Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Ej fastställd
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 123
1. Arkiv
Titel: Finspångs Idrottsklubbs (FIK) arkiv
Tid: 1907 – 1937
Arkivbildare/upphov: Finspångs Föreningsarkiv.Finspångs Idrottsklubb (FIK) 1914-1937 (1914 – 1937)

Förvaras: Finspångs kommunarkiv
76,36766

2. Arkiv
Titel: Stavsäters säteris arkiv
Tid: 1646 – 1862
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
75,79887

3. Ej fastställd
Typ: Ej fastställd

Namn: FOLKSKOLLÄRARE CARL JOHAN LUNDELLS SAMLING
Referenskod: SE/C005/USA_7467
75,031975

4. Volym
Titel: Fotografi: Arbetartågets deputation utanför Kansli...
Tid: 1918
Tillhör arkiv: Fotosamlingen [samling]
Arkivbildare/upphov: Fotosamlingen [samling]

Förvaras: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
4,2185335

5. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: inbjudningar. Ac...
Tid: 1880 – 1951
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,5116777

6. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: program. Acc. nr...
Tid: 1897 – 1934
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,5105329

7. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: matsedlar och mu...
Tid: 1925 – 1928
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,4216528

8. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: matsedlar och mu...
Tid: 1913 – 1918
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,4026585

9. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: matsedlar och mu...
Tid: 1860 – 1908
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,3965266

10. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: placeringskort o...
Tid: 1926 – 1934
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,3944788

11. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: matsedlar och mu...
Tid: 1928 – 1935
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,3490033

12. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: matsedlar och mu...
Tid: 1909 – 1912
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,3398352

13. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: matsedlar och mu...
Tid: 1919 – 1924
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,3398352

14. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: inbjudningar, mu...
Tid: 1873 – 1932
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
2,2576804

15. Volym
Allmän anmärkning: Landshövding Axel Ekmans samling: matsedlar (u.å.)...
Tid: 1880 – 1934, u.å.
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
1,5858519

16. Serie
Titel: KARTOR OCH RITNINGAR
Tillhör arkiv: Finspångs Idrottsklubbs (FIK) arkiv
Arkivbildare/upphov: Finspångs Föreningsarkiv.Finspångs Idrottsklubb (FIK) 1914-1937 (1914 – 1937)

Förvaras: Finspångs kommunarkiv
1,3762022

17. Volym
Allmän anmärkning: Se A1:1.
Tid: 1925 – 1937
Tillhör arkiv: Finspångs Idrottsklubbs (FIK) arkiv
Arkivbildare/upphov: Finspångs Föreningsarkiv.Finspångs Idrottsklubb (FIK) 1914-1937 (1914 – 1937)

Förvaras: Finspångs kommunarkiv
1,3762022

18. Volym
Allmän anmärkning: Se A1:1.
Tid: 1916 – 1937
Tillhör arkiv: Finspångs Idrottsklubbs (FIK) arkiv
Arkivbildare/upphov: Finspångs Föreningsarkiv.Finspångs Idrottsklubb (FIK) 1914-1937 (1914 – 1937)

Förvaras: Finspångs kommunarkiv
1,3762022

19. Volym
Allmän anmärkning: Se E1:1.
Tid: 1925 – 1929
Tillhör arkiv: Finspångs Idrottsklubbs (FIK) arkiv
Arkivbildare/upphov: Finspångs Föreningsarkiv.Finspångs Idrottsklubb (FIK) 1914-1937 (1914 – 1937)

Förvaras: Finspångs kommunarkiv
1,3762022

20. Serie
Titel: PROTOKOLL
Tillhör arkiv: Finspångs Idrottsklubbs (FIK) arkiv
Arkivbildare/upphov: Finspångs Föreningsarkiv.Finspångs Idrottsklubb (FIK) 1914-1937 (1914 – 1937)

Förvaras: Finspångs kommunarkiv
1,3753093