Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Karta/ritning
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (5) Info Info
   • Statlig myndighet (3)
   • Företag (2)
   • Person (släkt) (2)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-5 av 5
1. Karta/ritning
Titel: Karta över Bergsmans- Kyrkogårds- Kyrkotorps- Adil...
Tid: 1940
Tillhör arkiv: Karlskoga häradsrätt
Arkivbildare/upphov: Karlskoga häradsrätt

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
5,0950155

2. Karta/ritning
Titel: Öfra Bladet af F. von Schéeles Karta öfver Luleå L...
Tid: 1828
Tillhör arkiv: Bergmästaren i Nora m fl bergslag
Arkivbildare/upphov: Bergmästaren i Nora m fl bergslag ( – 1874) Arkivbildare/upphov: Granbergsdals bruk (1644 – 1925) Arkivbildare/upphov: Alkvetterns bruk (1666) Arkivbildare/upphov: Björkborns bruk (1639 – 1900) Arkivbildare/upphov: Karlsdals bruk (1669)

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
1,4385836

3. Karta/ritning
Titel: Karta öfver Luleå Lappmark med en del af Norrbotte...
Tid: 1828
Tillhör arkiv: Bergmästaren i Nora m fl bergslag
Arkivbildare/upphov: Bergmästaren i Nora m fl bergslag ( – 1874) Arkivbildare/upphov: Granbergsdals bruk (1644 – 1925) Arkivbildare/upphov: Alkvetterns bruk (1666) Arkivbildare/upphov: Björkborns bruk (1639 – 1900) Arkivbildare/upphov: Karlsdals bruk (1669)

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
1,4272174

4. Karta/ritning
Titel: [karikatyrer. Politiker. Odaterade]
Tillhör arkiv: Carl A. Jacobssons teckningssamling
Arkivbildare/upphov: Jacobsson, Carl (1884 – 1942)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
0,16826725

5. Karta/ritning
Titel: [karikatyrer. Odaterade. Olika möten]
Tillhör arkiv: Carl A. Jacobssons teckningssamling
Arkivbildare/upphov: Jacobsson, Carl (1884 – 1942)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
0,1536498