bild
Serie

Ekonomi

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

Handlingar rörande löner, skatter, försäkringar, bidrag m.m.

Ekonomihandlingarna har fördelats på ett antal olika serier, beroende på deras ursprung och betydelse för framtida forskning. Till huvudavdelning A har förts bokslut (A 3) och revisionsberättelser (A 4), jämte handlingar från arbetet med budgeten har lagts bland handlingarna från årsmötena (A 5). Till huvudavdelning G har förts samtliga räkenskaper. Serie F 8 innehåller en del handlingar rörande bidrag till olika kurser och liknande. Till ekonomihandlingarna hör även delar av de handlingar som från mitten av 1950-talet till början av 1970-talet har samband med statsbidragen till studiecirklar och s.k. fritidsgrupper. Administrationen av dessa frågor handhades i stor utsträckning av Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS), varför hithörande handlingar förts till serierna F 10 a och F 10 b.
Övriga ekonomihandlingar har samlats i serie F 3, som i sin tur delats i tre underserier. Struktureringen har försvårats såväl av materialets skiftande karaktär som av dess skick när det överlämnats för arkivering. För att öka överskådligheten har upprättats ett särskilt sakregister, se bilaga F 3.
Handlingarna i serie F 3 har fördelats på en huvudserie (a) och två serier rörande bidragsfrågor, ”diverseserien” (b) och serien med handlingar rörande bidrag från olika fonder (c).

 Serier (6 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
Se även: SE/SSA/4597/01/A/A 4Revisionsberättelser 
Se även: SE/SSA/4597/01/A/A 3Årsberättelser 
Se även: SE/SSA/4597/01/A/A 5Handlingar från årsmöten 
F 3 AHuvudserie 
F 3 BBidragshandlingar, del 1Se även F 8 såvitt avser bidrag till utbildning till mitten av 1970-talet
F 10 B såvitt avser aktivitetsbidrag/fritidsgruppsbidrag till och med 1971.
 
F 3 CBidragshandlingar, del 2 (bidrag från fonder)