Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

SDHK-nr: 33019

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1493  november  19
Utfärdandeort
Jönåkers ting 
Innehåll

Väpnaren Lars Birgersson, häradshövding i Jönåker, ger fasta på jord i Harista i Stigtomta socken i Jönåkers härad, som Olof Petersson och Anders Martinsson, borgare i Nyköping, sålt till biskop Kort i Strängnäs.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 59:D f. 146v (reg.); Örnhielm: V p. 1241f
Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel