bild
Serie

Intendentur

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

Handlingar rörande stugor, lokaler, materialförråd m.m.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11937 – 19851) Stugförteckningar 1937-1984
2) Lemshaga diverse, bl.a. historik
3) Tyresta diverse
4) Bokningar Lemshaga och Tyresta 1961-69, 1985.
 
21942 – 1962Loggböcker Tyresta. 
31962 – 1971Loggböcker Tyresta. 
41932 – 1969Lugnetstugorna:
1) Rapporter, protokoll m.m. 1945-1959
2) Historik, allmänt 1932-
3) Styrelseprotokoll 1959-1968
4) Årsmötesprotokoll 1961-1967
5) Kårordförandeträff 1961-03-17
6) Adressförteckning 1959-1968
7) Cirkulärmeddelanden 1959-1968
8) Diverse korrespondens ca 1959-1968
9) Årsredovisningar 1958-1969
10) Diverse kvitton och räkningar
11) Anslag från S:t Göranskommittén
12) Försäkringsskada
13) Korrespondens ekonomi.
 
51959 – 1978Lugnetstugorna:
1) Rapporter 1959-1968
2) Revisionsberättelser 1959-1968
3) Kallelser 1959-1969
4) Årsmöten, dagordningar 1961-1969
5) Stadgar, bestämmelser, förvaltning 1959-1970
6) Regler för stugorna ca 1960-1970
7) Besöksstatistik 1965-1967
8) Vaktlistor 1959-1968
9) Besöksrapporter 1963
10) Besöksrapporter 1964
11) Uthyrning 1968-1971
12) Kalender 1963
13) Upplösning av kårförvaltningen 1977-78.
 
61958 – 1976Diverse handlingar:
1) Diverse 1937-1950, ca 1967-1970
2) Distriktslokal Bastugatan 49 1958-1969
3) Distriktslokal Arsenalsgatan 1 1963-1969
4) Distriktslokal Skogsbo, Bromma 1969-
5) Diverse lokaler 1964-1971
6) Projekt angående uppförande av permanent vindskydd i Åvaområdet 1971
7) Diverse inventarier och annan lös egendom 1950-1976.
 
71965 – 1983Anslag från S:t Göranskommittén.