bild
Serie

Program

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 7 AProgram, allmäntAllmänna handlingar (programblad, grenverksamhet, internationell verksamhet, julottor m.m.)

Till denna serie förs allt av programkaraktär som inte lagts under särskild rubrik (se F 4-6 och 8-10). Handlingarna samlas i form av årstryck, fördelade på nedan angivna undergrupper. Avställning görs i 5-10-årsperioder, beroende på när mängden av handlingar blivit så stor att den fyller en volym. Varje volym innehåller i princip handlingar från samtliga undergrupper, i den mån några handlingar finns att bevara. Följande undergrupper blir aktuella:

1. Programblad m m
Listor av olika slag, upptagande i huvudsak datum och evenemangsbeteckningar etc. En del material finns även i de broschyrer över kurser mm som samlats i serie F VIII Utbildning. Detaljerade program hänförs till någon av följande undergrupper.

2. Allmän programverksamhet
Inbjudningar, rapporter, informationsblad, protokoll, detaljprogram mm som inte går att hänföra till någon av de följande undergrupperna.

3. Grenverksamhet
Främst fråga om material från träffar för bestämda verksamhetskategorier. Handlingarna samlas grenvis i huvudsakligen följande delgrupper:
3.1 Blåvinge 1961-1970
3.2 Vargunge 1925-1970
3.3 Miniorscout 1970-
3.4 Juniorscout 1968-
3.5 Flickscout 1961-1968
3.6 Pojkscout 1925-1968
3.7 Patrullscout 1968-
3.8 Sjöscout. Huvuddelen av detta material har dock lagts i Stockholms Scoutskeppslags arkiv.
3.9 Handikappscout
3.10 Föräldrar och utomstående. En del liknande material förekommer även i huvudavdelning F IX Fältarbete
4. Internationell verksamhet
Främst fråga om handlingar från omhändertagande av besökande utländska scouter mm.

5. Julottor
Handlingar i form av inbjudningar, programblad, tillstånd och övrig korrespondens i samband med den julotta som sedan 1937 ordnats i Riddarholmskyrkan varje juldag.

Från tiden före 1961 förekommer endast blygsamt material. De handlingar som finns i behåll från denna tid förvaras i huvudsak inbundna tillsammans med protokoll, cirkulär och annan korrespondens.
 
F 7 BPunktprojektHjälpaktioner, insamlingar m.m.