SDHK-nr: 26260

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1453  maj  25
Utfärdandeort
Slestad 
Innehåll

Anders Andersson, häradshövding i Hanekinds härad, om rannsakning angående en tomt i ”Skoghe” i ”Visbo” socken, som av ålder tillhört V. kyrka men som Jösse Martinsson enligt herr Olofs, kyrkoherdens i Vist, klagomål tagit från nämnda kyrka. Hade klagat hos östgötalagmannen Erik Nipertz på h äradstinget i ”Tinnerö”. För nämnden se kort i gamla kronol. lappkartoteket

Utfärdaren beseglar.

Språk

svenska

Källor
  • Original: or. perg. RA 0101 (sign. FF, Vist) bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 84 (reg)
Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel