bild
Serie

Tävlingar

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

 Serier (4 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 5 AAllmänna handlingar 
F 5 BScouternas dagScouternas Dag" är ett samlingsnamn för distriktets stora vårtävlingar i scoutteknik för de olika ålderskategorierna. Under årens lopp har i detta sammanhang förekommit:
• Älghornet för pojk-/patrullscouter
• Hagatävlingen för flickscouter
• Vargjakten/Älghornets vargungetävling
• Fjärilsdansen/-leken för blåvingar
• Björnklon för juniorscouter, öppen klass
• Hästskon för juniorscouter, flickor
• Myrstigen för miniorscouter

Beteckningen Scouternas Dag torde första gången ha använts 1967 i detta sammanhang

Serien innehåller dossiéer med tävlingsuppgifter, organisationsplaner m.m. från de olika tävlingarna.
 
F 5 CDiverse tävlingarTill denna serie har förts handlingar från tävlingar, från vilka saknas sammanhängande samlingar.

1. Scouternas Natt är en gemensam beteckning för distriktets stora hösttävling för äldre patrullscouter (motsvarande) och för senior-scouter. Namnet förekom första gången 1969. Patrullscouterna tävlar om Silverugglan (även andra namn har tidigare förekom-mit). Seniorscouterna tävlar om Hajkbenet.
2. De Snåriga Skäggens Dag är en vintertävling, ursprungligen av-sedd uteslutande för ledare och äldre men senare även öppen för seniorscouter.
 
F 5 DInbjudningar och resultatlistorFörvaras hos föreningens närarkiv. Serien har tillkommit som led i ett försök att med någon grad av fullständighet kartlägga distriktets tävlingsverksamhet under årens lopp. Insamlingen av materialet påbörjades 1970. Vissa delar av det hade då redan förkommit och har inte kunnat spåras trots omfattande försök att leta bland både förbundens, kårers och enskilda scouters samlingar.