Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (12) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (1)
   • Företag (2)
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (4)
   • Person (släkt) (2)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 23
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Düben, von, Anders d.y.

Yrke: Hovkapellmästare, Hovman
Född: 1673
Död: 1738

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Düben, von, Gustaf d.y.

Yrke: Hovkapellmästare, Hovman
Född: 1660
Död: 1726

3. Svenskt biografiskt lexikon

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Düben, von, Joachim d.ä.

Yrke: Hovkansler, Rikskansliråd, Riksråd
Född: 1671
Död: 1730

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Düben, von, Emerentia

Yrke: Hovdam
Född: 1669
Död: 1743

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Düben, von, Gustaf W J

Yrke: Anatom
Född: 1822
Död: 1892

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dahlbom, A. Gustaf

Yrke: Entomolog
Född: 1806
Död: 1859

8. Arkiv
Titel: Hallkveds gård
Tid: 1786 – 1911
Arkivbildare/upphov: Hallkveds gård

Förvaras: Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen)

9. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1901
Län: Kronobergs län

10. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1887
Län: Stockholms stad

11. Volym
Allmän anmärkning: Dusensköld, Johan Johansson Dusett, Georg Dusett, ...
Tillhör arkiv: Biografica

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

12. Volym
Allmän anmärkning: Miscellanea. 1. N. J. Wetterquists samling: Ett hä...
Tid: 1773 – 1847
Tillhör arkiv: Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling
Arkivbildare/upphov: Fryxell, Fredrich (1724 – 1805) Arkivbildare/upphov: Schéele, Frans Adolf von (1795-10-21 – 1863-07-20) Arkivbildare/upphov: Löf, Axel Emanuel (Läroverksadjunkt mm, Kristinehamn) (1880-04-09 – 1951-06-18) Arkivbildare/upphov: Adlersparre, Carl August (Albano) (Skriftställare, greve) (1810 – 1862) Arkivbildare/upphov: Lagerlöf, Magnus (Kyrkoherde, Nyeds församling) (1778 – 1844) Arkivbildare/upphov: Högre allmänna läroverket i Kristinehamn (1850-tal – 1968) Arkivbildare/upphov: Garney, Johan Carl (Övermasmästare) (1740-12-26 – 1808-04-18) Arkivbildare/upphov: Broström, Anders Fredrik (Boktryckare, Kristinehamn) (1835-05-28 – 1915-06-29) Arkivbildare/upphov: Björkman, Peter (Kyrkoherde, Kristinehamn) (1791 – 1854) Arkivbildare/upphov: Fernow, Erik (Teolog, Kristinehamn) (1735-03-04 – 1791-02-05) Arkivbildare/upphov: Wenergrund, Cajsa (Född Fosselius, Kristinehamn) (1752 – 1840-02-15) Arkivbildare/upphov: Haak, Pehr Reinhold (Stadsläkare, Kristinehamn) (1783-07-16 – 1864-02-01) Arkivbildare/upphov: Högvall, Petrus (Kyrkoherde) (1743-05-15 – 1808-03-26) Arkivbildare/upphov: Larsson, Andreas (Kristinehamn) (1820-06-05 – 1880-02-02) Arkivbildare/upphov: Brunius, Carl Georg (1792 – 1869) Arkivbildare/upphov: Frykholm, Magnus (Kyrkoherde, Millesviks socken) (1802-04-02 – 1892-08-15) Arkivbildare/upphov: Bergqvist, Frans (Överstelöjtnant) (1852-02-26 – 1944-08-11) Arkivbildare/upphov: Tegnér, Esaias (Skald, biskop) (1782-11-13 – 1846-11-02) Arkivbildare/upphov: Lignell, Anders (1787-02-11 – 1863-04-13) Arkivbildare/upphov: Hammarin, Johan (Kyrkoherde) (1786 – 1850) Arkivbildare/upphov: Alsterlund, Johan Wilhelm (1821-07-04 – 1891-05-25) Arkivbildare/upphov: Boivie, Carl Martin (Pastorsadjunkt, Väse församling) (1807 – 1851)

Förvaras: Värmlandsarkiv, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland)

13. Volym
Allmän anmärkning: Dvorak, Antonin (Antonín Dvorák) D - övriga Dukas,...
Tillhör arkiv: NORRKÖPING SYMFONIORKESTER AB
Arkivbildare/upphov: NORRKÖPING SYMFONIORKESTER AB (2013 – 2015)

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv

14. Volym
Allmän anmärkning: D´Egmont, Jeanne Comtesse 1740-1773...
Tillhör arkiv: ÄMNESORDNADE BILDARKIVET
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet

15. Volym
Allmän anmärkning: Autografer; gåva 1899 14/11 av kanslisekreterare E...
Tid: 1629 – 1845
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet

16. Volym
Allmän anmärkning: Musikhäften och lösa notblad: Folklåtar från Karls...
Tid: 1868, u å
Tillhör arkiv: Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling
Arkivbildare/upphov: Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Förvaras: Föreningsarkivet i Värmland

17. Volym
Allmän anmärkning: H No 13 (XIX 116), 1849, 28/11 - Utdrag af Inteckn...
Tid: 1843 – 1849
Tillhör arkiv: HANDSKRIFTSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: HANDSKRIFTSAMLINGEN

Förvaras: Norrbottens museum

18. Volym
Allmän anmärkning: Selets bruk, gamla åbokontrakt; 1808, 12/9 - Åboko...
Tid: 1787 – 1849
Tillhör arkiv: HANDSKRIFTSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: HANDSKRIFTSAMLINGEN

Förvaras: Norrbottens museum

19. Volym
Allmän anmärkning: Hemman och lägenheter: Fack 429: Getingbol eller...
Tid: 1622 – 1874
Tillhör arkiv: Rånäs bruk
Arkivbildare/upphov: Rånäs bruk

Förvaras: Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen)

20. Volym
Allmän anmärkning: CARDON -- GÖRANSSON Cardon, Johan. Bokhållare 1700...
Tillhör arkiv: GERD AXELSDOTTERS (IRIS RYDSTRÖM) SAMLING
Arkivbildare/upphov: GERD AXELSDOTTERS (IRIS RYDSTRÖM) SAMLING

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv