bild
Volym

[REGISTER VOLYMVIS]

Norrbottens Läns Hushållningssällskap

Grunddata

ReferenskodSE/FABD/NF_1436-1/C 1/689
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cPR93P4XSqsXMODbdyr1O7
ExtraID689
Datering
18632001(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens föreningsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningF HUSHÅLLSGILLEN
ARKIV 1436 Norrbottens Läns Hushållnings sällskap VOL 689
Innehåll:
F GÄLLIVARE-MALMBERGETS HUSHÅLLSGILLE
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1876-1878
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1877-1878
*Redogörelse för förhållanderna i Gällivare Hushållsgille 1875
*Ledamotsförteckning över nuvarande ledamöter uti Norrbottens läns Hushållningssällskap inom Gällivare socken 1885
*Historik Gällivare-Malmbergets Hushållsgille, 2001
*Förbindelse angående överlälmnande av godkänd tjurkalv 1920-tal
*Gillesmedel, skrivelse 1929 till gillesordföranden i Gellivare-Malmbergets Hushållsgille
*Skrivelse från O. Forsman 1923, angående extra inkomstposter i gillets inkomst- och utgiftsstat för 1923
*Skrivelse till Svenska vall- och mosskulturföreningen, Uppsala 1945, angående nyodling hos bröderna Jönsson, Nattavaara by
*Protokollsutdrag fört vid sammanträde med styrelsen för Gellivare-Malmbergets Hushållsgille 5 okt 1929
*Protokolls avskrift av protokoll hållet vid sammanträsde med Gellivare-Malmbergets Hushållsgille 5 okt 1929
*Transsumt utdrag av protokoll fört vid ordinarie årssammanträde med Gellivare sockens Hushållsgille 15 dec 1923
*Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Gellivare-Malmbergets Hushållsgille den 3 okt 1925
*Protoklll i Gellivare-Malmbergets Hushållsgilles valdistrikt vid val av lantbruksombud 3 okt 1925
Lantbruksombud 1925-1928 blev
Jöran Grapenson, Gällivare, Oskar Bergström, Gällivare, Víktor Björkman
Suppleanter 1925-1928 blev
Artur Köhler, Gällivare, Viktor Björkman, Gällivare, Wilhellm Granlund, Hakkas
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1925
*Avskrift av protokoll fört vid ordinarie sammanträde med medlemmarna i Gällivare-Malmbergets Hushållsgille den 30 sept 1944
*Skrivelse angående hushållsgillet 1868
*Skrivelse från A. J. Edström, Nattavaara 1927, om bl. a tjurkalvar
*Skrivelse till Norrbottens läns Hushållningssällskaps förvaltningsutskott, angående bidrag vid studieresor 1926
*Skrivelse till ordf. Pastor Göran Grapensson, Gällivare
*Skrivelse till Vandringsrättaren J. Ruottinkoski, Hakkasbyn 1929
*Skrivelse till ordf. Göran Grapensson, Gällivare 1928, angående odlings- och betesförbättringsbidrag
*Skrivelse till ordf. O. Forsman, Nattavaara 1926
*Skrivelse från ordf. O. Forsman, Nattavaara 1924, angående anslag till förbättrande av kreatursstammen, och inköp av avelstjurar
*Protokoll fört vid Gellivare Hushållsgilles sammanträde 1 dec 1913, angående val av ledamöter i gillets styrelse 1914-1916:
Folksskolläraren K. J. Leijon, Gellivare
Handlanden R. Wennberg, Malmberget
Pastor Göran Grapensson, Gällivare
Skrivelse från G. L. Wiren till Norrbottens läns Hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1914, angående hållande av hästuppvisningar 1914
Skrivelse från G. L. Wiren 1914, angående medlemsavgifter för 1915
Skrivelse från G. L. Wiren 1914, tackbrev för förtroendet att bli utsedd till ordförande i Gällivare Hushållsgille 1914-1916
*Skrivelse från P. O. Nordström 1902, angående delandet av Gellivare kommun i två taxeringsdistrikt, Malmbergets distrikt och Gellivare distrikt
*Förslag till inval av ledamöter 1902, som inte tillhör Gellivare distriktet,
E. Boström, Gellivare (som tillhör Överkalix gille)
Albert Wallgren, Gällivare (som tillhör Piteå sockens gille)
Telegrafkommissarien A. F. Bergström, Gellivare
Hemmansägaren Erik Eriksson, Solberget, Koskivaara
" Johan Petter Eriksson, Mäntyvaara, Hakkasbyn
Jägmästaren Erik Isak Hammarberg, Gellivare
" O. Holm, Gellivare
Hemmansägaren Petter Israelsson, MArkitta, Gällivare
" Lars Henrik Johansson, Hakkasbyn
Förvaltaren O. Koniakowski, Koskullskulle
Hemmansägaren Johan Henrik Köhler, Hakkasbyn
" Lars Gustaf Larsson, Ullatti
" Johan Henrik Olofsson, Liikavaara, Gällivare
" J. P. Olsson, Leipojärvi, Gällivare
" Anders Magnus Persson, Skröven, Hakkasbyn
Jägmästaren C. Rothman, Gällivare
Ingeniören Hans Smith, Gällivare
" F. R. Wanjuro, Koskullskulle
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1904
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1905
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1906
*Skrivelse 1907, angående förändringarna i matriklarna
*Skrivelse 1906, angående ansökan till skola
*Skrivelse från J. A. Stenudd, angående anhållan om sällskapets stora silvermedaljer att utdela till:
Hemmansäg G. L. Wiren, Gellivare
Handlanden B. Wennberg, Malmberget
för sina ladugårdar
*Skrivelse från ordf. J. A. Stenudd, Gällivare 1911, angående godkännande av utgiftsstat
*Protokoll fört vid sammanträde med Gellivare Hushållsgille 26 mars 1912
Protkoll fört vid sammanträde med styrelsen i Gellivare Hushållsgille 16 juli 1912
*Skrivelse från O. Bergqvist 1901, angående förslag till ledamöter i länets hushållningssällskap föreslagna inom Gällivare boende personer:
Lappfolkskollärare O. D. Engelmark, Kykbyn
Handlande N. Axelsson, Kyrkbyn
Handlande Fr. Svanberg, Kyrkbyn
Förvaltaren E. Stjernspets, Kyrkbyn
Inspekt. Th. Österberg, Kyrkbyn
Inspekt. P. Johansson, Kyrkbyn
HEmmansäg J. F. Söderberg, Kyrkbyn
Disponenten E. L. Nyberg, Kyrkbyn
Hemmansäg G. L. Viren, Kyrkbyn
Jägmäst. A. D. Berglind, Kyrkbyn
Apotekaren C. Sten, Kyrkbyn
Stationsinspekt. A. E. Abrahamsson, Kyrkbyn
Provinsialläkaren H. G. Euren, Kyrkbyn
Disponenten N. V. Bo-sous, Malmberget
Ingeniören A Dellwik, Malmberget
Ingeniören A. O. Bergman, Malmberget
Disponenten Henrik Vennerström, Kaptensgården
Folksskolläraren O. Forsman, Nattavaara
Gruvfogden K. L. Sandstedt, Malmberget
Bankkamrern R. Ekström, Kyrkbyn
Järnhandlanden F. O. Granberg, Kyrkbyn
*Skrivelse från R. Berglund, Luleå 1901, föreslagna uti Gellivare boende till inval i Hushållningssällskapet
Stationsinspekt. E. A. Abrahamsson, Gellivare
Handlande N. Axelsson, Gellivare
Kyrkoherde O. Bergqvist, Gellivare
Skräddarmästare C. Borin, Gellivare
Komminister E. Bore, Gellivare
Handlande F. L. Bergström, Gellivare
Ingeniör Otto Bergman, Malmberget
Disponent N. Boseus, Malmberget
Ingeniör F. Dellwik, Malmberget
Skollärare O. D. Engelmarlk, Gellivare
Doktor H. Euren, Gellivare
Handlande C. E. Green, Gellivare
Postmästare F. Hackzell, Gellivare
Länsman Bruno Lomm, Malmberget
Jägmästare H. Lundström, Gellivare
Bagarmästare C. Ljungholm, Gellivare
Gruvfogde C. Sandstedt, Malmberget
Disponent H. Wennerström, Koskullskulle
*Skrivelse från ordf i Gellivara Hushållsgille N. Boseus 1901, korrigeringar till de föreslagna personerna till inval
*Skrivelse från ordf i Gellivara Hushållsgille N. Boseus 1901, angående ordförandeskapet för Gellivare sockens Hushållsgille under treårsperioden 1901-1903
*Upplysningar till jordbruksstatistiken för Gällivare socken 1884
*Skrivelser från F. Josefsson, Gällivare 1938, angående uppdraget som ordförande
*Ledamotsförteckning 1909 Gällivare mantalslängd
Hemmansäg J. E. Landström, Dockas Gällivare
Hemmansäg G. S. Söderberg, Gällivare
Hemmansäg J. F. Söderberg, Gällivare
Hemmansäg J. G. Söderberg, Gällivare
Nämndeman C. Köhler, Gällivare
Hemmansäg L. G. Köhler, Gällivare
Handlande M. W. Köhler, Gällivare
Handlande N. Axelsson, Gällivare
Hemmansäg J. M. Hedin, Gällivare
F. kom. ordf. C. G. F. Appelqvist, Gällivare
Kronjägare N. A. Appelqvist, Gällivare
Hemmansäg G. Leander Wiren, Gällivare
Kronjägare L. P. Åström, Gällivare
Kyrkoherde E. L. Bore, Gällivare
Handlande F. O. Granberg, Gällivare
Handlande F. L. Bergström, Gällivare
Stins U. E. Abrahamsson, Gällivare
Jägmästare A Burman, Gällivare
Inspektör O. A. Bergström, Gällivare
Jägmästare U. D. Borglind, Gällivare
Skräddare E. M. NBorin, Gällivare
Möbelhandlare F. E. Gustafsson, Gällivare
Häradshövding B. Hellbom, Gällivare
Jägmästare E. Hammarberg, Gällivare
Jägmästare O. E. Holm, Gällivare
Fjärdingsman B. D. Isaksson, Gällivare
Schaktmästare J. Johansson, Gällivare
Inspektor P. Johansson, Gällivare
Skogsvaktare J. A. Johansson, Gällivare
Kassör I. Svanberg, Gällivare
Folkskollärare J. Söderberg, Gällivare
Kronolänsman P. A. Wallgren, Gällivare
Inspektor C. F. Österberg, Gällivare
Häradstjänare J. W. -arsen, Gällivare
Jägmästare G. Halldin, Gällivare
Apotekare J. F. Johansson, Gällivare
Handlande J. A. Lund, Gällivare
Kommissarie K. K. Markström, Gällivare
Fjärdingsman ?, Gällivare
Inspektor Erik Nipström, Gällivare
Doctor A. Planck, Gällivare
Handlande C. H. Poromaa, Gällivare
Handlande L. A. Sundqvist, Gällivare
Pastor J. A. Stenudd, Gällivare
kronjägare extra Johan Åström, Gällivare
Hemmansäg D. Olsson, Ulatti
Åbo J. H. Nilsson, Ulatti
Skollärare N. F. Martinsson, Ulatti
Hemmansäg Nils Petter Olsson, Ulatti
Hemmansäg Aug. Berglund, Ulatti
Hemmansäg Karl Johan Larsson, Hakkasbyn
Hemmansäg K. F. Henriksson, Hakkasbyn
Hemmansäg L. H. Johansson, Hakkasbyn
Hemmansäg L. H. Engman, Hakkasbyn
Åbo L. H. Wennström, Hakkasbyn
Folkskolärare Frans Engelmark, Hakkasbyn
Handlande N. H. Eriksson, Hakkasbyn
Fjärdingsman Nils Fredrik Gustafsson, Hakkasbyn
Skogsvaktare Walfrid Gustafsson, Hakkasbyn
Hemmansäg Karl Henriksson, Hakkasbyn
Kronojägare K. M. Isaksson, Hakkasbyn
Hemmansäg O. W. Johansson, Hakkasbyn
Hemmansägare Karl Johan Larsson, Hakkasbyn
Hemmansäg P. Persson Lindberg, Lakaträsk
Hemmansäg Mattias Eriksson, Lakaträsk
Hemmansäg J. A. Nordqvist, Lakaträsk
Hemmansäg Mattias sandberg, Lakaträsk
Åbo H. Ersson Tervahuhta, Koskullskulle
Hemmansäg H. Eriksson Tervahuhta, Flällåsen
Hemmansäg O. Mickelsson, Fjällåsen
Hemmansäg Johan Erik Eriksson, Fjällåsen
Kronojägare J. G. Garborn, Koskivaara
Förvaltare F. G. Koniakowski, Koskullskulle
Bergsingeniör F. R. Hanjura, Koskullskulle
Hemmansäg Isak Lars Hansson, Kääntöjärvi
Hemmansäg J. H. J:son Lundmark, Kääntöjärvi
Hemmansäg O. A. J:son Lind?, Kääntöjärvi
Hemmansäg J. W. Olofsson, Kääntöjärvi
Hemmansäg P. O. Olofsson, Kääntöjärvi
Hemmansäg Johan Petter Hansson, Kääntöjärvi
Hemmansäg J. P. Johansson, Kääntöjärvi
Hemmansäg J. P. Olsson, Leipojärvi
Hemmansäg A. Lundling, Liepojärvi
Hemmansäg J. H. Karlsson, Liikavaara
Hemmansäg J. H. Andersson, Liikavaara
Skollärare John Teodor Curtelius, Liikavaara
Hemmansäg Johan Fredrik Johansson, Liikavaara
Hemmansäg Karl Gustaf Johansson, Liikavaara
Åbo H. Olofsson, Lakaträsk
Kassör A. K. Andersson, Malmberget
Ingeniör A. Dellvik, Malmberget
Kronolänsman J. B. Lomm, malmberget
Gruvfogde K. L. Landstedt, Malmberget
Gårdsägare A Salomonsson, Malmberget
Ingeniör Paul Andersson, Malmberget
Riksdagsman L. J. Carlsson, Malmberget
Doktor R. Godenius, Malmberget
Gruvingeniör C. G. Granström, Malmberget
Gruvingeniör H. J. H. Nathorst, Malmberget
Stationsinspekt. H. Hillmark, Malmberget
Apotekare F. Wennersten, Malmberget
Hemmansäg P. Turtola Israelsson, Markitta
Hemmansäg S Isaksson d.ä, Markitta
Hemmansäg Johan E. Isaksson, Markitta
Hemmansäg Oskar Johanssomn, Markitta
Hemmansäg Josef Johansson, Markitta
Hemmansäg Johan Petter Pettersson, Markitta
Åbo G. Nilsson, Moskojärvi
Kronojägare N. E. Ek, Moskojärvi
HEmmansäg Johan Lehto, Moskojärvi
Hemmansäh A. Henriksson, Muorjevaara
Hemmansäg Nils Erik Engfors, Mårdsel
Hemmansäg J. A. Engfors, Mårdsel
Hemmansäg Nils Erik Hansson, Mårdsel
Kronojägare Nils Petter Nilsson, Mårdsel
Hemmansäg N. F.Olofsson, Mäntyvaara
Hemmansäg L. O. Eriksson, Mäntyvaara
Hemmansäg J. P. Eriksson, Mäntyvaara
Hemmansäg Jöns Eriksson, Mäntyvaara
Hemmansäg Lars Edv. Nilsson, Mäntyvaara
Folkskollärare O. Forsman, Nattavaara
Hemmansäg N. E. P:son Sjögren, Nattavaara
Hemmansäg O. Andersson, Nattavaara
Hemmansäg E. Jönsson, Nattavaara
Åbo J. E. Dynesius, Nattavaara
Hemmansäg J. A. Hägerman, Nattavaara
Hemmansäg Jakob Högman, Nattavaara
Hemmansäg Oskar Högman, Nattavaara
Hemmansäg Viktor Högman, Nattavaara
Hemmansäg P. E. Karlsson, Nattavaara
Banmästare Karl Kjellin, Nattavaara
Skiftesgodeman Oskar Jönsson, Nattavaara
Stationsmästare P. E. Ljung, Nattavaara
Kronojägare K. E. Lundqvist, Nattavaara
Handlande J. F. Nordin, Nattavaara
Hemmansäg J. E. Persson, Nattavaara
Skiftesgodeman O. D. Persson, Nattavaara
Hemmansäg O. P. Olofsson, Nilivaara
Hemmansäg J. E. Johansson, Nilivaara
Skollärare A. W. Bäckström, Nilivaara
Hemmansäg Pauli Ab-sson, Nuortikon
Hemmansäg Anders Pannasson, Nuortikon
Hemmansäg Jakob Paulsson, Nourtikon
Hemmansäg J. A. Paulsson, Nuortikon
Hemmansäg Paulus Paulusson, Nuortikon
Hemmansäg Simon Paulusson, Nuortikon
Stationsmästare J. E. Rosen, Nuortikon
Kronojägare L. A. Strömqvist, Nuortikon
Hemmansäg J. Johansson, Palohuornas
Hemmansäg L. P. Larsru?, Palohuornas
Hemmansäg Nils Olof Engman, Palohuornas
Hemmansäg Lars Levi Engman, Palohuornas
Skollärare Magnus Abrahamsson, Palohuornas
Hemmansäg J. Andersson, Purnu
Hemmansäg Per Persson, Purnu
Hemmansäg Jakob Persson, Purnu
Hemmansäg Anders Persson, Purnu
Hemmansäg F. J. Nordvall, Purnu
Hemmansäg Johan Israel Jakobsson, Purnu
Hemmansäg Johan Erik Larsson, Purnu
Hemmansäg Karl Gustaf Olofsson, Purnu
Hemmansäg Israel Persson, Purnu
Hemmansäg Jöns Persson, Purnu
Hemmansäg N. O. Nilsson, Purnuvaara
Hemmansäg Nils H. Henriksson, Purnuvaara
Kronojägare Ulrik Engelmark, Risträsk
Rättare J. H. Winsa, Robsam?
Åbo L. J. Fredriksson, Sammakko
Hemmansäg J. F. Fredriksson, Sammakko
Folkskollärare N. F. Magnusson, Sammakko
Hemmansäg J. E. Jönsson, Larvisvaara
Hemmansäg Tobias Larsson, Larvisvaara
Hemmansäg J. L. Larsson. ?Patter
Hemmansäg Frans Oskar Köhler, ?Patter
Hemmansäg Fredrik Köhler, ?Patter
Hemmansäg Karl Köhler, ?Patter
Hemmansäg Lars Henrik Larsson, Skröven
Hemmansäg J. P. Larsson, Skröven
Hemmansäg O. W. Johansson, Skröven
Nämndeman A. M. Persson, Skröven
Gästgivare L. H. Mickelsson, Skröven
Hemmansäg J. P. Persson, Skröven
Åbo Erik Eriksson, S-lberget
Hemmansäg Erik Johan Persson, S-lberget
Hemmansäg Strand Johan Erik, Suotujärvi
Hemmansäg Olof Nilsson, Skröven
Hemmansäg J. E. Johansson, Skröven
Hemmansäg J. Nilsson, Skröven
Hemmansäg Paulus Granberg, Lakaträsk
Åbo H. P. Lundström, Torasjärvi
Åbo J. P. Andersson, Torasjärvi
Hemmansäg N. H. Henriksson, Torasjärvi
Åbo L. H. Johansson, Torriberget
Hemmansägare H. Henriksson, Torriberget
f.d Kronjägare P. henriksson, Torriberget
Hemmansäg Lars Petter Grelsson, Ullatti
Hemmansäg N. P. Johansson, Ullatti
Hemmansäg N. P. Larsson, Ullatti
Hemmansäg J. E. Larsson, Ullatti
Nämndeman L. G. Larsson, Ullatti
Hemmansäg J. P. Eriksson, Ullatti
Åbo J. P. Persson, Ullatti
Hemmansäg Israel Larsson, Ullatti
Folkskollärare Gustaf Fredriksson, Ullatti
Kronjägare W. Grönberg, Ullatti
Hemmansägare Isak Henriksson Männikkö, Ullatti
Hemmansäg Lars Petter Israelsson, Ullatti
Hemmansäg Erik A. Johansson, Vettasjärvi
Hemmansäg Isak Lars Larsson, Vettasjärvi
Hemmansäg Petter Abrahamsson, Vettasjärvi
Hemmansäg Johan Petter Henriksson, Vettasjärvi
Hemmansäg Isak Johansson, Vettasjärvi
Hemmansäg Lars Gustaf Johansson, Vettasjärvi
Hemmansäg Samuel Johansson, Vettasjärvi
Hemmansäg Erik Nilsson, Vuoddas
Hemmansäg Israel Nilsson, Vuoddas
Hemmansäg Jöns Nilsson, Vuoddas
Hemmasnäg Erik Olsson, Vuoddas
Hemmasnäg Adam Henriksson, Yrttivaara
Hemmansäg O. O. Engman, Yrttivaara
Hemmansäg Lars Erik Eriksson, Yrttivaara
Hemmansäg Johan Erik Johansson, Yrttivaara
Hemmansäg Isak Lindberg, Äijävaara
Hemmansäg Johan Erik Eriksson, Äijävaara
Hemmansäg Oskar Eriksson, Äijävaara
Hemmansäg Johan Fredrik Olsson, Äijävaara
*Protokoll hållet vid sammanträde med Gällivare Hushållsgille 26 mars 1909
*Redogörelse (Berättelse) över Gällivare Hushållsgilles verksamhet under 1908
Kvitton över mottagna premiemedel under 1908
Tablå över Gällivare Hushållsgilles kassa under 1908
Förteckning över Gällivare gillesstyrelse 1908-1909
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1910, inkl ledamotsförteckning
*Protokollsutdrag ur protokoll hållet vid Gällivare Hushållsgilles styrelsesammanträde 25 sept 1908, föreslagna personer inom socknen för odlingspremier: (odlingsstatistik och motivation finnes)
Hemmansägaren G. L. Wiren, Kyrkbyn
Hemmansägaren J. F. Fredriksson, Sammakko
Hemmansägaren L. H. Henriksson, Hackas
Hemmansägaren L. H. Mickelsson, Skröven
Hemmansägaren Per Turtola, Markitta
*Skrivelse från O. Forsman 1911
*Protokoll gällande bidrag till hölador på utängarna 1910
Skrivelse från J. A. Stenudd 1910, angående problem orsakade av renarna
*Förteckning av ledamöter 1910
Skrivelse från J. A. Stenudd 1910, angående uppgjorda utgiftsförslag, protokollsutdrag från protokoll hållet vid sammanträde med Gällivare Hushållsgilles styrelse 18 mars 1910
Praktisk handledning av, verksamhetens fördelning, J. Ruottinkoski, Gällivare 1910
*Till ledamöter i gillet invalda 1903:
Kronojägaren Axel Apelqvist, Gällivare
Kassör Einar Lestander, Gällivare
Bankkamrer D. Holmgren, Gällivare
Bankkassör Paul Häggbom, Gällivare
Hemmansäg J. M. Hedin, Gällivare
Hemmansäg Gustaf Köhler, Gällivare
Hemmansäg Oskar Köhler, Gällivare
Redaktör A. Martinelle, Gällivare
Baningeniör Sune Möller, Gällivare
Hemmansäg J. F. Söderling, Gällivare
Hemmansäg Johan Gustaf Söderberg, Gällivare
Hemmansäg Gustaf Silverbrand, Gällivare
Hemmansäg L. Gustaf Lundgren, Heden o Gällivare
Hemmansäg Isak Isaksson Markitta, Gällivare
Ingeniören Otto Bergman, Malmberget
Löjtnant Rudolf Croneborg, Malmberget
Bokhållaren Georg Danielsson, Malmberget
Pastor L. E. Enge, Malmberget
Ingeniör Åke Goldkuhl, Malmberget
Verkmästaren L. P. Grönqvist, Malmberget
Järnvägstjänsteman Carl Göthe, Malmberget
Förrådsförvaltaren Johan Jonsson, Malmberget
Ingeniören Titus Ljungberg, Malmberget
Övergruvfogden A. Löfgren, Malmberget
Fotografen Petrus Melander, Malmberget
Ingeniör Einar Larsson Nordenstam, Malmberget
Ingeniör Johnny Prytz, Malmberget
Bankkamrer Bernhard Burman, Kaptensgården, Koskullskulle
Nämndeman Anton Dynesius, Kaptensgården, Koskullskulle
Gruvfogden C. G. Dynesius, Kaptensgården, Koskullskulle
Hemmansäg Lars Olof Eriksson, Mäntyvaara, Hakkasbyn
Hemmansäg Nils Fredrik Olofsson, Mäntyvaara. Hakkasbyn
Hemmansäg Erik Abraham Olofsson, Mäntyvaara, Hakkasbyn
*Redogörelse för Gällivare sockenallmännings jordbruksnämnds verksamhet 1933
*Skrivelser till H. H. sällskapets förvaltningsutskott 1863
*Skrivelse till H. H. sällskapets förvaltningsutskott 1867
*? Årsberättelse, okänt år
*Skrivelse från ordf. O. Forsman, Nattavaara 1920, angående om förordnande för jordbrukskonsulenten Albin E:son Norrgård
*Protokoll öfrt vid ordinarie årssammanträde med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille den 3 okt 1936
Utdrag ur protokoll fört vid Gällivare-Malmbergets Hushållsgilles bestyrelse den 3 okt 1936
*Skrivelse från O. Forsman, Nattavara 1926, om inrättande av mönstergård inom Gällivare socken, skrivelse från Gustav Köhler, Gällivare 1926
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1915
*Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Gällivare-Malmbergets Hushållsgillle 24 sept 1932
*Skrivelse frpn O. Forsman, Nattavaara 1920,
*Protokoll fört vid Gällivare-Malmbergets Hushållsgilles årsmöte 2 okt 1926
*Skrivelse från H. H. förvaltningsutskott till O. Forsman 1919, uppgift om gillets medel för år 1920
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1920
*Inkomst- och utgiftsstat Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 1926
*Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Hushållningssällskapet och Kemiskväxtbiologiska anstaltens tjänstemän 19 jan 1926
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1918
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1919
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1920
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1921
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1922
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1926, 1927, 1929, 1930, 1931-1937, 1939
*Årsberättelse över Gellivare-Malmbergets hushållsgilles verksamhet 1946-1948, 1952, 1955-1956, 1966, 1981-1985
*Protokoll fört vid ordinarie årssammanträde med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 24 sept 1932
*Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie årssammanträde med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 3 okt 1936
*Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie årssammanträde med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 3 okt 1936
*Utdrag ur protokoll hållet vid Gällivare Malmbergets Hushållsgilles sammanträde 6 okt 1928
*Skrivelse 11 jan 1955, angående cirkulärskrivelser
*Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 28 aug 1973
*Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 14 mars 1964
*Protokollsavskrift av protokoll fört vid ordinarie sammanträde med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 4 mars 1949
*Protokoll från årsmöte med Gällivare-Malmbergets Hushållningsgille den 23 juli 1960
*Ordförandeförteckning, okänt år
*Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 16 maj 1977
*Protokoll från årsmöte med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 14 maj 1986
*Protokoll fört vid styrelsemöte med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille och hushållsnämnd 18 juni 1986
*Styrelseförteckning för Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 1982
*Skrivelse till Länstyrelsen 1928, angående uteblivna deklarationer
*Skrivelse till Länstyrelsen 1928, angående postassistenten Alfred Bergströms klagomål över påförd avgift till hushållningssällskapet
*Val av ombud, skrivelse från O. Forsman 1925, lokalfrågan
*Skrivelse från L. H. Engman, Hakkasbyn 1927, ordförandefrågan för gillet
*Skrivelse från A. J. Edström, Nattavaara 1927
*Skrivelse till jordbrukskonsulenten Yngve Anjou, Luleå 1932, angående inköp av kvigkalv
*Skrivelse till vandringsrättaren S. P. Josefsson, Gällivare 1935, angående fördelning av tillgängligt bidrag till gödselvårdsanläggningar
*Skrivelse till Göran Grapensson, Gällivare 1936, angående sammanträde med Gällivare Jordbruksnämnd 1936
*Skrivelse från Göran Grapensson, Gällivare 1917, angående ordförandeskapet för Gällivare Hushållsgille
*Avskrift av protokoll fört vid ordinarie sammanträde med Gällivare-Malmbergets Hushållsgille 28 sept 1946, förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1947

Kontroll

Skapad2020-03-27 11:03:34
Senast ändrad2020-03-27 11:03:34