Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Förening
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 105
1. Arkiv
Titel: Frisinnade landsföreningen
Arkivbildare/upphov: Frisinnade landsföreningen Arkivbildare/upphov: Rösträttsrörelsen Arkivbildare/upphov: Frisinnade Pressföreningen Arkivbildare/upphov: Bergström, David Arkivbildare/upphov: Ekman, Carl Gustaf Arkivbildare/upphov: Ericsson, Elof Arkivbildare/upphov: Hammarlund, Gunnar Arkivbildare/upphov: Ljunggren, August Arkivbildare/upphov: Staaff, Karl

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
77,853096

2. Arkiv
Titel: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Tid: 1885 – 2016
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
75,76196

3. Arkiv
Titel: VARBERGS MISSIONSFÖRSAMLING
Tid: 1885 – 2009
Arkivbildare/upphov: VARBERGS MISSIONSFÖRSAMLING (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
75,7586

4. Arkiv
Titel: EGNAHEMSFÖRENINGEN ARBETAREN U.P.A.
Tid: 1897 – 1966
Arkivbildare/upphov: EGNAHEMSFÖRENINGEN ARBETAREN U.P.A.

Förvaras: Arkiv Sörmland
75,71618

5. Arkiv
Titel: Finspånga läns härads hingstförenings arkiv
Tid: 1904 – 1977
Arkivbildare/upphov: Hingstföreningen i Finspånga läns härad

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
75,12721

6. Arkiv
Titel: Förlagsrörelsen
Tid: 1894 – 1984
Tillhör arkiv: Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan
Arkivbildare/upphov: Svenska Missionsförbundet

Förvaras: Riksarkivet
75,0697

7. Arkiv
Titel: Matadi missionsstation
Tid: 1890 – 1973
Tillhör arkiv: Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan
Arkivbildare/upphov: Svenska Missionsförbundet

Förvaras: Riksarkivet
75,03705

8. Arkiv
Titel: Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan
Tid: 1867 – 2013
Arkivbildare/upphov: Svenska Missionsförbundet

Förvaras: Riksarkivet
75,02621
Digitaliserat material finns

9. Arkiv
Titel: Gymnastiska Centralinstitutets samling av enskilda...
Tid: 1805 – 1967
Arkivbildare/upphov: Gymnastiska Centralinstitutet (1813 – 1966) Arkivbildare/upphov: Adams-Ray, Edward (1861 – 1946) Arkivbildare/upphov: Bernhagen, Maja (1880) Arkivbildare/upphov: Brandt, Thure (1819 – 1895) Arkivbildare/upphov: Branting, Lars Gabriel (1799 – 1881) Arkivbildare/upphov: de Ron, Carl Fredrik (1809 – 1887) Arkivbildare/upphov: Drakenberg, Sten (1861 – 1946) Arkivbildare/upphov: Edde, Annickan (1892) Arkivbildare/upphov: Falck, Wendela A:son (1854 – 1926) Arkivbildare/upphov: Falk, Elin (1872 – 1942) Arkivbildare/upphov: Georgii, Carl August (1808 – 1881) Arkivbildare/upphov: Hammarstrand, Axelina (1855) Arkivbildare/upphov: Holm, John Arkivbildare/upphov: Högström, Sally (1863 – 1939) Arkivbildare/upphov: Key-Åberg, Ruth (1896) Arkivbildare/upphov: Liedbeck, Per Jakob (1802 – 1876) Arkivbildare/upphov: Ling, Hjalmar (1820 – 1886) Arkivbildare/upphov: Ling, Pehr Henrik (1776 – 1839) Arkivbildare/upphov: Nyblaeus, Gustaf (1816 – 1902) Arkivbildare/upphov: Näsmark, Anna-Lisa (1909) Arkivbildare/upphov: Sisefsky, Mauritz (1896) Arkivbildare/upphov: Svalling, Ester (1873 – 1956) Arkivbildare/upphov: Svalling, Signe (1879) Arkivbildare/upphov: Särner, Klas (1891) Arkivbildare/upphov: Kvinnliga Gymnastikföreningen Sverige (1911) Arkivbildare/upphov: Stockholms Allmänna Velociped-klubb Arkivbildare/upphov: Svenska Sim- och Gymnastikklubben i London Arkivbildare/upphov: Svenska Sjukgymnastiksällskapet Ling (1910) Arkivbildare/upphov: Stockholms Kvinnliga Gymnastik-Förening (1886 – 1926) Arkivbildare/upphov: Svenska Gymnastikläraresällskapet (1884)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Arninge)
75,01684

10. Volym
Allmän anmärkning: Arkivkartong. Manuskript: "Vad Anders lärde i Ame...
Tid: 1884 – 1957
Tillhör arkiv: Svenska sällskapets för nykterhet och folkuppfostran arkiv
Arkivbildare/upphov: Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran (1837) Arkivbildare/upphov: Ekman, Oskar (1812 – 1907) Arkivbildare/upphov: Wieselgren, Sigfrid (1843 – 1910) Arkivbildare/upphov: Mannström, Oscar (1875 – 1938)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg)
4,8818607

11. Serie
Titel: Koncept till avsända skrivelser
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

12. Volym
Allmän anmärkning: Kungörelser, 1973-1975. 1976-1979. 1979-1982. 1...
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

13. Serie
Titel: Pastor Sven Lagerblads samling
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

14. Volym
Allmän anmärkning: Pastor Sven Lagerblads samling, innehåller tidning...
Tid: 1949 – 1954
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

15. Serie
Titel: Protokoll med ev bilagor
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

16. Volym
Allmän anmärkning: Stadgar, 1922-1987. Årsberättelser till Svenska Mi...
Tid: 1922 – 1991
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

17. Serie
Titel: Statistik
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

18. Volym
Allmän anmärkning: Styrelseprotokoll med bilagor, 1976-1991.
Tid: 1976 – 1991
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7622098

19. Volym
Allmän anmärkning: Kassabok för Byggnadskassan, 1905-1907. Kassabok f...
Tid: 1905 – 1968
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7619658

20. Volym
Allmän anmärkning: Korrespondens, 1909-1991 (luckor). Inkomna protok...
Tillhör arkiv: EQUMENIAKYRKAN VARBERG
Arkivbildare/upphov: EQUMENIAKYRKAN VARBERG (1885)

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
0,7619658