bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/116
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/hYmlkvZ7UqIP1g75QgVUf1
ExtraID116
Datering
u å (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
KOMMUNIKATIONER:
Asplund, Arthur, distriktschef.
Bilen.
Bilar i Paris.
Diligenser.
Flottleder i Sverige.
Flygmaskin.
Fyrar, Låka fyr.
Färjor, Lungsund.
Färjor, Kexsundet.
Hamnar, Karlstad.
Hamnar, Arvika.
Klarälvens översvämningar.
Kärrdon, förhistoriska hjul mm.
Hults lastageplats.
Sulviks lastageplats.
Trafikkultur under 1700-talet.
Trafikväsendet 1650-talet.
Transportleder i äldre tider.
Transportled Glafsfjorden.
Vänerns reglering.
Vintersport.
BUSSAR:
David Haglund.
Busslinjer.
Busslinje, äldst i Värmland.
Busscentralen i Karlstad.
Busscentralen i Kristinehamn.
BROAR:
Byn i Ekshärad.
Ambjörby.
Branäs.
Deje.
Fastnäs.
Forshaga.
Hagfors.
Karlstads västra.
Lekvattensbron.
Likenäs.
Lungsund.
Myra.
Månäs.
Nilsbysundet.
Nysäter.
Norra Råda.
Norsälven.
Ransäter.
Olsäter.
Skasåsbron.
Skoghall.
Slottsbron.
Smedsta, krigsbro.
Sundstabron.
Sunne.
Över Sunnemosundet.
Sörmark.
Torsby.
Uvån.
Vikbron i Fryksände.
Viadukten vid Skåre.
Värmskogssundet.
Årås i Norra Råda.
Ölmhult i Väse.
BÅTAR:
Frejakatastrofen.
Sjöfarten på Arvika.
Första ångbåten, Malmö.
Första ångbåten, Atlanten.
Första ångbåten, Karlstad.
Båtar på Fryken.
100 år med ånga över Atlanten.
Sjöfarten på Vänern.
Sumpadoria.
Ångfartygens barndom.
Ångaren Svan.
Ångbåtsbolaget Fryksdalen.
Båtar på Glafsfjorden.
Stockholmsbåtar, minnesskrift.
Första hjulbåten i Värmland.
Kapten Anders Hjalmar Borgström.
Kapten Fredrik Olsson.
Kapten Seth Landberg, Torsby.
Kapten K. Jakobsson.
Kapten Alfred Nilsson, Säffle.
Kapten Johan Eriksson.
Kapten K. Hj. Fallgren, Kristinehamn.
Skepparen Olof Fredric Schyman.
CYKELN:
Trampcykelns intåg i Värmland.
Cyklismens barndom.
Cykeltävling Mälaren runt.
JÄRNVÄGAR:
Järnvägarnas 100-årsjubileum.
De äldre kommunikationerna.
Nora-Bergslags järnväg.
Mora-Vänerns järnväg.
Dal-Västra Värmlands järnväg.
Nordvästra stambanan.
Inlandsbanan.
Statens järnvägar 75 år.
Årjängs station.
Loket N:o 1, Olof Trätälja.
Bergslagsbanan.
Elektrifieringen.
Klarälvsbanan.
Gunnarskogs järnväg.
Arvika station.
Stationsnamnen i Värmland.
Järnväg Arvika-Fredros.
Kil-Fryksdalens järnväg.
Åmål-Årjängs järnväg.
Kristinehamns station.
Järnvägsolycka.
Järnvägsman berättar.
Lokförare berättar.
Banmästare berättar.
Det första tåget.
Den första järnvägsbiljetten.
Blad ur järnvägarnas historia.
Järnvägsmysterier.
När loken kommo.
En krönika om järnvägen.
Järnvägsutställningen.
Från järnvägens barndom.
Lokförare J.P. Fast.
Lokförare J.O.L. Lönnqvist.
Stins Per Adolf Lundberg.
Stins Vilhelm Axelsson, Säffle.
Stins G. G. Ekendal, Kristinehamn.
Stins Axel Ekman.
Stins J.W. Lindblom.
Stins Filip Åberg, Ottebol, Björneborg.
Stins L.G. Nordström, Arvika.
Stins Lars Petter Johansson, Alster.
Stins G.H. Gröndal, Kil.
Stins L.J. Sätterman.
Stins Magnus Valentin, Filipstad.
Stins Emanuel Nymansson.
Stins M.V. Holmström.
Baningenjör Erik Hård af Segerstad.
Banbyggare K.L. Gunnarsson.
Konduktör Frans Adolf Hallgren.
KANALER:
Bjurbäckens kanal.
Norsbäcks kanal.
Karlstads kanal.
Dalslands kanal.
Säffle kanal.
Kanal genom Norsälven.
Svea kanal.
Kanalinspektör E. Nymansson.
POSTEN:
Postgång till Bjurtjärn.
Postgång i övre Ullerud.
Postgång i Ekshärad.
Postkontoret på 1880-talet.
Postveteran berättar.
Postbärare, Johannes Svensson, Sillerud.
Postbärare K.J. Gustavsson, Kristinehamn.
Postbärare J.A. Danielsson, Säffle.
Postgång över Ålands hav.
Postjubileet.
Medalj pr. post.
Postförhållanden i Östra Ämtervik.
Postkrönika från Västra Värmland.
Posten kördes Fagerås-Torsby.
Postbefordran under äldre tider.
Postkåseri, Kristinehamnstrakten.
POSTMÄSTARE: Gustaf von Mühlenfels, Filipstad.
Gustaf Johansson, Kil.
Vensel Söderlundh, Charlottenberg.
K.E. Westman, Kristinehamn.
Oskar Linders, Kristinehamn.
Sven Haglund, Sunne.
Carl Henrik Wats, Kristinehamn.
Alfred Dahlman, Charlottenberg.
S.A.Th. Esselius, Kristinehamn.
Fredrik Åberg, Kristinehamn.
Knut Löf, Filipstad.
Erik Högander, Säffle.
A. Larsson, Charlottenberg.
POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE:
John Ericksson, Södra Råda.
O.V. Lundberg, Ekshärad.
Petter Magnus Pettersson, Bjurtjärn.
Anna Tausen, Glava.
Lydia Lind.
Postbärare J. Andersson, Övre Ullerud.
TELEGRAFEN:
Tele-kommissarie G. Uhlfelt, Kristinehamn.
Telefon: Väse, Bjurtjärn, Brunskog.
Värmlands Telefonförening.
Kristinehamns Telefonförening.
Nordmarkens första telefonledning.
När Karlstad fick telefon.
Rikskabeln till Karlstad.
Antal teleapparater i Värmland.
Telekommissarie G.F. Håkansson.
VÄGAR:
Genom Kila-Tveta.
Liljedal-Bro.
Ölme.
Eda.
Vägar i Nordmarken.
Mellanriksvägen.
Gamla kungsvägen.
Pilgrimsvägar.
Vägar i Fryksdalen.
Östmark-Lekvattnet.
Vägar på Värmlandsnäs.
Vägar till Sjöändan.
Vägar i Karlskoga härad.
Vägar i Arvika stad.
Gate-Gunnarskog.
Fryksdalen-Älvdalen.
Färdevägar i Värmland.
Infartsvägar till Karlstad.
De värmländska vägarnas tillkomst.
Älvsbacka-Lidsbron.
Grytterud-Treskog.
Grums-Värmlandsbro.
Aplungstorp-Bäckebron.
Olsäter-Nyeds härad.
Vägar i Ölme härad.
Vägar till Bjurtjärn.
Glava-Årjäng.
Vägar och farleder.
Sveavägen.
Vägar i Östra Värmland.
Fagerås-Jonsbol.
Vägar i Fryksände.
Säffle-Grums.
Vägar i Nyed.
Gräsmark-Sunne.
Från djurstig till kungsväg.
Vägbyggare, Nils Svensson.
Vägmärke.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2023-09-01 15:37:52