bild
Volym

[Fastigheter]

ÖVRIGA ARKIV

Grunddata

ReferenskodSE/K007/BLM_261-1/F 14/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/qWReIrDzgQVAFK5IdaFYF3
ExtraID2
Datering
1706 – 1881  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionBlekinge museum

Innehåll

Allmän anmärkningHusägare
Husägare i Karlskrona på 1700-talet. En lösblad som det står Kvarter, nummer och namn på husägare. Årtal när de köper eller säljer. Oftast står säljaren först. Då det är auktions-försäljningar är det ofta sterbhus som säljer och då är många av namnen som nämns döda kort före. Några har beskrivningar på husens utseende. Autionskammarens protokoll finns på Rosenholms bokmagasin.
Lyckeby Mälta. Handelsman Carl Wilh. Strehlenert, Rådman Kleman. 1785.
2:10. Löjtnant Hillebrand Möller, Dantzemästaren Hinricht Pohlsens enka Sophia Lothinder och handlanden Jörgen Pohl. 1755.
Hörnet Borgmästaregatan och Ronnebygatan, Lyckeby Mälta. Handlaren C.W. Strehlenert. 1785.
1:3. Handelsman Carl Wilhelm Strehlenert. 1785. (ägde även 2:57.) Handelsman J. Arosenius 1760.
1:4. Timmermansenkan Stina Smedberg. 1802.
1:4. Afbränd tomt. Rådman Olof Carlborgs sterbhus. 1793.
1:4 del av5. Handlanden Thorssander. 1816.
1:9. Afbränd tomt. Slaktare Göran Stickmans sterbhus.1791. Slaktaremästaren Herman Christ. Stickman. 1802.
1:10. Afliden Körsnär Pet. Landelius. 1799.
1: del av 11. Aflidne Kopparslagaremästare Sven Holmberg. 1796. Gustaf Cornier för Brukspatron Nils Santesson.
1:13. Handlanden Petter Lindahl. 1788.
1:22 och 23. Handlanden Samuel Granbeck sterbhus. Major Otto Pettersson. 1809.
1: halva 31. Mätaren Holjer Ohlsson. Stadstimmermannen Daniel Larsson. 1789.
1:32. Volontären Magnus Friberg. 1788. Handlanden Pet. Rubin. 1789. Kronotimmermannnen Joh. Wahlström, Bultslagaren Lars Agenbergs hustru. 1809.
1:36. Slaktareänkan Britha Chatharina Stickman. Garfvaråldermannen Niclas Rundqvist. 1805.
1:37 och 38, afbränd tomt. Grosshandlare J.N. Regnér. Handl. J.W. Holmström. 1798.
1:38. Handelsman Peter Herlin. Skepparen Carl Svarts föräldrar. 1760.
1:39. Bagareenkan Gustafva Catharina Jansson. Stadsgevaldigern Fogelström. 1808. Beskrivning.
1:46. Linväfvaren Simon Bäder efter Linväfvaren Simon Byman. Slagtaren Johan Christopher Smith. 1760, 1737.
1:47. Timmermannen Peter Lundgren. Warfstimmermannen Hinrich Dalström.
1:47 Aflidne handlanden Sw. Elmström och dess aflidne hustru Helena Maria Elmeströms sterbhus.1801.
1:48. Stadstimmermännen Jonas och Petter Hagman. Handelsman Petter Rosenberg. 1750, 1760.
1:49. Sterbhus efter Flaggkonstapeln Nils Kraft, enkan Beata Fredrica född Orrberg, barn efter förra hustrun Sabina Malmgren. 1808.
1:52. Båtskepparen Petter Blom bortbyter sin fastighet nr.7 i 15:e kvarteret. Underskepparen Lars Hinnrich Svart. 1759.
2:3. Borgmästaren Pihlgard. 1760.
2:4. Handelsman Jonas Krook. 1760.
2:5. Handlanden och Kofferdikaptenen Anton Carlsund. (På Pottholmen). 1788. Beskrivning.
2:7. Justitieborgmästare M.J. Elers. 1783. Commercieborgmästaren Mathias Hjort. 1788.
2:8. Handlanden Christian Hultman. 1785.
2:8. Skomakarämbetet. 1795. Byggd på 1780-talet.
2:10 och 11. Jernhandlanden Lars König Hallenius. 1808.
2:13. Bagare Nils Hultmans enkas sterbhus. 1815.
2:15. Tunnbindaremästaren Magnus Arenberg. Lanttullbesökaren Carl Petter Berk. 1759. Musikantenkan Plomgren, 1796. Vaktmästaren Lars Thomasson.
2:15. Tunnbindaren Magnus Arenberg. Cancellievaktmästaren Johan Berk och dennes hustru Christina Hård. 1743, 1760.
2:15. Musikantenkan Elisabeth Plomgren. Vaktmästare L. Thomasson. 1796. Beskrivning.
2:29. Underskepparen Jonas Ahlforss. 1816. Skomakaremästaren Paul Linneroth. 1797. Beskrivning. Byggt 1788.
2:42 och 44. Mjölnaren Peter Berglin. Mjölnaren Magnus Appelgren och Landttullbesökaren Andreas Wegner. 1752, 1760.
2:44. Mjölnaren Johannes Bergelin. Besökare Jonas Ågren, död 1796, sterbhus. 1793.
2:49. Aflidne Bälgmakaren mäster H. Hammarström. 1808.
2:50. Kofferdiskepparen Anders Westergren. 1801. Beskrivning. (var häktad för att uppsåtligen lämnat det fartyg han förde.)
2:55. Kjöpmannen Anton Carlsund. 1788. (på Pottholmen).
2:56. Handelsmannen Johan Jönsson. Köpmannen Johan Gerhard Wulff och hans hustru L.C. Kåse. Handelsmannen A. Lewenhagens arfvingar. 1760.
2:57. Handlanden C.W. Strehlenert. 1785.
2:59. Kaptenen Christian Modins sterbhus. 1800. Enkan Hedvig Modin född Wittlocks sterbhus. Kofferdikapten Modin (sonen). 1809.
2:60. Handlanden Anton Carlsund junior. 1804.
(2:61. ? "Uti Qvarteret vid Borgmästarebro-tullhuset") Smedjegesällen Sven Jansson. Madame Anna Elisabeth Flintborg. 1755.
2:62. Handlande Anders Djurstedts sterbhus. Aflidne Enkan Ingri Christina född Tillman. 1789.
2:halva 63. Controllör And. Joh. Lewenhagens. 1802, 1796. Beskrivning 1796.
2:72. Bagaren Johan Heiding. Kronotimmermannen Jöns Gräsberg. 1760.
2:72 och 73 del av 63. Aflidne Brukspatron och handelsmannen Joh. Petter D´Ailly. 1805. Enkan Henriette Elisabeth D´Ailly.
2:74. Garfvaren mäster J.D. Berner. Garfvaren mäster Hans Joachim Rundqvist. 1785.
2:76. Skoflickaren Jöns Sellegren. Timmermannen Jonas Holmqvist. 1764. Skoflickaren Christoffer Lambrecht 1764 halva tomten västra delen 1764.
2:76. Skomakaremästaren T.A. Tillman. 1793.
2:76. Kofferdikaptensenkan Elsa Maria Dauers född Kopman. 1802.
2:84. Warfstimmermannen Eric Sandström. 1804. Cancellievaktmästaren Frisberg.
2:85. Sjömannen Jacob Berg. Kronovarfstimmermannen Anders Frick. Beskrivning 1756. Vice Konstapeln Hindrich von Estman. 1760.
2:85. Möllaremästaren Petter Bergström. 1792.
2:81 och 89. Coopvardieskepparen Sparrings sterbhus. Mjölnaren Johan Bergelin / Sparring. 1790.
2:90. Afvikne Coopvardieskepparen Joh. Fr. Lofftman 1796.
2:91. Medelstyrmansenkan Anna Christina Bergstedt. 1802.
2:92. Stadstimmermannen Joh. Holmberg. 1796.
2:92 del av 93. Kofferdiskepparen Joh. Fr. Loftman till 1802. Companieskrifvaren J. Röneström. 1802. Sågaren Magnus Lindqvist. Landscancellievaktmästaren Ö. Flisberg. 1803.
2:93. Instrumentmakaren Petter Andreas Carlsson. Wärfstimmermannen Jöns Moberg och hustrun Ingrid Pehrsson. 1815.
2:94 och 95. Slagtareenkan Cecilia Trottesson. Rådman Wolter. 1796. Beskrivning.
2:96. Hustru Helena Liljegren gift med Kofferdikapten Liljegren. Enkan Christina Giölberg, enka efter Öfverskeppare C.H. Swart. 1790.
2:97. Kronovarfstimmermannen Johan Larsson och hustrun Bengta Olsdotter. Arbetskarlen Oluf Santesson och sonen Petter Olof Santesson. 1737, 1760. Förre vattenföraren Sv. Sedergren. Hindrich Runnow. 1798
3:3. Avlidne Coovardieskjepparen Olaus Askelunds jemväl avlidna maka Maria Askelunds sterbhus. 1804.
3:9. Skomakaren Ander Zimmer. Metta Bergvalls sterbhus. Tvist mellan Zimmers nya hustru Ulrika Fischer och vice fiskalen Petter Linnelög. 1752, 1760.
3:9 Volontären Öfwe Holmström. Arbetskarlen Nils Finberg.1760.
3:9 Volontären Jonas Frimodig. Skomakaremästaren Anders Zimmer. 1753, 1760.
3:9 Snickaremästare Jonas Dahllöf. 1793.
3:11. Skomakaremästaren P.G. Wickströms sterbhus. 1795.
3:11. Conducteuren Anders Granstedts sterbhus. 1802. Skomakare Olof Thörnell. 1805. Snickaremäster Hindrich Sellin för Skomakaremäster Jonas Ljungmans räkning.
3:12. Afbränd tomt. Bagaregesällen Magnus Torsell. Gördelmakareenkan Anna Katr. Torsell. 1792.
3:16. Aflidne Sjötullsvisitören Lars Strömberg. 1795.
3:17 Kakelugnsmakare Wagenberg. 1799.
3:18. Brandfogdeenkan Bouschmuller. 1808.
3:21. Handlanden Sven Johan Cronier. 1804.
3:22 och 23. Flaggskepparen And. Björck. 1793.
3:24. Skepparen Magnus Lund. Anders Svensson. 1760.
3:28. Nils Olsson Hagenberg. Enkan Hustrun Märta Pärsdotter.
3:28. Skepparen Petter Falck. Petter Ekman. 1760.
3:29. Handelsenkan Ingrid Cicilia Malanders sterbhus. 1789.
3:31. Snickaren Mäster Petter Svenssons enka, omgifte Snickaren Mäster Lind. 1797.
3:del av 34. Skomakaremästaren Niklas Bäckström. 1794.
3:34. Skomakarmästaren Niclas Beckström. 1795. Beskrivning.
3:32 och 35. Traktör Christ. Kynell köpare endast 35. Tolagskontrollören och skeppsklareraren Samuel Olsson. 1780.
3:33. Coopvardie Skepparen Olof Spening. 1808.
3:35. Coopvardieskepparen Samuel Pettersson. Hans mor Cicilia Kraan. 1760.
3:35. Qvartersmannen vid Kronovarfvet Nils Norman. Amiralitetsgevaldigern J. Fr. Fludt. Aflidne Måns Lund säljare. 1754, 1760.
3:35. Traktör Joh. Christ. Kynell. 1803.
3:36. Glasmästaren Bengt Lindqvist. 1801.
3:39. Handlanden Lorentz Ahlslund. Handlanden Nordsteens sterbhus. 1782.
3:39. Handlanden Brunnerus. Handlanden Nordsteens sterbhus. 1782. (Pipbruket)
3:42. Båtsman Ekedahls sterbhus och dess hustru Brita Ekdahl född Sjöberg. 1789.
3:45. Stadstimmermannen Jonas Jonassons sterbhus. 1789.
3:46. Skomakarenkan Scherlin. Tunnbindarenkan Sandberg. 1807.
3:55. Rådman Scheur. Borgmästaren Paul Pihlgard. 1766.
3: del av 55,56. Aflidne Bryggaren Ruths. 1796.
3:58. Båtkarlen Petter Olsson. Amtskaptenen Anders Wahrberg. 1784.
3:60. Kakelugnsmakare Sven Sundell. Tunnbindaren Jöns Wahlgren. 1759. Sterbhus efter Amiralitetslieutnanten Jonas Sjögreen. 1807.
3:64. Mjölnaremästaren Petter Nordberg. P. Lindholm. 1782.
3:65. Mjölnare Nordberg. Besökarenkan Anna Maria Holm (född Löfving) sterbhus. 1789.
3:69. Bagaren Johan Justus Gran. Båtkarlen Nils Nilsson. 1765.
3:70. Målare Gumme Swensson ägde gården 1784. Snickare och Borgaren Johan Westerblad 1813. Skomakaremästare J. Blomgren 1836.
3:71 och 72. Kopparslagare Z. Ahlgren. 1799.
3:73. Skräddaren Anders Svan. 1803.
3.74. Brandfogden G.A. Elander. 1816.
3:75. Spegelmakaren M. Holmén. 1807.
3: del av 76. Skomakarmästaren Nils Peter Strandberg. 1793.
3:79. Vaktmästaren i Kungl. Kommitén And. Appelgren. Kopparslagarmästaren Jacob Sillber. 1799.
3:81. Handlanden J.A. Gränler. 1803.
3:81. Cancellist E. Rydberg. Messingslagare Daniel Zist. 1818.
3.82. Aflidne Postinspektören Nils Gabriel Duse. 1796.
3.86. Aflidne Skomakaren Mäster Johan Fredrik Bärkströms sterbhus. 1796.
4:3 Amts. Justitiariens Wiblings sterbhus. 1782.
4:4. Skräddaremästare Lychow. Kofferdiskeppare Carl Svans sterbhus. 1785. Christian Kellner. 1806.
4:4 Skepparen, sedermera Tobaksfabrikören Hedberg (eller Hedenberg). Handlanden Johan Jönsson. 1758. Landssekreteraren Mathias (Stentyter?) och aflidna hustru enkan Maria Elisabeth Schultz. Beskrivning av
tomten 1796, afbränd. Stentyterska tomten.
4:5 Tullförvaltare Jonas Svensson. 1792.
4:9 Carl Johan Carlborg. 1793.
4:10 och 11. Postinspectoren Hans Hallgrens sterbhus. 1804.
4:15 och 16. Handelsmannen C.J. Humble.
4 : Öster vid Köpmangatan 15, 16, 17. Brukspatron Th. C. Winkler. 1799.
4:17 ?. Amtskaptenlöjtnanten Martin Ruth (Buth) . Kvarntomt. 1765.
4: 21 och 32. Handlanden Adamssons sterbhus. 1816.
4:24. Snickaren Mäster Petter Östman. 1804.
4:25. Källarmästare P. Fogelmarck. 1793.
4:32. Handelsman Gotthard Myrman. Handelsmännen från Lind och Stenstrand. 1787.
4:37. Handskemakaren Johan Jacob Tellning. Sadelmakaren Simon Foltz. 1759. Handskemakaren Sara Telning. Tullförvaltare Jonas Svensson. 1792.
4:37. Sadelmakaren Simon Foltz. Bagaren Sven Askenbom och dess aflidna hustru Maja Stina Lundberg. 1755.
4:38. Rådmannen Mathias Hallén sterbhus. 1785.
4:40 och 41. Landssekreteraren J.J. Kleman.
4:79. Kopparslagarmästare Niclas Froman. 1787. Beskrivning.
5:3. Landshöfding Baron Raab.
5:4. Enkefru Compafniebokhållerskan E.B. Frestan. Ulrika Lovisa Hassel. 1798. Ägdes 1785 av Slagtaren Mäster Joh. Hassel.
5:4. Snickaren Mäster Bengt Åberg. 1706.
5:7 Handlanden Carl Busch och dess aflidna hustru Johanna Ulrika född Ekholm. 1789.
5:10 Flaggstyrman J. Ramberg. 1782.
5:11. Catharina Neuendorff enka efter Handelsmannen Joachim Neuendorff. Svärdfejaren Johan Fredrik Lofftsman hade köpt av Skräddaren Winckellman. 1764.
5:12. Catharina Maria Neuendorff. Källaren Tre Remmare.1752, 1749. Rådman Alm 1787.
5:16 Varfscommissarien J. Corvins sterbhus. 1797. Afbränd tomt.
5: halva 13. Handl. Neuendorff. Handl. Sellegard sterbhus. 1790. Ödetomt.
5: halva 17. Vagnmakarenkan Anna Catharina Åhlfeldt. 1801.
5: 22 och 23. Amts. Löjtnanten Nils Pettersson. Aflidna Handlanden Joh. Wernberg (ägde fastigheten 1760) och aflidna enkan Sofia Beata Ankarloos sterbhus. 1760, 1784.
5:28 Handelsman Lars Thörn. 1760.
5:29 Amts. Kassören J. Buth. 1798.
5:30 Borgmästare Joh. M. Winckler. 1760.
5:31 Kommersrådet Jöran Fredr. Bergenhielm ägde 1758. Rådman Carl Fredr. Kopman 1773. Aflidna Enkefru Häradshöfdingskan Koopman 1815.
5:32. Skomakaremästare Jacob Svedbergs aflidna hustru Elsa Christina född Nilsson. Gustaf Svedberg. På Urmakareberget.
5:38. Skomakaremästare Jacob Svedberg 1802.
5:38. Kakelugnsmakareåldermannen Petter Rossberg, enkan Sophia Charlotta . 1817.
5:39. Fältskären Christian Friedrich Heiligtag. 1788.
5:42. Smeden Bark. Arbetskarlen Nils Elmgren. 1740. Enka Maria Elmgren. 1789.
5:44. Sockerbagaren Nils Klien. Stadsbokhållaren John Carlsund. 1797.
5:45. Skräddaren P. Hallén. 1797. Beskrivning.
5:45. Skräddarmästare Sven Lyckow. 1789.
5:45 Regementsskrivare Fr. Gust. Bagge. Aflidne Takelförvaltare Aspings jemväl aflidne enka Catharina Aspings sterbhus. 1796.
5: 46 Sven Rörström. Kronovarfstimmermannen Olof Nyman. 1760.
5:46 Skräddaren Jacob Stenqvist. Köpmansenkan Catharina Törnberg. 1759.
5:54 Handelsman Johan Månsson. Borgmästaren Claes Saur. Assessor Grahn, 1735. Direktör Örnert J. Grahn. Handlare Jöns Grahn,
Carl Malander, Frid. Wahlgren, Jonas Laréen, Peter Runqvist, 1763.
5:58 Elsa Christina Svedbergs född Nilsson sterbhus gift med Stolmakaren Jacob Svedberg. 1802. Arklimästaren S.G. Svedberg.
5:61 Christina Öhman född Bethen sterbhus änka efter Arklimästaren Anders Öhman (Ödman). Stadstimmerman Peter Sjösten. 1795
5:62 Volontär Joseph Moberg. 1781. Elsa Christina Svedberg född Nilsson. Stolmakaren Mäster Jacob Svedberg. 1802.
5:65. Aflidna Handelsmansenkan Ingrid Cicilia Malanders sterbhus. 1789. Handlanden Olof Petter Gråberg. 1802.
6: ? Tenngjutaren Fredr. Ahlmans aflidna enka Paulina Borgströms sterbhus. 1789.
6:2 och 3. Aflidne Handelsmannen Justus Reinhol Harkson. 1796.
6:5 Handelsman Frantz Hinrich Möller. Entreprenoren Bygg och Verkmästaren Johan Christoffer Braune och fru Margaretha Braune.
1760.
6:5 och 6 Aflidne Kofferdikapten Bierdumpel sterbhus. 1816.
6:9 Bokbindareåldermannen Magnus Falck. 1788. Beskrivning.
6:10,11,12. Guldsmed Christian Rothe. Smeden C. Nordberg sterbhus. 1788.
6:13 Aflidne Arklimästaren Olof Sjömans aflidna enka Madame Christina Sjöman född Mickley. 1804. Amiralitetschirurgen Dr. Absalon Furet. 1805. Enkan Sjöman 1796. Beskrivning.
6:18 Åkareenkan Lotta Svensson. 1793.
6:19 Skomakaremästare Eric Edbohm. 1794.
6:25,26,27. Traktörsenkan Catharina Maria Hallman. 1802.
6:28,29. Klensmeden Pet. Dahlström. Enkan Anna Christina Broman. 1765.
6:30. Tyska Kyrkan. Aflidne Knappmakaren J.J. Koss. 1802.
6:34. Hofslagaremästare Öhrström. (kallas även Smedmästare). 1796.
6:35 Stadskomministen Ingemar Appelqvist. 1760. Catharina Flensburg född Elers enka efter Stadskomministen Joh. Lor. Flensburg. 1760.
6:37 Öfverstelöjtnantskan Anna Maria Gruner född Holm sterbhus. 1789.
6.39 Compagniebokhållaren Ekholm. Enkefru M. Malander. 1793. Handlanden Jakob Wimmermark. 1760.
6:40 Aflidne Landträntmästaren Jonas Hallström dödsbo. 1805.
6:42 Aflidne Handelsmannen Nils Lunde. 1787. Landsecreteraren Gustaf Friedrich Corylander.
6:43 Handelsman Jakob Pettersson. 1760.
6:50 Öfverskepparen Johan Fagerhults enka Maria Haverman. Skräddare Carl K. Wallman. 1764.
6:50 Skräddaremästare Anders Svahn. Stadstimmerman Jöns Remelin. 1791.
6:51 och 69. Handelsman Jansson. 1760.
6:54 Johan Salmen. 1723. Jungfru Anna M. och Beata. 1783. Öfversten Zacharias Schultén. 1813. Skräddarenkan Helena Maria
Lindblad. 1824. Enkefru Wid... född Lag... 1842. N...bech. Maria...1827. Gustav Gilbert Öhman. 1867. J. Gustafsson. 1881.
6:56,57. Bagareenkan Buth. Traktör R. Schröder.
6:55 och 56. Aflidne Sjökaptenen och Källarmästaren Roland Schröder sterbhus. 1824.
6:56,57. Capitein Leives.1723.
6:53 Vougt. 1723.
6:55 Captain Schantzberg 1723.
6:54 Magister Johan Salmen. 1723.
6:61 Hofslagaren Mäster Petter Paul Sandell. Beskrivning. Stenhus. 1804.
6:62 Hofjägmästarinnan Humbles sterbhus. 1818.
6:64 Löjtnant Johan Tranefelt. 1761.
6:65 Handlanden Lars Mallander. Rådmannen Heinrich Schlyters enka Anna Schlyter och sonen Sven Schlyter. 1751.
Handelsenkan Ingrid Cicilia Mallander. 1789.
6:66 Handelsmannen Niclas Matheus Nordsten d.1761. Handlanden L. Ahlslund. 1782.
7:1,2 Postdirektören Troilius 1760.
7:3 Guldsmeden Jöns Biörkman. Guldsmeden Johan Knape. 1756.
7:4 Perukmakareenkan Vogt. 1795. Öfverjägmästaren Adam Bäck. 1795. Afbränd tomt.
7:4 Perukmakareenkan Vogt. 1795. Afbränd tomt.
7:5 Stadsvaktmästaren och vicefiskalen Petter Linnelög. Bleckslagaren Magnus Sjöberg. 1760.
7:6 Coopvardiecapiteinen Josias von Aspesen. Landskamreraren Arend Gillman. 1756.
7: del av 6. Amts. Kaptenen Carl D. Blackstadüs nu aflidna enk Dorothea Charl. född Bergenhjelm sterbhus. 1802.
7:7 Guldsmeden J.B. Schwart. 1760.
7:8 Köpmannen Petter Nilsson. Handelsmannen Johan C. Middendorff. 1757.
7:10 Bundtmakaren mäster Joh. G. Ritter.
7:15,18. Smedmästare Peter Rundblad. Skeppare Lars Lundström. 1787.
7:20 Petter Linnelög. Bagaren Johan Rittous enka. 1759.
7:21 Timmermannen Nils Lindqvist. Handlanden A. Bärnström. 1809.
7:22 Skomakaremästare Petter Gisslasson. 1781.
7:23 Vagnmakareenkan Brita Moberg sterbhus. Segelmakaren mäster Jonas Hall. 1809.
7:28 Vachtmästaren vid norra sjötullkammaren Hans Gunge? Skepparen Johan Petterssons enka Sara Pettersson. 1756.
7:31 Kapten Nils Graméen. 1760.
7:29 Amiralitets Öfverrätts Actuarien Gustaf A. Pettersson. 1786. Häradshöfding Carl Sjöbohm. Enkefru rådmanskan Anna Elisabeth
Schurder. 1794.
7:33 Skräddaren Lars Zarman (Zarnou). Penningräknaren Cornelius Hielm. 1753. Skräddare Eric Pihlgren. 1800.
7:34 Kopparslagare Eric Holmberg. 1795. Beskrivning. Landssecreteraren Assessor A.G. Lind. 1804.
7:40 Kommendörkapten Christoffer Falkengren. 1760. Excellencen Baron Falkengren. Major Gahn. 1773.
7:42 Handlanden Joh. And. Kelck. Kofferdikapten Joh. Hööks enka. 1780.
7:45 Smeden Christian Roloff. Åkaren Staffan Lind. 1735, 1760.
7:46 Segelsömmaren Carl Gustaf Stenberg. Åkaren Staffan Linds enka Märtha Lind. 1760.
7:51 Bundtmakare Sundelius. Snörmakare Anders Åhlander. 1788. Körsnär Pet. Sundelius. 1799. Afbränd tomt.
7:53,54 Öfverstelöjtnant Johan Peterssons sterbhus. 1817.
Vid Bredgatan. Prestenkan Anna Maria Mystin. Jonas Lunman, Johanna Lunman. 1758.
7:59 Tunnbindare And. Krok. Kappelanen Mystin, Carl Isberg. Dagsvärksskrifvaren Olof Moberg.1737. 1764.
7:60 Kamrer Joh. Hjelm. 1788.
7:60,61 Handlanden Sven Johan Wahlgren. 1802.
7:62 Sjökapten Baltzar Bierdumpel. 1790. Afbränd tomt.
7:63 Handlande Jonas Sjögren. Amtskapten Tomas Billing. 1788. Amts. Capiteinen Carl V. Blackstdü enka Dorothea Charlotta Blackstadius.
1812.
7:65 Värfscommissarien Nils Fischerström. Kaptenlöjtnant J.L. Hierta. 1754.
7:66 Värfscommissarien Nils Fischerström. Tygvaktaren Sven Hielms enka Lovisa Reusner. 1754.
7:67 Öfverstelöjtnant Nordenskjöld. 1817.
7:70,71 Kamrer Hielm sterbhus. 1803. Obebyggd tomt.
7:70,71 Löjtnanten Mechanicus Johan Georg Steuer. 1760. Kompassmakaren Carl Wahlberg. 1764. Ödetomt.
7:84 Åkare Sven Hansson. 1784.
8:2 Amtsrådet Amiralen Grefve E. Sparre. 1760.
8:6 Amiralen Axel Lagerbjelke. 1760.
8:4 Bläckmakaregesällen Anders Åberg. Daniel Malmberg. 1759.
8:9 Mjölnaren Petter Lundgren. Enkan Cicilia Berg. 1758.
8:10 Mjölnaren Magn. Bolander. Petter Lundgren. 1785.
8:del av 10 Majoren Samuel Orreskiöld sterbhus. 1790. Amt. Kapten Ahlbohms sterbhus. 1821
8: del av 10 Sekreteraren Gustaf Adolf Pettersson. Carl Sjöbohm. 1794. Fendriken W. Braune.
8:11 Skeppare Magnus Rundblad. Artilleristen Olof Mentö. 1784.
8:14 Sigrid Lovisa Bolander enka efter Möllaren Magnus Bolander. 1797. Kvarntomt.
8:15 Flaggkonstapel Carl Gust. Bergman. 1793. Sigrid Lovisa Bolander enka efter Magnus Bolander. 1797. Afbränd tomt.
Fru Anna Maria Myrtin. 1760.
8:16 Öfversten Gyllenskruf och dess enkefru född Gyllenskepp. 1785. Öfverste Gyllenstam. Major Erik Klint.
8:24 Kammarrådet Schweden sterbhus. 1820. Generaladjutanten von Snoilsky. 1760. Kommendör Joh. v. Rajalin. 1763.
8:25,26 Schoutbynachten Riddaren M. Ad. von Krusenstjerna. 1760.
8:30 Kaptenlöjtnant Underequipagemästaren Hans Andreas Holdt. Schoubynachten Gustaf Cronhielms enka Magdalena Juliana Kanterhielm.
1759.
8:60 Kamreraren Hjelm sterbhus. 1803.
9:3 Enkefru doktorinnan Heiligtag. 1795.
9:4 Målaremästaren Johan Jacob Reichart. 1802.
9:6 Glasmästare And. Pettersson. 1796.
9:7 Skräddaren Petter Giötling. Skräddaren Anders Humbla. 1748.
9:11 Liutenanten Loman. 1718.
9:12 Kommendör Gustaf Grubb. 1718.
9:13 Borgaren Magnus Lundbergs enka. 1718.
9:14 Kapten Carl Carlsson Treutiger. 1760.
9:16,17 Amts. Kaptenen C.W. Du Bordier. Amts.Kaptenen Petter Warberg sterbhus. 1782.
9:16,17,18,29. Bläckslagaren mäster Nils Hagström. 1804.
9:19 Fortifikationsmaterial-skrivaren Cassören Oluf Berg (Borg). Amiralitets Medico Assessoren Johan Fiellström. 1738.
9:23,24 Öfversten Baron Horn. 1760. Kapten Brelin. 1773.
9:26 Rustmästare Holst, Skräddaremästare Norling. C.G. Zamelius. 1790. Afbränd tomt.
9:27 Amts. Kaptenen Fr. Öhström sterbhus. 1799.
9.28 Åkaren Nils Segerdahl. Uppsyningsmannen vid Kronovarfvet Albricts Peters...1759.
9.28 Åkaren Lukas Svensson. 1794. Beskrivning.
9:36 Bruksmakaren Johan Adolf Gröbler. Helena Hahn, Anders Falck, Knut Falck, Petter Östman, Regina Falck. 1745.
9:38 Amiralitetskaptenen J.M. Hahn. 1802. Bokhålaren Gustaf Wahlsten 1768.
9:40 Jouveleraren mäster Friedr. Sigism. Novisari. Amts. Inspectoren Carl Novisari. 1802, 1803.
9:43 Takelskrifvaren Gustaf Wahlsten. Vice Amiralen Thomas Raÿahins, enka Maria Brita von Raÿahin. 1742.
9:44 Tobaksfabrikör J. Rettig.
9:45,46 Hofslagarmästare Joh. Sandell. 1807.
9:54 Volontären Jacob Lindberg. Volontären Bengt Rosenberg. 1759.
9:47,48 Skräddaremästare Andreas Norling. 1795. Afbränd tomt.
10:2,3,4 Handlanden Anders Aulanders enka Sophia Wilhelmina von Borck. 1807. Amt. Lieutnanten Joh. Bergström.
10:7 Snickaregesällen M. Djurén (Ljurén). 1801.
10:7 Amts. Bokhållaren Joh. Litell. 1802.
10:14 Kaptenen Berend Falck. Kammereraren Berent Fischer och hustru L.C. Söderdal. 1760.
10:14 Kamreraren Berent Fischer. Kommisarien Kyhlenbecks enka, Sara Kyhlenbeck. 1741.
10:16 Flaggkonstapel Carl Henr. Krakel. Öfverste J.G. Krakel sterbhus. 1787.
10:19 Kommendör Kalling. 1760.
10:22 Kammarskrifvare A.G. Gullberg. Löjtnanten A.G. Braune. 1813. Capitain G.A. Braune och hustru Christine Antoinette född
Wefverstedt. Arklimästare Carl magnus Löfgren. 1824. Kustsergeant Carl Magnus Löfgren. Fru Sofi Lindegren född Tlageman.
1840.
10:25 Sjömilitiekommissarien Hollström. Sekreteraren Johan Forsell sterbhus. 1788.
10:26 Majorskan Ramberg. Öfverstelieutenanten Fredrik Sjöbom. 1808.
10:35 Bergsrådinnan A.C. Sjögren född Risellskjöld enka efter Bergsrådet E.M. Sjögren. Handelsmannen Askulin 1808.
10:35 Amts. Advokat-Fiskalen D. Wahlström sterbhus. 1817.
10:35 Kapten von Gerten. 1760. Aflidne Bergsrådet E.M. Sjögrens dödsbo. 1808.
10:37 Vice Amiralen Johan Björck. 1760.
10:40,41 Amts.Cassör Anton Buth. 1806.
10:43,44 Kammarförvandten Diedrich Almstedts sterbhus. 1808. Beskrivning.
10:44 Tygmästare Thornquist. 1760.
10:49,50 Amts. Kyrkoväktare Sandström. Inventarietimmermannen M. Elgander. 1792.
10:50 Compagnieskrifvaren Joh. Rydell. Konstapel Borells enka. 1782.
10:54 Skepparenkan Brita Catharina Norrman. 1793.
10:57 Amiralitetsbokhållaren Johan Litell. 1804.
10:58 Tractören Jonas Rosengren. 1806. Beskrivning.
10:63 Ekonomidirectören Handlaren Carles J. du Bordier. 1822.
11:4 Kontorsskrifvaren Bengt Johan Lofftström. Badaren W.C. Standenmeyer. 1766.
11:10 Handelsmannen S. Liljewall. Ägdes 1760 av Handelsmannen Jac. Granschoug.
11:12 Glasmästare Erich Wallman. Bundtmakare Christian Lars Pettersson. 1759.
11:14 Smedgesällen Niclas Bohman, dess frånskilda hustru Helena Catharina Bohman. 1804.
11:20 Kaptenlöjtnant Blessing. 1762.
11:23 Handl. Jonas Jönsson. 1793. Brukspatron B. Santesson, Karlshamn.
11:24 Rådman J.B. Kleman. Handl. Nils Sigonius. 1785.
11:24, del av 18. Amts. Warfsinspector Gustaf Petersson. 1808. Handelsman S. Pettersson. Beskrivning.
11:30 Varfstimmermannen Sven Stendahl. 1795. Varfstimmermannen Håkan Pehrsson.
11:30,31. Enkan Maria Elisabeth Wentzel. Timmermannen Jonas Swensson.1760. Kompaniskrifvaren Wentzels barn. 1764.
11:33, del av 34. Bagarmästaren Torkel Scholander. 1795.
11:40,41 Musikanten vid Volontärregementet Peter Hörberg. Hampspinnaren Magn. Nobelius. 1754.
11:44,45,46,47,60,61 Amiralinnan Elisabeth Billing. 1821.
11:47 Fortifikationskassören Johan Gustaf Rääf. 1766.
11:59 Skomakaremästaren N. Ljungqvist. 1788.
11:60 Tobakspinnaren Johan Galle. Tobaksfabrikören Martin Lindberg. 1766.
11:71 Skomakaren Matthias Lychou. Daniel Lychou. 1757.
11: hörn af Smedje och Fortifikationsgatan. Handlanden Petter Rundqvist. 1782.
12:1 Handl. Granbäck sterbhus. Handl. Joh. Blomström 1809.
12:2 Amts. Kapten Joh. Gabr. Hult sterbhus. 1782.
12:2 Amts. Capitainen Johan Gabriel Hult dödsbo. 1782.
12:3 Slagtarmästaren Michael Zimmermans sterbhus. Stadscasseuren Jacob Hultman. 1787.
12:5 Krukomakaren Mathias Bartholtz (Bertholts). Slaktaren Jonas Hasen och söner Petter och Johannes Hasen. 1757.
12:6 Kakelugnsmakare Bartholtz. Enkan Catharina Maria Raabs sterbhus. Kakelugnsmäster Fr. Gran. 1781.
12:10 Tunnbindaren Mäster A. Lundgren. 1795. Slagtaren Mäster Carl Friedr. Rundvall.
12:12 Dagsverksskrifvaren Håkan Hallström. (släkt redovisas här). Skomakareåldermannen Knut Rasmussen och Cecilia Bagge. 1752.
12:13 Skräddaren Anders Söderberg. 1808.
12:16 Skräddaren Christian Lund. Varfssmedjegesällen Matthias Maas enka Gunilla Jönsdotter. 1758.
12:19 Handelsmannen och Cantorn Hans Flemming. 1795.
12:21 Amts. Chirurgen Lars Dahlgren. 1794. Afbränd tomt.
12:21 Handlanden Lorentz Ahlslund. Handlanden Nordstéen. 1782.
12:12? och22. Öfversten Carl Anckarsparre sterbhus. Löjtnanten Thure Fahrman och fru Sophia Lovisa Anckarsparre. 1808.
12:21 Amts.Chirurgen M. Vahlgren. Commissarien Lilja. 1793, 1796. Afbränd tomt.
12:23 Krukomakaren Johan Anders Gran. Krukomakaren Matthias Bastholtz. Förre Skomakaren Knut Rasmussen. 1760.
12:28 1/4. Kammarskrifvaren Joh. W. Eklundh. 1802.
12:32 Konstapelsenkan Anna Catharina Kock. Stadstimmermannen Jonas Melander. 1753.
12:32 Kronovarfstimmermannen Petter Pihlgren. Enkan Catharina Larsdotter. 1732.
12:36 Inventarietimmermannen Bengt Salomonsen. Qvartersmannen Håkan Uhr. 1756.
12:38 Chirurgas mäster Fältskären Erik Bergström. Qvartersmannen A. Sankull. 1760.
12:41 Amts. Capitainen B. Raumans enka född Schaÿ. Skeppstimmermannen Nils Stadig. 1780.
12:del av 42. Kammarskrifvaren Jacob Jacobsson. 1792.
12:43 Skomakaren Mathias Pettersson. 1804.
12:47 och 48. Anna Maria Berggren enka efter Mjölnaren Mäster Jonas Berggren. 1792. Mjölnaren Mäster Teller Berggren.
12:51 Varfstimmermannen Olof Fröstersson 1795. Varfstimmermannen Peter Lång.
12:52 Underskepparen Jonas Björck. Enkan Christina Andersdotter Loo. 1756.
12:55 Amts. Lieutenanten Petter Andr. Forssman. 1804. Ägdes 1760 av Kommendörkapten Daniel Aurén.
12:59 Inventarietimmermannen Holme Jönsson. Skomakarmäster Michel Malm. 1755.
12:60 Qvartersmannen Johannes Bergström sterbhus. 1800. Inventarietimmerman Abraham Månsson 1802.
12:60,61. Skomakaren Michel Malm. Coopwardiekarlen Lorentz Agge (far Borrie Agge) 1744.
12: del av 61,62 Traktören Sam. Åkesson. Vaktmästaren F. Sjögren. 1808. Beskrivning.
12:64 Kontorskrifvaren Joh. Pisareky ägde 1760.
12:66 Qvartersmannen Hans Biörkelund. Målaren Torsten Storkman. 1757. Smedgesällenkan Annicka Ahlgren född Bergman
Kronotimmermannen Carl Pehrsson. 1808.
12:69 Snickarmästaren, Kungl. Holzsnickaren Johan Åberg. 1794. Beskrivning.
12:71 Skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon. Skeppsbyggmästare Fornells sterbhus. 1780.
12:73 Mjölnaren Jonas Berggren.1760. Kvarnegaren Mjölnaren Joseph Sjöberg, Handlande Blad. 1726. Petter Andersson Bergman. 1728.
13:4,5 Fru Brita Catharina Trygg född Sohlberg. 1807.
13:5 Major von Tell. 1818.
13:5,6 Köpmannen Petter Lundström och fru Elize Fries.1745. Rådman Carl Johan Ennes. 1763. Botilla Lundström 1763.
13:6-7 Handelsman Petter Granskog 1718, (nr6). Rådman Christian Lund, (nr7). 1742 secret. Winther.
13:12 Murarenkan B.C. Braun. 1802.
13:13,14 Skomakarmäster N.P. Raab. 1814.
13:17 Skomakarmästare Samuel Westerberg. 1792. Bränneridrängen Sone Åkesson.1808. Beskrivning.
13:19 Volontären Georg Schiultz. Enkan Catharina Mörberg. 1751.
13:22 Hårfrisören Peter Petersson 1808. Beskrivning.
13:24,25 Traktör Anders Östergrens sterbhus. 1795.
13:1/2 28 Brandfogden Carl Fredr. Saner. 1793. Metallgjutaregesällen Petter Lagström och hustru Ingrid Lagström. 1802.
Traktören P. Löfvenström 1803.
13:31 Bälgmakare Ehrenberg sterbhus. 1802.
13:32,33 Skomakaren mäster Peter Bergvall.
13:39 Timmermannen Johan Wahlberg. Helena Billing. 1760.
13:40 Timmermannen Olaus Ödberg. Underskepparen Gustaf Grans enka Ingeborg Gran. 1759.
13:71 Wärftimmerman And. Börgesson. Wärfsmed Magn. Björkman.
14:4 Materialförvaltare Humla. 1818.
14:5,7,8 Målaregesällen Magnus Brandt. 1804. Beskrivning.
14:7 Sjöartilleristen L.F. Rosendahl. 1817.
14:9 Warfstimmermannen Peter Svanberg. 1804. Beskrivning.
14:56 Inventarietimmermannen Elias Hasselqvist. Christina Hasselqvist. 1760.
14:56 Tunnbindaren Jonas Lind. Inventarietimmermannen Elias Hasselqvist. Cicilia Hasselqvist. 1760.
14:64 Kronovarfstimmermannen Peter Cjellgren. Volontären Lars Gustaf Idman. 1753. Öfverstyrman P.A. Stenberg. Traktören
Liljegren. 1808. Beskrivning.
14:65 Kontorsskrifvaren Lyckow. 1760.
14:68 Öfverskeppare Lars Malmberg. Kronoskepparen Nils Jonsson. 1755.
15:1 Avvikna auktionsvaktmästaren J. Dahlström. 1807. Hantverkaren Önnert Hultman.
15:7 Underskepparen Lars Hinrich Svart. Båtskepparen Petter Blom. 1759.
15.8 Amts. Gevaldiger Hans Wiström. 1797. Beskrivning.
15:18 Kvartersmannen Anders Wiberg sterbhus. 1795.
15: 1/2 18. Catharina Nykark född Hjelmberg enka efter Qvartersmannen Petter Nykark. 1808.
15:20 Handlanden Severin Wihlborg. 1807. Beskrivning.
15:20 Konstapel Fredr. Lindgren. Timmerman G.Gran sterbhus. 1781. Flaggkonstapel J.F. Lindgren. 1808.
15:23 Corporalen Sven Söderberg. 1793.
15:25 Varfstimmermannen Anders Kåhn. Kerstin Nilsdotter. 1806.
15:28 Varfstimmermannen Börjesson. Enkan Elin Börjesson född Larsdotter. 1807.
15:29 Blockmakaregesällsenkan Catharina Blom född Nilsson. Skepparen Anders Pettersson. 1795.
15: del av 34. Hampspinnaren P.M. Sohlberg.1807. Arklimästaren Björck. Beskrivning.
15:37 Bromästare C.M. Bockberg. 1781.
15:41 Kronovarfstimmermannen Daniel Christiansson. Timmermansenkan Magdalena Stenberg. 1759.
15:41 Timmerman Dan. Christiansson. 1781.
15:45 Christina Lövf född Lustig enka efter Öfverskepparen Jonas Lööf. Kammarskrifvaren Jonas Carlsund. 1789.
15:40,46,47 Inspector Lundqvist. Kapten Carl Fredrik von Schantz sterbhus. 1792.
15:48 Mjölnarenkan Jansson 1818.
15:54 Murare Anders Kaude. 1795.
15:del av 56 Kommendörkapten H.O. von Schantz. 1760.
15:56 Kronovarfstimmerman Samuel Lundberg. Inventarieskrifvaren Johan Reusner. 1751. Tracteur Magnus Andersson 1819.
15:64 Volontären Paul (Pål) Giutsilake. Timmermansenkan Efwa Erichsdotter. 1752.
15:64 Koopwardiekarlen Lars Carlsson Herlin. 1759. Volontären Paul Gutsilke. 1758. Timmermannen Germund Carlsson.
15:110 Kronovarfstimmermannen Andreas Biörck.1753. Volontären Johan Westerström. 1778.
16:4 Handlanden och Bryggaren E. Bauman. 1816.
16:12 Regementsskrifvare Christian Sjöbohm sterbhus. Regementsskrifvare Middendorff. 1793.
16:13 Verkmästare Jonas Söderlund sterbhus. 1790.
16:19 Öfverskepparenkan Sofi Louise Ulrikssons sterbhus. 1796.
16:20 Handelsmannen Christopher Kork. 1805.
16:21 Warfstimmermannen Jonas Ahlstedt. 1807.
16:21 Traktör Anders Carlsson sterbhus. 1802.
16.23,24 Handlanden J.P. Bergström sterbhus. 1816. proviantmästaren Krook 1760.
16:25 Timmermansenkan Ingrid Maria Åberg. 1801.
16:1/2 28 Warfstimmermannen Pet. Elmegren. Handlanden Jacob Pettersson 1792.
16:34 Waktmästare Nordström 1817.
16:37 Amts. Löjtnanten Gust. Edward Pleij. Inventarietimmermannen Georg Meurling. 1764.
16:41,42 Volontairen Johan Broman. Amts. Auditören, Rådmannen G. Westerdahl. 1809.
16:41,42 Traktör J. Herbert. 1795.
16:42 Varfstimmermannen Sven Blomgren sterbhus. Traktören Nils Stadig. 1782.
16:46 Kronovarfstimmerman Johannes Erichsson. Inventarietimmerman Thore Elsberg. 1760.
17:13 Rådman J.B. Kleman. Skomakaremästare Sam. Mathias Westerberg. 1793.
17:15 Vagnmakaremästaren Carl Norberg. 1818.
17:19 Högbåtsman Jonas Mallenberg ? Underskepparen Börie Falcks aflidne hustru. 1759.
18:11 Inventarietimmermannen Jonas Widenström. Qvartersmannen Aron Sefning.
18:12 Mastmakaren P. Blombergs jemväl aflidna enka Elin Blomberg född Erichsdotter. Coopvardiekarlen Nils Lindman. 1803. Beskrivning.
18:36,42 Flaggstyrman Johan Korler. 1806. Beskrivning.
18:40 Skeppstimmerman Christoffer Kiöhlström. Erland Andersson. 1756. Coopvardikarlen Anders Fahlberg. 1797.
18:45 Mastmakaren Jacob Malmberg. 1795.
18:46 Öfverskeppare Anders Sund. 1787.
18:49 Corporalen Christian Knaak. 1804. Beskrivning.
18:50 Timerman Clement Siöberg. Högbåtsman Lars Ruth. 1755.
Västra Udden 51-54,59 Handl. Samuel Rubin sterbhus. 1795.
Västra Udden 51,52,53,54,59 Handlanden Samuel Rubin.1795.
18:51,52,53 Grosshandl. Jonas Krook. Handl. Liebr. Kjellberg. 1788. Beskrivning.
18:61,62 Timmerman Johan Runcrantz. Christina Runcrantz, (modern). 1758.
18:94 Gertrud Sjögren enka efter Stadstimmerman Nils Sjögren. 1808.
18:95 Suieden Mårten Flintzberg. Skepparen Johan Österbergs enka A.C. Österberg. 1760.
18:98 Coopvardiekarlen Anders Winberg. Lisa Winberg född Schröder som omkommit i en brunn. 1788.
18:101,102 Vice Corporalen Axel Ödbohm. Warfstimmerman Olof Drake. 1752.
18:104 Volontären Olof Törner. Kronovarfstimmerman Matthias Wikman. 1757. Verkmästaren Petter Fagerström. 1804.
18:109 Kronovarfstimmerman Jonas Nilsson Netterberg. Jonas Cedergren. 1755.
18:1/2 111. Pistolesmeden Jonas Bergman. Skomakaren Guitzilkes sterbhus. 1784. Fastebrev i Bleinge Museum.
19:17 Timmerman Anders Svanbergs enka Maria född Pettersson. 1795. Varftimmerman Olof Svanberg. Beskrivning.
19:20 Stenhuggaren Nils Rydströms enka Ingebor Rydström sterbhus. 1802. Arklimästaren Petter Rydström 1804.
19:30 Enkan Margareta Örns sterbhus. Inventarietimmerman Jac. Tallgrens enka Ulrica Tallgren född Örn. 1787.
19:35 Timmerman Petter Lindgren. Timmerman Jonas Tilling.
19:35 Varfstimmerman Hinnrich Dahlström. Varfstimmerman Petter Lundgren. 1760.
19:38 Traktör Anders Östergren sterbhus. 1795.
19:44 Stadstimmerman Lars Lindquist. 1789.
19:49 Varfstimmerman Nils Anderssons enka Christina Andersson född Armstedt. Varfstimmerman Truls Svensson. 1784.
19:52 Smeden Abraham Nåtberg. 1802. Öfverskeppare Nils Lagström. 1783. Stenhuggare Beckström. Stenhuggare Carl Löfvenhström. 1794.
19:56 Volontären Anders Giöök. Kronoskepptimmerman Abraham Hagman. 1760. Anna Maria Wahlberg. 1743.
19:del av 57. Quartersmannen Ingri Christina Lustig. 1808. Gevaldigern Fogelström.
19:62 Flaggskeppare Olof Enebuskes enka Anna Christina Enebuske född Berg. 1793.
19:72 Stenhuggarenkan Ingrid Maria Ågren. 1794.
19:74 Inventarietimmerman Arfvid Elfberg och jemväl aflidna hustru Beata född Dors. 1793.
19:75 Stenhuggare Alexander Sefferin. Flaggkonstapel Sam. Sohlberg. 1787.
19:84 Constapeln Daniel Schinggs sterbhus. 1796. Beskrivning.
19:90 Konstapeln Hindrich Johan Berg. Kaptenlöjtnanten Ramsells enka Walborg Ramsell. 1756.
19:92 Bagaremästare C. Lorens Thörn. 1795.
19:108/112 Pigan Catharina Börresdotter/Boriesdotter. Arbetskarlen Jonas Gunnarsson. 1760. Mjölnaren Anders Böriesson och hustru Cicilia Nilsdotter sterbhus.
19:109 Häcklaren vid Skeppsvarfvet Lorentz Strömberg. Vaktmästaren Jonas Berggrén. 1809.
19:119 Öfverskepparen Cornelius Hallberg. 1794.
19:120 Underskjepparen Anders Thunbergs enka Anna Cathr. född Askelund 1797. Beskrivning.
19:123 Timmerman Jonas Axelsson. Konstapeln Dahlbergs enka.1753. Snickargesällen Sven Sjöman. Sara Sjöman. 1760.
19:133 Volontären Petter Sandström. 1789.
19:134 Kronovarfstimmerman Jacob Husberg. Ingeborg Blom. 1759.
19:142 Amts. Constapeln Johan Åberg. Arklimästaren J. Ibohm. 1798.
19:154 Qvartersmannen Bengt Fenrich sterbhus. Major Olof Fust. 1786.
19:156 Varfssmeden A. Åström. Mathias Sandström. 1793.
19:854? Smedgesällen Petter Rundblad. Capitainlieutnanten Johan Djurmans enka Catharina Håxmod. 1760.
19:... Qvartersmannen Jacob Berg. Tullinspektör Carl Gustaf Hallberg. 1758. Beskrivning.
20:... Pottholmen. Garfvaren mäster Nils Söderström. Garfvareåldermannen Måhlenberg. Garfvare Feltman, Ekholm. 1784.
20:2 Garfvarna Mård, Bengt Söderberg, M. Jönsson. Gordelmakarenkan Anna Katr. Torsell. 1792.
20:2 Gördelmakarenkan Anna Catharina Torsell. Garfvaremästaren Clemens Svensson Rydberg, Garfvaremästaren Jonas Petter
Mård, Bengt Söderberg, Mag. Jönsson. 1792.
20:12,13 Amts. Cons tapeln Peter Ahlbergs jemväl aflidna enka Maria Beata Ahlberg född Mårdh. 1804. Dorothea Ahlberg.
20:29 Compagniskrifvaren, färgfabrikören P.J. Brandt. 1789.
20:30 Lumpsamlare C.F. Prysz sterbhus. 1818.
20:40 Skomakaren Petter Paulsson. Färgaren Johan Dahlström. 1784.
20:48 Obebyggd tomt. Mari Christina Lind. Volontärsenkan Anna Maria Stenberg. Fabriquerskan Brandt. 1802.
Utfyllning Kungsbron. Kommendören Johan von Raÿalin. 1759.
Tomt, hus Arklimästaregatan. Timmermännen Petter Elmegren, Daniel Lund. Amts. Smeden Oluf Lennartsson. 1754.
Västra Udd . Volontär Johan Västerström. Håkan Lindström. 1749.
?? Murmästaren Daniel H. Wilcke. 1759. Båtkarlen Jöns Jeschou (Jeskou), Anna Margaretha Jeschou. 1760.
21: .. (Nuvarande Hoglands park)
21:9 Handelsman Jöran Petter Lindh. 1781.
21:11 Rådman Joh. B. Kleman. 1781.
21:12 af d.s.f 1781 (Kleman ?)
21:15 Garfvaren J.D. Berner.
21:62 Handelsman Anders Djurstedt. 1780.
21:73 Handelsman Daniel Lönberg.
Tomt Stortorget/Brogatan Slaktaren Johannes Hassel. Slaktaren Jonas Hassel. Guldsmed Sigismund Novisadi. 1734.
Smedjegaten. Båtkarlen Petter Arengren, Skomakaren Mörlund. 1757.
Ronneby Köping 115, 116. Handelsman Carl Konrad Kamph. 1804. Handelsman Nils Petter Svanlund.
8:e Quarteret Sparre uthi Carlskrona Stad Tompten No.25 vid Amiralitetsgatan. 1750. BLM 9025/4
Köpebrev, Åke Elofsson och Sven Håkansson, Långören. 1743. BLM 7446/2.

Kontroll

Skapad2022-11-28 11:21:29
Senast ändrad2024-03-07 09:07:44