bild
Volym

[Samlingar av Autografer och Sigill]

ÖVRIGA ARKIV

Grunddata

ReferenskodSE/K007/BLM_261-1/F 17/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wvy3WrHstQF98X94Q35220
ExtraID6
Datering
16151924(Tidsomfång)
ArkivinstitutionBlekinge museum

Innehåll

Allmän anmärkningDiverse handlingar
Von Feilitzens autografsamling. Se även F1a:1
Avskrift från förteckning av vad som ska finnas i lådan. Mycket saknas vid inventering 2012-10 och mycket har kommit till som inte stod i ursprungliga förteckningen. Står det ett BLM-nummer finns handlingen. Många finns även utan BLM-nummer.
Register över kungliga personer.
Gustaf lll. Utslag på ansökan. 1771. Namnteckning. BLM 8953/1
Gustaf lll. Utslag på ansökan. 1772. Namnteckning och sigill. BLM 8953/2
Gustaf lll. Utslag på nådeansökan. 1773. Namnteckning och sigill. BLM 8953/4
Gustaf lll. Utslag på ansökan. 1774. Namnteckning och sigill. BLM 8953/5
Gustaf lll. Utslag på ansökning. 1774. Namnteckning och sigill. BLM 8953/6
Gustaf lll. Utslag på ansökning. 1776. Namnteckning. BLM 8953/7
Gustaf lll. Utslag på ansökning. 1776. Namnteckning. BLM 8953/8
Gustaf lll. Utslag på anförda besvär. 1780. Namnteckning. Sigill skadat. BLM 8953/10
Gustaf lll. Utslag på nådeansökan. 1780. Namnteckning. Sigill bortfallet.
Gustaf lll. Utslag på Rosenadler ansökan. 1784. Namnteckning. Sigill bortfallet. BLM 8953/11
Gustaf lll. Utslag på Aminoff ansökan. 1783. Namnteckning och sigill. BLM 8953/12
Gustaf lll. Dom mellan G. Dohna och Lagerhielm. 1786. Namnteckning och sigill. 8953/13
Gustaf lll. 1773. Namnteckning och sigill. BLM 8953/3
Gustaf lll. 1777. Namnteckning och sigill. BLM 8953/9
Adolf Fredrich. Resolution. 1763. Namnteckning. Sigill borta.
Adolph Fredrich. 1769. Namnteckning, sigill.
Carl Xl. Handling. 1677. Namnteckning. Sigill.
Christina. Brev. 1654. Fragment.
Gustaf lV Adolf. Utslag på Iggeström och J.J. De Geer. 1788. Namnteckning. Sigill borta.
Gustaf lV Adolf. Utslag på Ramströms ansökan. 1804. Namnteckning och sigill.
Gustaf lV Adolf. Utslag Engstedt resningsansökan. 1806. Namnteckning och sigill.
Gustaf lV Adolf. 1800. Namnteckning och sigill.
Gustaf lV Adolf. 1805. Namnteckning.
Gustaf lV Adolf. Brev till Amiral F.H. af Chapman.1806. Kompliment och namnteckning. BLM 7905.
Carl Xlll. Utslag på Bergman besvär. 1796. Namnteckning. Sigill borta.
Carl Xlll. 1816. Namnteckning och sigill.
Carl XlV Johan. Utslag på besvär och böneskrift. 1835. Namnteckning. Sigill bortfallet.
Carl XlV Johan. Resolution å lön för Teckenberg. 1841. Namnteckning och sigill. BLM 8953/18
Carl XlV Johan. Nordenskjöld. Namnteckning och sigill. BLM 8953/18 BLM 43-51
Carl XlV Johan. Porträtt i litografi.
Carl XlV Johan. 1821. Namnteckning och sigill. 8953/14
Carl XlV Johan. 1823. Namnteckning och sigill. 8953/15
Carl XlV Johan. 1832. Namnteckning och sigill. 8953/16
Oscar l. Resolution å lön för Lagercrantz. 1847. Namnteckning och sigill.
Josephina. Namnteckning.
Porträtt i litografi.
Carl XV. Diplom för Lagercrantz. 1862. Namnteckning och sigill.
Drottning Louise. Egenhändigt brev. 1883.
Louise. Kronprinsessa av Danmark. Del av egenhändig biljett med namnteckning.
Oscar ll. Egenhändig biljett. 1885. Med monogram.
Oscar ll. Resolution på ansökan om ersättning för indragna räntedagsverken. 1876. Namnteckning och sigill. BLM 8953/18
Prinsessan Eugenia. Brev egenhändigt till Feilitzen. 1885.
Therése. Hertiginna av Dalarna. Egenhändig biljett.
Prins Bernadotte. 1879. Namnteckning.
Prinsessan Ebba Bernadotte. Brev egenhändigt. 1888
Landshövdingar i Blekinge.
Hans Wachtmeister. 1682. Namnteckning på brev.
Göran Adlersten. 1708. Brev, fragment.
Lars Dalman. 1718. Egenhändigt brev.
Carl Harald Strömfelt. 1758. Namnteckning på brev. BLM 8953/163.
Carl Georg Sjöbladh. 1735. Egenhändigt undertecknad skrift. BLM 8953/165.
Johan von Rayalin. 1772. Namnteckning på skrivelse till Faxe. BLM 8953/162.
Johan von Rayalin. 1781. Namnteckning å resolution på skrivelse från Brasch. BLM 8953/161.
Rayalin? med sigill. 1795. BLM 8950/54.
Claes Jacob Raab. Brev till Lindvall. 1791. Namnteckning.
Claes Jacob Raab. Kommuniké. Namnteckning. 1797.
Anders af Håkansson. Egenhändig fullmakt med namn och sigill. 1771. BLM 8953/160.
Anders af Håkansson. Memorial. Namnteckning. 1804. BLM 8953/ 159.
Gustaf Anton af Brinkman. Namnteckning å utanordning. 1817.
Gustaf Anton af Brinkman. Skrivelse till Sjöberg. 1818. Namnteckning.
Gustaf Anton af Brinkman. Namnteckning å utanordning. 1820.
Gustaf Anton af Brinkman. Namnteckning å utanordning. 1820.
Carl Brinkman. 1778. BLM 8953/46.
Carl Henrik Gyllenhaal. Egenhändig skrivelse. 1829. BLM 8953/158.
Arvid Adolf Palander. Två privatbrev till M. Söderström. 1834, 1834. 1832. BLM 8950/30. Med sigill och poststämpel.
Hans Wachtmeister. Egenhändigt privatbrev till Lorén.
Johan af Puke. Namnteckning å ordres. 1808. BLM 4351.
Johan af Puke. Namnteckning å marschorder. 1810. BLM 8953/115
J.J. Anckarströms namnteckning. 1788.
Puke. Rapport med namnteckning. 1831. BLM 8953/107
Puke. Skrivelse. 1831. BLM 8953/106
Georg Pyhlgardt. Egenhändig fullmakt. Namnteckning och sigill. 1796. BLM 8950/46.
Ad. Fr. Palander. 1833. 8953/108
Magistrat
A.Ebeltoft. Skrivelse 1722. BLM 8953/157
Matth. Elers. Skrivelse 1722.
Lars Lans. Skrivelse 1722.
Joh. Elers. Skrivelse 1722.
M. Hjort, J. Elers, Carl Sjöbohm, J. Renaud, J. Lyckow, J. Hultman, C. Schmidt. Namnteckningar 1808.
BLM 8950/5.
Johan Kleman. Skrivelse angående T. Planck. 1758. BLM 8950/24.
Johan Kleman. Skrivelse över Winckler anförda besvär. 1774.
Carl Sjöbohm. Fullmakt 1793. Med sigill. BLM 8950/49.
Carl Friedr. Kopman. Fullmakt med sigill. 1802. BLM 8950/25.
Frans Cervin. Egenhändigt intyg. Sigill. 1758.
Bror Emil Hildebrand. Brev till Feilitzen. 1869. Brev 1872. BLM 8953/72
Johanna von Hofsten, författarinna. Egenhändigt manuskript till "Ett dockbröllop". Egenhändigt manuskript till "Wid källan". Brev till v. Feilitzen. 1881.
BLM 8953/73 BLM 8953/74 BLM8953/75.
Cecilia Ulrika Holmberg. Laura Lovisa Bååth. Brev 1888. BLM 8953/76.
Hans Olof Holmström. Brev till Nordström 1853. BLM 8953/76
C. Hultén skeppsbyggmästare, M.Buth, Carl Wahlberg. Namnteckningar 1781. BLM 8953/79.
Per Johan Höppener. Skrivelse. 1780.
Albert Theodor Lysander. Liten biljett å visitkort 1871. BLM 8950/59.
Carl Axel Löwenhielm. Namnteckning å skrivelse. 1838.
Hans Magnus Melin. Brev 1854. BLM 8950/41.
Johan Peter Molin. Brev till Nyblom 1872. BLM 8953/97
Samuel Mörck. Läkarebetyg 1846. BLM 8950/40.
Christin Nilsson Rouzand. Sångerska. Egenhändig biljett med namnteckning. 1881.
Abraham Viktor Rydberg. Skald. Poëm. Egenhändig handskrift med namnteckning. 1881.
Johan Gustaf Rääf. Skrivelse 1749. BLM 8953/118
Carl Anders Benedictus Rääf. Brev till Quiding. 1857. BLM 8950/35.
Paul Pyhlgard. Brev 1765.
Emil von Qvanten. Skriftställare. Brev 1880. BLM 8953/117
Aurora Magdalena Qvanten. Författarinna under pseudonymen "Turdus Merula". Brev.
Sigurd Ribbing. Brev till Widmark. 1879. BLM 8953/122
Karl P. Rosén. Brev till Wicksell. BLM 8953/119
Svante Rosenstråle. Uppbördslängd. Med namnteckning och sigill. 1655. BLM 8953/120
Dagens Nyheter 1924. En återfunnen komposition af Prins Gustaf.
Präster i Blekinge.
Petrus Westelius. Attest. 1704.
Per Sonnenberg Witt. Intyg. 1830.
Henrik Wulf. Betyg. 1791. BLM 8953/175
Carl Ludvig Wåhlin. Begäran om pass för betjänten Bergholm. 1820. BLM 8953/176
Martin Åberk. Betyg 1726, betyg 1726, betyg 1727, betyg 1730, betyg 1732. BLM 8949/5. BLM 8953/179, BLM 8953/187, BLM 8953/178.
Anders Gede. 1714. Petter Gasell. BLM 8949/3.
J.A. Olin. Attest. 1855. BLM 8953/190.
Lars Petersson. Attest 1761.
Albr. Joh. Pisarski. Fullmakt. 1795. Sigill. BLM 8950/42.
Erland Johan Schütz. Betyg. 1858. BLM 8950/47.
Henric Sederberg. Betyg. 1702, attest 1702. BLM 8953/185. BLM 8953/189.
Lars Strobaeus. Brev. 1750. BLM 8953/172.
T.J. Rösjö. Brevkort 1908, visitkort 1908. BLM 8950/34.
Nils Santesson. Fullmakt med namn och sigill 1792. BLM 8950/48. Fullmakt med namn och sigill 1795.
Carl Fredrik Scheffer. Handling med namnteckning. 1779. I samma handling Joachim Beckfriis, riksråd, namnteckning.
Johan August Strindberg. Författare. Brev till Klemming. Kymmendö 1881.
Erik Johan Stagnelius. Silhoutteporträtt och faksimile. Dikt. 8953/123
Jakob Georg Agardh. Egenhändigt kvitto med namnteckning. BLM 8950/2.
Georg Fredrik Ameen. Brev till Emil Key. 1867. Brev 1843. BLM 8950/4.
Sal. Appelquist. Skrivelse om ringning och extra dräng. 1804. Resolution undertecknad av af Håkansson.
BLM 8950/6.
Jöns Brock. Betyg 1748. BLM 8953/171
Nicolaus Corylander. Betyg 1722. BLM 8953/181.
Eric Fleege. Betyg 1714, betyg 1722, betyg 1723 sigill, intyg 1724. BLM 8953/183, BLM 8953/184.
Henric Forbus. Betyg 1705. BLM 8953/188
Magnus Frodell. Intyg 1718. BLM 8953/183
Michaël Harreus. BLM 8949/1
Johannes Hargelius. Betyg 1703, betyg 1712. BLM 8949/4
Gustav Herdman. Namnteckning. 1737. BLM 8953/179
Michaël Herrman. Betyg. 1758. BLM 8953/173.
Johan Hoflund. Frejdebetyg. 1857.
Carl Holm. Betyg. 1818.
Michaël Karraus. Intyg. 1691.
B. Mörck. Dödsattest. 1842. BLM 8950/39.
Carl Reinhold Nordenskjöld. Amiral. Egenhändig rapport med namnteckning. Namnteckning å order. 1857. BLM 8953/100
Georg Gustaf Nordensvan. Skriftställare. Egenhändigt manuskript. 1883, 1884. BLM 8953/103
Johan Nordling. Författare. Pseudonym Halvor Grip. Egenhändigt manuskript till några av berättelserna i 1884
utgiven novellsamling Dolce fan niente. Brev till Wiksell. 1884. BLM 8953/99
Fredrik Wihelm Ludvig Norman. Tonsättare. Brev till Grandinom. 1879.
Salomon von Otter. Egenhändigt kvitto och namnteckning. 1733.
Carl Eriksson Oxenstjerna. Brev med egenhändig underskrift. 1628.
Axel Fredrik Palander. Två egenhändiga rapporter med namnteckning. 1833. BLM 8953/104
Magnus Daniel Palmqvist. Amiral. Namnteckning på ämbetsmemorial. 1812.
Georg Vilhelm Pauli. Målare. Konstnärsbrev från Paris. 1883. Egenhändigt manuskript. BLM 8953/109
Alexis Pettersén. Skrivelse med namnteckning. 1851.
Thomas Plomgren. Egenhändig skrivelse med namnteckning. 1752. BLM 8953/112
Seraphimer Ordens Gillet. Handling med namnteckning av; Mattias Rosenblad, Carl de Geer, Johan Henrik Tawart, Carl Edvard Gyldenstolpe. 1839. BLM 8953/121
Carl Serlachius. Inlaga 1736. Med namnteckning. Diverse andra honom rörande handlingar. BLM 8953/135.
Ulrika Sophia Serlachia. 1755.
Peter Sheldon. Egenhändig levnadsförteckning med namn. 1765. Skrivelse 1769. Intyg 1770. BLM 8953/124 A
Francis af Sheldon. Brev till Ameen. 1816. BLM 8950/38.
Erik Carlsson Sjöbladh. Namnteckning. 1775. BLM 8953/165.
Jacob Snars. Attest 1669. (alt. Snack)
Carl Johan Gustaf Snoilsky. Skald. Egenhändigt manuskript till poem med namnteckning.
G.M. Sommelius. Tjänstgöringsbetyg för Schveder med namn och sigill.
Per Georg Sparre. Brev till Möller.
L. Stake. Gustaf Stake. Namnteckningar och sigill. 1633. BLM 8953/134.
Berndt Oscar Stackelberg. Militär, författare= Olof Stig. Litet Poem med namnteckning i förkortning. 1878. BLM 8953/133.
Fredrika Stenhammar. Född Andreé. Skådespelerska , sångerska. Egenhändig fullmakt med namnteckning. 1864. BLM 8953/131.
Carolina Wilhelmina Stålberg. Författarinna. Två brev. 1845 och 1849. Poëm, manuskript. BLM 8953/127. BLM 8953/130.
C.A. Sundin. Mottagningsbevis med namnteckning. 1821. BLM 8953/128.
A. Sundin. 1821. 8950/50.
Sundin. Egenhändig rapport. 1851.
Wilhelm Erik Svedelius. Brev 1879.
Carl Fromhold Svinhufvud. Intyg med namnteckning. 1806.
Per Magnus Arvid Säve. Brev till Stephens. 1878. BLM 8953/129.
Carl Erik Södling. Tonsättare. Uppteckning av folkvisa. BLM 8953/128.
Fredrik Evert Taube. Amiral. Namnteckning och komplimang å skrivelse. 1699. BLM 8953/137.
Esaias Tegnér. Biskop, skald. Två poëm. Egenhändigt manuskript med namn.
Fredrik August Tersmeden. Var med vid korvetten Carlskronas förolyckande. Två egenhändiga rapporter. 1835. BLM 8953/138.
Wilhelm Fredrik Tersmeden. Brev. 1860. BLM 8953/139.
Pehr Thomasson. Skald, författare. Egenhändigt manuskript till pennritningen Bältesspännare i Solnaskogen.
Carl Axel Thorén. Brev 1878. Egenhändigt manuskript till två poem "Vikingen", "Helsning från Stockholm till min maka". BLM 8953/140.
Nils Curry Engelbrekt. Brev 1880. BLM 8953/141.
Gustaf Trolle Bonde. Brev 1880. BLM 8953/142.
Olof Törnflycht. Namnteckning. 1722. BLM 8953/143.
Carl Fredrik Tersmeden. Brev 1853.
Carl Hans Ulner. Egenhändig rapport. 1831. BLM 8953/144.
Hans Wachtmeister. Namnteckningar.
Chr. Weigel. Namnteckning. 1823. BLM 8953/149.
Gunnar Wennerberg. Brev till Nyblom.1876.
C.G. Wessman. Egenhändig fullmakt med namn och sigill. 1807. BLM 8950/53.
Henrik Westin. Brev. 1882. Poëm i egenhändigt manuskript.
Carl Anton Wetterbergh. Författare, pseudonym Onkel Adam. Brev 1875. Brev 1883. Egenhändiga manuskript,
"Svalan i hönsgården" och "Är barnet hemma". BLM 8953/152.
Josefina Leontina Amanda Wettergrund född Kjellberg. Författarinna, pseudonymen Lea. Brev till Wallmark. BLM 8953/150.
Peter Wieselgren. Nykterhetskämpe, skriftställare. Brev 1842. BLM 8953/147
Carl David af Wirsen. Skald. Brev 1883.
Wolyn. Egenhändig fullmakt med namn och sigill. 1795.
Henrik Wranér. Författare. Brev. 1885. BLM 8953/151.
Anna Wästberg, född Andersson, Författarinna med signatur Anna A. Brev till Feilitzen. Flyttfåglarna. 1876. BLM 8953/39
Sven Peter Yckenberg. Egenhändig skrivelse till konungen. 1772. G. Billbergs och Joh. Schultz namnteckningar. BLM 8953/155.
Namnteckning å handling. BLM 8953/156.
Amiralitetskollegium med flera flottans verk.
Carl Rosenström. Ämbetsbrev. 1717.
Amiralitetskollegium. Handling. 1686. Namnteckningar av Hans Wachtmeister, Hans Clerck, Erik Sjöblad. BLM 8953/146.
Amiralitetskollegium. Handling 1741. Namnteckningar av C.H. von Löwen, G.Grubbe, G.W. von Gertten,
L. Dalman.
Amiralitetskollegium. Handling. 1756. Namnteckningar av Eric Sparre, P.A. Löwenskiöld, I. Kreuger, G.Ad. Mittler.
Amiralitetsöverrätten. Handling 1766. Namnteckningar av J. Raÿalin, H.O. von Schantz, A. Gyllenschruuf,
Lars von Treutiger, Bernt Falck, J.G. Hierta, J.A. Wiblingen.
Johan Aspegren. Namnteckning och sigill å fullmakt. 1755.
Pehr Fabian Aurivillius. Namnteckning, sigill. 1827. BLM 8953/40.
Joakim Beckfriis. Namnteckning 1779. BLM 8953/136.
Viktoria Maria Benediktsson, född Bruzelius pseudonym Ernst Ahlgren. Författarinna. Egenhändigt manuskript,
"Efter Torgdagen". Litteraturprat.
Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna. Brev 1840, brev 1844 till Silfverstolpe. BLM 8953/44 BLM 8953/45
Magnus Johan Björnstjerna. Namnteckning och sigill. 1806.
Johan Magnus Björnstjerna. Namnteckning å Generalordres. 1859. BLM 8953/43
Björnstjerna. 1895. BLM 8953/44, BLM 8953/45.
Magnus Fredrik Brahe. Namnteckning och sigill å fullmakt för Forsberg. 1814. BLM 8953/42
Magnus Brahe. Namnteckning å handling. 1844. Den sista namnteckning före sin död.
M.J. Brahe. 1814. Med sigill. BLM 8953/42.
Erland Carlsson Broman. Namnteckning och accept. 1738. Av Psilander utfärdad växel 1737.
Per Johan Edvard Bäckström. Författare. Egenhändigt brev 1880.
Christoffer Carlander. Brev till Rydell. 1843. Brev till G. Sheldon. 1843.
Maria Octavia Carlén. Författarinna. Brev till feilitzen 1879. BLM 8953/48
Fredrik Ferdinand Carlsson. Egenhändigt kvitto. 1861. BLM 8953/47
Olof Rudolf Cederström. Egenhändigt kvitto och namnteckning. 1799. Å samma handling namnteckningar av
Charlotte Sparre med sigill, F.U. Wrangel med sigill, A.F. Wrangel med sigill.
Gustaf Olof Cederström. Konstnär. Egenhändig biljett till Nyblom. I stället för namnteckning porträttskiss, pennteckning, papper med vapenbild. BLM 8953/49
Hans Clerck. Namnteckning.
Fritz Ludvig Dardel. Målare. Brev till Feilitzen. 1866. BLM 8953/50
Louis Gerhard De Geer. Statsminister. Brev 1875.
Caspar Wilhelm Michaël Ehrenborg. Egenhändigt brev. 1841. Egenhändigt brev 1842. Porträtt i litografi sign. BLM 8953/51
Fredrika Bremer pinxt. 1833.
Otto Christian Ekman. Läkarebetyg. Sigill.
Ludvig Falkman. Egenhändigt brev. 1884. BLM 8953/53
Vilhelm Flensburg. Brev till Sparre. 1872. BLM 8953/54
Anders Fryxell. Skald. En av de arton i Sv. Akademien. Brev 1878.
Carl Magnus Fürst. 2 brev. 1890.
Carl M. Fürst. 1885. BLM 8950/56.
M. Gadd. Brev 1841.
Erik Gustaf Geijer. Skald, tonsättare. 12 blad egenhändigt manusskript till sångkompositioner. 1835.
Gustaf af Geijerstam. Författare. Egenhändigt manuskript. "Bondskepsis". Brev 1886. BLM 8953/56.
Carl August Burchard Gyllengranat. Författare. Egenhändiga namnteckningar. 1848. 1849.
Sven Wilhelm Gynther. Brev 1849.
Carl August Hagberg. Egenhändigt intyg med namnteckning och sigill.
Carl Gustaf Hammarskjöld. Brev. 1885. BLM 8953/59.
Johan August Hazelius. 4 stycken brev. BLM 8953/59, BLM 8953/61, BLM 8953/62, BLM 8953/63, BLM 8953/64, SBLM 8953/65.
Artur Immanuel Hazelius. 2 brev till Schveder. 1873. Brev till Kafle.1893.
Frans Hedberg. Skriftställare. 2 brev till Feilitzen. 1882. BLM 8953/66, BLM 8953/66.
Tor Hedberg. Skriftställare. Brev, 1886. BLM 8953/67.
Petrus Fredrik Hederstierna. Egenhändigt kvitto. 1807.
Sven Adolf Hedin. Brev till Stjernström. BLM 8953/68.
Sven Adolf Hedlund. Brev 1886. BLM 8953/69.
Carl Gustaf Verner von Heidenstam. Brev till Falck. 1908. BLM 8953/19.
M. Heiligtag. Sjukbetyg Hielm. 1749.
Johan August Lindberg. Skådespelare. Brev till Feilitzen. 1882. BLM 8953/92
Adolf Fredrik Lindblad. Tonsättare. Notmanuskript. Brev 187?. BLM 8953/94
Gustaf Håkan Jordan Ljunggren. Egenhändig biljett med namnteckning. Visitkort med namnteckning. 1898. BLM
8950/57. BLM 8950/58.
Johan Christoffer Jolin. Skådespelare, skriftställare. Brev till Stjernström. 1877. BLM 8953/81.
Theodor/Christophers Ankarkrona. Egenhändig namnteckning 1748. Namnteckning 1749. BLM 8953/39 BLM 8953/38
Gustaf Philip von Krusenstjerna. Kvitto 1835. BLM 8953/84
Salomon Mauritz von Krusenstjerna. Egenhändig namnteckning å ordres. 1847. BLM 8953/86
Johan Lagerbielke. Brev till Sheldon. 1840. BLM 8950/26.
Gerhard Henrik Lagerstråle. Namnteckning å skrivelse. 1848. BLM 8953/95
Carl Julius Lenström. Författare. Brev i bunden stil. 1868. Brev 1868. BLM 8953/91
Johan Gustaf Liljegren. Brev till Gynther. 1830.
Jacob Axel Josephsson. Musiker, tonsättare. Liten egenhändig biljett.
Ludvig Oscar Josephsson. Författare. Brev till Nyblom.
Johan Kiörling. Brev till Nordenskiöld. 1794. BLM 8950/23.
Gustaf Edvard Klemming. Brev 1879. Nyårsgatulation med monogram och porträtt. 1883.
Eric af Klint. Egenhändigt undertecknat kvitto. 1789. BLM 8950/22.
Eric Gustaf af Klint. Chef å korvetten Carlskrona som förolyckades 1846. Rapport 1831. BLM 8953/85
Eric Oscar von Knorring. Skriftställare, tonsättare. Lyckönskningspoem till Silfverstolpe. Visitkort med 2 rader skriven text. BLM 8953/87
Tekla Levinia Andrietta Knös. Skald. Brev till Feilitzen. BLM 8953/88
Brev till Schveder. Från Poulsen med flera.
Rosenström. 1717. Brev. BLM 8953/119
Pehr Quiding. 1172. Namnteckning. BLM 8953/116
Anna van Quanten. Brev till Louise. Namnteckning. BLM 8953/118
G. Westerdahl namnteckning. Offentlig stämning Gustaf Novisadi. 1801.
Olof Sandell namnteckning. Offentlig stämning Lindvall. 1808.
Brev till F.H. von Chapman.
Friedrich. Storhertig av Baden. 1884.
Wilhelm. König von Preussen. 1877.
Wilhelm. König von Preussen. 1888.
Christian. Frederiksberg. 1815.
J.S. Ymphus. BLM 8953/80
Gustaf Guptka. BLM 8953/55
Palmskiöld 1716. BLM 8953/58.
Saegeberg. 1851.
H.C. Oerster. Brev till Nauckhoff. Med trasigt sigill. 1833.
Göta Hofrätts ledamöter 1696. Gustaf Törnewinge, Cederschiöld, Hagberg, Stickman, Obers...
Bror Emil Hildebrand. Brev. 1869.
J.J. Ankarström. 1783. Med bild.
Ludvig af Ugglas. BLM 8953/145.
Carl Johan
Oscar
Carl
Joh. Aspegren. 1755. BLM 8950/1.
Carl Gyllenhaal. Landshöfding. 1829. BLM 8953/158.
L. Dalman. Strömstad. 1718. BLM 8953/164.
Fr. Tersmeden. Ehrenstam. BLM 8953/167.
Liwen, Grubbe, Gertten, Dalman. 1747. BLM 8953/168.
Adrian Hertzenhielm. BLM 8953/71.
Carl Silfverstråhle. Dikter.
J.C. Köppen. 1837.
Clas Horn. 1615. BLM 8953/77.
Ludvig... BLM 8953/82.
Ploman. 1774. BLM 8953/83.
Carl W. Ödman. 1837. BLM 8950/55.
L. Witt. 1830. Nils Ahlberg. BLM 8950/60.
Peter von Feilitzen. BLM 8953/41.
F. Carlsson. 1861. BLM 8953/47.
Teodor Ankarcrona. 1747. BLM 8953/37.
Christoffer Anckarcrona. 1746. BLM 8953/38.
Anna A. 1876. BLM 8953/39.
Tersmeden, Ehrenstam. 1759. BLM 8953/167.
Göran Pohlman. 1708. BLM 8953/166.
Gyllengranat. 1849. BLM 8950/15.
Gynther. 1849. Med sigill och poststämpel. BLM 8950/16.
Carl August Hagberg 1860. Med sigill. BLM 8950/17.
M. Heiligtag. 1749. BLM 8950/18.
Petrus Fredrik Wenerstjerna. 1807.
Carl Axel Löwenhielm. 1838. BLM 8950/27.
And. Lewenhagen. 1751. BLM 8950/28.
Joh. G. Liljegren. 1830. BLM 8950/29.
And. Palander. 1718. BLM 8950/31.
Alexis Rehbinder ? 1851. BLM 8950/32.
P.J. Rösiö. BLM 8950/33.
G.M. Sommelius. 1854, 1860. Med två sigill. BLM 8950/36.
P.J. Sparre. Till Möller. Sigill fattas. BLM 8950/37.
....alander? 1834. Till Söderström. BLM 8950/43. 1834. BLM 8950/44.
Misunersin ?? Med sigill. 1804. BLM 8950/51.
Musikaliska Sällskapet. Med sigill. Till Marie Ringheim. Namnteckningar Ljunggren, Lundbergh, Fredr. Apelqvist. 1878.
M. Gadd. Till G. Holmer. Med sigill + poststämpel. 1841. BLM 8950/12.
D....? Till R. Trägårdh. 1846. Med sigill och poststämpel. BLM 8950/13.
Gyllengranat. Till Palander. 1848. Angående Båtsman No. 153 Sven Månsson Redström Likaglad. BLM 8950/14.
Utdrag ur protokoll 14 juli 1830. Vitterhetsakademien.
Tillstånd för W. Günther och M. Söderström att bedriva arkeologiska undersökningar i stensättningar och ättehögar.

Kontroll

Skapad2022-11-28 11:21:29
Senast ändrad2022-11-28 11:21:29