Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1941) Info Info
   • Statlig myndighet (1897)
   • Gård (10)
   • Förening (1)
   • Övriga (11)
   • Ej fastställd (14)
   • Person (släkt) (8)

 • REGISTER
  • Alla (112)
  • Uppslagsverk (106)
  • Brev (6) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 61-80 av 2054
61. Svenskt biografiskt lexikon
75,07095

62. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brauner, Johan (Hans)

Yrke: Bibliotekarie, Censor Librorum, Landshövding, Latinskald
Född: 1668
Död: 1743
75,067955

63. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Karl XI

Yrke: Kung
Född: 1655
Död: 1697
75,066986

64. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bonde, Tord Röriksson

Yrke: Hövitsman, Riddare, Riksråd
Död: 1417
75,06499

65. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Horn, Bengt

Yrke: Arméofficer, Riksråd
Född: 1623
Död: 1678
75,0643

66. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hadorph, Johan

Yrke: Fornforskare
Född: 1630
Död: 1693
75,06096

67. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brahe, Per

Yrke: Generalguvernör, Hovrättspresident, Kavalleriofficer, Lantmarskalk, Riksdrots
Född: 1602
Död: 1680
75,06067

68. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cronhielm, Salomon

Yrke: Landshövding, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1666
Död: 1724
75,06012

69. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrensvärd, Gustaf Johan

Yrke: Hovman, Memoarförfattare, Operachef
Född: 1746
Död: 1783
75,05958

70. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banér, Karl

Yrke: Diplomat, Guvernör, Statssekreterare
Född: 1598
Död: 1632
75,059296

71. Svenskt biografiskt lexikon
75,05915

72. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Falkenberg, Carl

Yrke: Arméofficer, Ämbetsman
Född: 1644
Död: 1697
75,0589

73. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Coyet, Peter Julius

Yrke: Diplomat, Ämbetsman
Född: 1618
Död: 1667
75,05812

74. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Drake, Arvid Knutsson

Yrke: Krigsbefäl, Landshövding
Död: troligen 1618
75,0572

75. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ribbing, Seved

Yrke: Riksråd
Född: 1552
Död: 1613
75,05716

76. Svenskt biografiskt lexikon
75,05694

77. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stålarm, Arvid Eriksson

Yrke: Krigare
Född: omkring 1549
Död: 1620
75,05606

78. Svenskt biografiskt lexikon
75,05527

79. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stenbock, Johan Gabriel

Yrke: Guvernör, Riksmarskalk, Riksråd
Född: 1640
Död: 1705
75,05504

80. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sparre, Erik

Yrke: Rikskansler, Riksråd, Ståthållare
Född: 1550
Död: 1600
75,05483