bild
Serie

Administrativa handlingar

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

Handlingar rörande stadgar, organisation, arbetsordningar m.m.

Serien uppdelad på följande dossiéer för distrikt under Svenska Scoutförbundet:
1. Stadgar och bestämmelser
• Stadgar och stadgeförslag
• Distriktsledningens organisation
• Ersättningar till distriktsfunktionärer
• Gemensamma förläggningar, bestämmelser
2. Övergripande planering
• Långtidsplaner, verksamhetsplaner, minneslistor o.dyl.
3. Arbetsordningar (liknande)
4. Förbundets medlemsregistrering
• Diverse instruktioner m.m.
5. Idé- och programskrifter
• författade av Nils Orrling på 1960-talet
• diverse
6. Anställd personal
• Persondossiéer
7. Platsannonser
8. Platssökande som ej anställts
9. Konsulentfrågor
• Förhandlingar med förbundet, avtal m.m. (berör i stor omfattning ekonomi)
10 Intyg rörande genomgångna kurser, tjänstgöring mm (personal, se p 6). Till denna serie har förts även tillfällig personal från tjänstgöring t ex på Vässarö
11 Diverse handlingar
• Jourkårer
• Minneslistor
• Förbundsstämmor, distriktets planering etc.
• Diverse brev och fullmakter
• Förslag till kretsindelning
• Operation "Din kamrat" 1965
12. Informationsverksamhet
• Utsändningsplaner för D-med
13. Dispensfrågor.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11925 – 1960Distrikt under Sveriges Scoutförbund:
1) Stadgar och bestämmelser 1925-1951
2) Organisationskommittén 1958 m.m. 1958-1960
3) Utredningen UD 60 angående sammanslagningen av Stockholmsdistrikten av SFS och SS
4) Arbetsordningar m.m. 1943-1955
5) Nils Orrlings skisser till organisationsplan, utbildningsplan m.m. 1957
6) Diverse administration 1949-1960
6.1) Rapport från Sune Jansson över två månaders konsulentverksamhet i distriktet 1951-11-07
6.2) Jourkårer 1951-53, 1960
6.3) Propagandablad till vuxna 1955
6.4) Skrivelse angående scoutåldrarna med anledning av motion till 1958 års förbundsmöte m.m. 1958-10-01
7) Handlingar rörande distriktets omorganisation och Stockholms scoutkårs upplösning 1940-1945.
 
21961 – 1980Distrikt under Svenska Scoutförbundet: Dossiéer 1-4. 
31961 – 1980Dossiéer 5-12. Dos 13 för 1975-79 förd till volym 8.
Innehåller även förslag till uppdelning av donationsstyrelsen 1962.
 
41965 – 1969Verksamhetsrapporter från konsulenter. 
51970 – 1975Verksamhetsrapporter från konsulenter. 
61971 – 1979AMS. Kontakter angående praktikanter, arkivarbetare m.m. 
71978 – 1983SIA-skolan: Diverse.