bild
Serie

Utbildning

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

Se bilaga till F 8. Kursförteckning 1961-, med inledande beskrivning och detaljerad förteckning.

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 8 AÅrstryckHandlingar rörande enskilda kurser, m.m.

Handlingar rörande distrikt under Svenska Scoutförbundet från 1961 och framåt har samlats årsvis:
• administrativa handlingar såsom kursbroschyrer, protokoll, korrespondens
• dossiéer från varje utlyst kurs, i den mån några handlingar finns i behåll.
• Från och med hösten 1971 handläggs utbildningsfrågorna gemensamt inom Stockholmsregionen (se närmare Ö 2). Förekommande utbildningshandlingar har dock samlats i nu ifrågavarande serie. Såvitt avser kursdossiéer finns dock här endast undantagsvis handlingar från kurser som administrerats av andra distrikt än Stockholmsdistriktet.
Ett särskilt dataregister har upprättats över samtliga utlysta kurser. Det omfattar från och med 1971 kurser från hela Stockholmsregionen. Varje kurs åsätts här ett nummer som sedan noteras på den mapp som innehåller handlingarna från kursen. Numren åsätts först i samband med arkiveringen och saknar sålunda motsvarighet i kursbroschyrerna (frånsett i broschyrerna från de tidigaste åren).
Vissa utbildningshandlingar kan även förekomma i serie F 10 (studier, handlingar från Sveriges Kyrkliga Studieförbund SKS).
 
F 8 BKursplanerTill denna serie förs kursplaner, övningar mm som är gemensamma för ett större antal kurser.