sätt att handla. Flygfoto 1964.
40:70 a-b
Skapade lyrikföreningen Trut. Janne Elgström fyller 65 år.
40:71 a-c
Sladden Hultgrens initiativ att Tjadden Hällström och och Lennart "Zäta" Anderzon får minnesplakett vid Lilla Teatern.
40:72
Auktionskommissarien och värderingsmannen Karl-Axel Linder har avlidit. Skapade tillsammans med Pehr Löfgren Östgöta Antik i Norsholm.
40:73 a-b
KF´s lagercentral på Ingelsta fanns från början av 1960-talet till 1994. Leif Folkesson efterträdde Stig Magnusson som chef. Flygfoto 1972.
40:74
Utgår
40:75 a-c
Fotografen och redaktören Sture Ryman har gått bort.
40:76 a-f
Förre chefen för konstmuséet Bo Sylván har gått bort.
40:77 a-b
Renoveringen av Hörsalen inleds 2016. 1902 såldes kyrkan till Norrköping stad och byggdes 1913 om till konserthus. Flygfoto 1963.
40:78
Kungsgårdsgymnasiet fyller 100 år.
40:79 a-c
60 år sedan en av de värsta flygolyckorna i svensk militärhistoria. Fyra J 29 Tunnan slog ner i Glottern.
40:80
Musikern och tonsättaren Otto Freudenthal har avlidit. Grundare av Östergötlands musikdagar.
40:81
Pensionatet Villa Solliden i Kolmården blir privatbostad.
40:82 a-b
Egnahemsgatan i Hageby. En filial till Egnahemsföreningen i Motala bildades i Norrköping 1897. Tanken var att personer med måttliga besparingar skulle kunna skapa sig ett eget hem. Flygfoto 1956.
40:83 a-b
Ett nybildat fastighetsbolag, Gamlebro AB, ska investera c:a en halv miljard kronor för att förvandla Nyborgs yllefabrik från 1905 till bostäder, kontor och kommersiella lokaler.
40:84
Kvarteret Mjölnaren ska bebyggas. Här föddes Norrköping för mer än tusen år sedan.
 
41201640:1 a-b
Knut Westerberg startade Westerbergs Repslageri 1889. Nu på Fjärilsgatan i Smedby.
40:2 a-b
Sven Trolldal - radioproducent och ordförande för Östgötateaterns vänförening.
40:3 aa-dd
aa/ Sverigeförhandlingens förslag om hur Sverige ska finansera byggandet av en höghastighetsjärnväg presenterades.
ab/ När blir det byggstart för Ostlänken och vilken trafik ska gå på höghastighetsbnanan?
ac/ 160 år sedan något som nya stambanor hände i Sverige. (Ledare i Folkbladet)
ad/ Bingo för Norrköping - chock för Linköping. Besked om hur häghastighetsjärnvägen dras.
ae/ Utöver Stockholm, Göteborg och Malmö kommjer inledningsvis 13 andra stationsorter att ingå i förhandlingarna.
af/ Kostnaderna för snabbtågen får inte skena iväg. Den västliga sträckningen är vald.
ag-ah/ Ostlänken kommer att påverka frågan om den framtida regionbildningen i Östergötland.
Glädje i Norrköping och Tranås, men irritation i Linköping över förslaget till dragning av höghastighetsbanan.'
ai/ Linköping drog ingen vinstlott. Staten kan mycket väl låta höghastighetsbanan gå utanför Linköping. (Ledare i Folkbladet.)
aj/ Godståg kan sätta stopp för handeln på Ingelsta.
ak/ Sverigeförhandlarna begär miljarder i kommunal medfinansiering.
al/ Höghastighetsbanan är nog död. Länge leve Ostlänken. Ledare Folkbladet.
am/ Höghastighetsjärnvägar för 190-320 miljarde kritiseras för kostnaden. Ostlänken kan vara hotad.
an/ Sverigeförhandlarna ställer krav på bostadsbyggande och kommunal förskottering för kostnader.
ao/ John Leval är projektledare på Trafikverket för järnvägsplanen för Norrköping. Före sommaren på Öppet Hus presenteras förslagen norr och söder om staden.
ap/ Godsspåren förbi Ingelsta kan byggas 10 meter upp i luften
aq-ar/ Konferens på Stadsmuséet om stenåldern. Tack vare Ostlänken kan man få svar på frågan vilka stenåldersfynd som kan göras på sträckan Norrköping-Linköping.
as/ Tunneln för Ostlänken blir längre än beräknat. Nu ska den sluta i höjd med Klinga.
at/ Ostlänken är viktig infrastruktur för en tillväxtregion som Östergötland. Debattartikel av östgötska riksdagsledamöter.
au/ Dags att välja mål och väg för framtidens spår. Vad ska vi egentligen ha järnvägen till?
av-ax/ Det mesta med Ostlänken är packat och klart: Widar Andersson pratar med Lars Stjenqvist och Ulf Arumskog. Infrastrukturministern understryker på ostlänkensemunarium i riksdagen att det mesta är klart.
ay/ Optimism om Ostlänken. Infrastrukturministern säger på seminarium att det blir byggstart 2017.
az/ För region Östergötland och Regionförbundet Sörmland är social hänsyn vid upphandlandet av Ostlänken viktigt.
aå/ Nu finns ett färdigt förslag från Trafikverket precis hur Ostlänken skall dras genom kommunen i den korridor som valdes 2010.
aä/ Ostlänken tvingar bort tomteverkstad.
aö/ Kolmårdstomten kan få ny tomt.
ba-bb/ Nu börjar det bli klart hur ostlänken kan gå.
bc/ Tomten måste flytta.
bd-be/ Klart med första sträckan: Ostlänken, alla kommuner överens om villkoren.
bf/ Norrköpings pris för Ostlänken.
bg/ Fem kommuner lovar tillsammans 55 000 nya bostäder.
bh-bj/ Ostlänken ska byggas, men tveksamt om resten av höghastighetsjärnvägen.
bk/ Ostlänken skapar bostadsboom.
bl/ Samråd om den nya järnvägen på sträckningenm Stavsjö-Loddby.
bm/ Mathias Sundin föreslår supertåg - "Huperloop".
bn-bp/ Höghastighetsbanan kan bli billigare enligt Trafikverkets prognoser.
bq/ Staten retirerar i järnvägsfrågan. Ledare Folkbladet.
br/ Linköping vill ha ett nationellt nät - Norrköping är nöjt med Ostlänken.
bs-bv/ Historiska fynd i Ostlänkens spår.
bx/ Många nya årsarbeten och besök med Ostlänken.
by/ Stockholmskritik mot Ostlänken i Almedalen.
bz/ Flygplatser kan försvinna på grund av Ostlänken.
bå-bä/ I hyperloop färdas människor i lufttomma rör i 1000 km/tim.
bö/ Kostnaden för Ostlänken har fördubblats på ett år. Sverige är för litet och dess storstäder är för små för en investering på flera hundra miljarder.
ca/ Kolmårdstomten Håkan Thornell flyttar till Gotland under hösten.
cb/ "Stoppa planerna på Ostlänken". Ett debattinlägg av fem tunga namn inom transport- och ekonomisektionerna. Lars Stjernkvist inte orolig för att det skulle bli snabbtåg i stället för höghastighetståg.
cc-ce/ Länsstyrelsen kliver av Ostlänken-samarbetet med Trafikverket.
cf/ Gör södra Sverige till en storregion. Tåg var sjätte minut. Storföretag kan lägga sina huvudkontor i södra Sverige i stället för på kontinenten skriver ledningen för SJ.
cg/ Innan byggandet av Ostlänken går igång 2017 kräver kommuner och regioner besked om snabb- eller höghastighetståg.
ch/ Ostlänken går att räkna hem. Om staten investerar 230 miljarder i ny infrastruktur ökar BNP och skatteintäkterna.
ci/ Länsstyrelsen har beslutat att den nya godsbangården på Malmölandet medför betydande miljöpåverkan.
cj/ Forskarna visar att höghastighetsjärnväg kan bli billigare än beräknat: Att bygga med ballast.
ck/ Moderaternas Ulf Kristersson menar att det inte finns pengar både till att rusta upp existerande järnvägar och att bygga höghastighetsjärnvägar.
cl/ Regeringen vill satsa på höghastighetståg utan skattehöjningar. Riksdagens stöd osäkert.
cm/ Infrastrukturpropositionen ger klart besked om att Ostlänken ska byggas. Moderaterna emot övriga stambanor.
cn/ DN kritiskt till snabbtåg.
co/ Flera partier i riksdagen gör tummen ner för höghastighetståg. Moderaternas nej får hård intern kritik.
cp/ Borgerliga partier blåser till strid om höghastighetståg. Widar Andersson tror att stambanorna behöver taggas ner till 250 km/tim för att få brett stöd.
cq/ Ny infrastrukturplan
cr/ Lars Stjernkvist välkomnar att finansieringen av ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen.
cs/ Snabbräls ska läggas i etapper enligt infrastrukturspropositionen.
ct-cu/ Håkan Thornell, Kolmårdstomten, flyttar till en gård på Gotland.
cv/ Butängen och Johannisborg skissas. Nya staden blir en integrerad del av innerstaden.
cx/ Sten Olsson blir ny vd för Nyköping-Östgötalänken AB bolaget som driver frågan om snabbjärnvägen Ostlänken.
cy/ Vi behöver höghastighetståg. Trafikverket har gjort en samlad effektbedömning och ser betydligt större nytta med att bygga höghastighetsjärnväg. Sju östgötapolitiker undertecknar.
cz/ Mgnettåg går dubbelt så snabbt som höghastighetståg och järnvägen byggs dubbelt så snabbt på pelare.
cå/ Ostlänken betyder mest för oss Östgötar. Kostnader för magnettåg rdovisas ej och inte heller processen att bygga järnvägen.
cä/ Ingen byggstart för Ostlänken 2017
cö/ Stora förändringar för företagen på Butängen när Ostlänken byggs.
da/ Sveriges riksdag förväntas klubba igenom planen för Ostlänken i morgon.
db/ S-politiker hävdar ett stort lyft för regionen och undrar över moderat ointresse för Ostlänken.
dc/ Företag måste flytta från Butängen.
dd/ Moderaterna i regionen står bakom Ostlänkensatsningen
40:4
Arkeologen och konsthistorikern Göte Nilsson Schönborg forskar om Norrköpings förbindelser med Kina.
40:5 a-c
a-b/Conny Tillberg hittar namnet Pehr Hörberg i husförhörslängden. Erbjuden ett hemman i Olstorp i Risinge socken av De Geer på Finspångs bruk.
c/ Pehr Hörberg hedras med kransneläggning 200 år efter sin död.
40:6 a-b
De engelska radhusen längs Södra Promenaden i kvarteret Bäcken började byggas 1915. Flygfoto från 1969
40:7 aa-ab
aa/ Kenneth Hagström blir VD för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB; Kommunalt bolag som ska utveckla staden i samband med nytt resecentrum och Ostlänken.
ab/ Politiker och tjänstemän från Norrköping tillsammans med represententer från Trafikverket var på studieresa för att se europeiska tågstationer inför valet av nytt resecentrum.
ac/ Snart kan norrköpings-borna få se vilka alternativ som anses möjliga för nya Resecentrum ( för 800 miljoner kr)
40:8 a-b
Senhösten 1976 gick flyttlasset när Luftfartsverket flyttade från Bromma till Vikboplan. Med flygfoto från 1974.
40:9 a-b
2016 års kaktusmotiv: Bandyklubben Borgia fylkler 75 år. Mirum galleria (Hageby centrum) 50 år och Hemgårdens folkdanslag 90 år pryder Hörsalsgruppen.
41:10
Sandbyhov bygger bort stämpeln. Byggdes som fattigvårdsanstalt 1910.
41:11
Lilla Teatern "Lillan" flyttar från Repslagaregatan. Godtemplarnas byggnadsförening har köpt Matteusgården av Svenska kyrkan och flyttar verksamheten dit. Lilla Teatern grundades 1952 av Tjadden Hällström och Lennart Anderzon.
41:12
Den s.k. disponentvillan på Oskarsgatan (kv Ormen) i Kneippen kommer att sparas för framtiden.
41:13
De Geers släktvapen och makas Parmantiers vapen på Finspångs slott.
41:14 a-b
Lindahls kafé på Repslagargatan stänger för gott.
41:15 a-e
30 år efter mordet på Olof Palme. Norrköping sörjde.
41:16 a-b
Café Broadway. Ny ägare. Historik.
41:17 a-b
Stiftelsen Hyresbostäder skapade drägliga bostäder. 1955 började Hageby bebyggas. I början av 1950-talet hade Norrköping ett av landets sämsta bostadsbestånd. Flygfoto 1967.
41:18 a-c
Revyhistoria på Lilla Teatern "Lillan". Primadonnorna Gunnel Hällström och Berit Malmqvist minns. (Lars "Tjadden" Hällström, Lennart Anderzon)
41:19
Hörsalen ska renoveras. Viktiga årtal för Hörsalen.
41:20 a-b
Sandgatan 12, kv Haken: Praktbygget uppfört av Fredrik Nyborg år 1900. Med flygfoto fråm 1961.
41:21 a-b
Restaurang Palace öppnade 1 april 1966 och stängde maj 2010. Lennart Polhammar, Håkan Polhammar.
41:22 a-b
För 7000 år sedan låg Norrköping i havet. Arkeologiska utgrävningar vid Klinga: Svevia ska bygga ut sin bergtäkt.
41:23
Sven Lutteman vann borgmästarvalet 1947 och satt i drygt 20 år.
41:24 a-b
Kvinnliga borgmästare (fullmäktiges ordföranden) sedan början av 1990-talet. Louise Malmström den senaste i raden sedan valet 2014.
41:25 a-c
Martin Andrae blir ny kommundirektör i Norrköping.
41:26
Restaurangplaner för gamla Tullhusetuppfört 1784.
41:27 a-c
Michael B Tretow var Abbas ljudtekniker. Allt började på Kungsgatan 25 i Norrköping.
41:28 a-b
Söderbergs inledde verksamheten på Kungsängen 1971. Med flygfoto från 1982.
41:29 a-m
a/ Inre hamnen ska ge hållbart boende. C:a 2000 bostäder planeras.
b/ Storslagna planer för Inre hamnen. Kommunen vill ha synpunkter från allmänheten.
c/ Detaljplanen för Inre hamnen är ute på samråd.
d-g/ Kommunen bjöd på guidade båtturer i Inre hamnen.
h/ Hamnflytt ger stor miljöpåverkan.
i/ Ett av Sveriges största arkeologiska arbeten i Inre Hamnen.
j/ Klart med fördelningen av tomter i Inre Hamnen. 2000 nya bostäder ska byggas.
k-m/ Nu är det klart vilka som får utforma Inre hamnen. Vinnande förslag kallas Koolkajen.
41:30
Nya lämningar har upptäckts vid Doverstorps flyktingläger.
41:31
Thomas Berman och fru Catharina skänker skulptur av Inger Maria Miesberger att placeras vid Kristinaskolan. 1913 öppnade Thomas morfar Mauritz Stern och hans bror Karl Stern Nya Beklädnadsaffären på Drottninggatan 62.
41:32 a-b
IFK-ledaren Gunnar Monier har gått bort.
41:33
Norsholms Befrielsefront släpper tre timmars sparad musik på kassettband.
41:34
Bäver eller säl? 5000 år gammalt lerfigur funnen i Åby.
41:35
Hemgården i Norrköping fyller 90 år.
41:36 a-b
S:t Olofsskolan stod färdig 1908. Den tillhör numera Komvux och fokuserar på svenska för invandrare, SFI. Med flygfoto från 1974.
41:37
Stafsjö Bruk firar 350-årsjubileum.
41:38
Doverstorp var en av de första och även största flyktingförläggningarna.
41:39 a-c
2016 års kaktusplantering hyllar 75-årsjubilerande Borgia bandyklubb.
41:40
Ellen Rydelius var en feministisk pionjär från Norrköping.
41:41 a-b
Nya arkeologiska fynd vid Ströja gör det till en av länets viktigaste platser.
41:42
Föreningen Norrköpings skollovskolonier fyller 130 år. Driver Österviks sommarlovskoloni.
41:43
Olav Haraldsson var kung i Norge. (Sankt Olof, Sankt Olav
41:44
Sten Johan Johansson har gått bort. Han tog initiativet till Cittronilerna.
41:45
Jan Zimmerman har gått bort.
41:46
Hults Bruk har en mer än 300 år lång historia. Yxfabriken skildras i bilder.
41:47 a-b
Trädgårdsgatan vid Nya Torget 1957. I detaljplanen från 1957 beskrevs en viadukt mellan Trädgårdsgatan och Bredgatan.
41:48
Lagos firar 30-årsjubileum. Köptes av Sandströms 2007.
41:49
Gästgiveriet i Fristad besöktes flitigt under Östgötadagarna.
41:50 a-b
Ole Söderström (1914-2002) delvis bortglömd norrköpingsskildrare i sitt författarskap starkt berörd av nazismen.
41:51 a-b
Gårdagen möter det alra senaste i kv Gamla Rådstugan: Esschelsonska huset.
41:52 a-b
Barnen i Fredriksdal hade farlig väg till skolan över järnvägen.
41:53
Onkel Adam / Carl Anton Wetterberg mest känd som författare.
41:54
Byggnaden Norrköpings konstmuseum fyller 70 år. Carl Skånbergs verk fick bli den första konstutställningen 1946.
41:55
Arkeologer undersöker stenåldersboplatser vid E4 mellan Norrköping och Linköping. Då öar i en skärgård.
41:56
24nt firar 10 år i TV.
41:57
Gunnar Bredin fyller 75 år.
41:58
Futurohuset sålt.
41:59
William Connelly var Sleipners förste tränare. Hade med sig en spinnmaskin såld till Norrköpings Bomullsväfveri "Tuppen".
41:60 a-b
Klassiska Café 12:an fortsätter sin verksamhet sedan1889.
41:61
Reinerus Broocmans storverk "En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok ges ut i nytryck. En vittomfattande hushållsbok i gårds- och hushållsskötsel.
41:62
För drygt 100 år sedan köptes den så kallade Finspongssamlingen ("Finspångssamlingen") in.
41:63 a-b
Esteröns framtid är säkrad.
41:64 a-b
Ingvar Almrot fyller 75 år.
41:65 a-b
Hyresgästföreningen i Norrköping bildades 1921. Startade som kooperativ byggherre då det rådde skriande brist på bostäder. 1929 bildades HSB och föreningen slutade bygga i egen regi.
41:66
Peter Linde, skaparen av statyn av Moa Martinson på Grytstorget.
41:67 a-b
Den gamla bilden: S:t Persgatan 1957. Har hetat Västra Tullportsgatan, Västra Storgatan och Stora Västerportsgatan.
41:68
Arbetets museum 25 år, invigdes 14/12 1991.
41:69 a-b
Den 115 år gamla Femöresbron går inte att rädda. Rostangreppen är allvarliga.
41:70 a-b
Lucian kröntes för 70:e gången. Historik. Föreningen Norden, Odense.
41:71 a-c
Utställning på Arbetets museum om den vallonska invandringen.
41:72
Uno Ohlsson har gått bort. Legendarisk filmkritiker i Norrköpings Tidningar.
41:73 a-b
Snöröjning vintern 1958/59.
41:74
Det är 110 år sedan första tåget rullade på Hammarkindsbanan Valdemarsvik-Norrköping och 50 år sedan det sista. Dit järnvägen kom växte samhällen upp.
41:75
Anderssons bokhandel senare Anderssons Böcker och papper slår igen butiken i Linden.
41:76
Hamnkranen, museikranen, är tillverkad 1914.
41:77
Kommunen tar över Lennings sjukhem. Hemmet byggdes 1888.
 
42201742:1
200 år sedan Pehr Hörberg dog.
42:2 a-b
Nu stänger Anderssons Böcker & Papper efter 174 år. Karin och Stefan Wall minns butikens storhetstid.
42:3 a-b
Aron Isak var fösta juden som fick bosätta sig i Sverige. Då inleddes Sveriges förvandling till ett öppet samhälle där tro och ras fick ge vika för den moderna idén om medborgarskap.
42:4
Urmäster i Spiralen stänger.
42:5
Tor Sörlin har gått bort. Var bl.a. ägare till Anderssons Bokhandel.
42:6 aa-
aa-ab/ 25 000 årsarbeten med ostlänkenbygget. Många företag berörs på Butängen, kommunen ska försöka hitta alternativ. Eson Pac, tidigare Isbergs grafiska lägger ner.
ac/ Östergötland behöver både ny järnväg och nya höghastighetståg - Crister Fritzon/vd för SJ.
ad/ Tunnel föreslagen genom Kolmården.
ae/ Förläng Ostlänken till Jönköping
af/ Badsjön Skiren måste tömmas när Ostlänken dras genom tunnlar. Obs. aprilskämt!
ag/ Kommunalt bolag köper fastigheter i Butängen
ah/ SJ satsar på den digitala tekniken. 2016 mest lönsamma i SJ´s historia.Tåg renoveras och nyanskaffas.
ai/ Norrköping tar upp kampen om att behålla Skavsta som hållplats vid Ostlänken.
aj/ Ostlänken gör regionen attraktiv.
ak/ Ostlänken börjar byggas till hösten. Förseningarna ska inte stoppa Kardonbanan.
al/ Vi behöver höghastighetsjärnväg snabbt skriver fyra regionföreträdare för Östergötland och Jönköping.
am/ Så ska länet få ut mest av Ostlänken. Nyköping-Ostlänken AB spelar ut sin roll. region Östergötland vill samordna ett större treårigt utvecklingsprojekt i stället.
an-ao/ Klart besked: Nu byggs Ostlänken
ap-ar/ Nyttan minskar med det långsammare höghastighetståget. För dyrt att köra tågen snabbt säger generaldirektör Lena Erixon
as/ Inget slutår för bygget av Ostlänken
at/ Ostlänken utvecklar hela vår region
au/ Spansk entreprenör gör markarbetena kring Kardonbanan
av/ Svenska bolag skulle bli billigare för Kardonbanan
ax/ M-topp i länet kräver satsning på snabbtåg
ay/ Sverigeförhandlingen anser att höghastighetstågen ska gå i 320 km/tim.
az/Krafter inom Liberalerna och moderaterna förespråkar höghastighetståg
aå/ Kritisk till att det kommer näringlivet till godo med utländska entreprenörer.
aö/ Klartecken för Kardonbanan. Kontrakt skrivet.
ba/ hastighet på 250 km/h sparar 10 miljarder på spåren, även mindre kurvradier. Tänk om angående tunnel under halva staden och upphöjt läge för stationen. / Ostlänkendebattör.
bb-bc/ Landshövdingen kräver att få pengar av infrastrukturministern.
bd/ Avtalen klara mellan ostlänkenkommunerna och Sverigeförhandlingen.
be/ Byggstarten för Ostlänken försenas till 2022.
bf/ Finns arbetskraft för två projekt: Ostlänken och förbifart Söderköping?
bg/ Gruppledarna i Region Östergötlan oroas av uppskjutet färdigställande av Ostlänken.
bh/ Lånefinansera stambanorna för höghastighetståg anser Centerpartiet.
bi/ Mycket att ta hänsyn till med upphöjt tågspår.
bj/ Kommunrepresententer mötte allmänheten i galleria för diskussion om stadsomvandlingen. Idag läggs första rälsen i Kardonbanan.
bk/ Ledare Folkbladet: Ägarna för spanska Rover Alcisa på plats när bygget av Kardonbanan startades, Norrköping får en transportteknisk styrka som få andra länder i Europa.
bl-bp/ Start för byggandet av Kardonbanan.
bq/ I och med bygget av Ostlänken har Norrköping chans att bryta arbetslösheten säger Lars Stjernkvist.
br/ Järnvägsinvesteringar viktiga för miljön; Ska konkurera med flyget; Får inte försenas; Går ej att uppgradera till höghastighetsjärnväg. Anser Miljöpartiet.
bs/ Lånefinansera Ostlänken anser Centerpartiet
bt/ Kardonbanan bidrar på kort sikt till konkurenskraftiga transporter, på lång sikt skapas regional atraktionskraft anser marknadsche Ola Hjärtström på Norrköpings hamn.
bu/ Höghastighetståg ingen miljövinst, förkortar restiden obetydligt
bv/ Yxbacken fylls på med 200 000 kubikmeter schaktmassor från bygget av Kardonbanan.
bx/ Miljöpartiet tycker att det också krävs andra åtgärder för att minska flygets ökande klimatutsläpp än höghastighetståg.
by/ Skavsta och Böksjön är viktiga för Norrköpings kommun.
bz/ Sverigeförhandlingens förslag gör att restiden Stockholm-Göteborg blir två timmar. Finanseringen oklar.
bå/ Sverigeförhandlingen vill att staten lånar till höghastighetsbana för 320 km/tim. Regeringen har inte satt ner foten än.
bä/ En enig kommunstyrelse tillstyrker statens förslag. Ostlänken ner i två tunnlar. Frågan om upphöjt läge genom Norrköping återstår.
42:7 a-b
Lennings textilutbildning läggs ner efter 130 år.
42:8 a-c
Punktskrift gör årets kaktusmotiv historiskt. De Synskadades Riksförbund.
42:9
Nya lägenheter i bankhuset vid Tyska Torget.
42:10 a-b
AB Nyborgs Yllefabrik blir bostäder, kontor och konsthall.
42:11
a-b/ Chans att tycka till om stadens nya resecentrum.
c/ Nytt resecentrum. En levande mötesplats.
d/ Framtidens resenärer ger råd om nytt resecentrum.
e/ Kommunen vill lock investerare på fastighetsmässan MIPIM i Frankrike.
f/ Invånarna har sagt sitt om resecentrum.
42:12
Finbageriet Kamraterna startades 1921 och bjuds nu ut till försäljning.
42:13 a-b
1700-talshusen blir allt färre i Norrköping.
42:14
Bensinstationen, "macken", på Stortorget.
42:15
a-b/ Elefanten Topsy
42:16
a/ Södra Kajen ny träffpunkt.
b/ Upphandlingarna för Södra Kajen avbrutna - anbuden för dyra.
42:17
a-b/ Jan Svenungsson. Retrospektiv i Uppsala. Skorstenar.
42:18
a-b/ Riksettan och Finspångsvägen möttes i rondell på samma nivå. 1959 var den nya planskilda korsningen klar. (Ryttartorpet).
42:19 a-
a/ Oro över den förhöjda vattennivån i hamnen. Klokt att bygga bostäder i inre hamnen?
b/ Vertikal trädgård vann utvärderingsgruppens gillande för en av de sista tomterna i den första etappen av Inre hamnen.
c/ Lokala företag inleder samarbete för att kunna bygga bostäder i Inre hamnen.
d/ Huvuddelen av Hyresbostäders utdelning till kommunen avser exploatering i Inre Hamnen
e-f/ Rivning för hetvattencentralen - ny byggs i Ingelsta.
g/ Klart hur husen i den första etappen ska se ut.
h/ Statligt stöd till sanering av kolkajen.
i-k/ Kommunen får 32 miljoner av Naturvårdsverket för sanering av inre hamnen. Detaljplanen för Kronomagasinet 1 ställs ut.
l/ Sanering krävs av hamnen.
m-n/ Stadsantikvarie Hanna Domfors berättar om strandängar, spinnhus och Sveriges största varvsindustri. Önskar att mer av det gamla på Saltängen bevaras.
o-p/ Detaljplanen för inre hamnen är utställd. Stadsarkitekt Karin Milles Beier tycker alla skisser över planerade hus
är fina.
q/ Så ska Inre hamnen saneras inför byggandet. Elke Myrhede är delprojektledare.
r/ Inre hamnen blir en smart livsmiljö
s/ Skapa ett museum i Inre hamnen av Andreas kvarn.
t/ Johannisborg mitt i planerna för Inre hamnen.
u-v/ Hyresbostäder köper Andreas kvar, säljs till Mannersons. Entré till Inre Hamnen, bostäder och publika verksamheter.
x-y/ Risk för skred längs kajkanten.
42:20 a-b
Campus i Norrköping firar 20 år.
42:21
a-b/ Blomska hemmet rustas upp. Historik för hemmet för kvinnliga pauvres honteuses i kv Renen.
c-d/ I höst startar försäljningen av de nya lägenheterna i Blomska hemmet.
42:40 år sedan köpcentrumet Linden invigdes.
42:23 a-c
Eson Pac lämnar Norrköping. Sista resterna av Isbergs Grafiska AB.
42:24
Curt Dahlén, mannen bakom norrköpings N:et, jubileumssymbolen från 1984, ställer ut på Galleri Kronan.
42:25 a-c
Stadium firar 30 år (Spiralen Sport)
42:26 a-d
Hungerkravaller 1917 i Norrköping och Västervik.
42:27 a-b
Norrköping är mer gult än andra svenska städer. Norrköpingsgult har kartlagts.
42:28
Bråvallaverket, kraftvärmeverket är tömt. Togs i bruk 1972.
42:29
Färgarmuseum öppnar efter 10 år i träda. Invigdes 1939.
42:30
Alltransport firar 80 år. Bildades 1937.
42:31
Bortglömd författarinna från Norrköping, Aurora Ljungstedt, skrev under namnet Claude Gérard bästsäljande rysande om övernaturliga händelser i Kolmårdsskogarna. Lyfts fram i det nya översiktsverket Svensk skräcklitteratur. Beskrivs i Projekt Runeberg.
42:32
Marielund moderniserades under 1960-talet. Sonja Åströms modeaffär på Bergslagsgatan fick läggas ner.
42:33 a-b
Museikranen på norra kajen är ett landmärke vid Hamnbron. Portalkran tillverkad i Tyskland 1914. Stuveriarbetare Lars-Göran Karlsson fick igenom sitt medborgarförslag om ansvarsfrågan.
42:34
a-d/Arkeologiska utgrävningar vid Fiskeby
e/ Utgrävningarna vid Fiskeby nu avslutad
42:35
Norrköping ledande bryggeristad, Bryggeribolaget störst i branschen.
42:36
Lars Appelqvist fyller 90 år.
42:37
a/ Klockaretorpet skänks bort i utbyte mot bortforsling.
b/ Torpet från Klockaretorpet och Folkets Park har fått nytt liv på Gisselö gård på Vikbolandet.
42:38
Marviken kan bli ny skärgårdsentré. Kärnkraftverket som aldrig blev av.
42:39 a-b
Albrektsvägen rena paradgatan invigdes 1954.
42:40
Hummelgrens har funnits på Kungsgatan i över 100 år
42:41
En epok är över när Vänsterpartiet flyttar från Nya torget.
42:42
Norrköping inte längre en industristad.
42:43
Färgargården öppnar efter att ha varit stängd sedan 2003.
42:44
Vänsterpartiet firar 100 år bl.a. med kaktusplantering i Hörsalspaken.
42:45 a-e
Arkeologiska utgrävningar i kv Renströmmen, Saltängen, inför byggandet av Scandic City.
42:46
Brandtornet i kv Stabben, textilfabriken Ströms AB, ritades av Knut Pihlström och stog färdigbyggd 1904.
42:47
Hundra år efter getåolyckan ska loket rulla igen.
42:48 a-b
Från blodiglar till glasstrutat i klassiskt apotekskvarter. Östgöta Lejon i kv Trehörningen vid Skvallertorget.
42:49
Helgo Zettervall ritade 125-årsjubilerande Matteus kyrka.
42:50
Halvars glasskiosk ska få nya ägare. Halvar Andersson började sälja egentillverkad glass i Södra Promenaden på 1930-talet.
42:51 a-b
Den 3 september 1967 infördes högertrafik. Norrköping skötte sig bra. Hur skulle alla hästekipage i Norrköping klara sig?
42:52
Norrköping bestämde sig för att behålla spårvagnarna efter högertrafikens genomförande. Dessutom investerades i nya spårvagnar.
42:53
Gro harlem Brundtland, fd Norges statsminister, har sina rötter på Gottenviks säteri. Har hetat Fågelvik.
42:54 a-b
Äldreboendet i kv Hejatklacken skymmer synen för gratistittarna på Galgberget. populärt att se IFK på Idrottsparken från "Snikens kulle".
42:55 a-b
Janne Berglund, chefredaktör för Folkbladet, har gått bort. Räddade tidningen från konkurs.
42:56
Spår efter jättegamla Smedby. Arkeopogiska utgrävningar i Brånnestad utmed Kungsängleden.
42:57
Carl Swartz, finansminister och statsminister, hade stor politisk betydelse för Sverige
42:58 a-b
ICA 100 år. Butiken på Villagatan 100 år, Nygatan 8 1939: Hageby Centrum 1966, ICA Maxi 1993.
42:59 a-b
Bielkhammars, konsul Sjöbergs, Ellen och Maria Mobergs hus. Byggnaden på Skolgatan uppförd av John Swartz.
42:60
60 år sedan Norrköping fick sin första fritidsgård, T39, på Trädgårdsgatan.
42:61
NT:s förre sportchef Håkan Haraldson har gått bort.
42:62
Kastanjegårdens förskola firar 100 år
42:63 a-b
Norrköpings Cykel & Motorcentrum, 40 år, flyttar från Finspångsvägen till Koppargatan.
42:64 a-b
Norrköpings nedgångna industiområde öppnades upp. Förre museichefen Tomas Jönsson skapade entrén till stadsmuséet. Muséet öppnade 1981.
42:65 a-b
1767 invigdes nuvarande S:t Olai kyrka.
42:66 a-c
Arkeologiska utgrävningar i Pryssgården.
42:67 a-b
Konstnären Rolf Eriksson hade epitetet "Stadsmotivens mästare".
42:68 a-d
Ingvar Anehed har gått bort.
42:69 a-b
Bensinmackar då och nu. Essomacken på Gamla Övägen invigdes 1956, blev senare Statoil, BP och är nu Circle-K.
42:70 a-c
Strykjärnet 100 år, ritat av Folke Bensow, sedan 1991 Arbetets museum.
42:71 a-b
Tingshuset stod klart 1904, tillbyggnaden stod klar 1975.
42:72 a-b
Maria Waxegård fyller 70 år.
42:73
Mille Millnert fyller 65 år. I åtta år rektor för Linköpings universitet.
42:74
Arkivens dag. Synd och skam i stadsarkivet.
42:75 a-b
Elite Grand Hotel 111 år med anrik historia.
42:76
Vackra Strykjärnet på Laxholmen fyller 100 år.
42:77 a-b
Västra Grytsgatan kunde liknas vid en kåkstad.
42:78 a-b
Kungs TV startar 1941, flyttar 1985 till Trädgårdsgatan.
42:79
Enkelspåret för spårvagnen har en spännande historia (det stora lyftet)
42:80 a-b
Chefen för Norrköpings stadsmuseum Bror-Tommy Sturk fyller 60 år.
42:81 a-b
Bollen, uppförd 1965 som bostäder till Statens Sjuksköterskeskola, är nu tömd på boenden.
42:82 a-b
Gunnel Hällström, f.d. primadonna på Lilla Teatern, berättar historien om sin morfar "Roddpelle".
42:83 a-b
Sveahallen vid Nya Torget skulle rivas när Kristinagatan skulle breddas till fyrfiligt bilstråk.
42:84
Pekings punkpionjärer minns
 
43201843:1 a-b
Westréns Glasmästeri, på Västgötegatan 28 sedan 1939, flyttar.
43:2 a-b
YFA läggs ner 1 april 1970.
43:3
Fröken Maria Pehrsons donationsfond. Norrköpings kontoristföreningen får få sökande.
43:4
S:t Olai kyrkas största skatt är korkåpan från 1500-talet.
43:5
Arkeologiska utgrävningar på S:t Persgatan.
43:6
aa-ab/ Spanska entreprenadföretaget Rover Alcisa fick mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan.
ac/ Ett spanskt familjeföretag håller i trådarna för bygget av Kardonbanan, men många lokala underentreprenörer.
ad/ Samtliga berörda kommuner och regioner samlas i Malmö för att diskutera finansieringen av järnväg.
ae/ Linköping och Jönköping arbetar tillsammans för att få höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Jönköping.
af-ag/ Ostllänken i tunnel under Norrköping. Trafikverkets förslag.
ah/ Högre hastighet ger lägre kostnader.
ai/ Kraftigt ökade kostnader för höghastighetsbanan. Insändare av Håkan Norlén.
aj-an/ Miljöpartiet på tågturné. Uppmärksammar behovet av höghastighetståg.Vill inte ha det som valfråga.Hellre tågsatsningar än flygsatsningar
ao/ Godståg kan rädda ekonomi och miljö. Insändare.
ap/ Regeringen söker bred enighet om snabbtågen.
aq/ Rävspel kring järnvägen. Svårt att få Liberaler och Moderater med på tåget. Ekonomin osäker, lägre underhållskostnader för höghastighetståg.
ar/ "Jag är optimist" säger Lars Stjenkvist om samtalen om höghastighetståg.
as/ Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nått en kompromiss om höghastighetståg. Norrköping välkomnar beskedet.
at/ Alla partier behöver vara överens om järnvägsbygget. Ledare Folkbladet.
au/ Höghastighetståg dålig affär för samhället och klimatet. Sju professorer och forskare skriver.
av/ Klartecken för höghastighetståg.
ax/ Hyperloops är framtidens tåg. Insändare
ay/ Mångmiljardsatsning ska förbättra järnvägsnätet.
az-aå/ Efterlängtat beslut om tågsatsningen. Ostlänken ingår i den nationella planen för infrastrukturen
aä-ba/ En bra dag för Östergötland. Lars Stjernkvist håller presskonferens efter besked om infrastruktursatsningen.
bb/ Regeringen satsar 622,5 miljarder de kommande 10 åren. Oklart om höghastighetstågen.
bc/ Nyköping och Skavsta läggs på bispår.
bd/ Dags att investera i höghastighetståg. Debattartikel - regionråd.
be/ Dagen snabbtåg inte så snabba. Regeringens och oppositionens samtal om nya höghastighetsbanor på is till efter valet.
bf-bg/ Norrköpings mest kända korvkiosk, Leons Gatukök, hoppas på en framtid när Ostlänken dras fram.
43:7 a-b
Från utedass till spa. Badrummets historia. Toalett. WC.
43:8 a-h
Bollen rivs. Byggstart för lägenheter i kv Domaren våren 2018.
43:9
Speedwayklubben Vargarna firar 70 år
43:10 a-d
Ragnar Dahlberg fyller 70 år.
43:11 a-b
Rivningsvågen på 1960-talet skapade parkeringsplatse som kv Aspen. Kvareteren runt Hötorget har genomgått stora förändringar med åren. Café Vetekornet. Centrumkyrkan.
43:12
a-b/ Kolkajen i Inre hamnen saneras.
c-d/ Fynd i arkeologiska utgrävningar av Skeppsholmen i Inre hamnen.
e/ Spår efter kronobränneriet på Kolkajen.
f-g/ Den föreslagna konstruktionen av kajen klarade inte stabiliteten.
h-j/ För att planeringen av inre hamnen har kommunen valt att jobba tilssamns med de nio byggarna i så kallad byggherresamverkan.
k-l/ Dags att planera etapp 2. Fyra bolag vill sätta igång. Bl. a. planeras för förskolor och aktivitetspark.
m/ Start av Inre hamnens andra etapp.
n/ Inre hamnen får banbrytande konst.
o/ Det blir sannolikt 60 000 kubikmeter bergkross som får stabilisera Inre hamnen.
p/ Underjordiska garage kan få ge vika för parkeringshud i Inre hamnen.
q/ Renovering av avloppsledning i Inre hamnen sker med relining.
r/ Inre hamnen onödigt dyrt, Strömmen påverkas av stabiliseringen. Insändare.
s-t/ En snusdosa från 1700-talet hittad vid utgrävningarna i Inre hamnen.
u-v/ Stor markaffär i Inre Hamnen. HSB har köpt mark för 120 lägenheter.
x/ Snart börjar byggandet i Inre Hamnen.
43:13
Berit Malmqvist blev Norrköpingsrummets Vänners stipendiat 2017.
43:14
a-b/Troligen blir det en ny Femöresbro.
c/ Hajo: Krona eller klave. Vad händer med bron?
d/ Femöresbron är borta, kvar ligger de brunnslocksstora femöringarna.
e/ Vattendom krävs för ny Femöresbro.
f-g/ Ny bro föreslås bli lösningen.
43:15
De Geergymnasiet fyller 150 år och pryder kaktusplanteringen i Carl Johans park 2018.
43:16 a-b
Södertull en gammal knutpunkt för kollektivtrafiken, Kungsgård flyttad till f.d. folkskolan Kristinaskolan.
43:17
a-b/ Erhard Mathiesen, "Dallas", har gått bort. Förslag om stipendium.
c/ Kommunens vilja att hedra "Dallas" med ett stipendium har dragit ut på tiden.
d/ Minnesstund på Ektorps fritidsgård.
e-f/ "Dallas" får utmärkelse i sitt namn.
43:18 a-b
Motortävlingar på Glans is; islopp.
43:19
Snart har första kullen gått första läsåret på textilutbildningen på Lennings, nu en del av Marieborgs folkhögskola.
43:20 a-b
Fastighet i kv Bakugnen, Generalsgatan vid Nya torget pekades ut som sliten på 1950-talet när staden skulle saneras.
43:21 a-c
Minst 50 miljoner människor dog när spanska sjukan svepte över världen.
43:22
Västra Lunds herrgård, epedemisjukhus, psykiatrisk klinik
43:23
Norrköpingssonen Axel Einar Hjorths designmöbler är glödheta på auktionsmarknaden.
43:24 a-b
S:t Johannes öppnar portarna igen efter ett års renovering.
43:25
Johan Perwe berättar i en ny bok om sin morfar, Erik Perwe, som hjälpte judar att gömma sig undan nazisterna i krigets Berlin.
43:26 a-b
Kungsgatan skulle inte bebyggas med affärer utan bostadshus och parkeringshus, dispositionsplan 1978. Brücks Fabriker AB, YFA, Hallarna.
43:27 a-g
Restaurang Kopparhammaren brann ner. En av de sista sågtandsbyggnaderna i Norrköping.
43:28
Café Broadway har fått nya ägare.Café sedan 1946. Eldkvarns stamställe.
43:29
a-b/Piano-Hasse: Hasse Andersson avvecklar sitt livsverk, Pianotjänst på Nygatan.
c-d/ Per Sallerbäck ny ägare till Pianotjänst
43:30 a-b
1970 beslöts att Kungsängen skulle få ny stationsbyggnad. Baracken från 1940-talet skulle ersättas. Kungsängen - Sveriges äldsta civila flygplats - invigdes 1934.
43:31
Två gamla kranar i hamnen, den ena "kanonkran": Originalet i Fiskeby. Fråm Finspång frakatdes godset till Fiskeby.
43:32
Johan Perwe utkommer med ny bok, Livräddare, uppföljare av Bombprästen.
43:33 a-b
Riksarkivet fyller 400 år. Landsarkivet i Vadstena är äldsta landsarkivet. Det finns i Vadstena slott sedan 1899.
43:34
a-c/ Vrinnevisjukhuset firar 30 år
43:35
a-b/ Kommunen säljer Forstéenska huset på Kvarngatan.
c-d/ Byggnadsvårdare vill låta Forstéenska huset leva vidare: Goda möjligheter att återskapa byggnaden.
e/ Stadsantikvarie Hanna Domfors säger att Forstéenska är ett solklart byggnadsminne. Kommunen säljer huset.
f/ Kommunen säljer enda kvarvarande arbetarbostaden från 1700-talet.
g-h/ Förslag om rivningsförbud för Forstéenska gården.
43:36
a-b/ Fynd med gåtfullt budskap hittat vid arkeologiska utgrävningar i Östra Eneby.
43:37
Okänd bebyggelse upptäckt i Doverstorps flyktingläger med hjälp av karta från stadsarkivet
43:38
a-f/ Lars Stjernkvist fyller 60 år.
43:39
a-b/ Erlaskolan ligger delvis på platsen för Östra stations spårområde. Stationsbyggnaden stog färdig 1910.
43:40
The Tigers firar 60-årsjubileum.
43:41
Willes El har legat på samma plats i 90 år.
43:42
60 år sedan Capella Ecumenica började byggas.
43:43
Slottshagens reningsverk fyller 60 år.
43:44
80 år sedan Sleipner vann det allsvenska guldet.
43:45
Skomakaren i Å, Jon Andersson, påstås ha blivit 147 år och Sveriges äldsta person.
43:46 a-b
Omkring 50 miljoner människor dog i Spanska sjukan 1918-1919.
43:47
Föreningen Brostugans Örtagård (vid Femöresbron) bildades 1984.
43:48
Mynt från Rom funnet vid arkeologiska utgrävningar i Fiskeby.
43:49
Fotografen Ingvar Anehed arbetade ett helt yrkesliv på Norrköpings Tidningar. Nu kan han få en minnestavla.
43:50
Brandkårsmuséet i Simonstorp bygger kopia av Norrköpings första centralbrandstation. Låg på Trädgårdsgatan 11 mellan 1870 och 1940.
43:51
En trasig dagvattenledning hotade OS-ekarna vid Bråvikens kanotklubb i Lindö. Planterades efter OS i Los Angeles 1984.
43:52
På Mauritzberg hylla minnet av hemlig armé. Norska flyktingar deltog i i hemlig militärutbildning.
43:53
a-b/ Röda stan firar 100 år med kulturrunda.
43:54
Rolf Johansson sköter tornuret från 1916 i Holmentornet.
43:55
a-c/ De Geergymnasiet 150 år är årets kaktusmotiv i Carl Johans park.
43:56
a-b/ Munkbryggan funnen? Här gick Munkvägen från Krokek till Munkängen vid Bråvikens strand. Rester från franciskanmunkarna i Krokeks kloster?
43:57
a-b/ Tre Prinsars gränd: Peter Krisenssons favoritgata.
43:58
a-b/ Olyckståget passerar Getå på 100-årsdagen av Getåolyckan 2018.
43:59
a-b/ Punkthusen förvandlade slummen i kvarteret Enväldet till en korrekt och stram stadsmiljö; Teatercity.
 
44201844:60a
75-årsjubileum för F13.
44:60b
Konstverket på Gamla lasarettsområdet inte längre okänt. Gunilla Tyrberg heter konstnären. Tillkom 1992/1993.
44:61 a-b
Reidar Svedahl fyller 65 år.
44:62
Rödberget har tioårsjubileum.
44:63 a-f
Östgötateaterns Olle Johansson har gått bort.
44:64
a/ Inre hamnen en flopp? (Insändare)
b-c/ Vid utgrävningarna i Inre hamnen hittades ett mynt från 1570-talet.
d/ Staten, genom Naturvårdsverket, bidrar med 105 miljoner till saneringen av gasverkstomten.
e/ Tävling om det nya parkeringshuset
f/ Arkeologer bjöd in till guidning i hamnen.
g/ Konstupphandling till Inre hamnen överklagad.
h-i/ Miljonbidrag till parkprojekt på Kanontorget.
j/ NCC Sverige AB blir entreprenör för utbyggnad av Inre hamnen.
44:65 a-b
Rivningsraseriet är ett orättvist begrepp. Bostäderna som revs höll väldigt låg standard. Börje Nilsson på Lundbergs var med om att bygga upp det nya Norrköping.
44:66
a/ Den svenska höghastighetsjärnvägen kopplas samman med Europas övriga höghastighetsjärnvägar. I princip alla länder som byggt höghastighetsjärnväg planerar och bygger nya linjer. Insändare av MP.
b-f/ Vid Resebro Mosse i närheten av Löfstad undersöks marken av arkeologer inför bygget av Ostlänken, jättelik väg hittad.
g/ Plankontoret i Linköping vill öppna filial i Stockholm med ingenjörer och planarkitekter som vill utveckla Linköping men inte flytta från Stockholm.
h-i/ Lägre fart på Ostlänken. Trafikverkets beslut.
j/ Ledare- Widar Andersson: Klokt beslut med lägre hastighet.
k-l/ Uppemot 200 arkeologer kommer att jobba med största arkeologiprojektet i Sveriges historia. Moa Martinsons statarlänga funnen.
m/ Bygget av Kardonbanan är försenat. Vite utkrävs.
n/ När Butängen utvecklas tvingas företag flytta. Studenter vid Linköpings universitet har genomfört intervjuer.
o/ Fornlämning från 400-talet schaktades bort under arbetet med Kardonbanan.
44:67
a-b/ 100 år sedan järnvägsolycka i Getå, Getåolyckan.
c/ Under Kulturnatten kommer tågolyckan i Getå att bl.a. uppmärksammas med turer med olyckståget.
d/ Den stora katastrofen: Den 1 oktober 1918 omkom 42 personer i Sveriges största tågolycka.
e/ Så beskrev katastrofen i Folkbladet den 2 oktober 1918.
f/ Kransnedläggning till minne av getåolyckan.
g-j/ Olycksloket gör en ny resa på 100-årsdagen av olyckan.
44:68 a-b
Vadstena Landsarkiv kan ge svar på frågor om byggnaders historia.
44:69 a-d
Berit malmqvist fyller 85 år.
44:70 a-c
Hans Zimmergren har gått bort.
44:71
Strykjärnet renoveras.
44:72 a-b
Motorgården cruisar. Sveriges äldsta "raggarklubb" fyller 60 år.
44:73 a-b
Himmelstalundsbadet invigdes 1967.
44:74
Gullborgs fornborg är en av få fornborgar i länet som blivit utgrävd.
44:75 a-c
Efter drygt två års frånvaro blir det comeback för torghandeln på Nya Torget. Skulpturen "Stenen" av Cecilia Edefalk invigs.
44:76 a-c
Marvikens kraftverk har fått ny ägare.
44:77 a-c
Högre Allmänna Läroverket - De-Geergymnasiet firar 150 år.
44:78 a-b
S-politikern: Hageby är bättre än sitt rykte.
44:79
Bengt Gårsjö skänker hela sin dokumentation om musikklasserna till Norrköpings stadsarkiv.
44:80
Arkeologiska utgrävningar på Ingelsta.
44:81
Resecentrum kan byggas på bro. Markläge eller upphöjt läge kostar ungefär lika mycket.
44:82 a-f
Arbetarförfattaren Sven Wernström har gått bort.
44:83 a-b
Ångbåtsbryggan från 1901 i Lindö rivs med hjälp av helikopter.
44:84
a-b/ Blomska hemmet. Huset för kvinnliga pauvres honteuses i kvarteret Renen, donerat av grosshandlare Frans Blom, renoveras av nya ägaren Sefab.
c/ Bygg- och miljöskyddsnämnden ger klartecken för om- och tillbyggnad av Blomska hemmet.
44:85
Moderna Illusionisters Cirkel, MIC, firar 50 år.
44:86
Arkeologiska fynd från medeltiden vid S:t Persgatan.
44:87
Norrköpings Tidningar delade ut Broocmnpriset första gången 1958. 1758 14 oktober kom Norrköpings WekoTidningar ut första gången. Johan Edman startade den, svärson till Karl Fredrik Broocman som var son till Reinerus Broocman.
44:88 a-b
Norrköpings Ångbåtsförenings passagerarbåt S/S Moa är i trafik på Kulturnatten.
44:89
a/1914 ritade Knut Pihlström det lilla huset på Lindövägen 76 som uppfördes som kontor för en elektrodfabrik. Det hotas nu av rivning en andra gång.
b/ Ja till rivning
44:90
Jan Rådegård, journalist på Norrköpings Tidningar i 33 år, fyller 80 år.
44:91
a-b/ Nu drar bygget på Strömsholmen igång.
c/ Paus för Strömsholmens byggplaner. Oenighet om hur husfasaden ska se ut.
d/ Nya ritningar till Strömsholmen till Karin Milles.
e/ Oenighet om fasaden pausar arbetet. 2016 vann Tjuren projektpartner AB marktilldelningstävlingen. Tjuren bytte arkitekt. Klartecken 2017.
f-i/ Inget hotell på Strömsholmen. Sopfrågan viktig.
44:92
Kyrkan Museum stängs.
44:93 a-b
Ulla Winblads hus blev skamfläck i staden.
44:94
Järnvägscaféet 1914. Anners Annersa 1882-1961: Grammofonskivor, en av de första långfilmerna, Friedens land.
44:95
Östgöta brass firar 40 år.
44:96
Norrköpings Tidningar firar 260 år. Första numret den 14 oktober 1758.
44:97
Skonaren Vega övervintrar i Norrköping. Byggdes 1909.
44:98 a-b
Under kalla kriget byggdes kustartilleribatterier längs kusten. Bergön tömdes och plomberades.
44:99
Flottans män fyller 80 år.
44:100
Torbjörn Jonsson, IFK Norrlöpings evige slitvarg, är död.
44:101 a-b
Fiskarstugan på Jungfrugatan 12 revs 1962. Fritz Grahns hem och ateljé låg intill.
44:102 a-b
Sandbyhov ska förvandlas till en ny och levande stadsdel.
44:103 a-b
Bostadshuset "Korven" renoveras.
44:104 a-b
Peter Kristensson har lämnat P4. Skall bl.a. skriva historiska krönor i Folkbladet.
44:105
a-c/ Så blir nya Femöresbron. Brostugan får flytta på sig.
d/ Nya Femöresbron ska likna den gamla. Karin Jonsson (C) ordf. Tekn. nämnd.svarar insändare.
44:106
Riksdag i Norrköping 1769. Hela kungliga familjen ska inkvarteras.
44:107 a-b
Walter Loewe dokumenterade Smålandsgatan och Marielund 1964-1965. Föreningen Gamla Norrköping bekostade.
44:108
Gunnel Hällström berättar minnen om sångkvällar med Visans vänner i Ulla Winblads hus Norra Kyrkogatan 4-6.
44:109
Norrköpings krematorium firar 80-årsjubileum.
44:110
a-c/ Eva Agerås får NT:s hederspris 2018 på Handelsgalan. Butiksägare av eva.a.
44:111
a-b/ Första världskriget slut. Norrköpings Tidningar skriver.
44:112
a-b/ Uffe Jansson var med under IFK Norrköpings storhetstid.
44:113
a-b/ I maj 1954 firade det amerikanska bolaget Internationel Harvester 50 år sedan etableringen i Sverige
44:114
Norrköping firade 600 år 1984. Ingen vet när Norrköping blev stad.
44:115
Carl Johan De Geers utställning på konstmuséet behandlar 1600-talssläktingen Louis De Geers historia med slavhandel.
44:116 a-b
Hamnbron invigdes 1915. Ingen eka behövdes längre för att ta sig över Strömmen. 1959 skedde den sista broöppningen.
44:117 a-b
Julstämningen har kommit åter till gamla Stan. Julbelysningen är tillbaka på Hospitalsgatan.
44:118 a-b
Brutalismen, den brutala arkitekturen. Parkeringshuset Spiran i Norrköping. Norrköpings stadsbibliotek. Bok: Sverige brutal.
44:119 a-b
En enda ynka notis var allt som Majken Åberg fick efter sin debut i OS i London 1948.
44:120
Norrköpings kyrkors historia: S:t Olai, S:t Johannes, Hedvigs kyrka, Matteus, Östra Eneby kyrka, Borks kyrka
 
45201945:1
Willy Forsström har skannat foton av Gustaf Östman på stadsarkivet för stadsarkivet.
45:2
a-d/ Platsen där Moa bodde. Arkeologiska utgrävningar inför Ostlänken lyfter fram statarbebyggelsen vid Marieborg där Moa Martinson bodde.
e/ Gratis bergmassor från tunnel i Kolmården för Ostlänken blir grund för ny hamn på södra Malmölandet. Stora biologiska värden på spel på Malmölandet.
f-g/ Resecentrum väntas kosta sex miljarder.
h/ Magnettåg skulle kunna ersätta stor del av inrikesflyget. Bättre alternativ än snabbspårstekniken på alla sätt.
i-j/ Trafikverket vill riva nybbygd bro på Malmölandet. kardonbanan kan försenas ytterligar.
k/ Karin Jonsson (C) förklarar att ostlänkenprojektet går ut på att öka kollektivt reande och att biltrafiken behöver flyttas ut, därför Johannisborgsförbindelsen.
l/ Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister säger att det görs historik satsningar på infrastrukturen och järnvägen.
m/ Framtidens elflygplan kommer att slå ut höghastighetstågen.
n/ Skandalbron på Malmölandet, järnvägsbron vid Kardonbanan, är riven.
o/ För att förbättra kommunikationerna med resecentrum behövs byggas broar, gång- och cykelstråk och ny spårväg.
p/ Sveriges Kommuner och Landsting ställer krav på pengar till Ostlänken.
q-r/ 230 miljarder notan för framtidens tåg.
s/ Stockholm-Hamburg tur och retur är ett riksintresse.
t-u/ Så gick det för de europeiska snabbtågen.
v/ Kommunalråden från fem kommuner får beskedet från Trafikverket att alla måste hitta besparingar.
x/ Ostlänken blir minst 10 miljarder dyrare än beräknat.
y/ Ostlänk allt dyrare.
z-å/ Trafikverket stoppade kalkyl som gynnade utbyggnad.
ä/ Redan platsbrist på planerade bangården.
ö/ Den nybyggda bron på Malmölandet som inte höll måttet har återuppstått.
aa/ Broschyr från Trafikverket: Ostlänken; En del av en ny generation järnväg.
ab/ Spårändring föreslås för Ostlänken. Kan bli en billigare dragning.
ac/ Ny spårsträckning blir etter värre säger Mikael Kuylenstierna på Landsjö Säteri.
ad/ 12 000 personer ska bo i den nya innerstadsdelen Södra Butängen. Johannisborg blir stans tredje stadspark. (Se även 19 r)
ae/ Johannisborgs planer visas upp.
af-ag/ I väntan på rivning förfaller Butängen.
ah/ Fram till mitten av augusti kan norrköpingsborna tycka till om Butängen.
ai/ Höghastighetståg skulle inte ha någon större effekt på den ekonomiska tillväxten.
aj/ Linköpings kommunalråd Niklas Borg (M) är för höghastighetståg. Går emot partilinjen.
ak/ Ostlänken - Århundradets tillväxtchans. (Annons från region Östergötland).
45:3
Stig Gustafsson, "Vammar", har gått bort. En av IFK Norrköpings historiskt stora spelare har gått bort.
45:4
a-c/ Vilken skorsten är vackrast? De bevarade skorstenarna kan ses som en hyllning till Norrköping som industristad.
45:5
a/ Medborgarförslag att ungdomar som sommararbete ror människor över Strömmen när Femöresbron är borta.
b/ Så ligger det till med Femöresbron, Karin Jonsson (C) ordf i tekn. nämnden skriver: Den gamla bron sönderrostad, länsstyrelsen beviljar inte en ny.
c/ Insändare: Den gamla bron går visst att rädda.
d/ Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut, tittar samtidigt på en kompromisslösning.
e/ Funktionshindrade vill ha en ny bro utan högt valv.
45:6
a-b/ Flanörer vill ha grönska på Strömsholmen, hotell ej lika viktigt.
c/ Moderaterna vill att Strömsholmen ska vara till för alla.
d/ Reidar Svedahl (L) ordf. i samhällsplaneringsnämnden välkomnar idéer för Strömsholmen.
e/ Olika aktiviteter på Strömsholmen önskas i insändare. Titta gärna på Tjuvholmen i Oslo.
f/ Många åsikter om Strömsholmen. Insändare av stadsarkitekt Karin Milles.
g/ Svedahl (L): Det var på väg att bli jättefel. Inte hotell utan grönska.
45:7 a-c
Dekormålaren Mats Carlsson från Matsdekor AB återskapar fasaden på det pampiga bostadshuset i kvarteret Vesslan.
45:7½
Norrköpings sju sjukhus
45:8 a-b
IFK/IKS, föregångare till Vita Hästen, kvalspelar 1972 mot Västerås på månskensrinken. Benny Wendt gör tre självmål. 1977 står Himmelstalundshallen klar.
45:9
Planket runt staden. Staden hade tre tullportar och sju grindar samt Sjötullen. Staden hade tre Plankgator- Lilla tullen avskaffades vid riksdagen 1809-1810.
45:10 a-b
Majken Åberg levde ensam och tillbakadragen bakom en granhäck och ett plank på Solgården i Kolmården.
45:11
Förintelsens minnesdag 27 januari och tio dagar framåt hålls de årliga Demokrati- och människovärdesdagarna i Norrköping. Liv Bakken, då Isaksen, flydde med sin familj från Norge till Norrköping.
45:12
Second Chance School fyller 20 år. Startade 1999 i Hagagymnasiet i Marielund.
45:13 a-b
IFK:s alla vimplar har sin egen historia. Christer Lindberg plockar ut höjdpunkter från IFK:s internationella segrar.
45:14 a-c
Norrköpings - Hageby baskets - Dolphins främste basketspelare Mats Åström - "Måsen". Hans poängrekord står sig fortfarande.
45:15 a-b
1968 revs byggnaden på Stockholmsvägen 60, kv Konduktören. En skamfläck och en fara för passerande.
45:16
a/ Maj Wechselmann tyckte hon fick hela Norrköping med sig i arbetet med filmen "Moa Martinson-Landsmodern".
b/ Premiärkväll på Cnema för "Moa Martinson-Landsmodern"
c/ Recension av "Moa Martinson-Landsmodern"
45:16½
Arkeologiskt fynd på Gamla torget; klockgjutargrop från 1100-talet
45:17
300 år sedan ryssarna brände ner Norrköping. Uppmärksammans på olika sätt.
45:18
Arkeologiska utgrävningar på Gamla torget. Klockgjutargrop hittad.
45:19
a-b/ Inre hamnen kan fortsätta planeras som bostadsområde då Eon flyttar sin fjärrvärmeanläggning från kv Dockan till Ingelsta.
c/ Insändare vill satsa på turism i Inre hamnen.
d-e/ Castellums vinnande förslag "Damen". Parkeringshus och kontor i östra delen av Inre hamnen.
f/ Hamnens stora kran, kran51, har monterats ner. Hade stor betydelse när containerhanteringen inleddes. Kommer att få en framskjuten placering i Inre hamnen.
g-h/ De vill lyfta stans sjöfartshistoria. Förslag om att inrätta sjöfartsmuseum i Andreas kvarn (Mattonska magasinet).
i-k/ Carl-Fredrik Grönhagen på Mannersons vill skapa en entré till Inre hamnen genom Mattonska magasinet.
l-m/ Inre hamnen går in ien uppbyggnadsfas: Så här ska husen se ut.
n/ Med två kanonskott inleddes uppbyggnadsfasen.
o-p/ Konstnärerna som valts ut för gestaltningen av området gjorde sitt första besök i Inre hamnen
q/ Konsten in tidigt när Inre hamnen tar form.
r/ Aktivitetsdag vid Johannisborg och Inre Hamnen. Området kring Johannisborg föreslås bli stadsapark.
s/ Inre hamnen - Så ser den ut just nu.
45:20 a-b
Chefen för kommunens byggnadskontor Gustaf Östman tog tusentals diabilder i Norrköping förvarade i stadsarkivet.
45:21
a-c/ Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK, firar 100 år och hyllas med kaktusplanteringen 2019.
d-e/ Kaktusplanteringen klar.
45:22 a-b
Oali Kyrkogata förvandlades till gågata
45:23 a-g
Tidigare kommunalrådet och riksdagsledamoten Christer Nilsson har gått bort.
45:24
Två olika namn på huset: Mattonska magasinet eller Andreas kvarn. Gunnar Bredin och Ann-Charlotte Herz berättar.
45:25
Textilutbildningen på Lennings i Södra promenaden flyttar till hantverkshuset på Stohagsgatan.
45:26 a-c
Tankbil exploderade vid BP-macken vid Dalsgatan, kv Dalkarlen, 1972.
45:27 a-b
Rune Haraldsson, världens evige orienterare, har gått bort.
45:28
Svärtinge Folkets hus rivs. danspalatset "Spröta" går i graven. Svensktoppen föddes här i programmet Svensklördag 1962.
45:29
Bankpalatset vid Tyska torget får 15 nya hyreslägenheter. Kv Torget.
45:30
Tunt med kvinnliga statyer i Norrköping.
45:31
a-b/ Brostugans Örtagård tappar medlemmar. Startade 1984.
c/ Nya krafter behövs för att rädda örtagården.
d-e/ Nya medlemmar säkrar framtiden - en flytt oroar
45:32 a-c
Mats Huddén, en av Östgötateaterns stora, har gått bort.
45:33
Sternshuset i kvarteret Diket blir återigen grönt. Modevaruhuset Sterns grundades 1913.
45:34
Krögaren Peter Ölander ställer ut sin konst. Startade Peter´s Steakhouse 1966.
45:35 a-b
Hydrokoptrar satte Arkösund på kartan. För 40 år sedan kom filmen "Björnön" med bl.a. Donald Sutherland.
45:36 a-b
Arkeologiska utgrävninar i kvateret Gripen bakom gamla Pub Wasa.
45:37
Smålands Gille i Norrköping fyller 100 år
45:38 a-b
Området kring restaurang Druvan och gamla busstationen kallades för "Fyllegården", har nu blivit trivsamt
45:39 a-c
Ehrling Fredriksson fyller 75 år
45:40
Ovanligt i Norrköping att kvinnor får gator uppkallade efter sig. Endast 15 kvinnor har fått gatunamn efter sig.
45:41
Kenneth Thapper: Sportjournalist på Folkbladet i 50 år.
45:42 a-b
Namnförvirring på Bollspelaren: Sören Wallman - Sören Wallman. Hirdvallen. Calmia.
45:43 a-b
Ann-Charlotte Krantz Thor har gått bort
45:44
En av Vargarnas mest betydelsefulla medlemmar, Torsten Sahlin, har gått bort.
45:45
a-b/ Gamla Femöresbron kommer inte upp igen. Länsstyrelsen sätter stopp för flytt av Brovaktarstugan.
45:46
Louis De geer Konsert & Kongress fyller 25 år. Invigdes den 13 oktober 1994. Åtta år tidigare tystnade den sista pappersmaskinen.
45:47
a-b/ I början av 1970-talet jämnades Rotmosestan med marken.
45:48
Knäppingsborg har en lång och spännande historia.
45:49
Norrköpingspostens idrottsförening fyller 100 år. Norrköpings äldsta korpförening.
45:50 a-c
Norrköpings Veteranbilklubb snart 50 år, startade 1969.
45:51 a-c
Stig Botvidsson fyller 80 år, byggde upp handelsträdgården Lundby i Styrstad.
45:52 a-b
När Waseska huset (Tvål-Jockes) renoverades på 1970-talet gick man grundligt, men okänsligt tillväga. Sefab tog över huset 1998 med ännu en renovering. Glasmästeren Erik Wase köpte huset 1765.
45:53
Jazzklubben Crescendo fyller 60 år, bildades på initiativ av Bozze Möller 1959. favoritminne: Gitarristen Larry Coryell.
45:54
Reggea-bandet Kalle Baah från Skärblacka firar 40 år.
45:55
a-c/ Marcus Wallenberg ger intervju. Lantbrukarparet Per Hansson och Kerstin Jakobsdotter från Skärkind är de äldsta anfäderna till släkten Wallenberg.
45:56
a-b/ Renoveringen av spårvagnsspåren över Bergsbron 1955 var en ursinnig kapplöpning med tiden.
45:57
De Geers Norrköping. Louis De Geers verksamheter i Norrköping.
45:58
Krögaren Jeney Kovac får medaljen Honoris Causa av kommunen. Ska ha introducerat både första pizzan och cappucinon i Norrköping.
45:59
Rysshärjningarna 1719 uppmärksammans på stadsmuséet. En liten träbit kvar sedan barnden. Forsmanska huset i kvarteret God Vän skonades därför att ryssarna hade sitt högkvarter där.
45:60 a-b
Vargarnas hemmaarena fyller nästa år 50 år. Speedwaybanan vid Kråkvilan 300 m kort.
45:61 a-b
I innerstadens saneingsfastigheter var det billigast att bo, dock på lånad tid.
45:62
Norrköpings skolhistoria går långt tillbaka i tiden
45:63
a-b/ Sven-David Sandström, tonsättaren och pedagogen, har avlidit. Till Norrköpings 600-årsjubileum 1984 skrev han ett beställningsverk för symfoniorkester: "Ut över slätten en doft av hav".
 
46201946:64
a-b/ Fortsatta problem med Kardonbanan.
c/ Moderat insändare: Moderaterna är för Ostlänken, men emot höghastighetståg.
d-e/ Om åtta år ska japaerna åka tåg i 500 km/h. Professor: Magnettåg kan bli billigare än snabbtåg, ej tillräckligt utrett.
f/ Ostlänken. Första delen av en ny stambana för höghastighetståg. Information från Trafikverket.
g/ Sista delen av Krusenhofsbron rivs. En del av arbetet med att bygga nya Kardonbanan.
h/ Vänsterpartiet kräver snabbtåg snarast möjligt samt utbyggnad i Norrland.
i/ Centern och liberalerna oense om snabbtågen. Centern kräver att liberalerna står fast vid sitt löfte.
j/ KD hoppar av planerna på snabbtåg.
k/ KD´s besked oroar inte Norrköpings kommunalråd. (C) i Linköping oroade. Trafikverket jobbar vidare rättar sig efter beslut, inte utspel.
l/ Förbifarten, Johannisborgsförbindelsen skjuts på framtiden. När Ostlänken byggs måste den stå klar då Ståthögaleden kapas.
m/ Arbetet med Kardonbanan går in i ett nytt skede när Trafikverket bygger om befintliga vägar.
n/ Intern kritik mot KD:s nej till snabbtåg.
o/ Stockholms handelskammare säger att snabbtågen blir 170 miljarder kronor dyrare. Artikel med fakta om höghastighetsbanor.
p/ Staten bör låna pengar till höghastighetstågen. Insändare (S).
q/ Höghastighetsjärnvägen ger tillväxt / Östsvenska Handelskammaren.
r/ Bygg nya stambanor för att nå klimatmålen
s/ Han vill rädda kvar Kolmårdens station. Även Nyköpingsbanan och Tjustbanan,
t/ Här är orterna som väntas få nya stationer.
u/ Bygg inte stambanor med låtsaspengar. Ledare FÖ.
v/ Kardonbanan försenad, men tidsplanen ska hållas. Markarbetena är försenade.
x/ 40 miljarder kan frigöras till andra järnvägsprojekt om en uppgörelse kommer på plats om finanseringen av nya höghastighetståg.
y/ KD´s riksting bör nödbromsa stödet för höghastighetståg. Insändare av sex professorer.
z/ Ministerns besked: Järnvägen blir av.
å/ Lars Stjenqvist säger att fakta om ekonomisk utveckling kommer att visa att utbyggnad av järnvägen är riktig.
ä/ MP jagar stöd för helt nytt nät av stambanor.
ö/ Ledare NT: Minimilösning svår att försvara, dyrare lösning för banvallar kanske kostnadseffektiva, X2000-tåg en parantes - nya tåg ställer krav på uträtade spår, europeiska erfarenheter av höghastighetståg blandade.
aa/ KD säger nej till höghastighetsbanor.
ab/ Höghastighetståg bra för tättbefolkat land med gott om pengar. Kostnaden skyhög
ac/ Höghastighetsbanor är dålig klimatpolitik. Lokal insändare (M) i NT.
ad-ae/ Flera sparförslag gällande Ostlänken.
af/ Region Östergötland planerar för framtidens tågtrafik.
ag/ Regeringen bör stoppa beslut om höghastighetsjärnväg enligt Riksrevisionen.
ah/ Snabbtågsplaneringen vittnar om urspårad förvaltning.
ai/ Infrasturturministern står fast vid planeringen trots Riksrevisionsverkets kritik. - Annie Lööf vill locka tillbaka M till förhandlingsbordet.
aj/ Stjenkvist oroas inte för Ostlänkens framtid.
ak/ Riksrevisionen sågar planerna på Ostlänken. Lars Stjernkvist menar att kritiken är orättvis.
al/ Jättetunnel kan bli verklighet.
am-an/ Fastigheter köps upp/köps inte upp. Stenkullen. Håkan Thornell.
ao/ Framtiden behöver moderna tåg (MP).
ap/ Boende i Loddby får Ostlänken som närmaste granne. Trafikverket vill ha synpunkter på dragningen från Stavsjö till loddby.
aq/ Inviten om snabbtåg får nobben av M.
46:65 a-e
300 år sedan ryssbranden.
46:66
Stenbrott i Näkna, Rödberget.
46:67
a-c/ Hamnens stora miljardflytt från city.
d/ Förhandlingar i Mark- och miljödomstolen angående tillstånd att bygga kanaler och kajen.
e-f/ Kanonparken, entrén till Inre hamnen, byggs bl.a. med 1150 gamla NT.
g-h/ Så ska Kanonparken utformas. Konstnärerna som anlitats ska smycka Inre hamnen i fem olika områden
i/ Kanontorget byter namn till Kanonparken. De Geers kanoner fraktades från Finspång över Glan och med järnväg från Fiskeby till Kanontorget.
j-k/ Andres Olsson sätter färg på en av E.ONs transformatorstationer som ska förse bygget vid inre hamnen med kraft.
l/ Entrén till Kanonparken och Inre hamnen skall förhoppningsvis invigas före jul.
m-n/ Mark- och miljödomstolen i Växjö sa ja till vattenarbetena, kajer och kanaler.
o-r/ Invigningen av entrén till Inre hamnen, Kanonparken, lockade mycket folk.
s/ Magnus Nilsson fick en hälsning från sin farfar genom en flaskpost vid utgrävning i Inre hamnen.
t-u/ Infrastuktur snart på plats, nu väntar kajstråk, broar och kanaler. 3000 lägenheter och ett pulserande stadsliv. Förorenad mark av tjära och bensen i gasverksområdet renas genom hetta.
v/ Gasklockan rivs - och stinker lång väg.
46:68
NVBK, Norrköpings Veteranbilklubb firar 50 år.
46:69
Den 9 juni 1895 invigdes parken som då kallades Nordvästra Stadsparken. I september ffastställde stadsfullmäktige namnet Folkparken.
46:70
En skröna att Frank Sinatra tog fel på Folkparken och Folkets park 1953. Han blev försenad till uppträdandet då han grälade med sin fru Ava gardner på Standard Hotell.
46:71
Jan-Olov Öster har gått bort.
46:72 a-c
Stor arkeologisk utgrävning från vikingatiden i Brådstorp utanför Åby.
46:73
Folkparken invigdes 9/6 1895. 1938 tillkom barnbassängen , plaskdammen, toaletter och lekredskap.
46:74 a-b
Första pizzerian i Norrköping öppnade 1972 i komplexet Spiran.
46:75
Norrköpings ungdomscirkus fyller 40 år. Utställning på Stadsmuséet.
46:76
Vasaparken firar 70-årsjubileum. Stod färdig 1959.
46:77
Britt-marie "Bim" Hallberg får första utmärkelsen till Erhard "Dallas" Mathiesens ära.
46:78
a-c/ Badhusen var förr i tiden en fråga om renlighet. Det första allmänna badhuset öppnades 1819 vid Kvarngatan nära Bergsbron. Centralbadet började byggas för 50 år sedan.
46:79
a-b/ Hans Andersson, "Piano-Hasse", har avlidit.
46: 80
a-b/ Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK, firar 100-årsjubileum. Bertil Kempe minns.
46: 81
Ett nytt gymnasium, Bråvallagymnasiet, invigs.
46: 82
Gamla lasarettet vid Södra Promenaden invigdes 2017.
46: 83
Chamberts möbeltillverkning låg i hörnet av Gamla Rådsugugatan och Hospitalsgatan
46: 84
Restaurang Druvan invigdes 1929 och ersatte krogen Skuljons.
46: 85
Den 9 september 1934 invigdes Norrköpings flygplats, Kungsängen, Norrköping airport.
46: 86
a/ Karin Jonsson (C), ordf. tekn. nämnd., förklarar varför projektet Femöresbron är försenat.
b/ Inget händer innan förvaltningsrätten beslutar om brovaktarstugan.
c/ Gammalt vykort med Femöresbron. Kostade fem öre att passera till 1/1 1949. Namnet Åbackarna kommer från att strömmen kallades å elle "åna".
46: 87
Källvindsskolan byggdes som militärskola 1892.
46: 88
Nya staden på Saltängen blev det mest fashionabla bostadsområdet. Hertig Johan lät Hans Fleming rita planen. Äldsta bevarade rutnäsplanen i Sverige.
46: 89
a/ Offren i Estoniakatastrofen hedrades. 25 år sedan.
b-c/ Så sjönk Estonia. Mats Hillerström överlevde.
46: 90
a-b/ S:t Olai prästgård revs i början av 1960-talet. Spiranhuset stod klart 1970. Hantverkargatans nedre del döptes till Skomakargatan.
46: 91
Svandammen heter numera Hästskodammen.
46: 92
Pekka Langer skulle fyllt 100 år.
46: 93
Festkonsert när De Geerhallen fyller 25 år. 13 oktober 1994 invigdes konserthallen.
46: 94
Ankarslut från Finspång Bruk håller ihop huset i kv Dalkarlen m.fl.
46: 95
Göran Färm fyller 70 år
46: 96
Tillstånd för torghandel beviljades för Nya Torget 1863. Tidigare kunglig trädgård, tobaksodlingar.
46: 97
Per Arne Wåhlberg har gått bort. Har bl.a. skrivit om cirkusliv i Norrköping.
46: 98
a-b/ Nya Hamnbron invigdes 1970. Gamla Hamnbron "låstes" 1959.
46: 99
a-b/ Hemgården i Norrköping startade 1926.
46: 100
Trozellisjukhuset byggdes 1915
46:101
Den gamla riksbron gick inte att laga längre. 1977 stod den nya klar.
46: 102
Korskyrkans lokaler till salu.Byggd som biograf 1918.
46: 103
NU 64 lockade en halv miljon människor till Norrköping 1964.
46: 104
Då var Idrottspaken öppen för allt och alla. barnkollonier på somrarna.
46: 105
Balettmästaren och artisten Svend Bunch har gått bort. Var med och grundade Östgötabaletten 1969.
46: 106
Slakteriet på Lindövägen var verksamt mellan 1943 och 1972. Farmek ville rationalisera.
46: 107
a-b/ Musikföreningen Crescendo fyller 60 år.
46: 108
a-b/ Forstéenska huset får rivningsförbud. Byggnaden som är klassad som kulturhistoriskt värdefull ska säljas. Utredning av Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring pågår.
46: 109
Konungsunds Traktorcentrum firar 50 år.
46: 110
a-b/ Alvar Larsson, en av Sveriges främsta båtbyggare och ungdomsledare, har avlidit.
46: 111
a-c/ Håkan Lindström får NT´s hederspris vid Handelsgalan 2019. Hobbyhörnan nästan 30 år gammal.
46: 112
Rodd-Pelle, Sigfrig Emanuel Pettersson (foto), rodde människor över Strömmen mella 1912 och 1942. Rodd-Pelle hade både föregångare och efterträdare
46: 113
Ingrid Norberg, änka efter regissören och teaterchefen Lars Gerhard Norberg, har lämnat sin mans fotoalbum till NT. Många foton från när Industrilandskapet var en byggarbetsplats.
46: 114
a-b/ Det Scheriniska-Adelswärdska huset i kvarteret Gubben uppfördes på 1760-talet av krigsrådet Johan Adelswärd. Det revs 1980.
46: 115
C:a 50 år gammalt flygfoto över Norrköping. Göta Hotel byggdes 1906, 1948 Grand Hotell, stängdes 1970, återinvigdes 1982.
46: 116
a-b/Johnson Controls flyttar till kv Amerika (Good Year). Ursprunget är Stal Refrigeration. Avknoppning från Svenska Turbinaktiebolaget Ljungström, Stal, från Finspång. ABB sålde Stal Refrigeration till danska Sabore. Amerikanska York köpte upp och sedan Johnson Controls.
46: 117
Så var Norrköping som järnvägsknut.
46: 118
Förskolan Majgården i Oxelbergen har fyllt 80 år.
46: 119
1902 ingicks avtal med AEG om elverk och spårvägar. Första linjen som enkelspår i en åtta genom staden. En vagn; "gamla Ettan finns kvar som museispårvagn.
46: 120
a-b/ Strid om kvarteret S:t Johannes då Konsum vill bygga ett ett varuhus. Striden om innerstadens saneringstomter hade principiell betydelse.
46: 121
Nya Saltängsbron ansågs för bred. Stod klar 1980. Återtog sitt gamla namn.
46: 122
a-c/ Fd stadsträdgårdsmästaren Stig Hellerström har gått bort.
46: 123
Konsums varuhus stod klart 1939. Blev Domus och Domono.
46: 124
En rad idrottsföreningar bildades under slutet av 1800-talet. Vinteridrotten livlig i Norrköping.
46: 125
Julfemman öppnade folks plånböcker.
46: 126
a-b/ Eva Rydergård dokumenterar Norrköpings förvandling.
46: 127
a-c/ Bert Ferin och Leif Hallberg såg till att vi fick en nyårspromenad.
 
47202047: 1
a-c/ Björn Nordqvist
47: 2
a/ Järnvägen är säkrast och bäst för klimatet (insändare)
b/ Min dörr står öppen för M och KD idag. Tomas Eneroth (S).
c/ Nya stambanor är viktiga för Sverige. Tomas Eneroth (S)
d-e/ Startbesked - nu blir Ostlänken verklighet.
f/ Avgörande insats av Lars Stjernkvist för ungefär 10 år sedan. Ledare Folkbladet.
g-h/ Om tre år börjar Ostlänken byggas. Ovisst var byggstarten sker. Näringslivet gläds och oroas.
i/ Dyrköpt Ostlänk äntligen till Norrköping. Ledare NT.
j/ Linköping får vänta på bygget av Ostlänken.
k/ Ostlänken genom stan pausad. Försök att få ner kostnaden. Frågetecken kring hur spårlinjen ska se ut, vägar, stationens utformning mm.
l/ Ostlänken viktig för länets utveckling / Ins.: landshövd, ks-ordf Norrk/ Link.
m/ Våga satsa på höghastighetståg. Ins. Göran Ferm (s)
n/ Ostlänken - perfekt etablering för vindkraft. /Ins./
o/ Kärvande samtal om höghastighetståg. Liberalerna bromsar.
p/ Trafikverket fastslår: Ostlänken blir av som planerat. Första delen blir Norrköping-Järna.
q/ Ostlänken. Nya Stationen kan bli dyr för kommunen.
r/ Ostlänken. I Folkbladets arkiv hittas den första artikeln om ostlänken i juni 2001.
s/ Ostlänken. Vill höra folks åsikter om ostlänken. Boende får tycka om ostlänken. Trafikverket öppnar för samråd om ostlänken.
t/ Ostlänken. Flera avgångar med Ögötapendeln.
u/ Ostlänken. Här vill regionen att ostlänken ska dras.
v/ Ostlänken. Internrevisorer varnar för säkerhetsrisker.
w/ Ostlänken. Kriktik mot säkerheten runt järnvägsprojektet.
x/ Ostlänken. Revisorn: Det behövs ett extra stöd.
Y/ Ostlänken sid 1 -4. Första steget mot en ny stambana.
z-ä/ Ostlänken. Vad kan marken berätta om livet från förr. Gården Stora Eggey
ö-ab/ Norrköpingsborna ska få tycka till om hur järnvägen ska dras genom staden. Århundradets beslut.
ac/ Strid om höghastighetsbanan kan hota hela januariavtalet.
ad/ Nya stationer i Malmslätt och Åby
ae/ januaripartierna överens om höghastighetstågens nästa steg.
af/ Tre alternativ för nya stationen som kommer förandra staden.
ag/ Ostlänken rullar på som planerat.Ostlänken mellan Järna och Norrköping är en etapp. Dubbelspåringstambana för järnvägstrafik mellan Malmö och Stockholm.
ah/ Chans att tycka till om cetralstationen.
ai/ Politikerna på jakt efteråsikter om jättebygget. centralstationen.
aj/ Norrköpings kommun uppmanar folk att tycka till om ostlänkens dragning genom staden.
ak/ Framtidens centralstation i Norrköping är åter uppe för diskussion.
al/ Ostlänken och ny centralstation
am/ Norrköpings kommun har just nu en dialog med Norrköpingsborna kring tre förslag för hur Norrköpings nya centalstation ska utformas och hur Ostläken dragning genom Butägnen ska se ut.
an/ Så kan stadsdelen göras om.
ao/ Ostlänken oktober 2020.
ap/ Den har kallats dör den förta delen av Ostlänken . Kardonbanan.
aq/ Snart är den sju kilmeter långa Kardonbanan redo för att öppnas. Kardonbanan är den nya godsjärnvägen som koppar samma Södra stambana vis Åby med papushamnen.
ar-as/ Nu närmar sig slutet på jättebygget. Natten till onsdag lades Kardonbanans två järnvägsväxal på plats med hjälp av en specialkonstruerad kran.
at/ Kardonbanan - ett lyft för Norrköpings hamn.
au/ Ny förslag: Tåget kan missa centrala Norrköping.
av/ Så här ska stationen se ut. Det blev en klar vinnare av de tre alternativen då Norrköpingsborna fick tycka till om hur det nya Resecentrum ska bli.
aw/ Den gamla järnvägsbron över E4 i höjd med Åby ska sågas ner.
ax/ Nästa vecka kopplas den ny godsjärnvägen Kardonbanan och två nya järnvägsbroar över E4 ihop med Södra stambanan.
ay/ Norrköpingsborna har sagt sitt om Ostlänken.
az/ Trafikverket har tagit fram ett nytt förslag på hur kostnaderna för de nya stambanorna kan sänkas och återigen föreslår de att centalstationen i Norrköping byggs utanför staden.
aå/ Idén: Ostlänken kan dras utanför stan.
aä/ Beslutat: Nya stationen ska ligga uppe på bro.
47: 3
a-b/ Abboreberg firar 200 år som fritidsställe.
47: 4
a-b/ TV-profilen Margit Silberstein berättar.
47: 5
a-b/ Tävling avgör vem som får bygga landmärke i Inre hamnen.
c-d/ Saltängen byter utseende i form av Inre hamnen.
e/ Byggprojektet i Inre hamnen får arkitekurpris.
f-g/ Inre hamnen etapp 2. Planeeras för 2000 bostäder. Kvarteret Svanarna, Kvarerert Lommen
g/ Inre hamnen tilldelas fint arkitekturpris.
i/ Inre hamnen, Freudenbegrs fabrik ska vara kvar vill kommunalrådet Reidar Svedahl.
j/ Nu tas nästa steg i Inre hamnen.
k/ Saneringsarbetet i Inre hamnen fördröjt.
l/ Kommen säljer mark för 271 miljoner.
m/ Räddningstjänsten övar i Inre hamnen om arbetare skulle falla i Strömmen.
n-p/ Fynd från Norrköping som stor hamnstad.
q-r/ Nu är kanalbyget i Inre hamnen i gång. Nu byggs kanalerna i hamnen. Stadsdelen börjar nu visuellt ta form.
s-t/ Varning för buller när bygget startar. Nu inlledes bygget av den 700 meter långa ny kajen i Inre hamnen.
u/ Dyrare bana än väntat: Man har räknat fel. Nya järnvägen till och från hamnen kopplas på stambanan kostar mer än beräknat.
v/ Arbetet med Inre hamnen är i ful gång. Även om några hus inte kommer att synas på åtminstone ett år. Nu sker arbet under jord.
47: 6
Eva Agerås lämnar eva.a
47: 7
a-b/ Bergsbrogården eller Skiöldska gården bevarad i unikt skick, visar industrilandskapet inann industrilandskapet. (NIGA)
47: 8
Gata föreslås hedra Wettex-uppfinnaren, Curt Lindquist.
47: 9
Försvarslåset Johannisborg svek vid skarpt läge.
47: 10
Foto Strömparken och kv Enväldet på 1940-talet.
47: 11
Kröningsriksdagen 1800 i Norrköping. Gustav IV Adolf och Fredrika.
47: 12
Konstmuséet fick unik silvergåva 1966 av Einar Erici
47: 13 a-b
Ulf Svensson fyller 90 år.
47: 14
Bo Wallstedt gick bort 9 december 2019.
47: 15 a-b
Sockerbruket Gripen revs i börja av 1970-talet. Stans vackraste hus. Produktionen startade i början av 1740-talet.
47: 16
Från sanatorium - äldreboende - kriminalvårdsanstalt och nu till bostäder. Kolmårdsanstalten.
47: 17
Varför fick Mäster Påvels gränd sitt namn? (F.d. Norra Bryggaregatan)
47: 18
Stortorgets historia
47: 19
Krogen Nordstjärnan brann 1983. Källarmästare Rolf Königsson förvandlade 1969 krogen till konstnärsrestaurang.
47: 20
Strömmen förr i tiden, fiskehamnen, privatbåtar, Röda stugan.
47: 21
Gamlebro (Järnbron) äldsta passagen över Strömmen.
47: 21
a-b/ Mathsonsska paviljongen vid Oscarsskolan kan rivas. /Designkungen Bruno Mathsson/
c/ Mathonska paviljongen kommer att rivas i sommar
47: 22
Fastigheterna Lennings sjukhem och Mathildagården är tömta. Framtiden oviss.
47: 23
Stadium sports camp fyller 25 år
47: 24
Norrköpings Skidklubb hyllas i karl Johans parks kaktusplantering 2020. Musikklasserna och Synskadades vänner hyllas också.
47: 25
I Norrköping har funnits en rad olika rådhusbyggnader.
47: 26
Majgården invigdes 1939.
47: 27
a-b/ Lindö villasamhälle skulle bli en motsvarighet till Saltsjöbaden.
47: 28
Vattenkiosken, som också kallades för Vattenpaviljongen, låg där nuvarande folkets hus och hugos ligger i Norra Promenaden. Sedan kallades kakhuset.
47:29
a-b/ Sleipners. Sleipners historikgrupp har lokaliserat klubbens första hemmaplan. Här hittades sleipners försvunna fotbollsplan. Sylten, Syltängen, triangeln.
47:30
a/ Forstéenska gården till salu. Nya ägaren på Forstéenskagården på Kvarngatan får inte riva den.
b/ Stort Intresse för den gamla tjänstebostaden Forstéenska gården. Kvarngatan.
c-d/ Del av vår släkthistoria. I Forstéenska huset bodde Petter Gabriel Forstéen under åren 1806 - 1815 samtidigt som han jobbade för Holmen.
e-f/ Lundberg köper det anrika huset Forstéenska gården.
g/ Därför Kallades de boende för på "Backen". Kvarnsgatans sluttning ligger bakom namnet på det nya bostadsområdet. En gång itiden låg den gamla stärkelsefabriken i hörnet av Kvarngatan och Dalsgatan.
47:31
Jetlinjen. Flyget mellan Norrköping och Köpenhamn nådde en ny nivå när DC-9:orna sattesi trafik våren 1969.
47:32
Gull-Olle - en nosk vikingahövding.
47:33
Leonardsberg, Kurs - lägergård.Sista dansen på hyllade skolan, öppnade 1938. Verksamheten pågick i 36 år.
47:34
a-b/ Baptistförsamlingen vill bygga gudstjänstlokal. Världens rikaste stöttade bygget på kungsgatan.
47:35
Norrköping. Östra Flickskolan. Skola för "fina familjers flickor". Hörnet av Östra Promenaden och Repslagaregatan.
47:36
Aprirskämtet var tyvärr inget skämt. Yfa.
47:37
Efterlängtad livsmedelshall bygges i rekordfart. Livsmeelshalll Vivo i Lindö.
47:38
a-b/ Hageby Basket, Guldlyftet 1980. coachen Kenny Grant. SM-guldet för 40 år sedan
47:39
a-b/ 5-år sedan guldsäsongen. IFK, fotboll.
47:40
a-b/ Saluhallen som försvann när bilarna skulle fram. Södra saluhallen som lågi hörnet av Gamla Rådstugugatan och S:t persgatan, kvareter spiran, parkeringshuset Spiran.
47:41
Kungastaty framför finste hoteller.(sök ord: Kung Carl XIV, Carl Johans park, Kjell Jonassons, Standard Hotel, Pingskyrkan, Nystadstorget, Saltängstorget, Katusplaneringen).
47:42
a/ Stugan vid Femöresbron får flyttas.(sök ord: Åbackarna.)
b/ Femöresbron skrotad - för falig att bevara.
c/ Ofattbart att inte Femöresbron var K-märkt.
d-e/ Länsstyrelsen överklagar flytten av brovaktarstugan.
47:43
Pihlska skolan har lång historia. Norra Flickläroverket, Norrtull.
47:44
Norrköpings ridande polis framför överste Ribbing. Norrköpings poliskammare håller sin sista session. Polisens idrottsföreningen har sammankomst.
47:45
Kända landmärkenpå Djurön. Curt Forsberg var byggledare för spannmålsanläggningen.
47:46
Här är parken som har försvunnit Odalsparken i hörnet av Storsvängen och Odalsgatan.
47:47
Kaktusplaneringen är ett av Norrköpings främsta turistmål.
47:48
Minnesord Bengt Ahl. Strarten av Sveriges Radio och television i Norrköping. TV Norrköping
47:49
Centric är äldsta rumshotellet. Hotel Centric på Gamla Rådstugugatan från 1931.
47:50
Gamla tullhuset som det såg ut 1915. Den nya krogen flyttar in i det Gamla tullhuset intill Hamnbrons norra fäste.
47:51
a-b/ Sandbyhovsviadukten. Finspångsrondellen. Infarten till Norköping norrifrån välkomnas vid Sandbyhovsviadukten. Ögötapendeln rusar förbi den nu mycket och rymligare Sandbyhovsviadukten.
47:52
a/ Den här parken i Oxelbergen, namngas till Odalparken på ett vykort, men på det här vykortet heter den Odalplan. Hörnet av Storsvängen och Odalgatan. Oxelbergsparken finns ju kvar än idag och ligger längs Dalgången.
b/ Vykortet lär föreställa Odalparken.
47:53
Nu gräver arkeologer på Himmelstalund Norra.
47:54
Norrköping ödelades af fiender 1567 och 1719, af eld 1655. Staden har ofta härjats af eld och flod. Inskription på rådhuset är en bra sammanfattning av stadens historia.
47:55
Betongklumperna skulle lysa upp Tyska torget.
47:56
Cafélokalen av Villa Swartz får nu en totaluppfrächning. Södra promenaden.
47:57
Mathssons paviljong framför Oskarsskolan. Den tillfälliga byggnaden ligger illa till både för skolutbyggnaden och nyplantering av Össtra Promenaden.
47:58
a-c/ Arkeologisk utgrävning vid Ströja. Föremål från järnåldern funna.
47: 59
Vykort med konstmuseet utan Spiral Åtbörd, museets historia.
47: 60
Gamlebro har haft många namn.
47: 61
Kungligheter. Många kungar har gästat Norrköping.
47: 62
a-b/ Norrköpingsprofiler, bl.a. Rolf Storm och Smedby-Rune.
47. 63
Cykelklubbar i Norrköping. Norrköpings främste cyklist: Göran karlsson, Ökenkungen.
47: 64
Gammalt vykort: "Kraftkanalen" i Strömmen. Holmen har två kraftverk i Strömmen.
47: 65
Den siste hyrkusken. Nu ska park anläggas vid hyrkuskens hus. Isbana planeras på det nya Sveatorget. Den röda swebussugan ligger ute för försäljning.
 
48202048: 66
Höghastighetsjärnvägen viktigare när nu Danmark och Tyskland satsar på snabbare järnväg.
48: 67
a-b/ Lars Erik Lundberg skulle fyllt 100 år idag.
48:68
Guldfigurer hittades i marken vid Ströja på Malmölandet, Östergötland- i Svintuna.
48:69
Tusentals kaktusar till skidklubbens ära. Kaktusplanteringen. Inviningen fick ske digitalt.
48:70
a-b/ Eons eldningspanna flyttade in i nya Ingelsta hetvattencentral.Skeppsdockan vid Hamnbron.
48:71
a-b/ Nu rivs Bruno Mathsson paviljong vid Oskarskolan som stått intill Östra Promenade sedan 1955.
48:72
Göran Färm porträtterat sin pappa i ny bok. Hildning Färm.
48:
48:73
a-b/ När byktrappan höll på att bli dåtidens Femöresbron. Byktrapppan som den såg ut i decemer 1972. Universitetsparken skapar lite grönska utmed Byktrappans ena kant.
48:74
En vykort taget före 1967, eftersom bilden idkar vänstertrafik. Närmast dåvarande Affärsverken och därefter Lithografen är kvar och spårvgnsspåren också.
48:75
a/ Hela Norrköpings musikprofil är död. Ehrling Fredriksson.
b/ Vännen om musikprogilen: Alla visste vem Ehrling Fredriksson. Mångårig medlem i Max Rogers.
c/ Ehrling Fredriksson han hadde tid för alla. Maria Engman berättar om saknaden efter sin pappa.
d/ Minnesord Ehrling Fredriksson.
48:76
Danspalatset Borgen ett kärt minne.
48:77
Värmeslingor blev räddningen i halkan. Sommar 1980 försågs Hörsalsbacken med värmeslingor. Repslagaregatan.
48:78
Kanonerna på plats efter 300 år på botten.Kanonerna vid Kanontorget harvarit ett landmärke i flera år. Tre av de sju kanonerna bärgades ur Kattagatt 1955 placerases vid Hamnbron.
48:79
Klockspelet förblir Norrköpings stolthet.Rådhusklockorna ringer för att hylla all kommunens innevånare i Norrköping.
48:80
Natten när Fredriksdalsbron sprängdes i luften.
48:81
Fynd av smedja bäddar för fortsatta utgrävningar. Stora Eggeby.
48:82
När Salängsbron var Oscar Fredriks Bro.
48:83
a/ När Bergsbron var lite poetisk. Gamla Riksbron över strömmen vid himmelstalund som hade vackra, nästa poetiska valv under sig.Vykortet visar bergsbron som den såg ut före 1977.
b/ Bergsbron en dag på 1940-talet
48:84
De vilda förstäderna Fredriksdal och Sandby.
48:85
a-d/ Lars Stjernkvist lämnar så gott som samliga politiska uppdrag.
e/ Karin Jonsson (C), Nicklas Lundström (V), Sophia Jarl (M),Reidar Svedahl (L), Eva-Britt Sjöberg (KD)
f/ En politiker som tycker om människor lämnar Rådhuset.
g-h/ Det känns son om det är rätt tillfälle. Lars Stjernkvist är redo för livet utanför det politiska rampljuset.
48:86
Vantmakaren Petter Speet skapade Drags yllefabrik.
48:87
Norrköpings glasskung. Halvar Andersson bodde på S.t Johannesgatan där han tillverkade glassen också. Halvars Glass. Södra Promenaden.
48:88
Här Hyllas Kulturgeiniet och dagsverspoeten lennart "Zäta" Anderzon med sin egen plats utanför NT:s huvudentré.
48:89
a-b/ Så såg kvarteret i centrum ut före rivning.Det vita hörnhuset med hatt- och mössaffäreb revs 1944. en omfattande genomgång av kvarteret Äpplet 6 B. Hörnet av Knäppingsborgsgatan och Kristinagatan, eller Östra Kyrkogatan som den hette då.
48:90
Vimman ligger och väntar på turister.
48:91
Året var 1866. Norrköpings centralstation var helt nybyggd. Nu ska en ny station byggas. Måns Hagberg varnar för att Norrköpings kommun har låst fast sig vid ett dyrt, dystopiskt förslag på alldeles för hög höjd.
48:92
Ett par gamla bilder, daterrade redan 1942, väcker vårt interesse för Rodgagatan på Saltängen.
48:93
a-b/Fullastade spårvagnar tvingade fram ny linje. Antalet boende i stadsdelen Haga ökade samtidigt som många jobbpenlade till Nefa. När fyrans spårvagnslinje invigdes var den efterlänhtad.
48:94
Claes-Göran Hederström. Vinnande bidraget i Melodifestival 1968.
48:95
Ny Torget för kanske 100 år sedan.
48:96
Ulf Svensson har tilldelats Kungl. Patriotiska Sällskapets stora medalj. Kolmårdens djurpark.
48:97
Fridtunatäppan såg i Vasaparken. Här var det populära allsångskvällar förr i tiden.
48:98 Äldsta husen klarade ryssarnas bränder. Husen utmed Västra Grytsgatan var små, slitna och gammla. Den lilla stugan på "åttan" var till och med ett av Norrköping äldsta.
48:99
a-b/ Den 2 mars 1959 inleddes rivningen av kvarteret Grönsiskan i hörnet av Nelinsgatan och Askebygatan.
48:100
Renovering av Svintuna kvarn i Kolmården
48:101
Begravningsplatser i Norrköping under tusen år.Gravfält finns bland annat i Fiskeby, Pryssgården och Ringstad.
48:102
a-b/ Hatten av för Norrköpins äldsta butik. Åkerlind & Janzon fick hederspriset 2020.
48:103
a/ Anderssons Bokhandel på Drottninggatan.
b/ Dödsannons Stefan Wall.
c-d/ Minnesord Stefan Wall.
e-g/ Stefan Wall
48:104
a/ Förre IFK-ordföranden Stig Magnusson är död.
b/ Minesord Stig Magnusson
48:105
a-b/ I noveber 1960 Skulle Fredrik Ohlssons Ångbageri rivas.
48:106
Villa Fridhem.
48:107
Då var Drottninggatan en osäker plats för kvinnor.
48:108
Kerstin Ryderstedts och Åke Bjurhamns böcker om polisen/deckaren Otto Westerfinns nu ute på de stora ljudboksplattfprmarna Storytel och Bookbeat.
48:109
Mjölnaren Tore Persson ägde an av tomterna i kvarterer Mjönaren.
48:110
a/ Brottarlegendaren Ivar Johansson, en av Norrköpins allra största idrottsmän genom tiderna, vann tre OS-guld. Nu säljs de på auktion hos Robin Holmström i auktionshuset Gomér & Andersson.
b/ Ivar Johansson får nytt liv när hans tre OS-guld går på auktion i Norrköping.
48:111
Idrottsparken för länge sedan.
48:112
Protest mot flytt av skolmuseet i Oskarsskolan, ska flytta till hemgården.
48:113
Ett vykort över Refvens Grund och hörnet av Gamla Rådstugugatan och Hamngatan före år 1980.
48:114
När Bråvalla flygflottilj försvarade Norrköping. F 13.
48:115
Toplista på allsvenska matcher i IFK genom tiderna.
48:116
Vykort från jubilerande Norrköping. En av bilderna från stadens 600-årsjubileum.
48:117
Östra Station - när den var en station. Och det var en järnvägsstation fram till nedläggningen 1966.
48:118
a-b/ Från Nordahl till Nyman - IFK:s skyttekungar.Gunnar Nordahl, Heny Källgren, Ove Kindvall, Jan Hellström, Niclas Kindvall, Imad Khalili, Emir Kujovic, Kalle Holmberg, Christoffer Nyman.
48:119
Genom 29000 meter rör blev det konstis på Idrottsparken. IFK och Sleipner spelade invigningsmatch.
48:120
En epok i Norrköping är över, när Per Johansson 64, stänger sin cykelverkstad.Som pappa Hans startade 1938 i Fridvalla och sonen per tog över 1982.
48:121
Stadens gallerior. Konsums varuhus, Domus, galleria Domino, Epa, Spiralen köpcentrum, Linden köpcentrum.
48:122
Därför väljer toppditektören att avsluta sitt uppdrag. Martin Andreae.
48:123
a/ Bygge för 100 miljoner planeras i Skulturparken. Konstmuseets skulturpark.
b/ Var rädd om museet med dess omgivningar. Kurt von Schmalensees skapelse behöver luft och volym runt sig.
 
49202149:1
När Saltängsbron fick sitt nuvarande namn 1980 slöts samtidigt cirkeln. Den allra första bron på platsen hette också Saltängsbron.
49:2
Klingsberg var Gustav Vasas gåva till Norrköpingsborna. år 1544 köptes Klingsberg av Gustav Vasa, arrendatorn avhystes och Norrköpingsborna fick bruka jorden.
49:3
Badparadis i Lindö förr i tiden. Pampusbadet, som var lyxbadet i Lindö.
49:4
a/ Inte mycket sparades när gamla rådhuset revs. Men konstnären Fritz Grahn lyckades rädda en av klenoderna från rådhusets födelseår.
b/ Så räddades klenoden från gamla rådhuset.
49:5
a/ En efterlängtas järnväg i Norrköping. Äntligen är sista rälsen i Kardonbana på plats.
b/ Nu rullar tågen på spåret: Bra dag för Norrrköping.
c/ Nu öppnas nya banan.
d/ Landshövdningen: Stärker länets konkurrenskskraft.
e/ Kardonbana ett steg i stor förändring av hamnen.
f/ Nytt samråd om Ostlänken efter ändrade planer.
g/ Den nya stationen måste ligga inne i Norrköping.
h/ Ny godsbangård på Malmölandet är överklagad.
i-j/ Svenska snabbjärnvägen kan byggas på pelare.
k/ Skanska. Höghastighetsjärnvägen kan byggas på bara nio år.
l/ Riv inte upp bygget av Ostlänken. Höghastighetsjärnvägar till lågpris kan bli den sämsta av lösningar.
m/ Ostlänken - mardröm för miljön och de närboende.
n/ Nytt ostlän-förslag: Ingen station inne i Norrköping
o/ Krönika.Tåg som susar förbi gynnar inte arbete och välstånd.
p/ Ledare. Rädda Ostlänken från Trafikverkets hot.
q/ Höghastighetstågen blir 50 miljarder dyrare.
r/ Nya billigare stambanealternativ.
s/ Kan inte ändra förutsättningarna tio över tolv"
t/ Moderaterna: Ska tågen gå igenom Norrköping eller inte.
u/ Sophia Jarl (M) . Vill ha svar: Ska tågen stanna i Norrköping?
v/ På fyra år blev Ostlänken 29 miljarder kornor dyrare.
w/ Håkan Norén varnar för kostnadsökningarna för Ostlänken kan bli så stora att hela stambaneprojektet läggs på is.
x/ Finansiera Ostlänken med extra bensinskatt. Insädare: Tror att tåget har gått för Ostlänken.
y/ Trafikverkets ansvar för nya stambanor ifrågasätts.
z/ "Järnväg ovan jord är ingen generell lösning"
å/ Vi väljer ytor för att minimera miljökonsekvenserna.
ä/ Ändring av planer - ingen flytt av E4 vid Löfstad.
ö/ Han vill skrota den svenska räknemodellen för investeringar.
aa/ Östergötland sätter nu ner foten om Ostlänken.
ab/ Missnöjet tilltar över ny Ostlänkenplaner.
ac/ Bygg Ostlänken och vänta med resten.
ad/ Höghastighetståg kräver avsteg från viktiga principer.
ae/ Ostlänken Mars 2021.
af/ Insädare: Det ennda rimliga är att stoppa Ostlänken.
ag/ Stor skillnad mellan Trafikverkets redovisade siffror och egna interna.
ah/ SJ kräver svar om höghastighetståg från regeringen.
ai/ Låt inte snabba tåg stå i vägen.
aj/ Landsjö säter i Kimstad. Anrika gården får inget skydd mot Ostlänken.
ak/ Höghastighetståget föreslås få nya miljarder i satsning.
al/ Höghastighetsjärnvägarna ska byggas - inklusive Ostlänken.
am/ Regeringen : ja till banor för snabbtåg - men oklart när.
an/ Räls för tåg som skjutsar folk till jobbet.
ao/ Ostlänken " Positivt besked för Norrköping".
ap/ Höghastighetsbanor ger ingen positiv klimateffekt.
aq-ar/ Japansk "luftbro" ska rädda höghastighetsjärnväg.
as -at/ Ostlänken blir ännu dyrare.sex miljader dyrare än beräknat.
au/ Ny kalkyl från Trafikverket: Billigare med nya stambanor.
av/ Ostlänken ohotad i nationella planen.
aw-ax/ Nu har sista faryget lämnat inre hamnen.
az/ 250 verksamheter ska flytta från Butängen.
az/ Ostlänken söker pengar ur EU-fond.
aå/ Nu finns en ny chans att slippa höghastighetstågen.
aä/ Ny guldålder för arkeologin när stambanor ska byggas.
aö/ Arkeologbrist kan försena järnvägsbyggen.
49:6
Så minnns vännerna Dolphins guldcoach. Guldmakaren Kelly Grant är död.
49:7
Vargarna fick sitt namn efter Vargen. Regnklädesfabriken Vargen i Norrköping. Fabrikslokalen Vagren i korsningen Lindövägen och Östra Promenaden.
49:8
Skolgrabbar träffas på Spången. Gångspången, Spångbron eller - Kärleksbron.
49:9
a/ Namen på spårvagnarna. Helene Ugland-Andersson.
b/ Ture, den radikale bokhandlarsonen. Ture Nerman.
c-e/ Spårvagnsnamn, Smedby-Rune, EsterLindin, Pekka Langer.
f/ Norrköpingkillen som redan som 19-åring vann ett OS-brons i fotboll. Tore Keller som ett av namnen på stadens spårvagnar.
g-h/ Spårvagnsnamn. Lars "Tjadden" Hällström, Hannes Alfvén nobelpristagare.
i/ Henni 2Zephora2 Orlando Barenco. Föddes 1883 som Henni Gustavsson.
j/ Bengt Danielsson. Hans kapp mot kärnvappen och för befolkningen i Polynesien gav honom Right Livelihoodpriset 1991.
k/ Brita Hertzberg. Hon tog skönsången ut i folkparkerna.
l/ Arne "Vargfar" Bergström. Han var med och tog speedwayen till Sverige och Norrköping.
m/ Elsa Eschelsson. Sveriges första kvinnliga juris doktor.
n/ Maxs Goldstein alias "Mago"
o/ Majken Åberg.
p/ Edvin Adolphson.
q/ Gideon Wahlberg. Teaterchef på Arbis.
r/ Ellen och Maria Moberg. Sysrarna var pinjärer inom pedagogiken.
s/ Brottaren Ivar Jogansson.
49:10
a-b/ Skådespelaren Margreth Weivers död. Hon var en del av ögötascenerna i nästan 30 år
c/ Margreth Weivers var ovanligt bra att spela vanlig. Östgötateatern.
49:11
Krusenhofs gård. Gården anlades 1623 av den tyskfödde köpmannen Peter Kruse. Otto Printzsköld. Ivar Tengbom.
49:12
a-b / Minneord. Hans "Hatte" Furuhagen.
c/ Hans Furuhagen avlidit 90 år gammal
49:13
Östra station tom och övergiven. Norrköpings Östra.
49:14
Med Hotellet kom en historisk pool till stan. Esso Motor Hotel öppnade 1967. Stans allra första swimmingpool.
49:15
a/ Så minns de Varg-Olle. Han har varit en förebild. Motorsportlegenden Varg-Olle Nygren är död. Harald Olof Nygren.
b-c/ Minnersord Olle "Varg-Olle" Nygren
49:16
a-b/ Andreas kvarn. Kvaren kan locka Spotify till Norköping.
49:17
Minnesord. Anders Lind.
49:18
Kaktusgruppen 1947, när IFK Norrköping firade för sitt 50-årsjubileum.
49:19
Bilder fårn förr. När järnvägen var kvar i Kneippen.
49:20
Krönika. Det medeltida Norrköping var inte mycket mer än en by. Stadsmuseets modell av det medeltida Norrköping
49:21
Margarinfabrik i hörnet av Tullhusgatan och Tegelängsgatan i Norrköping.
49:22
Även om Nissens var en chokladfabrik, var det tillverningen av lakrits som räddade fabriken under flera år i Kneippen 1980 revs den.
49:23
Sören Resare. Sören var alltså "resaren" i Norrköping första bowlinghall, den som låg i källarvalven i Tesdorpfska huset i hörnet av Gamla Rådstugugatan och Repslagaregatan.
49:24
Astrid Karlsson jobbade drygt 20 år i det klassiska varuhuset Domus som blev ett landmärke och mötesplats under många år.
49:25
Namnet Arösund avsåg från början sndet mellan fastlandet och Arkö.
49:26
Så skulle de nya p-husen locka kunderna till city. Trägårdsgatan.
49:27
Om den nya sporten fottboll i Norrköping. I slutet av 1800-talet gjodes trevande försök att introducera fottboll i Norrköping.
49:28
Stora hotellet som blev "Storan".
49:29
Lyckan när NT låg "mitt i smeten". I kvarteret Mjölnaren, låg NT:s redaktion.
49:30
Anders Lind. Museidirektör för Arbetets museum.
49:31
Bilder från förr. Albrektsvägen på veckans vykort.
49:32
Ulla Winblad. Bellman nöjeslystna gudinna. Utställningen "Mitt liv som Ulla Winblad"
49:33
Norrköpings andra apotek skulle bli bostäder. Så gick tankarna 1967. Men det gamla trähuset var i för dåligt skick och revs istället.
49:34
Bilder från förr. Ölbryggare från 1800-talets Norrköping. Norrköpings Brygger på Garvaregatan anno 1893.
49:35
En snabbvisit av prinsessan Margaret var höjdpunktet under "Meet Britain" hösten 1985.
49:36
Han serverade första pizzan. Jerney Kovac flyttadee till Norrköping med ambitionen att läsa till advokat, med istället blev det han som serverade första pizzan i Norrköping. I oktober 1972 öppnade Pizzeria Spiran och blev den första i Norrköping att specialisera sig på den runda maträtten.
49:37
a-b/ Inre hamnen. En något annulunda byggnad, uppförd på pålar i Strömmen kan stå klar i Inre Hamnen hösten 2023. Går planen i lås kommer det bli bland annat kafé- och resturangverksamhet här på sikt.
c-d/ Planerna för Inre Hamnen rullar vidare. Det gör också arbetet med den konstnärliga utformningen och Norrköpings konstmuseum står en färdig utställning och väntar på allmänheten.
e/ Utställning visar hur konsten i Inre hamnen ska se ut.
f/ Kikarna på plats i Inre hamnen.
g/ Klartecken för HSB-lägenheter i Inre hamnen.
h/ HSB är först ut i Inre hamnen "En milstolpe",
i-j/ Hamn- och industrimarm ska förvandlas till en attraktiv stadsmiljö.
k/ Lokala företag bygger p-hus i i Inre hamnen.
l-m/ Snart ska inre Hamnenbörja växa på höjden.
n/ Gammal hamnkrankommer att få ett nytt liv.
49:38
a/ Ny bok aktuell om Doverstorpslägret. Doverstorp.
b/ De ska söka nya svar i historien vid Doverstorps flyktinläger.
49:39
a-c/ Minnesord: Sven Jennerström.
49:40
När Norrköping var drottning Kristinas egen huvudstad.
49:41
Oscar Fredriks bro och Drottninggatan anno 1905. Nybyggt hotell och en ny spårväg.
49:42
Kräftriket var en av Norrköpings mest klassiska krogar. Hamngatan 4.
49:43
Vintern är över - anrika glassbaren har öppnat. Södra Promenaden. Halvars Glass.
49:44
a-b/ Robert Höglund. Känd som Folkets Park-förståndare. Folkborgen.
49:45
S:t Olai kyrka. Varför försvann kyrkans dörrar?
49:46
a-b/ Kungsgatan i början av 1980-talet. Kvarteren Spetsen och Kapellhorvan.
49:47
Skvallertorget för över 100 år sedan.
49:48
Nya stambanor. "Koppla ihop hela Skandinavien - nyttan går inte att överskatta". Oslo -Stockholm via Karlstad, Göteborg, Köpenhamn.
49:49
Minnen i Grytgöl från Norrköping. Norrköpingsutställningen 1906.
49:50
a/ Här avgörs Femöresbrons framtid.
b/ Nya femöresbron kommer nog att dröja.
49:51
En glimt från Kneippens glansdagar.
49:52
Klassiska krogen återuppstod på Vikbolandet. Kräftriket var en av Norrköpings klassiska krogar. Aina Bothvidsson var Kräftrikets sista innehavare.
49:53
Nu blommar det i Rhododenrodalen.
49:54
År 1880 grundades Norrköpings Tapetfabrik vid Källvindsgatan och redan före seklets slut hade fabriken vuxit till Svergiges största tapettillverkare.
49:55
Alliansregeringen 2011 samlad på Harpsund. Catharina Swärd och Anders Borg står i mitten i bakre raden.
49:56
a-e/ Gustaf Wahren 1925 - 2021.
49:57
Lennings i Västra promenaden.
49:58
Strömsholmen var ett nöjescentrum.
49:59
a/ I juni 1895 invigdes Folkparken i Norrköping med pampig musikkår.
b/ Folkparken i svartvitt från förr
49:60
Drottninggatan och Rådhuset, troligen 1940-talet.
49:61
a/ Trafikverket lägger miljarder på konsulter.Planerar dtygt sex mil långa järnvägen Göteborg-Borås ska kosta omkring 44 - 55 miljarder.
b/ Höghastighetstågen blir klimatpolitiska gögungar.
49:62
Dey nya Tullhuset. Gamla tullhuset ligger vid hamnbron.
49:63
Minnesord. Sten Göte Svensson. Skolmuseum.
49:64
a/ Norrköpings historia får en grundlig men lättillgänglig genomgång av Peter Carelli i nytt prakverk.
b/ Peter Ullgren har läst Peter Carrellis nya tegelstensversion om Norrköpings historia
49:65
På Löfstad slott har tiden stått stilla i hundra år. Emilie Piper blev den sista ägarer och i sitt testamente 1923 bestämde hon att slottet skulle bli ett museum.
49:66
Kolmårddsbor jublar när Trafikverket skrotar planerna på att lagra bergsmassor i området under byggnaden av Ostlänken.
49:67
Stefan Demert lockade till munterhet i Borgsruiner i juli 1985. Viskvällar.
49:68
Villa Fridhem.
49:69
Kaffekungen olle Wilhelmsson jobbade i drygt i 27 år på Café bar i Åby. I sin bok berättar om en spännande tid med snopet slut.
49:70
Trots farhågorna: Statyn Spiral återbörd 60 år , rasade inte.
49:71
Kuskbostaden. Bostad för kusken Carl Gottfrid Carlsson. Sista hyrkusken var Evald Fredriksson som avled 1981.
49:72
Kaktusplanteringen 2021 invigd i Carl Johans park.Hyllar Pingstkyrkan som i år fyller 100 år.
49:73
a-b/ IFK:s 30 bästa spelare.
49:74
a-c/ Kommunens planer får nej - nu stoppas Feöresbron.
49:75
Hällristarnas budskap är fortfarande dolt för oss.Hällristningar vid Leonardsberg år 1921.
49:76
Magnettåg är framtiden för svensk järnväg.
49:77
Norrköping. Centralhotellet. Många kändisar gästade hotellet.
49:78
Sandbyhov.Herrgårdsbyggnad anvädes som folkskola från 1870-talet till 1910.
49:79
Färgargården museum invigdes 1939.
49:80
Konstmuseets mest iögonfallande målning har aldrig gått att se i sin helhet.
49:81
Folkets Park förevigad en vårdag på 1940-talet
49:82
Rebecka Lennartsson sökte människan bakom Ulla Winblad.
49:83
Motgångarna tvingade Hellmans ylle på fall. Fabriksbyggnaden i hörnet av Sandgatan och Luntgatan påminner än i dag om Norrköpingsposition som textilstaden.
49:84
Textilindustrins uppgång och fall. Väveriet i Norrköping.
49:85
Spårvagnstrafik genom Historien.
49:86
Hörsalen. Kyrkan som slutade som en hörsal.
49:87
Gamla Vattentornet. Landmärke i Norrköping från förr.
49:88
De unika Promenaderna viktiga för Norrköpings identitet.
49:89
Östra Station står kvar - tom.
49:90
Hundratusentals besökte Norrköpingsutställningen 1906. Konst- och Industriutställningen på Sylten lockade inte mindre än 350 000 besökare.
49:91
Postettan och Hotell Standard grannar.
49:92
Vykort kända motiv i Norrköping. Vimman, Spiral Åtbörd, Hedvigs Kyrka, Karl Johans Park, IKF Norrköping.
49:93
a-b/ Profilerna från Norrköping i ny bok. Göran Färms nya bok.
49:94
Stora teatern. Musikalernas succéfyllda teater.
49:95
Den arkitekturintresserase Johan lll lät på 1580-talet uppföra ett renässansslott i Norrköping, men det parktfulla Norrköpingshus brann ner reda 1604.
49:96
a-b/ Octavia Lundell. Då. Espings Paperhandel i hörnet av Drottninggatan och Skolgatan. Men namen Esping & Lundell ovanför ordet pappershandel var borttagen när bilden togs i november 1955.
49:97
Tvål-Jockes hus har mycket historia.
49:98
Ida Thyni och Gunnar Hagberg har gläntat på 200 dörrar i den nya boken "Poeten till Norrköping", som är en annolunda stadsvandring. "Varje dörr har sin egen historia", säger de.
49:99
Gunnnel Hällström, som var Norrköpings egen primadonna under två succéfyllda revydecennier (1950- och 1960-talet) på Lilla Teatern. Är död.
49:100
a-b//Minnesord, Christer Dominder 1949-2021.
49:101
Vykort. Hotell och bro från förr i tiden. Göta Hotell och Oskar Fredriks Bro.
49:102
Lenny Carlsson, vd på Östgötateatern mellan 1998-2009, är död.
49:103
Gamla torget - handelsplatsen som blev Norrköping.
49:104
Strömparken fyller 100 år 2023.
 
50202250:1
a/ Ostlänken: Krävs kompetes för att ostlänken ska lyckas.
b/ Maria förbannad över Trafikverkets agerande
c/ Försenade järnvägar får extrapengar.
d/ Ostlänken: Ny hög bro viktig pusselbit
e/ Forskare: Biljettetna på Ostlänken kan bli billiga.
f/ Viktiga delmål i planen för Ostlänken spikas.
g/ De tävlar om nya centralstationen.
h/ Uppleva att det byggs en ny järnväg mellan Stockholm och Norrköping.
i/ Kommunen och Trafikverken överns om centalstationen.
j-k/ Ny station - sörta investeringen hittills.
l/ Norrköping kommun bestlutatt det ny resecentrumet och de nya järnvägsspåren ska byggas uppe i luften.
m/ Ostlänken, sträckan Klinga-Bäckenby genom Norrköpings och Linköpings kommuner.
n-o/ Tunnlar för miljarder i lokala jätteprojekttet.
p-q/ Nu fattas beslut om framtidens kollektivtrafik.
r/ Ny godsbangård kan börja byggas i augusti.
s/ Fortsatt ja till ostlänken.
50:2
a/ Inre hamnen: Nu är det kart: Öppningsbar bro byggs vid Inre hamnen.
b-c/ Kommunen ser fördelar med en bro som är öppningsbar. Förslag så kan hamnen bli attraktiv för turister.
d-e/ Jag Hoppas att det blir en pärla i Norrköping.
f-g/ Norrköping på god väg att bli "Broarnas stad".
h-j/ Tävlingar för hålbara bostäder startar i Björkalund och Inre hamnen.
k-l/ Strömmen spärras av för båttrafi - i över ett år. En ny gång- och cykelbro ska komma på plats.
m/ Snart startar bygget i Inre hamnen.
n-o/ 100-miljonerssanneringen klar- så mycket hittades. Gasverket.
p/ Kostnad för nya planen: Över 100 miljoner dyrare
q/ Här kan det bli en klaffbro.
r/ Dags för bostadsbyggande i Inre hamnen, De locker med terrass på nionde våningen.
s/ Klart för avgång i Inre Hamnen. Här hänger Nu Blue Peter
t/ Stor inttresse när Inre hamnen öppnade för allmänheten.
u-v/ Nu är vi sugna på att sätta spaden i jorden. HSB Östra
w/ Klart ned vilka som ska bygga etapp 2 i Inre hamnen
x-y/ Castellum vill skapa en ny stadsdel för hela dygnet.
z/ Inre hamnens första byggetapp har startat.
å/ Bostadsrättsföreningen Kajplatsen består av 40 lägenheter som ligger vid vattnet. Huset är ritat av Wingårdhs arkitektkontor.
ä-ö/ Skeppsdockan rivs nu i hamnen - ska byggas bostäder.
aa/ Så vill Hyresbostäder återta vattnet med Inre hammen
ab/ Ja till öppningsbar bro för Johanningsborgsleden.
ac/ Tusentals står i kö- för att få bo i området. Kronnomagasinet blir Riksbyggens första projekt i Inre hamnen.
ad/ Sjökaptenen lobbar för ny färja i Inre hamnen.
50:3
a-e/ Minnesord:Karl-Göran Biörsmark 1936 -2021.
50:4
a-b/ Sorg i IFK efter Ulf Hultbergs bortgång.
50:5
a-b/ Nu har det klassiska huset fått ett anskiktslyft. Kuskbostaden vid Hemgården. Ägs av Stiftesen Lars Magnus Trozellis fond. Kvarteret Renströmen.
50:6
En tidigare okänd hövdingahall och marknadsplats från järnåldern grävts ut i Ströja utanför Norrköping.
50:7
a-b/ När vattentornet byggdes varutseendet viktigt.
50:8
Fortfarade mycket stolta över kristalkronan som hänger i salongtaket hoss Östgötatertern.
50:9
Vykort visar upp Vimman.
50:10
a-b/ "Åttahörningen" fick ge sig när trafiken ökade.Ventillkammaren vid Linköpingsvägen.
50:11
Moa Martinson och hennes ungdomsår i Norrköping.
50:12
Såpkullen var HSB:s första projekt
50:13
Från ångbåtstiden i Norrköping. Göta Hotell nuvarande Grand.
50:14
NT.s redaktion låg mitt i stan. Hospitalsgatan.
50:15
a-e/ Gunnar Bredin.
50:16
Vykort Himmelstalund
50:17
Krigsfotografen som blev DN-pionjär. "Mr Rajden" Gustav Rydén.
50:18
Norrköpings första moderna gata var Drottninggatan.
50:19
a-b/ Kvarteret Enväldet vid Strömmen har varit med om en läng märklig resa. Från idyll till skandal och vidare till klassisk krog. Lennart Polhammar vissar sina idéer för Palace.
50:20
Ett vykort från Getås glansdagar. Gåtås Konferanshotell.
50:21
Till minne av Gunnar Gunnarsson.
50:22
a-b/ Södra Butängen ska omvandlas från idustriområde till innestad med plats för 12000 boende.
50:23
Bergslagsgården med annat namn. Svallertorget och Abrahamska huset.
50:24
Vykort. En liten rundresa i Norrköping.
50:25
Norrköping var Sveriges ledande varvsstad. På 1700-talet byggdes gigantiska iostindiefarare och på 1800-talet konstruerade världens första tankfartyg.
50:26
Skandiateatern. Lars "Tjadden" Hällström. Revyteatern.
50:27
Andreas kvarn ändras till kontorshus - byter namn.
50:28
Ringarna i Navestad som nybyggda. Guldringen och Silverringen.
50:29
a-b/ Det gamla barnhemmet Gustavberg på Sylten ska få nytt liv.
50:30
Daskar och svenskar krigade i Norrköping 1567.
50:31
Restaurang Storan. Strömsholmen. Leonardos. Krogen Charlie.
50:32
a-b/ Nyborska muren i all sin prakt. Norrköping "Nyborska muren" Vasaparken.
50:33
a-b/ Nu ska Andreas kvan få sin nya framtid.
50:34
Hamnbron när den var öppningsbar.
50.35
Sleipners stora stjärna under storhetsperioden var Tore Keller.
50:36
Herrgården som kommunen lät förfalla. Ingelsta gård
50:37
a-b/ IFK Norrköping 125 år av idrottande.